zaterdag 28 augustus 2010

Onrust over ambulancepost

foto: Marianka Peters

Er is in Gouda – met name in buurtschap Stolwijkersluis - de nodige onrust ontstaan over de nieuwe vestigingslocatie voor de Regionale Ambulancedienst (RAD). Deze wil zich namelijk aan de Gouderaksedijk 1 gaan vestigen.

Aanvankelijk zou de RAD zich op de locatie van Promen vestigen, maar rond 1 juni 2010 heeft Promen gemeld dat zij vanwege eigen huisvestingsnood het betreffende gebouwgedeelte niet meer wil verhuren aan de RAD.

Het college heeft toen met spoed naar een alternatieve locatie gezocht en deze gevonden aan de overzijde van de rotonde, aan de Gouderaksedijk 1.
De locatie valt echter in het buitengebied en heeft een groenbestemming. Hierdoor is in principe geen nieuwe bebouwing toegestaan. In het provinciaal streekplan is echter - zo meldt het college - een uitzondering opgenomen voor hulpdiensten, waardoor een ambulancepost door middel van projectbesluit mogelijk kan worden gemaakt.


De bewoners van het buurtschap vrezen geluidsoverlast en storen zich er ook aan dat de locatie heel dicht op de woningen komt te staan. Ze willen mogelijk wel meewerken voor zover het om een tijdelijke oplossing gaat, in afwachting van het gereedkomen van de Zuidwestelijke Randweg, maar er zijn misschien ook nog wel alternatieve locaties te vinden.

Op dit moment is de ambulance post gevestigd aan de Fluwelensingel, maar op verzoek van de Raad, waarbij vooral de ChristenUnie en de PvdA een belangrijke rol hebben gespeeld, is later toegezegd dat het hier om een tijdelijke vestigingsplaats zou gaan.
Het was oorspronkelijk de bedoeling dat de RAD maar tijdelijk naar de Fluwelensingel zou gaan, maar deze wilde - i.v.m. aanrijtijden - zich graag daar definitief vestigen en de gemeente zocht toen in eerste instantie in 2008 naar inpassingsmogelijkheden om de RAD tegemoet te komen.

Opvallend is overigens dat B&W - voor bovenstaande discussie met de Raad - een helder besluit heeft genomen op 23 september 2008: "Een ambulancepost van de RAD is, vooruitlopend op een definitieve vestiging nabij de zuidwestelijke randweg, vanaf januari 2008 tot oktober 2010 tijdelijk gevestigd in een gemeentepand in het zuidelijk plangebied."

Daarnaast heeft Ben van der Vlist Adviesbureau in oktober 2009 een rapport opgeleverd met locatie onderzoek en daar staan interessante zaken in:
1. opdracht: inventariseren van de aanwezige en beschikbare ruimten in de nabijheid van de Zuidwestelijke Randweg.
2. randvoorwaarde: vestiging langs de nieuwe ZWR. Niet in of nabij een woonbuurt i.v.m. geluidsoverlast.
3. conclusie: in het rapport worden drie locaties genoemd die geschikt zijn, waarbij de voorkeur wordt uitgesproken voor vestiging op het sluiseiland. Het CDA heeft inmiddels artikel 38 vragen gesteld over het besluit van het college en wijst terecht ook op deze locatie.
Overigens wordt de Gouderaksedijk niet als optie genoemd!
Het is nu wachten op de beantwoording van de vragen door het college, maar het lijkt me verstandig als het college nu kiest voor een voorlopige vestigingsplaats en daarna zo snel mogelijk aan de slag gaat om de ambulancepost op het Sluiseiland te realiseren.

dinsdag 24 augustus 2010

Eind goed al goed voor bewoners langs Aschpotpad? (onderhoud deel 5)
Sinds 2007 voeren bewoners langs het Aschpotpad (wijk Achterwillens) "strijd" voor hun privacy.
Na enkele jaren van intensieve contacten en frustraties van bewoners lijkt er nu daadwerkelijk iets te gaan gebeuren.

weinig privacy - boompje is initiatief van een bewoner


Een terugblik

In april 2007 worden de bewoners uitvoerig geïnformeerd over allerlei werkzaamheden rond de Molenmeesterslag, Dijkgraafslag en Wethouder Venteweg en daarbij wordt concreet aan de bewoners bij het Aschpotpad het volgende toegezegd: "Bij de besluitvorming met betrekking tot het planten van de struiken zal zoveel mogelijk rekening gehouden worden met de wens van een groot aantal bewoners om zo snel mogelijk opnieuw privacy te hebben." Door de aanleg van een fietspad direct langs de achtertuinen van de bewoners van de Molenmeesterslag waren ze namelijk hun privacy kwijt.
De werkzaamheden zouden voor eind juni 2007 zijn afgerond.

