vrijdag 25 januari 2013

Verdwalen hoeft niet meerIn Gouda wordt al heel lang geroepen om een goede bewegwijzering voor de toeristen in de binnenstad, maar het wil maar niet lukken om dit voor elkaar te krijgen.

Hoog tijd om wat politiek druk te zetten en de ChristenUnie heeft daarom in december artikel 38 vragen gesteld over de bewegwijzering met de bedoeling om een concrete toezegging te krijgen.

Inmiddels hebben we antwoord gekregen op de gestelde vragen en we zijn redelijk tevreden over het feit dat de wethouder er alles aan gaat doen om uiterlijk 1 april 2013 de bewegwijzering te hebben gerealiseerd.

Hierbij de vragen en de antwoorden:

1.  Wat zijn de concrete plannen t.a.v. de bewegwijzering voor de toeristen in de binnenstad?

Het project bewegwijzering is gestart in december 2012. Voor alle duidelijkheid het gaat hier om toeristische bewegwijzering en dus niet om het parkeer verwijs systeem of de blauwe ANWB-borden.
Doel van het project is een eenduidig, hoogwaardig bewegwijzeringssysteem voor voetgangers te realiseren. Eerste stap is het opstellen van een beoordelingsplan; stap2 is uitvoering van dat plan.
Alles is er op gericht om de nieuwe bewegwijzering vóór 1 april 2013 te realiseren.

2. Welke organisaties / instellingen worden betrokken bij dit plan?

Het toeristisch werkveld en de culturele instellingen worden betrokken bij het project.

3. Is het college bereid toe te zeggen dat per 1 april 2013 de bewegwijzering is gerealiseerd?

Het collège doet haar uiterste best om het bewegwijzeringssysteem vóór 1 april gerealiseerd te hebben. Het systeem zal dan in elk geval in uitvoering zijn, maar het college kan niet toezeggen dat het op die datum ook helemaal klaar is. Bij het plaatsen van palen en borden kan het college praktische bezwaren tegenkomen die ze nu niet kan voorzien.


donderdag 17 januari 2013

Glijden of rijden?Aanleiding

Ruim 2 jaar geleden werd o.a. Gouda getroffen door langdurige sneeuwval. Tot verbazing van veel Gouwenaars gebeurde er nauwelijks iets aan het bestrijden van de ontstane situatie en vervolgens waren vele (doorgaande) wegen dagenlang zeer slecht berijdbaar.


Voor de ChristenUnie was dit aanleiding om een Witboek te gaan samenstellen, waarin de reacties van burgers zijn verzameld en totaal 20 aanbevelingen zijn gedaan.
Dit Witboek heeft ertoe geleid dat de gladheidsbestrijding aanmerkelijk is verbeterd. In de winter van 2011-2012 was dit al zichtbaar, maar vooral deze winter heb ik diverse reacties van inwoners gehad dat het over het algemeen goed is geregeld dit jaar.

Strooi criteria

Natuurlijk zijn er straten waar niet is gestrooid is en waar het mogelijk behoorlijk glad is, maar dat komt omdat er een specifieke strooi route is vastgesteld en daarbij gelden een aantal criteria:

1. Alle straten moeten binnen een straal van 350 meter van een weg liggen die is opgenomen in het strooiplan. Dus u hoeft maximaal 350 meter te glibberen...
2. In woonstraten met een lage verkeersdruk (bijv. de Cornelis Ketelstraat) en op woonerven (bijv. Boschpolderstraat) wordt niet gestrooid en niet geruimd. De bewoners van deze gebieden kunnen wel gebruik maken van de bewonersondersteuning om zelf de gladheid te bestrijden. Er worden gratis zakjes zout ter beschikking gesteld op het afvalbrengstation op de Goudkade.
3. Bewonersondersteuning bij gebouwen met een minicontainer (ook bij scholen) komt voor rekening van beheerders. Cyclus sluit met deze beheerders een contract. Dat gebeurt ook met bewoners die een groot terrein bestrijden.
4. Voor bruggen is er een speciale route om op- en afritten en brugdekken te strooien. Dit gebeurt steeds als de situatie daar aanleiding toe geeft.

Daarbij is het ook van belang wat er nu gestrooid moet worden: het gaat om doorgaande wegen en woonstraten, vrijliggende fietspaden en bruggen. Vervolgens is op een specifieke kaart te zien welke wegen en fietspaden dat dan betreft.

