vrijdag 28 november 2008

Korte Akkeren: een wijk met een visieDeze week hadden we een overleg met een vertegenwoordiging van de werkgroep "Kijk op onze Wijk Korte Akkeren" naar aanleiding van hun boekje dat ze in augustus over hun wijk hebben gepubliceerd.

Dit boekje is geschreven vanuit het verlangen dat deskundigen door de ogen van de bewoners gaan kijken. Dat is eigenlijk het ingebrachte kapitaal in een stadsvernieuwingsproces; je kunt zien wat voor de bewoners van belang is, maar als je daar ook rekening mee houdt, brengt het rente op.

Leerzaam was het dat een stadsvernieuwingsproces blijkbaar gecompliceerd verloopt. Het Uiverplein is een mooi project, het bevordert doorstroming in de wijk, maar voor dit project moesten wel 147 gezinnen van die locatie verdwijnen. De winst is dus relatief.
De werkgroep pleit voor meer aandacht voor de visie van de bewoners en aandacht voor de diversiteit in de wijk. Krappe straten horen erbij in de wijk, evenals straten met veel meer groen en water. Duurdere huizen bouwen? Prima, maar wel verspreid door de wijk en niet geconcentreerd in één straat.

Daarnaast zijn de voorzieningen al langere tijd een punt van aandacht. Er zijn al heel wat voorzieningen verdwenen: de bus, de bibliotheek, straks het zwembad en als het aan ONA ligt ook het voetbal.
De wijk heeft echter voor haar vitaliteit naast ONA (sociale functie) voor de bewoners ook betaalbare voorzieningen nodig en daarom is het van belang dat dit bij de stadvernieuwing ook wordt meegenomen.
Daarnaast moet ook nadrukkelijk aandacht zijn voor het karakter van de wijk, het specifiek eigene. Niet uit nostalgische overwegingen, maar voor de herkenbaarheid en leefbaarheid in een wijk.

Interessant punt is ook de gedachte om minder vaak (oudere) huurwoningen te verkopen, want er is ook een categorie bewoners die bijvoorbeeld graag van een goedkope huur appartement naar een goedkope huurwoning willen verhuizen en dat geeft ook een stuk gewenste beweging op de woningmarkt.
Woonpartners heeft meegewerkt aan het boekje, maar de werkgroep signaleert dat ze nog wat meer vanuit de ogen van de bewoners zouden mogen denken.

Résumerend vond ik het een heel interessant gesprek, waarbij vooral is blijven haken dat we vanuit de ogen en beleving van de bewoners aan de slag moeten gaan en het is fantastisch dat de werkgroep door de publicatie van het genoemde boekje ons daarbij zo goed heeft geholpen.
Als de ontwikkelingen gestalte krijgen is er grote behoefte aan een helder stappenplan, waarbij de bewoners precies weten waar ze aan toe zijn en wanneer en op welke wijze ze inspraak c.q. invloed kunnen hebben.
Frappant is het dat bij de laatste begrotingsbehandeling de ChristenUnie hier ook nadrukkelijk aandacht voor heeft gevraagd. Het college heeft toen toegezegd hier serieus werk van te gaan maken. Ik ben benieuwd....!

zaterdag 22 november 2008

SS-concentratiekamp Vught


Op vrijdag was ik met een goede vriend een dag aan het wandelen en passeerden we ook het voormalig kamp Vught. Het kamp is opvallend gelegen pal naast de extra beveiligde gevangenis.

In dit kamp, dat officieel Konzentrationslager Herzogenbusch heette, zijn in de periode tussen januari 1943 en september 1944 ruim 31.000 mensen opgesloten geweest. Van de gevangenen zijn meer dan 750 gestorven in het kamp, door honger, ziekte, mishandeling of ze werden geëxecuteerd op de fusilladeplaats net buiten het kamp.

