zaterdag 10 januari 2015

Je suis CharlieIn stilte zit de gedachte van de ander
In stilte hoor je de woorden het best

In stilte weet je wat de ander beweegt

In stilte voel je waar de ander stil bij staat 


In stilte zit het begrip 

In stilte zetelt de hoop 


In stilte zijn er geen kogels. 

  
Ruud Broekhuizen, stadsdichter van Gouda

Deze week werd het nieuws gedomineerd door de gebeurtenissen in Parijs. Huiveringwekkende beelden gaan de wereld rond en vooral de koelbloedige executie van een politieagent , binnenvallen van de joodse winkel en het wegvluchten van de gijzelaars staan op mijn netvlies gebrand. 

Iedere keer vraag me ik af hoe mensen zó kunnen worden; dat ze niet terugdeinzen voor dergelijk gedrag en ook moedwillig zelf willen sterven.
Misdadig gedrag in naam van een religie die hiermee ten toon wordt gespreid heeft weinig met een god te maken, maar veel meer met hoe een mens kan worden.
Het feit dat dit soort dingen gebeuren dwingt ons om samen op te staan voor onze vrijheid, ook de vrijheid om onze mening te kunnen uiten. Wat dat betreft is het mooi dat dit deze week bij allerlei manifestaties, o.a. in Gouda, massaal is gebeurd.

Spanningsveld

Overigens zit daar wat mij betreft wel altijd een spanningsveld. 
Ik vind het namelijk een worsteling dat o.a. cabaretiers en cartoonisten godslasterlijke dingen kunnen zeggen en tekenen en dat we dat allemaal maar moeten accepteren in het kader van vrijheid van meningsuiting. 

Vrijheid geeft ook een verantwoordelijkheid en het zou me wat waard zijn als er door deze mensen wat meer respect zou zijn voor het geloof en voor mensen. Ik kan vaak niet begrijpen waarom het meest existentiële (geloofsovertuiging) zo makkelijk verwordt tot een onderwerp voor platte humor, vloeken of platvloerse uitspraken. 

Wat dat betreft herken ik me in de woorden van Ruud Broekhuizen, die o.a. zegt: 
"Ik hoorde een Fransman na de aanslag in Parijs zeggen: ‘We moeten alles tegen elkaar kunnen zeggen want een mening is geen wapen’. Ik vind van wel.
Iemand met een mening doelbewust kwetsen is een wapen. Geen dodelijk wapen, maar mensen geestelijk pijn doen, ook nog opzettelijk, is een manier van met elkaar omgaan die niet de mijne is. Niet mijn beschaving."

Respect

Om de huidige spanningen en tegenstellingen te doorbreken is niet eenvoudig, als het überhaupt al zal lukken, maar door wat meer respect te tonen is er wel wat te winnen en het zal zeker bijdragen aan betere onderlinge verhoudingen met elkaar.

Toespraak

Foto: Pim Mul

Op 8 januari was er een bijeenkomst op de Markt waar door de burgemeester Milo Schoenmaker en de stadsdichter Ruud Broekhuizen indringende zaken aan ons werden meegegeven. De stadsdichter koos daarbij een wat andere invalshoek dan onze burgemeester.


Om de toespraak van de burgemeester recht te doen plaats ik zijn bijdrage integraal:

"Je suis Charlie. Iedereen weet sinds gisteren wat de betekenis daarvan is. Het zijn woorden die na de brute moord op de redactie van het blad Charlie Hebdo en op enkele politieagenten in Parijs, door velen worden uitgesproken, of geschreven: woorden van solidariteit. Want heel veel mensen voelen die aanslag als een aanval op henzelf. Ik ben Charlie, je hebt míj geraakt.

