dinsdag 28 april 2009

Jonge aanranders moeten gestraft worden!

Vijf Goudse jongetjes van 7, 8, 9, 10 en 12 jaar oud hebben zaterdagmiddag een 18-jarige meisje uit Gouda aangerand op het Verkennerspad (bij Jodan Boys).

Het AD bericht het volgende “Het meisje fietste rond 14.35 uur over het smalle fietspad toen zij door de jongens werd tegengehouden en onzedelijk werd betast. Toen zij kans zag om haar fiets los te rukken, reed ze snel weg en waarschuwde de politie. Agenten troffen het vijftal nog in de omgeving van het Verkennerspad aan. Zij zijn aangehouden op verdenking van aanranding. In de loop van de avond werden zij weer aan hun ouders overgedragen.
De politie overlegt met de jeugdofficier van justitie over het verdere verloop in deze zaak. De vijf jonge Gouwenaars worden aangemeld bij Buro Jeugdzorg.”

De laatste maanden was het juist weer betrekkelijk rustig in Gouda en we zijn blij met het goede nieuws dat binnenkort in Gouda Oost het Veiligheidshuis wordt geopend. Dit incident drukt ons weer met de neus op de feiten, namelijk, dat we echt nog heel wat werk hebben te verrichten in Gouda.

Het is een ronduit schokkende gebeurtenis en afschuwelijk voor het jonge slachtoffer. Het is niet te accepteren dat je als (jonge) vrouw op nota bene klaarlichte niet veilig over straat kunt gaan. Ook schokkend is dat zulke jonge kinderen al dit soort gedrag vertonen. Hier is iets grondig mis en de kinderen zullen een vorm van straf moeten ondergaan. Ofschoon ze blijkbaar formeel niet kunnen worden vervolgd zal met Buro Jeugdzorg toch absoluut ingezet moeten worden op een vorm van straf, bijvoorbeeld bij bureau Halt. Daarnaast moeten ook de ouders worden aangesproken op het gedrag van hun kinderen, waarvoor zij de verantwoordelijkheid dragen.

Bron: AD

De burgemeester heeft vorig jaar er in Den-Haag op aangedrongen om meer middelen en menskracht beschikbaar te stellen om in deze wijk goed orde op zaken te stellen. En dat blijkt opnieuw een goed initiatief te zijn geweest.
Gezinsmanagers kunnen een goed middel zijn om ouders op hun verantwoordelijkheden te wijzen en het is ook goed dat er binnenkort (hopelijk) een wettelijke regeling komt om ouders als het nodig is verplicht aan te spreken op hun verantwoordelijkheid voor de opvoeding.
Ook het tijdelijk stopzetten van de kinderbijslag wordt daarbij onderzocht, in het geval dat de ouders hulp weigeren.
Daarnaast wordt dit jaar een begin gemaakt met een landelijk registratiesysteem dat de omvang en kenmerken van de groep criminele 12-minners in kaart moet brengen.

In toenemende mate veroorzaken jongeren van tussen de 8 en 14 jaar forse overlast in onze stad en dat is niet te tolereren. We zullen met alle beschikbare middelen dit op korte termijn adequaat moeten oppakken, want deze overlast ondermijnt de veiligheid(sbeleving) in Gouda.

vrijdag 24 april 2009

Burgemeester Cornelis getrouwd!


Vandaag op een stralende dag is onze burgemeester Wim Cornelis getrouwd met Tisina Laagwater.
Tisina en Wim, van harte gefeliciteerd met jullie huwelijk en nog vele gelukkige en gezonde jaren met elkaar toegewenst!

Op de trouwkaart stond een mooie tekst:

Heb het leven lief, met je ogen dicht
of in het volle licht
Hou van wie je ziet pak de liefde vast
en verlies haar niet
Heb het leven lief in de grijze nacht
en als de morgen lacht
Heb het leven lief en wees niet bang

Gouda's Liederen Tafel bracht een aubade aan haar beschermheer en echtgenote
(kijk en luister naar het filmpje)
Cadeau van het college van wethouders, secretaris, bestuursondersteuning,
communicatie en concernberaad

Gezellige receptie ondersteund door muziek

donderdag 23 april 2009

Tombola na raadsvergadering?


