woensdag 27 juli 2016

Nog geen duidelijkheid over AZC in Gouda


Het COA krijgt uit het hele land vragen over de stand van zaken van bestaande opvanglocaties in de gemeenten en de besluitvorming over nog te ontwikkelen locaties.

Het COA heeft momenteel te maken met een lagere instroom van vluchtelingen dan vorig jaar rond deze tijd. De instroom is echter nog altijd hoger dan voorgaande jaren. Door de verminderde instroom zijn er een aantal lege plaatsen en zijn er locaties die niet volstromen.

Vanwege de hoge instroom afgelopen jaar heeft het COA op basis van het Bestuursakkoord (tussen het rijk en de gemeenten) samen met gemeenten en provincies hard gewerkt aan het zo snel mogelijk realiseren van opvang voor vluchtelingen. Daar is ook de noodopvang uit voortgekomen.

Ruimte voor kwaliteit

Nu de instroom is gestabiliseerd, heeft het COA de gelegenheid om de kwaliteit van de opvang te verbeteren. Dat betekent dat ze het opvangaanbod zo veel mogelijk uit reguliere AZC-plekken gaan laten bestaan en het aantal noodopvangplekken gaan beperken. Dat betekent maatwerk per locatie, waarover ze nauw overleg voeren met de betrokken gemeenten.

Maatwerk

Voor de bestaande noodopvang zijn er drie scenario’s: ombouwen tot AZC, inzetten als buffercapaciteit voor noodopvang of sluiten.
Het COA vindt het wenselijk om een bepaalde buffer aan opvangplekken achter de hand te hebben die snel kan worden aangewend als de asielinstroom onverhoopt toch weer toeneemt. 
Ze willen voorkomen dat er weer een situatie kan ontstaan dat er van sporthallen gebruik gemaakt moet gaan worden. 
Dat betekent in de praktijk dat er ook behoefte blijft aan nieuwe opvangplekken, zeker ook omdat er voor diverse noodopvang locaties geldt dat het om een tijdelijke overeenkomst gaat.

Afwegingskader

Op dit moment wordt door de Landelijke Regietafel gewerkt aan een afwegingskader waarmee aan de regionale regietafels (in de provincie) transparant en weloverwogen beslissingen kunnen worden genomen. Deze regionale regietafels staan meestal onder leiding van de Commissaris van de Koning. Naast de provincie zijn ook de gemeenten (zoals Gouda) en het COA betrokken. Het COA levert inhoudelijke expertise, maar beslist dus niet. Dat gebeurt door de regietafel. Al heeft ze uiteraard haar voorkeuren en prioriteiten en zal dat inbrengen bij de overwegingen. Bij de afwegingen zal gekeken ook gekeken worden naar de financiën en het maatschappelijk draagvlak.

Gezamenlijk wordt op basis van alle input aan de regietafel bekeken welke locaties gebruikt kunnen worden voor het huisvesten van vergunninghouders en daarbij zal er dus ook worden gekeken naar de locatie in Gouda. Naar verwachting zal in september duidelijkheid komen of het AZC in Gouda definitief doorgaat.Angst

Door alle aanslagen van de IS in de wereld wordt de angst voor terroristen in Nederland groter en menigeen vreest dat die mee zullen “liften” als er straks waarschijnlijk vluchtelingen naar Gouda komen.

Een deel van de Gouwenaars hoopt daarom nog steeds dat het plan niet doorgaat, anderen willen liever afschalen naar maximaal 300 bewoners (minimum aantal voor een AZC) en er is ook een deel die zich al volop aan het voorbereiden is en het als een mooie uitdaging ziet om iets voor deze mensen te mogen betekenen.

Belangrijk is om ons te realiseren dat we geen noodopvang locatie worden, maar statushouders gaan opvangen (als de plannen tenminste doorgaan). We mogen (moeten) erop vertrouwen dat er dan afdoende is gescreend en dat we niet bang hoeven te zijn dat er terroristen meekomen, al zullen we via de bestuursovereenkomst goed vinger aan de pols houden en moeten we waakzaam blijven!

Laten we vooral niet vergeten dat de mensen die naar Nederland zijn gevlucht zelf juist bang zijn voor dat geweld en verlangen naar veiligheid en een nieuwe toekomst. Laat dat voor ons een uitdaging zijn!

