maandag 30 december 2019

Ademnood door vuurwerk!


De gemeente Gouda faciliteert dit jaar twaalf vrijwillig vuurwerkvrije (groen) zones.
In het belang van dierenwelzijn, natuurbehoud en het milieu is het niet toegestaan om in deze gebieden vuurwerk af te steken. De gemeente verzoekt de inwoners van Gouda om vuurwerk op andere locaties af te steken.
Bron: gemeente Gouda

Met deze uitbreiding van vuurwerkvrije zones is Gouda weer een stap verder op weg naar een algeheel vuurwerkverbod. 

Vuurwerkverbod

Al jarenlang vraag ik via mijn blog aandacht voor een vuurwerkverbod voor particulieren. De steun hiervoor neemt toe, maar het blijft een gevoelig onderwerp. 
Aan de ene kant zetten we ons in voor de natuur, willen we van het gas af, stimuleren we het gebruik van de fiets, zetten we ons in voor het terugdringen van het aantal (vervuilende) auto’s en streven we naar minder vliegbewegingen (hoewel...), maar vuurwerk wordt lang niet altijd in dit rijtje genoemd.
Het is blijkbaar een soort verworven recht waar we niet graag afstand van doen.

Eerlijk gezegd vind ik het vuurwerk gedurende oud en nieuw best mooi om te zien en vind ik de knallen soms indrukwekkend. Maar naar mijn mening moeten we met elkaar onder ogen zien dat het in het kader van veiligheid, natuur & milieu en de overlast voor mens en dier, het niet meer gepast is om hier op deze wijze met elkaar mee door te gaan. Nog afgezien van de barbaarse werkomstandigheden waaronder het vuurwerk vaak wordt gemaakt.

Een goed compromis is volgens mij centraal vuurwerk door professionals op een beperkt aantal locaties, zoals bijvoorbeeld het terrein van GOUDasfalt. Als dit navolging krijgt in de rest van Nederland zetten we een goede stap richting milieu, veiligheid en overlast rond de jaarwisseling.


Kwelling

Ik schrok eerlijk gezegd van het bericht in het AD dat minstens 700.000 Nederlanders rond de jaarwisseling kampen met problemen aan hun luchtwegen.
De luchtvervuiling als gevolg van het vuurwerk bezorgt hun benauwdheid, hoestbuien, kortademigheid of zelfs een longaanval.

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat bij 6 op de 10 mensen met astma of COPD vuurwerk leidt tot ademnood. 
Uit een peiling van het Longfonds blijkt dat bijna alle long patiënten tijdens de jaarwisseling noodgedwongen binnenblijven. Ze gebruiken daarnaast vaak preventief medicijnen.  Zo’n 10 procent van de deelnemers aan de peiling gaven aan de eigen woning te ontvluchten en naar een vuurwerkvrij vakantiepark te gaan.

Instellen van vuurwerkvrije zones helpt om deze groep tegemoet te komen, maar het blijft dweilen met de kraan open, zolang het totale vuurwerk dat we afsteken niet of nauwelijks afneemt en de eerder genoemde gevolgen ook blijven voortduren.


Vervuiling van lucht en bodem

Om de twijfelaars rond het gebruik van vuurwerk extra munitie te geven om vanaf volgend jaar echt te gaan stoppen met het afsteken van vuurwerk vermeld ik ook nog wat feiten over de vervuiling.

Door het afsteken van vuurwerk komen zware metalen en chemische stoffen in lucht, bodem en grondwater terecht. In illegaal vuurwerk kunnen zelfs zeer schadelijke stoffen zitten, zoals cadmium en perchloraat. Daarom is illegaal vuurwerk gevaarlijker en schadelijker voor het milieu dan legaal vuurwerk!

Luchtvervuiling
Vuurwerk veroorzaakt luchtvervuiling. Op oudejaarsavond  - kort na middernacht - schieten de concentraties fijnstof omhoog. Vooral de eerste twee uur van het nieuwe jaar: dan zit er tientallen keren zoveel fijnstof in de lucht als normaal. Metingen rond de jaarwisseling laten zien dat er in steden meer fijnstof in de lucht zit dan daarbuiten.  
Het inademen van fijnstof is schadelijk voor je gezondheid. Vooral mensen met longproblemen of een zwakke gezondheid kunnen hier flink last van hebben.

Bodem- en watervervuiling
De schadelijke stoffen in onverbrande resten van vuurwerk en in de kleine stofdeeltjes, dalen neer en komen dan vooral in de bodem terecht. Het gaat dan om schadelijke zware metalen, zoals koper, barium, strontium en antimoon, en in het geval van illegaal vuurwerk mogelijk ook cadmium. Barium, antimoon en strontium zijn schadelijk voor de gezondheid van mens en dier. Koper is in hoge concentraties giftig voor dieren die in het water leven, en schadelijk voor planten.

Gaandeweg verplaatst de vervuiling zich naar het oppervlaktewater. Via deze weg levert vuurwerk een forse bijdrage aan de ophoping van zware metalen in het milieu. Die zware metalen kunnen niet worden afgebroken door biologische processen en blijven dus het milieu vervuilen. 

Voor koper worden de milieunormen in het water overschreden. Vuurwerk draagt daaraan bij: ongeveer 18% procent van al het koper in het oppervlaktewater komt uit vuurwerk.
Bron: De Telegraaf

Vuurwerkmanifest

Ik sluit af met het aandacht vragen voor het vuurwerkmanifest en ik ondersteun hun oproep om vuurwerk uitsluitend in handen te geven van professionals!

