woensdag 31 december 2008

Terugblik op 2008


Voor Gouda was 2008 een veelbewogen jaar: nooit is Gouda zo vaak in het landelijk nieuws geweest als dit jaar en nooit hebben we zoveel inspanning geleverd om een positief beeld van Gouda neer te zetten. Het geweld in onze stad vroeg nadrukkelijk de aandacht en het zal in 2009 ook nog regelmatig een punt op de diverse agenda's vormen. Het deed me wel wat toen de burgemeester op kaarsjesavond heel nadrukkelijk aan het publiek - dat zichtbaar genoot van al het moois - meedeelde, dat dit óók Gouda is. Ondanks alle problemen, moeten we trots zijn en blijven op onze prachtige stad.

De oliebollentest van het AD leverde weer een goede classering op voor de Gebakkraam van Verwijk bij de Nieuwe Markt. Hij was ooit winnaar en kreeg nu een mooie 7. Jammer alleen dat het AD in de toelichting het niet kon laten om zelfs bij deze oliebollentest iets over Gouda te vermelden: "Waar Gouda het afgelopen jaar nogal eens negatief in de publiciteit was, zorgt oud-winnaar Verwijk voor een lichtpuntje."

Zelf heb ik de afgelopen dagen even afstand genomen van de politieke bezigheden en o.a. genoten van het verlichte stadhuis en een aantal uren aan mijn hobby (fotograferen) kunnen besteden. Patrice Warrener had flink zijn best gedaan en maar liefst 20 verschillende kleurprojecties gemaakt. Diverse daarvan zijn al eens eerder (in iets andere uitvoering) getoond, maar toch....
Ik vond het erg fraai dat nu het hele stadhuis was verlicht, al was het jammer dat je de achterzijde door de partytent en de ijsbaan niet goed kon fotograferen.

Wat me ook opviel was dat er behalve de ijsbaan er zo weinig te beleven viel op en rond de markt. Wat dat betreft moeten we maar eens in de kerstperiode een Duitse stad bezoeken ter inspiratie. Ofschoon kerst in de eerste plaats het feest is waarbij wij de geboorte van Jezus Christus gedenken, is het voor toeristen toch vooral een periode waarin men op zoek is naar sfeer en gezelligheid. Op dat gebied heeft Stichting Marketing Gouda nog wel wat huiswerk te doen en kan ze wellicht nuttige tips krijgen van de organisatoren van het Kerstevent in de St.-Janskerk, dat veel mensen heeft aangetrokken en daarbij de boodschap van Kerst niet vergeet.


Nog even naar mijn terugblik.

Er zijn dit jaar vele onderwerpen de Raad gepasseerd en hebben we meer dan 100 besluiten genomen. Van mij heeft vooral wijkaanpak dat door mijn collega Anke Huisman vakkundig werd geleid, veel aandacht gevraagd. De wijkteams hebben een actieve bijdrage geleverd aan de uiteindelijke notitie en ik heb er alle vertrouwen in dat de uitvoering een succes gaat worden.

Verder ben ik o.a. actief geweest inzake het Ondernemersfonds, de Jaarrekening en de Voorjaarsnota. De Auditcommissie, waarvan ik voorzitter ben geworden, is een heel nieuwe ervaring. We hebben een heel betrokken commissie, die uitstekend met elkaar samenwerkt en ook al wat concrete zaken heeft kunnen opleveren.
Verder heeft onze fractie de "ruzie" met Ona bijgelegd (http://http//gouda.christenunie.nl/k/6063/news/view/326642/64628/ONA-en-ChristenUnie-sluiten-vrede.html) en hebben we bij allerlei onderwerpen actief een bijdrage geleverd. Het gaat dan o.a. om de Armoedenota, Veiligheidsbeleid, WMO, Cultuurnota en Gouda Millennium gemeente.

De komende dagen kunnen we nog even de accu opladen om er dan in 2009 weer volop tegenaan te gaan.

maandag 22 december 2008

Interview Radio West en de "machtigste persoon van Gouda"

In verband met de verkiezing tot "Leukste Raadslid van Gouda" heeft Radio West een kort gesprek met mij gehad in hun uitzending van 16 december jl. U kunt dit interview beluisteren met een RealPlayer na het downloaden van onderstaand bestand.

Het interview begint vanaf 6.20 Daarvoor hoort u (afhankelijk van uw smaak:) mooie muziek. http://in.solit.us/archives/download/157770 (druk op Download onder de advertentie). Als u mij een berichtje mailt kan u het ook als bestandje gemaild krijgen (9 mb).

In het AD van vandaag wordt gemeld dat volgens IntoBusiness wethouder Siebe Keulen de machtigste persoon van Gouda is. Proficiat! Saillant detail is wel dat de krant vermeldt dat Siebe een grote slag kan slaan in Gouda, "mits hij alle neuzen dezelfde kant op krijgt." Nu ben ik erg benieuwd wat voor "grote slag" hierbij voor ogen staat van dat blad en als hij nu werkelijk zo machtig is, dan moet hij toch ook in staat zijn om neuzen in dezelfde richting te krijgen...? Ik ken Siebe als kundig en doortastend, maar bepaald niet als iemand die een grote slag zou willen slaan. Of het zou moeten zijn dat de Keulse Goot onder de Dubbele Buurt gaat lukken. http://theokrins.blogspot.com/2008/10/keulse-goot-en-ambulancepost.html
Misschien dat Siebe duidelijkheid zal verschaffen op mijn weblog. Ik ben benieuwd...

De gemeenteraad is een aantal weken met reces, dus u zult de komende tijd wat minder berichten gaan zien.
Alle lezers fijne weken, gezegende kerstdagen en een gezond en inspirerend 2009 gewenst!

donderdag 18 december 2008

Laatste Raadsvergadering in 2008 (2) - Belastingtaken en feestje

Na het Ondernemersfonds stond nog een belangrijk onderwerp op de agenda: Samenwerking belastingtaken.

Er was ruimte voor een Raadsdebat en ik ging ervan uit dat dit niet zoveel zou opleveren, aangezien de gemeentesecetaris (Loes Bakker) een zeer verhelderende memo had gestuurd over de voorgenomen verhuizing van de belastingdienst naar Leiden.

Frank van de Knaap (PvdA) bracht echter naar voren dat één van de beoogde samenwerking partners, Leiderdorp, is afgehaakt en dat dit mogelijk financiële consequenties kan hebben. Er ontstond een tamelijk verhit debat met verzoeken tot uitstel van het besluit, zelfs van collegepartij CDA. De wethouder gaf aan dat de financiële consequenties echter heel gering zijn en er waarschijnlijk zelfs een klein financieel voordeel zal zijn.

Na een schorsing van de vergadering bleek uiteindelijk een groot deel van de raad, ook het CDA, achter het besluit te staan. Voor de werknemers geen leuk besluit, maar het schept wel helderheid. Voor de ChristenUnie (en andere voorstemmers) was het van belang dat deze verhuizing niet "uit de lucht is komen vallen", maar het gevolg is van een bezuinigings operatie waar de raad destijds zelf achter stond.

Rond de stemming was de sfeer bij D66 blijkbaar nog niet optimaal, want Daphne Bergman gaf aan dat ze een beetje "ruzie" hebben. Harry van den Haak reageerde daarop laconiek met de opmerking dat het wel weer goed komt met kerst. Waar het feest van de Vrede al niet toe kan leiden...

