donderdag 28 januari 2010

"Ik vermoord je!"


Woensdag vond het raadsdebat plaats rond de update van het Integraal Veiligheids Beleid (IVB) in Gouda. Vorige week hadden we reeds enige vragen gesteld, maar nu hebben we als fracties de gelegenheid gekregen om onze aandachtspunten en zorgpunten aan de burgemeester, hij is de portefeuillehouder, mee te geven.
Omdat we als fractie veel belang hechten aan de deze inbreng, geef ik onze bijdrage hierbij integraal weer.
Ik begin met een bericht dat ik deze maand over de mail ontving van een inwoonster uit Gouda:

“Op een dag begin dit jaar komen wij thuis aan met de auto. Terwijl wij de auto willen parkeren staat er een groepje kinderen in de leeftijd van 8 tot 14 jaar buiten met ijsballen.
Tegelijkertijd wil een buurtbewoner met haar auto wegrijden en gooien deze kinderen de ijsballen tegen haar auto. De buurtbewoner stopt en spreekt de jongens er op aan. Wij zijn inmiddels ook uitgestapt om naar binnen te gaan. De jongens rennen dan opeens onze kant op en mijn man houdt er eentje tegen en wil de jongen aanspreken op zijn gedrag. Deze jongen begint te huilen en te schelden en zegt o.a.: “Ik vermoord je!”. Hij loopt naar zijn ouders en deze komen naar buiten en beginnen mijn man te bedreigen en uit te schelden en hij word fysiek ook belaagd.
Ook zijn er door de ouders van deze jongen bedreigingen geuit met opmerkingen als: “Je bent van mij en ik pak je.” Dit alles omdat die jongen zegt vast gepakt te zijn door mijn man, wat niet het geval is.
Later vindt er nogmaals een incident plaats met deze jongeren en worden we serieus bedreigd en zijn we met grote moeite uiteindelijk veilig thuisgekomen.
Van diverse instanties horen wij dat de problemen bij ons in de buurt minder lijken te worden. Ik spreek dit met klem tegen. Het gaat nu niet meer om hangjongeren, maar ze zijn nu echt uit op escalaties en ook de ouders van die jongeren gaan hier in mee.
Er kan hier niet meer op een normale manier met elkaar gesproken worden.”

Voorzitter, dit aangrijpende verhaal lees ik nadrukkelijk met een bepaalde bedoeling voor vanavond.

We zijn als fractie van de ChristenUnie blij dat er steeds meer erkenning komt voor de problematiek in Gouda, dat de landelijke overheid geld beschikbaar heeft gesteld en dat het college daadkracht vertoont en vooral rond de problematiek met jongeren allerlei nieuwe activiteiten ontplooit.

Daarnaast vernamen we vorige week ook dat de politie er bovenop zit en actief zich inzet voor handhaving.

Vuist tegen ijsbalterreur. Goudse politie trekt alle registers open: 55 aanhoudingen. Districtschef Paul van Musscher meldt dat vijf weken na het "ïjsbalweekeinde"de teller op 55 aanhoudingen staat. Dankzij aangeleverde beelden van getuigen konden we verdachten in zicht krijgen. De Districtschef heeft op verzoek van het Openbaar Ministerie een "sfeerverhaal" gemaakt In dit "sfeerverhaal" staat vermeld wat zich precies in de stad heeft afgespeeld. (AD, 27 januari 2010)

Echter, er is ook een andere kant.

We worden regelmatig geconfronteerd met verhalen van burgers die zich buitengewoon onveilig voelen en op onacceptabele wijze worden bejegend door – met name - de Marokkaans Nederlandse jongeren. Het verhaal van zojuist is daar een voorbeeld van.
Die verhalen geven aan hoe hardnekkig de problematiek is en hoe volhardend sommige jongeren zijn om anderen het leven zuur te maken.

Dit betekent voor onze fractie dat het enorm belangrijk is om met de mensen in de wijken te communiceren en bij hardnekkige overlast daadkrachtig op te treden en niet te aarzelen om bij aanhoudende overlast tijdelijk camera’s te plaatsen.
Gouda moet veiliger, dat moeten we samen doen, maar dan ook op voor de burgers herkenbare en toegankelijke wijze.

