zaterdag 28 september 2013

Vernieuwing ChristenUnie Gouda

Foto: gemeente Gouda
Twee raadsleden van de ChristenUnie stellen zich niet opnieuw beschikbaar voor een zetel in de Goudse gemeenteraad. Na de verkiezingen, in maart 2014, treden de huidige fractievoorzitter Anke Huisman-Mak en raadslid Gerard Schotanus terug.

Huisman motiveert: “Het raadswerk is een fantastische job, maar vraagt veel tijd en energie. Ik wil nu mijn prioriteiten verleggen, er zijn genoeg andere dingen te doen in de stad.” Schotanus doet het raadswerk nog altijd met veel plezier, maar vindt het na zestien goede jaren ook tijd om te stoppen: “De ChristenUnie heeft momenteel veel getalenteerde jongeren, voor hen is het ook mooi dat er zetels vrijkomen. Het vraagt veel van jezelf en je thuisfront om je acht respectievelijk zestien jaar beschikbaar te stellen. ”Als bestuur zijn we Anke en Gerard dankbaar voor hun toewijding en inzet voor Gouda”, zegt Harro Janssen, voorzitter van het bestuur.

De ChristenUnie fractie in de Goudse raad telt drie zetels en heeft daarnaast een burgerraadslid.
Eind oktober stellen de leden de kandidatenlijst voor de verkiezingen in 2014 vast. Dan wordt ook de lijsttrekker bekend.

maandag 23 september 2013

Doorgaan of stoppen?


Begin dit jaar werd de gemeente Gouda met een extra tegenvaller voor het lopende begrotingsjaar 2013 geconfronteerd van € 1,8 miljoen. Gouda krijgt namelijk vanuit het rijk een lager bedrag dan aanvankelijk was verwacht. Mede op aandringen van de raad is het college vervolgens direct aan de slag gegaan om deze tegenvaller op te vangen in de lopende begroting, wat geen geringe opgave is.

Vacaturestop


Begin juli kondigde het college vervolgens een onmiddellijke vacaturestop aan en na het reces volgde meer maatregelen. De ChristenUnie heeft waardering voor de inzet van de ambtenaren om deze extra bezuiniging te realiseren, maar plaatst vraagtekens bij de haalbaarheid daarvan.


Geen debat


Graag wilden wij daarom op 18 september jl. met het college het gesprek over voeren, maar we mochten die avond alleen (technische) vragen stellen en we mogen pas bij het 2e ijkmoment in november erover debatteren, alsof dat dan nog zin heeft….


Operatie DOS


Het college noemt dit hele traject Operatie DOS (Doorgaan Of Stoppen) en heeft de afgelopen maanden alle budgetten kritisch bekeken en op basis daarvan maatregelen voorgesteld. Het lastige is echter dat bij vooral de grootste post (personeel) het niet duidelijk is of ze (volledig) kan worden gerealiseerd. Bij die post moet de ondernemingsraad zelfs nog instemmen, terwijl het inmiddels al eind september is.


Meevallers


We vinden het overigens opvallend dat steeds is aangegeven dat er bij personeel geen ruimte meer was om te bezuinigen en dat er nu wel een radicale stap als een vacaturestop voor minimaal 1 jaar mogelijk is ongeacht de afdeling die het betreft. Verder worden ook meevallers die dit jaar zijn opgetreden meegenomen bij de extra bezuinigingen, terwijl deze normaliter worden gebruikt om tegenvallers te compenseren.


Toezegging


De wethouder heeft op een concrete vraag van Arjan Versteeg (SGP) aangegeven dat de extra bezuiniging van 1,8 miljoen zal worden gerealiseerd en we zullen hem eraan houden!


We hebben het college in ieder geval nog huiswerk meegegeven en wederom gevraagd om bij de begroting voor 2014 concreet aan te geven wat de verplichte taken zijn die moeten worden uitgevoerd. Dan weten we tenminste waar we keuzes over kunnen maken.

Het college heeft toegezegd met concrete invulling hiervoor te komen.

