vrijdag 29 december 2017

Oud en nieuw niet verknallen!

Kies voor handhaving met knalsensoren


Sinds 2013 (!) vraag ik via mijn blog regelmatig aandacht voor de overlast (geluid en milieu) en het gevaar van knalvuurwerk dat door particulieren wordt afgestoken. De laatste jaren hebben ook andere politieke partijen in Gouda dit onderwerp hoog op de agenda staat en terecht!

In 2013 schreef ik een blog met de titel:  Stop met particulier vuurwerk!
Deze blog heeft aan actualiteit nog niets aan waarde ingeboet, al zijn we in Nederland gelukkig wel inmiddels een aantal stappen verder.
Waarom deze ophef?
Veiligheid
Het meest gehoorde argument hiervoor is - terecht - de veiligheid. Niet alleen voor degenen die het zelf willen afsteken, maar ook voor mensen erom heen. Daarnaast veroorzaakt het afsteken van vuurwerk ook de nodige overlast voor de omgeving
Milieu 

In Gouda zetten we ons terecht in voor het milieu en willen we op termijn zelfs CO2 neutrale stad zijn, maar het onderwerp vuurwerk wordt daarbij niet vaak genoemd.
Het afsteken van vuurwerk vervuilt de lucht, vooral met fijnstof. De eerste twee uur van het nieuwe jaar is de concentratie fijnstof wel 40x (!!) zo hoog als normaal.
Ook zorgt vuurwerk voor bodem- en watervervuiling, vooral door de zware metalen die in vuurwerk zitten
Handhaving met knalsensoren
Overlast kan worden aangepakt door concrete maatregelen (hierover verderop meer), maar ook door goede handhaving. Hiervoor is maar een beperkte capaciteit beschikbaar, maar die kan wellicht efficiënt worden ingezet door aan te sluiten bij een proef uit Rotterdam-Ommoord.
Hier is sinds vorig jaar een proef gaande om met knalsensoren vuurwerkoverlast op te sporen. Een microfoon registreert de knal en stuurt een signaal naar de meldkamer van Stadsbeheer. Stadswachten krijgen een mail en gaan dan kijken of ze de dader nog kunnen vinden.
De proef heeft vorig jaar goed gewerkt. Er was minder overlast. Eén persoon werd betrapt en moest op Nieuwjaarsdag vuurwerkafval opruimen. Vele anderen kregen een waarschuwing.

Dit jaar is het systeem verbeterd. Daardoor moet de overlast verder afnemen. De aanrijtijd van de Stadswachten is flink korter geworden. Dat kan doordat de melding nu via een app op de mobiel of tablet veel sneller ontvangen kan worden. 
Zelf gekozen knalvrije zone
In Den-Haag wordt een proef gehouden waarbij inwoners met elkaar kunnen besluiten een plein of speeltuin tijdens oud en nieuw vuurwerkvrij te maken. De Partij voor de Dieren heeft geprobeerd dit in Gouda bij het van Bergen IJzerdoornpark voor elkaar te krijgen, maar dat is (nog) niet gelukt.
Hoewel dit een sympathiek idee is, is deze oplossing wel moeilijk te handhaven, temeer daar deze proef ervan uitgaat dat bewoners zelf toezien op naleving van deze afspraak. Dat lijkt me in de praktijk – zeker als jongeren uit een andere buurt de overlast veroorzaken – een lastige opgave.
Algeheel verbod
De echte oplossing zit niet in zelf gekozen oplossingen zonder handhaving door de politie. Een betere oplossing lijkt een algeheel verbod voor bijvoorbeeld knalvuurwerk en vuurwerkpijlen, waarbij ook handhaving plaatsvindt. 
Iedere overtreding is dan direct te traceren, waarbij niet eerst hoeft te worden nagegaan of op die plaats een specifiek verbod geldt. Het is voor iedereen dan duidelijk. 
Verbod op knalvuurwerk en vuurwerkpijlen
De ChristenUnie heeft landelijk nu het initiatief genomen door bij het kabinet aan te dringen om de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid op te volgen en knalvuurwerk en vuurwerkpijlen uit de handel te halen, zodat particulieren die niet meer kunnen kopen.
Door de hoeveelheid incidenten, aantal vuurwerkslachtoffers en geweld tegen hulpverleners is Oud en Nieuw zijn onschuld aan het verliezen. Vuurwerk dat tot grote onveiligheid leidt, in combinatie met vandalisme en geweld zoals het gooien van vuurwerk naar hulpverleners, maken ‘dat iets héél leuks, op den duur iets niet-leuks wordt’.
Illegaal vuurwerk en een deel van het legale vuurwerk is niet van elkaar te onderscheiden. Van de vuurwerkslachtoffers is de helft omstander. Dat is niet meer normaal. De ChristenUnie wil dat Oud en Nieuw een fantastisch feest is ook voor hulpverleners en alle omstanders.
Oproep burgemeesters
Inmiddels hebben de burgemeester in Nederland aangegeven een verbod op het zware (!) knalvuurwerk te willen. Liesbeth Spies, voorzitter van het Nederlands Genootschap van burgemeesters, heeft dat aangegeven in het televisieprogramma EénVandaag.
'Het echte knalvuurwerk waar aantoonbaar veel schade door wordt veroorzaakt zou wat mij betreft niet meer moeten mogen', aldus Spies die stelt: 'De burgemeesters in Nederland zouden dat echt zeer toejuichen als we zo snel mogelijk een verbod op dat zware knalvuurwerk krijgen in Nederland.'
Spies pleit nadrukkelijk niet voor een algemeen vuurwerkverbod. Siervuurwerk moet wel kunnen, vindt Spies. 'Ik vind dat iedereen oud en nieuw mag vieren en mag genieten van het mooie schouwspel van het siervuurwerk.'

