maandag 26 december 2016

Generaal Ted Meines overleden


Foto: Marianka Peters - 2015

Vader der veteranen' Ted Meines (95) overleden


"Gelukkig is het land dat zijn veteranen eert en waardeert" 

Ted Meines werd geboren op 25 september 1921. Hij richtte het Veteranen Legioen Nederland op en stond aan de basis van de Stichting Veteranen Platform, de koepelorganisatie van 55 verenigingen. Een jaar later werd hij de eerste voorzitter van het platform dat een groot deel van de veteranen in Nederland vertegenwoordigt.
Behalve verzetsstrijder en Indiëganger, was hij ook ereburger van de staat Israël.
In september 2014 werd Meines bevorderd tot luitenant-generaal voor zijn grote verdiensten voor de krijgsmacht in het algemeen en de veteranen in Nederland in het bijzonder.

Veteranenbeleid

Als voorzitter wist hij toenmalig minister Relus ter Beek (Defensie) ervan te overtuigen dat er een actief veteranenbeleid moest komen. Dit leverde hem de bijnaam 'Vader der veteranen' op.
Meines was Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, Officier in de orde van Oranje-Nassau met de zwaarden, ontving het Ereteken voor Orde en Vrede, het Mobilisatie Oorlogskruis en was drager van het Ereteken voor Verdienste in goud.


Gouda

In Gouda was vooral door Marianka Peters en haar man, die actief zijn bij de veteranen, generaal Meines geen onbekende. 

December 2015 mocht ik persoonlijk kennis met hem maken toen hij spreker was op een speciale Veteranenavond in Gouda, georganiseerd door het Conservatief Café. Hij hield een indrukwekkende speech, waaruit zijn grote vriendschap voor prins Bernard naar voren kwam als ook zijn liefde voor de joden. 
Hij zei over het redden van Joodse kinderen: "Tijdens de oorlog had ik de eer Joodse kinderen te mogen redden. Ik ben daardoor een deel van Israël." 

Hij benoemde drie essentiële pijlers, die hem motiveerden om zich in te zetten voor de veteranen:
- zelfrespect
- vertrouwen in de medemens
- Godsvertrouwen

Ik heb veel respect en waardering voor wat hij heeft voor ons land en anderen heeft mogen betekenen. Door zijn overlijden verliezen we een groot militair.Met dank aan Nu.nl

maandag 19 december 2016

Oudste lichtfeest van Nederland kan mooier!


‘Gouda bij Kaarslicht is één van de mooiste lichtfestivals in Europa’, zo concludeert Skyscanner. Het enige echte en oudste lichtfeest van Nederland vind je in kaasstad Gouda.

Winterfair
Ook dit jaar was het weer genieten van allerlei activiteiten tijdens Gouda bij Kaarslicht. Kwamen de mensen vroeger voor het ontsteken van de verlichting van de kerstboom op de Markt en de concerten daarna. Nu kan je ook in de middag al genieten van allerlei activiteiten. Vermeldenswaardig is o.a. de Winterfair in de St.-Janskerk. Prachtige kramen, een intieme (kerst)sfeer, veel belangstelling en de opbrengst (€ 40.000,- !) voor een goed doel. Iets wat met onze kerstmarkten in Gouda nog nooit is gelukt, is daar wel tot stand gebracht! 
Velen weten dat ik enorm van onze stad geniet en graag, vooral via social media, daaraan uiting geef. Op 16 december kwam ik bijna woorden tekort om tot uitdrukking te brengen hoe ik genoot van het veelzijdige programma. Gouda is echt goud!
The Voice 
Bijzonder was dit jaar dat Sjors van der Panne (bekend van The Voice), met zijn prachtige stem enkele bekende liederen zong die niet direct op kerst zijn gebaseerd, maar er wel aan te relateren zijn. Het lijkt er op dat de organisatie is geïnspireerd door de opzet  van The Passion.