Er kwamen nog diverse onderwerpen aan de orde, onder andere de Verordening Langdurigheidstoeslag. Bij dit onderwerp gaf Laura Werger (VVD) verrassend aan, dat ze het eens is met de zienswijze van Groen Links. Michel Klijmij was daar zo blij mee, dat hij haar diverse kushandjes toewierp.

Uiteindelijk was de vergadering rond 23.00 uur ten einde en konden we aan de warme hapjes en de drankjes gaan beginnen. Michel Klijmij-van der Laan (GL) benutte dit moment om mij als winnaar van de poll "Leukste raadslid van de Raad" bekend te maken. Hij overhandigde mij daarbij een boekje over vrouwen, aangezien ik daar regelmatig over schrijf.

Het is een boekje van Peter de Wit: " Sigmund weet wel raad met vrouwen." Schijnbaar moeiteloos combineert de vrouw van nu een succesvolle carrière met keuken, cultuur en kinderen. Maar dat veeleisende bestaan heeft zijn prijs en noopt tot levensvragen als: Wie ben ik? Wat wil ik eigenlijk? Maakt deze broek mij dik? Vrouwen hebben behoefte aan steun e.d.

Het is een wat provocerend boekje richting de vrouwen en het taalgebruik is nogal plat. Volgens mij behandel ik de vrouwen in de Raad toch met heel wat meer respect, maar het geeft wel stof voor mijn weblogs.

Ik mocht vervolgens nog even wat zeggen en ik gaf aan dat het mij niet zozeer gaat om het al dan niet de leukste van de Raad zijn (is namelijk iets heel subjectiefs), maar dat ik deze poll vooral als een succes voor de weblogs beschouw. Steeds meer burgers lezen met genoegen de weblogs en de betrokkenheid met de lokale politiek neemt daarmee toe. Verder ben ik dankbaar dat ik een vertegenwoordiger van de ChristenUnie mag zijn in de gemeenteraad van Gouda, een fantastische stad met een fantastische gemeenteraad.

Laatste Raadsvergadering in 2008 - Ondernemersfonds

Het was gisteren weer een enerverende avond. Vooraf dacht ik dat het allemaal redelijk "gladjes" zou gaan verlopen, maar dat bleek toch niet helemaal juist te zijn ingeschat.

We begonnen met een presentatie door Rekenkamer. Ze hebben een nieuw rapport opgeleverd "Regie op Verzelfstandiging". Doelstelling van het onderzoek was om meer inzicht te krijgen in de toereikendheid van de sturings- en toezichtsmogelijkheden bij verzelfstandigde organisaties. Als voorbeelden zijn genomen: Bibliotheek, Cyclus en Museum GoudA. We blijken de zaken in Gouda goed op orde te hebben, maar zullen in januari er in de Raad nog nader over doorpraten.

Na de presentatie namen we afscheid van ons burgerraadslid Christiaan van Bemmel (SGP) die na ruim 1,5 jaar besloten heeft prioriteit te geven aan gezin,werk en kerk. Jammer dat hij is gestopt, het was een prettige collega, maar het is goed om prioriteiten te stellen.

Vanavond moesten we dan nu echt een besluit gaan nemen over het Ondernemersfonds. D66 en GBG dienden nog een amendement in om pas tot oprichting over te gaan als een meerderheid van de ondernemers daarvoor is. Dit amendement werd verworpen. De ChristenUnie vond het ook geen goed voorstel, aangezien we juist hebben moeten constateren dat de ondernemers tot op heden er met elkaar niet uitgekomen zijn. Verder is het ook een miskenning van het feit dat alle vertegenwoordigende organisaties van de ondernemers sterk hebben aangedrongen op dit fonds. Wel nam de wethouder mijn verzoek over om het bestuur van het ondernemersfonds te vragen alle ondernemers voor het verzenden van de (verhoogde) aanslag voor de OZB een brief te sturen om hen mee te delen dat het Ondernemersfonds is opgericht en wat daarvan de financiële consequenties zijn.

Er was bij dit punt een novum: voor het eerst stemde bij D66 één vertegenwoordiger voor en éen tegen het voorstel. Opvallend was ook dat D66 juist het amendement had ingediend om eerst een peiling te houden, maar het niet aanvaarden van dat amendement woog voor Harry van den Haak niet zwaar genoeg om helemaal tegen dat fonds te zijn. Harry gaf aan dat hij bij dit onderwerp een wat schizofreen gevoel had. Burgemeester Cornelis reageerde daarop geruststellend dat dit bij de politiek hoort. Hierop reageerde Harry van den Haak weer dat hij normaal gesproken deze gevallen behandelt. Kortom, vandaag zal hij wel bij zichzelf een consult hebben afgelegd.

dinsdag 16 december 2008

Theo Krins de leukste van de Raad in Gouda

Het is natuurlijk niet netjes om op je eigen weblog iets over jezelf te schrijven over het al dan niet zijn van een leuk, laat staan leukste, raadslid van Gouda.

Michel Klijmij-van der Laan van Groen Links heeft echter de afgelopen maanden een poll ("Wie is het leukste raadslid van 2008?") op zijn weblog geplaatst en vandaag heeft hij de uitslag daarvan op zijn weblog bekend gemaakt. Hierbij de letterlijke weergave:

Voor het tweede jaar op rij is het Leukste Raadslid van Gouda gekozen op het weblog Publiekelijk Tijdverdrijf. Dit jaar was Theo Krins de overtuigende winnaar met bijna eenderde van de stemmen. De tweede plaats ging, op zijn eigen weblog nota bene, naar Michel Klijmij-van der Laan (GL) met 20%. De top drie wordt afgesloten door Laura Werger van de VVD met 15%. De overige raadsleden zaten hier ver achter.

Theo Krins zit sinds 2007 in de gemeenteraad namens de ChristenUnie, als opvolger van de huidige wethouder Harro Janssen. Hij was het tweede raadslid dat via een regelmatig weblog zijn achterban op de hoogte houdt van zijn belevenissen in en om de Raad.De prijs voor Leukste Raadslid is vorig jaar door gemeenteraadslid Michel Klijmij-van der Laan ingesteld. Hij ergerde zich aan het gebrek aan aandacht voor de lokale politiek. Slechts weinig inwoners van Gouda kennen hun vertegenwoordigers. Door meer media-aandacht voor de lokale politiek, en door als politicus via internet verantwoording af te leggen, kan de politiek dichterbij de burger komen. Klijmij hoopt dat de lokale media de handschoen oppakken en zo de politiek scherp houden. Vorig jaar wonnen Fred de Wit (SGP) en Dirk Barth (CDA) de prijs.Dit jaar is de uitreiking tijdens de borrel na de raadsvergadering op 17 december.
Bron: http://michel.klijmij.net/

Gouda bij Kaarslicht 2008

Vanavond was het voor de 53e keer Gouda bij Kaarslicht en opnieuw heeft onze Noorse zusterstad Kongsberg een prachtige kerstboom geschonken. Als raadslid mocht ik pal onder het bordes staan, zodat ik goed zicht had op de burgemeester en op de boom. We hadden vandaag als speciale gast Desirée Coumans die een prima stem heeft en een mooi lied over Gouda zong dat misschien nog wel eens een concurrent kan gaan worden van ons "volkslied" Hart van Gouda. Michel Klijmij (GL) vindt ons huidige volkslied overigens helemaal niets.

Lees maar op: http://michel.klijmij.net/2007/11/03/onze-mooie-stad-gouda/.

Wellicht iets voor een poll...

