dinsdag 30 oktober 2012

Aandacht vragen en doorpakken helpt!


Enige weken geleden hebben collega Gerard Schotanus en ik aandacht gevraagd voor de situatie rond de P.C. Hooftstraat, waarbij het vooral ging om het slechte onderhoud van het parkje daar, de veiligheid en de parkeeroverlast.

Hoog tijd om na te gaan wat onze actie heeft opgeleverd.


Opknappen 

Vooral het uiterlijk van het gemaal zou wat mogen verfraaid, zodat de uitstraling minder triest wordt. Als aan de buitenzijde (vooral de voorzijde is duidelijk zichtbaar voor de bewoners) bijvoorbeeld een vuurdoorn wordt geplaatst is er al veel gewonnen. Daarnaast kan het parkje ook wel een opknapbeurt gebruiken door o.a.  de vijver uit te baggeren en verlichting aan te brengen. Als er dan ook nog wat vissen worden uitgezet en er een steiger komt, is het helemaal af! 
Minder overlast

De overlast door jongeren in de directe omgeving  is sinds de stukjes op onze blog en de aandacht in het AD behoorlijk afgenomen en de verwachting is dat als de Bosweg bij de dijk voor eenrichtingsverkeer richting de Rotterdamseweg wordt opengesteld voor alle verkeer, dat de situatie nog veiliger zal worden.
Zeker als daar ook meer parkeervoorzieningen komen.
Mocht dan blijken dat de onveiligheid toch onacceptabel blijft, dan is het verstandig om daar (tijdelijk) camerabeveiliging te realiseren.

Parkeren 

Op aangeven van de bewoners zal de P.C. Hooftstraat niet nog meer parkeervoorzieningen krijgen door dwarsparkeren, maar blijft het langsparkeren. Daarnaast zal door wethouder Ruwhof voor extra parkeerplaatsen gekeken worden naar de Bosweg. Aandachtspunt is nog een geschikte parkeervoorziening voor de verschillende bedrijfsbusjes in de buurt. Dat zou prima op de Bosweg kunnen.
Collega Gerard Schotanus  houdt zich specifiek met dit onderwerp bezig en zoekt samen met de buurt naar een goede oplossing.

Constructief

Het is mooi om te zien dat het wijkteam, Factor-G, de bewoners en de gemeente zich inspannen om tot een passende oplossing te komen. De komende tijd zal het aankomen op doorpakken door de betrokken partijen en te komen tot een eensluidende aanpak, zodat op korte termijn de situatie in dit gedeelte van Korte Akkeren een stuk beter zal zijn.

maandag 22 oktober 2012

Nieuwe burgemeester voor Gouda
Vanavond (22 oktober 2012) heeft de gemeenteraad van Gouda tijdens een besloten vergadering besloten om Dr. Milo Schoenmaker (VVD) bij de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan te bevelen voor voordracht voor benoeming door de kroon tot burgemeester van Gouda.

Milo studeerde politicologie en was sinds 1998 wethouder ruimtelijke ontwikkeling en luchthavenbeleid in de gemeente Haarlemmermeer en vanaf 2002 was hij tevens locoburgemeester.

In de periode 1994 tot 2002 was hij ook gemeenteraadslid.
Per 1 oktober 2003 is Schoenmaker benoemd tot burgemeester van Bussum. 
In 2011 is hij gepromoveerd aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Maastricht. De titel van zijn proefschrift luidt: "Bestuurlijk gedonder".

Hij heeft voor zijn promotie onderzoek gedaan naar bestuurlijke probleemgemeenten. Dit zijn gemeenten waar in twee opeenvolgende raadsperioden sprake is van het gedwongen vertrek van een individuele burgemeester of wethouder(s), een college zeker twee keer van politieke samenstelling is veranderd en minimaal één keer een grote bestuurscrisis heeft plaatsgevonden. Hij bracht in kaart hoeveel burgemeesters, wethouders en/of colleges er sneuvelden in de periode 1998-2010 bij alle gemeenten in Nederland.

Milo Schoenmaker is gehuwd en vader van drie kinderen. 

Onze gelukwensen aan onze nieuwe burgemeester en we zien uit naar een goede samenwerking!

vrijdag 19 oktober 2012

Erasmus leeft!


Gouda timmert de laatste jaren flink aan de weg met allerlei aansprekende evenementen, maar er werd bij alles wat word georganiseerd een rode draad gemist. In dit hiaat is nu voorzien, door Erasmus een centrale rol in een nieuw initiatief te geven: een Audio Trail.

Dat is een prima begin, maar wat mij betreft mag hij naast kaas, kaarsen stroopwafel een belangrijk icoon voor onze stad worden. Bij allerlei uitingen en activiteiten dient zijn naam terug te komen, zodat een nieuwe internationaal aansprekende verbinding hebben, die zeker zal bijdragen aan het nog beter op de kaart zetten van onze prachtige stad Gouda.

Ondernemers hebben daar al slim op ingespeeld door Erasmus bier, Erasmus wijn en Erasmus menus's  te introduceren. Dat er nog vele initiatieven mogen volgen!


Voor de geinteresseerden, nu nog wat achtergrond informatie over Erasmus en de Audio Trail:

De 16e eeuwse denker en schrijver Desiderius Erasmus is wereldberoemd. Gouda is er trots op dat deze briljante en geestige geleerde in Gouda is geboren (niet iedereen gelooft dat), opgegroeid en gevormd.

Hij is ondermeer bekend van grote werken als 'De Lof der Zotheid' en bestseller 'De Adagia' waarin meer dan 4000 spreuken zijn verzameld.