Concreet stellen we daarom voor, overigens deels in lijn van de notitie:
1. Richt nog voor de zomer een burgerplatform op. Dat kan er één zijn voor de hele stad. Laat de burgemeester die dan voorzitten of in ieder geval erin participeren. Dat willen de burgers graag, het geeft het overleg status en biedt de burgemeester de gelegenheid om zaken uit de eerste hand te horen. Ook een vertegenwoordiging vanuit justitie zou goed zijn. Laat dit overleg dus niet over aan de ambtenaren.
2. Communiceer periodiek middels – digitale - nieuwsbrieven met de wijken over het onderwerp veiligheid in hun wijk. Daarbij kunnen de bewoners goed volgen hoe de ontwikkelingen in de wijk zijn en mogelijk ook reageren.
3. Laat de politie meldingen opvolgen en terugkoppelen.
4. Stadstoezicht heeft een veelheid aan taken. Ofschoon in de wijken er wel overleg met ze is, is het belangrijk om prioriteiten aan te brengen in hun takenpakket. Ze hebben nu 15 taken. Communiceer ook met betrokkenen over de prioriteiten.

Daarnaast wil de ChristenUnie pleiten voor nog een aantal belangrijke zaken:

5. Om duidelijk resultaten te kunnen laten zien dringen we aan om in het actieplan wederom met zoveel mogelijk helder meetbare doelen te werken. Als we over minder overlast en minder voorvallen e.d. praten is meten noodzakelijk.
6. De regierol van de gemeente in de aansturing van de talloze overleg instanties vinden we nog steeds een spannend iets, vooral daar de gemeente het beleid rond veiligheid inhoud wil geven. Hier zit nog altijd een valkuil en het college zal zich nog flink moeten inspannen om de hele keten efficiënt te laten werken en zoals ze zelf zegt: om organisatie overstijgende afspraken te maken en alleen functioneel overleg na te streven.
7. Wat in ieder geval belangrijk is, dat wordt voorkomen dat rond overlastsituaties talloze personen en instanties zichtbaar worden ingezet. Probeer zoveel mogelijk met één vaste verantwoordelijke te werken.
8. Veiligheid en met name veiligheidsbeleving, is voor veel burgers gerelateerd aan sociale overlast. Dit aspect komt in de nota niet aan de orde. Neem dit gezien het belang, wel mee in het actieplan, evenals zaken rond de fysieke inrichting – zoals essay Gouda Oost.

De ChristenUnie kan zich vinden in de gekozen focus van de nota en de opzet van tweejaarlijkse actieplannen met een jaarlijkse evaluatie.
We zien uit naar de bijeenkomst met de straatcoaches en gezinsmanagers op 1 februari en het 1e actieplan dat in mei gereed zal zijn.
We zijn blij dat we op afzienbare termijn ook iets horen over het functioneren van het Veiligheidshuis.

We wensen de portefeuillehouder veel wijsheid en daadkracht toe!

zaterdag 23 januari 2010

STOPlichten leggen verkeer lam


Het was deze week weer een drukke week, maar op zaterdagmiddag kon ik even ontspannen: ik ben met mijn dochter (ze voetbalt bij Jodan Boys, gek eigenlijk, het vrouwenteam zou Jodan Girls moeten heten...) meegeweest naar een voetbalwedstrijd in Nootdorp.

De rit door Gouda viel echter niet mee. Nadat we op de Rotterdamseweg Croda waren gepasseerd kwamen we in een nagenoeg stilstaande file terecht. Na heel langzaam bijna een kwartier te hebben voortgesukkeld kwamen we bij de kruising met de Koningin Wilhelminaweg en bleek dat de verkeerslichten het niet deden en waren vervangen door een noodinstallatie.

Dit gebeurt wel vaker, maar het verbaast me wel, dat er niet even is nagedacht over de verkeersstromen, want het doorgaande verkeer krijgt gewoon veel te kort groen. Door even na te denken over de afstelling had dit een hoop file ellende (ook vanaf de Julianasluis!) met de daarmee gepaard gaand irritaties kunnen voorkomen.

Gouda heeft de laatste tijd toch al niet zo'n beste reputatie op het gebied van werking van verkeerslichten, dus hoog tijd om hier eens serieus aandacht aan te gaan besteden. Want laten we wel zijn, over een zgn. "groene golf" heeft Gouda volgens mij ook nog nooit nagedacht. Dat zou tijdens de spitsuren op bepaalde plaatsen absoluut minder file geven.

