zaterdag 29 mei 2010

Gouda weer onveiliger?Deze week stond weer bol van de activiteiten voor de Tweede Kamerverkiezingen. Dinsdag had ik een debat bij Politiek Online in Den-Haag over het gebruik van moderne media in de politiek, waarbij vooral ook het Twitteren aan de orde kwam. Er wordt verschillend gedacht over de effectiviteit daarvan, maar wel werd duidelijk dat het een fenomeen is, waar niemand meer onderuit kan.
Verder ben ik druk aan het campagne voeren via LinkedIn, Hyves en mail, waarbij ik nadrukkelijk verwijs naar mijn eigen website: www.christenunie.nl/theokrins
Sommigen vragen zich af of het wel juist is om een campagne voor jezelf te voeren in plaats van gewoon de (volgorde van de) landelijke lijst te respecteren.
Het zelf campagne voeren wordt echter door de partij gestimuleerd, omdat de top-20 van de lijst zich heeft gekwalificeerd als mogelijk lid van de Tweede Kamer en de partij op zoek is naar zoveel mogelijk kiezers. Mocht dat leiden tot een verkiezing op basis van voorkeurstemmen, dan is dat prima. Je bent dan blijkbaar in het land breed gedragen als kandidaat.
Voor mezelf is de motivatie gelegen in het feit dat ik met mijn brede ervaring in de financiële branche me wil inzetten voor het herstel van het vertrouwen tussen die branche en de politiek. Dat is echt heel hard nodig om de huidige economische crisis te kunnen oplossen.
Ook het onderwerp veiligheid heeft mijn bijzondere aandacht.

We zijn trots dat op 8 juni de campagnetour van de ChristenUnie naar Gouda komt. Enkele kopstukken, o.a. Arie Slob, zullen dan een bezoek brengen aan het Veiligheidshuis en het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Is er verder niets te melden over de activiteiten van de gemeenteraad in Gouda? Jawel, we zijn bezig met de jaarrekening over 2009 en ik ben herbenoemd als voorzitter van de Auditcommissie.
Financiën zullen de agenda de komende weken domineren, zowel voor wat betreft die jaarrekening als de komende bezuinigingen die we moeten gaan doorvoeren. Een pijnlijk, maar noodzakelijk proces.

Tenslotte vandaag de AD Misdaadmeter
De uitslag levert een wat dubbel gevoel op. We zijn gestegen van plaats 35 naar plaats 15 en dat is supervervelend! Het komt vooral door enorme toename van het aantal overvallen (van 3 naar 23, een stijging van 650%!), dat ook nog eens gerelateerd wordt aan het aantal inwoners.
In het AD meldt districtschef Paul van Musschert ook de andere kant van het verhaal:
- mishandelingen gedaald met 19% naar 404
- diefstal uit auto's gedaald met 28% naar 633
- diefstal van auto's gedaald met 22% naar 49
- diefstal uit bedrijven en gebouwen gedaald met 48% naar 209
- woninginbraken gedaald met 20% naar 388
Inzet van de politie is: 'We pikken het niet meer en een persoonsgerichte aanpak.'

Bedreigingen is een extra punt van zorg, omdat we hiermee landelijk nota bene op de 5e plaats staan. Deze bedreigingen hangen samen met een verruwing in de samenleving en gebrek aan respect.
Hier kunnen de opvoeders, ouders, jeugdhulp, gezinsmanagers nog wel wat inzet tonen!

Is Gouda nu onveiliger geworden? Op basis van een aantal uitgangspunten wel degelijk, maar we moeten ook kijken naar zaken die wel goed gaan en vooral ons keihard blijven inzetten op de ingeslagen weg en op sommige terreinen een tandje erbij zetten!

zaterdag 22 mei 2010

Rumoer in de raad


Deze week - volop campagnetijd voor de 2e Kamer Verkiezingen - is er voor mij ook nog het reguliere raadswerk. Het valt niet mee om alles te combineren, maar het is ook wel een dynamische tijd.

Doordat de oppositiepartijen Gouda Positief, Gouda's 50+ Partij, Trots en GBG hun krachten aan het bundelen zijn en insteken op een stevige, confronterende aanpak ontstaat er in de raadsvergaderingen een heel andere dynamiek.

Dat was vooral merkbaar bij de verkennende bijeenkomst over de bezuinigingen, die op verzoek van Gouda Positief, op de agenda stond. Doel van deze verkenning was om met elkaar vast te stellen op welke wijze we die bezuinigingen gaan bespreken, dus met elkaar het proces te bespreken.
De genoemde partijen willen met experts aan de slag en een workshop voor de raad, waarbij o.a. over de doelstellingen en uitwerking van de bezuinigingen wordt gesproken.
De taak van de raad is echter: kaders stellen en controleren en de uitvoering hoort toch echt thuis bij het college.
Innovatie is op zichzelf prima, maar het moet wel een verbetering zijn en passen bij de taakstelling van de raad. We moeten van de raad geen bedrijf gaan maken!

Jammer was ook dat GBG, als woordvoerder van het viertal, in deze sessie een frontale aanval koos op allerlei zaken, terwijl het toch echt om een verkenning over het proces ging.
De sfeer werd er niet beter op en er werden over en weer de nodige snerende en cynische opmerkingen geuit. Hier moeten we niet mee doorgaan, want dat komt het werk in de raad niet ten goede.