Maar goed terug naar de avond zelf. Ik vind het toch wel wat hebben om met elkaar kerstliederen te zingen en de burgemeester het kerstevangelie te horen voorlezen. Menig predikant zou dromen van zo'n grote menigte onder zijn gehoor. Hopelijk is het ook tot de mensen doorgedrongen wat de betekenis van het verhaal is...
Verrassend was de aanblik van de kerstboom met de nieuwe LED-lampjes. Het geeft een heel wit licht wat wel een fel contrast oplevert met het zachte licht van kaarsen. Zal wel een kwestie van wennen zijn en het kost in ieder geval veel minder stroom en dat doet me als ChristenUnie vertegenwoordiger natuurlijk goed.
Na de bijeenkomst bij het stadhuis heb ik nog even genoten van de muziek in de St.-Janskerk. Vooral het kinderkoor o.l.v. Danielle van Laar klonk fantastisch. Heel zuiver gezongen. Wel een contrast met de muziek van een christelijke rapper net buiten de kerk. Opnieuw een bewijs dat over muzieksmaak niet valt te twisten.

zaterdag 13 december 2008

Korting op uitkering Goudse minima op nippertje voorkomen

Mijn collega Anke Huisman-Mak is deze week in de bres gesprongen voor de minima.

Gouwenaren die langdurigheidstoeslag krijgen hoeven niet meer bang te zijn dat deze uitkering per 1 januari met 10% verlaagd wordt. De gemeenteraad kreeg afgelopen week een voorstel van het college van B&W waarin deze korting was opgenomen.
De Christenunie was mordicus tegen. Het gaat hier om mensen die al vijf jaar of langer van een minimuminkomen moeten rondkomen. De overheid erkent dat deze mensen niet kunnen sparen voor grotere uitgaven en heeft daarom de langdurigheidstoeslag ingesteld. Nu deze uitkering van het rijk naar de gemeente wordt overgeheveld, werd door het Goudse college en passant een korting van 10% op de uitkering voorgesteld. Anke heeft wethouder Suijker laten weten dat dit voor de ChristenUnie absoluut onacceptabel was. Gelukkig heeft zij dit ook ingezien en de korting geschrapt.
De hoogte van de langdurigheidstoeslag varieert van ruim 300 euro voor een alleenstaande tot bijna 500 euro voor gehuwden. De toeslag kan eenmaal per jaar worden aangevraagd.

vrijdag 12 december 2008

Ambtenaar Burgelijke Stand overstemt korpschef Stikvoort

Donderdagavond hadden we in de Raadzaal van het stadhuis een informatie avond met korpschef Jan Stikvoort van Hollands-Midden en politiechefs uit Gouda. Op deze avond werden we bijgepraat over de politie organisatie, met name de personele situatie. Het was een zeer informatieve bijeenkomst en we konden als fracties ook eens wat kwesties voorleggen die in Gouda actueel zijn, wat zeer verhelderend was. Ook was er de mogelijkheid om vragen te stellen over het jaarplan 2009 van de politie.

De avond had een nogal humoristisch moment: midden in het betoog van de heer Stikvoort kwam opeens zeer luid de stem door de Raadzaal van een ambtenaar van de burgerlijke stand die een bruidspaar in de Burgerhal hartelijk welkom heette. We gingen automatisch haar uitspraken op onszelf toepassen wat nogal wat hilariteit opleverde. Zoals bij de uitspraak: 'ik zie jullie denken en hoor jullie zeggen...' . Ze werd - zoals vaak bij een huwelijkssluiting - tamelijk persoonlijk en zei op een gegeven moment: 'Nu komt er een heel mooie zin...' Vervolgens noemde ze iets dat ik maar niet zal herhalen, maar dat te maken had met Grieken en liefde voor elkaar. Veel gelach weer in de Raadzaal. Het kostte nogal wat moeite om haar stem te "smoren", maar uiteindelijk lukte dat en kon de heer Stikvoort zijn verhaal vervolgen. Gevolg was wel dat de rest van de avond de geluidsinstallatie uitgeschakeld moest blijven.
Het was al met al een bijzondere avond...

woensdag 10 december 2008

Stevig debat in Gemeenteraad

Vandaag hadden we weer voorbereidende raadsbijeenkomsten met een overvolle agenda. Ik moest maar liefst 7 onderwerpen voorbereiden en in totaal kwamen er deze avond 13 onderwerpen aan de orde. We begonnen met een evaluatie van enkele verordeningen en een begrotingswijziging. Daarna kwam Belastingvoorstellen 2009 aan de orde. We hebben bij dit voorstel een pleidooi gehouden om de parkeertarieven in 2009 iets te verhogen en zo een geleidelijke ontwikkeling van de tarieven te krijgen. Nu blijft het tarief gelijk omdat het tarief kostendekkend moet zijn en er geen investeringen gepland zijn die een verhoging rechtvaardigen. Op zich een correcte redenering van het college, maar dat kan mogelijk wel leiden tot een behoorlijke verhoging in 2010.

Hierna hadden we een verkennende bijeenkomst over Samenwerking Belastingtaken. Dit onderwerp komt er concreet op neer dat de afdeling Belastingen middels een samenwerking met o.a. Hoogheemraadschap Rijnland en enkele andere gemeenten per 1-7-2010 wordt overgeheveld naar Leiden. We waren met meerdere fracties kritisch op het feit dat we de stukken pas gisteren hebben ontvangen en het toch een gevoelig dossier is. Vandaar vanavond een verkenning en volgt er een raadsdebat volgende week. We hebben de wethouder bevraagd over afweging van alternatieven (samenwerking met Waddinxveen of Alphen aan den Rijn) en over het realistische gehalte van de daadwerkelijke besparingen. Wethouder Janssen ging kort en bondig in op onze en andere vragen en kon daarmee veel vraagtekens en bezwaren wegnemen.

Deze onderwerpen werden allemaal besproken in een kleine ruimte met ook nog eens wat gasten, zodat niet alleen de temperatuur onaangenaam werd, maar ook de geur beslist penetrant te noemen was.
Iemand riep dat meer mensen deo moeten gaan gebruiken, maar of dat geuroverlast voorkomt betwijfel ik...

Maar goed, we gingen halverwege de avond naar beneden en daar kwam nu Oprichting Ondernemersfonds aan de orde.

De meningen van de oppositie partijen, met name door D66 en GBG helder verwoord, lagen toch ver af van de collegepartijen die positief achter dit initiatief staan. De ChristenUnie vindt het een prima zaak dat de (georganiseerde) ondernemers zich nu verenigen in een fonds en dat zij middels een OZB verhoging daaraan collectief bijdragen en dat de ondernemers vervolgens zelf beslissen waaraan de gelden worden besteed. Het komt het ondernemersklimaat in Gouda naar onze overtuiging ten goede. Er ontstond een heftig debat (zeer zeldzaam in Gouda!), waarbij soms ferme uitspraken werden gedaan, zoals tegen de wethouder: "Kom nu niet met apekool aan" en "voorkom een kat in de zak". Het woord "broddelwerk" klonk ook nog een paar keer.

Belangrijk punt in het debat was de gisteren in de Tweede Kamer aangenomen wet: Experimentenwet Bedrijfsgerichte Gebiedsverbetering. Deze wet gaat uit van het creëren van meerderheden in een gebied om iets te kunnen bewerkstelligen op het gebied van aantrekkelijk maken en veiligheid. Deze wet als uitgangspunt nemen zou naar de mening van de ChristenUnie de klok echter weer helemaal terugdraaien, omdat we nu juist iets collectiefs willen. De vraag is alleen voor de oppositie of dat die wet het Ondernemersfonds met "voeding" uit verhoging van de OZB niet verhinderd. Wethouder Siebe Keulen gaf aan dat naar zijn opvatting de landelijke overheid niet zóver kan ingrijpen in de plaatselijke autonomie dat ze heffing van lokale belastingen kan belemmeren. Hij zegde wel toe om het voor de besluitvormende vergadering van volgende week nog een keer goed te checken.