De raadsvergadering woensdagavond bevatte heel wat agendapunten, maar de meeste punten konden als hamerstuk worden afgedaan. Er was redelijk wat belangstelling vanuit de Nederlands-Marokkaanse gemeenschap bij het agendapunt Herziening Integraal Huisvestingsplan (IHP) onderwijs. Dat kwam omdat in dat plan ook aandacht is voor basisschool Al Qalam, die dringend behoefte heeft aan vervangende ruimte, deze op termijn ook beschikbaar krijgt, maar mogelijk in een bepaalde periode daartussen klem komt te zitten. We hebben daarom - met andere fracties - een amendement van GroenLinks ondersteund met de volgende tekst:

"Voor basisschool Al Qalam de locatie Calslaan 99 beschikbaar te stellen.

Voorafgaand hieraan -en uiterlijk per april 2011- dient het college na overleg met schoolbesturen adequate alternatieve huisvesting beschikbaar te stellen voor de semi-permanente units aan de Aakwerf, dan wel op andere wegen Al Qalam te ondersteunen bij het overbruggen van de periode tot aan het beschikbaar komen van de locatie Calslaan 99. Het college informeert de raad binnen een half jaar over het bereikte resultaat."

Onmiddellijk na dit agendapunt stapte deze mensen op. Ze konden of wilden niet wachten tot na de raadsvergadering en dat deed de voorzitter verzuchten dat we voortaan wellicht maar een tombola moeten organiseren na afloop van de raadsvergadering.

Bestemmingsplan Middenwillens kreeg weer de nodige aandacht vanwege de bouwplannen van de heer Voogt aan de Achterwillenseweg. Na een gesprek met de wethouder kan hij in principe gaan bouwen op één locatie. Een ander locatie is door de wethouder afgewezen en de ChristenUnie volgt hem daarin.

Na de raadsvergadering was er een korte - interessante - presentatie over de dijkverbetering van de IJsseldijk die op afzienbare termijn van start zal gaan.


Tenslotte een lang meningsvormend debat over de nota Grote Voertuigen Gouda.

Onze fractie had heel wat vragen van tevoren ingediend om het debat wat specifieke richting te geven. Er waren echter maar liefst 14 vertegenwoordigers van vervoerbedrijven, transport logistiek Nederland, buurten enz. aanwezig. De fracties kregen steeds meer informatie over zich heen, er werden spontaan voorstellen gedaan (vervoerders hebben geen bezwaar tegen een 30-km zone op de Kattensingel) en nieuwe inzichten gepresenteerd. Toen de dag al bijna ten einde liep (23.45 uur) besloten we met elkaar dat we nog niet toe zijn aan een raadsdebat, maar dat we meer tijd nodig hebben om alle informatie op een goede manier te verwerken.
Door het late tijdstip was wethouder Harro Janssen, die de dag erna jarig was, niet meer in staat om voor middernacht thuis te zijn en we hebben hem om 0.00 uur toegezongen. Zo werd de avond in feestelijke stemming - gelukkig zonder tombola - met een hapje en een drankje afgesloten.dinsdag 21 april 2009

Wethouder door de knieën


Al lang probeer ik een wijkteamvergadering bij te wonen, maar iedere keer had ik andere agenda verplichtingen. Deze week is het me eindelijk gelukt om een vergadering van wijkteam Bloemendaal te bezoeken en ik werd met open armen ontvangen.
Het is een leuke en nuttige ervaring om te zien hoe een aantal heel betrokken wijkbewoners zich inzetten voor hun wijk en ook inhoudelijk met heel relevante zaken bezig zijn, waar we als raadsleden wat mee kunnen.

Ofschoon ik dat al meerdere malen op andere plaatsen had ervaren, is het bijwonen van een vergadering wel extra speciaal.

Eén van de zaken die aan de orde kwam was de verkiezing van de Egelantierlaan tot de kleurrijkste straat van Gouda.

Elk jaar worden er in kader van Gouda Ontmoet zo'n 30 bloembollenpaketten weggegeven aan de eerste 30 personen uit de gemeente die daarom vraagt.
De gemeente gaat de resultaten van het planten beoordelen en wijst vervolgens een winnende straat aan.

Dit jaar viel de keuze op de Egelantierlaan. Vorig jaar viel de wijk Bloemendaal ook al in de prijzen, toen won namelijk de Azaleasingel.

Het wijkteam verwacht dat volgend jaar de prijs ook weer naar hun wijk zal gaan. Ze willen er echt een traditie van gaan maken en merken op: "We geloven wel in dit eenvoudige, kleurrijke en gezellige bloemenidee."
Het zij deze wijk van harte gegund, maar het zou natuurlijk ook leuk als een andere wijk haar best zou doen!

