maandag 30 maart 2009

Fanclub van pseudo-journalist

Vorige week kreeg ik via de mail nog een leuke foto die is gemaakt tijdens Make a Difference Day, kortweg MADD, op 20 maart jl. Je ziet mij temidden van een stel enthousiaste kinderen uit Goverwelle, die maar wat graag met me op de foto wilden.

Verder heb ik - net als mijn collega Michel Klijmij (http://michel.klijmij.net/2009/03/26/onsmakelijk/) - met enige verbazing de column ("ff tussendoor") van Marianka Peters in Gouds Nieuwsblad gelezen.

Nadat ze een beetje sentimenteel afscheid heeft genomen van Gouds Nieuwsblad in het groot formaat, begint ze uit te halen naar......jawel....de webloggers.

In een eerdere column had ze onlangs juist aangegeven het onzinnig te vinden dat binnen de gemeenteraad men zich druk maakt over regels voor de webloggers (alsof er geen belangrijkere zaken zijn). Verder heeft ze meerdere malen op een leuke manier - informeel - gereageerd op diverse columns en toen ik een verslag had gemaakt over een bijeenkomst van de VVD, waarin Laura Werger nogal uithaalde naar burgemeester Cornelis en het Elmina-project,(http://theokrins.blogspot.com/2008/12/laura-werger-vvd-roept-burgemeester-op.html) baalde ze ervan, dat ze zelf niet aanwezig was geweest en heeft ze direct een interessante reactie geplaatst op mijn weblog. Kortom, allemaal constructieve momenten.

En nu dan opeens deze "aanval".

Ze voelt zich als journalist bedreigd door onze rapportages over de raadsvergaderingen: "Waarom zouden wij, journalisten, nog ons best doen om obectief verslag te doen, terwijl er dezelfde avond op verschillende weblogs (lees: weblogs van Michel Klijmij en mij, tk) al uitvoerig een verslag te lezen te lezen is. Amateuristisch en subjectief, maar toch."
Volgens haar moet het vooral gaan om verdediging van eigen standpunten met als doel het winnen van stemmen en ze ergert zich aan uitgebreide verslaglegging zonder eigen mening. Ze vervolgt haar tirade nog een tijdje en geeft aan dat binnen de beroepsgroep al gediscussieerd wordt hoe de "vrije" nieuwsgaring van bloggers aan banden kan worden gelegd.

Het moet niet gekker worden! Eerst verzint het presidium volstrekt overbodige regels en nu wordt er door journalisten nagedacht over het beperken van vrijheden van verslaglegging.
Waarom toch al die "aanvallen"? Sommige berichten zijn inderdaad redelijk uitgebreid, maar (bijna) altijd ook voorzien van een eigen mening of weergave van eigen inbreng. Daarbij is bewust niet gestreefd naar objectiviteit, maar naar het weergeven vanuit de beleving van een raadslid, die graag zijn ervaringen en mening wil delen met mensen buiten de raad, daar deze mensen over het algemeen weinig in de pers kunnen vernemen over de activiteiten van - in mijn geval - de ChristenUnie en het leuk vinden om juist vanuit het perspectief van een (ChristenUnie) raadslid te worden geinformeerd.

Trouwens, hoe zo concurrentie? Wij bereiken een paar honderd lezers op bijna 71.000 inwoners op een subjectieve wijze. Een weblog is daarbij ook nog eens een specifiek middel voor een gerichte doelgroep en vormt een welkome aanvulling op de vaak incomplete of zelfs afwezige berichtgeving in de pers.

Het kan toch niet zo zijn dat wij voor de meestal prima - "objectieve"- bijdragen van Marianka in Gouds Nieuwsblad, dat een grote lezerskring heeft, een bedreiging vormen?
Kom op Marianka, dat kan je niet menen! Zo'n kleinzielige houding past niet bij een professionele journalist!

Gun elkaar de ruimte en waardeer elkaar en doe niet alsof de bloggers zich als journalisten gedragen en jou daardoor het gevoel bezorgen dat je er voor spek en bonen bijzit tijdens de raadsvergaderingen.

donderdag 26 maart 2009

Pas op de plaats voor Albert Heijn

Het College heeft deze week besloten Albert Heijn geen toestemming te verlenen om op zondag van 16.00 – 19.00 uur haar filialen in winkelcentrum Bloemendaal en Goverwelle te openen. Het college ziet onvoldoende reden om de regeling voor avondwinkels ook op deze supermarkten toe te passen.