193 opmerkingen:

Anoniem zei

Gezien de huidige internationale maatschappelijke context (inclusief veiligheidsproblematiek) vind ik het onaanvaardbaar dat er hier in Gouda vluchtelingen opgevangen worden boven een atoombunker.

Verder zou ik het zeer op prijs stellen als de raadsleden, coalitieleden en andere invloedrijke figuren, eens duidelijk stelling innamen !

Anoniem zei

Mijne heren,


- Op basis van de huidige wetgeving inzake het bestuursrecht is het nagenoeg onmogelijk om de zeer strategisch gelegen atoombunker te gebruiken als opvangplaats voor 'vluchtelingen'. Bovendien is het AZC in strijd met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

- De Staatsveiligheid is in het geding als in de PWA-kazerne een opvangcentrum komt, zeker gezien de gevaarlijke ontwikkelingen rond aanslagen van IS e.d.

- Financieel is het AZC niet haalbaar. Iedereen die kan rekenen ziet dat de kosten vele malen hoger zijn dan de baten.

- Overcapaciteit in andere AZC's. 1/3e van alle AZC's staat leeg. Het is efficiënter en voordeliger om die op te vullen.

- Geen draagvlag in de buurt.

Samenvattend: Het AZC komt er niet.

Of zoals Mahatma Gandhi het zegt: "Je kunt geen hand schudden met een gebalde vuist."

B. te G. zei

Natuurlijk liften de terroristen mee, je moet wel erg naief zijn om dat tegen te spreken.
Met alles wat er in Frankrijk, Duitsland en Belgie de laatste tijd gebeurt, heb ik sterk de
indruk dat dit allemaal nog maar een begin is. Wij hebben gewoon een vijfde kolonne
binnen de grenzen gehaald. Je behoeft je niet af te vragen of er een aanslag in Nederland
komt, maar wel wanneer er een aanslag in Nederland komt. Met dat hele vreemdelingen
beleid, heb ik dit allemaal al 20 jaar geleden aan zien komen, wij worden hier gewoon een
soort Joegoslavie, begint nu al met die Turken onderling De grootste fout
is dat men 2 paspoorten heeft. En logisch natuurlijk dat Oost
Europa geen vluchtelingen wil hebben, zij hebben er een eeuwen lange ervaring mee.
De overheersing van het Osmaanse Rijk. Ze hebben groot gelijk de poorten dicht te houden.
Die kazerne moet dan maar weer aangewezen worden voor een moskee, dan kunnen de
overige moskeeën worden gesloten en behoeven ze niet meer op de straat te gaan zitten.

Anoniem zei

Het is toch logisch dat we het hier al onrustig genoeg vinden in Gouda? En voldoende gescreend. Ja, dat bleek bij die enkelband ook. En bij die Syriër die een zwangere vrouw doodstak ook. En ook bij die Eritreër die een 79!jarige vrouw verkrachtte. De ouderen in Gouda zijn straks de dupe. Zij durven hun huizen niet meer uit. En ze krijgen ook de seniorenwoningen niet. Hoe bestaat het dat deze mensen dubbelop in de kou worden gezet. Etnocentrisch kijken viert hier hoogtij. Onverschrokken en onverantwoordelijk. Hopeloos eigenlijk. Zo voel ik me intussen hierover.

Anoniem zei

En de vluchtelingenindustrie blijft gewoon de grammofoonplaat afdraaien... "een verrijking van de cultuur...! "
Ja hoor, dat vond die priester in Noord Frankrijk ook vast wel met die 2 jonge knapen in de kerk. Maar nu ligt hij met een doorgesneden keel in een doodskist en is nu het Christendom in het hart geraakt hiermee. Nog steeds een verrijking van de cultuur, idiote linkse kerk van Nederland? Jullie zijn wel verdacht stil nu hé? Loopt het inmiddels dun door de broek? Het lijkt een beetje onbeheersbaar te worden niet? Maar dat kon ik je 20 jaar geleden al vertellen vanuit de Bloemenwijk in Moordrecht. De haatspuwende ogen zag ik toen al in de peuters van 3 - 4 jaar oud. En die zijn nu in de leeftijd van de IS - gangers. Tsjaa, wie niet luisteren wil moet voelen.