Op de valreep nog even met elkaar gesproken over Aanpassing reglement van orde gemeenteraad, waarbij Frank van der Knaap (PvdA) fijntjes opmerkte dat de nieuwe werkwijze raad er niet toe heeft geleid dat we nu minder vergaderen in het stadhuis en we meer tijd hebben gekregen voor het onder de burgers zijn. Maar ja, we vergaderen nu wel minder in het stadhuis en meer aan de Antwerpseweg, dus in die zin hebben we wel iets bereikt...

donderdag 4 december 2008

Avondklok in Gouda?

Gisteren hadden we weer voorbereidende raadsbijeenkomsten en er stonden diverse interessante onderwerpen op de agenda.

Ik begon met een verkenning over het Ondernemersfonds. Dit is een nieuw initiatief om er voor te zorgen dat er een basisvoorziening komt voor ondernemers om gezamenlijk activiteiten te kunnen ontplooien, waaraan alle ondernemers meebetalen. Dat gebeurt door een verhoging van de OZB. Nu heb je te maken met zgn. "freeriders", die wel meeprofiteren van bijvoorbeeld feestverlichting in hun winkelstraat, maar er niet aan meebetalen. Het georganiseerde bedrijfsleven is erg enthousiast over dit initiatief en deed gisteren een dringend appel op de raadsleden om toch vooral in te stemmen met dit voorstel. Er was één ondernemer die kritische kanttekeningen plaatste door onder andere vraagtekens te plaatsen bij het draagvlak onder de ondernemers voor dit initiatief. We hebben in ieder geval door de insprekers nuttige informatie gekregen voor ons raadsdebat volgende week.

Na dit onderwerp hebben we het Jaarverslag 2007 van de Bezwaarschriftencommissie besproken. Er zijn diverse aanbevelingen gedaan en die zijn inmiddels grotendeels opgepakt. Wel hebben wij er met diverse andere fracties op gehamerd dat bij bijstandzaken aan burgers die stukken afgeven aan de centrale balie altijd een ontvangstbevestiging wordt meegegeven, zonder dat ze daar specifiek om hoeven te vragen. Dit voorkomt eventuele discussies over het al dan niet ontvangen hebben van belangrijke stukken met mogelijk weer vervelende gevolgen voor de burgers.

Tenslotte stond ook de Rapportage Integraal Veiligheidsbeleid op de agenda. Het betreft een voortgangsrapportage over de uitvoering van het integraal veiligheidsbeleid. Er wordt in Gouda enorm veel energie gestoken in het veiligheidsbeleid en het is duidelijk te merken dat we stappen voorwaarts maken. Het is mooi dat Burgernet in Gouda aanslaat en dat veiligheid "leeft" in Gouda. Wel zien we dat op plaatsen waar camera's zijn geplaatst er toch een behoorlijke toename is van geregistreerde incidenten en we hebben daar onze zorg over uitgesproken.
Dit rapport ontlokte een aantal opvallende opmerkingen bij andere fracties, zo vond een partij dit een leuk rapport omdat er "cijfers en tabellen" in staan. Een andere fractie wil zo graag de veiligheid bevorderen dat die zich even liet ontvallen dat wellicht een avondklok een optie zou zijn. Weer een andere fractie vindt dat Gouda moet worden "drooggelegd".

De ChristenUnie heeft specifiek aandacht gevraagd voor de situatie in de wijk Plaswijck rond de Vaste Burcht kerk (al heel lang overlast en onlangs brandstichting) en Trompenburg en de skatebaan. De burgemeester gaf aan dat hij inmiddels contact heeft gehad met deze kerk en dat er een goed gesprek heeft plaatsgehad. Deze omgeving heeft blijvend de aandacht van de politie.
Een andere zaak die nadrukkelijk door ons is aangekaart is die van de Die Kantanky's. Dit is de Christelijke Scoutinggroep in Oosterwei. Deze vereniging heeft al langere tijd enorm te kampen met allerlei vormen van overlast. We kregen mee dat deze locatie de volle aandacht heeft en dat er naar afdoende oplossingen wordt gezocht, wat gelet op de huidige locatie echter niet eenvoudig is.

Het was een lange, afwisselende, maar ook nuttige avond.

maandag 1 december 2008

Laura Werger (VVD) roept burgemeester op tot evaluatie Elmina project

Vanavond ben ik bij een bijeenkomst van de VVD in Stadscafé De Zalm geweest over Ontwikkelingssamenwerking. Hoofdspreker deze avond was VVD Tweede Kamerlid Arend Jan Boekestijn. Hij plaatste kritische kanttekeningen bij de huidige opzet van Ontwikkelingssamenwerking. Hij ging onder meer in op de vraag waarom landen in Afrika vaak arm zijn. Volgens hem komt dat vooral doordat er vaak geen kundige leiders in die landen zijn. Ook een punt van aandacht is dat met ontwikkelingsgelden soms foute regimes worden gesteund, al gebeurt dat in sommige situaties indirect. Volgens hem is dat een immoreel beleid, je moet geen geld geven aan een regimes die fout zijn. Een discussie hierover ligt erg gevoelig in de Kamer, maar begint nu op gang te komen.
Op de wijze zoals het nu gaat creëer je hulpverslaving en het leidt ertoe dat bestaande regimes overleven.
Arend Jan Boekestijn pleit voor directe steun aan productie sectoren en private initiatieven. Let daarbij op beheersing van overhead kosten. Daarbij is het volgens hem ook heel belangrijk dat je het werk op een efficiënte wijze evalueert: op basis van een "o-meting" beginnen en het resultaat inclusief de effecten meten. Dus bijvoorbeeld niet alleen het feit dat er een school is gebouwd, maar ook de schoolprestaties. Al met al verkondigt Arend Jan hiermee een heel duidelijk liberaal standpunt, maar ook stof tot nadenken al wordt volgens mij hier het resultaat van veel niet gouvermentele organisaties, zoals bijvoorbeeld Oxfam Novib en ZOA, wel enigszins miskend. Verder moet je soms ook grootschalig insteken om een grote groep te kunnen bereiken.
Maar goed langzamerhand kwam Gouda meer in beeld: hij gaf namelijk aan dat steun uitsluitend landelijk en niet via gemeente en provincie moet verlopen. Op plaatselijk niveau mis je volgens hem de expertise en maak je vaak in relatie tot de hulp die je biedt teveel kosten.
Dat klinkt niet leuk als je juist zoveel energie met elkaar vanuit Gouda in Elmina (Ghana) steekt.

Na Arend Jan kreeg Laura Werger (Fractievoorzitter VVD Gouda) het woord.
Ze gaf aan dat op verzoek van VNG wij met het project in Elmina zijn gestart en dat burgemeester Cornelis dit verzoek heeft opgepakt. Er zijn een aantal concrete projecten gerealiseerd, zoals een oplossing voor het afval, maar ze heeft er moeite mee dat de burgemeester nu "chief" is geworden in Elmina, terwijl we daar met Goudse gelden, als gemeente, actief zijn. Het is niet zijn project, maar van de gemeente Gouda.
Ze constateert ook dat er nu vanuit Elmina wensenlijstjes komen met zaken als een fitness ruimte voor de brandweer en een crossmotor. Dat is volgens haar niet de bedoeling en het geeft volgens haar ook iets aan van de eerder genoemde "hulpverslaving".