Kinderburgemeester Yassine Mella maakte bij velen indruk door zijn verhaal dat hij een dag ging wonen bij de vorige kinderburgemeester Jullie-Anne Conradi en zij een dag bij hem om elkaars cultuur beter te leren kennen. Hij riep de (jonge) aanwezigen op om dit voorbeeld te volgen. Op deze manier leer je mensen met verschillende achtergronden beter kennen.
Afbreuk
Was er helemaal niet negatiefs aan deze avond. Wat mij betreft blijft het jammer dat het ons niet lukt om achter alle ramen van de panden (rondom de kerstboom) op de Markt kaarsen te laten branden. Het is nu toch wel erg mager en het doet afbreuk aan de landelijke uitstraling van dit evenement. We steken zoveel tijd en energie in het "verkopen" van onze stad, dat we er wat mij betreft echt naar moeten streven dat dit in 2017 beter geregeld is.
Zorg er dan gelijk ook voor dat iedereen beschikt over de teksten van de liederen die worden gezongen. Het meezingen gaat dan een stuk beter!

Lof der Lichtheid
Naast de activiteiten rond Gouda bij Kaarslicht is er in Gouda ook "Goudse Glazen Uitgelicht" (St.-Janskerk, de glas-in-loodramen zijn van binnen uit verlicht) en Lof der Lichtheid. Hierbij gaat het om een expositie van 15 lichtkunstwerken op verschillende locaties: Firma van Drie, Jeruzalemkapel en het oude weeshuis. Deze kunstwerken zijn tot 28 december te zien. Meer info: www.firmavandrie.nl/lichtkunst
Hieronder een foto impressie van 16 december!

Ik wens u allen fijne kerstdagen toe en een voorspoedig en gezegend 2017!

Winterfair in de St.-Janskerk


Een draaiorgel in de St.-Janskerk blijft toch bijzonder
Monnikenkoor Pax et Bonum in Museum Gouda
Antoine Bodar leest kerstvertellingen voor

Lichten gingen uit nadat ik een tweet hierover had verstuurd :-)

Burgemeester Milo Schoenmaker
De plaatsvervangend burgemeester van Kongsberg 
Eén van de vele optredens in Gouda

De Pionier in de Gouwekerk
Gouds Mannenvocaal in de Lutherse Kerk
Heleen Bartels in de Evangelisch Lutherse Kerk

Goudse glazen uitgelicht

LOF DER LICHTHEIDwoensdag 30 november 2016

Kandidatenlijst ChristenUnie voor Tweede Kamer vastgesteld

Hoopvol realistisch 
Theo Krins op 29e plek

Afgelopen zaterdag (26 november) hield de ChristenUnie haar verkiezingscongres. Tijdens dit congres werd de kandidatenlijst vastgesteld evenals het verkiezingsprogramma. ‘Hoopvol realistisch’ heet het verkiezingsprogramma, en bij het congres vormde deze term de rode draad.
Aan de hand van ontmoetingen met gewone Nederlanders schetste partijleider en lijsttrekker Gert-Jan Segers hoe hij kwam tot zijn hoopvol-realistische wereldvisie. Hij heeft daar ook een mooi boek over geschreven: "Hoop voor een verdeeld land".
"Als ChristenUnie niet bestond, hadden we hem vandaag nog opgericht om op te komen voor bijzonder onderwijs."