Albert Heijn vroeg een openstelling op zondag aan, omdat - naar hun zeggen - een enquête onder klanten uitwees dat hier behoefte aan is. In meerdere plaatsen in Nederland heeft AH een soortgelijk verzoek ingediend.

De aanvraag heeft tot een aantal reacties geleid en ik heb enige weken geleden op mijn weblog er ook over geschreven. (http://theokrins.blogspot.com/2009/01/gij-zult-op-zondag-open-zijn.html)

Eén van de reacties kwam van de politie, die heeft aangegeven dat er kans op extra overlast ontstaat voor de buurt.
Winkelcentrum Bloemendaal adviseerde positief, mede om geen oneerlijke concurrentie met andere winkelcentra te krijgen als die wel op zondag open mogen zijn. Winkeliersvereniging Goverwelle vond het concurrentievervalsend, omdat veel winkeliers in het winkelcentrum niet groot genoeg zijn om hiertegen op te boksen. Enkele omwonenden van Winkelcentrum Goverwelle gaven aan overlast te verwachten.

In de Winkeltijdenwet en – verordening staat dat er in principe geen winkels open mogen zijn op zondag, behalve koopzondagen. Er is ook een uitzonderingsregel voor winkels die minimaal vier dagen per week van 16.00 – 24.00 uur open zijn, de zogenaamde avondwinkels. Het college heeft de bevoegdheid van die uitzonderingsregel af te wijken.

Na een weging van argumenten heeft - tot mijn vreugde - het college echter onvoldoende reden gezien om deze uitzonderingregel toe te passen voor de Albert Heijn in Bloemendaal en Goverwelle.
Een dapper besluit en het is goed dat Albert Heijn ook eens "nee" te horen krijgt!

dinsdag 24 maart 2009

Ik ben kleurenblind


Op dinsdagavond waren er in Gouda ontmoetingsmaaltijden in het kader van de Internationale Antiracismedag.

Zelf was ik te gast in Buurthuis De Kade en het was net als andere jaren heel goed om met mensen vanuit verschillende culturen, die allemaal een warm hart voor Gouda hebben, te eten en in gesprek te zijn. Het eten was heerlijk en de gesprekken leerzaam, met name over de problematiek van (hang)jongeren in diverse wijken van Gouda in relatie tot geloof en cultuur.

Seloua vertelt een verhaal over een inzamelingsactie in 1965 voor een Marokkaan, van wie het geld voor een vakantie in Marokko is gestolen. In zeer korte tijd hadden mensen in Gouda dat bedrag middels giften opgebracht. Zouden we dat anno 2009 ook nog doen?

Fractiegenoot Gerard Schotanus reikte mij een mooi gedicht aan van Hans Andreus, dat erg goed aansluit bij deze dag:


Mijn moeder is zwart als de nacht
en haar ogen zijn zwarte sterren.
Mijn vader is blank als het strand langs de zee,
als zongebleekte schelpen.

Maar ik ben niet zwart en niet wit,
mijn huid heeft de kleur van donkere thee.
Als je me zou vragen: Vind je dat mooi?,
dan zeg ik niet ja en niet nee.

En zou je me vragen: Waar hoor je nou bij?,
dan zeg ik: Wat kan je dat schelen?
Ik hoor bij mensen, de zwarte, de witte,
de bruine en rooie en gele.


Maar vraag je me niks, dan zeg ik ook niks,
en kunnen we 't best met elkaar vinden.
Weet je wat voor mensen ik 't aardigst vind?
Kleurenblinden.


vrijdag 20 maart 2009

"Wij stelen afval"


De fractie van de ChristenUnie deed incl. wethouder Harro Janssen afgelopen vrijdag weer mee aan Make a Difference Day, kortweg MADD.
Meedoen aan MADD is een traditie voor onze fractie. Werd er vorig jaar koffie geschonken in de Ronssehof, dit jaar gingen we op vrijdagmiddag jongeren meehelpen in de wijk Goverwelle met het schoonmaken van de buurt.
Daarbij werd door Factor-G en wijkbewoners aangesloten bij de Landelijke Opschoondag.

De jongeren waren erg enthousiast en we trokken nogal wat bekijks. Toen ik tegen de kinderen opmerkte dat misschien de politie ook wel komt kijken, reageerde een meisje spontaan: "We stelen afval, maar dat is niet erg." Leuk was het dat ze direct daarna aangaf dat "stelen" eigenlijk een verkeerd woord is, dat ze dat niet mag zeggen. De kinderen waren opvallend goed op de hoogte hoelang het duurt voordat bijvoorbeeld kauwgom en plastic verteert. Na een klein uurtje rommel opruimen keerden we met een goed gevulde vuilniszak weer terug en kregen de kinderen nog wat lekkers als dank voor hun inzet.