Gedurende deze avond kwamen nog heel wat andere onderwerpen voorbij, waarbij ik zo nu en dan ook wat input vanuit de Raad kon leveren.
Al met al was het een nuttige en inspirerende avond en ik hoop zeker vaker langs te gaan.
De foto's ontving ik in dank van Wim van Beek

zaterdag 18 april 2009

D66 stuurt wethouder de laan uit

Afgelopen woensdag stonden weer diverse onderwerpen op de raadsagenda. We begonnen met een raadsdebat over bestemmingplan Middenwillens, waarbij bijna alle aandacht uitging naar de plannen van de heer Voogt. Hij had de raadsleden voorzien van gedetailleerde informatie ten aanzien van zijn bouwplannen. In afwachting van een bezoekverslag van wethouder Kastelein zal de raad binnenkort dit punt naar verwachting gaan behandelen. De ChristenUnie staat in beginsel positief tegenover de plannen, maar wacht op het genoemde bezoekverslag van de wethouder.

D66 vond het niet helder met welk doel de wethouder op pad zou gaan en dat leverde een aardige verspreking op: “Waarmee stuur ik u de laan uit?” De wethouder is gewaarschuwd…
Na dit onderwerp kwam de Nota sportaccommodatiebeleid aan de orde. De pers had hier inmiddels het een en ander over geschreven, maar de Raad beschikte nog steeds niet over deze nota. Dat is een uiterst merkwaardig iets, waar toch wel wat opmerkingen (terecht) over zijn gemaakt. Op deze avond kregen we een presentatie, waardoor we een beeld kregen over de inhoud van de nota.
Belangrijke kaders in de nota zijn dat er wordt uitgegaan van het in standhouden en waar mogelijk verbeteren van de capaciteit en kwaliteit van de basisvoorzieningen (gymzaal, sporthal, sportpark en zwembad) en de recreatieve sportvoorzieningen zo goed mogelijk over de stad worden verspreid.
Volgende week beslissen we of deze nota kan worden vrijgegeven voor inspraak.

Ook het Gemeentelijk rioleringsplan stond op de agenda. Heel toepasselijk begon het tijdens dit agendapunt enorm te regenen, waardoor wethouder Kastelein met stemverheffing moest gaan spreken. De bui was een goede test voor de kwaliteit van onze riolering en het stemvolume van de wethouder. De ChristenUnie vroeg bij dit punt nadrukkelijk aandacht voor goede communicatie met Cyclus en om een plan van aanpak.

De avond eindigde met een besloten raadsdebat over het Meerjarenperspectief grondexploitaties 2009. Dit is een belangrijk , maar ook gevoelig onderwerp. Ik had me er goed op voorbereid, maar kan op mijn weblog daarover verder niets schrijven.

Het was een lange avond, zolang, dat het regenen inmiddels was gestopt en ik nog net voor middernacht gelukkig droog thuis ben gekomen.

donderdag 16 april 2009

Michel Klijmij (GL) van duurzame kwaliteit?

Deze week ontvingen we een persbericht met als onderwerp "Gemeente Gouda eist FSC-certificaat bij aanbestedingen".

Het bericht ging echter over weblogmaatje Michel Klijmij-van der Laan van Groen Links die is genomineerd voor Jong Raadslid van het Jaar.
De vraag is nu wat de link tussen deze beide zaken is....
Wellicht telt de sterke focus op Groen van Groen Links mee of hebben de houten kozijnen van zijn woonhuis het FSC-keurmerk?

Genoeg gekheid, Michel, van harte gefeliciteerd met je nominatie en het zou mooi zijn als jou lukt wat collega Mohammed Mohandis tweemaal niet lukte: 1e worden!

Het is bijzonder dat voor de derde keer op rij een Gouds raadslid meedingt naar de titel 'Jong Raadslid van het Jaar'.

Wat zijn eigenlijk de spelregels voor een nominatie?

De genomineerde raadsleden zijn niet ouder dan 35 jaar en zijn in hun ambt zichtbaar, benaderbaar, origineel en succesvol.

Een deskundige, onafhankelijke jury bepaalt welke drie kandidaten doorgaan naar de finale. De winnaar wordt op 10 juni a.s. bekend gemaakt tijdens het VNG-jaarcongres in Almere door de juryvoorzitter, de heer Aat de Jonge, burgemeester van de gemeente Dronten.

zaterdag 11 april 2009

Piet van der Sluijs wethouder in Utrecht


Het Utrechtse college van Burgemeester en Wethouders is weer compleet. Op 10 april werd bekend wie de drie vrijgekomen plekken gaan opvullen.

