maandag 29 juni 2009

Burgemeester Cornelis gewiekste politicus?

foto: Marianka Peters

Het blijft verbazingwekkend hoe vaak Gouda in het nieuws is en dan ook (vooral in de landelijke media) dikwijls op een negatieve manier. Menigeen denkt nu misschien direct, hoezo verbazingwekkend? Het is toch een zooitje in sommige buurten.

Blijkbaar denkt (de in Gouda woonachtige!) columnist Bart Jan Spruyt ook op deze manier. Hij schrijft in het nieuwste nummer van Elsevier o.a. “Gouda als stad is een metafoor geworden voor alles wat er in Nederland misgaat op het terrein van het multiculturalisme. Gouda staat voor de ontwrichting van een samenleving als gevolg van een politiek die een parallelle samenleving heeft doen ontstaan, die wegkijkt voor de grote problemen die gerelateerd zijn aan slechte lijstjes (werkloosheid, schooluitval, criminaliteit).”

Vervolgens beschrijft Bart Jan diverse situaties en geeft daarbij aan dat burgemeester Cornelis een voordracht verdient voor een alternatieve Machiavelli-prijs. Een prijs, gebaseerd op de gedachte dat het bij politiek gaat om macht en dat alle middelen geoorloofd zijn om die te verwerven of te behouden. Hij is van mening dat burgemeester Cornelis misschien wel de gewiekste burgemeester van het land is, door steeds op te roepen om de goede toon te hanteren en de onrust in Gouda te benutten om extra geld van het Rijk te vragen. Hij vindt zelfs dat we de burgemeester in de gaten moeten houden.

Laat ik helder zijn, inderdaad acteert onze burgemeester doordacht rond de gelden die we van het Rijk vragen, vanuit de gedachte dat het noodzakelijk is. Het is toch niet onlogisch om wanneer een deel van de 2e Kamer van mening is dat het in Gouda het een puinhoop is, dat er maar tanks naar toe moeten en wellicht F-16 vliegtuigen moeten worden ingezet, dat je dan als burgemeester doorpakt. Je moet het ijzer smeden als het heet is.

Opvallend vind ik het alleen dat na talloze publicaties en interviews er zo’n hardnekkig en onjuist beeld over Gouda en de inzet van de burgemeester blijft bestaan en zelfs een respectabele columnist als Bart Jan Spruyt geen juiste weergave weet neer te zetten. Het lijkt erop dat een genuanceerde weergave niet lekker scoort en daarom de beeldvorming rond Gouda bewust wordt opgeblazen.


Dat Gouda bij het Rijk aanklopt heeft alles te maken met de wens om meer bevoegdheden en specifieke inzet, waarvoor middelen en wettelijke mogelijkheden nu ontbreken. Gouda opteert daarbij nadrukkelijk voor het idee om een soort “proeftuin” te willen zijn.


Het gaat niet om 10 miljoen euro voor 20 probleemjongeren, dat is een karikatuur! De gelden worden ingezet voor gezinsmanagers, streetcoaches, wegwerken taalachterstand, jongerenwerkers enz. De mensen die worden ingezet bereiken daarbij een veel grotere groep dan die zgn. 20 probleemjongeren, nog afgezien van het uitstralingseffect. Uiteindelijk is het de bedoeling om in vier jaar in de eerste plaats Gouda-Oost, maar ook de andere wijken, nog veiliger te maken. Ik gebruik nadrukkelijk de term “nog veiliger”, want de situatie is de afgelopen jaren echt enorm verbeterd, dat bewijzen de uitkomsten uit de Veiligheidsmonitor. Er wordt echter blijkbaar een bepaalde beeldvorming gekoesterd.


De situatie in Gouda moet absoluut beter, met name ook de communicatie rond het onderwerp veiligheid, maar de beeldvorming dat Gouda wegkijkt van de problemen en de situatie uit de hand heeft laten lopen is pertinent onjuist.

Die suggestie voor die – niet bestaande – prijs moet de burgemeester maar als een “steun in de rug” beschouwen en laten we met elkaar de komende maanden ons ook (vooral communicatief) richten op de positieve kant van Gouda. We hebben zo ontzettend veel moois te bieden: kaas, kaarsen, stroopwafels, historische binnenstad, mooie terrassen, prima eetgelegenheden enz.


Het wordt tijd voor tegenoffensief! Ik verwacht veel meer van een positieve grondhouding als het om het oplossen van de problemen gaat, dan iedere keer het stereotype beeld te herhalen.


