vrijdag 30 april 2010

Harro bedankt! Welkom Gerard en Sieds Elze!


Het was deze week voor de raad, in het bijzonder voor de ChristenUnie, een bijzondere week.

Harro Janssen nam afscheid als wethouder en raadslid, Gerard Schotanus kwam daardoor - na een paar weken afwezigheid - weer terug in de raad en we hebben voor het eerst een burgerraadslid: Sieds Elze Sennema.

De raad had maar liefst drie avonden nodig om het nieuwe college, raadsleden en burgerraadsleden te installeren.

Op maandagavond werden de kandidaat-wethouders ondervraagd over hun motivatie, ervaring en voornemens. Het werd de kandidaten niet al te moeilijk gemaakt en ze hebben er allemaal duidelijk zin in.

Dinsdagavond werd het wat "spannender" omdat er toen een "opiniërende bespreking" was van het coalitieakkoord. Het was dus niet mogelijk om als raad al dan niet inhoudelijk akkoord te gaan met dit akkoord, hetgeen voor Gouda een politiek novum is....
De fracties konden nu alleen inhoudelijk reageren. Besluitvorming vindt t.z.t. plaats bij de uitwerking van het akkoord in afzonderlijke raadsvoorstellen, in het bijzonder bij de aanbieding van de begroting voor 2011 en volgende jaren.


Veel fracties gaven aan het jammer te vinden dat de ChristenUnie buiten het college is gebleven en uitten veel waardering naar Harro Janssen, die als wethouder voor onze stad het uitstekend heeft gedaan. Het was voor Harro bepaald geen gemakkelijke avond, maar alle lof en waardering deed hem zichtbaar goed.


Onze nieuwe fractievoorzitter, Anke Huisman, had een prachtige metafoor over de fiets om onze gevoelens over het proces rond de collegevorming onder woorden te brengen.

De integrale versie vindt u op de website van de ChristenUnie, maar hierbij een klein gedeelte daaruit:


"Vandaag wordt het startschot gegeven voor een nieuwe fietstocht. Het landschap is veranderd. Vier jaar geleden fietsten wij in redelijk vlak land. In de verte zagen we wel wat heuvels, maar die gingen we met veel ambitie tegemoet. “Dat gaan we doen” zeiden we tegen elkaar! (..)


Het landschap is veranderd. Aan de horizon doemen nu dreigende bergen op die bedwongen moeten worden en er is uitzonderlijk zwaar weer op komst. Wat doet een ploegleider in zo’n geval? Hij weet dat dit, meer nog dan voorheen, een ploeg renners vereist die uitermate goed is toegerust. Een ploeg met ervaring ook, die bewezen heeft volledig op elkaar aan te kunnen. Helaas, juist in dit woeste landschap met daarboven die onheilspellende wolken vraagt de ploegleider aan twee van de zes renners om samen op één fiets plaats te nemen.(..)

De ChristenUnie had een ervaren wethouderskandidaat die mede uitvoering had kunnen geven aan dit programma. Nu moeten wij het aan anderen overlaten. Er treden vandaag twee ervaren en drie nieuwe wethouders aan. Politiek gezien zal het allemaal wel te verklaren zijn, maar of dit nu de beste ploeg is die onze stad toch verdient, zeker gezien de zware tijden die wij tegemoet gaan, wagen wij te betwijfelen."

De oppositie partijen, met name Trots, Gouda Positief (...) en Gouda's 50+ partij trokken stevig van leer, waarbij ik me soms afvroeg of het geheugen was gewist of politiek blijkbaar toch wel gecompliceerd is, maar ik kon me in ieder geval bijna nooit vinden in de (vaak erg ongenuanceerde) kritiek. Eén uitspraak vond ik overigens wel origineel: "Coalitieakkoord zal maximaal leiden tot minimale resultaten, waarvoor burgers maximaal worden belast."

Maar goed, na dit ritueel konden de nieuwe collegeleden worden geïnstalleerd en werd afscheid genomen van de wethouders Harro Janssen (ChristenUnie), Siebe Keulen (PvdA) en Arnout Menkveld (GL).

Op woensdagavond werden enkele raadsleden geïnstalleerd, die de vacatures opvulden door het vertrek van de (nieuwe) wethouders en kunnen wij Gerard Schotanus weer verwelkomen in onze fractie. Het lijkt of hij nooit is weggeweest!