Kortgeleden, dames en heren, stonden we hier bij Gouda bij Kaarslicht, ons evenement  in het teken van vrede, liefde  en verdraagzaamheid. En nu staan we hier.
Met de vreselijke beelden gisteren vers in ons geheugen. Beelden die mij geschokt hebben, u geschokt hebben, die de wereld geschokt hebben. Wat mij raakte was de koelbloedigheid, maar ook de volstrekte achteloosheid waarmee die politieman op het trottoir, die net aan was komen fietsen, werd doodgeschoten. Niet stilstaan, niet omkijken, een leven weg.

Maar wat maakt nu dat wij hier met elkaar staan, dames en heren, jongen en meisjes? Want helaas wordt er op veel meer plekken gemoord. En waarom staan we niet alleen hier, maar ook op vele andere plaatsen in Nederland, in Europa en in de wereld.

Dat komt naar mijn mening omdat deze aanslag echt dichtbij komt, maar ook zo direct raakt aan wat voor ons van groot belang is: onze vrijheid van meningsuiting. Vrijheid om te schrijven wat we willen, te zeggen wat we willen, te geloven wat we willen. De vrijheid in al haar uitingen,
om je artistiek te uiten, de persvrijheid, de vrijheid van de pen of het potlood

Samen met de vrijheid van godsdienst is dié vrijheid van meningsuiting het fundament van onze democratie. Een ‘groot goed’ dat het hart vormt van onze maatschappij, hoe we met elkaar omgaan, de ruimte die je als individu hebt, dat we in een vrij land leven.

Dit wil overigens niet zeggen dat de vrijheid van iedereen om de mening te uiten, altijd leuk is, je altijd aanspreekt, je het er mee eens bent. De uiting van de mening van een ander kan ook scherp en provocerend zijn. Met meningen of cartoons bijvoorbeeld die je zelf niet leuk vindt, of zelfs beledigend. Ook Charlie Hebdo, een scherp satirisch tijdschrift, valt niet bij iedereen goed, zoekt de grens op, neemt met scherpe teksten en cartoons veel zaken op de korrel. De samenleving, politici, misstanden en ook religies en een profeet. Net zoals Theo van Gogh dat kon.Maar als je het dan niet eens bent met een ander in een democratie, dan ga je in gesprek, desnoods  vraag je in laatste instantie de rechter te kijken naar de vraag of de vrijheid van meningsuiting van de ander jouw  rechten schaadt. Dat is de manier waarop we het recht op vrije meningsuiting levend kunnen houden.
Niet door zelf voor rechter te spelen en mensen om het leven te brengen. Daarmee ook angst zaaiend. Gelukkig laten de reacties in Parijs, de rest van Europa en wereldwijd zien dat we ons niet door angst laten regeren. Dat is bemoedigend en goed om te zien.

Ook in ons eigen Gouda is er de behoefte om te laten zien dat we geschokt zijn door de afschuwelijke aanslag van gisteren op de redactie van Charlie Hebdo en de politieagenten. Niet omdat we allemaal een abonnement op dat blad hebben, maar omdat er een voltallige redactie van een tijdschrift is uitgemoord omdat tekeningen niet welgevallig waren. En tegen die daad moeten we ons met zoveel mogelijk mensen uitspreken. En moeten we ook zo breed mogelijk vanuit de samenleving laten zien dat dit onze onaanvechtbare waarden zijn. Die nooit, echt nooit, zullen wijken.

Dáárom zijn we hier gezamenlijk bij elkaar en hebben zovelen zich al uitgesproken. Jong en oud, gelovig en niet-gelovig, christen, joden, moslims en andere geloven. Niet om elkaar de les te lezen over wat er in de samenleving aan de hand is, maar om samen stil te staan en om pal te staan voor datgene wat ons bindt: de in de grondwet verankerde vrijheid om te mogen geloven wat je wilt, te mogen zeggen wat je wilt en te mogen schrijven en tekenen wat je wilt, binnen de grenzen van de wet. Om te laten zien dat we in onze democratie op vreedzame en respectvolle wijze met elkaar in gesprek zijn over onze overeenkomsten, onze verschillen en onze kernwaarden.
Laten we die vrijheid koesteren en warm houden. Wij zijn gezamenlijk, met alles waar we voor staan en alle verschillen die we hebben, sterker dan wat ook.