Bezoekers en toeristen die Gouda nu in 2012 bezoeken kunnen hem nu op zijn schreden volgen.
Vorige week is door de moeder van Erasmus, Margaretha, samen met wethouder Daphne Bergman (cultuurhistorie) de ‘Erasmus kind van Gouda’-Audio Trail gelanceerd.

Met met behulp van de modernste technieken is het mogelijk om Erasmus als kind en jongeling te leren kennen. De ‘Erasmus, kind van Gouda’-audiotrail neemt je mee naar de belevenissen van Erasmus in het Laatmiddeleeuws Gouda. Met een Smartphone kan op 10 verschillende historische plekken in de Goudse binnenstad een kort hoorspel worden beluisterd. Op die manier dwaal je met hem en zijn familie en vrienden langs het toen net gebouwde Stadhuis, de Goudse Glazen van de Sint-Janskerk, de vele kloosters en het ziekenhuis met zijn pestslachtoffers.

Hoe werkt het? Op tien Erasmus-spots in de Goudse binnenstad lees en hoor je via een QR-code Erasmus en zijn tijdgenoten met elkaar in gesprek.
Niet-Smartphone bezitters kunnen op de borden een kort verhaal lezen in het Nederlands en Engels.


Bij het Toeristisch Informatie Punt op de Markt is een kaartje met de Erasmus spots te verkrijgen. Of kijk op www.kindvangouda.nl. Hier kan je het MP3 audiofragment downloaden.

zaterdag 13 oktober 2012

Kans of bedreiging?Deze week kwam in de raadsbijeenkomst De Nieuwe Regio aan de orde.

Diverse ontwikkelingen - zoals decentralisatie van beleidstaken van rijk en provincie naar de gemeente, de tendens van bestuurlijke schaalvergroting door het ontstaan van grotere gemeenten dan wel grotere omliggende samenwerkingsverbanden, hebben geleid tot de behoefte aan een toekomstperspectief voor de samenwerking in Midden-Holland.

Er is vervolgens een nieuwe visie geformuleerd, welk beschrijft hoe inhoud én vormgeving van de regionale samenwerking binnen Midden-Holland kan worden vormgegeven.

Bij de raadsbehandeling kwam bij de ChristenUnie nadrukkelijk de vraag aan de orde hoe dit nieuwe initiatief vorm gaat krijgen en hoe je zorgt voor voldoende draagvlak. Ook moeten er kaders komen, zodat er niet een nieuwe bestuurslaag komt die een bestuurlijke legitimatie ontbeert.

De ChristenUnie vindt het een prima zaak dat we in Midden-Holland meer met elkaar gaan samenwerken. Dat is met o.a. de decentralisatie van overheidstaken ook noodzakelijk.
Maar wat ons betreft kijken we breder en betrekken we het hele Groene Hart bij het nieuwe initiatief.

Het kan daarbij gaan om een regio van zelfstandige gemeenten die elkaar onderling versterken en als gemeenschappelijk thema het Groen Hart hebben. Dit moet dan leiden tot een sterke regio die zich kan profileren ten opzichte van Rotterdam en Den Haag.

Binnen de regio dient gekozen worden voor een samenhangend beleid met herkenbare prioriteiten, zoals bijvoorbeeld recreatie en toerisme.

Op het terrein van toerisme en recreatie heeft het Groene Hart een flets imago en onlangs heeft een onderzoek aangetoond dat de onderlinge samenwerking tussen de gemeenten in het Groene Hart beter kan. Daarnaast is er teveel versnippering van het aanbod en worden er weinig nieuwe producten ontwikkeld. Om de samenwerking te verbeteren is het in ieder geval raadzaam om met één loket voor het Groene Hart te gaan werken.

Al met al liggen er concrete kansen voor onze regio als er efficiënt en slagvaardig gaat worden samengewerkt. Daarbij moeten we wel de valkuil van bureaucratische invulling vermijden en het vooral praktisch houden.

woensdag 3 oktober 2012

Ga de confrontatie aan!Op zaterdag 29 september was er in de St.-Janskerk in Gouda een duurzaamheidsmarkt.
In de kerk presenteerden zich de gemeente Gouda, maar ook meer dan 50 bedrijven zich op het gebied van duurzaamheid. Er stonden zelfs twee auto's in de St.-Janskerk...!

Het was een boeiende ervaring om op allerlei manieren kennis te maken met duurzaamheid en hoe eenvoudig het soms is om daaraan een bijdrage te leveren.

Warmtescan

Zelf vond ik heel interessant om te kijken in hoeverre mijn huis goed is geïsoleerd. U kunt dat vaststellen op de website: http://thermal.aerodata-shop.nl/Gouda.

Op de foto van mijn blog kunt u goed zien dat er bij de St.-Janskerk, maar ook bij de omliggende woningen, heel veel warmte verloren gaat.
In de wijk Bloemendaal loopt nu vanuit de gemeente een pilot, waarbij bewoners tegen een gereduceerd tarief een maatwerkadvies krijgen voor hun woning. Het is te hopen dat deze pilot verder wordt uitgerold en gaat slagen, want in het kader van Gouda Duurzaam, is dit een mooi initiatief. Iedere inwoner van Gouda kan dan heel gericht een bijdrage leveren aan een duurzaam Gouda.
Overigens hoeft u niet te wachten op deze pilot. Ga gewoon de confrontatie aan en lever uw bijdrage!

Energietips

Tot slot  nog 10 energietips:

1. Thermostaat een graadje lager
2. Radiatorfolie achter alle radiatoren
3. Tochtstrips bij ramen en deuren
4. Waterbesparende douchekop en let op tijd dat u onder de douche staat
5. Apparatuur niet op stand-by, maar helemaal uit zetten
6. Was op lage temperatuur
7. Gebruik spaarlampen en ledlampen
8. Droog de was aan een waslijn
9. Koop A-label apparaten
10. Gebruik duurzame energie