vrijdag 30 december 2022

Nog even ademnood in Gouda rond de jaarwisseling
Er gelden dit jaar in Gouda extra vuurwerkvrije zones.
In het belang van dierenwelzijn, natuurbehoud en het milieu én de ouderen is het niet toegestaan om in deze gebieden vuurwerk af te steken. Er is geen aanvraag ingediend voor vrijwillig vuurwerkvrije zones. Carbidschieten en het vervoeren van carbid is verboden.

Met deze uitbreiding van vuurwerkvrije zones is Gouda weer een stap verder op weg naar een algeheel vuurwerkverbod dat over drie jaar een feit moet zijn. 


Vuurwerkverbod

Al jarenlang vraag ik via mijn blog aandacht voor een vuurwerkverbod. De steun hiervoor neemt toe, maar het blijft een gevoelig onderwerp. Gelukkig heeft de gemeenteraad in Gouda nu een duidelijke stap gezet. Een besluit dat brede navolging verdient!

Aan de ene kant zetten we ons namelijk in voor de natuur, willen we van het gas af, stimuleren we het gebruik van de fiets, zetten we ons in voor het terugdringen van het aantal (vervuilende) auto’s en streven we naar minder vliegbewegingen (hoewel...), maar vuurwerk wordt lang niet altijd in dit rijtje genoemd. 
Het is blijkbaar een soort verworven recht waar we niet graag afstand van doen.

Eerlijk gezegd vind ik het vuurwerk gedurende oud en nieuw best mooi om te zien en vind ik de knallen soms indrukwekkend. Maar naar mijn mening moeten we met elkaar onder ogen zien dat het in het kader van veiligheid, natuur & milieu, gezondheid en de overlast voor mens en dier, het niet meer gepast is om hier op deze wijze met elkaar mee door te gaan. Nog afgezien van de barbaarse werkomstandigheden waaronder het vuurwerk vaak wordt gemaakt.

Kwelling

Veel Nederlanders kampen rond de jaarwisseling met problemen aan hun luchtwegen.
De luchtvervuiling als gevolg van het vuurwerk bezorgt hun benauwdheid, hoestbuien, kortademigheid of zelfs een longaanval.

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat bij 6 op de 10 mensen met astma of COPD vuurwerk leidt tot ademnood. 
Uit een peiling van het Longfonds blijkt dat bijna alle long patiënten tijdens de jaarwisseling noodgedwongen binnenblijven. Ze gebruiken daarnaast vaak preventief medicijnen.  Een deel van deze mensen ontvlucht rond de jaarwisseling hun eigen woning en gaan naar een vuurwerkvrij vakantiepark.

Instellen van vuurwerkvrije zones helpt om deze groep tegemoet te komen, maar het blijft dweilen met de kraan open, zolang het totale vuurwerk dat we afsteken niet of nauwelijks afneemt en de eerder genoemde gevolgen ook blijven voortduren.

Vervuiling van lucht en bodem

Om echt te gaan stoppen met het afsteken van vuurwerk vermeld ik graag ook nog wat aanvullende feiten over de vervuiling.

Door het afsteken van vuurwerk komen zware metalen en chemische stoffen in lucht, bodem en grondwater terecht. In illegaal vuurwerk kunnen zelfs zeer schadelijke stoffen zitten, zoals cadmium en perchloraat. Daarom is illegaal vuurwerk gevaarlijker en schadelijker voor het milieu dan legaal vuurwerk!

Luchtvervuiling
Vuurwerk veroorzaakt luchtvervuiling. Op oudejaarsavond  - kort na middernacht - schieten de concentraties fijnstof omhoog. Vooral de eerste twee uur van het nieuwe jaar: dan zit er tientallen keren zoveel fijnstof in de lucht als normaal. Metingen rond de jaarwisseling laten zien dat er in steden meer fijnstof in de lucht zit dan daarbuiten.  
Het inademen van fijnstof is schadelijk voor je gezondheid. Vooral mensen met longproblemen of een zwakke gezondheid kunnen hier flink last van hebben.

Bodem- en watervervuiling
De schadelijke stoffen in onverbrande resten van vuurwerk en in de kleine stofdeeltjes, dalen neer en komen dan vooral in de bodem terecht. Het gaat dan om schadelijke zware metalen, zoals koper, barium, strontium en antimoon, en in het geval van illegaal vuurwerk mogelijk ook cadmium. Barium, antimoon en strontium zijn schadelijk voor de gezondheid van mens en dier. Koper is in hoge concentraties giftig voor dieren die in het water leven, en schadelijk voor planten.