Ter nagedachtenis aan alle slachtoffers wil ik u nu om 1 minuut stilte vragen."


9 opmerkingen:

Anoniem zei

Ik vind dat mensen moeten kunnen zeggen en schrijven wat ze willen.
Je kan dan denken die is gek of weet ik veel wat.
Maar het meest kromme nu vind ik dat iedereen te hoop loopt over het recht op de vrije meningsuiting en overigens terecht.
Maar wat een contrast met wat Wilders zei, zijn mening is dat er minder Marokkanen moeten zijn en heel Nederland is overstuur.
Ik vind wat in Parijs is gebeurd wel een graatje erger, die schurken gaan tot actie over en deinzen nergens voor terug.
Overigens uit Oosterwei zijn 4 meiden naar Syrie gegaan en 1 man om daar te gaan vechten, de meiden als Jihadbruiden.
Wat Moslims in de schilderswijk hebben geroepen over de Joden en wat daar allemaal mee moet gebeuren, was ook maar bij enkelen verkeerd gevallen.
Het is een selectieve samenleving en ik voorspel dat die allemaal nog maar een begin is.
Dit heb ik al jarengeleden aanzien komen.
IS en zijn trawanten roepen op om meer aanslagen te gaan plegen, het gaat ook zeker gebeuren maar we weten alleen niet wanneer en waar .
De moslimlanden waren in juichstemming over Parijs. Vreselijke wereld!!!!!

Anoniem zei

Het valt mij op dat dictatuur en vrijheid van pers elkaar niet kan verdragen. Democratie baalt van deze vrijheid van pers en meningsuiting,
Dus Theo, wees blij met kritiek -ook op dat stukje van je leven waar je trots op bent- en verheug je op ongezouten kritiek "omdat het kan".
Wees ervan overtuigd dat menigeen jaloers is op jouw situatie.
Of het af een toe een stukje minder mag???. .. Nee liever niet dus.

Henk zei

De vrijheid van meningsuiting heeft inderdaad grenzen. Een publikatie waarin de holocaust ontkend wordt, de herpublikatie van Mein Kampf, wat mij betreft ook de publieke verkondiging van de complottheorie, dat de Twin Towers door Amerikanen is opgeblazen of idem de verheerlijking van de moorden op de redactie van Charlie Hebdo. Sommige uitingen en leugens gaan gewoon te ver en hebben een opruiend karakter. Ook een boerka op straat is niet onschuldig, is provocatie. Maar laten we de vredelievende moslim omarmen. Zo dienen we de vrede.

Anoniem zei

Ook voor mij geldt dat er grenzen zijn aan de vrijheid van meningsuiting, maar er is meer dan dat in het geding.

De terrorist bij de kosjere supermarkt vrijdagmiddag heeft in een 'nagelaten bekentenis' gezegd dat de strategie erop gericht is om Joden te vermoorden. Een derde van de slachtoffers is (deels) Joods. Dat is niet per ongeluk. Dat is doelbewust.

In de vele toespraken die leiders van landen hebben gehouden is bewust vermeden te stellen dat het om islamitisch gemotiveerd terrorisme gaat. Dat zwijgen is even schadelijk als het terrorisme zelf - om te spreken met Afshin Ellian in Elsevier.

Het wegkijken van vele vele verantwoordelijken in de Europese landen is afschuwelijk. Het niet benoemen van de feiten is een laffe houding van mensen die onverantwoordelijk omgaan met het leven van anderen.

Zoals bij de moord op joden in Toulouse 2 jaar geleden, de moord op vier mensen bij het Joods museum in Brussel nog geen half jaar geleden, de moord op vier rabbijnen in Har Nof (Jeruzalem) nog geen twee maanden geleden - is de wereldwijde verontwaardiging OORVERDOVEND. Zoals Nelson Mandela zei: Later zullen we herinneren - de mensen die niet hebben gesproken.