Zij krijgt in ieder geval een nare bijsmaak van de huidige gang van zaken en wil een evaluatie in de gemeenteraad. Wat hebben we bereikt en wat doet die ambtenaar voor projecten precies? Ze wil ruimte geven aan het particulier initiatief, zoals Marianka Peters met veel overgave doet.
Ze roept de burgemeester op (ik denk niet dat hij het heeft gehoord, daar hij niet aanwezig was, maar dat terzijde) om precies de resultaten te laten zien. Vervolgens wil ze dat de gemeente dit project dan vanuit de politiek loslaat en het overlaat aan particulieren en bedrijven.
Laura heeft deze avond stevige woorden gesproken die volgens mij toch echt nuancering behoeven, maar daar komen we in de Raad vast nog wel over te spreken. Want als ze haar doel wil bereiken (evaluatie), dan zal ze binnenkort vast proberen dit onderwerp op de agenda te krijgen.

vrijdag 28 november 2008

Korte Akkeren: een wijk met een visieDeze week hadden we een overleg met een vertegenwoordiging van de werkgroep "Kijk op onze Wijk Korte Akkeren" naar aanleiding van hun boekje dat ze in augustus over hun wijk hebben gepubliceerd.

Dit boekje is geschreven vanuit het verlangen dat deskundigen door de ogen van de bewoners gaan kijken. Dat is eigenlijk het ingebrachte kapitaal in een stadsvernieuwingsproces; je kunt zien wat voor de bewoners van belang is, maar als je daar ook rekening mee houdt, brengt het rente op.

Leerzaam was het dat een stadsvernieuwingsproces blijkbaar gecompliceerd verloopt. Het Uiverplein is een mooi project, het bevordert doorstroming in de wijk, maar voor dit project moesten wel 147 gezinnen van die locatie verdwijnen. De winst is dus relatief.
De werkgroep pleit voor meer aandacht voor de visie van de bewoners en aandacht voor de diversiteit in de wijk. Krappe straten horen erbij in de wijk, evenals straten met veel meer groen en water. Duurdere huizen bouwen? Prima, maar wel verspreid door de wijk en niet geconcentreerd in één straat.

Daarnaast zijn de voorzieningen al langere tijd een punt van aandacht. Er zijn al heel wat voorzieningen verdwenen: de bus, de bibliotheek, straks het zwembad en als het aan ONA ligt ook het voetbal.
De wijk heeft echter voor haar vitaliteit naast ONA (sociale functie) voor de bewoners ook betaalbare voorzieningen nodig en daarom is het van belang dat dit bij de stadvernieuwing ook wordt meegenomen.
Daarnaast moet ook nadrukkelijk aandacht zijn voor het karakter van de wijk, het specifiek eigene. Niet uit nostalgische overwegingen, maar voor de herkenbaarheid en leefbaarheid in een wijk.

Interessant punt is ook de gedachte om minder vaak (oudere) huurwoningen te verkopen, want er is ook een categorie bewoners die bijvoorbeeld graag van een goedkope huur appartement naar een goedkope huurwoning willen verhuizen en dat geeft ook een stuk gewenste beweging op de woningmarkt.
Woonpartners heeft meegewerkt aan het boekje, maar de werkgroep signaleert dat ze nog wat meer vanuit de ogen van de bewoners zouden mogen denken.

Résumerend vond ik het een heel interessant gesprek, waarbij vooral is blijven haken dat we vanuit de ogen en beleving van de bewoners aan de slag moeten gaan en het is fantastisch dat de werkgroep door de publicatie van het genoemde boekje ons daarbij zo goed heeft geholpen.
Als de ontwikkelingen gestalte krijgen is er grote behoefte aan een helder stappenplan, waarbij de bewoners precies weten waar ze aan toe zijn en wanneer en op welke wijze ze inspraak c.q. invloed kunnen hebben.
Frappant is het dat bij de laatste begrotingsbehandeling de ChristenUnie hier ook nadrukkelijk aandacht voor heeft gevraagd. Het college heeft toen toegezegd hier serieus werk van te gaan maken. Ik ben benieuwd....!

zaterdag 22 november 2008

SS-concentratiekamp Vught


Op vrijdag was ik met een goede vriend een dag aan het wandelen en passeerden we ook het voormalig kamp Vught. Het kamp is opvallend gelegen pal naast de extra beveiligde gevangenis.

In dit kamp, dat officieel Konzentrationslager Herzogenbusch heette, zijn in de periode tussen januari 1943 en september 1944 ruim 31.000 mensen opgesloten geweest. Van de gevangenen zijn meer dan 750 gestorven in het kamp, door honger, ziekte, mishandeling of ze werden geëxecuteerd op de fusilladeplaats net buiten het kamp.

Als je daar rondloopt, de foto's bekijkt, brieven e.d. leest, de reconstructie van een barak bezoekt, het crematorium ziet met twee vaste ovens en een mobiele (!) oven, dan word je even helemaal stil gezet. Ook het gedenkteken voor de ruim 1.200 kinderen die in 1943 vanuit het kamp zijn gedeporteerd naar Sobibor om daar te worden vergast, maakt veel indruk op me. Het jongste kind was pas 6 dagen oud en velen waren jonger dan 12 jaar. Bizar dat zulke dingen toen konden gebeuren en minsten zo bizar dat de wereld er zo weinig van heeft geleerd en er tot op de dag van vandaag nog zoveel geweld in de wereld is.
Het bezoek aan dit kamp heeft me wederom doen beseffen dat we heel bevoorrecht zijn te mogen leven in een vrij land met een democratisch bestuur. Tegelijkertijd besef ik ook dat het onze plicht is (als bestuurders en vertegenwoordigers in bestuurlijke lichamen) om ons voor democratie en vrijheid in te zetten, ook op lokaal niveau.

woensdag 19 november 2008

Nieuw kerkgebouw Gereformeerde Gemeente

Gisteren eens niet op pad voor een vergadering van de fractie, gemeenteraad of andere politieke activiteit. Ditmaal was ik namens onze fractie aanwezig bij de officiële ingebruikname van de Gereformeerde Gemeente. Ik was best nieuwsgierig hoe dit gebouw er van binnen uit ziet, temeer daar de buitenkant me niet echt aanspreekt. Ofschoon 's-avonds het gebouw wel heel mooi wordt verlicht en de drie kerkklokken een erg mooie klank hebben. Binnen werd ik verrast door de enorme ruimte en het hoge plafond van bijna 30 meter. Indrukwekkend!
Er werden die avond maar liefst 7 toespraken gehouden, o.a. door burgemeester Cornelis. Hij was de enige spreker die geen christelijke achtergrond had, maar had voor de aanwezigen een aansprekend verhaal, waarbij hij o.a. aangaf dat deze kerk als Westergouwe gereed is, mooi in het centrum van de stad ligt. Zo had ik het nog niet bekeken.
Voor de ook aanwezige Jan Vermeij (VVD) was het leuk dat hij door twee sprekers werd bedankt voor zijn inzet om een goede locatie voor deze kerkelijke gemeente te vinden. Mooi dat kerk en overheid op deze wijze werden genoemd.
Na de toespraken was er nog een dienst o.l.v. de plaatselijke predikant ds. G. Clements.
Na afloop van deze dienst werden we nog rondgeleid door de vele zalen van dit gebouw. We hebben er weer een mooi gebouw bij in Gouda en - wat nog veel belangrijker is - het is bijzonder dat in een tijd waarin steeds meer mensen de kerk verlaten, deze gemeente groeit en nu zo'n 1.300 leden heeft.

maandag 17 november 2008

Weinig kans op rotondes in Goverwelle

De laatste weken is er nadrukkelijk aandacht voor de kruisingen op de Goverwellesingel. De wethouder is voornemens om de verkeersinstallaties (VRI's) op de kruisingen te laten vervangen, maar een aantal fracties, waarvan met name de PvdA zich manifesteert, willen de kruisingen vervangen door rotondes.

