maandag 31 december 2012

Wethouder toont meer initiatief!Op oudejaarsdag wil ik met mijn collega Gerard Schotanus nog aandacht besteden aan het parkeerbeleid en de mogelijkheid voor bezitters van elektrische auto's om in de directe omgeving van hun woonhuis de auto te kunnen opladen.

Parkeerbalans


In 2011 hebben ChristenUnie en SGP aan wethouder Ruwhof gevraagd om een parkeerbalans. De fracties wilden zien of de sterke verhoging van de tarieven voor eerste en tweede vergunning terecht zijn geweest. De parkeerbalans geeft een goed overzicht van uitgaven en inkomsten. De vraag die zich aan ons opdringt is o.a. of de uitgaven niet verminderd kunnen worden . De wethouder heeft aangegeven dat medio 2013 het parkeerbeleid aan de orde komt.

Minder blik 

Voor de ChristenUnie is het vertrek van bedrijfsauto’s uit de verblikte wijken een item dat we graag terug willen zien bij het nieuwe parkeerbeleid. Verder willen zicht krijgen op de consequenties van het al dan niet vergroten van het gebied met een vergunningenbeleid. Andere opties zijn: goedkoper parkeren in parkeergarages en terreinen (vooral voor reizigers met OV, maar – indien haalbaar – ook voor bezoekers) e.d.

Denk mee! 

We stellen het prijs als u meedenkt! Heeft u suggesties of ideeën omtrent parkeren in Gouda, laat het ons weten! Stuur ons een mail (theo.krins@gouda.nl) of tweet.

Laadpunten 

Een ander actueel onderwerp m.b.t. het parkeren is het opladen van een elektrische auto. De ChristenUnie heeft hierover onlangs artikel 38 vragen gesteld aan het college.
In haar beantwoording geeft het college aan dat ze de ontwikkelingen rond het elektrisch rijden verwelkomt en dat ze dit graag willen faciliteren. Waar plaatsing van een oplaadpaal op eigen terrein niet mogelijk is wil het college medewerking verlenen aan plaatsing in de openbare ruimte. Hierbij bekijkt zij welke plek in de buurt het beste past; dit kan dus een andere plek zijn dan bij de aanvrager voor de deur. Het college neemt hiervoor een verkeersbesluit, markeren de plek en plaatsen hier een bord bij dat deze plek bestemd is voor het opladen van een elektrische auto. Daarnaast gaat het college er vanuit dat de aanvrager aanschaf, beheer en onderhoud van de palen regelt. Er zijn inmiddels marktpartijen, bijvoorbeeld dealers van elektrische auto’s, die dit voor particulieren en bedrijven kunnen organiseren.

Laadpalen

Verder werkt de gemeente Gouda eraan mee dat particulieren die via Stichting E-laad een laadpaal hebben aangevraagd, deze ook kunnen plaatsen. Plaatsing zal naar verwachting uiterlijk 1 juli 2013 gerealiseerd zijn.

Parkeergarage 

Er is meer goed nieuws: in de nieuwe parkeergarage op het Bolwerk zijn twee laadpunten voor elektrische auto’s aanwezig. Ook zal de gemeente komend jaar een openbaar laadpunt op het parkeerterrein van Klein Amerika realiseren.Waterstof beter alternatief?

Sommigen - ook in de lokale politiek - vragen zich af in hoeverre we onze focus moeten hebben op elektrisch rijden en het faciliteren van oplaad cplekken. Er zijn inderdaad op experimentele basis alternatieven, zoals rijden op waterstof. Deze techniek slaat de milieu onvriendelijke cyclus van energiecentrale, laadpalen en stopcontacten over. Bij waterstof gaat het om een brandstofcel. Dit betreft een motor zonder bewegende delen die ervoor zorgt dat waterstof uit een tank zich chemisch vermengt met zuurstof uit de lucht.  Waterstof is een bijproduct uit de chemische industrie en dus goedkoop en milieuvriendelijk. Maar... als de brandstofcel grootschalig wordt ingevoerd is veel meer waterstof nodig en dan zullen er speciale fabrieken moeten worden gebouwd, waarin water in zuurstof en waterstof wordt gescheiden en dat kost veel energie. Ook distributie en opslag van waterstof leveren nog behoorlijke problemen op.