Een cartoon van De Chronicles uit Israel is eerlijk. "Why where cartoonists killed? Because the freedom of speech" - "Why where Jews killed? - Because the freedom of existence".

Het is zeer beangstigend dat binnen een paar uur naar de aanslag op Charlie Hebdo Algerijnse terroristen feestvierden over de moorden op de redactie. En een oorlogsverklaring aan de Fransen en de Joden lieten uitgaan. Nog geen twee dagen later was die moord weer een feit. Wij betreuren onze doden. Weer moeten wij dierbare familieleden ten grave dragen. Weer worden Joden in West-Europa opgejaagd. G-d verhoedde een nieuwe Holocaust.

Net als anoniem 1 zei - ook in Gouda is de salafistische voedingsbodem voor terreur aanwezig. Het wegkijken hiervoor van het huidige college van B&W op 27 oktober, en wel een toespraak op donderdagavond in Gouda, is een aanklacht tegen de integriteit van deze bestuurders.

Het gaat in het geheel niet om vrijheid van meningsuiting. Het gaat om de vrijheid van bestaan.

Anoniem zei

Heel verdrietig deze ontwikkelingen
De vrijheid van meningsuiting is een groot goed, maar kent ook zeker zijn grenzen Het spanningsveld waar Theo het over heeft klopt dus.
Hoe komen jongeren zover dat ze alle respect voor het leven van hen zelf en anderen verloren hebben en maar mensen doodschieten Wat gaat er mis in hun leven laten we dat eens gaan onderzoeken We worden allemaal geboren als onschuldige kinderen

Anoniem zei

4 Joodse slachtoffers van de aanslag op de Joodse winkel in Parijs werden in Jeruzalem begraven. De daders hadden het bewust op hen voorzien.

Anti-Joodse incidenten in Parijs sinds 2014
(Bron RD 10 januari 2015 die ADL (USA) citeert. ADL houdt zich bezig met de bestrijding van antisemitisme)
22 december: een kogel doorboort een ruit van de David Ban Ichay-synagoge in Parijs. Niemand raakt gewond.
1 december: Drie gewapende personen houden een 21-jarige Joodse man onder schot en verkrachten zijn 19-jarige echtgenote.
6 november: Een als Jood herkenbare man wordt geslagen door een groep van ongeveer vijftien tieners bij een school.
23 juli: De politie arresteert zestien mensen, vooral minderjarigen, voor het schreeuwen van ‘Dood aan Joden!’ op Rue de Roster, een van de bekendere straten in de oude Joodse wijk in Parijs.
20 juli: Een koosjere winkel in Sarcelles wordt tijdens een illegale anti-Israëldemonstratie aangevallen met een molotovcocktail. De winkel werk ook in 2012 aangevallen met een geïmproviseerde granaat.
13 juli: Tijdens een grote anti-Israëldemonstratie worden twee synagogen aangevallen.
7 juli: Aanval op een 17-jarige Joods meisje met pepperspray.
De veiligheidsdienst van de Franse Joodse Gemeenschap heeft van 1 januari tot 31 juli 527 antisemitische incidenten gedocumenteerd (276 in dezelfde periode in 2013)