Laat daarbij het rijk snel met de benodigde gelden over de brug komen, dan kunnen we de komende jaren goed doorpakken. Met het goed benutten van deze gelden en een positieve grondhouding van de inwoners moeten we toch heel ver kunnen komen.

http://www.telegraaf.nl/binnenland/4277886/__Buschauffeur_Gouda_opgepakt__.html?p=21,1

donderdag 25 juni 2009

Gouda werkt hard aan veiligheid


Woensdagavond hebben we uitvoerig stilgestaan bij de Veiligheidsmonitor 2009 en het Actieplan integraal veiligheidsbeleid.

We kunnen met elkaar tevreden zijn dat op veel fronten de situatie in Gouda verbeterd is al moeten we onze ogen niet sluiten voor de realiteit op diverse plaatsen in onze stad. Overlast en geweld komt nog teveel voor. Door gebiedsgerichte aanpak, gezinsmanagers, Halt, Jeugdzorg, politie enz. wordt getracht de komende jaren flinke stappen te maken. Het is daarbij goed dat er een Veiligheidshuis is gekomen, waarbij diverse disciplines dicht bij elkaar zitten.

De ChristenUnie heeft gepleit voor een zgn. "0-meting" bij het Veiligheidshuis om zo goed te kunnen nagaan hoe efficiënt dit middel is.

Daarnaast ergeren velen zich in Gouda aan zwerfvuil en hondenpoep (horen ook bij overlast) en het is de bedoeling dat Stadstoezicht hier meer aandacht aan gaat besteden.

Op dit moment is het Integraal Veiligheidsbeleid 2005-2009 van kracht en komt er in het najaar een nieuw plan voor de periode 2010-2013.

De ChristenUnie vindt het belangrijk dat we dan als Raad niet pas hierover aan het woord komen als er een concept ligt, maar dat we eerst een kaderstellende bijeenkomst beleggen, waarbij we de kaders kunnen meegeven voor dit nieuwe beleidsplan. Dit gaat nu ook gebeuren.

Waarom willen we nu zo'n bijeenkomst?
De redenen hiervoor zijn:

o Het veiligheidsgevoel is een belangrijk item. Er zal een grondige analyse rond dit punt moeten worden uitgevoerd, omdat het gevoel van onveiligheid beter moet en nog altijd achterblijft bij de doelstellingen.
o Wat is de specifieke rol van gemeente, politie en justitie en uiteraard het Veiligheidshuis?
o Communicatie moet meer prominente aandacht krijgen
o De individuele verantwoordelijkheid en houding van de burger is van grote invloed is op de oplossing van de problematiek. We moeten nagaan hoe we dit bij de burgers op een positieve wijze onder de aandacht gaan brengen en integreren in de totaal aanpak. Wellicht kan “Gouda ontmoet” hierin nog een rol spelen.
o Veel activiteiten in de wijk zijn versnipperd en missen samenhang. Er zal meer zicht moeten komen welk effect de activiteiten beogen en of ze elkaar aanvullen. Een jaarkalender is eigenlijk noodzakelijk.
o AD Misdaadmeter is nog steeds buiten beeld, terwijl deze wel veel landelijke (media)aandacht krijgt. Wat ons betreft wordt de AD Misdaadmeter voortaan meegenomen in de rapportages.

We hebben ook gepleit voor een registratieloket.

Delicten worden daar dan geregistreerd en vastgelegd en wat ons betreft dan via Google Earth op een kaart zichtbaar gemaakt . Zo maak je goed zichtbaar hoe het staat met je veiligheid in de stad. Dit kan je goed combineren met publicatie door de politie vanaf 1 oktober a.s. van de door geregistreerde gegevens.

Rond dit thema wordt vaak gesproken over het keihard aanpakken van overlastjongeren. Dat is heel goed te begrijpen en daarom komt er binnenkort ook de mogelijkheid om individuen te verbieden op bepaalde plekken zich in groepsverband op te houden.
Ik vraag me overigens wel af of je dit kunt handhaven. Dat zal voor de (wijk)agenten nog een stevige uitdaging worden.

Er wordt vanuit de Tweede Kamer een nog veel drastischer aanpak voorgesteld om wijkbendes uit de wijk te halen en in een opvoedkamp te plaatsen. Zover zijn we wat mij betreft (nog?) niet in Gouda, aangezien het nog altijd om individuen gaat en ik hoop dat we dat met alle inzet ook zo kunnen houden.

http://www.telegraaf.nl/binnenland/4277886/__Buschauffeur_Gouda_opgepakt__.html?p=16,1

maandag 22 juni 2009

Noordkaap

Na een heerlijke vakantie in het noorden van Finland en Noorwegen met als één van de hoogtepunten de Noordkaap is vanaf vandaag weer alle aandacht op de politiek gericht.


