woensdag 30 december 2015

Vuurwerk moet verboden worden!
 

Al jaren wordt er discussie gevoerd over vuurwerk, waarbij het vooral gaat om het al dan niet verbieden van afsteken van vuurwerk door particulieren.In 2013 voerde ik al een pleidooi om het particulier vuurwerk te gaan verbieden en sinds die tijd is de discussie op allerlei niveaus doorgegaan.

Bederfgoed

Het lijkt erop dat zeker voor knal vuurwerk er steeds minder maatschappelijk draagvlak is en je bent eigenlijk een "loser" als je dat nog afsteekt, net als iemand die nog rookt...

Oogarts Tjeerd de Faber zegt het nog krachtiger:


Landelijk verbod


Steeds meer gemeenten pleiten voor gebiedsverboden en ook de roep om een totaal verbod wordt steeds luider.

Een landelijk verbod zal nog heel wat voeten in de aarde hebben, maar toch zijn er genoeg argumenten om dat na te streven!

Natuurlijk kan je om te beginnen kiezen voor gebiedsverboden, maar het nadeel daarvan is dat er sprake moet zijn van overlast en de politie vaak geen capaciteit heeft om te handhaven, waardoor het leidt tot symbool politiek en dat moeten we met elkaar niet willen.

Onlangs rakelde de Partij voor de Dieren de discussie in Gouda weer op, maar het was feitelijk een herhaling van zetten.

De grote vraag is wat er nu gaat gebeuren. Gaan de gemeenten allemaal naar Den-Haag kijken of daar een besluit hierover wordt genomen of steken ze zelf de koppen bij elkaar en doen ze een gezamenlijk voorstel richting Den-Haag?

Voor de duidelijkheid, ik voer geen persoonlijk hetze tegen vuurwerk en kan er ook erg van genieten, maar er zijn gewoon sterke argumenten om in ieder geval particulier vuurwerk aan banden te leggen:


Veiligheid

Het meest gehoorde argument hiervoor is - terecht - de veiligheid. Niet alleen voor degenen die het zelf willen afsteken, maar ook voor mensen erom heen. Daarnaast veroorzaakt het afsteken van vuurwerk ook de nodige overlast. 

Milieu 

De vraag is alleen of dit het enige is wat van belang is. Ik vraag me af hoeveel mensen zich realiseren hoe ontzettend slecht vuurwerk voor het milieu is.

In Gouda zetten we ons terecht in voor het milieu en willen we op termijn zelfs CO2 neutrale stad zijn, maar het onderwerp vuurwerk wordt niet vaak genoemd.
Het afsteken van vuurwerk vervuilt de lucht, vooral met fijnstof. De eerste twee uur van het nieuwe jaar is de concentratie fijnstof wel 40x (!!) zo hoog als normaal.
Ook zorgt vuurwerk voor bodem- en watervervuiling, vooral door de zware metalen die in vuurwerk zitten.

Verbod

Een meerderheid in Nederland is voor een verbod op het afsteken van vuurwerk door particulieren.
Dit is een groeiend aandeel en mede door het gevaarlijke illegale vuurwerk zal deze roep de komende tijd alleen nog maar toenemen.

Het lastige is alleen dat de lokale overheid daar niet over gaat. Een formeel verbod zal uit Den-Haag moeten komen en daar lijkt men niet zo happig. Men wil daar liever over de dit onderwerp de handen (of vingers?) niet aan branden...
Een burgerinitiatief in 2009 werd destijds - ondanks 60.000 handtekeningen - niet in behandeling genomen om procedurele redenen...
Manifest
Inmiddels is er een "Vuurwerk Manifest" gelanceerd dat streeft naar een totaalverbod op de verkoop van vuurwerk.
In 1,5 week zijn hiervoor al honderd supporters, waaronder politieke partijen, maar ook de Artsenfederatie KNMG en de landelijke Huisartsen Vereniging. Tevens steunen inmiddels al zo'n 4.500 particulieren het initiatief.

Volgens het Manifest staat het vieren van Oud en Nieuw niet in verhouding tot het letsel en de schade die het oplevert.

De branchevereniging van vuurwerkimporteurs vindt dit initiatief zoals verwacht onzin, maar ik zie het toch als een uiting van groeiend verzet.Centraal vuurwerk op terrein Koudasfalt

Wat - zeker op korte termijn - kan worden besloten, is het centraal afsteken van vuurwerk. Dat zou dan - zeker ook vanuit financieel oogpunt - door verschillende partijen moeten worden georganiseerd en financieel gedragen, maar het ontmoedigt wel het zelf afsteken van vuurwerk. 
Als dit gepaard gaat met een verbod in de meest "rumoerige" buurten kan het bijdragen aan meer veiligheid, minder overlast en minder vuurwerk en daardoor is het ook beter voor het milieu!

