dinsdag 25 juli 2017

Gastenkaart in Gouda?

Dolomieten
Afgelopen weken hebben we mogen genieten van een heerlijke vakantie in de Dolomieten (Italië) en Salzburgerland (Oostenrijk). Na een drukke periode op het werk en in de locale politiek is het goed om even afstand te nemen en te genieten van het gezin en de natuur. We hebben prachtige wandelingen gemaakt en genoten van de baantjes en de vele uitzichten.Gastenkaart

Opnieuw viel het me op dat ik zowel in Italië als Oostenrijk in de gelegenheid werd gesteld door middel van een speciale kaart met korting gebruik te maken van de vele baantjes en andere vervoersmogelijkheden en in Oostenrijk kreeg ik (gratis) van de verhuurder van ons appartement een gastenkaart. Met deze kaart kreeg ik korting in diverse zwembaden, baantjes, musea e.d.
Door deze middelen in te zetten wordt je als toerist "verleid" om gebruik te maken van allerlei faciliteiten en weet je tevens wat voor faciliteiten er in de omgeving zijn. Daar kom je anders lang niet altijd achter.

Gouda Tickets

In Gouda hebben we op dit moment alleen Gouda Tickets. Op zichzelf zijn die best leuk, maar ze zijn beperkt van opzet en de toerist moet direct (vooraf) investeren. Het zou interessant zijn als daarnaast ook via de hotels en Bed en Breakfast een gastenkaart wordt verstrekt.  De toerist wordt krijgt een extra stimulans om de stad (culinair en cultureel) te gaan verkennen en krijgt ook ruimschoots gecompenseerd voor de betaalde toeristenbelasting. 

Investering

Het vraagt natuurlijk wel om bereidwillige medewerking en een investering van ondernemers en instellingen in Gouda, maar gelet op de ambitie om meer toeristen naar Gouda te halen en de geringe korting die hoeft te worden gegeven lijkt me dit niet echt een issue.

Best Western Hotel is enthousiast over dit idee en binnenkort gaan we met hen dit idee nader uitwerken. Het zou mooi zijn als de Gastenkaart in 2018 in Gouda realiteit kan zijn.

Hieronder een foto impressie van onze vakantie:


Dolomieten

Venetië


Salzburgerland


Großglockner Hochalpenstraße

Großglockner

Lokale bui

Krimmler Wasserfälle

dinsdag 4 juli 2017

Goudse bestuurstrein rijdt op volle stoomDeze week staat de Kadernota in de gemeenteraad van Gouda centraal. We kunnen nu kaders meegeven die van belang zijn voor de begroting van 2018. Aangezien er financieel een aantal zaken nog niet helder zijn, krijgt de gemeenteraad na het zomerreces een memo waarbij het beter inzichtelijk wordt hoe we er financieel voorstaan en dan kunnen we nog specifieke keuzes maken.


In onze bijdrage dit jaar hebben we een wat meer ludieke insteek gekozen, met een serieuze ondertoon:"De Goudse bestuurstrein rijdt op volle stoom en daar zijn we erg blij mee. Na een korte stop vorig jaar, waarbij de route werd verlegd, is de trein weer snel op gang gekomen.  Er is ook een nieuw spoorboekje geschreven onder de naam “Actieprogramma Zakencoalitie” en er kwamen nieuwe stations, waarvan ik er een paar noem: “impuls voor cultuur”; “burgerparticipatie”, “Buurt Bestuurt” en “vernieuwing sociaal domein”.

De huidige trein kent maar liefst 7 machinisten die met elkaar de trein op de rails houden en concrete resultaten voor onze mooie stad Gouda weten te bereiken. We hebben inmiddels de cultuur- en sportnota in de raad behandeld, in Korte Akkeren is een 2e initiatief voor Buurt Bestuurt in ontwikkeling, we gaan aan de slag met achterstallig onderhoud van panden in de binnenstad, er komt een Goudapas enz.

De trein ziet nu echter een aantal wissels aankomen en er moeten keuzes worden gemaakt. De seinwachter kan echter moeilijk kiezen omdat financiële onderbouwing bij veel keuzes nog ontbreekt. De  ChristenUnie wil daarom voor de begroting een extra memo ontvangen waarbij de genoemde keuzes zijn uitgewerkt, zodat de seinwachter in staat is om de juiste route te kiezen. We vernemen graag van de wethouder Financiën of hij daartoe bereid is.Station Veiligheid

Het station Veiligheid vraagt om specifieke aandacht.
Er is voor veel geld aan dit station verbouwd, maar het resultaat overtuigt niet. Er blijven teveel problemen en het AD heeft ons zelfs op de 4e plaats van slechtste stations in Nederland geplaatst…
  
Wat de ChristenUnie betreft is het belangrijk om de Goudse aanpak extern te laten onderzoeken en we vernemen graag van de portefeuillehouder of hij op korte termijn bereid is zo’n onderzoek te laten uitvoeren en de uitkomsten mee te nemen voor de programmabegroting.