Wethouder Harro Janssen en raadslid Anke Huisman

woensdag 18 maart 2009

Ondernemersfonds vraagt creatieve inzet en actieve bijdrage


Woensdag was er een informatiebijeenkomst van de SOG (Samenwerkende Ondernemersverenigingen Gouda) over het nieuwe Ondernemersfonds Gouda in De Zalm.
Ik ging erheen in de verwachting dat het wel eens spannend kon gaan worden, aangezien de economische crisis door het land giert en ondernemers wellicht niet zitten te wachten op een nieuw fonds en extra lasten.
Maar dat viel enorm mee, ik heb geen wanklank gehoord, maar wel veel applaus en instemmende geluiden.
SOG had enorm haar best gedaan om mensen het woord te geven die positief achter dit initiatief staan, maar ik moet zeggen dat ze ook echt een goed verhaal hadden.

Waarnemend voorzitter van de SOG, Fred Grem, zette de aanleiding nog eens uiteen (freeriders die wel profiteren, maar niet investeren) en vertelde dat ze een tip kregen van een ondernemer die enthousiast was over het Ondernemersfonds in Leiden.

Jan de Laat, voorzitter van het Ondernemersfonds, wilde duidelijk zoveel mogelijk vragen en zorg wegnemen en gaf helder aan dat het fonds primair tot taak heeft om als coördinerend orgaan op te treden en de onderliggende ondernemersverenigingen bepalen waaraan ze het geld willen besteden. Zijn verwachting is dat door dit fonds er een grotere betrokkenheid ontstaat tussen de ondernemers en dat daardoor het ondernemersklimaat zal verbeteren.
Het waren woorden die mij bijzonder aanspraken, aangezien juist deze argumenten voor onze fractie belangrijk waren in het steunen van dit initiatief bij de besluitvorming in de Raad.

Siebe Keulen
mocht als wethouder ook nog een duit in het zakje doen en deed dat met verve. Hij wees er nog maar eens op dat de organisatiegraad in Gouda bij de ondernemers laag is en er nogal wat ondernemers zijn die de neiging hebben om nergens aan te mee te doen. Wat dat betreft zou het naar zijn mening goed zijn als er één grote ondernemersverening komt. Ten aanzien van het fonds is er angst aanwezig, maar dat is volgens hem niet terecht. Verder riep hij op om vertrouwen in elkaar te hebben.
Hij had ook nog een nieuwtje: binnenkort worden ook nieuwe ondernemers (net als bewoners) welkom geheten.

Heel leuk vond ik dat Jan van der Linden, vestigingsmanager van de V&D in Leiden, het woord voerde. Hij draagt zijn stad duidelijk een warm toe en was enorm enthousiast over het Ondernemersfonds in Leiden. Negativiteit bestempelde hij als koudwatervrees door onwetendheid. Wat als erg positief wordt ervaren is dat je nu plannen maakt die je ook kan gaan uitvoeren. Dat is nog wel eens anders geweest.

Tenslotte kwamen de plannen van SOG nog even aan de orde en ik moet zeggen dat het er goed uitziet. Geen kleine plannetjes, maar duidelijk een keuze voor een beperkt aantal aansprekende projecten:
1. Bloemversiering in de binnenstad. Dit project werd enthousiast gepresenteerd door de immer actieve Mia Schaap en Josephine Weber. Deze dames verdienen een standbeeld Wat een positieve inbreng hebben deze dames toch altijd voor onze binnenstad. Hulde!
2. Eenduidige Kerstverlichting
3. Sinterklaasintocht
4. Overige en nieuwe initiatieven

Opvallend was het, dat twee wijkteams vanuit hun 3 euro budget 1.000 euro hebben bijgedragen aan dit fonds, zodat SOG in totaal in 2009 75.000 euro te besteden heeft.

