zaterdag 24 juni 2023

Vandaag ben ik ouder dan mijn vader


Vandaag ben ik ouder dan mijn vader geworden is. Hij overleed in 1996 op 58-jarige leeftijd. Hij werd 58 jaar en ruim 7 maanden.
Al heel lang is dit voor mij een bijna “magische” grens. Zou ik dat punt halen? Zou ik ook jong ziek worden en sterven. In veel dingen lijk ik op hem, zou ik ook hierin op hem lijken.
Als ik ergens iets vervelends voelde ging ik voor de zekerheid naar de huisarts, want je weet maar nooit..
En nu is het dan zover. Ik ben ouder dan mijn vader is geworden.
Het voelt toch wel als een overwinning, het maakt me ook dankbaar. Tegelijk raakt het me ook. Voor mijn vader was op dit punt zijn aardse leven voorbij. Hoe jong was hij eigenlijk nog.. Veel jonger dan ik toen besefte nu ik zelf op die leeftijd ben gekomen.
Ik geniet van mijn vrouw, mijn gezin met kinderen en zelfs al 4 kleinkinderen. Mijn vader heeft mijn jongste zoon nooit gekend en ook niet de partners van mijn kinderen en hun kinderen.
Deze situatie heeft mij tot nadenken gestemd. We zijn in ons leven druk met van alles en nog wat en naarmate we ouder worden zien velen uit naar de periode dat ze straks met pensioen mogen zijn. Dan hebben ze alle tijd om allerlei zaken te gaan doen waar ze in hun drukke leven niet of nauwelijks aan toekomen. Maar wat als je nooit je pensioen haalt…?
Ook zie ik dat mensen, misschien mede door zo’n ervaring als ik, erg genieten van het heden en de toekomst naar de achtergrond schuiven. Dat is ook niet verstandig. Het is belangrijk om tijdig na te denken of alles met betrekking tot je pensioen en overlijden goed geregeld is, ook voor je partner. Want je wilt toch voorkomen dat je partner na je overlijden in een slechte financiële positie terecht komt.
Voor mezelf heb ik geprobeerd beide zaken in het oog te houden. Genieten van het heden, maar ook verantwoordelijkheid nemen voor later, ook als ik er mogelijk niet meer ben.

En nu ik ouder ben dan mijn vader zie ik deze “extra” tijd als iets kostbaars, waarmee ik nog bewuster zal omgaan. Genieten, relativeren en bewust zijn. Niet met angst voor wat ooit komen gaat, maar wel beseffend dat alles betrekkelijk is. En dat we het leven dus ook wat mogen relativeren. We zijn in dit leven immers op weg naar iets wat komt en dat nog veel mooier is…!

dinsdag 20 juni 2023

Goudse Haringparty levert royale opbrengst op voor het goede doel!


Op 20 juni organiseerde Gouda-Onderneemt! en de Gemeente Goudai.s.m. de Stichting Goudse Haringparty in het kader van de Goudse Bedrijvendag de Goudse Haringparty. Een mooi moment om als Goudse ondernemers elkaar te ontmoeten.

De directeur van Gouda Onderneemt Jan Willem van der Wolf leidde deze avond.

Mooi was het tweegesprek tussen wethouder Michiel Bunnik en voorzitter van Gouda Onderneemt Lisette Hogenelst. Het is heel belangrijk dat de gemeente de belangen van de ondernemers goed in het oog houdt, maar de ondernemers hebben - tot op zeker hoogte 😉 - ook rekening te houden met de geldende regels.

Er werd deze avond ook een haringvaatje met verse haring van 2023 (!!) geveild voor het goede doel o.l.v. veilingmeester Karel van den Heuvel. De opbrengst was maar liefst € 4.000,-! De opbrengst gaat naar Non-foodbank Gouda en Brede School Gouda.

Shantykoor West ZuidwestWethouder Michiel Bunnik


dinsdag 13 juni 2023

Inpandige fietsenstalling in binnenstad Gouda

Foto: Google Maps

Onlangs nam het college van B&W het besluit om een inpandige fietsenstalling bij de Nieuwe Markt te gaan realiseren. Reden van dit besluit is dat de beoogde inpandige bewaakte fietsenstalling bijdraagt aan een aantrekkelijker verblijf in de binnenstad en er minder fietsen op straat staan rond de Nieuwe Markt (verrommeling van het straatbeeld). Ook draagt het bij aan de wens om het gebruik van de fiets te stimuleren.

Locatie

De beoogde locatie - Nieuwe Markt 70 en 71 en Nieuwstraat 8 (voormalig panden van Intertoys en D-reizen) is goed bereikbaar voor fietsers, ligt aangrenzend aan het voetgangersgebied en is geschikt voor realisatie van circa 750 fietsparkeerplaatsen, kluisjes, openbare toiletten en een babyverschoonruimte. De fietsenstalling is gratis én bewaakt. Inzet is dat deze fietsenstalling vanaf 1 januari 2024 beschikbaar is.

Financiën

Gratis bewaakte fietsenstallingen zijn niet kostendekkend, dus er zullen hiervoor in de begroting gelden moeten worden vrijgemaakt en hiermee moet dan de gemeenteraad instemmen. Het gaat concreet om een eenmalige investering van €1.005.000,- voor het geschikt maken van de panden als inpandige fietsenstalling. Daarnaast moet er dekking komen voor de jaarlijkse exploitatielasten, die zijn begroot op € 363.350,-. Voor een deel van deze kosten is dekking aanwezig en voor een deel zullen er extra gelden moeten vrijgemaakt.

