zaterdag 27 november 2010

Adviseur of zakkenvuller


Deze week is er in de financiële wereld veel beroering geweest rond het overleg in de Tweede Kamer over de beloning van de financiële adviseurs.

Al heel wat jaren ligt de financiële branche onder vuur en we worden in de media bijna wekelijks geconfronteerd met nieuws over "woekerpolissen", boetes die door de AFM worden uitgedeeld, faillissementen en ondoorzichtige adviespraktijken.

Daar ik al bijna 25 jaar in de financiële branche werkzaam ben, volg ik alle discussies en berichten nauwgezet, maar betreur ik het dat er zo'n negatief beeld wordt neergezet over met name de onafhankelijke adviseurs.
Ik zal de laatste zijn die ontkent dat er in het (recente) verleden best het nodige is misgegaan, maar juist de laatse jaren is er enorm veel verbeterd en dat wordt nauwelijks genoemd.

Het intermediair moet aan allerlei opleidingseisen en deskundigheidseisen voldoen en moet daarvoor jaarlijks weer studiepunten behalen. Slaagt een adviseur daarvoor niet, dan raakt ze haar vergunning kwijt....iets wat volgens mij in geen enkele begroepsgroep zo streng is geregeld!

Daarnaast is de beloning helemaal transparant geworden, kan de klant kiezen tussen provisie of een fee en is er bij provisie nu ook sprake van een maximumbedrag (inducement), afhankelijk van het soort product. Ook bonussen vanuit de aanbieders zijn afgeschaft.

Blijkbaar gaat het allemaal nog niet ver genoeg en in politiek Den Haag wil nu een kamermeerderheid dat er een algeheel verbod op provisie komt, wat betekent dat iedere klant moet gaan betalen voor een advies. Dat zullen lang niet alle klanten willen, maar daar is Den Haag nauwelijks in geïnteresseerd.
Juist de keuzevrijheid is wat veel consumenten willen blijkt uit eigen ervaring.

Om de klanten wat tegemoet te komen wil de overheid gespreide betaling aan de adviseur mogelijk maken, maar daar zal een adviseur niet op zitten te wachten en er klinken al weer geluiden voor aanvullende maatregelen op dat gebied.

Voor mij blijkt weer eens dat de politiek soms veel te ver gaat in het ingrijpen om een bepaalde praktijk aan te pakken en een gewenst gedrag te bewerkstelligen.
Net als op diverse andere beleidsterreinen, denk bijvoorbeeld aan het veiligheidsbeleid, geldt dat je daar mee moet oppassen, omdat je vaak een lappendeken aan maatregelen moet invoeren en iedereen treft, terwijl het ten diepste om een intrinsieke gedragsverandering gaat en die laat zich doorgaans niet "dwingen" door regels en de "echte rotte peren" moet je gewoon keihard aanpakken, maar scheer daarbij vooral niet iedereen over één kam.

Ronduit schandelig vind ik het voorstel van minister de Jager om geldwinkels te gaan starten in enkele grote steden, naar het bestaande voorbeeld van rechts- en wetswinkels. De geldwinkels moeten bijdragen aan de toegankelijkheid van financieel advies. Ze krijgen een vraagbaakfunctie en kunnen ook voorzien in "een stukje advies, zonder dat dit tot een product leidt", aldus Financiën-minister Jan Kees de Jager. De geldwinkels zullen bemand worden door vrijwilligers en studenten.

Aan de ene kant wordt er ingezet op hoge mate van deskundigheid van de financieel adviseurs en daarnaast dan zo'n initiatief met weinig deskundigheid....

De komende tijd worden het turbulente tijden in de financiële branche, staan er duizenden banen op het spel en ben ik benieuwd wanneer ook de banken en direct-writers eens echt transparant gaan worden over hun kosten, zodat er een goed "level playing field" ontstaat.

maandag 22 november 2010

Wiebelende lijnen


Lokaal Bestuur organiseerde vanavond een boeiende sessie met als titel: "In actie met burgers". Het ging over burgerparticipatie. Een interessant onderwerp, omdat je als raadslid je altijd afvraagt of je wel voldoende openstaat voor initiatieven van burgers en of ze niet teveel in de pas moeten lopen met bestaand beleid.
De praktijk is vaak dat burgers worden ingeschakeld in de logica van de overheid, terwijl je je ook moet realiseren dat de kracht zit in de samenleving zelf en die zal je als (lokale) overheid moeten stimuleren.