Kabinet en Gouda aan zet


Het is nu aan het kabinet om met voorstellen te komen en het zou mooi zijn als we bij oud en nieuw in 2018 hiervan al de resultaten mogen gaan merken. 

Het zou mooi zijn als Gouda daar vervolgens een vervolg aan geeft en voortaan een mooie vuurwerkshow organiseert op bijvoorbeeld het terrein van GOUDasfalt.

donderdag 21 december 2017

Wijkteams verdienen meer financiële steun
Naar aanleiding van  de Dag van het Wijkteam op 14 december jl. heeft de ChristenUnie de Bewonersorganisatie/wijkteam Plaswijck in het zonnetje gezet door hen een “knipoog voor Gouda” te geven.” De “knipoog” bestaat uit een oorkonde en een taart.

De ChristenUnie waardeert het eigene van wijken. De gemeente moet alle mogelijkheden benutten om bewoners van buurten (wijken) te betrekken bij zaken die hen raken.
Gouda moet wat de ChristenUnie betreft bij de gemeenten horen die voorop loopt in het betrekken van haar inwoners.

Wijkteams

De ChristenUnie gaat voor specifiek wijkenbeleid en vindt wijkteams belangrijk. Elkaar kennen en helpen in de eigen buurt is een heel natuurlijke manier van omzien naar elkaar en participeren. Daarom vindt de ChristenUnie het belangrijk dat wijkactiviteiten in wijkcentra en door wijkteams volop plaatsvinden en financieel worden ondersteund door de gemeente.

Budget

De ChristenUnie wil wijken eigen verantwoordelijkheid geven, ondersteund met eigen budgetten. De kracht van de buurt is daarbij uitgangspunt. Financering hiervan kan deels plaatsvinden uit het budget dat nu naar de GoudApot gaat.

Draagvlak

Wijkteams moeten worden gefaciliteerd om hun vertegenwoordigende en stimulerende rol te kunnen vervullen. Voorwaarde is, dat er een duidelijk draagvlak voor de vereniging of bewonersorganisatie in de wijk moet worden aangetoond.


maandag 18 december 2017

Gouda bij geen licht...


Op vrijdag 15 december was de 62e editie van  Gouda bij Kaarslicht. Deze dag is uitgegroeid tot een dag voor hoogtepunten met muziek, theater, cultuur en entertainment. Het is voor de bezoekers soms gewoon moeilijk om te kiezen uit het aanbod, zoveel was er te zien en te luisteren.

