zaterdag 27 april 2019

Gouda kleurt oranje!


Op zaterdag 27 april kleurde Gouda weer oranje en hebben we op allerlei plekken getoost op de verjaardag van koning Willem-Alexander. 

Oranjeontvangst

Rond 10.00 uur was er weer de traditionele Aubade en traden er de gehele dag muziekgroepen op bij de Waag op de Markt. Ook was daar o.a. het Gouds Kampioenschap Ringsteken.

Van 10.45-12.00 uur was er Oranjeontvangst in het Stadhuis op de Markt. Speciale genodigden waren de degenen die op 26 april een koninklijke onderscheiding hadden ontvangen en degenen die ereburger zijn en het afgelopen jaar de vrijwilligerspenning hadden gehad.

Sarie Donk

Gedurende de hele dag was er op het Raam de Oranjeboulevard en ondanks de buien die af en toe overtrokken, was het daar opnieuw heel druk. Bijzonder was dat de stuwende kracht achter dit initiatief, Sarie Donk, op deze dag door waarnemend burgemeester Mirjam Salet werd benoemd tot ereburger van onze stad! Haar inzet voor de stad wordt bijzonder gewaardeerd en inmiddels heeft ze een koninklijke onderscheiding ontvangen, de vrijwilligerspenning, "Goudse kanjer" oorkonde en dan nu ook het ereburgerschap. 

https://www.ad.nl/gouda/sarie-donk-uitgeroepen-tot-ereburger-van-gouda-ik-ben-ontroerd-dat-mensen-dit-voor-mij-doen~a2b59379/

Vrijwilligers

Veel mensen hebben vandaag genoten van de gezelligheid in Gouda en kleurde onze stad niet alleen oranje, maar was Gouda ook een toonbeeld van eensgezindheid . Ook werd opnieuw duidelijk zichtbaar en merkbaar hoeveel mensen er in Gouda zich vrijwillig inzetten en daar mogen we dankbaar en trots op zijn.


Waarnemend burgemeester Mirjam Salet spreekt de genodigden toe bij de Oranjeontvangst

Muziek op de Markt

                   ORANJEBOULEVARD
Sarie Donk wordt ereburger

maandag 22 april 2019

Wat een (paas)feest in Gouda!


Rembrandt
Op 22 april (tweede Paasdag) was er op de Markt weer een paasontbijt. Ook dit jaar zag het er weer prachtig uit met rijk gevulde tafels, meer dan 1.000 gasten en tafels en meer dan 100 vrijwilligers die grotendeels waren gekleed in middeleeuwse kleren. Dat was mogelijk omdat we de beschikking kregen over de kleren die ook op Zotte Zaterdag worden gedragen.


Dit jaar was het ontbijt heel speciaal. Het thema is Rembrandt stond namelijk centraal. Dat werd zichtbaar op de tafels, maar ook er omheen. Tijdens het ontbijt speelde Rembrandt al een rol aan de tafels. Je kon namelijk het portret van je  tafelgenoot aan de overkant tekenen. 

De gebruikelijke paasviering had ook alles te maken met Rembrandt en in het bijzonder met het schilderij "Terugkeer van de verloren zoon" . Cor Verkade las een eigentijds verhaal over de verloren zoon, Irene Klein Haneveld (Samma) vertelde het bijbelverhaal en Elise Mannah zong prachtige liederen over het thema van de verloren zoon.

Na het ontbijt waren er ook nog optredens van de Vlister Zangers en het duo How’lin

Ontmoeting

Het allerbelangrijkste van het Paasontbijt is  dat Gouwenaars elkaar ontmoeten en elkaar letterlijk zien zitten. Wie je ook bent, wat je ook doet, rijk, arm, dik, dun, alle kleuren, maten, opvattingen, karakters en leeftijden... Iedereen was welkom! Met het ontbijt toonden we aan dat we samen de stad zijn zijn.
Vrijwilligers
Om dit ontbijt mogelijk te maken werd er samengewerkt met ruim 100 vrijwilligers uit 12 verschillende kerken in Gouda en waren er mensen vanuit de politiek en het maatschappelijk leven en ook de Bredeschool. 
Financiering
Dit jaar was er een enthousiaste samenwerking met de organisatie van Zotte Zaterdag (zaterdag 26 oktober is de volgende editie). Dankzij GoudApot, de ondernemers, kerken en individuele sponsors kon dit ontbijt en het bijbehorende feest worden aangeboden aan alle Gouwenaren. De coördinatie is in handen van Irene Klein Haneveld van Bijbelshop Samma. 
Gouda Evenementenstad
Het paasontbijt is een geweldige samenwerking met heel veel verschillende partijen, wat daarmee maar weer laat zien waarom Gouda Evenementenstad van het jaar is geworden! 

Foto rapportage:


Elise Mannah