Vervolgens laat Gert-Jan Segers aan de hand van concrete voorbeelden zien wat die hoopvol-realistische politiek in zijn ogen moet inhouden: Het belastingstelsel moet vriendelijker zijn voor gezinnen met eenverdieners. Dat is het nu niet, want eenverdieners betalen tot 6x meer belasting dan tweeverdieners. “Rutte gedraagt zich als een vijand van het gezin.”, aldus Gert-Jan. Ook voert hij o.a. een pleidooi voor het bijzonder onderwijs en vraagt om aandacht voor ouderen, die vaak eenzaam zijn.
"Gezin is niet alleen hoeksteen van de samenleving, maar ook toetssteen van eerlijk belastingstelsel."
"Maak werk van een samenleving waarin iedereen meetelt, waarin mensen waardig oud worden." 
Cultuur
"We zijn lang te vrijblijvend geweest over onze cultuur" vindt Gert-Jan Segers. "De “joods-christelijke traditie” is het fundament van onze samenleving.Het lijkt soms alsof onze beschaving door veilingmeester Pechtold verkocht wordt.”
Gideon
Gert-Jan roept de achterban - en in het bijzonder de kandidaten voor de Tweede Kamer - op als een Gidionsbende "ten strijde te gaan". We mogen dat doen in afhankelijkheid van God en met het oog op het welzijn van de mensen.
Mooie ervaring
Het was een mooie en bemoedigende dag en ik voel me bevoorrecht dat ik door het congres tot één van de kandidaten voor de Tweede Kamer ben gekozen. Het gaat weliswaar om een bescheiden 29e plek, maar we doen het met elkaar. De komende maanden zal de ChristenUnie op allerlei manieren haar programma en overtuiging uitdragen als hoopvolle realisten met als inzet de harten van de kiezers te bereiken.

zaterdag 26 november 2016

Een vuist in de regio?


Onlangs was er een avond in Waddinxveen met de regionale klankbordgroep van raadsleden over Ruimte en Wonen.
Op deze avond werden we bijgepraat over hun activiteiten en werd het belang onderstreept om gezamenlijk in de regio een vuist te kunnen maken om de belangen van onze regio te verdedigen.

Samenwerking

Namens Gouda zitten Jan de Koning (GBG) en Peter den Boer (PvdA) in de klankbordgroep.
Op deze avond werd verteld dat we vanuit de eigen kracht van de regio gezamenlijk positie moeten innemen tegen het soms te grote gewicht dat bijvoorbeeld Rotterdam in de provincie in de schaal kan leggen als het gaat om de verdeling van nieuw te bouwen huizen in Zuid-Holland.
Samenwerken heeft meerwaarde en maakt dat Gouda met de regio een eigen positie in kan en moet nemen om onze regio vitaal en toekomstbestendig te houden.Concurrentie

De regio heeft daarom als doel om een regionale agenda Wonen te hebben. Dit dient dan als aanvulling op de eigen lokale woonvisies. Wat mij betreft is hier wel een kritische noot over te kraken. Het zou naar mijn mening beter zijn geweest als er  een regionale visie was opgesteld die doorwerkt in de lokale woonvisies, waarbij ook gekeken wordt naar de verschillende lokale belangen en als inzet te nemen dat de woningbouw programma’s zoveel mogelijk aanvullend zijn. Hier wordt nu maar op beperkte schaal gebruik van gemaakt.

Lees hierover ook bij mijn collega Christiaan Quik:
http://christiaanquik.blogspot.nl/2015/12/een-woonvisie-voor-gouda.html

Doelstelling

De regio zet zich in voor passende, duurzame en gevarieerde woningvoorraad, waarbij wordt samengewerkt met woningcorporaties en zorgpartijen.
Er moet nadrukkelijk aandacht zijn voor het feit dat mensen langer zelfstandig blijven wonen en dat het woningaanbod daar zo goed mogelijk op af wordt gestemd.

Meerwaarde

Door met elkaar samen te werken is de verwachting dat er een verbetering van de positionering van Midden-Holland op de randstedelijke woningmarkt is. Door gezamenlijke inzet kunnen we optimaal gebruik maken van de marktruimte

Aandachtspunt is om een antwoord te vinden op de trek naar de stad, de toenemende druk op sociale huur en de vergrijzing.
Het is belangrijk dat vanuit de provincie steeds minder druk op bepaalde aantallen wordt gezet en er meer ruimte komt voor kwaliteit en vrijheid. Zo kan zo goed mogelijk worden ingespeeld op de woonbehoefte.