Gaandeweg verplaatst de vervuiling zich naar het oppervlaktewater. Via deze weg levert vuurwerk een forse bijdrage aan de ophoping van zware metalen in het milieu. Die zware metalen kunnen niet worden afgebroken door biologische processen en blijven dus het milieu vervuilen. 

Voor koper worden de milieunormen in het water overschreden. Vuurwerk draagt daaraan bij: ongeveer 18% procent van al het koper in het oppervlaktewater komt uit vuurwerk.


Nieuwjaarswens

Ik wil iedereen bedanken die het afgelopen jaar mijn blog heeft gevolgd en in het bijzonder bedank ik degenen die af en toe of met enige regelmaat hierop hebben gereageerd. 

Voor nu wens ik jullie een veilige en gezellige jaarwisseling en een gezond en voorspoedig 2023!!

Spannende maanden voor Goudse winkeliers


AD, 30 december 2022
 

maandag 19 december 2022

Gouda bij Kaarslicht 2022


Dit jaar was het op vrijdag 16 december alweer de 67e editie van Gouda bij Kaarslicht. Er is hard gewerkt om die dag - na 2 jaar afwezigheid vanwege Corona - een boeiend en gevarieerd programma samen te stellen.

Alle optredens waren gratis, met dit keer als enige uitzondering de voorstelling van het Jeugdtheaterhuis in de Garenspinnerij.

Vanaf 14.00 startte op alle 24 locaties het programma, waaronder ook het prachtige openingsconcert in de Goudse Schouwburg. Het openingsconcert werd verzorgd door het Kongbergs Byorkester o.l.v Kjersti Søli en Tomas Carstensen, samen met Stads Harmonie “de Pionier” o.l.v. Dick Verhoef.

Nieuw dit jaar waren diverse buitenpodia, waaronder Podium Peperstraat. Podium Peperstraat is tot stand gekomen dankzij een samenwerking van ruim 30 bewoners van de Peperstraat en Westhaven samen met de organisatie van Gouda bij Kaarslicht. Het programma in de Peperstraat was gevarieerd en wat mij betreft een succes.

Hoogtepunt was de viering bij de boom, met ditmaal geen activiteiten op het bordes van het Stadhuis en rond de boom, maar vanaf een speciaal gebouwd podium voor het Stadhuis. Voor de mensen vooraan was dat heel mooi, maar voor de mensen verder weg, ter hoogte van Hoogstraat wat minder, omdat je volgens mij geen goed zicht had op de sprekers en zangers. Ook was het geluid volgens opmerkingen op Facebook niet overal goed.

Naast de specifieke activiteiten rond Gouda bij Kaarslicht was er ook de Winterfair in de St.-Janskerk. Een geweldig evenement met vele kramen en een speciaal Foodplein in het koor van de kerk. Bijzonder is dat de opbrengst geheel ten goede komt aan enkele goede doelen.

Hieronder een uitgebreid beeldverslag om na te genieten of om te zien wat u graag had willen zien, maar hiervoor niet in de gelegenheid was.


Openingsconcert in de Schouwburg


ConcordiaWINTERFAIR in de St.-JANSKERK

Mr. Worst
Zeugstraat

Viering bij de boom


Elise Mannah

Martin van der Starre


Burgemeester Pieter Verhoeve lees samen met het kindercollege
het kerstverhaal uit de BijbelLiza, zangeres uit OekraïneStadsdichter Jeffrey van Geenen

De loco-burgemeester van Kongsberg ontsteekt
de lichtjes in de kerstboomMartin van der Starre met zijn beide kinderen


De kaarsen in het Stadhuis van dichtbij


Achter de Waag

Levende Kerststal

Kamerorkest Midden Holland

Barok Ensemble 

Verwijk's Oliebollenkraam   

 Peperstraat
Winterlandschap bij bewoner aan de Hoge Gouwe

Noorderkoor in de Oud-Katholieke Kerk

Rhosa Trio: Daniëlle van Laar met haar dochters
Sarah (harp) en Rhodé (cello) in de St. Joostkapel

X-mas sing-a-long in de Schouwburg