Als je daar rondloopt, de foto's bekijkt, brieven e.d. leest, de reconstructie van een barak bezoekt, het crematorium ziet met twee vaste ovens en een mobiele (!) oven, dan word je even helemaal stil gezet. Ook het gedenkteken voor de ruim 1.200 kinderen die in 1943 vanuit het kamp zijn gedeporteerd naar Sobibor om daar te worden vergast, maakt veel indruk op me. Het jongste kind was pas 6 dagen oud en velen waren jonger dan 12 jaar. Bizar dat zulke dingen toen konden gebeuren en minsten zo bizar dat de wereld er zo weinig van heeft geleerd en er tot op de dag van vandaag nog zoveel geweld in de wereld is.
Het bezoek aan dit kamp heeft me wederom doen beseffen dat we heel bevoorrecht zijn te mogen leven in een vrij land met een democratisch bestuur. Tegelijkertijd besef ik ook dat het onze plicht is (als bestuurders en vertegenwoordigers in bestuurlijke lichamen) om ons voor democratie en vrijheid in te zetten, ook op lokaal niveau.

woensdag 19 november 2008

Nieuw kerkgebouw Gereformeerde Gemeente

Gisteren eens niet op pad voor een vergadering van de fractie, gemeenteraad of andere politieke activiteit. Ditmaal was ik namens onze fractie aanwezig bij de officiële ingebruikname van de Gereformeerde Gemeente. Ik was best nieuwsgierig hoe dit gebouw er van binnen uit ziet, temeer daar de buitenkant me niet echt aanspreekt. Ofschoon 's-avonds het gebouw wel heel mooi wordt verlicht en de drie kerkklokken een erg mooie klank hebben. Binnen werd ik verrast door de enorme ruimte en het hoge plafond van bijna 30 meter. Indrukwekkend!
Er werden die avond maar liefst 7 toespraken gehouden, o.a. door burgemeester Cornelis. Hij was de enige spreker die geen christelijke achtergrond had, maar had voor de aanwezigen een aansprekend verhaal, waarbij hij o.a. aangaf dat deze kerk als Westergouwe gereed is, mooi in het centrum van de stad ligt. Zo had ik het nog niet bekeken.
Voor de ook aanwezige Jan Vermeij (VVD) was het leuk dat hij door twee sprekers werd bedankt voor zijn inzet om een goede locatie voor deze kerkelijke gemeente te vinden. Mooi dat kerk en overheid op deze wijze werden genoemd.
Na de toespraken was er nog een dienst o.l.v. de plaatselijke predikant ds. G. Clements.
Na afloop van deze dienst werden we nog rondgeleid door de vele zalen van dit gebouw. We hebben er weer een mooi gebouw bij in Gouda en - wat nog veel belangrijker is - het is bijzonder dat in een tijd waarin steeds meer mensen de kerk verlaten, deze gemeente groeit en nu zo'n 1.300 leden heeft.

maandag 17 november 2008

Weinig kans op rotondes in Goverwelle

De laatste weken is er nadrukkelijk aandacht voor de kruisingen op de Goverwellesingel. De wethouder is voornemens om de verkeersinstallaties (VRI's) op de kruisingen te laten vervangen, maar een aantal fracties, waarvan met name de PvdA zich manifesteert, willen de kruisingen vervangen door rotondes.

Tijdens de begrotingsbehandeling van vorige week pikte de journalist van het AD op dat de PvdA zich toch achter het plan voor aanleg van VRI's schaart en pakte in de vrijdageditie gelijk uit:

GOUDA - De kans is klein dat er rotondes komen op de kruispunten van de Goverwellesingel.


De PvdA, met afstand de grootste partij in de gemeenteraad, steunt wethouder Janssen (Verkeer), die geld wil besparen door slechts de verkeerslichten op de kruisingen te vervangen. Naar verwachting zullen de meeste andere partijen Janssen ook steunen.
Toen ik het bericht las, moest ik toch even achter mijn oren krabben. Had de fractievoorzitter van de PvdA dit werkelijk zo gezegd? Luister ik dan echt zo slecht als GBG mij verwijt?
Zondagavond (!) kregen we echter een mail van de PvdA fractie waarin werd medegedeeld dat de journalist zich had vergist en de fractie toch echt voor de rotondes is. De fractie kan zich wel vinden in het voorstel van het college om een quickscan uit te laten voeren. Gelukkig, ik kan toch nog goed luisteren.
Maar ja, wat moet het nu gaan worden. Financieel pleit veel voor de vervanging van de VRI's en in deze economisch barre tijden is dat een belangrijk argument. Voor wat betreft de verkeersveiligheid ligt het wat gecompliceerder en zijn de "geleerden" het niet altijd eens, met name voor wat betreft voetgangers en fietsers.
Opvallend is dat dit onderwerp in Goverwelle niet echt leeft en de mensen die ik spreek aangeven de huidige kruisingen met VRI's wel prima te vinden en, zeker voor de kinderen, verkeerslichten wel zo veilig vinden.

