maandag 24 september 2018

Piek in aantal inbraken in GoudaDe politie meldt in de periode 3-9 september (8 voltooide inbraken en 14 pogingen). Dat betekent een sterke toename van het aantal inbraken in de regio Gouda / Bodegraven / Reeuwijk. Naar aanleiding hiervan zijn er diverse berichten in de media verschenen:

"De politie van Team Gouda ziet de afgelopen tijd een toename van het aantal woninginbraken waarbij een brommer wordt gezien of gehoord. De inbraken vonden plaats in Plaswijck, Achterwillens en Goverwelle. ,,Graag verzoeken we de inwoners van deze wijken om in de nachtelijke uren (vanaf 01u00) op te letten of men het geluid van een (motor)scooter hoort die in de buurt van woningen blijft rondrijden. Mochten mensen de scooter ook zien en het niet vertrouwen, dan graag 112 bellen!”, zo roept de politie op." (Gouds Dagblad)
"Volgens de politie werden bijna alle woninginbraken gepleegd in woningen waarvan het zichtbaar was dat de bewoners op vakantie waren. ,,Dit was duidelijk doordat een caravan of camper voor het huis heeft gestaan of door de post die nog in de brievenbus of op de mat lag”, verklaart de politie." (Gouds Dagblad)
"Teamchef Albers-Smit heeft nog een verklaring voor de stijging. ,,Veel mensen zijn vorige week teruggekomen van vakantie en zien pas dan dat er ingebroken is. Die inbraak wordt dus later gemeld. Verder zien we dat de vakantieperiode steeds langer duurt. Mensen zonder kinderen gaan soms in september op vakantie.’’ Er zijn dus nog steeds veel woningen tijdelijk niet bewoond" (...) "Toezicht houdt prioriteit. ,,We willen zichtbaar zijn, zodat mensen ons makkelijk benaderen. We blijven ook proberen de meldingsbereidheid te verhogen." (AD)
Naar aanleiding van deze berichtgeving heeft de fractie van de ChristenUnie een aantal vragen aan het college gesteld om op die manier meer duidelijkheid te krijgen over de huidige situatie en om inzicht te krijgen in (mogelijke) maatregelen die genomen gaan worden om te voorkomen dat we in de donkere periode weer een sterke stijging van het aantal inbraken krijgen. Ook willen we duidelijkheid over het beleid van de politie en in hoeverre er sprake is van een beleidswijziging.
1.    De politie meldt expliciet dat er vaak scooters zijn gesignaleerd bij de inbraak(pogingen). In hoeverre is dit afwijkend van het beeld rond andere inbraak(pogingen)? Geldt dit alleen voor Gouda?
2.    In hoeverre wijkt deze piek af van de trend die we jaarlijks zien in de vakantieperiode?
3.    De helft van deze incidenten is volgens de politie gebeurd in 1 nacht. In hoeverre is er een vermoeden dat het hier om dezelfde inbrekers gaat en waar waren die inbraken?
4.    In hoeverre overweegt de gemeente om extra camera’s te plaatsen langs strategische routes, zoals doorgaande wegen, om meer zicht te krijgen op routes die inbrekers afleggen en na een melding extra mogelijkheid te hebben om inbrekers te kunnen volgen?
5.    Welke (extra) maatregelen worden er genomen om zoveel mogelijk te voorkomen dat we in de donkere periode die komt een sterke toename van het aantal inbraken gaan krijgen?
6.    De politie geeft aan zichtbaar te willen zijn. Wat betekent dat concreet en in hoeverre is er sprake van een toename van het aantal uren dat de politie zichtbaar aanwezig is op straat?
7.    Ook geeft de politie aan dat ze de meldingsbereidheid wil verhogen. Op welke wijze wil de politie dat bereiken en in hoeverre is er sprake van een beleidswijziging?


zaterdag 15 september 2018

Campers veroorzaken overlast op Klein Amerika

Camping ?