Inzet

Inzet van de samenwerking is om samen te werken en zo te komen tot een vitale in een steeds veranderende woningmarkt. Dit kan dan leiden tot een woningaanbod dat een goede aanvulling is op de activiteiten die een metropool buiten de regio doet.

Zorg

De aanwezige raadsleden gaven aan de klankbord groep dat steeds meer mensen worden begeleid naar zelfstandig wonen en mensen daarnaast ook langer zelfstandig blijven wonen.
Het is een opgave van de regio om hiervoor (voldoende) woningen beschikbaar te stellen. We zijn benieuwd hoe dit concreet wordt uitgewerkt.

Provincie

De Provinciale Structuurvisie moet kansen creëren en geen belemmeringen opleveren. Er is een achterstand op de woningbouw opgave. De achterstand in Nederland is maar liefst 70.000 woningen. In onze regio is nog 4% economische groei te realiseren en dat levert ook weer vraag naar woningen op. We doen als regio mee met de Zuidvleugel en de Metropool en op termijn zal ook dit leiden tot meer woningbouw. Inzet is om overal aan tafel te zitten en regio op de kaart te zetten als "gesprekspartner".


Uitdaging


Op deze avond is duidelijk geworden dat de Regio Midden-Holland vooral extern is gericht.  Als dit leidt tot versterking van deze regio, is dat een juiste keuze. Om dat te kunnen vaststellen is het wel belangrijk dat er heldere en meetbare doelen worden gesteld. Wat dat betreft ligt er nog wel een uitdaging..

zaterdag 19 november 2016

Buurt bestuurt is geen klaagmuur


Onlangs was er een bewonersbijeenkomst in Wijkcentrum De Rotonde. Bewoners uit de Goudse wijk Plaswijck waren uitgenodigd om de oprichtingsvergadering voor Buurt Bestuurt bij te wonen. Ook burgemeester Milo Schoenmaker was aanwezig om het belang van dit initiatief te onderstrepen.

Al vele jaren wordt in de wijk Plaswijck onder de bezielende leiding van wijkteamvoorzitter Martin Pohlkamp ingezet op het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid in deze wijk. Hiervoor zijn in de loop van de tijd inmiddels maar liefst zo’n 120 avonden belegd. Inzet van de wijk is steeds geweest: goed samenwerken en druk zetten. Dat levert resultaat op.

Buurt Bestuurt

De veiligheidsproblematiek is echter een hardnekkig probleem en toen Khalid Tatou (PvdA) en ik het idee van Buurt Bestuurt in het voorjaar naar Gouda hebben gehaald had wijkteam Plaswijck al snel belangstelling om daaraan mee te gaan doen.

Na diverse voorbereidende gesprekken en bijeenkomsten was het dan nu zo ver dat dit initiatief concreet handen en voeten gaat krijgen in deze wijk. Het gaat om een pilot en als er goede resultaten worden geboekt zal Buurt Bestuurt ook in andere buurten worden uitgerold.
Khalid en ik hebben als ambitie om het concept Buurt Bestuurt in heel Gouda uit te rollen, behalve in buurten / wijken waar al een vergelijkbare aanpak succesvol functioneert.

Waar gaat het om bij Buurt Bestuurt?

  • ·       Formeer een buurtcomité die zo goed mogelijk representatief is. Denk daarbij aan leefstijlen, leeftijd, afkomst, sociale klasse etc.
  • ·       Uitdaging is om aan te sluiten bij buurtgevoel van de bewoners. Je moet het probleem kunnen "ruiken en proeven" om ze te laten participeren
  • ·       Voeg aan het comité maximaal 4 professionals toe, anders gaan bewoners niet actief meedoen.
  •     Het gaat om een vast persoon van politie, gemeente (geen raadslid of wethouder!), toezicht en een opbouwwerker. Laatste persoon is belangrijk om bewonersinitiatieven te ondersteunen.
  • ·       Bewoners kunnen items benoemen die beter kunnen of anders moeten. Daaruit moet vervolgens een top-3 worden gekozen, die SMART omschreven is en ook haalbaar is. Alle partijen geven dan hun commitment voor de aanpak van deze top-3.
  • ·      Buurt Bestuurt is niet van de gemeente maar is van en voor de bewoners. Bewoners moeten daarom zo snel mogelijk in de lead, over frequentie van overleg, notuleren etc. Ook om aan te geven wanneer een item uit de top-3 kan.

