dinsdag 28 februari 2012

Eén groot zwart gat...!


Onlangs fietste iemand s-avonds door de Spoortunnel in Gouda en constateerde, met inmiddels waarschijnlijk vele anderen, dat er helemaal geen licht meer brandde in deze tunnel.
Het was tot vandaag een zwart gat, waar je als fietser op goed geluk indook. Het was daarnaast ook niet ongevaarlijk, omdat je de troittoirband niet of nauwelijks kon zien en ook niet de leuning aan de rijwegkant.

De inwoner uit Gouda schrijft: "Op het diepste punt hoorde ik een schreeuw, waardoor ik uitweek. Bleken er van de andere kant drie mannen met fietsen aan te komen lopen, waarvan er één op de fietsbaan liep. Daar zou ik dus zo bovenopgeklapt zijn."Zoek het zelf maar uit

De inwoner heeft later Meldpunt Openbaar Gebied gebeld, maar dat was weer een heel bijzondere ervaring...
"De mevrouw aan de telefoon vroeg, of dat gisteren ook al zo was." De mail schrijver vervolgt: "Ja, dat wist ik niet, toen was ik daar niet. Ze zou het morgen doorgeven. Nee, dat leek me niet handig, er moest nu wat aan gebeuren, het was nu namelijk donker en dus gevaarlijk. Ze dacht niet dat dat kon, maar ze zou het doorgeven. Even later belde ze terug. Ze had het nagevraagd, maar dat viel niet onder de gemeente, ik moest daarvoor bij de NS zijn. Nou, ik zei, dat ik helemaal niets moest.
Was het niet haar taak om dan de NS te bellen? Nee, want het viel niet onder de gemeente.
Maar, zei ik, het zijn wel Goudse burgers die daar ongelukken kunnen krijgen.
Mevrouw werd kribbig.
Ik bel u terug om te zeggen waar u wel terecht kunt, zei ze. "Als we van al dit soort meldingen werk zouden moeten maken.....".
Heeft u dan het nummer van de NS, vroeg ik? Nee, dat had ze niet. Wist ze wel zeker dat het niet onder Prorail viel i.p.v. onder de NS? Wist ze ook niet."

Het is storend dat het Meldpunt niet adequaat opgetreden lijkt te hebben en dat de onveilige situatie in de tunnel wel zo'n twee weken heeft geduurd. Vanavond waren eindelijk de lichten weer aan.

Voor de ChristenUnie is de gang van zaken in ieder geval reden om een aantal kritische vragen te gaan stellen over de gang van zaken.

dinsdag 21 februari 2012

"Militair met geweer in de bus geeft rust"


Maandag 20 februari stond er een interessant artikel in het AD over de boekpresentatie van Alexander Pechtold bij boekhandel Verkaaik. Hij heeft het boek: "Henk, Ingrid en Alexander" geschreven.
Pechtold zei tegen de lokale journalist een aantal interessante zaken die de landelijke politici, in het bijzonder die van de PVV, goed tot zich zouden moeten laten doordringen: "Je moet niet vanuit Den Haag een soort nationale gemeenteraad willen spelen en de hele tijd commentaar leveren."
Hij heeft waardering voor de aanpak in Gouda van de problematiek van probleemjongeren en vindt dat de mensen hier de kans en de ruimte moeten krijgen.
De ellende is volgens Pechtold dat door de debatten in de Tweede Kamer een beeld wordt neergezet, dat als je het leger maar naar Gouda stuurt alles wel goed zal komen en wanneer er een militair in de bus zit, het wel weer rustig wordt.
Zoals de ChristenUnie, maar ook andere politieke partijen en dus ook Pechtold, al langer aangeven, gaat het echter om een goede mix van handhaven en kansen bieden. Je hebt een lange adem nodig.
Rond het imago van Gouda en alles wat veiligheid te maken heeft merk je zowel in de Tweede Kamer als ook in de gemeenteraad dat de politiek "hijgerig" is geworden. Zodra er iets gebeurt duikt een deel van de politici er boven op, gaan driftig twitteren, stellen talloze (suggestieve) vragen, doen ferme uitspraken en hebben soms meer passie met zichzelf en de pers, dan voor de stad en de veiligheid.
We zullen met echter elkaar niet moeten kiezen voor polarisatie, maar voor het samenleven, willen we het met elkaar leefbaar kunnen houden.
Spanningen door verschillende culturen zullen er daarbij altijd wel blijven, maar de vraag is hoeveel aandacht je besteedt aan de verschillen. Je kunt er ook voor kiezen om vooral je te richten op wat verbindt.
We hebben daarbij nog wel een lange weg, met vele hobbels en kuilen te gaan!
Pechtold onderstreepte dat met een aardige anekdote over een klas kinderen bij een kinderboerderij:"Een meisje liep naar een schaap en vond het een lief beest dat ze aaide. Een Marokkaanse jongetje greep het dier achter de schouders beet, voelde het vlees en zei dat het een goed schaap was."
Gouda heeft de laatste jaren aangetoond grote stappen voorwaarts te hebben gemaakt en het is goed dat mensen als Pechtold dat zien en waarderen. Laat dat een extra stimulans zijn om verder te gaan op de al jaren geleden ingeslagen weg en het beleid steeds weer aan te scherpen en te verbeteren.