Conclusie

Met de huidige stand van zaken rond milieu vriendelijke alternatieven voor de conventionele motoren is het een goede zaak om extra aandacht te besteden aan elektrisch rijden en daarbij oplaad punten te faciliteren. De ChristenUnie is blij dat het college op dat terrein nu veel minder terughoudend is geworden en zelfs voortvarend aan de slag is gegaan.

zaterdag 22 december 2012

Feest met een boodschap!Nu het bijna kerst is en we even wat afstand mogen nemen van onze politieke werkzaamheden is het goed om terug te blikken, maar ook om vooruit te zien.

Over een paar dagen mogen we kerst vieren. We vieren dan dat Jezus Christus naar deze aarde is gekomen als Mens om ons van onze zonden te redden. Hij koos ervoor om niet in het prachtige Jeruzalem en in een mooi onderkomen geboren te worden, maar in Bethlehem ergens buiten, omdat er nergens een plek was om binnen te kunnen overnachten.
Goed om tijdens alle gezelligheid rond kerst dit niet te vergeten!


Op de valreep kregen we weer goed nieuws over onze stad te horen!
Onlangs ontvingen we het Bewijs van Goede Dienst van het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING).
Dit certificaat wordt verleend aan gemeenten die zich actief inzetten om de dienstverlening aan ondernemers te versterken.
Gouda is alert op het binnen de wettelijke termijn afhandelen van vergunning aanvragen en de besluiten zelf blijken van hoge kwaliteit te zijn.

Een mooie opsteker en een aanmoediging om hier op adequate wijze mee door te gaan.

Ik wil u ook graag attenderen op het nieuwjaarsfeest op 11 januari 2013!
Het gemeentebestuur nodigt alle inwoners uit om hierbij aanwezig te zijn. U kunt dan gelijk kennismaken met onze nieuwe burgemeester Milo Schoenmaker.

Door op onderstaande afbeelding te klikken kunt u zich aanmelden. U weet dan zeker dat u erbij kunt zijn.


Tenslotte wens ik u goede kerstdagen toe en een gezond en voorspoedig 2013!

maandag 17 december 2012

Tovenaar van het evangelieZondagavond 16 december was na de succesvolle uitvoering in 2011 van The Passion, er opnieuw een prachtige uitvoering met een bijbelse boodschap de Markt in Gouda.

Ditmaal stond het kerstverhaal centraal, waarbij Gert van der Vijver, de "zandtovenaar", met zijn zandkunst een centrale rol had. Gedurende  de hele opvoering van bijna 1 uur toonde hij prachtige zandtekeningen, waardoor het verhaal dat verteld en gezongen werd een extra dimensie kreeg.

Het was een prachtige voorstelling, waarbij het kerstverhaal door Charly Luske vanuit de Bijbel heel puur werd gebracht. Tussen de vertellingen door konden de duizenden mensen op de Markt genieten van de muziek van diverse bekende musici.

Voor heel wat mensen zal deze avond wellicht een mooie, misschien zelfs wat nostalgische, avond zijn geweest, waarbij ze hebben genoten van diverse artiesten. Voor anderen was het wellicht een avond die gezien kan worden als goede promotie van onze mooie stad Gouda.

Voor mij was het beiden, maar vooral ben ik blij dat het evangelie van Jezus Christus zo puur heeft mogen klinken en ik hoop dat er mensen hierdoor zijn stilgezet en op zoek gaan naar Hem die als Redder van de wereld naar deze aarde is gekomen.

Hierbij een foto verslag:


Samen met Elise Mannah zingen we het Goudalied

Velen hadden de speciale lichtjes voor deze avond meegenomen


Charly Luske vertelde het kerstverhaalIris Kroes had haar harp weer bij zich


Melissa Venema speelt trompet

Pearl Jozefzoon
Femke Meines


Hind

Gouds Kinderkoor

Ralph Mackenbach


Tim Douwsmavrijdag 14 december 2012

Stamppot burgemeester in Gouda

Foto's: Marianka Peters / http://www.mariankapeters.nl
Op 13 december 2012 was er een bijzondere raadsvergadering, aangezien we op deze avond een nieuwe burgemeester hebben gekregen: Milo Schoenmaker.