Tijdens de begrotingsbehandeling van vorige week pikte de journalist van het AD op dat de PvdA zich toch achter het plan voor aanleg van VRI's schaart en pakte in de vrijdageditie gelijk uit:

GOUDA - De kans is klein dat er rotondes komen op de kruispunten van de Goverwellesingel.


De PvdA, met afstand de grootste partij in de gemeenteraad, steunt wethouder Janssen (Verkeer), die geld wil besparen door slechts de verkeerslichten op de kruisingen te vervangen. Naar verwachting zullen de meeste andere partijen Janssen ook steunen.
Toen ik het bericht las, moest ik toch even achter mijn oren krabben. Had de fractievoorzitter van de PvdA dit werkelijk zo gezegd? Luister ik dan echt zo slecht als GBG mij verwijt?
Zondagavond (!) kregen we echter een mail van de PvdA fractie waarin werd medegedeeld dat de journalist zich had vergist en de fractie toch echt voor de rotondes is. De fractie kan zich wel vinden in het voorstel van het college om een quickscan uit te laten voeren. Gelukkig, ik kan toch nog goed luisteren.
Maar ja, wat moet het nu gaan worden. Financieel pleit veel voor de vervanging van de VRI's en in deze economisch barre tijden is dat een belangrijk argument. Voor wat betreft de verkeersveiligheid ligt het wat gecompliceerder en zijn de "geleerden" het niet altijd eens, met name voor wat betreft voetgangers en fietsers.
Opvallend is dat dit onderwerp in Goverwelle niet echt leeft en de mensen die ik spreek aangeven de huidige kruisingen met VRI's wel prima te vinden en, zeker voor de kinderen, verkeerslichten wel zo veilig vinden.

Een geavanceerd alternatief zou kunnen zijn: een rotonde i.c.m. een fietstunnel.
Ik verwacht niet deze variant het (financieel) zal halen, maar het is wel de fraaiste en veiligste oplossing. We wachten de quickscan maar af en zullen dan een definitief standpunt innemen.
Wilt u uw mening kwijt: stuur dan een mailtje naar theo.krins@gouda.nl

vrijdag 14 november 2008

Begroting 2009 aangenomen

Gisteren was het de 2e dag van de begrotingsbehandeling en ik was benieuwd of er nog stevige moties zouden worden ingediend en of we toch nog wat financieel spektakel zouden krijgen. Helaas gebeurde dat niet en hadden we aan het eind van de avond zelfs nog maar twee moties over.

De avond kenmerkte zich door het opnieuw aandacht vragen voor zaken die nog niet door het college waren beantwoord en het wat reageren op elkaar inclusief de moties die waren ingediend.
Er waren gelukkig wel leuke incidenten die de avond extra kleur gaven:

Ed de Lange (Gouda 50+ partij) wil graag extra aandacht voor parkeren in de stad en beweerde daarbij dat het CDA erg voor het fietsgebruik is. Dat was nieuw voor de raad. Verder was hij (aanvankelijk) tegen een motie van de ChristenUnie die oproept om meer te communiceren met de burgers bij projecten middels een soort spoorboekje, terwijl ze wel hadden aangegeven dat ze niet tevreden zijn over de communicatie rond projecten. Wie het nog kan volgen... Gelukkig zagen ze binnen hun fractie dat later zelf ook in en veranderden ze alsnog van mening.

Zoals verwacht kreeg Arnold Jue (GBG) nog wat reacties op z'n inbreng van gisteren, maar hij besloot ook vandaag te volharden in z'n kritische houding. Gerard Schotanus (ChristenUnie) daagde hem uit om met concrete oplossingen te komen, maar hij reageerde met: "Ik bied geen oplossingen aan, maar vraag ook geen 10 miljoen euro." Even later zegt hij dan dat hij gisteren oplossingen aangedragen heeft om zaken te veranderen, maar niemand wil ernaar luisteren....
Op een later moment zorgt hij nog voor wat hilariteit door tegen wethouder Menkveld tijdens beantwoording van vragen te zeggen:"Ik heb alle vertrouwen in u, u moest eens weten..."

Mijn weblog maatje Michel Klijmij-van der Laan (GL) was ook nog even specifiek in beeld, of wellicht zelfs uit beeld. Fred de Wit (SGP) beschouwde hem namelijk even als fractiegenoot van de SGP en de burgemeester zag hem op een later moment helemaal over het hoofd. Michel onderging een en ander manmoedig met een glimlach op zijn gezicht.

Tussendoor kwam de melding binnen dat minister Ella Vogelaar was afgetreden en dat leverde tijdens een schorsing in ieder geval nog wat gespreksstof op.

Later op de avond reageerden de wethouders en de burgemeester nog op de moties wat ertoe leidde dat maar twee moties het overleefden.
Eén ervan was van onze fractie (ChristenUnie) en Groen Links over duurzaamheid in Gouda. De andere was van de SGP over de financiering van het mentorproject op de brede school.
Opvallend was dat na twee dagen met elkaar in totaal zes uur bezig te zijn geweest, twee moties worden aangenomen, waarvan de eerste geen financiële consequenties heeft en de andere zo'n € 30.000,- in 2009 gaat kosten zonder dat daarvoor een dekking aanwezig is...
Minstens zo opvallend was dat diverse fracties (VVD, GBG en SP) tegen de begroting hebben gestemd, zonder dat ze deze dagen op wat voor manier dan ook op basis van financiële argumenten hebben aangegeven waarom ze tegen de begroting zijn. Het kan verkeren....

donderdag 13 november 2008

Begroting op placemat

Gisteren was de eerste avond van de begrotingsbehandeling in de Raad.

Vooraf nog even naar de VVD-fractie gelopen en over mijn vorige weblog gesproken (bezoek Oosterwei door 2e Kamerfractie van de VVD). Beloofd om nog even te vermelden dat de delegatie wel degelijk met burgemeester Cornelis had gesproken. Ofschoon ik duidelijk had vermeld dat ik me baseerde op de inhoud van een krantenartikel, vind ik wel zo netjes om het toch ook hier nog te noemen.

Dan de begrotingsbehandeling: alle fracties, op het CDA na, hadden geen enkel moeite om binnen de hun beschikbare tijd te blijven en ofschoon de inhoud van de betogen beslist niet saai of irrelevant waren, viel het me wel op dat er maar heel weinig écht financiële kwesties over tafel gingen en de bijdragen meer het karakter hadden van Algemene Beschouwingen. De vraag is alleen of dat bij de begrotingsbehandelingen logisch is. Volgens mij hoort dat meer thuis bij de Voorjaarsnota. Puntje van aandacht wellicht.