Daarbij moet je de belangen van de burgers, die steeds meer in actie komen en betrokken willen worden bij beleid, ook serieus nemen.

Bekend voorbeeld is een straat waar opeens - door een boomziekte -alle bomen worden gekapt en de bewoners na vele jaren opeens tegen een kale strook aankijken. De gemeente had beslist dat ze weliswaar een herplant plicht heeft, maar dat had ze ingevuld in een nieuwbouwwijk....

Een ander voorbeeld is dat een uitvoerder letterlijk de vouwen van zijn kaart volgt bij het belijnen van de straat. Dit laatste is natuurlijk een grapje, maar het gaat om de boodschap!

Voor goede burgerparticipatie, je spreekt dan van vitale coalities, is sprake als aan drie voorwaarden is voldaan:

1. Er moet een sterk gemeenschappelijk verhaal zijn

Zo'n verhaal ontstaat alleen als er een behoefte is gesignaleerd in de samenleving. Het kan dus niet uit het stadhuis komen al kan een bestuurder wel helpen om een idee vorm te geven en uit te werken.

2. Het vraagt om onorthodoxe aanjagers

Je hebt burgers nodig, en soms ook ambtenaren, die in staat zijn om het sterke verhaal te ontwikkelen en uit te dragen. Deze mensen moeten ook in staat zijn om productieve confrontaties ('ruzie') aan te gaan om zaken op scherp te zetten.

3. Er zijn politici nodig die op cruciale momenten rugdekking geven

Politici moeten bereid zijn zich hard te maken voor een idee, door ruimte te geven en als het nodig is ook rugdekking te verlenen.

Het was al met al een leerzame avond met nog een paar uitsmijters die ik u niet wil onthouden:

- Pas ervoor op dat je bij burgers hun enthousiasme en betrokkenheid niet wegorganiseert

- Probeer niet altijd te willen overtuigen, maar laat je ook overtuigen

- Je hoeft niet altijd transparant te zijn, dat lukt ook niet altijd, maar wees wel fair en de uitkomst van een proces moet helder zijn.

- Vitale coalities vormen het startpunt van een proces en die participatie moet niet veel verderop pas aan bod komen, als een fase nummer zoveel. Dat werkt niet!

- Capaciteit en geld zijn geen bedreigingen. Durf ook eens zaken te beëindigen: We zijn vaak beter in staat zaken op te starten, dan ergens een punt te zetten.

vrijdag 19 november 2010

Goudse sterren fonkelen in het stadhuis

Vandaag, een dag voor de Dag van de Rechten van het Kind, heeft burgemeester Cornelis in de Trouwzaal van het stadhuis voor de tweede keer in de Goudse geschiedenis de jeugdlintjes uitgereikt. Dit jaar zijn er vijf jeugdlintjes uitgereikt.
Het jeugdlintje, de Goudse Ster, wordt jaarlijks uitgereikt aan kinderen en jongeren die zich bijzonder verdienstelijk maken voor de Goudse samenleving. Er zijn twee categorieën, kinderen tot 12 jaar en jongeren van 13-23 jaar.

Laura Werger en Hans van den Akker (VVD)

De Goudse Ster is er gekomen naar aanleiding van een initiatiefvoorstel van Laura Werger (VVD), die aangaf dat ze blij en trots is dat er opnieuw jongeren in het zonnetje worden gezet en het initiatief aanslaat.

De Goudse sterren zijn uitgereikt aan:

Nick Grossat, 11 jaar
Nick is sinds 2006 bijna elke woensdagmiddag te vinden op de Kinderboerderij. Hij helpt met het verzorgen van de dieren, maar met schoonmaakwerk. Om de kinderboerderij open te kunnen houden zijn er vrijwilligers nodig. Nick is een graag geziene vrijwilliger die op zijn manier meehelpt met het open houden van de kinderboerderij

Linde Emmerzaal, 19 jaar
Linde geeft op een deskundige wijze training aan een groep C-junioren bij atletiekvereniging Gouda. Dankzij haar pedagogische en didactisch talent gaat het haar goed af. Zij heeft het in zich om niet alleen atleten goed te begeleiden , maar ook om het vak van trainer aan anderen bij te brengen.