Dan vindt er in mei 2007 een bewonersavond plaats en wordt toegezegd aan de bewoners van de Molenmeesterslag, dat "het bestaande beplantingsplan zodanig wordt aangepast dat achter de woningen struiken worden geplant die ten minste zo'n 3 meter hoog worden."
De beplanting zal in het najaar van 2007 worden gerealiseerd.

Vervolgens wordt er uiteindelijk voor een beplanting gekozen die nauwelijks groeit, waardoor de bewoners al jaren nauwelijks enige privacy hebben. Een aantal bewoners krijg na veel klagen wel aangepaste beplanting, maar de meesten niet.
De bewoners laten het er niet bij zitten en hebben talloze malen contact met diverse instanties, maar het lukt hen niet om iets voor elkaar te krijgen.
Begin 2010 wordt expliciet meegedeeld dat Cyclus als enige de bevoegdheid heeft om iets aan de beplanting te kunnen doen, maar van die kant blijft het erg stil.
In april komt er iemand van Cyclus kijken en deze geeft aan dat de beplanting inderdaad niet voldoet en dat dit destijds ook door hen is aangegeven....
Nu ontstaat hierdoor een ping-pong tussen de gemeente en Cyclus, waarbij de bewoners als tussenschakel fungeren. Dat is niet handig. Cyclus had m.i. beter via Meldpunt Openbaar Gebied kunnen communiceren om tot een oplossing te komen.

Recente ontwikkelingen

Maar goed, uiteindelijk na opnieuw een initiatief van de bewoners kwam er onlangs een concrete toezegging vanuit Cyclus dat uiterlijk in maart 2011 de beplanting op orde zal zijn en lijkt aan deze onverkwikkelijke gang van zaken een eind te komen.

vrijdag 20 augustus 2010

LanzaroteDe laatste weblog bijdrage is al weer even geleden en sommigen vroegen zich wellicht af of mijn actie voor beter groen onderhoud in Gouda ten einde is. Absoluut niet! Ik heb echter de afgelopen 8 dagen genoten van een heerlijke vakantie op Lanzarote (Canarische eilanden).
De vulkanische oorsprong van dit eiland is nog heel goed zichtbaar en laat een onvergetelijke indruk achter.

Dankzij de architect César Manrique (1919-1992) heeft het eiland een kunstzinnige ontwikkeling doorgemaakt en is voorkomen dat hoogbouw de kustlijn domineert.
Ofschoon toerisme de belangrijkste bron van inkomsten voor de 128.000 eilandbewoners is, 85% is werkzaam in het toerisme, heeft het eiland toch haar oorspronkelijke, ongerepte karakter weten te behouden.

Ook hier zijn de gevolgen van de economische crisis merkbaar, maar bedrijven bundelen hun krachten om voor de toeristen activiteiten te kunnen blijven ontplooien.

Wat mij opviel was dat de straten (meestal) zo ontzettend schoon zijn en de perkjes en pleinen er perfect bijliggen. Het gaf me weer een extra impuls om me in te blijven zetten voor een aantrekkelijk Gouda, waarbij het groen goed onderhouden wordt.

Hieronder een foto impressie:

Jardin de Cactus


Haria in het "Dal van de duizend palmen"

Prachtige bergen met schitterende kleurschakeringen

De zee is dikwijls onstuimig

Talloze vulkanen en kraters

Jameos del Agua - ontsloten grottenstelsel


Cueva de los Verdes - vulkanische grotten

Koperkleurig landschap

Krater

La Geria - wijnplanten in in pikzwarte vulkaankratertjes

Yaiza - mooiste dorp van Lanzarote

De vliegtuigen landen pal achter het strand

Nationaal Park Timanfaya - bizar vulkaanlandschap

Prachtig blauwe zee en ideaal voor kitesurfen

Teguise - prachtige stad met sierlijke pleinen

In kreekjes bij de zee tref je soms prachtige vissen aan

Mirador del Rio - Fantastisch uitzicht op het noordelijkste punt

Krater vanuit het vliegtuig

maandag 9 augustus 2010

Onderhoud Middenwillens moet beter! (onderhoud deel 4)

Riet langs slootrand Achterwillenseweg groeit zo hard dat soms het water nog nauwelijks zichtbaar is.