Een paar opvallende gebeurtenissen: het CDA (Wim Hillenaar) begon heel breedsprakig met algemene opmerkingen en kwam daardoor in tijdnood. De voorzitter hield hem echter aan de maximale beschikbare tijd, maar Wim Hillenaar hield vol en vond dat zo'n belangrijk moment als deze toch ook de benodigde tijd moet worden verleend. De voorzitter gaf toen aan om het restant dan maar schriftelijk te doen, maar dat wilde Wim Hillenaar (terecht) niet.
Het zou overigens wat zijn als alle fracties vooraf hun bijdragen rondmailen. Nog even en dan hebben we een virtueel debat met een biertje thuis op de bank.

Gerard Schotanus (ChristenUnie) stal een beetje de show door de kernpunten van zijn bijdrage op een placemat te zetten en die vooraf uit te delen aan de raadsleden en het college. Het luisterde niet alleen makkelijker, maar het was ook heel origineel!

GBG (Arnold Jue) koos als oppositiepartij voor een heel scherpe toon en was die avond daarmee beslist een dissonant. Ik verwacht dat daar vandaag bij de verdere behandeling van de begroting nog wel opmerkingen over zullen worden gemaakt.

dinsdag 11 november 2008

VVD bezoekt Oosterwei


Vandaag las ik het verslag van het bezoek van VVD-leider Mark Rutte en fractiegenoot Laetitia Griffith aan Gouda Oosterwei op maandag 10 november jl.
Altijd goed als leden van de 2e Kamer de moeite nemen om het land in te trekken en middels direct contact inzicht proberen te krijgen in een zaak. Nu was dit bezoek wel wat bijzonder. Beide prominente VVD'ers hebben immers enige tijd geleden ferme taal geuit over de situatie in Gouda en vooral burgemeester Wim Cornelis kreeg er flink van langs. Het had deze politici gesierd als ze eerst zich eens grondig hadden verdiept in de situatie in Oosterwei, alvorens allerlei uitspraken te doen. Ze hebben de zaak nu omgedraaid, maar goed, beter laat dan nooit zullen we maar zeggen.
In het verslag las ik niet dat ze met onze burgemeester hebben gesproken. Dat vind ik wel vreemd, aangezien hij nu bij uitstek over de situatie in Gouda op de hoogte is en het is ook niet logisch vanuit de toezegging van deze politici in een eerder stadium: "Mark Rutte en Laetitia Griffith praten op korte termijn met de burgemeester en de korpschef van Gouda over de aanpak van probleemjongeren aldaar."

Het bezoek heeft ertoe geleid dat Mark Rutte een krachtige oproep heeft gedaan om aan de slag te gaan en niet op de miljoenen uit Den Haag te gaan wachten. Stoere taal, maar wel wat goedkoop. Er wordt nu al heel veel gedaan, alleen moet er nóg meer worden gedaan en daar hebben we nu echt dat geld uit Den Haag voor nodig. Maar oké, het is goed om te lezen dat ook de VVD vindt dat er meer moet gebeuren in deze wijk. Het is te hopen dat de 2e Kamerfractie van de VDD zich nu zó betrokken voelt bij de situatie in Gouda, dat ze instemt met de extra financiële steun die we hebben gevraagd. Dan word ik echt blij met het bezoek dat ze hebben gebracht aan onze mooie stad.

vrijdag 7 november 2008

44 jaarVandaag een kort berichtje, maar ik wil toch even melden dat ik vandaag jarig ben. Ik heb de mooie leeftijd van 44 jaar mogen bereiken.

Een bijzonder getal omdat deze week de 44e president van de Verenigde Staten is gekozen: Barack Obama.

Ik zal u niet vermoeien met overeenkomsten en verschillen tussen hem en mij, maar ik moet eerlijk toegeven dat Obama bijzonder inspirerend is en in staat lijkt om de inwoners van zijn land te verenigenen en een gevoel van nationale trots te bezorgen.
In hoeverre die kwalificaties voor mij van toepassing zijn op lokaal niveau mogen anderen beoordelen. Ik vind het in ieder geval een voorrecht om de bewoners van Gouda namens de ChristenUnie te mogen vertegenwoordigen in de Raad.

donderdag 6 november 2008

Raadsvergadering 5 november 2008

Zo, net voor het naar bed gaan nog even terugblikken naar de raadsvergadering van gisteren. Het was wel weer een aparte avond met opvallend stemgedrag van sommige fracties, waarbij bleek dat je tegen iets kunt zijn, maar toch wel weer voor het voorstel stemt en dat we heel verschillend denken over begrippen als "in principe". Maar goed Hans-Daniel van de SP was zo welwillend om deze term even aan de VVD uit te leggen.

Zelf heb ik me vooral beziggehouden met de bespreking van het actieplan voor Gouda Oost, dat onlangs is aangeboden aan het ministerie van Binnenlandse Zaken. We hopen binnenkort te horen dat Den Haag bereid is ons 10 miljoen euro te geven om dit actieplan de komende jaren uit te gaan voeren. Wat dat betreft was het wel bijzonder dat we er nu al met elkaar over gingen spreken, aangezien we nog niet weten of we het gevraagde bedrag gaan krijgen. Helemaal bijzonder was dat sommige fracties voor een behoorlijk kritische toon hebben gekozen, aangezien we op dit moment toch vooral moeten proberen de landelijke overheid ervan te overtuigen ons te steunen bij ons voornemen.

Naast dit onderwerp heb ik me met enkele fracties verdiept in de situatie rond de ambulancepost in de Jan Verswollezone. Gouda 50+ en onze fractie wilden met een amendement komen en PvdA en D66 met een motie. Allemaal hebben we grote moeite met het feit dat er klip en klaar aan de omwonenden is toegezegd dat deze post er tijdelijk zou worden gehuisvest en dat nu toch wordt onderzocht om eventueel deze post permanent in dit gebied te vestigen. Heel begrijpelijk dat de omwonenden flink aan de bel gingen trekken. Het is van belang om die toezegging in principe na te komen en alleen de ambulancepost daar permanent te gaan vestigen als uit locatieonderzoek blijkt dat deze locatie verreweg de beste locatie is en er geen aanvaardbare alternatieven zijn. We verwachten echter dat er prima alternatieven zullen worden gevonden. We hebben met diverse fracties gezamenlijk een amendement hierover ingediend ingediend en deze is met een grote raadsmeerderheid aangenomen.

De tekst van het amendement luidt:
"Op de locatie Jan Verswollezone Zuid wordt in principe geen permanente ambulancepost gevestigd. Over de definitieve vestigingsplaats wordt een separaat raadsbesluit genomen op basis van een locatieonderzoek"

dinsdag 4 november 2008

Verkiezingen en economische crisis


Terwijl ik me zit voor te bereiden op de raadsvergadering van morgen, waarbij we met diverse fracties een amendement gaan indienen over de ambulancepost in de Jan Verswollezone en ook met elkaar in gesprek gaan over het plan van aanpak in Gouda Oost, toch ook even aandacht voor de verkiezingen in de Verenigde Staten.