Spieringstraat

Toch is het goed mogelijk dat er straten niet gestrooid worden die eigenlijk ook op de strooiroute moeten komen te staan.
Een concreet voorbeeld is de Jeruzalemstraat en de Spieringstraat.


Dit zijn belangrijke straten, omdat er mensen door heen gaan op weg naar de St.-Janskerk, de Aloysiusschool staat er, (tot in ieder geval begin 2014) de bibliotheek en je hebt hier Moskee El Fath. Deze straten kunnen eenvoudig worden meegenomen, aangezien parallel en dwars op de deze straten al wordt gestrooid. De ChristenUnie zal de wethouder verzoeken de Jeruzalemstraat en de Spieringstraat voortaan ook mee te nemen.

Uw ervaringen zijn welkom!


Mocht u ook op situaties zijn gestuit waarvan u vindt dat deze straten of fietspaden ook moeten worden gestrooid dan verneem ik die graag. Houdt u daarbij wel rekening met de criteria die gelden en zet er ook uw argumentatie bij. U kunt reageren door een reactie op deze blog te plaatsen of mij te mailen: theo.krins@gouda.nl
Ook vind ik het leuk als u alleen uw ervaringen deelt. Het is belangrijk dat we met elkaar een goed beeld krijgen over de gladheidsbestrijding deze winter.
vrijdag 11 januari 2013

Samenwerken in Gouda


Op 11 januari was het Nieuwjaarsfeest van de gemeente Gouda en vele honderden Gouwenaars kwamen naar het Huis van de Stad om elkaar te ontmoeten en om de nieuwe burgemeester Milo Schoenmaker een hand te geven en soms zelfs met hem op de foto te gaan.

Er was op de begane grond, 1e en 2e etage van alles te beleven en wat mij betreft was het een geslaagde bijeenkomst.
Het ROC ID College zorgde voor culinaire hapjes, Juuls was aanwezig met gezonde sappen, er was een spetterend optreden van Café Latte en Nona, Gouda's Liedertafel gaf weer haar visitekaartje af enz.

Er leuk was de mogelijkheid om tegen betaling met de burgemeester op de foto te gaan, waarbij de opbrengst naar Warchild gaat.

In zijn nieuwjaarstoespraak gaf de burgemeester een aan wat zijn eerste indrukken zijn van Gouda en die zijn positief. Vooral de evenementen werden uiteraard genoemd, maar ook de vele contacten. Zijn wens om in de avonduren bij mensen stamppot te eten is gehoord en voorlopig is hij onder de pannen.

Veiligheid en Regio

Belangrijk is volgens onze nieuwe burgemeester dat we samenwerken op allerlei terreinen, zowel t.a.v. bijvoorbeeld de veiligheid, zodat er o.a. een einde komt aan de vele inbraken, maar ook regionale samenwerking vindt hij van belang.
Dat laatste is inderdaad belangrijk, maar dan zullen de gemeenten in het Groene Hart wel bereid moeten zijn niet steeds hun eigen belang of positie zo centraal te stellen...

Toerisme

De burgemeester steunt het streven om in 2017 één miljoen (unieke) bezoekers in Gouda te hebben en daarbij vindt hij het ook belangrijk dat de bewegwijzering in de stad op orde is. Dat laatste klinkt de ChristenUnie als muziek in de oren, aangezien we al enige tijd hiervoor aandacht vragen.
Het college moet nu op dit punt echt eens gaan doorpakken en wat ons betreft moet uiterlijk 1 april 2013 die bewegwijzering op orde zijn!

Financiën


Ook Milo Schoenmaker ontkwam er niet aan als burgemeester iets over de lokale financiën te zeggen. De situatie in Gouda is zorgelijk en dit dossier vindt hij hij gelukkig erg belangrijk. De komende jaren zien er somber uit en we zullen in Gouda stevig de boekriem moeten aantrekken. Ook de provincie volgt de financiële van Gouda op de voet.
Het is te hopen dat we in staat zijn om het weerstandsvermogen boven de "0" te houden, maar dat wordt nog een grote klus.

Het jaar 2013 is bestuurlijk gezien nu echt begonnen en het wordt absoluut een spannend jaar!


Met de burgemeester op de foto
Klassieke muziek op de begane grond
De grootste kerstkaart van Nederland

Gezonde sappen van Juuls
Goudse Popschool

Jeugdkoor Out of the blue

Gouda's Liedertafel