Betrokken

Betrokken

zaterdag 2 december 2017

Vlaggen verdelen gemeenteraad Gouda


Tijdens de raadsvergadering op 29 november jl. heeft de SGP (in navolging van het initiatief van de SGP in de Tweede Kamer) een motie ingediend om de Goudse en de Nederlandse vlag in de raadzaal te gaan plaatsen.

Behalve D66, PvdA en GroenLinks hebben alle overige fracties deze motie gesteund. Met name Thierry van Vugt (D66) was fel tegenstander van deze motie en vond deze motie uiting geven aan iets wat niet neutraal is en daarom niet in de raad hoort. Vervolgens gaf hij aan dat als deze motie zou worden aangenomen D66 met een motie zou komen om nog een vlag te plaatsen. Daarmee liet hij zijn eigen uitgangspunt los en koos nadrukkelijk voor een “gekleurd” symbool.

Onze fractie betreurt het dat deze moties polariserend en zeker niet samenbindend in de raad hebben gewerkt. 
Wat onze fractie betreft hadden de moties ook niet ingediend hoeven te worden, maar toen de motie van de SGP toch werd ingediend hebben we besloten deze wel te steunen.

Hierbij onze inbreng bij die motie:Motie vlaggen

"Voorzitter, de ChristenUnie heeft geen bezwaar tegen het plaatsen van de Nederlandse vlag en de Goudse vlag in de raadszaal. 

De Goudse vlag representeert de democratie in Gouda en het is goed dat in onze raadzaal dit zichtbaar is.

We beseffen dat het plaatsen van de Nederlandse vlag verschillende associaties kan oproepen en door sommigen in de samenleving wordt gezien als een teken van opkomend Nationalisme.
Voor onze fractie is de de Nederlandse vlag een teken van onze Nederlandse identiteit. Voor ons duidt de deze vlag  op een hernieuwde behoefte aan gemeenschapszin. 

De vlag staat voor vrijheid van geweten en geloofsvrijheid. 
Het zou mooi zijn als we met het plaatsen van de Nederlandse vlag in de raadszaal deze betekenis weer een nieuwe lading mee kunnen geven." 


Themavlag

Direct na deze motie diende D66 een motie in om voortaan ook een themavlag op te hangen, te beginnen met de Regenboogvlag in verband met Roze jaar 2018.

Wat onze fractie betreft gaat D66 daarmee voorbij aan het feit dat de Nederlandse vlag voor vrijheid van het geweten staat en de vrijheid om te mogen zijn wie je bent. Daar voegt de Regenboog niets aan toe.

Daarnaast vinden we (evenals D66 in eerste instantie ook zelf aangaf) dat uitingen in de raad neutraal moeten zijn. Daar past het ophangen van een themavlag niet bij en dus ook niet een vlag die staat voor specifieke doelgroepen.

De ChristenUnie heeft om bovengenoemde redenen de motie van D66 niet gesteund. Een raadsmeerderheid heeft overigens wel voor de motie gestemd.

Geen goed gevoel

In de raad hadden maar weinigen een goed gevoel over hoe alles is verlopen rond deze moties en het is de vraag of we met elkaar erin zijn geslaagd om samenbindend te zijn naar elkaar en naar de inwoners van onze stad. 
De tijd zal het leren..

12 opmerkingen:

Anoniem zei

De door D66 nagestreefde neutraliteit bestaat niet. Het is net als met mensen, die hebben een identiteit. Je bent bijvoorbeeld een jongetje of een meisje. Genderneutraal zijn is onzin. Identiteit tonen via het plaatsen van de Nederlandse vlag is dus een prima idee.

Anoniem zei

Treurig dat onze raad zich niet met belangrijker zaken bezighoudt.

Betrokken burger zei

Leuk hoor, een stukje rolle bolle in de raad.
Elkaar de bal (sorry: vlag) afpakken en elkaar proberen te krenken.
Het was gewoon even een speelkwartier in de raad.
Maar dan nu weer gewoon jullie sommen maken kinders.!

Anoniem zei

Het is inderdaad treurig dat de Goudse raad zich niet op belangrijker zaken richt.
Maar wat een treurige houding ook van D66, hoe kun je de Nederlandse vlag als niet neutraal zien en vervolgens met een soort pseudo modieuze regenboog vlag komen? Die partij is verworden tot een elite clubje dat zichzelf ruimdenkend vindt en intussen de gewone Nederlander in van alles wil beknotten.

Trouwens Theo, wat een verspilling van gemeenschapsgeld, die paginagrote advertentie in de Goudse Post met een "interview" met wethouder Bergman (ook D66), ongegeneerde zelfpromotie en campagne om de "successen" van dit college aan de man te brengen, richting verkiezingen. Gaan alle wethouders dit nu? In dat geval ben je wel een flink aantal dure pagina's verder.

Anoniem zei

Ik vond die reactie van Gouda Positief erg sterk. Niet meedoen met al dat geneuzel maar pleiten voor ofwel géén vlag óf elk raadslid in de gelegenheid stellen een symbool van verbondenheid te plaatsen

Theo Krins zei

Bij de motie over de "Themavlag" heeft Gouda Positief verdeeld gestemd: 2 voor en 2 tegen.

Anoniem zei

Thierry van Vugt vind dat iets neutraal moet zijn en anders niet in de Raad thuis hoort. Dan begrijp je toch niets. Hoe kun je neutraal leven, dat bestaat helemaal niet, kan helemaal niet, is helemaal niets. D66, de partij zonder identiteit. Slaap zacht, Thierry.

Anoniem zei

Politiek wordt steeds meer een elkaar zoveel mogelijke plagen/dwarszitten spelletje met de kiezer/burgers als slachtoffer. Wel een vlag/geen vlag, wel zwarte piet/geen zwarte piet, jij mag mee doen en jij niet,... Wat een niveau zeg! Heb ik daar als kiezer mandaat voor gegeven???

Nog een tip: misschien eens een raadsvergadering besteden aan het feit of er nog wel zwarte koffie uit de automaat mag komen? De kleur van de automaat? de kleur en materiaal van de bekertjes? de kleur van de koffiemelk? Is het wel fairtrade? Zo praten we de raadstijd wel vol!

Edward Uittenbroek zei

De regenboog is een symbool van Gods trouw, want sinds de zondvloed
hebben we regenbogen (de dampmantel van de atmosfeer was immers
ingestort) en God verbond er een belofte aan niet meer de hele wereld
met een dergelijke catastrofe tot een nieuwe start met de mensheid te
brengen. Dus regenboogvlag okee, maar toch niet: zo zet je een kleine
minderheid in de voorhoede onder het mom van neutrale overheid. D66 zou
trouwens ineens tegen zo een regenboogvlag zijn volgens mij, tot zo ver
de principes. Dus gewoon de Nederlandse driekleur van ruimdenkendheid
voeren, waar D66 alles aan te danken heeft. Niet dat ze zelf erg
ruimdenkend zijn, maar dit ter zijde. Beide regenboogvlaggen achterwege
laten.

Anoniem zei

Ik heb nog een wandbord met Juliana erop. Mag deze ook in de raadszaal? Graag op een mooie plek. Misschien achter de burgemeester? Jaap

Anoniem zei

Na het zien van 2doc vanavond ben ik het laatste restje vertrouwen in de overheid kwijt. Afval scheiden kun je beter mee stoppen. Wat een schande zeg!

Anoniem zei

D66 wil inspraak voor kinderen in de Tweede Kamer.

Misschien een leuk voorstel voor Thierry voor de gemeenteraad in Gouda.