Voor de ChristenUnie is dat Piet van der Sluijs. Hij neemt het stokje over van Tymon de Weger die vorige maand struikelde over het dossier luchtkwaliteit. Piete van der Sluijs was eerder wethouder in onze stad Gouda. In Utrecht gaat hij zich onder andere richten op Welzijn.

Na een langdurig debat tijdens de raadsvergadering van donderdag 26 maart jl. over de procedure rond het Actieplan Luchtkwaliteit Utrecht (ALU) diende Leefbaar Utrecht een motie van wantrouwen in tegen wethouder De Weger. In de motie werd uitgesproken dat door meerdere schendingen van de vertrouwensbasis tussen de wethouder en de raad in de afgelopen periode er geen vruchtbare samenwerking meer mogelijk was. De motie werd aangenomen; hierop diende de wethouder zijn ontslag in.

Piet van der Sluijs presenteert zijn portefeuille:
http://mediaplayer.rtvutrecht.nl/stream/1dcbc562.mp3

Voor de VVD neemt Floris de Gelder de portefeuilles Economische Zaken en Cultuur op zich.
VVD-fractievoorzitter De Bondt wordt de tweede VVD-wethouder, zij gaat zich bezighouden met bereikbaarheid en verkeer.

Speerpunten voor het nieuwe college zijn onder meer een lagere belastingen, bestrijding van armoede, meer sport en een harde aanpak van krakers. Ook zijn er maatregelen genomen om de economische crisis het hoofd te kunnen bieden.

Verder staan de zogenaamde 'knips' weer ter discussie. Die beoogde wegafsluitingen moesten autoverkeer via de ring van één deel van de stad naar een ander leiden. Het aantal koopzondagen blijft voorlopig ongemoeid.

De wethouders moeten nog officieel benoemd worden door de gemeenteraad. Dat gebeurt naar verwachting volgende week donderdag.

Piet alvast van harte gefeliciteerd met de voorgenomen benoeming. Fantastisch dat je tot aan de verkiezingen in 2010 deze mooie baan in de 4e stad van Nederland mag gaan vervullen.

vrijdag 10 april 2009

Is iedereen een journalist?

Het lijkt er regelmatig op dat journalisten steeds minder belangrijk worden.
De bekendste foto van de dode Theo van Gogh werd genomen door een amateur.
Twitteraars behoorden tot de eersten die een paar weken terug, melding maakten van de Schipholramp.
Theo Krins schreef een verslag van een bijeenkomst van het Ondernemersfonds op zijn weblog, waardoor het verslag enkele dagen later in de krant een beetje mosterd na de maaltijd was.

Is elke burger dus ook journalist?
‘Nee, burgerjournalistiek is dépassé’, zegt Hans Berkhout, ‘baas’ en initiatiefnemer van ‘Dorpspleinen’ (Twentsche Courant Tubantia). ‘Om het nieuws te checken, uit te werken en te analyseren, heb je professionals nodig.’
Ludo de Boo (Reed Business, ex-Veronica), gaat nog verder: ‘Burgerjournalistiek bestaat niet!’
‘Nou en of’, vindt Irene Costera Meijer, hoogleraar journalistiek aan de VU, ‘Burgerjournalistiek of participerende journalistiek is een aanvulling op de ‘gewone’ journalistiek’

De Journalist organiseert op 20 april samen met het Parool binnenkort een debat, dat ongetwijfeld een levendig debat zal worden.
Ik verwacht echter op die avond geen opzienbarende conclusies, maar het is goed dat dit onderwerp eens op deze wijze aan de orde komt.
Ik vind dat zowel de "burgerjournalist" als de professional nuttig zijn: ze vullen elkaar aan en houden elkaar ook scherp.

Overigens aardig om nog te vermelden dat het verschijnsel "weblog" helemaal niet nieuw is!
Francisco van Jole (columnist van De leugen regeert) is de eerste bekende weblogger van Nederland. Hij publiceerde al in 1994 (!) De Internet Sensatie, een verslag van zijn reizen door cyberspace. Zijn nieuwsbrief de Daily Planet, was in de jaren negentig de populairste Nederlandse online publicatie.

dinsdag 7 april 2009

Kloppend hart van Gouda in gevaar?


