zaterdag 20 januari 2018

Frans sprookje of unieke kans voor Gouda?

Bron: http://degouda.nl/gouda-krijgt-universiteit/
In februari 2017 vernam de gemeenteraad dat  SUPINFO International University zich wil gaan vestigen in Gouda. De bedoeling is dat in september dit jaar de eerste SUPINFO-studenten in Gouda beginnen. 
Er moet echter wel een gemeentegarantie worden gesteld! 
De gemeenteraad aarzelt, terwijl andere gemeenten staan te popelen om het initiatief van Gouda over te nemen.
SUPINFO

SUPINFO leidt studenten op in verschillende IT-disciplines, zowel op bachelor- als masterniveau! Kenmerkend voor SUPINFO is de nauwe samenwerking met het lokale bedrijfsleven (in Gouda o.a. bijvoorbeeld met Vosko, Technolution,  DJI (=Dienst Justitiele Inrichtingen Gouda, i-Sense, ETTU en Itzit )). Zo zullen Goudse bedrijven ook plaatsnemen in een adviesraad van de University of Applied Technologys en input geven voor het studieaanbod. Op die manier wordt gewaarborgd dat studenten die kennis opdoen waar werkgevers in de omgeving het meest behoefte aan hebben; er is één op één aansluiting op wat het bedrijfsleven vraagt.
De nieuwe campus in Gouda is de eerste vestiging van SUPINFO in Nederland. Naast 40 campussen in thuisland Frankrijk heeft SUPINFO al campussen in China, het Verenigd Koninkrijk, Canada, België, Italië en Marokko. Ze hebben op het hoogste niveau rechtstreekse contacten met o.a Apple en Microsoft, Cisco, Intel, SAP, Oracle enz. 
Partners van Supinfo zijn dus rechtstreeks en actief betrokken op de campussen.

Voor iedereen
Al bij de eerste presentatie heeft SUPINFO aangegeven dat deze opleiding voor iedereen toegankelijk zal en geen "elitaire opleiding" is. Omdat het een particuliere opleiding is, is het niet mogelijk om studiefinanciering te krijgen. Er wordt daarom gewerkt aan een vorm van een studielening via een bank.
Gemeentegarantie

Om vestiging van dit opleidingsinstituut mogelijk te maken moet de gemeente Gouda een gemeentegarantie afgeven. Formeel is dit een bevoegdheid van het college, maar het college heeft besloten om de raad actief hierover te informeren. Gevolg is nu dat er veel vragen zijn en een deel van de raad heel kritisch is over deze ontwikkeling.

Sommigen zien het initiatief nog als een Frans sprookje, maar anderen zijn juist positief, maar hebben dikwijls nog wel vragen.

Overigens heeft het college op dit moment een voorwaardelijk besluit genomen. Er moet nog aan een aantal voorwaarden worden voldaan:
1. Het verlenen van gemeentegarantie is noodzakelijk om een sluitende financiering te realiseren 
2. Het strategische en maatschappelijke belang van de vestiging van een ICT-campus in Gouda rechtvaardigt de risicoparticipatie door de gemeente.
3. De risico’s worden in voldoende mate afgedekt door de genomen beheersmaatregelen.
4. Het kredietwaardigheidsonderzoek naar Supinfo International University bevestigt het beeld 
van een stabiele en betrouwbare partij

Als aan alle bovengenoemde voorwaarden is voldaan, neemt het college een definitief besluit over het verlenen van gemeentegarantie. 

Vragen ChristenUnie

De ChristenUnie beseft dat het een prachtige kans voor Gouda is. Het is goed voor de revitalisering van de Goudse Poort (SUPINFO komt in het voormalig pand van ORTEC), het geeft de lokale en zelfs regionale economie een mooie impuls en zet Gouda als ICT stad stevig op de regionale, mogelijk zelfs nationale, kaart.

De ChristenUnie heeft de volgende vragen gesteld:
- Welke risico's lopen we bij dit project ? 
- Waarom moet er een gemeentegarantie aan de eigenaar worden verstrekt?
-  Hoe groot is die garantie en wanneer kan die garantie worden aangesproken?
- Hoe lang geldt de garantie en hoelang loopt het huurcontract?
- Wie is de eigenaar van het pand?
- Hoe bezwaarlijk is het als er een jaar later wordt gestart?Unieke kans

De verantwoordelijke wethouder en betrokken ondernemers die ik heb gesproken zijn erg enthousiast en doen er van alles aan om de raad te overtuigen dat het hier echt om een unieke kans gaat. In die zin is het jammer dat de president van SUPINFO in zijn bijdrage in de raad sprak over een sprookje. Daarmee gaf hij onnodig voer aan criticasters. Marc Gozeling, algemeen directeur van Vosko en woordvoerder namens Gouda Onderneemt, had gelukkig een pakkend en overtuigend verhaal en straalde nadrukkelijk uit heel blij te zijn met de mogelijke komst van SUPINFO. Vooral omdat studenten geen standaard opleiding krijgen, maar een opleiding die is toegesneden op het bedrijfsleven.

