donderdag 26 januari 2023

Meerjarenprogramma ondertekend

Samen met het bestuur van SBG Gouda, Centrummanager Jacq. Cornelissen en de Gemeente Gouda (o.a. Thierry van Vugt) werken we hard voor een aantrekkelijke en vitale binnenstad. 

Leuk om je inzet met een knipoog terug te krijgen middels een cartoon in Het Kontakt Goudse Post :-)
donderdag 19 januari 2023

SBG en gemeente Gouda ondertekenen Meerjarenprogramma Binnenstad 2022 - 2026

Foto: Astrid den Haan

Samen aan de slag voor een economisch levendige binnenstad! 

Op 17 januari heb ik als voorzitter van de SBG (Samenwerkende Binnenstadondernemers Gouda) samen met wethouder Thierry van Vugt het meerjarenprogramma Binnenstad 2022-2026 ondertekend. 

36 concrete acties

Meer inzet op digitalisering en ondernemerschap, samenwerking tussen sectoren, minder leegstaande panden en aantrekkelijke en groene winkelstraten. Met 36 concrete acties in het Meerjarenprogramma Binnenstad 2022 -2026 zetten we ons in voor een economisch vitale en toekomstbestendige binnenstad. Hiermee wordt opvolging gegeven aan het eerdere samenwerkingsconvenant dat bij de oprichting van de SBG eind 2021 door dezelfde partijen is ondertekend

Ondertekening Samenwerkingsconvenant


Economisch vitale binnenstad

Thierry van Vugt (wethouder Binnenstad) wil graag dat onze prachtige historische binnenstad een fijne plek is voor bewoners en bezoekers, jong én oud; waar veel te ontdekken en beleven is en waar ondernemers graag nieuwe winkels, restaurants, cafés of nieuwe winkelconcepten beginnen. Nu, maar ook in de toekomst. Met dit meerjarenprogramma leggen we in zijn ogen een belangrijke basis om samen te werken aan een economisch vitale binnenstad. Tussen ondernemers onderling, en met de gemeente.

Foto: Astrid den Haan


Levendige en toekomstbestendige binnenstad

De SBG is eind 2021 opgericht en brengt de samenwerking van verschillende branches in Gouda samen. Daarbij speelt de centrummanager Jacq. Cornelissen als eerste aanspreekpunt voor binnenstad ondernemers en spin in het web richting de gemeente, een belangrijke rol. 

We hebben eind 2021 met de start van de SBG een belangrijke, strategische stap gezet om een brede samenwerking in de binnenstad van Gouda een impuls te geven. Het meerjarenprogramma is een vervolg daarvan. Aan de hand hiervan gaan we met alle branches die in de SBG zijn vertegenwoordigd concrete stappen zetten voor een levendige en toekomstbestendige binnenstad.

Digi-scan voor ondernemers

Het stimuleren van ondernemerschap en digitalisering zijn twee van de speerpunten voor de samenwerking. Zo hebben 30 ondernemers afgelopen tijd gebruik gemaakt van een gratis digi-scan die bijvoorbeeld ingaat op hoe goed een winkel is te vinden via Google Mijn Bedrijf.

Tijdens de coronacrisis merkten Goudse mkb-ondernemers dat consumenten hun winkel online niet altijd wisten te vinden. Ook het shopingouda-initiatief (https://www.shopingouda.com/)  hielp daar onvoldoende bij. 

Daarom helpt de gemeente hen bij het digitaal vindbaar maken van hun diensten en producten in zoekmachines en op social media. 
Richard (eigenaar De Goudse Feestwinkel) dacht altijd dat hij het aardig op orde had met de website van zijn winkel. Uit de digi-scan leerde hij dat er nog best veel verbeterkansen voor hem lagen. Hij is daar meteen mee aan de slag gegaan!