Deze week bezocht ik de AutoRai en als autoliefhebber heb ik me weer kunnen vergapen aan veel mooie auto’s.
Bij sommigen is wellicht het beeld naar voren gekomen dat dit jaar de AutoRai vooral gedomineerd zou worden met ecologisch verantwoorde modellen. Maar er staan ook nog heel wat luxe, sportieve en snelle auto’s te pronken. Je moet dan even niet op het naast deze auto’s neergezet bord letten, waarop de aanduiding staat dat deze wagen een zgn. ‘G’ –label heeft.
Schoonheid kent zijn prijs en de emotie van een Ferrari, hoe vervuilend of dorstig ook, is voor velen onvergelijkbaar met die van een veel schonere Toyota Prius.

Toch is het dit jaar opvallend hoeveel aandacht er (terecht!) is voor de CO2 uitstoot en het verbruik van de auto’s. Ook de vooral kleinere auto’s winnen duidelijk terrein.Het is duidelijk dat milieu voor auto’s inmiddels een hot item is en dat is een heuglijke ontwikkeling.
Het blijkt heel goed mogelijk te zijn om ook grote auto’s milieu vriendelijk zich door het verkeer te laten bewegen. Daarnaast is de elektrische auto behoorlijk in opkomst.


Waarom deze persoonlijke ontboezemingen? Dat heeft te maken met het feit dat we deze week in de Raad spreken over de lang verwachte Nota grote voertuigen.

Het is de bedoeling om het vrachtverkeer in en rond de binnenstad meer te gaan reguleren, om zo de overlast te verkleinen.
Er zal bijvoorbeeld voor enkele straten een nachtelijk rijverbod gaan gelden, lange vrachtwagens (meer dan 12 meter) worden hier en daar geweerd en er wordt nagedacht over bestemmingstransport, waarbij bij een distributiecentrum wordt overgeladen naar kleinere en meer milieu vriendelijke transportmiddelen.

Het college wil deze oplossingen niet “afdwingen”, maar trachten op termijn te realiseren in samenwerking met betrokken partijen. Dit klinkt nogal soft en het zou beter zijn als er een concreet plan – samen met de betrokken partijen - wordt opgesteld, zeker ook omdat de gemeente wil gaan voldoen aan het 'het convenant stimulering schone vrachtauto's en milieuzonering'.

Volgens de definitie van 'het convenant stimulering schone vrachtauto's en milieuzonering' is een Milieuzone een ruimtelijk begrensd gebied dat is gelegen binnen het binnenstedelijk gebied van een gemeente. In die gemeente wordt om reden van leefbaarheid, in het bijzonder milieuhinder met betrekking tot lucht en geluid, een selectief toelatingsbeleid voor voertuigen gehanteerd in relatie tot de door die voertuigen veroorzaakte milieuhinder.

Daarnaast zou het ook een goede overweging zijn om de beperkte parkeerfaciliteiten in de binnenstad te gaan combineren met milieu vriendelijke auto’s. Bijvoorbeeld alleen auto’s met een A of B label krijgen toegang tot de binnenstad en mogen daar parkeren.
Deze gedachte vergt nog wel de nodige doordenking, omdat milieu vriendelijke auto’s makkelijk herkenbaar moeten zijn – bijvoorbeeld door een stikker op de nummerplaat - en de toegang bij parkeerlocaties dan een visuele controle moet kennen.

Ook kan worden gedacht aan parkeren aan de randen van de stad en vervoer met een milieuvriendelijke bus. Er bestaat momenteel al een elektrische aangedreven lage-vloer stadsbus ZEUS, wat staat voor Zero Emission Urban System. Een aanvullende vorm van stil, schoon en zuinig openbaar vervoer in binnenstedelijke gebieden.


De nota bleek woensdagavond een hot item bij de Raadsvergadering, want er waren maar liefst 10 insprekers (aanvankelijk zelfs 26!). Eén zei treffend ten aanzien van de beperkende maatregelen voor vrachtvervoer: Gouda heeft een kloppend hart, maar dat kan je niet dotteren, terwijl je met deze maatregelen wel een infarct veroorzaakt. Het aanvaarden van deze nota betekent dat de stad vanzelf dood gaat.
Deze boodschap ging erin als koek, maar er is beslist meer te zeggen over dit onderwerp.
Binnenkort volgt er nu een extra bijeenkomst om met de insprekers in gesprek te gaan.