Meer steden hebben belangstelling

Het college zal ervoor moeten zorgen dat er snel helderheid over dit dossier komt omdat er andere steden zijn die op het puntje van hun stoel zitten om SUPINFO zelf naar binnen te halen.

Tot nu toe is SUPINFO echter vooral van de lokale overheid in Gouda gecharmeerd, vanwege haar inzet en de samenwerking met de ondernemers en de bereidheid van Onderwijs (er is een toezegging van MBO-Rijnland) om een doorlopende leerlijn te ontwikkelen die aansluit op Supinfo.  
Het gaat hier om het ultieme voorbeeld van Triple Helix! *

Als echter het proces vertraagd gaat worden en het college niet tot een concreet besluit komt, lopen we het risico dat een andere stad er met dit plan vandoor gaat. Dat zou wel heel zuur zijn...

Terecht zal het college vasthouden aan de voorwaarden die moeten worden ingevuld om de gemeentegarantie te kunnen verstrekken, maar hopelijk komt hierover snel duidelijkheid en neemt het college dan op basis daarvan een definitief besluit. Daarbij is het goed om de raad actief mee te blijven nemen en te voorzien van alle relevante informatie.Zo is het van belang dat de raad goed inzicht krijgt in de daadwerkelijke risico’s die samenhangen met de gemeentegarantie.

Tenslotte

Ik hoop dat de business case een positief beeld gaat laten zien en het mogelijk zal zijn om SUPINFO zich in Gouda te laten vestigen. Ik zie het als een opdracht aan de gehele stad. 

We hebben zo'n impuls echt nodig! Misschien dat we dan in 2022 tijdens ons 750 jarig bestaan ook de accreditatie voor een Universiteit kunnen binnenhalen.
* Triple helix staat voor de samenwerking tussen overheid, ondernemingen en onderwijs. Om de potentie voor innovatie en economische ontwikkeling in een kenniseconomie goed te benutten, moeten overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen samenwerken.

zaterdag 13 januari 2018

Open je ogen voor mensenhandel !


De rondreizende foto-expositie "Open je ogen" staat van 8 tot 29 januari 2018 voor het Huis van de Stad in Gouda. Het is een rondreizende foto-expositie van 30 portretten van slachtoffers van mensenhandel. Organisator CoMensha wil door de tentoonstelling het probleem van mensenhandel in Nederland breed onder de aandacht brengen bij het grote publiek. 


Open Je Ogen!

Want mensenhandel bestaat ook in Nederland. De afbeeldingen staan symbool voor de omvang en diversiteit van mensenhandel. De tentoonstelling bestaat uit 30 indringende portretten die symbool staan voor het feit dat mensenhandel onder onze ogen gebeurt, in Nederland. 
30 paar ogen waarin je de duistere wereld van mensenhandel weerspiegeld ziet; 30 zeer schrijnende verhalen van vrouwen, mannen, jongens en meisjes. Echte verhalen, van echte slachtoffers, anno 2017, die de omvang en de diversiteit van mensenhandel in Nederland in beeld brengen.
Mensenhandel komt in bijna elke gemeente in Nederland voor. Naar schatting van de International Labour Organization zijn er in Nederland zo’n 21.000 slachtoffers van moderne slavernij.

Gouda


In Gouda vraagt de ChristenUnie aandacht voor het onderwerp mensenhandel.

Mensenhandel komt niet alleen in de prostitutie voor maar ook in de horeca, de agrarische sector en productiewerk in de vorm van economische uitbuiting. Alle mogelijkheden om mensenhandel en uitbuiting tegen te gaan, moet de gemeente Gouda benutten. 

Dat betekent dat de verschillende gemeentelijke diensten goed samenwerken en alert zijn op signalen van mensenhandel en daarbij samenwerken met de partners zoals politie en OM. De ChristenUnie wil een Actieplan "Aanpak Mensenhandel". Er mag in Gouda geen plaats zijn voor moderne slavernij!

woensdag 3 januari 2018

Veel ouderen voelen zich eenzaam!

De ChristenUnie deelt nieuwjaarskaarten uit aan ouderenUit onderzoek van TNS/NIPO blijkt dat 50% van de ouderen tussen de 75 en 85 zich eenzaam voelt. Voor 85-plussers is dat zelfs 60%. Voor 20% van de ouderen geldt dat zij geen kerst en oud & nieuw vieren. 

De ChristenUnie wil graag onderstrepen dat het belangrijk is om oog te hebben voor ouderen en heeft daarom nieuwjaarskaarten uitgedeeld aan bewoners van de Ronssehof, Hanepraij, Irishof en Gouwestein.
Dat leverde veel positieve reacties op. Zo gaven de bewoners aan blij te zijn met de aandacht voor de zorg.

De komende raadsperiode zet de ChristenUnie weer stevig in op zorg. De focus ligt daarbij een toegankelijke openbare ruimte en toegankelijk openbaar vervoer. Verder wil de ChristenUnie dat mantelzorgers worden ontlast zodat zij de zorg beter kunnen volhouden.


Maar de belangrijkste wens voor 2018 voor de (oudere) inwoners van Gouda is
"liefde, warmte en oog voor elkaar!"