Andere acties uit het meerjarenprogramma zijn onder andere:

-Inzetten op meer groen, bomen en planten in het winkelgebied
-Terugdringen van leegstaande panden in binnenstad en gezamenlijke acquisitie
-Aan de hand van data-analyses betere beleidskeuzes maken voor een toekomstbestendige binnenstad
-Goede fietsbereikbaarheid, stadslogistiek en parkeervoorzieningen aan randen
-Een nieuw horecaconvenant
-Stimuleren combinatiebezoek
-Meer toiletten in horeca, winkels en musea beschikbaar maken via de Hoge Nood-app
-Het versterken en verbeteren van beleving winkelgebied, onder andere met betere bewegwijzering en looproutes
-Het vervangen van de feestverlichting in de winkelstraten in de wintermaanden

 Het programma is te lezen via deze link


dinsdag 3 januari 2023

Ondernemers hebben het zwaar in binnenstad Gouda


Na de 2e lockdown ontvangt het bestuur van de Samenwerkende Binnenstadondernemers Gouda (SBG) regelmatig berichten van ondernemers dat ze het zwaar hebben. Enerzijds geven ondernemers regelmatig aan dat ze gewoon minder mensen in de winkel hebben dan voor de corona periode. Daarnaast spelen de sterk gestegen grondstofprijzen en de hoge energieprijzen hen parten.

 

Voor het bestuur van de SBG waren deze signalen aanleiding om een enquête uit te zetten onder de ondernemers in de binnenstad. Ofschoon het aantal deelnemers wat teleurstellend is, bevat de uitkomst wel de nodige handvatten waar we als bestuur in samenwerking met de gemeente mee aan de slag kunnen gaan.


Voor de consumenten blijft de oproep gelden om vooral lokaal inkopen te (blijven) doen. De ondernemers hebben deze omzet heel hard nodig!


Hieronder de uitslag van de enquete per vraag:


26 ondernemers hebben de enquête ingevuld, waarvan 19 ondernemers uit de 
groot- en detailhandel

19 stemmen voor “ja” (73%) en 7 stemmen voor “nee”


Door de ondernemers is van een veelheid van steunregelingen – al dan niet in combinatie-  gebruik gemaakt.

Uitschieters zijn:

TVL:                12 (46%)

TOZO:             10 (38%)

NOW:                8 (31%)

 

6 ondernemers (23%) heeft geen gebruik gemaakt van de steunmaatregelen.


8 ondernemers (31%) geeft aan een schade tussen de 50.000 en 100.000 te hebben

2 ondernemers (7%) zelfs meer dan 250.000 euro [horeca en detailhandel]


Het is mogelijk dat voor een ondernemer meerdere opties aan de orde zijn!

 

Maar liefst 20 ondernemers (77%) van de ondernemers heeft eigen geld ingezet.

6 Ondernemers (23%) heeft (extra) geleend.

7 Ondernemers (27%) van de ondernemers heeft huurverlaging gevraagd en gekregen.


Van de deelnemende ondernemers geven 15 ondernemers (58%) aan dat ze niet in de problemen komt.

 

Daarentegen geven 6 ondernemers (23%) aan dat ze dat nog niet weten.

 

Voor 3 ondernemers (11%) geldt dat ze binnen 6 maanden tot een jaar in de problemen komen.In totaal 16 ondernemers (61%) geeft aan dat COVID-19 geen invloed heeft gehad op de werkgelegenheid in hun onderneming/ organisatie.


6 ondernemers (23%) geven aan dat er sprake is van een personeelstekort, hierbij gaat het bij 50% om horecaondernemingen.


22 ondernemers (85%) hebben minder dan 10 werknemers. Het gaat overwegend om de detailhandel.COVID-19 heeft voor 10 ondernemers (38%) geen invloed op hun investeringsplannen.

 

Verder geven 5 ondernemers (19%) aan dat ze hun investeringsplannen uitstellen. Het gaat in dit geval om 60% horeca.  

En 5 ondernemers (19%) geeft aan door COVID-19 minder te investeren. In dit geval gaat het om de detailhandel.


 

“Een nieuwe lockdown zal vervelend zijn, maar kan ik aan, mits er weer nieuwe steunmaatregelen komen.” 

Dit geldt voor 11 ondernemers (42%).

 

“Ik maak me daar grote zorgen over. Een nieuwe lockdown ga ik niet overleven.”

Dit geldt voor 10 ondernemers (38%). Hierbij gaat het om 3 horeca ondernemers (30%) en 

7 ondernemers uit de detailhandel (70%).


10 ondernemers (38%) maakt zich heel veel zorgen over de gevolgen van de economische crisis en 11 ondernemers (42%) maakt zich veel zorgen.

 

In totaal maakt dus 80% van de ondernemers zich (heel) veel zorgen over de gevolgen van de economische crisis!


In totaal geven 18 ondernemers (69%) aan dat ze energiebesparende maatregelen nemen om de economische crisis het hoofd te bieden.