Als overal in Gouda het Ondernemersfonds met hetzelfde enthousiasme wordt opgepakt als SOG dat doet, dan wordt dit een groot succes voor Gouda.

maandag 16 maart 2009

Burgers nemen hun gemeente de maat - Gouda stelt teleur


Bunschoten (41,6) is de best presterende gemeente van Nederland. De top-drie wordt volgemaakt door Nederweert en Oud-Beijerland. De prestaties van de gemeenten zijn gebaseerd op rapportcijfers van de eigen burgers op een zestal rollen van de gemeenten: de burger als kiezer, klant, onderdaan, partner, wijkbewoner en als belastingbetaler. De cijfers zijn door 151 gemeenten ingevoerd op de website waarstaatjegemeente.nl, maar daar is geen algemene eindranglijst uit opgemaakt.
Twee onderzoekers, Klaas Abma, adjunct-directeur van Littenseradiel en onderzoeker van integrale metingen bij gemeenten, en Arno Korsten, hoogleraar bestuurskunde aan de Open Universiteit, hebben dat voor hun binnenkort te verschijnen boek "Gemeenten in rapportcijfers" gedaan. ‘Wanneer je dit soort gegevens van gemeenten hebt, moet je ook laten zien wie het beste presteert en welke ranglijst dat oplevert’, aldus Abma in Binnenlands Bestuur.
Kiezer
De lage waardering die burgers - ook in Gouda - geven voor hun rol als kiezer is opvallend.
Geen enkele gemeente scoort een 7. Van de 151 deelnemende gemeenten scoorde zelfs minder dan de helft hoger dan een 5,5 op die rol.
Burgers zijn dus vaak ontevreden over hun dagelijks bestuur en over de gemeenteraden. Ze voelen zich - volgens de onderzoekers - niet vertegenwoordigd in de raad, hebben de indruk dat ze weinig invloed hebben op besluiten en dat toezeggingen door het college van burgemeester en wethouders niet worden nagekomen. Het vertrouwen in het college is blijkbaar vaak niet erg groot.
Dit is een punt dat we ons in Gouda - om maar dicht bij huis te blijven - als fracties in de gemeenteraad moeten aantrekken.
Immers, hier staat het vertrouwen van de burger in de politiek op het spel!
Partner
Bij de rol van partner (actuele bestemmingsplannen en kwaliteit onderwijs) scoren de meeste gemeenten een dikke voldoende, maar Gouda doet het hier erg slecht en eindigt bijna onderaan met een 5,1. Dit vind ik wel heel frappant en ik ben heel benieuwd wat er nu precies in Gouda speelt. Als het gaat om verouderderde schoolgebouwen en het vaak lang moeten wachten op nieuwbouw dan snap ik het wel, maar ik vermoed dat er meer is meegewogen door de deelnemers. Wellicht dat een lezer nog iets daarbij kan opmerken.
Voor de zorgvuldigheid moet ik wel vermelden dat veel gemeenten die in het onderzoek zijn meegenomen, kleiner zijn dan Gouda en dat maar 151 van de 441 gemeenten hebben meegedaan.
Maar goed, hoe dan ook, we hebben er in ieder geval in Gouda weer een paar uitdagingen bij de komende tijd!