Het was heerlijk om twee weken te genieten van de rust en de natuur (veel, heel veel bomen, meren, rendieren en ruige rotsen) en de Noordkaap. De omgeving is erg stil en je ziet er maar heel weinig verkeer op de weg. Ook overlastgevend gedrag zagen we niet, behalve op de laatste avond/nacht. Er werd midzomerfeest gevierd en vroeg in de avond zagen we dat een erg jonge knul met bier op straat, door de politie resoluut werd opgepakt en afgevoerd. Tot vroeg in de morgen bleef het luidruchtig in deze kleine stad (Rovaniemi) en liepen er nogal wat dronken jongeren over straat. De hotelgasten hadden er flink last van, maar gunden de jongeren hun jaarlijkse feest. Duidelijk bleek dat de houding van de omgeving belangrijk is in het ervaren van overlast, al was ik blij dat ik aan de achterkant sliep....

Voor Mohammed Mohandis (PvdA) was het een bijzonder weekend, daar hij werd verkozen tot de eerste Nederlands Marokkaanse (landelijk) voorzitter van de Jonge Socialisten. Van harte gefeliciteerd met deze verkiezing! Wellicht kan je vanuit die nieuwe positie de "Partij van de Afgrond" nog van wijze raad voorzien om een dreigend verkiezingsdebacle in maart volgend jaar af te wenden. Het is overigens een mooie, maar zware functie, zeker in combinatie met het raadslidmaatschap. Zelf mocht ik van 1993-1996 landelijk voorzitter zijn van de RPF-jongeren (voorloper van de de ChristenUnie) en vond het een prachtige tijd, maar het geeft je wel een grote verantwoordelijkheid en het kost veel tijd.

De afgelopen weken hebben Anke en Gerard zich ingezet voor de Voorjaarsnota. Deze week staan er weer heel wat andere onderwerpen op de agenda. Belangrijk onderwerpen zijn het raadsdebat over het armoedbeleid 2009-2012 (Anke), raadsdebat Nota grote voertuigen (Gerard) en de verkennende bespreking Veiligheidsmonitor en actieprogramma 2009 (Theo).

Er komen ook nog diverse begrotingen aan de orde.
Kortom onze fractie moet deze week vol aan de bak, maar ik heb er weer veel zin in!

vrijdag 5 juni 2009

PVV de grootste in Gouda - Fors verlies voor PvdA


De kiezer heeft gesproken: PVV is in Nederland en ook in Gouda de grote winnaar. In Gouda is de PVV op basis van de uitslagen van 4 juni voor de Europa zelfs de grootste partij geworden. CDA staat op de 2e plaats en PvdA op de 3e plaats met een dramatisch verlies. De ChristenUnie SGP combinatie heeft het landelijk prima gedaan en is ook in Gouda met 1,4% gegroeid. Het is de enige regeringspartij die het beter heeft gedaan dan de vorige Europese Verkiezingen en lijsttrekker Peter van Dalen zegt terecht dat deze winst steun betekent voor de regeringsdeelname van de ChristenUnie.

Opvallend aan deze verkiezingen is dat partijen met heldere standpunten over Europa en Turkije de winnaars zijn geworden: ChristenUnie SGP, GroenLinks, D66 en de PVV.

We moeten op basis van deze uitslagen nog geen conclusies trekken voor de komende gemeenteraadsverkiezingen, maar er is wel een helder signaal afgegeven en volgens Wilders is dit nog maar het begin en wordt de PVV nog veel groter. Hij had in ieder geval bij het lijsttrekkersdebat de grootste mond.
Bij dit debat ontbrak overigens tot mijn verbazing de ChristenUnie.
Het debat ging trouwens totaal niet over Europa en dat geeft toch maar weer eens helder aan hoe weinig dit onderwerp leeft.

Leuke uitspraak door Wilders op de verkiezingsavond: "De PVV is groter dan de PvdA en dan, hoe heet die andere partij ook al weer, o ja, de VVD."
Rake uitspraak was afkomstig van Pechtold (D66): "Belangrijker dan de hand van Wilders schudden, was dat Obama vandaag de Islam de hand reikte. Wellicht was deze handreiking de belangrijkste gebeurtenis van vandaag."
Gouda in het debat: Wilders merkte op: "We moeten keihard optreden tegen het Marokkaanse tuig in Gouda."