Daarnaast werden maar liefst 8 burgerraadsleden geïnstalleerd, waaronder bij ons Sieds Elze Sennema. Erg leuk om hem erbij te hebben en het zal de taken voor de fractie ook wat verlichten.

Diverse commissies moesten ook bemenst gaan worden en dat leidde ertoe dat Gerard nu in het Presidium mag plaatsnemen, Anke in de voorzitterspool en Theo in de Auditcommissie.

We zijn dus weer op vele fronten actief en zullen deze periode opnieuw hard aan de slag gaan voor onze stad Gouda.

zaterdag 24 april 2010

André Rouvoet: “Ik blijf in de Kamer”

Theo Krins definitief op plek 18


André R
ouvoet blijft na de Tweede Kamerverkiezingen van juni in de Kamer zitten en zal niet opnieuw in het kabinet gaan zitten als de ChristenUnie weer tot een kabinet mag toetreden. Dat heeft hij zaterdag gezegd in een toespraak tot het ChristenUniecongres in Lunteren.

Andre heeft er "geen spijt" van heeft dat hij destijds toch tot het kabinet is toegetreden. "Maar de komende vier jaar zit deze jongen in de Kamer", beloofde hij zijn partijgenoten.

De peilingen maken volgens Rouvoet "duidelijk dat er in Nederland ruimte en groeiende steun is voor een uitgesproken christelijke politieke partij." Bij de komende verkiezingen gaat het er niet om welke partij de grootste wordt, aldus André, maar "misschien is de vraag wie de derde coalitiepartij wordt, wel veel interessanter." Verder gaf hij aan dat de verkiezingen heel belangrijk gaan worden, omdat de kiezer dan kan aangeven hoe ze wil dat Nederland er uit zal komen te zien....

Het was een bijzonder congres, omdat niet alleen André opnieuw tot lijsttrekker werd gekozen, maar ook de gehele kandidatenlijst moest worden vastgesteld en er was nogal wat rumoer over het feit dat een drietal ervaren kamerleden (Ed Anker, Cynthia Ortega-Martijn en Ernst Cramer) achter twee nieuwkomers Carola Schouten (5e plek) en Martine Vonk (6e plek) op de plekken 7 t/m 9 waren geplaatst door het bestuur, op advies van de selectiecommissie.

Het werd al snel duidelijk dat de afgevaardigden een andere volgorde wilden, omdat de huidige kamerleden meer tijd werd gegund om hun werk uit te bouwen en ze ook goed hadden gepresteerd.

Op plek 5 werd na enkele stemrondes Cynthia Ortega gekozen, wat de eerste verrassing zou worden.

De lijst is uiteindelijk als volgt geworden:

1. André Rouvoet

2. Arie Slob

3. Esmé Wiegman-van Meppelen Scheppink

4. Joël Voordewind

5. Cynthia Ortega-Martijn (nr. 8 op advieslijst)

6. Carola Schouten (nr. 5 op advieslijst)

7. Ernst Cramer (nr. 9 op advieslijst)

8. Martine Vonk (nr. 6 op advieslijst)

9. Ed Anker (nr. 7 op advieslijst)

18. Theo Krins

Met name voor zittend 2e Kamerlid Ed Anker waren de druiven erg zuur. We gaan nu extra hard knokken in het land om op 9 zetels uit te komen, zodat uiteindelijk de hele top negen, ondanks wat verschuivingen, hopelijk toch in de Kamer mag komen.

De rest van de lijst werd in één keer vastgesteld en het is dan toch wel bijzonder als je voor het eerst definitief (op een eervolle plaats) op de kandidatenlijst staat en met een prachtig stel mensen op het podium in de bloemetjes wordt gezet.

Het bleef een hectische, maar leuke dag. We gingen met alle kandidaten op de groepsfoto, er werden individuele foto's gemaakt en we kregen een campagne instructie, waarbij het verheugend is dat er ruimte is voor het voeren van een (bescheiden) eigen campagne voor de kandidaten. Dat biedt voor mij mogelijkheden om in Gouda extra aandacht voor de ChristenUnie te vragen.

donderdag 22 april 2010

Wethouders in Gouda bekend


Na de verkiezingen van 3 maart 2010 is er op 11 maart een nieuwe gemeenteraad
geinstalleerd bestaande uit 35 raadsleden die 12 verschillende partijen vertegenwoordigen. De coalitiepartijen PvdA, VVD, CDA, D’66 en GroenLinks hebben vervolgens een coalitieakkoord vastgesteld voor de periode 2010 - 2014.
Op 27 april worden 5 wethouders voor benoeming voorgedragen aan de gemeenteraad.
Zij zullen na benoeming samen met de burgemeester en de gemeentesecretaris het college van B&W vormen.