Nadat ik de kruising uiteindelijk was gepasseerd en de lange file, die aan de andere zijde stond te wachten, passeerde, zag ik dat een automobilist het wachten benutte om zijn auto op te ruimen en alle troep werd doodleuk uit het raampje gegooid. Een diepe zucht en opnieuw irritatie, ditmaal over zulk asociaal gedrag, was het gevolg.

Maar gelukkig was het op en rond het voetbalveld in Nootdorp erg gezellig en zo werd het toch nog een fijne middag...

dinsdag 19 januari 2010

Burgers balen van plasticHet inzamelen van plastic afval in Gouda houdt de gemoederen van de politiek en de burgers flink bezig.

Het is natuurlijk een prima zaak om aandacht te hebben voor het milieu en het plastic afval. In die zin heb ik ook sympathie voor de actie van Michel Klijmij (GL) om tijdens raadsvergaderingen geen plastic flesjes meer neer te zetten, maar glazen kannen.
De ChristenUnie zet zich al jaren in voor milieu en duurzaamheid en is blij dat deze onderwerpen - mede door onze inzet - steeds meer op (politieke) agenda komen.

Nu is het natuurlijk wel een zinvolle vraag hoe we het beste met het verzamelen van plastic afval kunnen omgaan en ik plaatste vanaf het begin al vraagtekens bij de gekozen oplossing: eens per drie weken ophalen van de zakken aan huis.

Er staan momenteel bij ons al vijf zakken met plastic die we dolgraag weg willen hebben, maar we moeten nog even geduld hebben....

Regelmatig hoor ik ook van andere mensen dat ze balen van die zakken in de schuur of garage en graag een andere oplossing willen.

Eind september heb ik namens de ChristenUnie over deze kwestie een stelling laten plaatsen op het politiek podium in de Goudse Post en de komende week zal D66 in deze krant wederom er een stelling over plaatsen. Ik kan natuurlijk de opmerking maken dat ze weinig creatief zijn, maar ik houd het er maar op dat ze het belangrijk vinden om nogmaals aandacht te vragen voor dit onderwerp.

Het kan zo veel eenvoudiger door gewoon bij de glasbakken een extra bak te plaatsen, waar we dan - gelijk met de lege flessen - ook de plastic zakken met plastic kwijt kunnen.
Overigens is het in het kader van duurzaamheid en verantwoord verwerken van afval nog maar de vraag of afval scheiden (aan de bron) de beste oplossing is. Rotterdam kiest er bijvoorbeeld voor om - naar hun zeggen: milieuredenen - niet mee te gaan in het scheiden vanaf de bron. Ook diverse onderzoeken betwisten het scheiden bij bron als beste milieu oplossing. De landelijke politiek moet hier nog maar eens een ei over leggen.

Ook ons consumptiepatroon moet overigens veranderen. We worden zo vaak met plastic geconfronteerd (flessen, tussen de plakjes vlees, tasjes, verpakkingen etc.), dat we ook aan de bron iets moeten gaan doen. Laat er maar eens een landelijke heffing komen, dan pakken we het probleem ook aan de bron aan en zal wellicht ons consumptie gaan veranderen.

Maar goed om terug te komen op de containers voor plastic afval: wat mij betreft zetten we vanaf morgen die extra bakken gelijk neer, dan is bij ons de garage weer netjes opgeruimd.

woensdag 13 januari 2010

ChristenUnie Gouda trapt af...!Campagne film ChristenUnie Gouda


Dinsdagavond is in de Agnietenkapel de startavond gehouden van de verkiezingscampagne van de ChristenUnie in Gouda.

Harro Janssen (lijsttrekker) presenteerde het verkiezingsprogramma met als thema: ‘Stabiel en betrokken’. De ChristenUnie heeft als speerpunten voor de komende tijd: een duurzame leefomgeving, een dienstbare overheid en een bloeiende samenleving. Volgens Harro houdt dat laatste onder meer in dat Gouda een stad moet zijn waarin kinderen gezond en evenwichtig kunnen opgroeien .

Op deze avond was er ook een debat over opvoeding(sondersteuning). Leden van de ChristenUnie en belangstellenden debatteerden met 2e kamerlid Joël Voordewind en het Goudse raadslid Anke Huisman-Mak over ‘Opgroeien en opvoeden in Gouda’.

Joël Voordewind
gaf aan dat Jeugd en Gezin één van de drie pijlers van het beleid van de ChristenUnie is. Veel aandacht voor het gezin is belangrijk, omdat het meeste geweld in de gezinnen plaats vindt. Het gaat om tussen de 100.000 en 150.000 kinderen! Op dit moment worden er jaarlijks zo'n 30.000 meldingen gedaan, dus er is nog veel werk te verrichten.