Ambities SBG

In 2022 heeft de Stichting Samenwerkende Binnenstadondernemers Gouda (SBG) samen met de Gemeente Gouda een Meerjarenprogramma voor de periode 2022-2026 ondertekend en twee ambities uit dat programma worden met het besluit voor de inpandige fietsenstalling nu (deels) ingevuld:

Openstellen toiletvoorzieningen

"Bij het realiseren van een overdekte fietsenstalling bezien we de mogelijkheden om dit te combineren met een openbare toiletvoorziening."

Binnenstad bereikbaar met de fiets

"Als gastvrije binnenstad willen we goed bereikbaar zijn voor mensen die op de fiets naar de binnenstad komen. Daarbij horen ook genoeg plekken om de fiets te parkeren. Voetgangers mogen geen hinder ondervinden van gestalde fietsen. Daartoe zal onder meer worden ingezet op centraal gelegen geconcentreerde stallingsmogelijkheden. We zetten in op het creëren van meer (inpandige) fietsenstallingen op strategische plaatsen bij het winkelgebied."

Als bestuur van de SBG zijn we daarom blij met de komst van deze fietsenstalling. Het is een goede eerste stap om het aantal op straat gestalde fietsen terug te dringen.

AD Groene Hart, 5 juni 2023


donderdag 8 juni 2023

Kracht van samenwerking

Prachtige inspiratieavond met Robert Doornbos

Onlangs was er namens SBG Gouda en De Goudse Business Club (GBC) een gezamenlijke Inspiratieavond voor ondernemers in Gouda.Robert Doornbos

Als spreker hadden we 
Robert Doornbos uitgenodigd, die op een bevlogen manier de 120 (!!) aanwezige ondernemers meenam in de wereld van autoracen (Formule 1), maar ook van het ondernemen! 

Mooie uitspraken om vast te houden:

“Hoeveel risico wil je nemen om je doel te halen?”

“If things seems under control, you’re not going fast enough!” 

Deze avond was niet alleen inspirerend, maar ook een bewijs dat we als organisaties samen sterker zijn. Waar de Samenwerkende Binnenstadondernemers Gouda (SBG) zich vooral richt op belangenbehartiging, zet de GBC zich in voor ontmoeting en inspiratie. 
Dat samen levert heel veel op voor de ondernemers in de binnenstad van Gouda


Samen sterkWethouder Thierry van Vugt sprak - mede namens wethouder Michiel Bunnik - zijn waardering uit voor de inzet van beide organisaties. Ook gaf hij terecht aan dat we met alle “stakeholders”, waaronder ook onze Centrummanager Jacq. Cornelissen, heel veel investeren in onze stad.

Hij beklemtoonde verder dat ook de ondernemers zelf in actie moeten komen voor de binnenstad: "De SBG is waardevol voor de gemeente omdat hier diverse ondernemers-bloedgroepen in samen komen. Retail, horeca, vastgoed en cultuur. Er zitten nog grote kansen in verdere versterking van die samenwerking tussen branches. Mooi dat Theo Krins en zijn bestuur daar de schouders onder zetten. Het is zaak die energie ook bottom-up vanuit individuele bedrijven te steken in samenwerking met elkaar. Ik merk vaak dat er wat gemakkelijk wordt gekeken naar een bestuur of centrummanager als het op handelen en actie aan komt. Maar die kunnen het niet alleen. Samen staan we sterk(er). De samenwerking met de Goudse Business Club is een laagdrempelige manier om het netwerk van ondernemers verder te versterken en nieuwe verbindingen te leggen. Eén op één. In de binnenstad, maar ook ver daarbuiten. Ik ben ook blij met de jarenlang inzet van Gouda Onderneemt in dit kader, als verbindende organisatie."

We kunnen met elkaar terugzien op een geweldige avond, die samenbindend en inspirerend was!

Theo Krins heet iedereen welkom  (foto: Hermen Buurman)

Volle raadszaal (foto: Rob van Willigen)

Veel tijd voor ontmoeting

vrijdag 2 juni 2023

Uniek monument wordt hersteld!


Al jarenlang zet ik me in voor het opknappen van historische panden in de binnenstad van  Gemeente Gouda. Nu stond enige tijd het Tapijthuis uit de 16e eeuw (!!) te koop, nadat de bekende kunstenaar Menno Meijer was overleden. Met enkele andere Gouwenaars zijn we vervolgens een burgerinitiatief gestart om aandacht voor dit unieke pand te vragen. 
Het pand is nu verkocht en wordt door de nieuwe eigenaar helemaal opgeknapt zodat we over een paar jaar weer een prachtig historisch pand rijker zijn en de binnenstad nog mooier wordt!

Tapijthuis

Het Tapijthuis is een laatmiddeleeuws pand, een van de oudste in de stad. Gelegen op een prominente plaats, in de bocht van het oude veenriviertje de Gouwe. Het Tapijthuis dankt haar naam aan de Vlaamse wevers die hier eind 16e eeuw naartoe gevlucht waren. In gebouwen als deze pakten ze de draad weer op. Later is het pand gebruikt als "kloppenschool". Een "klopje" is een vrouw die het werk van een non doet, maar geen kloostergelofte heeft gedaan. Degelijke katholieke scholen waren weliswaar verboden, maar op naleving daarvan werd door het stadsbestuur niet toegezien. Regelmatig verzocht de kerkenraad van de naastgelegen St.-Janskerk om sluiting van de school, maar daar gaf het stadsbestuur geen gehoor aan.

Er volgde later een bierbrouwerij en de vader van schrijver Herman de Man dreef hier begin van de 20e eeuw een ‘Venduhuis’. Sinds 1973 was het de galerie en later de werk- en woonplaats van kunstenaar Menno Meijer. Menno overleed in 2022 op 92-jarige leeftijd.

Kunstwerk van Menno Meijer

Kunstwerk van Menno MeijerTekening van Menno Meijer