Het wordt nog spannend dit najaar bij de begroting!
vrijdag 13 september 2013

Welkom in de ChocoladefabriekDe bibliotheek in Gouda moet 30% bezuinigen en heeft besloten om naar één nieuwe centrale bibliotheek met archief over te gaan. Deze vestiging komt in de voormalige Chocoladefabriek uit 1971 aan het Buytenerf (bij Klein Amerika)
Architect Jan David Hanrath geeft uitleg
Onlangs waren we als gemeenteraad uitgenodigd om te komen kijken hoe de nieuwe vestiging eruit zal komen te zien en ik – en vele anderen – waren onder de indruk. Het wordt werkelijk een prachtige bibliotheek!
Geschiedenis wordt zichtbaar


Het gebouw is stoer en robuust maar mist, doordat het een tijd als kantoor gebruikt is, z’n geschiedenis. Deze geschiedenis wordt als verhaal teruggebracht met een tekening in de gietvloer.
Met de afwerking en inrichting wordt het industriële karakter van het gebouw onderstreept, waarbij de industriële elementen tevens een gunstig effect hebben op de kosten.

Hoge kasten
Er staan relatief hoge kasten, die zo zijn ontworpen dat er veel ruimte is voor frontale presentatie, zonder dat het onoverzichtelijk wordt.
Op de begane grond is een volwaardige horecavoorziening opgenomen een langer verblijf in de Chocoladefabriek op "een prettige en lekkere manier ondersteunt".
De trotse directeur Nan van Schendel
Aansprekend

Als straks de bibliotheek open gaat hebben we er weer een aansprekend gebouw bij, waar diverse functies met elkaar worden verenigd. Het zal naar verwachting een modern en aansprekend ontmoetingsplek zijn, waar je ook nog boeken kunt lenen J
Hierbij een kleine impressie (met dank aan Jan David Hanrath)

zaterdag 7 september 2013

Blaffen helpt!
Vorige week is de opgeknapte parkeerplaats Klein Amerika door wethouder Ruwhof geopend, maar bij de camperplaatsen blijkt nog wel het een en ander mis is te zijn en daarom kwamen Gerard Schotanus en ik namens de ChristenUnie in actie.
Inmiddels zijn er verrassende ontwikkelingen gaande....!

Goudse waakhond

De Goudse Post kan onze actie wel waarderen en noemt de ChristenUnie "de Goudse waakhond". 
Citaat uit de Goudse Post

Troep 

Concreet gaven we aan dat er regelmatig troep rondom de (uitpuilende) afvalbak ligt en de (locatie van de) put waar de campers kunnen lozen is ook niet goed aangelegd. Daarnaast is via de bewegwijzering deze plek niet eenvoudig te vinden. 
Via de Goudse Post las ik een reactie van de projectleider die opmerkt dat alle opties goed waren overwogen en dat daar nu niets meer aan veranderd wordt....!

Maar goed, bij de opening van het opgeknapte parkeerterrein vorige week heeft wethouder Ruwhof naar eigen zeggen aangegeven dat de camperplaats nog niet gereed is en dat er nog zaken worden aangepakt. In het bijbehorend persbericht wordt gesproken over een aantal "kleine aanpassingen". Naar wij hadden begrepen zou het daarbij gaan om stroom- en watervoorziening.


Belangrijke actiepunten


Aangepaste inrichting camperplaatsen Klein Amerika

Op 5 september (!), kort na het bekend worden van onze actie, verscheen er op de site van de gemeente opeens een specifiek bericht dat de camperplaatsen op Klein Amerika eind september klaar zijn en dat deze voorziening dan samen met de campervereniging wordt geopend.

Tevens worden er een aantal actiepunten genoemd, die wel bijzonder goed overeenkomen met de aandachtspunten die de ChristenUnie heeft genoemd:

De volgende zaken moeten eind september zijn gerealiseerd:
1. Specifieke parkeervak belijning voor campers
2. Aanbrengen informatieborden
3. Aansluiten stroom en drinkwater
4. Extra vuilcontainers
5. Aanpassingen lozingspunten van vuil water (op straat) en cassette toilet (stortbak)
6. In november worden er bomen en groen aangebracht

Als alles is uitgevoerd is de inrichting straks naar we hopen tot ieders tevredenheid. Daarbij laten we maar in het midden in hoeverre onze actie - die behoorlijk wat publiciteit heeft gekregen - daaraan heeft bijgedragen, maar ik vind het verloop van de gebeurtenissen op z'n minst opvallend.... :-)

We blijven de ontwikkelingen volgen en mochten er in uw ogen nog steeds bepaalde zaken niet goed gaan, dan horen we dat graag!

woensdag 4 september 2013

Stank en troep voor de toerist in GoudaVorige week is de opgeknapte parkeerplaats Klein Amerika door wethouder Ruwhof geopend en het resultaat ziet er mooi uit. Ook is het een goede zaak dat er veel meer plekken beschikbaar zijn gekomen.
Ook aan de campers is gedacht en er zijn nu maar liefst 30 plekken beschikbaar en daarmee geeft Gouda de titel van kampeerauto vriendelijkste gemeente van 2011 een nieuwe impuls.
Echter, het gaat mis als je kijkt naar de troep bij de afvalbak en de (locatie van de) put waar de campers kunnen lozen. Daarnaast is via de bewegwijzering deze plek niet eenvoudig te vinden. Er is dus nog wel werk aan de winkel.