donderdag 12 maart 2009

Gouda Oost: een serie incidenten

© One Architecture 2009

Na de besluitvormende raadsvergadering afgelopen woensdag, kwamen nog twee andere onderwerpen aan de orde, waaronder het Essay Gouda Oost, waarbij One Architecture op basis van een proces van een aantal maanden een mogelijke nieuwe opzet van Gouda Oost heeft aangegeven. Ze hebben gestudeerd op de ruimtelijke structuur, met de lokale bevolking gesproken over de opbouw en het functioneren van de wijk en een aantal scenario’s ontwikkeld voor de toekomst.
Voordat we als Raad over dit onderwerp met elkaar het gesprek aangingen hebben we eerst in een kring om een maquette gestaan en heeft iemand van One Architecture ons een toelichting gegeven bij het plan. Er is nu sprake van een niet samenhangende opzet van de wijk, anders gezegd: het lijkt wel een serie incidenten. Het Essay streeft naar een duidelijke samenhang. Ik moet zeggen dat ik onder de indruk was van de visie en de uitwerking van dit bureau. Chapeau!
Aandachtspunt is misschien wel dat er nu hoogbouw is bedacht met uitzicht op het crematorium. Dat lijkt me toch wel iets teveel van het goede. Wellicht het crematorium sluiten.....?
De plannen waren onlangs ook reeds gepresenteerd in de wijk zelf en nu mochten we er dan in de Raad met elkaar over in gesprek. Niet inhoudelijk, maar alleen over het proces. We moesten kenbaar maken of de wethouder met dit Essay de boer op mag om de haalbaarheid te toetsen.
Gouda's 50+ Partij omschreef dit wel origineel: we moeten toestemming geven, zodat de wethouder interactief mag gaan spelen.
Consequentie van het akkoord is, dat op termijn ook de structuurvisie mogelijk zal moeten worden aangepast, omdat bijvoorbeeld in het nieuwe plan er sprake is van sloop en de winkels niet in het centrum van de wijk zijn gepland, maar langs de Sportlaan, als onderdeel van de entree van de wijk, samen met de nieuwe Moskee. Het CDA vond die combinatie aansprekend, omdat er dan sprake is van sociale controle. Ik kon dat niet helemaal volgen, omdat nu ook de moskee dichtbij de winkels is gevestigd en ik nog weinig van sociale controle heb gemerkt.
De fracties vonden het moeilijk om alleen maar een proces uitspraak te doen en we kregen soms hele betogen voor onze kiezen over de inhoud, terwijl dat echt pas later aan de orde is.
De PvdA putte zich uit in het opsommen van allerlei positieve ontwikkelingen die zich in de wijk hadden afgespeeld de laatste jaren, om het sombere beeld dat er al heel lang niets meer is gebeurd, te nuanceren. Hierdoor ontstond een tamelijk heftige interactie met D66, waardoor de voorzitter bij dit onderwerp, Laura Werger, stevig inzette om te voorkomen dat er een kippenhok ontstond. Aanvankelijk lukt dat niet echt, maar toen ze opmerkte dat het niet vaak gebeurt dat ze niet de aandacht krijgt als ze daarom vraagt, kwam er weer wat rust.
Collega Gerard Schotanus gaf kernachtig aan dat bij dit plan het om mensen en geld gaat. Hij vindt het essay een mooi vizioen en laat de wethouder maar de boer op gaan met dit stuk.
Hij gaf tevens nog een fraai citaat van Wubbo Ockels mee:
Pessimisme is geen optie.
Optimisme is moeilijk,
maar alleen daarmee
kun je winnen.
En nu maar hopen dat dit 8e plan niet opnieuw in de ijskast verdwijnt, maar dat over een paar jaar een serieus begin is gemaakt met het grondig aanpakken van deze wijk. Dat verdient deze wijk en het zal de leefbaarheid absoluut ten goede komen!

Record in Gouda

Vanavond hadden we een ultrakorte raadsvergadering van slechts 9 minuten. Volgens mij een record. We hadden nog niet eens koffie gehad toen de voorzitter de laatste klap met zijn hamer gaf. We waren er met elkaar een beetje beduusd van en het was voor onze gasten ook even vreemd.
Is er dan helemaal niets gebeurd. Zeker wel, want we hadden inclusief opening en sluiting toch 13 agendapunten. Maar er waren geen insprekers (Open Podium), er was geen toelichting op artikel 38 vragen nodig en verder hadden we hamerstukken met hier en daar een stemverklaring.
Zelf hebben we een stemverklaring afgelegd bij het agendapunt rond de Regionalisering Brandweer. We hadden inmiddels antwoorden ontvangen op onze (technische) vragen, maar daaruit bleek dat nog niet alles (financieel) duidelijk is. Het proces van regionalisering vraagt echter om voortgang om de gewenste datum van 1 januari 2010 te halen. We hebben daarom ingestemd met het besluit, maar de volgende verklaring daarbij uitgesproken:

"Voorzitter, vorige week hebben wij met elkaar de Regionalisering van de brandweer besproken en onze fractie heeft toen aangegeven dat wij onvoldoende duidelijkheid hebben over de financiële consequenties hiervan. Door de beantwoording van onze technische vragen begrijpen we dat het nog niet mogelijk is om volledig inzage te krijgen in alle kosten. We gaan er echter vanuit dat we alle kosten duidelijk zullen zijn, voordat we in de Gemeenschappelijke regeling stappen en dat het college er alles aan zal doen om de extra kosten zoveel mogelijk te beperken.
We kunnen dus meegaan met het nu voorliggende principebesluit en steunen daarmee de regionalisering van harte."

maandag 9 maart 2009

Vertederende ernst en goedmoedige spot

Afgelopen zaterdag schreef Lia Thorborg. columniste van het AD, een leuke column over "spelregels" voor de bloggers in Gouda. Ze verbaast zich over die actie en in verband met de regel dat het publiceren van foto's en citaten uit niet-openbare bijeenkomsten niet is toegestaan, wil ik graag een stukje letterlijk weergeven:

"De enige raadsfoto's, die ik me voor de geest kan halen, waren de Solingse 'excursiekiekjes' van Theo (Krins, ChristenUnie) afgelopen najaar. Ze waren misschien niet allemaal even flatterend, maar zeker niet hatelijk of oncollegiaal. Ook de blogs van de andere drie (Anita, Mohammed en Michel, tk) zijn van een vertederende ernst en goedmoedige spot."
http://theokrins.blogspot.com/2008/10/solingen.html