Gouda heeft een aantal jaren geleden op Klein Amerika prachtige parkeerplaatsen aangelegd voor campers en de locatie is – mede door centrale ligging en de lage parkeertarieven – een groot succes. 

In toenemende mate wordt er echter ook overlast ervaren, vooral omdat er meer campers parkeren dan er aan parkeerplaatsen is ingericht. Formeel is er plek voor 30 campers, maar er staan er regelmatig aanzienlijk meer geparkeerd. 

 

Algemene informatie:

Plaats op mix parking | Max. aantal plaatsen: 30 | Max. camperlengte: Geen limiet | Max. verblijfsduur: 72 uur | Geopend: 1/1 - 31/12


Foto: Christiaan Quik

Naar aanleiding van opmerkingen van Gouwenaars, een column van Marianka Peters in de Goudse Post en onze eigen waarnemingen hebben Christiaan Quik en ik namens de ChristenUnie de volgende vragen aan het college gesteld:

1.     In hoeverre is het college het met de fractie van de ChristenUnie eens dat er niet actief wordt gehandhaafd op het aantal campers dat geparkeerd staat op Klein Amerika? Wordt het beleid op korte termijn aangepast? 
2.     In hoeverre is het huidige tarief voldoende voor extra handhaving en adequaat beheer? Beheer is namelijk nodig gelet op de camping achtige taferelen. In hoeverre is kosten dekkendheid uitgangspunt en in hoeverre overweegt het college een tariefsaanpassing?
3.     In hoeverre is het duidelijk dat het aantal camperparkeerplaatsen is begrensd tot 30 of is parkeren voor campers buiten de aangegeven plekken ook toegestaan? Op welke manier is dat dan aangegeven voor (buitenlandse) toeristen?
4.     Als campers buiten de aangegeven vakken mogen staan: in hoeverre worden campers verplicht te betalen voor het aantal parkeerplekken dat ze benutten bij het parkeren?
“Goed voor het centrum en de kaasmarkt elke donderdagochtend in de zomer. Erg druk echter, met meer dan 100 busjes midden augustus op een woensdagavond” (17-8-2018)

5.     Wat vindt het college ervan dat – aldus de Goudse Post - campers na 72 uur een rondje maken en opnieuw parkeren op Klein Amerika? In hoeverre wordt hierop gehandhaafd? In hoeverre zijn er cijfers bekend hoe vaak dit gebeurt?
6.     In hoeverre is het college het met de ChristenUnie eens dat door de lage tarieven op Klein Amerika er feitelijk sprake is van concurrentievervalsing t.o.v. andere locaties?
7.     Wat zijn de voorgenomen (handhavings)maatregelen als er straks een supermarkt naast de parkeerplaats wordt gerealiseerd en de verkeersdrukte en parkeerdruk zal toenemen? 
8.     In hoeverre is het college voornemens om het aantal parkeerplaatsen uit te breiden en zo ja, op welke locatie(s)?

Het is belangrijk dat er duidelijkheid komt over het beleid rond de campers, want als deze trend zo doorgaat ontstaan er camping achtige taferelen, is er steeds minder plek op Klein Amerika voor ander verkeer en is er sprake van serieuze concurrentie voor campings om ons heen en dat lijkt me niet wenselijk.
-->

dinsdag 11 september 2018

Wordt puist in binnenstad eindelijk opgeknapt?


Al jaren vraag ik namens de ChristenUnie aandacht voor de slechte staat van onderhoud van de achtergevel van Ricken's Naaimachinehandel bij de toren van de St.-Janskerk. In de krant en op de lokale tv is het pand al diverse malen nadrukkelijk in beeld geweest. Al die publicitaire aandacht heeft nog niet geleid tot een verbetering van de situatie. De eigenaar heeft wel een keer contact met me gezocht. Naar zijn zeggen wilde de gemeente niet meewerken met zijn plannen.

Om duidelijkheid te krijgen heb ik - namens de ChristenUnie - aan het college gevraagd wat de gemeente Gouda de afgelopen 5 jaar heeft gedaan om de eigenaar te bewegen om de buitengevel op te knappen.