Hij noemde de verantwoordelijkheid van ouders het uitgangspunt voor de opvoeding. Daarbij speelt ook de omgeving van het kind een belangrijke rol. Het gezin is eindelijk een factor in het overheidsbeleid geworden. De geïntegreerde aanpak door één minister heeft veel voordelen laten zien volgens de ChristenUnie. De financiële ondersteuning van kinderen is verbeterd door het kindgebonden budget.

Anke Huisman geeft aan dat de huidige opvoeding zich veel te veel kenmerkt door "alles mag en alles kan", er is vaak te weinig structuur. Daarnaast is de maatschappij individualistisch en spreekt men elkaar te weinig aan. De sociale omgeving rond de gezinnen moet worden versterkt. Het is daarom een goede zaak dat er in Gouda nu een Centrum voor Jeugd en Gezin is geopend: een laagdrempelige voorziening voor ondersteuning bij de opvoeding. Volgens Anke Huisman zouden ouders van daaruit gestimuleerd moeten worden om met elkaar over opvoeden te praten. Onderzoek toont aan dat daar behoefte aan is. ‘In andere plaatsen wordt daarvoor een opvoeddebat georganiseerd, dat moet ook in Gouda kunnen’.

De Nederlands Marokkaanse jongeren vragen om specifieke aandacht: ze leven tussen twee werelden en veroorzaken overlast, schooluitval etc. Er is commitment van de ouders nodig om de situatie te verbeteren. Als dat niet lukt is inzet van de gezinsmanagers een prima aanvulling, die kunnen dan de gewenste structuur helpen vormgeven.

Anke doet een leuke suggestie: geef bij de geboorte aan de ouders namens de gemeente een cadeaubon voor enkele cursusavonden over opvoeding.

Tenslotte: de ChristenUnie zet zich actief in voor de jongeren, met als doel dat ze opgroeien tot stabiele en betrokken burgers!De verkiezingen op een andere manier volgen? Kijk dan naar Gouwestad TV!
Uitzending 10.30-11.30, 19.00-20.00 en 22.30-23.30 uur op het kanaal van de Kabelkrant

zaterdag 9 januari 2010

Legt Gouda allochtonen in de watten?


Afgelopen vrijdag ontstond er in de landelijke pers – n.a.v. van vragen van de SP in Gouda aan het college - de nodige ophef over het verhaal dat inburgeraars in Gouda met een taxibusje naar de inburgeringscursus of fietslessen worden gebracht.

Aangezien de landelijke politiek tegenwoordig op iedere publicitaire zucht direct reageert (hype cultuur), kon dat nu natuurlijk ook niet uitblijven en de kamerleden Sadet Karabulut (SP) en Sietse Fritsma (PVV) hebben hun mening alweer kenbaar gemaakt. Sadet Karabulut: 'Dit staat haaks op de gedachte van zelfredzaamheid. Mensen kunnen prima met de bus of lopend naar de cursus.' PVV-Kamerlid Sietse Fritsma heeft aangekondigd dinsdag Kamervragen aan minister Eberhard van der Laan te gaan stellen. 'Het is ongelooflijk dat integratie in de ogen van de politieke elite betekent dat je allochtonen zoveel mogelijk in de watten moet leggen. Aan de gewone burger, die met hard werken de touwtjes nauwelijks aan elkaar kan knopen, is dit niet meer uit te leggen!'

De toon was weer gezet en menigeen smulde weer van het nieuws en vond dat opnieuw blijkt dat er in Gouda van alles mis is.

Tijd om onze oren bij het college te luisteren te leggen en ziedaar, de situatie waar het allemaal om draait ligt behoorlijk genuanceerd, maar je moet wel even goed lezen om het verhaal te snappen:

De gemeente biedt haar inburgeringsplichtige inwoners een inburgeringstraject aan. Sinds oktober 2007 worden deze cursussen in Gouda aangeboden op bedrijventerrein de Goudse Poort. Op dit moment heeft Gouda ook een tweede aanbieder die inburgeringstrajecten uitvoert, namelijk op het Stationsplein. De gemeente heeft bij deze aanbieder actief gestuurd op een centrale locatie!

Er volgen op dit moment totaal ongeveer 550 personen een inburgeringscursus via de gemeente. Hiervan gaan ca. 400 personen naar de Goudse Poort en ca. 150 personen naar het Stationsplein.