Niet alleen oog voor eigen wereld

Eén van de betrokken bewoners is Mirjam Ruigenburg die helder omschreef wat er speelt en hoe zij daarin een keuze heeft gemaakt:

“Mensen zijn steeds meer naar binnen gericht en willen het vooral zelf fijn hebben. Laten we meer naar buiten kijken en elkaar aanspreken op gedrag. Dat kan een positieve verandering teweeg brengen. Heb niet alleen oog voor je eigen wereld.
Blijf verder ook melden, zoals bij 112 of Meldpunt Openbaar Gebied. Denk niet dat een ander het doet. Prioriteit is mede afhankelijk van het aantal meldingen...”


Gebruik de Participatieladder

Hans Hoekman, wijkagent en initiatiefnemer van Buurt Bestuurt, sprak ook op deze avond en gaf aan dat Buurt Bestuurt een methode is om met elkaar tot betere resultaten m.b.t. leefbaarheid en veiligheid te komen

"Vroeger viel je op als je je straatje niet had geveegd. Nu val je op als je je straatje wel hebt geveegd"

Bij Buurt Bestuurt gaat het om 3 doelstellingen
                Veiligheidsbeleving
                Vertrouwen (tussen overheid en bewoners vice versa en onder elkaar)
                Zelfredzaamheid (vroeger viel je op als je je straatje niet had geveegd. Nu val je op als je je straatje wel hebt geveegd)

Daarbij is het belangrijk om de Participatieladder in te zetten:

Participatie ladder
                informeren
                Raadplegen
                Adviseren
                Co produceren > buurt bestuur

Belangrijke aandachtspunten zijn:

Hoe werkt het?
                Niet alles is even belangrijk
                Niet alles is mogelijk
                Bedenk alternatieven (houdt niet star vast aan je eigen oplossing)
                >> een goede oplossing is waar alle partijen een rol in hebben.
                Geen klaagmuur, geen opdrachtlijstje
                Houdt het klein en zo concreet mogelijk

Drie vuistregels:

                Gebruik LSD > luisteren, samenvatten, doorvragen)
                Gebruik Nivea (niet invullen voor een ander)
                Wees een Oen (open, eerlijk en nieuwsgierig)

Commitment

Op de avond zelf hebben zich direct al bewoners gemeld die zitting gaan nemen in het comité en het is nu aan hen om - samen met de andere partners - te komen tot een top-3 die voor alle deelnemende buurten in Plaswijck zal gelden.
Hierbij heeft de gemeente een faciliterende rol en is het belangrijk dat o.a. de politie hierbij een actieve rol vervult. Zij hebben zich in ieder geval gecommitteerd aan Buurt Bestuurt en hebben op deze bewonersavond toegezegd hun inzet hiervoor te zullen leveren.

Hoe verder?

De komende tijd zal moeten blijken dat het comité samen met de betrokken partners (gemeente, politie, woningcorporaties) tot een Top-3 kan komen en dat de ketenpartners ook daadwerkelijk blijven hun betrokkenheid blijven tonen en capaciteit leveren die nodig is.
Een aantal bewoners heeft de eerste concrete stap gezet. Ik ben benieuwd waar dit initiatief over een half jaar staat.
Samen met Khalid blijf ik (namens de ChristenUnie) de ontwikkelingen van Buurt Bestuurt in Plaswijck nauwgezet volgen!