Een geavanceerd alternatief zou kunnen zijn: een rotonde i.c.m. een fietstunnel.
Ik verwacht niet deze variant het (financieel) zal halen, maar het is wel de fraaiste en veiligste oplossing. We wachten de quickscan maar af en zullen dan een definitief standpunt innemen.
Wilt u uw mening kwijt: stuur dan een mailtje naar theo.krins@gouda.nl

vrijdag 14 november 2008

Begroting 2009 aangenomen

Gisteren was het de 2e dag van de begrotingsbehandeling en ik was benieuwd of er nog stevige moties zouden worden ingediend en of we toch nog wat financieel spektakel zouden krijgen. Helaas gebeurde dat niet en hadden we aan het eind van de avond zelfs nog maar twee moties over.

De avond kenmerkte zich door het opnieuw aandacht vragen voor zaken die nog niet door het college waren beantwoord en het wat reageren op elkaar inclusief de moties die waren ingediend.
Er waren gelukkig wel leuke incidenten die de avond extra kleur gaven:

Ed de Lange (Gouda 50+ partij) wil graag extra aandacht voor parkeren in de stad en beweerde daarbij dat het CDA erg voor het fietsgebruik is. Dat was nieuw voor de raad. Verder was hij (aanvankelijk) tegen een motie van de ChristenUnie die oproept om meer te communiceren met de burgers bij projecten middels een soort spoorboekje, terwijl ze wel hadden aangegeven dat ze niet tevreden zijn over de communicatie rond projecten. Wie het nog kan volgen... Gelukkig zagen ze binnen hun fractie dat later zelf ook in en veranderden ze alsnog van mening.

Zoals verwacht kreeg Arnold Jue (GBG) nog wat reacties op z'n inbreng van gisteren, maar hij besloot ook vandaag te volharden in z'n kritische houding. Gerard Schotanus (ChristenUnie) daagde hem uit om met concrete oplossingen te komen, maar hij reageerde met: "Ik bied geen oplossingen aan, maar vraag ook geen 10 miljoen euro." Even later zegt hij dan dat hij gisteren oplossingen aangedragen heeft om zaken te veranderen, maar niemand wil ernaar luisteren....
Op een later moment zorgt hij nog voor wat hilariteit door tegen wethouder Menkveld tijdens beantwoording van vragen te zeggen:"Ik heb alle vertrouwen in u, u moest eens weten..."

Mijn weblog maatje Michel Klijmij-van der Laan (GL) was ook nog even specifiek in beeld, of wellicht zelfs uit beeld. Fred de Wit (SGP) beschouwde hem namelijk even als fractiegenoot van de SGP en de burgemeester zag hem op een later moment helemaal over het hoofd. Michel onderging een en ander manmoedig met een glimlach op zijn gezicht.

Tussendoor kwam de melding binnen dat minister Ella Vogelaar was afgetreden en dat leverde tijdens een schorsing in ieder geval nog wat gespreksstof op.

Later op de avond reageerden de wethouders en de burgemeester nog op de moties wat ertoe leidde dat maar twee moties het overleefden.
Eén ervan was van onze fractie (ChristenUnie) en Groen Links over duurzaamheid in Gouda. De andere was van de SGP over de financiering van het mentorproject op de brede school.
Opvallend was dat na twee dagen met elkaar in totaal zes uur bezig te zijn geweest, twee moties worden aangenomen, waarvan de eerste geen financiële consequenties heeft en de andere zo'n € 30.000,- in 2009 gaat kosten zonder dat daarvoor een dekking aanwezig is...
Minstens zo opvallend was dat diverse fracties (VVD, GBG en SP) tegen de begroting hebben gestemd, zonder dat ze deze dagen op wat voor manier dan ook op basis van financiële argumenten hebben aangegeven waarom ze tegen de begroting zijn. Het kan verkeren....

donderdag 13 november 2008

Begroting op placemat

Gisteren was de eerste avond van de begrotingsbehandeling in de Raad.

Vooraf nog even naar de VVD-fractie gelopen en over mijn vorige weblog gesproken (bezoek Oosterwei door 2e Kamerfractie van de VVD). Beloofd om nog even te vermelden dat de delegatie wel degelijk met burgemeester Cornelis had gesproken. Ofschoon ik duidelijk had vermeld dat ik me baseerde op de inhoud van een krantenartikel, vind ik wel zo netjes om het toch ook hier nog te noemen.