Het groenonderhoud blijft mensen inspireren om mij te benaderen, zodat mijn rol als ombudsman J steeds beter uit de verf komt....
Vandaag aandacht voor een interessante wijk: Middenwillens.

Deze nieuwe wijk met prachtige woningen heeft heel wat te melden, waarbij voor het eerst ook nadrukkelijk de verkeersveiligheid in het geding is:

Middenswillens en de Achterwillenseweg hebben te maken met een bedenkelijk onderhoudsniveau en dat heeft bewoners ertoe gebracht herhaaldelijk klachten daarover in te dienen, maar concrete actie blijft vaak uit, of het onderhoud gebeurt op een wijze waar je vraagtekens bij moet zetten.

Om te beginnen de sloten langs de Achterwillenseweg. Evenals op veel meer plaatsen in Gouda groeit het riet ongelooflijk hard en je ziet soms nog nauwelijks het water. Al jaren is hier niets meer aan gedaan. Daarnaast is het water ook hier en daar nog eens helemaal groen door het kroos.

Binnen de wijk is een fraaie speellocatie maar wat hier, en ook elders in de wijk, opvalt, is het vele onkruid dat overal op straat tussen de tegels omhoog komt. Dat is toch niet nodig en het maakt dat deze jonge en mooie wijk er wat armoedig uitziet.

Een onderwerp dat iedere keer weer terugkomt in Gouda is het maaien.
Vorig jaar is er in deze wijk gemaaid, maar is veel blijven liggen. Het gemaaide lag gewoon te rotten en er kwam totaal geen nieuw gras meer op. Na klagen nam iemand van Cyclus op een gegeven moment contact op met een bewoner en gaf na wat uitleg aan: "Ik weet nu precies waar het over gaat, ik ga eraan werken'. Bewoner is vervolgens hoopvol gestemd, maar er gebeurt niets....

Onlangs kwam dan weer opnieuw een ploeg maaien en met "grof geschut" werden de randen van de Middenwillenseweg onder handen genomen. Diepe sporen geven aan waar de machines hebben gereden, langs de sloot is het riet en andere planten op diverse plaatsen plat gereden en de grond is zo toegetakeld, dat hier echt nooit meer een (mooi) grasveld komt.
Al met al een treurige aanblik en het onderhoud geeft niet aan dat er zorgvuldig met het groen wordt omgegaan.

Dan kom ik op het onderwerp verkeersveiligheid i.c.m. groenonderhoud: de kruising Goudvlinderstraat / Achterwillenseweg
Verkeer dat vanuit de wijk via de Goudvlinderstraat de Achterwillenseweg op wil rijden wordt al door een geel bord gewaarschuwd, dat ze moeten oppassen voor fietsers.
Dat is prima, maar het zou nog beter zijn als de zichtbaarheid wordt verbeterd. Je kunt nauwelijks zien of er fietsers of brommers van rechts komen door het hoge groen en de begroeiing rond de bomen.
Na klachten is er alleen pal naast de Achterwillenseweg wat gemaaid, maar dat is volstrekt onvoldoende.
Omdat er nog geen ongelukken zijn gebeurd lijkt niemand zich druk te maken, maar dat is wel erg simpel gedacht. Even een uurtje maaien en alles ziet er verzorgd en veilig uit!


Mijn verhaal eindigt niet in mineur. Ik ontdekte namelijk dat de tuinen van Willenslande I en II prachtig zijn aangelegd en erg goed zijn onderhouden. Dit is echter wel een particulier initiatief!

Laat dit Cyclus mogen inspireren tot beter groenonderhoud, want het contrast is nu wel erg groot...

woensdag 4 augustus 2010

Theo Krins een pyromaan of ombudsman?


Het onderwerp (groen)onderhoud in het openbaar gebied blijft de gemoederen flink bezighouden en de Goudse Post heeft het zelfs op de voorpagina over "met vuur spelen" en merkt op dat ik "kennelijk mijn controlerende taak de afgelopen jaren niet heb uitgevoerd". Sommigen beweren zelfs dat ik me niet in zou zetten voor de belangen van de bewoners in de stad.
Marianka Peters (Goudse Post) vindt dat ik me opwerp als ombudsman en in mijn nopjes zou zijn over mijn successen.