Donkere panden
Fel verlichte winkels

Donker of fel verlicht

Traditioneel hoogtepunt is de viering rond de kerstboom, waarbij het de bedoeling is dat de panden rond de markt achter de ramen (alleen) verlicht zijn met kaarsen. Ik heb al eens eerder mijn teleurstelling uitgesproken over het feit dat er diverse panden niet meedoen, maar dit jaar was het naar mijn beleving wel heel erg. Heel wat panden waren donker, waardoor het het idee van Gouda bij Kaarslicht toch behoorlijk teniet gedaan werd.  Ik snap werkelijk niet, dat het in Gouda niet lukt om de eigenaren en huurders van de panden rondom de Markt (grotendeels) te laten meedoen.
Verder was het ook storend dat diverse etalages op de Markt fel verlicht waren. Kan dat ook niet wat minder tot 20.00 uur...?


Genieten

Het programma zelf was heel erg mooi. Het begon met een prachtig concert in de Gouwekerk.
We genoten van het Gouds Kinderkoor onder leiding van Daniëlle van Laar. De drie tenoren Bora Balci, Martin van Os en Amand Hekkers gaven ook duidelijk hun visitekaartje af. Bijzonder was het optreden van de 16-jarige bastrombonist Pelle van Esch. Wat kan deze jongen prachtig spelen!


Na dit concert zijn we met een gids langs een aantal activiteiten geweest, waarbij het me opnieuw opviel hoeveel er op deze dag is georganiseerd. Na een kop erwtensoep en brood met worst in het Oude Stadhuys te hebben gehad,  hebben we met een grote groep gasten de viering rond de kerstboom bijgewoond.

Kinderburgemeester Romaissa Magouh

Leuk dat ditmaal het kerstevangelie voor een deel door onze kinderburgemeester Romaissa Magouh werd voorgelezen.
Er is dit jaar duidelijk gekozen voor inhoud en traditie en velen zullen dit hebben gewaardeerd!

koorzang in de Christelijke Gereformeerde Kerk
Na de viering van de kerstboom heb ik nog een rondje gemaakt langs diverse kerken om te luisteren naar allerlei koren. Mijn toch eindigde bij de Goudse harpiste Heleen Bartels. Ieder jaar weet ze me weer te boeien met haar pracht harpspel en stem.

Iedereen die dit leest en nog nooit naar Gouda bij Kaarslicht is geweest roep ik op om bij gezondheid in 2018 toch echt bij de 63e editie aanwezig te zijn! U zult dan zelf ervaren hoe geweldig deze dag is!

Hieronder nog een foto impressie:

Concert in de Gouwe Kerk
Gouds Kinderkoor 
Amand Hekkers
Pelle van Esch 


Gouds Kinderkoor


Blomatelier

Jeruzalemkapel
Zoet & Zalig - Barokensemble
Muziekgroep Van Jetje
Lichtkunst in pand bij JeruzalemkapelGoudse glazen uitgelicht (St.-Janskerk)

Winterfair in de St.-JanskerkKaarsen achter de ramen van het stadhuis
Pelle van Esch 
De burgemeester leest het kerstevangelieDe kaarsen van binnenuit bekekenPrachtige verlichting in de Gouwekerk. Dit jaar voor het laatst..?

Oud-Katholieke kerk 
Heleen Bartels

vrijdag 15 december 2017

Knipoog voor Goudse vrijwilligers


Op donderdag 7 december was het de Dag van de Vrijwilliger. De ChristenUnie Gouda heeft daarom een aantal vrijwilligers in het zonnetje gezet door hen de “Knipoog voor Gouda” te geven. De “knipoog” bestaat uit een oorkonde en een kleine attentie.


St.-Janskerk

Theo Krins reikte de “knipoog” uit aan twee kosters van de Sint Janskerk, Jan Stigter en Jan IJkelenstam. De beide kosters helpen al vele jaren actief mee om alles voor, tijdens en na de kerkdiensten op zondag in goede banen te leiden.  Ze doen dat samen met nog twee andere kosters. Op zondag zijn ze al heel vroeg in de ochtend actief om alles in gereedheid te brengen en ook na de dienst moet er altijd nog veel gebeuren. Daarnaast zijn ze doordeweeks ook nog vaak in de kerk actief voor alle werkzaamheden die moeten gebeuren.  Beiden waren verrast en blij met deze blijk van waardering, al gaven ze gelijk aan dit werk met liefde te doen!