We zullen met elkaar op korte termijn moet overwegen of we voor het vrachtvervoer een aantal verkeersmaatregelen nemen, maar op de wat langere termijn zullen we ook aanvullende keuzes moeten gaan maken en dan vooral op het gebied van milieu.
Dat vraagt om veel ambitie, waarbij alle betrokken partners een duit in het zakje zullen moeten doen.

vrijdag 3 april 2009

Spectaculaire burgemeestersbenoeming in zusterstad Gloucester (GB)

"nieuwe burgemeester" van Gloucester

Met een flinke delegatie zijn we van dinsdagavond t/m donderdag op bezoek geweest in onze zusterstad Gloucester.


We vertrokken met ruim een uur vertraging vanuit Rotterdam, omdat het luchtruim werd afgesloten vanwege het vertrek van president Karzai. Een spectaculaire optocht met limousines bracht hem en zijn gevolg naar het vliegtuig en dat vergoedde veel en ik kon wat unieke plaatjes schieten.


In Gloucester werden we woensdag rondgeleid door The Docks. Een prachtige herontwikkeling van een binnenhavengebied met mooie pakhuizen en nieuwe woningen. De panden worden voor allerlei activiteiten gebruikt en ook de gemeente is erin gehuisvest.

Er wordt enorm geïnvesteerd in het centrum van Gloucester. Ze hebben de zgn. “The Magnificent Seven” Zeven grote projecten die de stad op een hoger plan moeten tillen.

Onverwachte opsteker voor CDA en ChristenUnie: alcoholverbod


Ook Gloucester heeft te maken met aandachtswijken

Interessante uitdaging daarbij is dat ze alle deze gebieden met elkaar willen verbinden en daarbij ook proberen de toeristen voor meerdere dagen te laten blijven, waarbij Gloucester als uitvalsbasis dient voor uitstapjes in de regio.
We kunnen bij dit “dossier” van elkaar leren, omdat veel ambities vergelijkbaar zijn.De tarieven kunnen in Gouda nog best wat stijgen

‘s- Middags hebben we met Gloslinks (Gloucester Overseas Links Association) nagedacht hoe we de samenwerking, die tot nu niet erg helder is ingevuld en wat lauw is, op een goede manier kunnen uitbouwen, waarbij meer aandacht dient te komen voor het betrekken van de Goudse burgers en het bedrijfsleven. Het is mooi dat we met diverse zustersteden samenwerken, maar het gebeurt nog veel te onzichtbaar. We zullen daarin echt verandering moeten brengen, zij het met beperkte budgetten, want we moeten wel - zeker in deze tijd - zorgvuldig met ons geld omgaan.

We hebben ook een uitvoerige presentatie gekregen over de grote overstroming op 20 juli 2007, waarbij het water zo enorm snel steeg door langdurige regen, dat o.a. de riolen het water niet konden verwerken. Interessant was dat de aanpak daarna tweeledig is: het aanbrengen van verbeteringen en het bevorderen van zelfredzaamheid van de burgers in deze omstandigheden.

Aan het einde van de middag hadden we even wat vrije tijd en ik heb toen de schitterende Kathedraal bekeken en met enkele anderen de Evenprayer bijgewoond.'s-Avonds was er een “Civic Reception”, waarbij o.a. diverse raadsleden van Gloucester, the Mayor (burgemeester) en zijn vrouw en de Sheriff (plaatsvervangend-burgemeester) en zijn vrouw aanwezig waren. Er werden diverse toespraken gehouden en er werd meerdere malen de intentie uitgesproken om de samenwerking te gaan intensiveren.


Op donderdag kregen we een tamelijk gedetailleerde presentatie over het “Docks Regeneration Programme” en waren er twee vertegenwoordigers van de Engelse variant van Vluchtelingenwerk. Ze vertelden ons hoe het daar is gesteld met de integratie van diverse bevolkingsgroepen en dat naar hun beleving het probleem vooral bij de Engelsen zelf ligt. Een nogal eenzijdige benadering, maar dat zie je wel vaker bij Vluchtelingenwerk.


Na de lunch hebben we nog een korte vaartocht gemaakt en toen was het al weer tijd voor de terugreis. Met de bus naar London Luton Airport en dan vliegen naar Rotterdam Airport. Rond middernacht was ik weer thuis, met veel nieuwe ervaringen en huiswerk voor de toekomst. Daarnaast nog een aantal interessante contacten opgedaan.


Jammer dat Jan van Dijk (Gouda’s 50+ Partij) heeft besloten dat zijn fractie vanwege de kredietcrisis niet mee mocht gaan en dat ook nadrukkelijk naar buiten toe ventileert. Het was een verantwoord en leerzaam werkbezoek en het eventueel annuleren vanwege de kredietcrisis was wegsmijten van geld, daar alles al was geboekt en betaald.