Dan de begrotingsbehandeling: alle fracties, op het CDA na, hadden geen enkel moeite om binnen de hun beschikbare tijd te blijven en ofschoon de inhoud van de betogen beslist niet saai of irrelevant waren, viel het me wel op dat er maar heel weinig écht financiële kwesties over tafel gingen en de bijdragen meer het karakter hadden van Algemene Beschouwingen. De vraag is alleen of dat bij de begrotingsbehandelingen logisch is. Volgens mij hoort dat meer thuis bij de Voorjaarsnota. Puntje van aandacht wellicht.

Een paar opvallende gebeurtenissen: het CDA (Wim Hillenaar) begon heel breedsprakig met algemene opmerkingen en kwam daardoor in tijdnood. De voorzitter hield hem echter aan de maximale beschikbare tijd, maar Wim Hillenaar hield vol en vond dat zo'n belangrijk moment als deze toch ook de benodigde tijd moet worden verleend. De voorzitter gaf toen aan om het restant dan maar schriftelijk te doen, maar dat wilde Wim Hillenaar (terecht) niet.
Het zou overigens wat zijn als alle fracties vooraf hun bijdragen rondmailen. Nog even en dan hebben we een virtueel debat met een biertje thuis op de bank.

Gerard Schotanus (ChristenUnie) stal een beetje de show door de kernpunten van zijn bijdrage op een placemat te zetten en die vooraf uit te delen aan de raadsleden en het college. Het luisterde niet alleen makkelijker, maar het was ook heel origineel!

GBG (Arnold Jue) koos als oppositiepartij voor een heel scherpe toon en was die avond daarmee beslist een dissonant. Ik verwacht dat daar vandaag bij de verdere behandeling van de begroting nog wel opmerkingen over zullen worden gemaakt.

dinsdag 11 november 2008

VVD bezoekt Oosterwei


Vandaag las ik het verslag van het bezoek van VVD-leider Mark Rutte en fractiegenoot Laetitia Griffith aan Gouda Oosterwei op maandag 10 november jl.
Altijd goed als leden van de 2e Kamer de moeite nemen om het land in te trekken en middels direct contact inzicht proberen te krijgen in een zaak. Nu was dit bezoek wel wat bijzonder. Beide prominente VVD'ers hebben immers enige tijd geleden ferme taal geuit over de situatie in Gouda en vooral burgemeester Wim Cornelis kreeg er flink van langs. Het had deze politici gesierd als ze eerst zich eens grondig hadden verdiept in de situatie in Oosterwei, alvorens allerlei uitspraken te doen. Ze hebben de zaak nu omgedraaid, maar goed, beter laat dan nooit zullen we maar zeggen.
In het verslag las ik niet dat ze met onze burgemeester hebben gesproken. Dat vind ik wel vreemd, aangezien hij nu bij uitstek over de situatie in Gouda op de hoogte is en het is ook niet logisch vanuit de toezegging van deze politici in een eerder stadium: "Mark Rutte en Laetitia Griffith praten op korte termijn met de burgemeester en de korpschef van Gouda over de aanpak van probleemjongeren aldaar."

Het bezoek heeft ertoe geleid dat Mark Rutte een krachtige oproep heeft gedaan om aan de slag te gaan en niet op de miljoenen uit Den Haag te gaan wachten. Stoere taal, maar wel wat goedkoop. Er wordt nu al heel veel gedaan, alleen moet er nóg meer worden gedaan en daar hebben we nu echt dat geld uit Den Haag voor nodig. Maar oké, het is goed om te lezen dat ook de VVD vindt dat er meer moet gebeuren in deze wijk. Het is te hopen dat de 2e Kamerfractie van de VDD zich nu zó betrokken voelt bij de situatie in Gouda, dat ze instemt met de extra financiële steun die we hebben gevraagd. Dan word ik echt blij met het bezoek dat ze hebben gebracht aan onze mooie stad.

vrijdag 7 november 2008

44 jaarVandaag een kort berichtje, maar ik wil toch even melden dat ik vandaag jarig ben. Ik heb de mooie leeftijd van 44 jaar mogen bereiken.

Een bijzonder getal omdat deze week de 44e president van de Verenigde Staten is gekozen: Barack Obama.