“Een te groot aantal mensen loopt letsel door vuurwerk op, tot aan amputaties van vingers, complete handen en blindheid toe. Wij zien in onze praktijk de persoonlijke en maatschappelijke ellende, veroorzaakt door consumentenvuurwerk. En wat te denken van angstige dieren? Katten, vogels en (hulp)honden hebben veel last van vuurwerkstress. Bovendien ontstaat door consumentenvuurwerk heel veel materiële schade aan de persoonlijke en publieke ruimte en gebouwen.

De verhouding is zoek tussen de huidige manier van Oud & Nieuw vieren met consumentenvuurwerk en de vele ongelukken die er het gevolg van zijn.
Daarom vinden wij dat vuurwerk uitsluitend in handen moet zijn van professionals. Met grote professionele vuurwerkshows kan iedereen genieten van vuurwerk, op een veilige manier. Wij pleiten ervoor dat uiterlijk 2020 er een verbod op consumentenvuurwerk komt.”

Op dit moment hebben 1.800 organisaties en 84.000 particulieren het manifest ondertekend (week 50 - 2019).
Steun je dit initiatief ook? Meld je dan aan via dit formulier!


Nieuwjaarswens

Ik wil iedereen bedanken die het afgelopen jaar mijn blog heeft gevolgd en in het bijzonder bedank ik degenen die af en toe of met enige regelmaat hierop hebben gereageerd. 

Voor nu wens ik jullie een veilige en gezellige jaarwisseling en een gezond en voorspoedig 2020!!

zaterdag 14 december 2019

We kunnen de wereld een stukje mooier maken
Dit jaar was de 64e editie van Gouda bij Kaarslicht. Dit evenement is een fenomeen dat ieder jaar meer dan 10.000 mensen op de been brengt. Het blijft ieder jaar bijzonder om met zoveel mensen rond de kerstboom te staan, te zingen, te luisteren naar artiesten en het kerstevangelie uit de mond van de burgemeester te horen.
Dit jaar trad onze nieuwe burgemeester Pieter Verhoeve op en hij las samen met de kinderburgemeester Talitha Schaddelee het kerstevangelie voor. We genoten ook van onze Goudse nachtegaal Elise Mannah die - deels met kinderen - prachtige liederen ten gehore bracht. 
Verder werkten ook mee: stadsbeiaardier Boudewijn Zwart, Adrie Vergeer met draaiorgel en Brassband Schoonhoven. 
Het openingsconcert van Gouda bij Kaarslicht begon overigens dit jaar voor het eerst in de Schouwburg. Wat mij betreft is deze locatie een aanwinst voor het programma en voor herhaling vatbaar.
Gedurende de middag en avond was er van alles te zien en te beleven in de binnenstad en ik kwam gewoon tijd tekort om van alles te kunnen genieten. Heel handig dat er kon worden gekozen uit specifieke routes: "Klassiek en korenroute", "Dichters en kunstroute", "Theater- en jeugdroute", "Poproute" en "Gastvrij Gouda route".
Ook dit jaar trok de Winterfair in de St.-Janskerk weer vele duizenden bezoekers en is één van belangrijkste "attracties" geworden tijdens Gouda bij Kaarslicht.
Ter afsluiting wil ik nog een gedeelte van de toespraak van de kinderburgemeester Talitha Schaddelee met je delen:

"Zojuist heb ik samen met mijn collega Pieter Verhoeven
het kerstverhaal verteld. Eén van de laatste zinnen die ik sprak was:
“Eer aan God in de hoogste hemel en
vrede op aarde voor alle mensen “
Ik wil vooral de nadruk leggen op 
vrede op aarde 
Wat zou de aarde toch mooi zijn, als er echt overal vrede zou zijn!
 Er zijn nog zoveel mensen die
…leven in oorlog
…hongerig zijn
…ziek zijn
…verdriet hebben
…zich eenzaam voelen
…in angst leven
…iemand moet missen of 
...andere zorgen kennen.

Er is veel onrecht op de aarde. 
Dat wil ik graag oplossen. 
In mijn eentje lukt dat niet, maar… 

we kunnen met elkaar de wereld een stukje mooier maken voor de mensen om ons heen.

We kunnen de wereld een stukje mooier maken
…door vriendelijk te zijn
… een glimlach uit te delen
… elkaar te helpen
… complimenten te geven
… elkaar eens te bezoeken
… gastvrij te zijn
… elkaar te troosten
… op te staan tegen onrecht
… elkaar te vergeven
… te delen van wat we hebben
…en door er gewoonweg te zijn voor de ander!"

                            
Openingsconcert in de Schouwburg met Stedelijke Harmonie Cecilia
Cecilia met Popkoor Flexible Sound
Junior Stadsdichter Femke Kerkhoven
Elise Mannah
Mirakel Musicaltheater in de Chocoladefabriek
Saxy4 
Erasmus !
Onderonsje tussen Erasmus en zijn moederGoudse glazen uitgelicht 
Lichtkunst in de voormalige kosterswoning van de St.-Janskerk
Lichtkunst bij de St.-Janskerk


WINTERFAIR ST.-JANSKERK

Heerlijke kaas voor u! :-)

Heel veel belangstelling voor de stroopwafels


In de Burgerhal heet burgemeester Pieter Verhoeve de gasten welkom
Kaarsen achter de ramen
Elise Mannah

Burgemeester Pieter Verhoeve

Kinderburgemeester Talitha Schaddelee
Genieten bij de Visbanken
Gouwekerk

Het Noorderkoor in de Oud-Katholieke kerk 
Heleen Bartels in de Sint Joostkapel