Daarnaast maakt de ChristenUnie zich, met veel meer fracties, zorgen over de politie capaciteit in onze stad. We waarderen de lobby die de portefeuillehouder voert en willen hem daarbij een zetje in de rug geven door een breed gedragen motie in te dienen.

Station Armoedebeleid

Op het station Armoedebeleid zijn veelbelovende stappen gezet. Ten aanzien van het perron schuldhulpverlening dienen echter nog de nodige slagen gemaakt te worden. De conducteur heeft daar op de alarmfluit geblazen. Het is verontrustend dat Goudse burgers op dit moment niet toegelaten kunnen worden tot de schuldsanering waardoor een structurele oplossing voor burgers met forse schulden uitblijft. De versnelde beëindiging van het contract met Westerbeek dient te worden benut om de schuldhulpverlening structureel op een hoger plan te brengen. De ChristenUnie ziet graag dat de portefeuillehouder de raad meeneemt in de te maken keuzes.

Met de ontwikkeling van de Cheese Experience verwacht de ChristenUnie dat nog meer reizigers zullen uitstappen op station Gouda om onze stad en de wereld van kaas te ontdekken.

De Chocoladefabriek is een populaire stop in de Goudse dienstregeling. De ChristenUnie verwacht dat bij uitbreiding van dit station dat het hier nog veel drukker zal gaan worden.


Station Sociaal Domein

De huidige drie stations Jeugdzorg, Participatiewet en WMO worden verder samengevoegd tot één station Sociaal Domein. Deze samenvoeging maakt dat reizigers één loket krijgen, beter en sneller op de plek van bestemming komen.
  
Sinds het nieuwe spoorboekje zijn al heel wat gebouwen bij het station Sociaal Domein opgeknapt:

·      het beleid op de Huishoudelijk Hulp is aangepast,
·      de inkoop van zorg in 2018 is vereenvoudigd en verbeterd,
·      het verbeterplan voor de Sociale Teams is voortvarend opgepakt,
·      kwetsbare burgers die niet zelf op zoek gaan naar zorg worden nu actief benaderd (Bemoeizorg),
·      jongerenopvang en zorg voor kinderen in de opvang is nu goed georganiseerd,
·      De Eigen Bijdrage voor zorg is verlaagd

Een goede centrale toegangsweg vanuit de drie wijken naar het station Sociaal Domein is belangrijk.
Deze toegang ontbreekt alleen nog in wijk Noord en we willen dat dit op korte termijn wordt opgelost.

Nieuwe burgers die van ver komen, op de vlucht voor oorlog en geweld, en op Station Gouda uitstappen, moeten we een eerlijke kans geven om een nieuw bestaan op te bouwen met een passend perspectief.
Voor iedere nieuwe Gouwenaar moet daarom een Persoonlijk Profiel worden opgesteld. Kan de wethouder dit toezeggen?

Tenslotte doen we het Groene station aan. Rond het station houden veel bewoners het groen keurig bij. Maar het openbaar groen kan nog wel een impuls gebruiken. Hoe staat het met de uitvoering van de aangenomen motie van de ChristenUnie om extra aandacht te geven aan zogenaamde plusgebieden, waaronder het van Bergen IJzendoornpark?

Bij het groene station wordt ook geparkeerd. Elektrische auto’s hebben hier en elders steeds meer ruimte om opgeladen te worden. Maar wethouder, kennen de mensen uit de stad de mogelijkheden wel voor het plaatsen van laadpalen?

Parkeren

We zien daarnaast dat de parkeerinkomsten niet meer gelijk oplopen met de parkeeruitgaven. We zijn benieuwd naar het voorstel dat dit najaar volgt en of bezoekers parkeren en de parkeervergunning voor de 1e auto goedkoper worden.

O ja, voor ik het vergeet, je kunt bij het Groene Station weer heerlijk op het grasveld zitten. Er ligt geen hondenpoep meer. De zakjes bij de afvalbakken zijn effectief.

Voorzitter, ik laat de trein nu even stoppen. We hebben in Gouda veel met elkaar bereikt en er liggen ook nog de nodige uitdagingen. Maar als we eensgezind aan de slag gaan kunnen we nog veel goeds tot stand brengen voor onze mooie stad Gouda."