W.S.Z. zei

Beste Theo,

Waarom mogen (moeten) we er op vertrouwen dat er afdoende gescreend is en dat we niet bang hoeven te zijn dar er terroristen meekomen? En hoe zie je dat de Goudse gemeenteraad via de bestuursovereenkomst goed de vinger aan de pols houdt en waakzaam blijft als zelfs de internationale gemeenschap dat niet voor elkaar krijgt! Het blijkt nu dat zich een behoorlijk aantal terroristen tussen de vluchtelingenstroom heeft bevonden, dit in weerwil tot wat eerder beweerd werd. Ook toen vertrouwden wij op de uitspraken van onze politici die beweerden dat het aantal terroristen dat meedreef op de vluchtelingenstroom overdreven was. Het gaat er op lijken dat we maar moeten in gaan calculeren dat we voor de vluchtelingenstroom naar Europa offers moeten brengen. Helaas echter de verkeerde offers, de levens van nu al enkele honderden onschuldige mensen! Sorry, maar die offers gaan mij veel te ver !

Anoniem zei

"Laat dat voor eens mooie uitdaging zijn", hoe kunt u dat zeggen mijnheer Krins. We zitten inmiddels namelijk in een horror-scenario. Ik heb grote waardering voor u, maar u moet toch echt realistischer worden.

Het Christendom is inderdaad in het hart geraakt.

Angela Merkel heeft geweldige idealen, ook geinspireerd op het Christendom. Maar het Christendom moet wel goed begrepen worden, goed geinterpreteerd worden. Ja, Jezus keerde de andere wang toe, en dat kan een inspiratie zijn voor ons.

Maar niemand vraagt toch van ons dat we grenzeloos naief zijn en ons af laten slachten?

Theo Krins zei

Dank voor de kritische reacties en ik snap die onrust heel goed. Zelf kijk ik ook met afgrijzen naar wat er allemaal in de wereld gebeurd! Maar laten we niet vergeten dat er onder de asielzoekers bijvoorbeeld ook veel christenen zijn die op de vlucht zijn voor het geweld van IS of andere radicale groepen. Laten we geen karikatuur van vluchtelingen maken en anderzijds niet naïef zijn en elkaar in de samenleving hierop blijven bevragen en aanspreken. Want het gaat om een ingewikkeld dossier, dat is wel duidelijk!

Anoniem zei

Aan B te G,
Hoe durf u het te opperen dat ze dan maar weer voor een Moskee moeten gaan? Heeft Gouda Noort al niet genoeg voor de kiezen gekregen. Van mij mag er vandaag nog de plannen van Gemiva, De Ark en ook de senioren woningen op tafel komen.
Er zijn al veel te weinig sociale woningen voor ouderen, maar ja ach die zijn oud en kan je net zo goed gelijk in de kliko gooien.

Anoniem zei

Theo, het is allang duidelijk dat Gouda Noord minder amok had gemaakt als er hier christenen zouden worden opgevangen. Maar gezien dat radicalisering een groot issue is in Gouda, en we zijn gewaarschuwd door Dld dat minstens 10% onder de vluchtelingen zwaar gewelddadig is, vind ik het werkelijk onzin wat je schrijft.

Maar gelukkig zijn er ook nog goede mensen die zich willen inzetten. Wat een aanfluiting. Spijtig; maar zo zie ik het wel.

De bestuursovereenkomst rammelt aan alle kanten, en waar is de extra beveiliging GGZ-zorg etc? Waar?

Henri zei

'Helaas' moet ik je gelijk geven, Theo. "Helaas' omdat ik jou wel (een beetje) gelijk moet geven, maar ik geen gelijk krijg van jou. Bij jouw aankondiging van dit blog op twitter, retweette ik dat deze blog zou werken als een rood stuk vlees in de lokale blogarena.


De reacties tot nu toe laten zien dat ik gelijk heb. Maar wat schieten we op met mijn gelijk?

De Christelijke partijen in Gouda staan op een kantelpunt. Natuurlijk is de manier waarop jij dit aanvliegt, in politiek opzicht, de 'fijnste' manier.

Onder de 'boosheid' van veel reacties hier liggen echter vertrapte waarden. Christelijke waarden.Laat dat eens op je inwerken.

Jouw mildheid is wellicht je grootste kracht Theo. Dat is wat ik bewonder in jou. Maar iedereen ziet dat een tijd is om grenzen te trekken. Deze situatie vraagt daarom om democratisch overleg waar alles gezegd mag worden.