Uiteindelijk waren we het met elkaar eens dat het Presidium met een voorstel voor het proces komt, zoals dat ook altijd al gebruikelijk is geweest en kunnen we constateren dat alle tam tam en het extra agendapunt niet nodig waren geweest. Gouda Positief had simpel kunnen volstaan met het verzoek aan het presidium.
Saillant detail is overigens dat Jan de Laat van Gouda Positief zelf in dat Presidium zit...

donderdag 13 mei 2010

Goudse Keramiek dagen

Sonja van Dijk - Bergambacht

Het is een gedenkwaardige week, eerst werd zondagnacht op het nippertje een grote Europese banken crisis voorkomen (of uitgesteld?) door een garantstelling van in totaal 720 miljard euro en daarna ook nog een eens de vliegtuigcrash in Libië met 70 Nederlandse doden. Zo'n crash heeft altijd weer een enorme impact op onze samenleving en het bepaalt ons maar weer eens hoe tijdelijk het leven is....

Vandaag is het Hemelvaartsdag. Een dag van kerkgang waarbij we stilstaan bij de hemelvaart van Christus, maar ook een dag voor het gezin en...het bezoeken van de Goudse Keramiek dagen. Dit jaar voor de 35e keer georganiseerd.
Ondanks het wat sombere weer was het erg druk en ik heb m'n ogen uitgekeken. Wat kan je toch prachtige voorwerpen maken met keramiek.

Vroeger stond het gebruik centraal. Maar later kreeg men er aardigheid in om voorwerpen mooier te maken en kleur te geven door mengen van klei en glazuur. Het aardige is daarbij dat iedere streek en land weer een eigen stijl en kleurstelling heeft. Zo heeft Gouda het "Gouds Plateel".

Het was heerlijk om zo twee weken even wat afstand van de politiek te kunnen nemen. De komende week gaan we weer volop aan de slag: maandag mee op campagne voor de landelijke verkiezingen, dinsdag fractie en woensdag raadsvergadering.

Maandag wordt ook afscheid genomen van de oud-wethouders Harro Janssen (ChristenUnie), Siebe Keulen (PvdA) en Arnout Menkveld (GL). Ze hebben veel voor Gouda betekend. 
Mannen bedankt!Wedstrijd: draaien van de hoogste vaas


Deze vaas is 82 cm!


Eervolle vermelding 2010 - Jannie van der Wel

2e prijs 2010 - Bibi Kriek - België

vrijdag 7 mei 2010

Gouda bevrijdt zichzelf


Op 5 mei was het Bevrijdingsdag en ik was verrast hoe uitbundig dat werd gevierd op de Markt. In de middag scheen een lekker lentezonnetje en er waren diverse leuke optredens. Mijn oudste zoon en dochter deden mee aan een bamboedans uit Birma. Een ingewikkelde dans, die tot het laatst bleef boeien. Maar ook andere optredens waren leuk om naar te kijken.

Als ik zo’n dag allerlei culturen op zo’n enthousiaste manier bij elkaar zie en mensen in opperbeste stemming zich zie vermaken, dan ben ik weer hoopvol gestemd over onze stad en ben ik er opnieuw van overtuigend dat er veel positiefs in onze stad gebeurt. We gaan vaak gebukt onder negatief nieuws, maar laat dat niet leidend zijn.
Op 5 mei heeft Gouda zich er in ieder geval zelf van bevrijdt.


dinsdag 4 mei 2010

Paniek en.....rust bij dodenherdenkingVanavond was ik bij de dodenherdenking in Gouda en ik was van plan alleen een foto rapportage op mijn weblog te plaatsen, omdat woorden er niet zoveel aan toevoegen, misschien wel eerder er afbreuk aan doen.
Het was in Gouda een waardige herdenking, die juist door haar soberheid mij altijd weer aanspreekt. De korte herdenking bij het voormalig Metaheerhuis vind ik iedere keer weer heel bijzonder en ook aangrijpend. Het was wel even wennen nu voor het eerst ds. van Itterson daar niet meer het woord voerde. Hij is onlangs overleden. Mooi dat zijn zoon en zijn vrouw er vanavond bij waren.

Thuis gekomen werden mijn indrukken wreed verstoord door het bericht dat er in Amsterdam tijdens de herdenking paniek was uitgebroken toen een man begon te schreeuwen, schijnbaar met de bedoeling om de bijeenkomst te verstoren en er mogelijk ook nog eens een koffer viel. Eén aanhouding en tientallen mensen die (licht) gewond zijn geraakt is het trieste resultaat.

Nog maar een jaar geleden die vreselijk gebeurtenis op 30 april in Apeldoorn en nu weer dit incident. Jammer en heel moeilijk voor het koningshuis. Fantastisch overigens dat de ceremonie uiteindelijk na korte tijd in Amsterdam werd voortgezet.
Deze herdenking zal nog wel vaak gememoreerd worden....

Het voormalig Metaheerhuis

Effect van lange schaduw

Kranslegging bij het joodse poortje (Raoul Wallenbergplantsoen)

Burgemeester Cornelis legt met de heer Van der Ploeg, directeur van de gemeente Gouda (binnenkort vertrekt hij naar Nijmegen) een krans namens de gemeente
Hilde Niezen (GL) en Bas Driessen (Trots) leggen een krans namens de gemeenteraad