Wat mij betreft zet Gouda - samen met andere gemeenten in het Groene Hart - een duidelijke stap en gaan ze hier serieus werk van maken, ook richting de landelijke politiek.
Op lokaal niveau kan zolang er geen landelijk verbod van kracht is, een verandering tot stand worden gebracht als er gericht campagne wordt gevoerd, waarbij te denken valt aan:
1. Groot vuurwerk op een centrale locatie, bijvoorbeeld het terrein van Koudasfalt, met een oproep om te overwegen zelf dan geen vuurwerk af te steken
2. Oproep aan bewoners als ze toch kiezen voor het zelf afsteken van vuurwerk, om dan samen met de buurt vuurwerk af te steken (verlaagt de totale hoeveelheid en is dus beter voor het milieu en het is ook goed voor de saamhorigheid)
3. Stimuleer dat mensen het afval dat overblijft na het afsteken van het vuurwerk zo snel mogelijk opruimen (beter voor het milieu en een schone straat verhoogt leefbaarheid).
Laten we ons met elkaar inzetten voor een verandering in ons vuurwerk gedrag!

Ik wens iedereen een voorspoedig en veilig 2016!

woensdag 23 december 2015

Hallucineren in Gouda

"Tekeningen" (Leslie Nagel)

In Gouda is het in deze tijd volop genieten van diverse activiteiten rond het thema licht. Op zaterdag 19 december was er Candlelight Shopping, waarbij de winkels tot 21.00 open waren en er ook nog wat kramen op de markt waren blijven staan. Ook waren er een aantal activiteiten georganiseerd.
Er was van de "candles" echter niet zo veel te zien, maar het was wel gezellig in de stad, al had het in mijn ogen wel wat drukker gemogen. Je miste ook iets "groots" om mensen aan te trekken Het was meer een extra koopavond.

"Lumokinese" (Mike Rijnierse en Willem Marijs)

Halencinaties

Daarnaast presenteert De Firma van Drie tot 27 december (dagelijks van 17.00 -21.00 uur, uitgezonderd 25 december) in het o.a. het Weeshuis fraaie lichtkunst. Het is echt de moeite waard om hier heen te gaan en even te genieten van deze kunst.
Meer informatie vind je op: www.firmavandrie.nl/lichtkunstgoudaUitgelicht en aangelicht

Uiteraard zijn de Goudse Glazen (St.-Janskerk) weer uitgelicht en is het stadhuis op de Markt weer aangelicht. Ik moet zeggen dat ik het aanlichten dit jaar weer erg fraai vind en met de muziek erbij - die helaas regelmatig wordt overstemd door de geluidsinstallatie van de ijsbaan - maakt het helemaal af.
De belangstelling voor dit fenomeen is minimaal en wat dat betreft snap ik dat het college hiermee gaat stoppen. Toch zal ik het gaan missen, maar goed, blijkbaar vinden de meeste mensen er weinig bijzonders meer aan.

Als u al dit fraais nog niet hebt bewonderd, dan adviseer ik u dat om dit nog wel te gaan doen. Het is echt de moeite waard en dan wordt het gelijk wat drukker in de avonduren in onze stad :-)


Bruisen

Het blijft jammer dat er zoveel goede initiatieven in de stad worden genomen, maar dat de drukte in de binnenstad in de avonduren beperkt blijft tot de ijsbaan. Ik denk dat we echt ons licht moeten opsteken bij andere steden om na Kaarsjesavond wat langer de toeristen in onze stad te kunnen boeien rond de kerstdagen. Wat mij betreft moet het op en rond de markt in de avonduren wat meer gaan bruisen en het echt een kerstsfeer gaan uitstralen. Dat trekt toeristen en is goed voor de lokale economie! Ik heb begrepen dat de kerststallen - die nu op het terrein bij het station stonden - volgend jaar naar de Markt gaan. Als dit inderdaad zo is, is dat beslist een stap in de goede richting en als de ijsbaan rond het stadhuis kan worden gerealiseerd zal dat ook absoluut als een magneet gaan werken.

Voor nu wens ik u gezegende kerstdagen toe!