Reinier Bliek, 19 jaar
Reinier traint wekelijks een pupillengroep bij atletiekvereniging Gouda. Hij is een aansprekend voorbeeld door zijn vriendelijke en enthousiaste manier van training geven. Naast het geven van training levert hij jaarlijks een actieve bijdrage aan sportstimulering voor scholieren als zo’n 500 Goudse kinderen van de basisschool kennis komen maken met atletiek als verenigingssport.

Sanne Smid, 21 jaar
Sanne geeft al ruim anderhalf jaar belangeloos een brugklasser een steuntje in de rug bij het schoolwerk. Als persoonlijke mentor helpt ze wekelijks bij het organiseren en plannen van het huiswerk. Ook gaat ze met de ouders mee naar informatieavonden op school. Op deze manier vergroot ze de kans van de burgklasser op een goede schoolloopbaan.

Nadine Chatoui, 22 jaar
Nadine heeft een theatervoorstelling gemaakt die de dialoog over opvoeden in diverse culturen in Nederland op gang brengt. In de voorstelling ‘Echte Bloemen’ spelen moeders uit de wijk Oosterwei van wie hun roots liggen in Ghana, Marokko, Indonesië en Somalië. Voor de tekst interviewde ze vrouwen uit zeer uiteenlopende culturen. Zij verzamelde hun verhalen met als doel een gesprek op gang te brengen en meer vrouwen een stem te geven. De voorstelling is inmiddels niet alleen in Gouda, maar ook in Utrecht en Amsterdam te zien geweest.

Voor het uitreiken memoreerde burgemeester Cornelis in een korte toespraak aan het feit dat er vele jongeren zich op een positieve wijze inzetten voor de Goudse samenleving, al zal je soms door alle mediageweld het tegendeel gaan geloven.
Het glas is halfvol of halfleeg.
Wat hem betreft is het glas halfvol en bij deze jongeren helemaal vol!

Linde, Nadine, Nick, Reinier en Sanne jullie zijn een voorbeeld voor anderen. Bedankt voor jullie positieve inzet voor Gouda en gefeliciteerd met deze mooie onderscheiding!
v.l.n.r.: Linde, Nadine, Nick, Reinier en Sanne


zaterdag 13 november 2010

Gouda in de vuurlinie


De afgelopen twee weken waren in Gouda bijzonder enerverend. Het begon vorige week maandag zo mooi met het Vrijwilligersbuffet en het aanbieden twee dagen later van het (langverwachte) Groenboek aan wethouder Wendy Ruwhof.Foto: Marianka Peters

Gaandeweg kwam er echter steeds meer onrust over onze stad door het voorval met een aantal jongeren in Gouda Oost op 30 oktober en dat leidde afgelopen woensdag tot een spoeddebat in de gemeenteraad over die situatie. Tevens kwam het initiatiefvoorstel van Trots op Nederland aan de orde, die pleitte voor een programmawethouder Veiligheid.

Wat mij verontrust is dat in toenemende mate blijkt dat alle goede berichten over Gouda niet meer "doorkomen", alleen heftige uitspraken, het nadrukkelijk in beeld brengen van wat niet goed gaat, krijgt aandacht. Dat leidt er ook toe dat zowel binnen als buiten de politiek er steeds heftigere woorden worden gebruikt en dat draagt bepaald niet bij aan het oplossen van de problematiek.

Wat dat betreft is mijn ogen Trots op een verwerpelijke manier bezig geweest met dit dossier: via de pers zijn enorme heftige uitspraken gedaan over de veiligheid in Gouda en de positie van de burgemeester, maar ze gaan daarbij (bewust?) volledig voorbij aan wat er feitelijk allemaal in Gouda wordt gedaan.

Frappant was dat eerder dit jaar de fractie nog lovend sprak over de inhoud van het Veiligheidsbeleid en nu deugt er in hun ogen opeens niets meer van.
Tijdens het debat gaf de PvdA een goed overzicht van alle inzet en activiteiten van de laatste jaren en daarna meldt Trots in haar bijdrage prompt dat er een beleid "van pappen en nathouden" is geweest en er niets is gebeurd de laatste jaren. Zo'n houding maakt je bepaald niet geloofwaardig.
De opstelling van deze partij kon in de raad op weinig sympathie rekenen, maar de media vond het wel interessant en gaf deze partij de meeste aandacht. Jammer, want zo wordt er weer een eenzijdig beeld neergezet.