Dit zijn de kandidaat wethouders:

Burgemeester

Wim Cornelis

Openbare Orde en Veiligheid

Communicatie en Publiekszaken

Algemeen bestuurlijke zaken

PvdA

Marion Suijker

Sociale zaken en werkgelegenheid

Jeugd en onderwijs

Maatschappelijke Ondersteuning

VVD

Hans van den Akker

Financiën en belastingen en grondzaken

Econonomische zaken en stadsmarketing

Personeel en Organisatie/Informatisering en Automatisering

CdA

Marco Kastelein

Ruimtelijke ordening en Strategisch grondbeleid

Westergouwe/Zuidplas/Spoorzone

Sport

D66

Daphne Bergman

Wijkontwikkeling (RO)

Cultuur en cultuurhistorie, Recreatie en Toerisme

Bouwen en wonen/vastgoed/monumenten

GL

Wendy Ruwhof

Verkeer en vervoer

Milieu en duurzaamheid

Stedelijk beheer/wijkaanpak


Het was vanochtend een persconferentie met gemengde gevoelens. Marion Suijker (PvdA) stond in de Sterzaal van het Stadhuis trots haar ploeg te presenteren met een prima collegeprogramma, maar de ChristenUnie had daar helaas geen wethouder staan.

De afgelopen dagen hebben we veel reacties gehad en Harro Janssen kreeg van alle kanten lof toegezwaaid. Iedereen die we hebben gesproken vond het jammer dat we er niet meer bijzitten. Dat voelt goed, maar het liefst hadden we natuurlijk met Harro als wethouder verder gegaan.
De politiek is soms erg hard.

Het is nu tijd om vooruit te kijken en ik wens het nieuwe college alle goeds toe.
Er komt de komende jaren veel op ons af, we zullen namelijk flink moeten bezuinigen (15 miljoen in twee jaar) en ik hoop dat dit team in staat zal zijn om onze stad op daadkrachtige wijze te besturen.
De ChristenUnie zal zich in ieder geval positief kritisch opstellen en is blij dat ze zich in veel zaken van het collegeprogramma kan herkennen.


woensdag 21 april 2010

College akkoord in Gouda

Gouda wordt de komende vier jaar bestuurd door een college van PvdA, VVD, CDA, D66 en GroenLinks. Dat zijn de onderhandelaars van deze partijen maandagavond 19 april overeen gekomen. Ook zijn de onderhandelaars het eens geworden over een coalitieakkoord op hoofdlijnen.

Tot 19 april waren zes partijen bij de onderhandelingen betrokken. Op die maandag hebben de onderhandelaars van de ChristenUnie – de partij met het minst aantal stemmen van de zes collegekandidaten – aan de formateur laten weten verdere deelname aan de coalitiebesprekingen niet meer zinvol te vinden.
Hoewel de ChristenUnie veel van haar standpunten in het concept-onderhandelaarsakkoord kon terugvinden hechtte de partij aan het leveren van een wethouder voor de komende collegeperiode. Het gezamenlijk uitgangspunt om het college te laten bestaan uit maximaal vijf wethouders, belette die mogelijkheid.

Formateur Marion Suijker (PvdA): “We gaan zware tijden tegemoet. We zullen stevig moeten bezuinigen vanwege de recessie. Ik ben dan ook verheugd dat we tot een coalitie zijn gekomen met een breed draagvlak. Met respect voor het standpunt van de ChristenUnie is het spijtig dat de partij zich niet aansluit bij de coalitie en het daarbij behorende akkoord waarin zij veel van haar standpunten kan terugvinden.

Op donderdagochtend 22 april om 09.00 uur vindt in het Goudse stadhuis een bijeenkomst plaats over het nieuwe coalitieakkoord. Dan worden ook de kandidaat-wethouders gepresenteerd met de bijbehorende portefeuilles. Naar verwachting worden de wethouders dinsdag 27 april benoemd door de gemeenteraad.