Ik zal u niet vermoeien met overeenkomsten en verschillen tussen hem en mij, maar ik moet eerlijk toegeven dat Obama bijzonder inspirerend is en in staat lijkt om de inwoners van zijn land te verenigenen en een gevoel van nationale trots te bezorgen.
In hoeverre die kwalificaties voor mij van toepassing zijn op lokaal niveau mogen anderen beoordelen. Ik vind het in ieder geval een voorrecht om de bewoners van Gouda namens de ChristenUnie te mogen vertegenwoordigen in de Raad.

donderdag 6 november 2008

Raadsvergadering 5 november 2008

Zo, net voor het naar bed gaan nog even terugblikken naar de raadsvergadering van gisteren. Het was wel weer een aparte avond met opvallend stemgedrag van sommige fracties, waarbij bleek dat je tegen iets kunt zijn, maar toch wel weer voor het voorstel stemt en dat we heel verschillend denken over begrippen als "in principe". Maar goed Hans-Daniel van de SP was zo welwillend om deze term even aan de VVD uit te leggen.

Zelf heb ik me vooral beziggehouden met de bespreking van het actieplan voor Gouda Oost, dat onlangs is aangeboden aan het ministerie van Binnenlandse Zaken. We hopen binnenkort te horen dat Den Haag bereid is ons 10 miljoen euro te geven om dit actieplan de komende jaren uit te gaan voeren. Wat dat betreft was het wel bijzonder dat we er nu al met elkaar over gingen spreken, aangezien we nog niet weten of we het gevraagde bedrag gaan krijgen. Helemaal bijzonder was dat sommige fracties voor een behoorlijk kritische toon hebben gekozen, aangezien we op dit moment toch vooral moeten proberen de landelijke overheid ervan te overtuigen ons te steunen bij ons voornemen.

Naast dit onderwerp heb ik me met enkele fracties verdiept in de situatie rond de ambulancepost in de Jan Verswollezone. Gouda 50+ en onze fractie wilden met een amendement komen en PvdA en D66 met een motie. Allemaal hebben we grote moeite met het feit dat er klip en klaar aan de omwonenden is toegezegd dat deze post er tijdelijk zou worden gehuisvest en dat nu toch wordt onderzocht om eventueel deze post permanent in dit gebied te vestigen. Heel begrijpelijk dat de omwonenden flink aan de bel gingen trekken. Het is van belang om die toezegging in principe na te komen en alleen de ambulancepost daar permanent te gaan vestigen als uit locatieonderzoek blijkt dat deze locatie verreweg de beste locatie is en er geen aanvaardbare alternatieven zijn. We verwachten echter dat er prima alternatieven zullen worden gevonden. We hebben met diverse fracties gezamenlijk een amendement hierover ingediend ingediend en deze is met een grote raadsmeerderheid aangenomen.

De tekst van het amendement luidt:
"Op de locatie Jan Verswollezone Zuid wordt in principe geen permanente ambulancepost gevestigd. Over de definitieve vestigingsplaats wordt een separaat raadsbesluit genomen op basis van een locatieonderzoek"

dinsdag 4 november 2008

Verkiezingen en economische crisis


Terwijl ik me zit voor te bereiden op de raadsvergadering van morgen, waarbij we met diverse fracties een amendement gaan indienen over de ambulancepost in de Jan Verswollezone en ook met elkaar in gesprek gaan over het plan van aanpak in Gouda Oost, toch ook even aandacht voor de verkiezingen in de Verenigde Staten.

Vier jaar geleden was het nog redelijk spannend en acht jaar geleden zeker, toen weken na de verkiezingen pas bekend werd dat Bush had gewonnen. Nu lijkt Obama ruim te gaan winnen. We zullen zien of dat inderdaad gaat gebeuren. Zou hij dan de grote Verandering gaan brengen die hij steeds beloofd heeft? Zou hij werkelijk in staat het enorme logge systeem in Amerika een nieuwe impuls te geven? Ik betwijfel het, maar goed het klinkt veelbelovend. Obama krijgt wel gelijk een flinke klus te klaren: de economische crisis. Nu de bankencrisis is overgeslagen naar de reële economie en we iedere week weer sombere berichten over de bedrijfsresultaten te horen krijgen, mag Obama met zijn regeringsploeg en Ben Bernanke van de Federal Reserve proberen op basis van goede maatregelen een keer te brengen. De VS zit nu in een recessie ze zullen alles in het werk moeten stellen om daar zo snel mogelijk weer uit te komen. Teken van hoop is wellicht dat de beursen weer opkrabbelen. Zij lopen vaak zo'n 6 tot 9 maanden vooruit op de economische ontwikkelingen of zou het een vroege eindjaarsrally zijn en stort begin 2009 de hele boel weer in. We gaan het allemaal zien en meemaken.