Bewegwijzering

 “Het is maar goed dat we de weg weten want er staan nergens verwijsborden naar de camperplaats”, zo merkte iemand op.
Voor zover ik heb kunnen nagaan is er bijna nergens een verwijsbordje te signaleren die naar de officiële camperplaats Klein Amerika leidt. Het gevolg is dat regelmatig op andere plaatsen in de stad en dan met name in het centrum campers van verschillend formaat rondrijden op zoek naar een parkeerplaats c.q. overnachtingsplaats. Het komt volgens een bewoner regelmatig voor dat campertoeristen op de Vest overnachten en daarbij hun camper aansluiten op een stroompunt die  bestemd is voor de watertoeristen.


Afvalbak en put

Er is op het nieuwe parkeerterrein een speciale plek ingericht om vuil water te lozen, chemisch toilet te reinigen en afval in een bak te doen.
Het is echter heel vreemd dat daarbij voor een locatie is gekozen die pal bij enkele woonhuizen is gelegen en ook erg in het zicht. Deze bewoners klagen nu over behoorlijke stankoverlast en het geeft ook een heel smerige aanblik. Geloosd afvalwater loopt over de straat en de vuilnisbak puilt regelmatig uit met afval, wat ook geen prettige geur oplevert….  Dit is bepaald geen visite kaartje voor onze stad!

Iemand schreef ons: “De container was overvol en naast de container was vuil gedeponeerd variërend van plastic zakjes, lege (wijn)flessen en schillen van eieren, meloen etc. Het was warm weer en het vuil trok de aandacht van tientallen tot honderden vliegen. Op die plek moesten we dus onze vuilwatertank en chemisch toilet legen. Bedenk daarbij dat er een bord bij staat waarop vol trots wordt vermeld dat Gouda een kampeerautovriendelijke stad is. Wij hadden op dat moment even een andere gedachte.”

De put is dicht bij het trottoir aangelegd, waardoor campers die de uitstortkraan niet aan de zijkant hebben maar moeilijk kunnen lozen en dat verklaart waarschijnlijk mede de sporen van vuil water op de parkeerplaats. Het viel me trouwens op dat ook niet alle campers de moeite hebben genomen boven de put te lozen….

Parkeerplaatsen zijn te klein voor de meeste campers. Wordt er nu ook dubbel betaald?

Ik baken graag mijn terrein af  :-)

Groeimarkt

Campertoerisme is in Europa een groeimarkt. Ondanks de huidige economische situatie stijgt het aantal campers. Je ziet het ook aan het groeiend aantal campers dat de stad jaarlijks bezoekt. Dat Gouda hiervan probeert mee te profiteren is begrijpelijk en toe te juichen en het levert een bijdrage aan de doelstelling van 1 miljoen toeristen per jaar. Maar er zijn nog wel een aantal aandachtspunten!

Aandachtspunten

  • Zorg voor een goede bewegwijzering naar Klein Amerika.
  • Laat de markering op de parkeerplaatsen kloppen met de omvang van de campers. Nu staan ze meestal op minimaal 2 plekken. Daarmee is ook duidelijk wat de camper parkeerplaatsen zijn.
  • Houdt de camperplaats schoon (ook een verantwoordelijkheid voor de eigenaren van de campers)
  • Plaats de reinigingsplaats verder van de bewoners af op een logische locatie, waarbij de put breder wordt. Aanblik is nu geen visitekaartje.
  •  Laat Cyclus afvalbakken neerzetten waarbij het afval ook gescheiden kan worden aangeboden, zoals papier, glas, plastic en grijs en laat deze regelmatig legen.
  • Zorg voor goede (sanitaire) voorzieningen zoals watertappunten, stroompunten.
  • Overweeg ook een toilet en douchevoorziening, omdat niet alle campers hierover beschikken.