Tekst afkomstig uit persbericht gemeente Gouda

maandag 19 april 2010

ChristenUnie stapt uit coalitie besprekingen

De onderhandelaars van de ChristenUnie hebben vandaag aan de formateur laten weten verdere deelname aan de coalitiebesprekingen niet zinvol te vinden. In de afgelopen weken heeft de ChristenUnie met volle inzet deelgenomen aan de college-onderhandelingen. Er ligt inmiddels een concept-bestuursakkoord waarin de ChristenUnie veel van haar standpunten terugvindt.
De ChristenUnie is echter teleurgesteld dat ze in de komende periode niet opnieuw een wethouder mag leveren, zoals dat in de afgelopen acht jaar wel het geval was.

Voor wethouder Harro Janssen is het een bittere pil. Hij heeft zich de afgelopen jaren met veel enthousiasme en overtuiging ingezet voor de stad. “Ik heb deel uit mogen maken van een college waarin we prima samenwerkten. Allemaal gingen we voor onze stad. De stad die de laatste twee jaar veel over zich heen heeft gekregen. Ik had graag opnieuw namens de ChristenUnie mijn bijdrage willen leveren.”

De ChristenUnie fractie heeft besloten om geen gebruik te maken van het aanbod om tot het college toe te treden zonder eigen wethouder. Dat besluit is geen gemakkelijke stap geweest. De fractie denkt echter dat zij de komende jaren het ChristenUnie geluid het beste vanuit de oppositie kan laten horen.

Gezien de ontwikkelingen heeft Harro Janssen besloten om als raadslid plaats te maken voor Gerard Schotanus. Harro Janssen: “Gerard wil graag verder in de raad. Ik denk dat het voor de stad, de partij en mijzelf beter is dat ik niet plaats ga nemen in de gemeenteraad. Ik heb voor mijn wethouderschap het raadswerk 4,5 jaar met veel plezier gedaan maar door de recente ontwikkelingen kan ik niet vol aan de slag als raadslid. Vandaar dat ik besloten heb de voorzitter van de gemeenteraad te melden dat ik mijn raadslidmaatschap opzeg.”

De fractie heeft inmiddels Anke Huisman-Mak gekozen tot fractievoorzitter. Anke Huisman: “De stad en de ChristenUnie zullen Harro Janssen gaan missen. Het is flink slikken. Gelukkig hebben we bij de verkiezingen onze drie raadszetels behouden en we kunnen die ook weer bezetten met ervaren mensen. De fractie gaat nu opnieuw, zij het vanuit een andere positie dan voorheen, op een positieve manier aan de slag voor onze stad.”

vrijdag 16 april 2010

Say Cheese en "stinkende warme drollen"


Boven de 7e verdieping heeft enige tijd geleden besloten om Gouda op een positieve, ludieke wijze op de kaart te zetten met de actie: SAY CHEESE GOUDA.
De mensen konden twee avonden lang in het stadhuis zich laten fotograferen. De fotoshoots werden erg goed bezocht, in totaal zijn er 250 portretten gemaakt. SAY CHEESE GOUDA wordt vast een hype!


Op 1 april (!) om 00.00 uur is de actie ‘SAY CHEESE GOUDA‘ officieel van start gegaan met het inpakken van het grote betonnen kunstwerk langs de A12 Rotterdam-Utrecht bij afrit Gouda. Het kunstwerk, bestaande uit twee grote betonnen ringen, was tijdelijk omgetoverd tot twee gigantische kazen.
Je kan zelf nog steeds een foto toevoegen aan het album via http://bit.ly/c4Oi2q.
De bestaande galerij vind je op: http://bit.ly/d9dGCN

De bedoeling is dat Gouwenaars meedoen in de periode 1 t/m 22 mei en hun lach online zetten en ook printen en achter hun raam hangen.
Tijdens de campagne wordt er dan mogelijk aangebeld en kunt u een prijs in ontvangst nemen.
Al met al een superleuke campagne, waar ik met veel plezier aan meedoe.

Deze week was er veel te doen rond de gemeenteraad. Niet alleen werd er druk onderhandeld over een nieuw college, we hadden ook de eerste besluitvormende raad in de nieuwe samenstelling.

Aanvankelijk ging ik er van uit dat we uitsluitend met hamerstukken te maken zouden krijgen, maar Trots op Nederland en Gouda Positief grepen de gelegenheid aan om opnieuw hun zorgen over de financiën in Gouda aan de orde te stellen en talloze bezwaren te opperen tegen diverse voorbereidingsbesluiten in het kader van het actualiseren van bestemmingsplannen. Ondanks uitvoerige toelichting bleven deze partijen grote moeite houden met de gang van zaken en stemden tegen deze besluiten. Uiterst merkwaardig, maar het zal wel nieuwe politiek zijn…..