Oude angsten herleven voor Europese joden AP
De moord op vier Franse Joden in een koosjere supermarkt in Parijs heeft de angst die Europese Joden de laatste jaren al bekroop verder aangewakkerd. Ze voelden zich door het groeiende aantal antisemitische voorvallen al minder veilig, en maken zich zorgen over de volgens hen ontoereikende veiligheidsmaatregelen en de overvloed aan kwetsbare doelwitten.
Verscheidene Israëlische hoogwaardigheidsbekleders roepen de Joden in de diaspora op zich in Israël te vestigen. Dat appèl klonk ook al na de aanslag op een Joodse school in Zuid-Frankrijk in 2012 en die op het Joods Museum in Brussel van vorig jaar.
(...) Veel Franse Joden vertrekken al. Vorig jaar pakten er zevenduizend, twee keer zoveel als het jaar ervoor, hun biezen en emigreerden naar Israël. Dat maakte Frankrijk de belangrijkste bron van Israëlische immigranten, aldus het Joods Agentschap, dat helpt bij de emigratie naar Israël. Ook de instroom van Joden uit Nederland, België, Italië en Groot-Brittannië zwol aan.
De vertrekkende Franse Joden hadden genoeg van het groeiende aantal antisemitische incidenten in Frankrijk. (...) In geen enkel land zijn afgelopen jaar zoveel voorbeelden van Jodenhaat gemeld als in Frankrijk, hebben onderzoekers aan de universiteit van Tel Aviv berekend.
Ook voor Yohan Cohen, die zich urenlang verschool in de koelcel van de door Amédy Coulibaly overvallen Joodse supermarkt in Parijs, is de maat vol. Hij zei voor de camera van het Israëlische Channel 10 met zijn vrouw en vier kinderen naar Israël te vertrekken. „Maandag ga ik op alia”, zei hij, het Hebreeuwse woord voor de trek naar Israël. „We gaan hier niet op onze dood zitten wachten.”

Het aantal Franse Joden dat naar Israël vertrekt groeit snel.

Anoniem zei

Het geloof is goed, maar het grondpersoneel deugt heel vaak niet. Het opleggen van regels voor de geloofsgemeenschap is niets meer dan het genereren van macht. Een ieder mag namelijk geloven wat hij of zij zelf wil. En Atheïsten zijn per definitie geen haar slechter dan gelovigen, enkel anders.

Aangezien macht nu eenmaal corrumpeert, moeten we die regelgevers ridiculiseren. Dit om enge dictaturen te voorkomen (Hans Teeuwen).

Moord is dus geen antwoord op geschreven (of getekend) woord.

leodario zei

Hallo,
Dit is om het publiek te informeren heer Leo Dario algemeen een onderhandse lening geldschieter heeft de financiële kans voor iedereen die behoefte hebben aan financiële steun geopend. Wij geven leningen tegen rente van 2% aan particulieren, bedrijven en bedrijven in het kader van een duidelijke en begrijpelijke termen en voorwaarden. contact met ons op via e-mail naar: (leodarioloan@gmail.com)

Unknown zei

Hallo,

Mijn naam is mevrouw Christiana Antieno Ogoro, ik kom uit Texas USA, ik ben getrouwd, ik ben al op zoek naar een echte lening bedrijf voor de afgelopen 5 maanden en alles wat ik kreeg was bos van oplichting die mij aan hen te vertrouwen en aan het einde van de dag, namen ze mijn geld zonder er iets voor terug, al mijn hoop verloren was, kreeg ik in de war en gefrustreerd, ik vind het heel moeilijk om mijn familie te voeden, ik wilde nooit iets te maken met de lening bedrijven op het hebben internet, dus ik ging om wat geld te lenen van vriend, ik vertelde haar alles wat er gebeurd is en ze zei dat ze me kan helpen, thatshe kent een lening bedrijf die me kan helpen met een bedrag van de lening die nodig is door mij met een zeer lage rente van 2%, dat ze net een lening van hen, regisseerde ze me op hoe toe te passen voor de lening, ik deed net zoals ze me vertelde, heb ik gesolliciteerd bij hen op E-mail :( sunlightloans@gmail.com), heb ik nooit geloofd, maar ik heb geprobeerd en tot mijn grootste verbazing kreeg ik de lening binnen 24 uur, ik kon het niet geloven, ik ben gelukkig en rijk weer en ik ben God te danken dat een dergelijke lening bedrijven zoals dit nog steeds bestaan ​​op deze oplichting over de plaatsen,

neem ik raad iedereen die er die behoefte hebben aan lening aan te gaan voor (sunlightloans@gmail.com) ze zullen nooit je faalt, en het leven zal veranderen als de mijne deed.