Dank voor je inbreng Lia! Leuk ook dat je constateert dat er een duidelijk pluspunt is door de actie van het presidium: voortaan weet elke bewoner van het Groene Hart de weg naar onze weblogs te vinden.
Ze roept de webloggers tenslotte op om de bijdrage op de weblogs naar een volgend, spannender niveau te tillen.
Tsja, we hebben nu al zoveel losgemaakt, wat als we nog prikkelender worden...
Laat ik helder zijn: het doel van mijn weblog is om de politiek dichter bij de burgers te brengen en dat probeer ik op leesbare, luchtige en soms ook humoristische wijze te doen. Prikkelen is niet mijn doel, al zal ik dat soms niet nalaten.

zaterdag 7 maart 2009

Brandweer onder vuur

Door alle tumult rond de regels voor webloggers heb ik nog niets geschreven over de laatste voorbereidende raadsbijeenkomst, terwijl daar een aantal interessante zaken aan de orde kwamen.

We begonnen met de nota voorzieningen voor Westergouwe, waarbij vooral aandacht was voor de scholen en het feit dat de Carrousel is afgehaakt. Diverse fracties wilden nog geen defintief besluit nemen over de vestiging van de scholen in de nieuw te bouwen wijk en daarmee ook de Carrousel nog een kans geven. Onze fractie vroeg met name aandacht voor het tijdig starten met een jongerencentrum. Deze komt straks in het Buurtservice Centrum. Verder willen wij rond de vestiging van scholen vooral de onderlinge afspraken die er zijn gemaakt eerbiedigen. Ouders kunnen uiteindelijk zelf kiezen waar ze hun kinderen heen sturen en alle vormen van basisonderwijs in Westergouwe is niet mogelijk. De wethouders legden uit dat er landelijke normen gelden en op basis daarvan komen in de eerste plaats het Protestants Christelijk Onderwijs en R.K.-onderwijs aan de orde voor zelfstandig starten. Anderen kunnen met een dependance starten, maar dat brengt wel financiële risico's voor die scholen met zich mee.

Een ander interessant agendapunt was de Regionalisering van de brandweer. De fracties hadden daar inhoudelijk weinig tot geen opmerkingen over, maar ik heb namens de ChristenUnie aangegeven dat we veel onduidelijkheden zien voor wat betreft de financiële gevolgen. De burgemeester (portefeuillehouder) verzekerde de Raad dat de totale kosten niet hoger worden dan het bedrag dat we uit het gemeentefonds ontvangen. Daarnaast zal voor het op het gewenste kwaliteitsniveau brengen volgens de burgemeester nog 200.000 euro extra nodig zijn alsmede een forfaitaire bijdrage voor het personeel. We hebben besloten toch onze (technische) vragen in te dienen bij de griffie om er zeker van te zijn dat we geen financiële risico's lopen. Ik ben benieuwd naar de antwoorden.
Saillant detail was dat we na de raadsvergadering een overzicht van besluiten van B&W ontvingen, waarop stond dat het besluit voor regionalisering van de brandweer a.s. woensdag geen definitief besluit wordt, maar een principebesluit. Overigens was dit besluit de dag voor de raadsbijeenkomst genomen.....

Besluitenlijst:
"Regionalisering Brandweer - Naar aanleiding van gewijzigde inzichten en cijfers het genomen BenW-besluit d.d. 10 februari 2009 lezen als principebesluit tot regionalisering van de Brandweer, waarbij de financiële gevolgen nog terugkomen in BenW en gemeenteraad. "

donderdag 5 maart 2009

"Presidium moet zich diep schamen"

Om collega raadsleden te waarschuwen heb ik gisteren maar een papiertje onder mijn naambordje gehangen

Gisteren voor en tijdens de raadsbijeenkomst heb ik met diverse raadsleden gesproken over de "soap" rond de regels voor webloggers. Een lid van het presidium vroeg zich af of ik die persoon nog wel wel te woord wilde staan, maar gelet de de gelaatsuitdrukking was die persoon daar (terecht) niet echt bang voor. De raadsleden konden meestal maar weinig begrip opbrengen voor het opstellen van die regels en ik heb tijdens de gesprekken aangegeven, dat ik die regels volstrekt overbodig vind en als iemand een bezwaar heeft tegen een bijdrage op mijn weblog, dan kan die persoon zich gewoon bij me melden en dan spreken we daar met elkaar over. Verder vind ik het ook onjuist om die regels in de Nieuwsbrief van de gemeenteraad te publiceren. Als je al van mening bent dat die regels nodig zijn, houdt het dan in ieder geval als een interne richtlijn.