Het zal wel te maken hebben met het gegeven dat ik raadslid ben en de door mij gekozen toonzetting, maar ik herken me totaal niet in deze kritiek. De ChristenUnie heeft zich altijd ingespannen voor een schoon en goed onderhouden stad. Ik heb me enige jaren geleden o.a. ervoor ingezet dat het Willem Vroesenplantsoen beter onderhouden wordt, mijn collega Gerard Schotanus heeft zich o.a. ingezet voor beter onderhoud rond de St.-Janskerk, het Omlooppad en Park Atlantis. We doen ons werk vaak in stilte, maar we hebben zeker niet zitten slapen.

Daarnaast ben ik helemaal niet trots op zgn. successen, maar ik baal juist dat zoveel bewoners vele malen moeten melden en dan nog geen resultaat zien en dat stel ik aan de kaak. Mijn gemelde `succes´over het eiland was cynisch bedoeld, want het had natuurlijk al lang geregeld moeten zijn en het direct reageren na het stuk in het AD vond ik bepaald geen sterke actie van Cyclus!

Wellicht denkt u, maar waarom treed je juist nu naar buiten?
Het antwoord is eenvoudig: de laatste tijd is het onderhoud behoorlijk verslechterd en ik kreeg sinds mei van diverse kanten meldingen. Dat was voor mij aanleiding om stevig aan de bel te trekken.

Inmiddels weer een ander verhaal, ditmaal over het Ronssepad:

Bewoners aan de Ronsseweg zijn in 2009 geconfrontreerd geweest met werkzaamheden in het gazon, vanwege het verleggen van kabels en gasleidingen en het plaatsen van afsluiters.
Gevolg van deze werkzaamheden: veel troep en onkruid tot een hoogte van soms wel 1.30 meter.
Diverse bewoners zijn toen in het geweer gekomen, er zijn allerlei meldingen gedaan en afgelopen mei is er toen uiteindelijk wat actie ondernomen.

Er is o.a. wat gras gezaaid en wat gemaaid, maar het resultaat is niet fraai, veel kale plekken en vooral onkruid (zie de foto). Men noemt dit een "ecologisch gazon"....
Als het meezit wordt in het najaar weer gemaaid, maar dan zullen ze met het gras maaien snel klaar zijn...

Een paar jaar geleden werd er volgens de bewoners nog iedere veertien dagen gemaaid. Dat is misschien wel erg veel, maar nu moeten de bewoners het doen met zicht op onkruid dat meer dan een meter hoog staat en dat kan toch niet de bedoeling zijn.


Foto´s ontvangen van bewoner aan de Ronsseweg, waarvoor mijn dank!

maandag 2 augustus 2010

Onderhoud openbaar gebied (deel 2)


De zomer actie voor beter onderhoud van het openbaar gebied/groen maakt veel los bij de inwoners in Gouda en ik heb al heel wat (positieve) reacties gehad.

Voordat ik over de diverse situaties schrijf probeer ik eerst een zo goed mogelijk beeld te vormen van de situatie en na te gaan wie er de betrokken partijen zijn.
Het zal niemand verbazen dat bijna altijd Cyclus wordt genoemd als de partij die bepaalde afspraken niet nakomt en/of onderhoud niet of slecht uitvoert.

Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat Cyclus rond het openbaar gebied/ groen met veel mooie woorden probeert verwaarlozing en achterstallig onderhoud uit te leggen als "het werken volgens beeldkwaliteit om het integraal beheer van de openbare ruimte verder te professionaliseren".

Toen Cyclus jaren geleden (met Promen als onderaannemer voor het groenonderhoud) de taken overnam garandeerde men de staat van onderhoud op basis van een nulmeting te hanteren. We kunnen nu constateren dat op veel plaatsen het onderhoud alleen maar slechter is geworden, dus dat men niet is nagekomen wat men destijds heeft beloofd.

Een concreet voorbeeld is een betonnen bak voor straatzout aan de Voorwillenseweg. Al jaren wordt deze niet meer gebruikt en het depot brokkelt steeds verder af. Ieder jaar werd bij Cyclus gevraagd (en vanaf 2010 ook bij Meldpunt Openbaar Gebied, die de meldingen keurig doorgaf aan Cyclus) om de restanten van de bak weg te halen. Tot in 2009 gebeurde er niets. In 20o9 kwam er een auto van Cyclus om de bak mee te nemen in de veronderstelling dat het om een plastic bak ging. Dat was niet het geval en men beloofde de bak alsnog te komen weghalen. Weer diverse meldingen verder, waarvan de laatste vorige week (...) , heeft er uiteindelijk toe geleid dat de bak door Cyclus nu is weggehaald.