De raadsvergadering begon overigens met een pleidooi van buurtbewoners van de Burgvlietkade die graag meer afvalbakken willen hebben voor zwerfvuil en hondenpoep. Datzelfde had ik tijdens de APV over hondenpoep ook gevraagd, maar een concrete toezegging bleef toen uit. Nu kwam die er wel, zij het wat bedekt. Het gaat nu vooral om een herverdeling van bestaande afvalbakken, al is er ook ruimte voor extra bakken.

Grappig was dat op een tweet daarover ik een mailtje ontving van een bedrijf met de volgende tekst: "Via... zijn wij erop gewezen dat u, als raadslid voor de gemeente, de problematiek van de hondenpoep heeft aangekaart dan wel een oplossing zoekt voor de "stinkende warme drollen” (dat was een tweet). Wij zijn, al vanaf 1987, de uitvinders en producenten van het papier/kartonnen hondenpoep-opruimzakje en ook de leverancier van diverse dispensers daarvoor, al dan niet gecombineerd met een speciale afvalbak. Wij leveren aan honderden gemeenten in binnen- en buitenland."

Ik zal de informatie doorspelen naar de verantwoordelijke wethouder. Wellicht geeft dit nog extra inspiratie.

zaterdag 10 april 2010

Laat de allochtoon invoegen!


Deze week is er vanuit de gemeenteraad niets te melden, daar de onderhandelingen over een nieuw te vormen college achter gesloten deuren plaatsvinden.

Vandaag ben ik naar de BestuurdersDag van de ChristenUnie geweest en het is goed om nieuwe en vertrouwde gezichten van bestuurders te zien.
André Rouvoet hield een inspirerende toespraak en hij typeerde de ChristenUnie als een partij met realistische ambities. We hebben ons verkiezingsprogramma niet toegeschreven naar regeringsverantwoordelijkheid, maar het is voluit een ChristenUnie geluid. We hebben een eigen verhaal en eigen zelfstandige positie in het politieke spectrum.

Kamerlid Cynthia Ortega-Martijn ging met ons een discussie aan over de integratie nota die de ChristenUnie momenteel aan het schrijven is.

In het gesprek met elkaar kwamen een aantal zaken naar voren:

De ChristenUnie wil met dit dossier duidelijk een ander geluid laten horen. Bij inburgering en integratie moeten we gaan spreken over burgerschapsvorming.
Het gaat erom dat de mensen die hier integreren zich thuis voelen in een nieuw thuisland. Daarbij hebben ze echter wel ruimte nodig, net als bij ritsen in het verkeer. Je moet elkaar ertussen laten. De ontvangende samenleving heeft daarin dus een taak, waarbij natuurlijk het ook zo is dat de nieuwkomer een eigen verantwoordelijkheid heeft.

Dat er in de samenleving nogal spanningen in dat proces ontstaan komt o.a. omdat ons eigen "huis en spelregels" vaak niet of onvoldoende duidelijk zijn. We zullen daar heel helder over moeten zijn.
Verder zal er na de inburgeringscursus, die heel erg cognitief is ingericht, meer aandacht voor een follow-up moeten zijn, zodat het meer beklijft.
Het hele proces van inburgering moet ook niet worden beleefd als een "plicht", maar als een "recht". Je hebt het recht om een burger van deze samenleving te mogen worden. Dat genereert veel meer energie en het leren van de Nederlandse taal zal dan als noodzakelijk vehikel worden gezien om dromen te realiseren.

We stonden ook stil bij de wijken. Een hoge concentratie van kansarme burgers bevestigt mensen in hun rolmodel en het geeft minder stimulans om je anders te (gaan) gedragen. Het bevorderen van een gevarieerd woningaanbod en daarmee waarschijnlijk het verminderen van een eenzijdige opbouw van de wijk zal het samenleven bevorderen. Deze aanpak moet echter geen doel in zichzelf zijn, maar vormt een onderdeel van het totale beleid.

Ik ben benieuwd wat er uiteindelijk in de nota zal staan, maar de bespreking van vandaag levert vast veel bruikbare handvatten op.

zaterdag 3 april 2010

Ambitie voor de Tweede Kamer


Deze week is bekend geworden dat ik door het Landelijk Bestuur van de ChristenUnie ben voorgedragen voor de kandidatenlijst van de Tweede Kamer.