Voedselbank

Bij het uitreiken van de “knipoog” bleek dat vrijwilligers veel plezier beleven aan het vrijwilligerswerk. Zo vertelde een vrijwilliger bij de Voedselbank: ‘Het is zo fijn om iets terug te kunnen doen’ Deze vrouw is 40 jaar geleden, met haar gezin, naar Nederland gekomen en in Gouda gaan wonen. ‘Het was heel moeilijk, met één koffer, geen familie en vrienden en je kent de taal niet. Maar ik ben zo dankbaar voor alles wat ik heb gekregen en daarom wil ik anderen ook helpen. Het is zo fijn om iets terug te kunnen doen’.
Wout Schonewille heeft aan Corrie Schouten, als vertegenwoordiger voor alle vrijwilligers van de Voedselbank, een “knipoog” uitgereikt als blijk van waardering. Elke week weer worden hier door vrijwilligers voor zo’n 300 gezinnen voedselpakketten samengesteld.

Ronssehof

In de Ronssehof reikte Anna van Popering-Kalkman de “knipoog” uit aan Tineke Verboom-Kats. Tineke doet al meer dan tien jaar vrijwilligerswerk. Dit doet ze door koffie te schenken en een gezellig praatje te maken met de bewoners van de Hanepraij en de Ronssehof.donderdag 7 december 2017

Verrassende nieuwkomers op kandidatenlijst voor ChristenUnie Gouda

Foto: Lima Fotografie

Jasper Janssen

De kandidatenlijst van de ChristenUnie bevat een aantal verrassende nieuwkomers. Hoogste nieuwkomer is Jasper Janssen (plaats vijf). Jasper is 23 jaar en nu al betrokken bij tal van sociaal-maatschappelijk activiteiten in Gouda. Zo is hij één van de oprichters van de stichting Netwerk samen voor Goud. Deze stichting koppelt jonge vrijwilligers aan hulpvragen van bijvoorbeeld de voedselbank of het Leger des Heils. Tot voor kort was Jasper ook bestuurslid van ’t Swanenburghshofje. Jasper Janssen : “In de politiek wil ik mij hard maken voor jongeren. Zij verdienen alle ruimte en ondersteuning om zich in te zetten voor de mensen uit hun straat, buurt of wijk””.

Marjanne van Kleij

Zelfstandig ondernemer Marjanne van Kleij (plaats tien) staat ook voor het eerst op de lijst van de ChristenUnie. Velen kennen haar als mede-eigenaar van Kempkes Optiek. Marjanne is verder actief binnen de SOG en het Doe Platform. Marjanne van Kleij: “Ik ben blij dat de leegstand in de Goudse binnenstad afneemt, maar we zijn er nog niet. Politiek maak ik mij graag sterk voor een veilige en groene binnenstad met een bloeiende detailhandel”.

Andere nieuwkomers op de lijst zijn Petra Hamm-van Bodegraven (plaats zes) en Arwin Zeelenberg (plaats negen). 

Top-4

De ChristenUnie heeft op dit moment vier raadsleden: Theo Krins (lijsttrekker), Anna van Popering-Kalkman, Christiaan Quik en Wout Schonewille. Zijn hebben zich allen opnieuw kandidaat gesteld en vervullen de plaatsen één tot en met vier op de lijst. Verder staan ook burgerraadslid Martijn Riet (plaats zeven) en fractiesecretaris Mirjam Roos-Proos (plaats acht) op de lijst.

Plek 11 t/m 38


11. Gert van den Brink
12. Noor Oosterom
13. Vivian Kholobalee
14. Rianne Zuurmond
15. Louis Rustenhoven
16. Thera de Haan
17. Niek Terlouw
18. Thijs Jansen
19. Ineke van Beijnum
20. Niek Tramper
21. Ruud Broekhuizen
22. Irma Lodewijks
23. Harro Janssen
24. Arjen Voogt
25. Gert Olbertijn
26. Stephan Meijers
27. Melle de Vries
28. Swannet Boer
29. Ruud de Groot
30. Harm van Schie
31. Clemens Tempelman
32. Mirjam Bikker
33. Sjenet van der Plas
34. Gerard Schotanus
35. Hanny den Hertog
36. Jacob Pot
37. Peter Vermaat
38. Sjaak Verbree