Naar de mening van o.a. de ChristenUnie had Trots gewoon een motie van wantrouwen tegen de burgemeester moeten indienen, dan hadden ze kleur bekend. Het voorstel om een programmawethouder aan te stellen was daar maar een slap aftreksel van.
Opvallend was dat tijdens het debat Trots op geen enkele vraag van de fracties over nut en noodzaak een antwoord gaf...
Trots kreeg uiteindelijk geen enkele steun voor dat voorstel en in dat opzicht was er dus brede steun voor de burgemeester en het gevoerde beleid.

Is er dan helemaal geen kritische noot te kraken over het voorval en het beleid?
Jawel, we hebben de volgende zaken naar voren gebracht:

1. Doordat de PvdA in het openbaar (via artikel 38 vragen) vragen is gaan stellen hebben ze het risico genomen dat er weer een hetze zou komen over Gouda. Wij betwijfelen of ze verstandig hebben gehandeld, al respecteren we hun opstelling, dat je je niet moet laten weerhouden door mogelijke media gevolgen.

2. De activiteit in Gouda Oost was georganiseerd voor kinderen én hun ouders. De ouders kwamen niet opdagen en wat onze fractie betreft hadden ze toen die activiteit moeten afblazen. Dat was een goed signaal geweest naar de ouders en je moet gewoon het risico van uit de hand lopen van een activieit zo klein mogelijk laten zijn.

3. We hebben erop aangedrongen dat bij activiteiten (voorlopig) wel toezicht is. Dat maakt indruk en bevordert de rust.4. De communicatie richting de burgers moet beter, dat versterkt het draagvlak. We zijn in dat licht blij dat er waarschijnlijk een "stadsmarinier" komt die direct onder de burgemeester valt en als uitvoerder kan doorpakken. Belangrijk is wel dat hij niet al te hard voor de troepen gaat uitlopen, want dan gaat het ook niet lukken.

5. Er moet beter worden omgegaan met meldingen, de burger wil serieus genomen worden.
We zijn blij met de mededeling van districtschef Van Musscher dat overlastmeldingen een hogere prioriteit krijgen (van prioriteit 4 naar prioriteit 2).

Nadat Gouda de afgelopen weken weer zo onder vuur heeft gelegen is het belangrijk dat we ons herpakken en hard aan de slag blijven gaan voor de veiligheid in Gouda.
Alleen door (communiceren van) concrete resultaten zullen we Nederland overtuigen van de juistheid van onze aanpak.

zaterdag 6 november 2010

Tanks omsingelen Gouda Oost


"Zaterdagmorgen vroeg heeft het ministerie van Defensie opdracht gegeven (in overleg met het ministerie van Binnenlandse Zaken) om een eind te maken aan de rellen in Gouda en zijn er militairen en tanks naar Gouda Oost gestuurd. De wijk is vervolgens omsingeld en ondersteund door militairen en politie is de wijk helemaal schoongeveegd en zijn 100 jongeren opgepakt en afgevoerd naar een kazerne, waar ze voorlopig 3 x 24 uur worden opgesloten."


Bovenstaand fictief bericht zal wellicht menig lezer met instemming lezen. Eindelijk wordt er krachtdadig opgetreden in Gouda. In de ogen van menigeen wordt er in Gouda namelijk nauwelijks iets gedaan en volgens hen is er een beleid van van pappen en nathouden en af en toe een "incident" aanpakken en dat is het dan.


Vorige week zaterdag was er inderdaad een heel vervelend "incident" rond een georganiseerde activiteit: met jongeren afval opruimen en bloembollen planten in Gouda Oost.
Detail: opvallend was het dat er geen ouders waren meegekomen en de ongeveer 30 kinderen op zichzelf waren aangewezen...

Doordat er op een gegeven moment (nadat er chocolademelk op een glijbaan was gegooid) een groep van zo'n 10 Marokkaans Nederlandse jongens begon te klieren ging het mis.
Deze jongeren zijn gaan gooien met de bloembollen en pakten de bloembollen van andere kinderen af. Het aanspreken van de jongens op hun gedrag had geen effect. Eén bloembol trof het hoofd van een clown. Mede naar aanleiding daarvan is besloten om de activiteit vroegtijdig te stoppen en de spullen in te pakken.