donderdag 16 februari 2012

Goudse Sportverkiezingen: rustig spektakelOp 16 februari waren weer de traditionele sportverkiezingen in de Mammoet en op zo'n avond is het altijd weer genieten van de vele sport talenten die Gouda heeft.

Helaas was de belangstelling dit jaar beduidend minder dan andere jaren, maar de sfeer was verder prima en de voor mij onbekende Goudse band De Koffers zorgde voor een uitstekende muzikale omlijsting.

De avond stond ook een beetje in het teken van het afscheid van Daniëlle de Bruin (GZC Donk) die een enorme staat van dienst heeft bij het Waterpolo, maar nu dan toch echt gaat stoppen.

Ook dit jaar werden de vrijwilligers in de bloemetjes gezet en werd er ook de Integratieprijs uitgereikt.

Hieronder een foto rapportage van de winnaars en wat sfeer foto's:
Wethouder Marco Kastelein (Sport) blikt terug op 2011
De Koffers

SV Donk wint de Goudse Integratieprijs


Enkele actieve vrijwilligers worden in de bloemetjes gezet


Femke Pluim (Atletiek) en Michael Kootstra (Wielrennen) zijn genomineerd als Sporttalent van het jaar

Erno Prosman, die het wereldrecord blindsimultaan dammen gaat aanvallen, neemt de prijs in ontvangst voor Martijn van IJzendoorn

Michael en Femke gaan onderling nog even de strijd aan

Chantal van der Lans (Jiu Jitsu) verschijnt op hoge hakken


Ard Geelkerken (Zeilen) is Sportman van het jaar

Aafke van Leeuwen (Jiu Jitsu) is Sportvrouw van het jaar

De genomineerden voor Sportvrouw en Sportman van het jaar

Verkiezing Sportploeg van het jaar

GZC Donk dames 1 (Waterpolo) is Sportploeg van het jaarAlle winnaars bij elkaar

zaterdag 11 februari 2012

Handhaven in Gouda Oost!


Enige tijd geleden hebben wij geconstateerd dat de bakkers aan de Rijkestraat zeven dagen in de week geopend zijn, terwijl een winkel minimaal één vaste dag per week gesloten moet zijn op basis van artikel 6 van de Winkeltijdenwet. Normaal gesproken betekent dit, dat een winkel op zondag dicht is, maar dat mag ook op een andere dag zijn.