De ChristenUnie ontving vervolgens het volgende antwoord:

Eind 2016 heeft de eigenaar een aanvraag om een omgevingsvergunning ingediend voor het restaureren van de achtergevel. Aangezien de aanvraag niet volledig was is door de afdeling Bouw- en woningtoezicht (BWT) van de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) verzocht de ontbrekende gegevens alsnog aan te leveren. Omdat de gevraagde gegevens niet zijn aangeleverd is de aanvraag door BWT buiten behandeling gelaten.

Het afgelopen jaar heeft in het kader van Gouda 750 een ambtelijke schouw plaats gevonden van monumentale panden in de Binnenstad. De schouw heeft een lijst opgeleverd van de onderhoudstoestand van gevels van monumentale panden in de Binnenstad. Bedoeld pand is eveneens opgenomen in bedoelde lijst. Mede in dat kader is door BWT recent een afspraak met de eigenaar gemaakt voor (minnelijk) overleg met als doel om de achtergevel van het pand z.s.m. op te knappen.Vervolgvragen

Naar aanleiding van deze beantwoording heb ik enkele vervolgvragen gesteld, aangezien ik o.a. benieuwd ben naar die lijst die de ambtenaren hebben opgesteld.

De volgende vragen zijn aan het college voorgelegd:

  1. Graag ontvangen wij de lijst van onderhoudstoestand van monumentale panden in de binnenstad die is opgesteld naar aanleiding van een ambtelijke schouw.
  2. Wat zijn de concrete plannen met deze lijst, mede in het kader van Gouda 750?
  3. Op welke wijze worden de beschikbare middelen uit het coalitie akkoord “Nieuwe Energie” ingezet bij deze plannen?
  4. Wat heeft het (minnelijk) overleg met de eigenaar van het pand opgeleverd?

Het is nu wachten op de antwoorden op deze vragen en dan zullen we in de fractie bezien of en zo ja, hoe we de komende jaren extra aandacht blijven vragen voor het herstel van (gevels van) panden in de binnenstad.
-->

maandag 3 september 2018

Lege muur bij IJsselhof


Begin 2018 was er veel onrust onder de Gouwenaars omdat de naam "IJsselhof" van de buitenmuur bij de begraafplaats was vervangen door "Yardenhuis Gouwestreek". De naam "IJsselhof" is voor veel Gouwenaars verbonden met een plek waar een geliefde is begraven of gecremeerd. Zo’n naam kan je niet zomaar veranderen!

Actie Marianka Peters van de Goudse Post
Yarden had dit onderschat en onder grote druk vanuit de bevolking en de politiek heeft Yarden uiteindelijk besloten om de naam "Yardenhuis Gouwestreek" van de muur te halen en de naam "IJsselhof" weer opnieuw aan te brengen.
Dat kon niet met de oorspronkelijke letters, want die waren er niet meer, dus er moest een nieuw ontwerp komen.

Tot op de dag van vandaag is de muur nog altijd leeg en daarom heb ik namens de ChristenUnie maar eens gevraagd hoe dat nu precies zit. 

Yarden beantwoorde deze vraag als volgt:
"Yarden heeft in mei een voorstel voor de belettering ingediend bij de ODMH. Dit voorstel is in juli afgewezen. Momenteel wordt gewerkt aan een nieuw voorstel, dit is begin september gereed. Na goedkeuring van de ODMH (Omgevingsdienst Midden-Holland) worden de letters in productie genomen en daarna aangebracht."

Naamsvermelding van IJsselhof gaat nog wat indirect...

Zo'n naam wijzigen heeft meer impact dan ik (en anderen) hadden verwacht, maar ik ga er vanuit dat in ieder geval dit jaar de naam "IJsselhof" weer keurig op de muur bij de begraafplaats staat vermeld. 
Dat zal voor veel Gouwenaars goed nieuws zijn!