Inmiddels heb ik begrepen dat er waarschijnlijk een gesprek gaat komen met een delegatie van het Presidium (Presidium bestaat uit de plaatsvervangend voorzitter van de raad, alsmede door de raad uit zijn midden aangewezen personen, dus niet de fractievoorzitters). Ik vind dat prima, dan kunnen we deze zaak met elkaar uitpraten en wat mij betreft gaan die regels dan ook van tafel. Ik vraag me trouwens af of het Presidium überhaupt bevoegd is om een dergelijk besluit te nemen.

In het AD van vandaag staat een behoorlijk verhaal over het hele gebeuren en met de titel "Het presidium moet zich diep schamen" geeft de jounalist duidelijk haar visitekaartje af.
Ze citeert een VVD-raadslid uit Alphen aan den Rijn:"Dit grijpt diep in het hart van de vrijheid van meningsuiting. Het presidium moet zich diep schamen dat ze bloggende raadsleden de mond wil snoeren." Een ander reageert in het artikel als volgt:"Het is gewoon domheid van de opstellers om met deze regels te komen. Ze weten niet waar ze het over hebben, hebben er geen kennis van, dus verbieden het maar..."
Derk Westra (internetcoördinator van AD Groene Hart) zegt o.a.:"Die fractievoorzitters (hij bedoelt het Presidium, tk) zouden er goed aan doen hun fracties juist wat extra bewegingsvrijheid te geven op hèt medium van de 21e eeuw. Meer openheid draagt bij aan een levendiger politiek." Ik ben het volledig met de heer Westra eens!

Ik vind het jammer dat het allemaal zo gelopen is. Het heeft ertoe geleid dat het Presidium in de pers flink is aangepakt en het levert ook een risico op voor de doorgaans zeer goede verhoudingen binnen de raad. Ik ga er echter nog steeds vanuit dat het allemaal wel weer goed komt en ik vertrouw erop dat wanneer er binnen de Raad iets niet naar wens gaat, het presidium voortaan eerst een gesprek aangaat en probeert zaken langs die weg op te lossen.

dinsdag 3 maart 2009

"Bloggend raadslid monddood gemaakt"


Vandaag ben ik gebeld door Renske Baars van het AD over de regels die zijn opgesteld voor het webloggen. Ze schrijft vervolgens daarover de volgende bijdrage, die wat mij betreft geen verder commentaar behoeft:

Bloggende raadsleden mogen niet meer zomaar alles op hun internetpagina's melden

Ze moeten zich voortaan aan bepaalde spelregels houden. De vier bloggende raadsleden zijn daar echter niet blij om. Het presidium, waarin de fractievoorzitters zitten, heeft tot de maatregel besloten. Dat betekent onder meer: geen foto's van besloten bijeenkomsten, geen citaten uit informeel overleg en weblogs alleen doorsturen als andere raadsleden deze willen ontvangen.

In Gouda hebben vier raadsleden een actieve weblog. De een schrijft daar dagelijks op, de ander eens in de maand. Mohammed Mohandis (PvdA) en Anita Engbers (PvdA) horen bij de laatste groep. ,,Ik ben niet iemand die direct na de raadsvergadering achter de computer kruipt om te melden wie een nieuw kapsel heeft,'' aldus Engbers. ,,Ik schrijf stukken met diepgang en respect en vind het daarmee ook overbodig om me deze spelregels aan te trekken. Waar hebben we het eigenlijk over? Ik vind de vrijheid van meningsuiting erg belangrijk.''

Andere raadsleden zoals Michel Klijmij (GL) en Theo Krins (CU) publiceren vrijwel wekelijks een stukje op het net. Ze zijn beiden ook actief op Twitter, een andere website waar de leden met elkaar kletsen en korte boodschappen op kunnen achterlaten. Zowel Klijmij als Krins rapporteerde maandagavond direct op hun weblog . Klijmij, op zijn weblog: ,,Nieuwe techniek is eng. Doodeng. Als raadsleden gaan bloggen, en daar af en toe de krant mee halen, wordt het helemaal bibberen.''
Krins denkt dat het te maken heeft met het grote succes van de weblogs van de Goudse raadsleden. ,,We moeten daar, denk ik, met elkaar nog een beetje aan wennen.''