In de Winkeltijdenwet is namelijk aangegeven dat het mogelijk is voor een winkel om op een andere rustdag dan de zondag te sluiten en daarmee op de zondag geopend te zijn. Dit mag alleen als de winkelier kan aantonen dat de wekelijkse rustdag voor hem op basis van zijn godsdienst of levensovertuiging op een andere dag valt dan de zondag. De ondernemer dient hiervoor een ontheffing bij het college aan te vragen. In die situatie zijn zij verplicht om de gevraagde ontheffing te verlenen. Aan de ontheffing moet de voorwaarde worden verbonden, dat de winkel op de aangegeven dag dan wel is gesloten.

Sinds mei 2011 zijn er meldingen binnen gekomen dat de winkels zich niet aan de Winkeltijdenwet houden en ze zijn daar ook meerdere malen op aangesproken, maar ondanks deze acties, ondanks dat is toegezegd om na de Ramadan daadwerkelijk te gaan handhaven, ondanks artikel 38 vragen van de ChristenUnie in september 2011 en ondanks diverse meldingen de laatste maanden is de situatie nog altijd onveranderd.

Dit vindt de fractie van de ChristenUnie niet acceptabel en daarom hebben collega Gerard Schotanus en ik nogmaals artikel 38 vragen gesteld over de handhaving van de Winkeltijdenwet:

1. Wat heeft het college tot op heden gedaan om naleving te realiseren?
2. Hoeveel boetes zijn tot op heden uitgedeeld?
3. Als er geen boetes zijn uitgedeeld, wat is daarvan de reden?
4. Wat gaat het college nu doen om naleving alsnog te realiseren?

We zijn benieuwd naar de antwoorden en gaan ervan uit dat nu snel de openingstijden conform de Winkeltijdenwet zullen worden, want het past niet om overtredingen als deze door te laten gaan.

Overigens is het wel heel vreemd dat in het AD van 10 februari staat dat "de ondernemers zich van geen kwaad bewust zijn en stellen dat er nooit een probleem van is gemaakt".

Blijkbaar snappen zij niet het verschil tussen ergens een probleem van maken en het je houden aan de wet, nog afgezien van het feit dat hun reactie niet klopt met de daadwerkelijke situatie....

dinsdag 7 februari 2012

Kattenbelasting in Gouda?


De laatste maanden heb ik diverse malen aandacht gevraagd voor de bestrijding van de overlast van hondenpoep en het benutten van een groter deel van de opbrengsten van hondenbelasting voor afvalbakken.

Nu kregen de fracties deze week een mailtje van een inwoonster uit Gouda die ervoor pleit om ook voor katten belasting te gaan heffen.

Ze schrijft het op een "fijngevoelige" wijze:

"Er komen steeds meer andere viervoeters in mijn tuin en die ....poepen...in mijn tuin....en mijn honden....happen er wel eens in.....waardoor mijn handen.....(- -)weleens in de kattenpoep zitten.....bbrrrrr.
Betalen de eigenaren van de katten....poezenbelasting.....naar classificatie....Poes?
Nee...."

Al sinds de middeleeuwen wordt hondenbelasting geheven. Het werd destijds ingevoerd om de overlast van met name van zwerfhonden te beperken en om de verspreiding van hondsdolheid tegen te gaan.
Daarnaast gebruikte de overheid tijdens de periode dat de hondenkar als transportmiddel werd gebruikt, dit middel om transportbelasting te kunnen heffen.

Tegenwoordig wordt er dikwijls van uitgegaan dat de heffing van hondenbelasting is gerechtvaardigd teneinde de overlast van hondenpoep terug te dringen......, hetgeen echter lang niet altijd het geval is, daar deze belasting geen bestemmingsheffing is.

De vraag is nu of we ook kunnen opteren voor het heffen van kattenbelasting.
Deze vraag is juridisch simpel te beantwoorden: omdat de wet alleen de mogelijkheid van een belasting op honden kent is dat niet mogelijk.
Er wordt in artikel 226 van de Gemeentewet expliciet gesproken over "honden".
Het instellen van belasting op andere dieren kan dus alleen als de Gemeentewet wordt aangepast, maar een gemeenteraad kan dat niet zelf regelen.

De kattenbezitters kunnen dus gerust zijn, er komt geen kattenbelasting in Gouda.