vrijdag 22 juli 2022

Terugblik op mooi verjaardagsfeest in Gouda


Op 19 juli 1272 kreeg Gouda stadsrechten. Een historisch moment dat 750 jaar later met een groot feest is herdacht. 

Gigant Graaf Floris V "graveerde" burgemeester Pieter Verhoeve. Namens Gigant Graaf Floris V was er een toespraak en we zongen met elkaar het feestlied (gecomponeerd door Peter Dijkstra) "Gouda gaat nooit voorbij". Ook was er een indrukwekkend gedicht met beelden van Chris Bellekom. Wat mij betreft een goede kandidaat om de volgende stadsdichter te worden!
Uiteraard voerde ook onze eigen burgemeester het woord. En we konden genieten van het gelegenheidsorkest van De Pionier en Stedelijke Harmonie Caecilia.

Een speciaal moment was er voor de jarige Gouwenaars op deze dag. De jongste en oudste (Jo Baaijens) jarigen werden met name genoemd. 

De aanwezigen kregen tenslotte een heerlijk ijsje of konden koffie krijgen.
Vanaf het stadhuis vertrok vervolgens met een aantal mensen de Gouda 750 Arriva Feestbus die bij de zorginstellingen in de wijken cupcakes ging bezorgen.

Samen met mijn vrouw hebben we vervolgens de (vandaag gratis) tour Beleef het Wonder van Gouda in de St.-Janskerk en Museum.
Tevens genoten van het dichtbij bewonderen van twee Goudse glazen via een hoogwerker.

Onderstaand foto verslag geeft een leuke indruk van deze prachtige dag en de tentoonstelling "Beleef het Wonder van Gouda"!Arriva Feestbus

Samen met Jan IJkelenstam op de foto

Samen met Marjan een feesthoedje op

Het is gezellig druk op de Markt

Ook Jan Hafkamp wil natuurlijk even op de foto

Gigant Graaf Floris V

Gigant Jacoba van Beieren is natuurlijk ook van de partij


Jo Baaijens de oudste jarige vandaag

Jacoba van Beieren kijkt wat zuinig

Namens Graaf Floris V wordt het woord gevoerd


De burgemeester wordt "gegraveerd" 


Gratis ijs

Het gelegenheidsorkest 

Samen met oud-wethouder Corine Dijkstra op de foto

St.-Janskerk

"Beleef het Wonder van Gouda"

"Glazen van dichtbij"


De Egyptische havenstad Damiate werd in 1219 veroverd door de kruisvaarders, waarbij de Haarlemmers zich in het bijzonder hebben onderscheiden. Een schip vaart met volle zeilen de haven binnen en verbreekt de zware ketting waarmee de haven was afgesloten.
De Dordtse stedemaagd zit in een zgn. Hollandse tuin, omringd door de wapens van een 15-tal steden. 

Museum GoudaSchilderij van Wouter Crabeth


De wereldberoemde Goudse (ontwerp)cartons