Het is voor Anita Engbers echter onduidelijk waarom de fractievoorzitters de spelregels voor webloggers hebben opgesteld. ,,Ik wist niet dat een aantal raadsleden zich met dit idee bezighield. Ik vind dat er met het opstellen van deze regels open deuren worden ingetrapt.''

Aanleiding voor het bedenken van de spelregels is de reprimande die Maxime Verhagen, minister van Buitenlandse Zaken, kreeg van premier Balkenende nadat hij foto's op zijn weblog plaatste van een besloten bijeenkomst.

maandag 2 maart 2009

Vrijheid webloggers aan banden gelegd?

In de vandaag verschenen Nieuwsbrief van de Goudse gemeenteraad staan regels vermeld voor de webloggers. (http://gemeentegouda.m7.mailplus.nl/genericservice/code/servlet/React?encId=xIzgnVU8&actId=388816&command=openhtml).

"Onlangs heeft premier Balkenende een van zijn ministers aangesproken, omdat deze al te vrij foto’s, die hij tijdens een (besloten) ministerraad genomen had, op internet gepubliceerd had. Ook in Gouda geven weblogs van politici soms aanleiding tot discussie. Met weblogs begeven politici zich ook een beetje op het pad van amateurjournalisten, terwijl zij zich niet altijd houden aan de spelregels die voor journalisten gelden of komen op plaatsen waar journalisten niet mogen komen. Het presidium heeft daarom besloten enkele spelregels op te stellen:

> Uitgangspunt is de vrijheid van meningsuiting, maar spelregels zijn nodig om vrij spreken niet te belemmeren (nooit geweten dat journalisten dergelijk afspraken maken....,tk)
> Weblogs worden alleen gemaild aan raadsleden die deze ook willen ontvangen, er wordt geen spam verstuurd. (niet aan de orde, omdat we dit al zo hebben geregeld, tk)
> Wat in openbare vergaderingen gezegd is, kan geciteerd worden, maar niet uit informeel overleg, tenzij betrokkene hier toestemming voor gegeven heeft. (op zich begrijpelijk, maar wel betuttelend, menig politicus heeft inmiddels ervaren dat deze "regel" niet werkt, tenzij je dat vooraf expliciet afspreekt en dan nog.... Maar goed, op dit terrein moet je inderdaad wel terughoudend zijn, tk)
> Voor het plaatsen van foto’s, gemaakt tijdens informele bijeenkomsten is vooraf toestemming nodig (gaat ook wel heel ver, lijkt me meer afhangen van de soort foto, tk)
Met deze afspraken kunnen raadsleden weer onbekommerd met alle collega’s omgaan."

Het zal allemaal wel te maken hebben met het grote succes van de weblogs van de raadsleden in Gouda en we moeten daar denk ik met elkaar nog een beetje aan wennen.

Jan van Dijk opnieuw bekendste raadslid


Uit de Stadsmonitor 2009 blijkt dat Jan van Dijk (Gouda's 50+ Partij) opnieuw het bekendste raadslid van Gouda is geworden, overigens op de voet gevolgd door Mohammed Mohandis (PvdA).

"Onze" Gerard Schotanus staat heel verdienstelijk op de 4e plaats en daarmee heeft de ChristenUnie een mooie plek veroverd in de top 5. Anke Huisman staat op de 12e plek mijn persoontje op plek 18.

De verschillen zijn soms klein, maar het is een leuke indicatie en dus een welgemeende felicitatie aan het adres van Jan van Dijk!

Komend jaar zal moeten blijken wat deze bekendheid waard is bij de lokale verkiezingen, want iedere keer blijken toch vooral de landelijke ontwikkelingen van groot belang te zijn. Op zich heel jammer omdat de lokale bestuursleden en raadsleden vaak enorm hun best doen om de stad op bekwame en betrokken wijze als college te besturen en als Raad te vertegenwoordigen.
Weinig bemoedigend waren trouwens een aantal andere uitkomsten uit de Stadsmonitor:
46,2% is niet of nauwelijks geïnteresseerd in de lokale politiek
70,2% heeft niet gehoord van "Woensdag Raadswoensdag"
34,6% is van mening dat ze voldoende zijn geïnformeerd over het doen en laten van de gemeenteraad.
66,6% kon niet de namen van drie raadsleden noemen
19,6% is van mening dat de gemeenteraad voldoende geïnformeerd is over wat de burgers in deze gemeente willen

We hebben nog veel werk te verrichten richting de burgers, dat is wel duidelijk....