Hiermee kom ik op mijn punt van de ontstane situatie rondom het AZC in Gouda. Juridisch gezien ligt het besluit voor een AZC opnieuw voor vanwege de verminderde instroom. Verschillende(plannen voor) lokale AZC's zijn inmiddels gewijzigd of zelfs afgeblazen.
Ook in formele zin klopt jouw redenatie over de Goudse situatie. Helaas zal een eenzijdige beslissing door de burgemeester de kwaliteit van het besluit niet verhogen. Ik baseer dat simpelweg op de reacties hier. Legaliteit valt niet automatisch samen met legitimiteit.

Naar mijn mening zou de gemeenteraad als geheel het AZC besluit moeten agenderen voor evaluatie in een openbaar debat. Dat zal geen eenvoudig debat zijn ,maar zal het uiteindelijke besluit sterker maken en het draagvlak vergroten.

Het wordt tijd om een praatje te maken met je partijgenoot Anna van Popering als lid van het presidium. Ontwikkelingen als de plannen voor de Zoetermeerse outlet, de stapnacht van de top 60 en het feit dat er in veel plaatsten gepraat wordt met het COA om plannen voor AZC's bij te stellen maken het noodzakelijk dat de raad een crisisagenda moet opstellen en de(extra) vergaderingen na het reces moet gaan plannen.

De raad is het hoogste bestuursorgaan en moet voorkomen dat de burgemeester eenzijdige besluiten gaat nemen die de Goudse samenleving verder zullen verdelen.

Inmiddels zie je ook dat de discussie tussen de Goudse politici weer wat op gang komt. Natuurlijk is het niet meer dan logisch dat er sprake was van een 'radiostilte'. Tegelijkertijd wil ik je nu toch deze vraag stellen: Komt er nog een openbaar debat over het rapport van de heer Andersson?


Of is dit gewoon een document 'voor de vorm' en razen jullie gewoon door zonder ons, de inwoners, mee te nemen in het proces van' het vormen van een coalitie met een breed draagvlak'?

Veel succes in ieder geval!

W.S.Z. zei

Beste Theo,

Ben jij dan bereid, omdat onder de vluchtelingen veel christenen zitten ( en naar nu blijkt ook veel terroristen) je leven en dat van diegenen die je liefhebt te offeren ?
Ik denk de mensen bij de vuurwerkshow in Nice niet, ik denk die mensen in die trein in Duitsland ook niet, ik denk die mensen op Zaventem ook niet enz. enz. En zeg niet dat het hier niet kan gebeuren, dachten die mensen in Nice dat ook niet? Dacht die priester in Frankrijk dat ook niet? En die mensen op Zaventem, in die trein, in Parijs, lekker genietend op een terrasje of zich verheugend op een concert. Geef jij mij de garantie dat dat hier niet kan gebeuren? Geef jij mij de garantie dat de vluchtelingen die Nederland binnen komen (straks misschien in Gouda) optimaal gescreend zijn? Natuurlijk, de kans dat "mij" iets overkomt is zo klein, maar ach, dat dachten al die anderen die al hun leven lieten ook.........

Anoniem zei

Beste Henri,

Komt er een openbaar debat over het aanstaande rapport van de heer Andersson? Wat een vraag. Wat dacht je dan? Gewoon een "PvdA rapport" schrijven, een kleine aanpassing hier en daar, en een doorstart maken alsof er niets is gebeurd? Ben je gek geworden.

In het Huis van de Stad debatteren over dat rapport: zo werkt dat in een volwassen democratie. Geen fratsen meer!!!

Bewoner Gouda Noord

Anoniem zei

Het debat over AZC is zorgvuldig gefragmenteerd niet gehouden. Wat verbeeld de burger zich in Gouda eigenlijk wel. LOL.

Henri zei

(lacht beetje)

We zullen het zien. Vergeet niet dat de eerste raadsvergadering pas begin september zal zijn terwijl de presentatie van het rapport Andersson is aangekondigd voor half augustus. Verder ligt er natuurlijk het decreet van hogerhand: half september moet de nieuwe coalitie rond zijn.

De wens om het rapport in het openbaar te bespreken valt slechts samen met het verlangen naar 'hoe de wet zou moeten zijn' en staat daarmee haaks op wat ons bestuur de laatste twee jaar heeft laten zien.