"Uhuh" (Mieke de Haan)

"Cube" (Mike Rijnierse en Rob Bothof)

"Cercles" (Ruby Horstman)

"Moeder en zoon"

"Gezin"

"Skizo Faces" (Ruby Horstman)

"Lightseqfences" (Panagiotis Tomaras)

"Silencio Profundo"  (Anna Lange)
CANDLELIGHT SHOPPING


De lekkerste oliebol van 2015?Fraai zicht op de Zeugstraat


maandag 14 december 2015

Op zoek naar vrede


Op 11 december was de 60e editie van Kaarsjesavond in Gouda. Ieder jaar komen hier vele duizenden bezoekers op af en het is altijd weer een mooie gebeurtenis, waarin op allerlei manieren wordt stilgestaan bij de betekenis van kerst. Er zullen maar weinig plaatsen in Nederland zijn waar ieder jaar door de burgemeester het kerstevangelie wordt voorgelezen.
Kari Anne Sand (foto: Marianka Peters)

Dit jaar maakten we voor het eerst kennis met de nieuwe burgemeester van Kongsberg, mevrouw Kari Anne Sand, die de lichtjes van de door hen geschonken kerstboom aandeed.\

Burgemeester Milo Schoenmaker

Gruwelijke beelden

2015 was in de wereld een veelbewogen jaar en burgemeester Milo Schoenmaker blikte daar terecht op terug. 

Ik citeer: "De kerstperiode is een periode van saamhorigheid, vrede en verbondenheid. Het is een moment om met familievrienden en kennissen samen te zijn stil te staan bij de vriendschappen en warmte en liefde te ervaren. Een feest van licht.
Deze tijd staat daarmee in schril contrast met wat er eerder dit jaar is gebeurd, op diverse plekken in de wereld. Gedreven door oorlog en geweld zijn grote groepen mensen op de vlucht geslagen, vaak in kleine bootjes op zoek naar vrede en rust, naar een betere toekomst voor zichzelf en hun kinderen. Europa, Nederland en ook Gouda hebben met de opvang van deze mensen te maken. Het is aan ons allen dat voor alle betrokkenen op een zo goed mogelijke manier te organiseren.


Het afgelopen jaar hebben we ook de gruwelijke beelden en verhalen van terreuraanslagengezien, zoals half november in Parijs. Gebeurtenissen die iets met ons doen, angst en boosheid oproepen bij heel veel mensen. 
Maar er kwam, dames en heren, na die gebeurtenis ook een golf van solidariteit op gang, die de hele wereld over ging. Een tegenbeweging, een beweging van wereldwijde verbondenheid, tussen mensen, ongeacht hun afkomst en geloof. Een beweging waaruit blijkt dat geweld en extremisme het niet, nooit, winnen van vrijheid en menselijkheid. 
En dat geeft moed, hoop en vertrouwen. Ik zie onze bijeenkomst hier als een teken van die hoop, van die moed en dat vertrouwen. De saamhorigheid die wij hier tentoonspreiden geeft warmte en laat zien dat wij met elkaar sterker zijn dan wat dan ook. Neem dat straks mee naar huis en denk eraan, iedere keer als u langs de Goudse kerstboom loopt of fietst. De boom, die zometeen wordt verlicht, als symbool van verbondenheid."Samenzang

Was alleen alleen maar mooi. Nee, dat niet, ik vond het namelijk jammer dat er nauwelijks samenzang was, terwijl dat hoort echt bij de traditionele viering bij de kerstboom. Verder vergaten het Black Gospel Koor "ZO! Gospel Choir" rond te lopen om de kerstboom, waardoor een groot deel van de aanwezigen het koor niet of nauwelijks kon zien.

ZO! Gospel Choir (foto: Marianka Peters)
Concerten

Na de viering rond de kerstboom ging het programma op allerlei locaties door en hebben we genoten van een aantal prachtige concerten. Zonder iemand tekort te willen doen wil ik in het bijzonder Heleen Bartels noemen die een concert verzorgde in de Lutherse Kerk. Ze speelde harp en zong daar ook zelf bij. Ik heb zelden zo'n prachtig iets gehoord...

We kunnen als stad terugzien op een geslaagd evenement en opnieuw toont Gouda aan dat het terecht is verkozen is tot beste binnenstad van Gouda!

Noorse vlag

De Zalm en Arti Legi

Terrassen aan de Markt

De kerstboom vanuit het Stadhuis

Gouwekerk

Oud-Katholieke KerkHeleen Bartels