De Goudse Poort ligt aan de rand van Gouda. De aanbieder heeft zelf voor deze locatie gekozen en voldeed aan de toenmalige eis om zich in Gouda te vestigen.
In de praktijk blijkt de afstand naar de Goudse Poort voor het merendeel van de mensen die een inburgeringscursus volgt geen probleem. Echter bij een bepaalde groep bleek het wel een probleem te vormen en echt een belemmering om aan de inburgeringscursus deel te nemen. In de praktijk bleken vooral moeders met hele kleine kinderen dit probleem te ervaren, terwijl juist opvoeders een hoge prioriteit bij inburgering hebben.

De gemeente wil het liefst de inburgeringscursus in de wijk hebben en daarvoor zijn al stappen gezet.
Omdat inburgering in de wijk nog niet meteen geregeld kon worden is, om dit probleem te tackelen en de periode naar een oplossing te overbruggen, in juni 2008 besloten om voor zeer specifieke gevallen een taxi te vergoeden naar de inburgeringscursus. De gemeente vond het namelijk belangrijk de taakstelling die is afgesproken met het rijk, te halen.
Uitgangspunt is en blijft dat iedereen zelfstandig reist naar de inburgeringscursus.
Op basis van de volgende criteria en argumenten komt iemand voor een taxi in aanmerking:
-Taxivervoer kan alleen ingezet worden bij overschrijding van 1 uur reistijd enkele reis of zwaarwegende factoren die het de cliënt onmogelijk maken om op eigen gelegenheid te reizen naar de Goudse Poort (dit zijn vaak medische belemmeringen).
-Indien sprake is van medische belemmeringen dient altijd een medische indicatie te worden aangevraagd.

Op dit moment maken 10 mensen met een lichamelijke beperking en 30 mensen met een reistijdoverschrijding van 1 uur gebruik van de regeling. Bij die 30 gaat het vaak om moeders met kleine kinderen die nog niet kunnen fietsen, laat staan fietsen met kinderen voor- en achterop.
Om hen zo snel mogelijk zelfstandiger te maken, is daarom besloten om met name aan deze groep fietslessen te geven als onderdeel van hun inburgeringstraject. Zodat deze moeders zo snel mogelijk zelfstandig naar de inburgeringscursus kunnen. In totaal zijn er op dit moment ongeveer 550 mensen die nu een traject volgen. Het percentage taxivervoer betreft dus rond de 7%.

Toekomst
Ervan uitgaande dat op korte termijn wijkgericht werken gerealiseerd kan worden, is taxivervoer binnenkort overbodig dan wel kan dit aanzienlijk worden teruggedrongen.
Bij een nieuwe aanbesteding van inburgeringstrajecten zal als eis gesteld worden dat de inburgering op een centrale locatie in Gouda moet plaatsvinden.

Mijn mening is dat nu achteraf blijkt dat bij de aanbesteding destijds voor alle aanbieders had moeten gelden dat centraal in de stad vestigen verplicht is. Maar ja, dat is wijsheid achteraf.

Overigens ben ik nog wel benieuwd hoe je het in Gouda voor elkaar krijgt om meer dan 1 uur reistijd (enkele reis) te hebben, maar daar zullen we nog wel nader over geïnformeerd worden.

Al met al veel rumoer, maar een genuanceerd verhaal.


http://www.telegraaf.nl/binnenland/5845503/__Subsidie_uitjes_Marokkanen__.html?p=4,1

dinsdag 5 januari 2010

"College Gouda heeft geen durf en visie"

Bij het lezen van de kop van deze blog denkt u wellicht dat ik de weg helemaal ben kwijtgeraakt om als raadslid van een collegepartij het eigen beleid af te gaan vallen.
Maakt u zich geen zorgen, ik zat alleen even het verkiezingsprogramma van een nieuwe partij, Trots op Nederland, afdeling Gouda, te lezen.

Men hanteert heftige taal:
"Toch is de stad verwaarloosd. De criminaliteit is de afgelopen tien jaar gestegen en de stad is verslonsd van binnen en van buiten. Weinig hotels, te weinig parkeergelegenheden, geen landelijke evenementen, te weinig investeringen en een onprettig belastingklimaat. Een donkere stad, onzeker en weifelend over zijn eigen toekomst. Veroorzaakt door de situatie waarin Gouda zich bevindt na zestig jaar PvdA/CDA Regentendom en PvdA Burgermeesterschap. Een College zonder durf en visie."