De resultaten zullen de komende tijd nog wel het nodige tumult veroorzaken in Gouda en andere steden en het is zaak om vast te blijven houden aan de eigen politieke overtuiging en geen wedloop te beginnen wie het meest radicale standpunt durft in te nemen. Dat leidt uiteindelijk tot een verharding in de samenleving waar niemand mee gediend is.

http://www.telegraaf.nl/binnenland/4087884/__PVV_populair_bij_veel_krantenlezers__.html?p=3,2
http://www.telegraaf.nl/binnenland/4086456/__Hele_andere_fictieve_Kamer__.html?p=2,1
http://www.telegraaf.nl/binnenland/4090642/___Geen_invloed_PVV_in_Europarlement___.html?p=1,2
http://www.telegraaf.nl/verkiezingen/ep2009/4086159/__Wilders__uitslag_pak_slaag_voor_kabinet__2___.html
http://www.telegraaf.nl/binnenland/4093243/__Klap_Wilders_dreunt_na__.html?p=2,1
http://www.telegraaf.nl/binnenland/4266166/__Van_Middelkoop__Wilders_is_overgangsfiguur__.html?p=2,1

woensdag 3 juni 2009

Hoe Eurorealistisch bent u? Doe nu nog snel de test en ga vooral stemmen op 4 juni!


Sinds de eerste Europese Verkiezingen in 1979 is de opkomst van gemiddeld 65% sterk gedaald tot 45% in 2004. Het AD geeft aan dat dit percentage op 4 juni weer gaat stijgen richting de 66%.
Maar waar moet je nu in 2009 op stemmen? Het belangrijkste issue lijkt de economische crisis te zijn, maar er zijn meer belangrijke thema’s.

Waarom stemmen voor het Europees Parlement?

‘Ze zoeken het maar uit’, kunt u zeggen. En inderdaad, als u dat zegt, dan zoeken de andere partijen het wel uit. Zonder u!
U kunt ook zeggen: ‘Wat ik kan doen, dat doe ik’.
Aanstaande donderdag 4 juni is het zover en kan iedereen wat doen.

Dan kunt u stemmen voor het Europees Parlement.

Wellicht helpt deze test u bij de overwegingen:
http://www.hoeeurorealistischbenjij.nl/

Een concrete suggestie nodig?

ChristenUnie SGP

Met ChristenUnie SGP kiest u onder andere voor:
• Energiepolitiek gericht op duurzaamheid
• Opkomen voor de godsdienstvrijheid wereldwijd
• Een humaan Europees asielbeleid en aanpakken van de mensenhandel
• Fraudebestrijding
• Europese veiligheidsgaranties voor de Joodse staat Israël
• Europese aanpak om de crisis te bestrijden

Met ChristenUnie SGP kiest u tegen:
• Verder gaande invloed van Brussel bij het onderwijs en gezondheidszorg
• Een Europa met 3 vestigingsplaatsen (Brussel; Straatsburg; Luxemburg)
• Toetreding van Turkije tot de Europese Unie
• Nog meer Brusselse bureaucratie

dinsdag 2 juni 2009

VVD-verkiezingsborden illegaal?


De gemeente Helmond heeft deze week ongeveer driehonderd verkiezingsborden van de lokale VVD-europarlementariër laten verwijderen. Plaatsing van de borden tegen lantaarnpalen mag niet volgens de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), zegt de gemeente.
De VVD-er uit in Helmond wilde lijsttrekker voor de VVD in Europa worden, maar verloor die strijd van Hans van Baalen en belandde op een verkiesbare derde plaats.

In Gouda doet een zoon van raadslid Hans van den Akker (VVD) mee aan de Europese Verkiezingen op donderdag 4 juni a.s. Hij staat twaalfde op de lijst van de VVD.

Regelmatig zag ik een verkiezingsbord van hem langs de weg.......tegen een lantaarnpaal.


Gelukkig heeft de VVD in Gouda keurig toestemming gevraagd en heeft daarmee voorkomen dat ze net voor de verkiezingen ook hier in opspraak komen.

De borden zijn dermate goede blikvangers dat ik me voor kan stellen dat straks bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2010 talloze lantaarnpalen worden "versierd" met verkiezingsborden.
Ik ben benieuwd hoe dat dan zal gaan met het verkrijgen van een vergunning. Het systeem van wie het eerst komt, wie het eerst maalt lijkt me niet hanteerbaar, omdat alle schijn van partijdigheid zal moeten worden voorkomen...