 

Daarnaast geven 13 ondernemers (50%) aan dat ze prijzen voor de consumenten verhogen.

Het gaat hierbij om 4 horecaondernemers (31%) en 9 ondernemers uit de detailhandel (69%)


12 ondernemers (46%) hebben een vast contract en 14 ondernemers (54%) hebben een variabel contract.

 

Veel vaste contracten verlopen in 2023


Van de deelnemers aan de deze enquête geven 17 ondernemers (65%) aan dat ze voldoende mogelijkheden hebben om door te gaan.

 

Maar 4 ondernemers (15%) geven aan dat ze verwachten binnen 6 maanden hun bedrijf te moeten gaan sluiten.


De deelnemers geven aan dat dit tussen de 70% en 90% is.

De belangrijkste reden die wordt aangegeven is: “stijgende kosten als gevolg van de stijgende energieprijzen (bezuiniging op uitgaven)”.
In totaal geven 21 ondernemers (81%) dit als reden aan.

Daarnaast noemen 7 ondernemers (27%) “angst voor corona” als reden.


VRAGEN  AAN DE CULTUURSECTOR

Er is volgens de meeste respondenten maximaal 10% stijging van de prijzen mogelijk. 

De bibliotheek richt zich voor het grootste deel van haar activiteiten op kwetsbare groepen in de samenleving. Veel activiteiten zijn gratis. Ze kan naar haar mening deze doelgroep niet (meer) laten betalen.

Afschalen van activiteiten en tijdelijke contracten niet verlengen, maar dat is een zeer onwenselijke situatie die een organisatie in een neergaande spiraal zal doen belanden.

Algemene slotvraag


 • Zorgen dat de stad goed bereikbaar is. Fietsenprobleem aanpakken

 • De Tozo was genoeg om er door te komen

 • Geen verwachtingen vanuit de overheid in het geheel. Is altijd de meest onbetrouwbare partner in het geheel

 • Naar mijn mening is het niet een probleem van alleen Gouda maar het hele land. Als er in de media niet dagelijks verteld wordt dat er een grote inflatie is, vergeten de mensen het en gaan hun geld weer uitgeven waardoor de inflatie daalt (als het goed is)

 • Huurverlaging afdwingen bij de verhuurder, of op z'n minst een maximale huurverhoging bij vrije sector, zoals landelijk geldt bij sociale huur.

 • Bijdrage in de energie kosten

 • Meer publiek naar Gouda trekken en de Lange Groenendaal met zichtbaar maken vanuit het marktplein

 • Gratis parkeren. En niet steeds de stad openbreken.

 • Ik betwijfel of er een rol voor de gemeente is, in deze. Misschien wel voor horecazaken en zaken die heel veel energie verbruiken. Ik kan mijn verbruik redelijk in de hand houden. Voor mij zijn de voornaamste vragen: hoe erg gaan de inkoopprijzen nog stijgen en in hoeverre komen de klanten in december voor de cadeaumaand.

 • Geen idee, niet veel vertrouwen meer in de gemeentelijke overheid, mede door incapabele werknemers [ambtenaren] en het gebrek aan inzicht, uiteindelijk moeten we het als ondernemers toch zelf onze broek ophouden. Daarnaast kan landelijk gezien de Loonheffingen ernstig omlaag zodat onze werknemers zelf meer overhouden en we meer ruimte hebben om extra personeel aan te nemen.

 • Het begin van de Korte Groenendaal interessant voor de consument te maken om in te lopen. Vergunning verlenen om aan de kabel aan het begin van de Korte Groenendaal een mooie banier op te hangen. Samenwerken met andere gemeentes, InRetail en de regering en de media informeren.

 • Tijdelijk belastingen en woz verlagen?

 • Kwijtschelding van terugbetalingen van leningen en kredieten

 • Promoten van de binnenstad

 • Door mij een baan voor 2 dagen aan te bieden of door het bieden van financiële ondersteuning (op basis van een gift) zodat ik de huur van mijn winkel kan blijven betalen.

 • Kwijtschelding bepaalde financiële zorgen. Huur verlagen bij slecht geïsoleerde woningen.

 • Compensatie van de verhoging van de energieprijzen. Hogere indexering exploitatiesubsidie die gelijke tred houdt met de inflatie.

 • De kosten van leges, precario, VVV-promoties etc. verlagen. Of mij gewoon €2.500.000 geven dan kan ik zeker lang vooruit..;-)