De waarheid wordt hier wel erg sterk geweld aangedaan. Gouda heeft beslist heel wat bereikt op het gebied van veiligheid, er komt een hotel (de eerste paal is geslagen), er wordt volop gewerkt aan parkeerfaciliteiten en de plaatselijke belastingen zijn - behoudens de rioolheffing - netjes van gemiddeld niveau. Daarnaast heeft het college heel wat bouwplannen op stapel staan: Spoorzone, scholenbouw, Bolwerk, nieuw zwembad enz. Het college probeert met de schaarse middelen die we hebben zoveel mogelijk te investeren, maar we moeten wel op onze centjes passen...!
Het college geen durf en visie? Onzin dus! Denk ook eens aan het armoedebeleid en de WMO (o.a. Anke Huisman van de ChristenUnie heeft veel aan deze onderwerpen bijgedragen), waar Gouda grote stappen heeft gezet.

Is alles dan alleen maar positief? Nee, Gouda heeft absoluut behoorlijke problemen op het gebied van veiligheid, maar is zeker geen donkere stad die onzeker en weifelend is over zijn eigen toekomst. Het bestuur in Gouda weet heel goed wat ze willen, ook op het gebied van veiligheid. Maar dat kost veel tijd, geld en energie! Veiligheid is een onderwerp die ons allemaal raakt en waarvoor allemaal onze eigen verantwoordelijkheid dragen. We zullen ons met elkaar (overheid, politie en burgers) in moeten zetten om de criminilateit en overlast aan te pakken. Dat is niet eenvoudig, maar als iedereen zijn en haar schouders, ook ToN, eronder zet, dan gaat het ons met elkaar lukken!

Het valt daarnaast blijkbaar niet mee om als nieuwe partij je origineel neer te zetten. Als je in een interview pleit voor een landelijke evenement (ik heb namens de ChristenUnie hier al eerder voor gepleit) en de komst van Glazen Huis naar Gouda (dit idee is afkomstig van Michel Klijmij van GL), dan is dat niet sterk.

Iedere partij is welkom in Gouda om mee te doen aan de verkiezingen, ook ToN, maar het zou de partij sieren als ze vanuit een constructieve houding en juiste weergave van de feiten zich gaat opstellen de komende maanden en met originele en haalbare ideeën komt.

Uiteindelijk heeft de kiezer het echter voor het zeggen.
Het worden nog spannende weken tot 3 maart....

vrijdag 1 januari 2010

Het kón erger....


GELUKKIG NIEUWJAAR !


De nieuwsjaarsnacht is volgens eerste de berichten 'rustig' verlopen. De politie had in diverse steden echter toch wel haar handen vol. Alleen al in Rotterdam en omgeving werden 157 mensen gearesteerd. Het aantal aanhoudingen is bijna een verdubbeling met jaarwisselingen in voorgaande jaren. „Andere jaren zaten we meestal rond de tachtig aanhoudingen”, aldus de politiewoordvoerder in Rotterdam. Dat het er nu veel meer zijn komt omdat de politie nu strenger optrad om eventuele ongeregeldheden te voorkomen.

Later vandaag werd er niet meer gesproken over een rustige jaarwisseling, maar het was wel beheersbaar. Tsja, het is toch wat goochelen met woorden om aan te geven dat de situatie op sommige plaatsen alleen dankzij stevig optreden van de politie in de hand te houden was.

Over Gouda heb ik nog geen berichten gehoord, maar ik beschouw dat maar als een positief signaal. In onze straat was het in ieder geval een gezellige boel en hebben de jongeren met elkaar genoten van het vele vuurwerk. Helaas wel slecht voor het milieu, maar daar wil bijna niemand op zo'n moment aan denken.

Dit jaar wordt voor de politiek een enerverend jaar met de verkiezingen voor de gemeenteraad op 3 maart en de alle activiteiten tot die datum.
Maar liefst 12 partijen zullen in Gouda gaan meedoen en dat is toch wel redelijk uniek in Nederland.

We gaan er als fractie van de ChristenUnie in ieder geval weer met veel zin er tegenaan en zullen ons als stabiele en betrokken partij inspannen om Gouda op een positieve wijze op de kaart te zetten en het welzijn en de veiligheid van de de burgers te bevorderen.


FILMPJE (vuurwerk in wijk Goverwelle)