Vier jaar geleden was het nog redelijk spannend en acht jaar geleden zeker, toen weken na de verkiezingen pas bekend werd dat Bush had gewonnen. Nu lijkt Obama ruim te gaan winnen. We zullen zien of dat inderdaad gaat gebeuren. Zou hij dan de grote Verandering gaan brengen die hij steeds beloofd heeft? Zou hij werkelijk in staat het enorme logge systeem in Amerika een nieuwe impuls te geven? Ik betwijfel het, maar goed het klinkt veelbelovend. Obama krijgt wel gelijk een flinke klus te klaren: de economische crisis. Nu de bankencrisis is overgeslagen naar de reële economie en we iedere week weer sombere berichten over de bedrijfsresultaten te horen krijgen, mag Obama met zijn regeringsploeg en Ben Bernanke van de Federal Reserve proberen op basis van goede maatregelen een keer te brengen. De VS zit nu in een recessie ze zullen alles in het werk moeten stellen om daar zo snel mogelijk weer uit te komen. Teken van hoop is wellicht dat de beursen weer opkrabbelen. Zij lopen vaak zo'n 6 tot 9 maanden vooruit op de economische ontwikkelingen of zou het een vroege eindjaarsrally zijn en stort begin 2009 de hele boel weer in. We gaan het allemaal zien en meemaken.

donderdag 30 oktober 2008

Keulse goot en ambulancepost

Het was gisteren een interessante raadsvergadering, waarbij ik voor het eerst als gastheer - samen met twee andere raadsleden - mocht optreden voor enkele belangstellende burgers. Het waren betrokken gasten die zeer geinteresseerd waren. Zou het ons als Goudse politiek toch nog eens gaan lukken om de burgers meer enthousiast en betrokken te maken? Dat zou mooi zijn!

Maar goed, nu de vergadering zelf.

We hebben een pittige discussie gevoerd over de Jan Verswollezone, met name over het communicatie traject. Diverse omwonenden waren bepaald niet te spreken over hoe de betrokkenheid van burgers vorm had gekregen rond de plannen in dit gebied. Het blijkt dat het altijd weer een lastig iets is om op een goede manier om te gaan met inspraak van burgers en om een juist verwachtingsbeeld neer te zetten in hoeverre die inspraak een rol heeft bij de verdere besluitvorming. Dit zal vanaf nu echt meer aandacht moeten krijgen willen we voorkomen dat de burgers geen enkele waarde meer hechten aan inspraak. Wethouder Menkveld heeft toegezegd dat bij de verdere planvorming de omwonenden opnieuw betrokken zullen worden. We zijn benieuwd.

En ja, natuurlijk veel aandacht voor de ambulancepost die in dat gebied tijdelijk is gehuisvest, maar nu toch misschien permanent blijft en dan gelijk ook maar wil uitbreiden naar acht wagens.
Nee ze veroorzaken naar hun eigen zeggen geen overlast, want de sirenes gaan pas aan als de op de dijk rijden. Jammer alleen dat omwonenden toch al vanaf het verlaten van de standplaats die sirenes horen. Het zal wel tussen de oren zitten...

Wordt nog een lastig punt voor besluitvorming op 5 november, maar u zult volgende week lezen hoe het is afgelopen en wat ons uiteindelijke standpunt is geworden.

En dan hebben we ook nog gesproken over het Zuidelijk Stationsgebied waar Multi Vastgoed ambitieuze plannen heeft. Ofschoon het nog maar om een intentie overeenkomst gaat, vond ik het wel heel opvallend dat er raadsbreed weing discussie was over het grote aantal parkeerplaatsen (zo'n 500) dat er moet gaan komen. We blijven het centrum maar volpompen met parkeervoorzieningen, terwijl je op je vingers kunt natellen dat we straks helemaal verstopt raken. Het blijft een gemiste kans dat we geen goede voorzieningen gaan aanleggen aan de randen van Gouda. We hebben nog wat misssiewerk te verrichten...

Leuke uitsmijter kwam er nog toen er door het CDA werd geopperd om een koopgoot in Gouda te gaan realiseren. De jarige wethouder Siebe Keulen haakte daar op in en deed de suggestie om die dan onder de Dubbel Buurt te gaan aanleggen. De zaak ligt er nu toch droog. Lijkt me wel wat, dan noemen we het de Keulse Goot.

maandag 27 oktober 2008

Solingen

Op 24 en 25 oktober hebben we met een deel van de raadsleden en college een bezoek gebracht aan onze zusterstad Solingen (D). Het was een heel interessant bezoek, omdat deze middelgrote stad (160.000 inwoners) veel herkenbare kenmerken heeft: zojuist een nieuw raadhuis gebouwd, ontwikkelingen rond het stationsgebied, aandacht voor veiligheid en overlast door jongeren. Opvallend is dat in Duitsland men vooral bij bouwzaken voortvarend te werk gaat, waarbij de kwaliteit wel eens wat achter blijft en de bouwstijl erg sober en zelfs wat triest is. Rond het thema veiligheid kijkt men toch wel jaloers naar Gouda. Vooral cameratoezicht is in Solingen bij diverse fracties onbespreekbaar. Landelijk licht het ook gevoelig, zoals je kunt zien rond de discussie van de bodyscan.

We kregen door lezingen en gesprekken veel informatie aangereikt en hebben ook leuke contacten opgedaan.

Op zaterdag was er na een bezoek aan de "Hauptbahnhof" en "Bahnhofsvorplatz", ook ruimte voor ontspanning en we hadden geluk dat er op die dag in Solingen het zgn. "Brückenfest" was, waarbij een prachtige stoomtrein een rit maakt van bijna 2 uur en o.a. over de beroemde stalen brug van ruim 100 meter hoog rijdt, even buiten Solingen.

Al met al waren het twee onvergetelijke dagen...

Ons hotel in Solingen


Even de benen strekken na bijna 3 uur in de bus te hebben gezetenHoe zeg ik dat nu toch in het Duits?Ik kan best leuk lachen hoor!

Ed neemt zelfs zijn naaimachine mee

Geanimeerd gesprek met de OberburgemeisterVriendelijke woorden namens de Goudse gemeenteraad in vloeiend Duits

Weblogger samen met de Oberburgemeister op de foto

Dirk analyseert een en ander...


Mooi getuigenis op sombere gevel


Het splinternieuwe stadhuis: weinig opzienbarend, wel erg efficiënt
Ed heeft zijn doelgroep weer gevonden...Zorgelijke blikken over de beursontwikkelingen
Of zouden ze het toch ergens anders over hebben?

Forum Produktdesign: verbouwd stationsgebouw
Museum Plagiarius: voormalig loods voor goederen die voor de trein bestemd waren.


Naast het museum zijn er in een grote loods diverse kunstateliers. We krijgen eerst wat achtergrond informatie. Jan van den Heuvel (PvdA) werd in het bijzonder welkom geheten als burgemeester van Gouda....
Het is interessant dat ze hier door het beschikbaar stellen van een ruimte in een grote loods tegen een geringe huur kunstenaars een mooie locatie bieden, waar ze zelfs mogen wonen.


Prachtige kleuren!Eén van de kunstenaars

Aangrijpende foto tentoonstelling over kinderprostitutie


Grappige kunst!


Prachtige lichtkunst
Lady Loes in Red

Bezoek aan "Werksverkauf des Zwillingswerkes". Diverse mensen kopen prachtige messen en andere attributen voor het thuisfront.

Bezoek aan het verbouwde hoofdstation. Het blijft een somber en onaantrekkelijk gebouw.

We werden op gepassioneerde wijze bijgepraat over de ontwikkelingen in het stationsgebied.

Hmm.. hier ook al last van overlast in bussen?

Sauerbreystrasse: door felle kleuren wat aantrekkelijker geworden. Door lengte en bocht in tunnel niet bepaald vrouwvriendelijk.

En dan toch wel een beetje het hoogtepunt: een tocht met een stoomtrein van bijna 2 uur. Een belevenis...het geluid, enorme rook, de geur...

De burgemeester zorgt voor de inwendige mens.

Mohammed en Jan drinken liever een biertje

Aparte kerel.....nee niet die links zit, maar die daar staat

Afsluitende lunch in Parkrestaurant Engelsberger Hof