Al eerder heb ik hem op mijn blog geïntroduceerd, maar vanavond mochten we hem voor het eerst live meemaken. Het is een energiek iemand die voor onze mooie stad wil gaan.
In zijn eerste speech als burgemeester van Gouda gaf hij aan van Kaarsjesavond te hebben genoten en de stad vooral op de fiets te willen gaan leren kennen.
Een VVD-burgemeester die de fiets promoot, dat is natuurlijk gelijk een punt extra  :-)

De burgemeester wil zich inzetten voor goede communicatie, openbare orde en veiligheid, financiën en de regionale samenwerking. Een pittige klus, waar hij zich de komende jaren helemaal in kan uitleven.
En of hij nu de schaap met vijf poten of de duizendpoot zal zijn moet blijken, maar hij hoeft zich in ieder geval geen dag te vervelen.

Maar hij wil ook graag de inwoners op een ludieke manier beter leren kennen: omdat hij voorlopig nog in Bussum woont, zoekt hij voor de avonden nog adressen waar hij kan eten, bij voorkeur stamppot.

Er werden op deze avond diverse toespraken gehouden en diverse malen werd aangegeven dat van de nieuwe burgemeester vooral inzet wordt verwacht op het gebied van regionale samenwerking.
Gelet op de ontwikkelingen vanuit Den Haag is dat logisch en het zou mooi zijn als mede door de inzet van onze nieuwe burgemeester de ontwikkeling van het Groene Hart een sterke impuls krijgt.

Commissaris van de Koningin Jan Franssen feliciteert de nieuwe burgemeester
De voorzitter van de vertrouwenscommissie, Hilde Niezen, hield - zoals vaak - een mooie toespraak met leuke anekdotes. Zo vertelde ze dat de kandidaten werden geconfronteerd met een informeel moment met de leden van de vertrouwenscommissie en dat dan ook lastig eetbaar gebak werd gepresenteerd. Er werd dan gelet op de wijze waarop de kandidaat zich bewoog tussen de mensen en... hoe het gebakje werd opgegeten. Milo Schoenmaker had een lastig hazelnootgebakje, maar maakte daar korte metten mee.

Burgemeester Pieter Broertjes van Hilversum somde een aantal karakter eigenschappen van Milo op, waardoor wij een interessant beeld van hem kregen:
Hij is een duizendpoot, bouwt bruggen, hij is niet breekbaar maar je kunt hem wel raken, voorzichtig bestuurder, groot voorstander van samenwerking in de regio maar wel stap voor stap.
Hij gaf Milo Schoenmaker een opdracht voor Gouda mee: maak de stad groot, gelukkig en geliefd!

Gert-Jan Kats, burgemeester van Zuidplas, heette de burgemeester hartelijk welkom in de kring, Klara Smeets, Stadsdichter van Gouda, had een prachtig gedicht gemaakt met de titel "Labyrint" en de plaatsvervangend raadsvoorzitter Jan Vermeij overhandigde hem een Goudse pijp.

Alle warme woorden die zijn geuit op deze avond moeten voor Milo en zijn gezin als een warm bad zijn geweest. Aan hem nu de uitdaging om zijn ambities waar te maken en een burgemeester te zijn waar de stad trots op is.
Ik wens hem veel wijsheid en succes toe en zie uit naar een goede samenwerking.

Loco-burgemeester Marion Suijker hangt de ambtsketen om

Plaatsvervangend raadsvoorzitter Jan Vermeij overhangt de voorzittershamer

Een toost op de nieuwe burgemeester

woensdag 12 december 2012

Gouda bij Kaarslicht 2012Dit jaar was de 57e Kaarsjesavond in Gouda. Van 14.00 - 22.00 uur waren er talloze activiteiten in de stad met natuurlijk om 19.00 uur als hoogtepunt de viering rond de kerstboom. Voor waarnemend burgemeester Jan Mans en zijn vrouw was het een bijzonder moment, daar ze nog nooit op Kaarsjesavond waren geweest en nu als burgemeester daar getuige van mocht zijn en ook het kerstevangelie mocht voorlezen.

Hieronder een foto impressie:
Middagconcert met o.a. Nijmeegs Mannenkoor in St.-Janskerk

De Goudse Bomans


Burgemeester Mans spreekt de genodigden toe

Koperblazers vanaf de toren van de St.-Janskerk
Di Gojim
Burgemeester Mans leest het kerstevangelieSt.-Janskerk


Het Bespaarhuis prachtig verlicht

Gouwe Kerk

Di Gojim

Blackgospelkoor "Miracles"