Dit is wat er is gebeurd. Er is geen melding bij de politie gedaan, de persoon die is geraakt heeft geen aangifte gedaan.
Uiteraard zijn de jongens ver over de schreef gegaan en is het terecht dat de politie de jongens oppakt en hen aanpakt mét hun ouders, want ook die hebben een verantwoordelijkheid voor dit gedrag!

Alleen is het sterk overdreven om hier zoveel landelijke media tam-tam over te maken en over "straatterreur" te spreken.

We liggen in Gouda echter onder een "media vergrootglas", wat betekent dat ieder voorval veel aandacht krijgt en als een bevestiging wordt gezien van "zie je wel, het is een zooitje in Gouda en de politie doet niets".
Dat betekent ook dat een ieder die voorvallen naar buiten brengt, hetzij via vragen stellen, hetzij via open brieven, interviews e.d. zich heel goed moet realiseren dat dit een sneeuwbal effect kan krijgen in de media.

Zonder dat we de werkelijke problemen moeten wegstoppen of negeren is het wel belangrijk dat we in de communicatie zorgvuldig en doordacht bezig zijn en niet met elkaar bovenop ieder voorval duiken, daar heeft iedereen zijn/haar eigen verantwoordelijkheid in.

Toeval of niet, juist deze week gaf Paul van Musscher, districtschef Gouwe IJssel, in de krant van Gouda heel open aan waarmee ze bezig zijn en gaf ook aan dat er binnenkort meer informatie komt. Ook bij Gouwestad TV gaf hij dat onlangs aan.

Er gebeurt heel veel in Gouda op het gebied van veiligheid, maar gelet op de huidige situatie is het misschien toch beter om bij activiteiten (voorlopig) ook voor toezicht te zorgen om direct te kunnen optreden.

Daarnaast moeten we nog beter communiceren over wat er allemaal gaande is en welke resultaten er worden geboekt, zodat er een evenwichtig beeld ontstaat. Vooral op dat vlak zal ik zoveel mogelijk mijn steentje blijven bijdragen.

Want ondanks alle problemen die er zijn is Gouda een stad waarop ik trots ben!

dinsdag 2 november 2010

Gerard Schotanus naar de provincie

"Politici moeten communiceren"

Op de ledenvergadering van de Provinciale Unie Zuid-Holland is Gerard Schotanus gekozen als kandidaat voor de verkiezingen voor de Provinciale Staten op 2 maart 2011.

Hij komt op een prachtige 3e plaats te staan en is daarmee de hoogste nieuwe binnenkomer. Er is dus een reële kans dat Gerard na de verkiezingen naar de Staten zal gaan en dat is voor hem een mooie plek, al zal ik hem in Gouda straks wel gaan missen.

Gerard is nu ruim 12 jaar raadslid in Gouda en houdt zich vooral bezig met ruimtelijke ordening, milieu en armoedebestrijding. Onderwerpen die hem vanuit zijn geloofsbeleving nauw aan het hart liggen.
In de Staten wil hij zich vooral gaan bezighouden met Ruimtelijke ordening, Infrastructuur en milieu.

Gerard heeft zich op lokaal niveau altijd ingezet voor een goede communicatie van de overheid naar de burger, waarbij de politieke partijen een belangrijke rol vervullen. Op provinciaal niveau is goede communicatie ook noodzakelijk en voor Gerard zal het opnieuw een speerpunt zijn.

Een voorbeeld van die communicatie is de gemeentelijke herindeling. Als statenlid moet je op de hoogte zijn van de gevoelens die dat bij de betrokken gemeenten met zich meebrengt om uiteindelijk een eigen verantwoorde keuze te maken
“Het is toch wel opvallend dat er op dit moment vanuit de Staten wordt gedacht dat Gouda Waddinxveen wil annexeren, zonder dat er met de betrokkenen gesprekken zijn gevoerd. De werkelijkheid ligt echt anders.”

Wat dat betreft kan Gerard straks misschien – afhankelijk van de besluitvorming op provinciaal niveau - een belangrijke rol vervullen in het proces tussen Gouda en Waddinxveen, wat heel gevoelig ligt en waar nog veel zal moeten worden gepraat.

Gerard, proficiat met je kandidaatstelling!