Ofschoon ik het raadswerk met heel veel plezier doe, heb ik bij financiën en veiligheid gemerkt dat je op plaatselijk niveau soms wat beperkt bent, daar belangrijke regelgeving uit Den Haag komt. Daarnaast komen in Den Haag bij deze onderwerpen veel meer zaken aan de orde.

Financiën
Op financieel gebied heb ik in mijn dagelijks werk veel te maken met de gevolgen van verscherpt toezicht op de financiële branche door de komst van de AFM en o.a. de Wet Financieel Toezicht. De branche is door diverse schandalen en het failliet gaan van banken behoorlijk in opspraak en ik zou graag in de Kamer mijn ervaring en kennis willen inzetten voor een beleid dat recht doet aan de branche. Op dit moment dreigt men door te slaan naar een veel te strenge regelgeving en er is een te groot wantrouwen.

Veiligheid
Wanneer misdaad en criminaliteit niet effectief wordt bestreden ondermijnt dit het vertrouwen in de overheid en het vertrouwen in de samenleving. Veiligheid, tegengaan van criminaliteit, en ook het voorkomen van misdrijven zie ik als een zaak van zowel de overheid, als van de samenleving, van de burgers in de buurten, van mensen die bereid zijn om elkaar te helpen, denk daarbij bijvoorbeeld aan Burgernet, wat een initiatief is geweest van de ChristenUnie.
Er zijn heel wat successen op het gebied van veiligheid, maar er is nog een lange weg te gaan. Het oplossingspercentage van geregistreerde misdrijven is veel te laag en ook is de recidive verontrustend.

Op het gebied van veiligheid zou graag een bijdrage willen leveren aan o.a. de regelgeving, waarbij, er een juiste strafmaat bij ernstige delicten komt (bijvoorbeeld: levenslange gevangenisstraf bij zedendelicten), het optimaal benutten van bevoegdheden, preventie en betere hulpverlening aan slachtoffers van misdrijven.

Het bestuur heeft besloten mij op een eervolle 18e plaats van de kandidatenlijst te plaatsen. Ik ben daar tevreden mee -al is de plek nog niet definitief, daar beslist op 24 april april het Uniecongres over - en kijk tevreden naar de nieuwe lijst die heel veel kwaliteit bevat. We mogen als partij blij zijn dat er zoveel talent binnen de ChristenUnie aanwezig is.

Wellicht dat ik bij de volgende verkiezingen op een nog hogere (verkiesbare) plaats van de ChristenUnie terecht kom, maar ik richt me de komende jaren vooral op het lokale beleid, waar ik op het gebied van financiën en veiligheid nog heel veel werk te doen heb.

donderdag 1 april 2010

Hondenpoep stevig aangepakt


Sinds enige tijd geldt er in de APV (mede door de inzet van de ChristenUnie) de verplichting om een opruimmiddel bij je te hebben als je de hond uitlaat en word je geacht de poep op te ruimen. De overlast houdt echter nog altijd aan en daarom heeft Stadstoezicht drastische maatregelen genomen. De Goudse Post was als eerste hierover geïnformeerd en ik put daarom mede uit hun bijdrage.

Afdeling stadstoezicht gaat vrijwilligers inzetten als hondencontroleurs en die gaan nu verscherpt toezicht houden. Zij hebben een cursus gevolgd bij een bekende hondenspecialist om de meest voorkomende hondenrassen te leren kennen. In Gouda zijn ruim 78 rassen vertegenwoordigd. Goudse Post meldt verder: "In deze bijzondere opleiding is ook extra aandacht besteed aan de ontlasting van de viervoeters. De controleurs kunnen aan de uiterlijke kenmerken daarvan waarnemen wat voor soort hond zijn behoefte heeft achtergelaten en door hun baasje dus niet is opgeruimd.".

Wat niet in de Goudse Post wordt vermeld is dat ze ook gereedschap bij zich hebben om een DNA monster van de poep te kunnen nemen om die dan te "matchen" met de DNA van de hond. Vanaf vandaag krijgen alle hondenbezitters namelijk een oproep om bij de dierenarts een DNA monster te laten nemen van hun hond. De gegevens worden vervolgens opgeslagen in een databank, zodat op een effectieve wijze de overlast van hondenpoep kan worden aangepakt.

De gemeente streeft ernaar om in 2010 dit probleem definitief te hebben opgelost.


Voor meer informatie verwijs ik u graag naar het artikel in de Goudse Post (pag. 12). U leest daar ook hoe u zich kunt opgeven als vrijwilliger.