Bespreking van het rapport begin september kan een vertragende werking hebben op de voortgang van de vorming van een nieuw college. Dat moet dan immers binnen twee weken na de 'openbaring' voor elkaar zijn.Dat kan uitsluitend met een doorstart en een overloper.

Het enige houvast wat de 'slechte mensen' in Gouda nog hebben, is hopen op dezelfde gang van zaken als in het recente verleden; ook bij de eerste presentatie van het (Concept) PWAbesluit wilde het toenmalige college 'vaart maken' hetgeen resulteerde in een langslepend proces van anderhalf jaar.

Iedereen weet hoe dat is gekomen: door onvervalste burgerparticipatie in dat vervelende wijkje met dwarsliggers. Nu zijn deze mensen in de minderheid. De 'Goede mensen' in Gouda schreeuwen hun successen momenteel van de daken en zijn het mooiste uithangbord voor 'de legitimiteit van eenzijdige besluiten'.

Griezelig. Het is ook niet niks wat er allemaal gebeurd in ons wereldje. Ondanks alle hedendaagse Goudse wonderen, ben ik er niet gerust op.

Theo Krins zei

Dit zegt Gert-Jan Segers vandaag bij BNR:

Geen visumvrij reizen voor Turken naar de EU, toetredingsgesprekken stoppen en ons niet langer laten gijzelen door de vluchtelingendeal. Daarvoor pleit fractievoorzitter van de ChristenUnie Gert-Jan Segers.

Volgens Segers is de vluchtelingendeal een buitengewoon slechte afspraak voor de EU: 'Europa heeft in paniek een deal gesloten, waardoor we nu veel geld aan Erdogan betalen, er versnelde onderhandelingen voor EU-lidmaatschap komen en het mogelijk wordt voor Turken om visumvrij te reizen.'

Het is volgens Segers dan ook niet meer dan logisch dat er direct een streep door de afspraken met Erdogan gaan: 'Hij misbruikt de democratische rechtsstaat: mensen worden zonder vorm van proces vastgezet. Met zo’n man kun je geen deal sluiten of praten over toetreding tot de EU.'

In plaats van de vluchtelingendeal pleit Segers voor opvang in de regio: 'Dat je daar veel geld voor moet uittrekken, is evident. Maar nu maken we ons geld over naar Erdogan en dat komt niet bij de vluchtelingen terecht.'

Economische sancties zijn ook een mogelijkheid, zegt Segers: 'Als deze maatregelen Erdogan niet van richting laten veranderen, moet je verder stappen nemen.'

Theo Krins zei

Nog even aanvullend over Gouda: dank voor je complimenten Henri, en wellicht ben ik mild, maar volgens mij vooral genuanceerd.

Tegelijkertijd heb ik heel intensief namens de ChristenUnie input geleverd voor het bestuursakkoord (zie mijn blogs daarover) en daarbij was ik volgens mij glashelder als het om bijvoorbeeld zaken als veiligheid en leefbaarheid gaat en heb ik aangegeven dat er stevig moet worden opgetreden als asielzoekers buiten hun boekje gaan, zowel onderling als naar buiten.

Of mijn blog als "rood vlees" werkt laat ik aan de beoordeling van anderen over. Ik zie het als mijn missie om zaken gewoon open te gooien en het debat aan te gaan. Dat is een vorm van burgerparticipatie waar ik graag voor sta!

henri zei

Goede reactie Theo.

En passant is er wel een andere discussie boven komen drijven en dat is de discussie rondom de vraag of het rapport #Andersson WEL in het openbaar zal worden besproken.

Zelf vraag ik me daarnaast af in hoeverre de reacties hier de achterban van de Christelijke partijen vertegenwoordigen. Ik had toch wel een beetje gelijk met dat rode vlees, of niet? Helaas redden we het niet met gelijk hebben.

Succes en ( fijn dat er af en toe weer iets naar buitenkomt over de lokale politiek)Bedankt!

Anoniem zei

Een en ander heeft niets met argumentatie of nuance te maken. Feit is en blijft dat CU begon te bloggen met voor een AZC te zijn, en heel veel feedback daarop heeft gekregen. Veiligheid in een bestuursovereenkomst zegt niet zoveel. Gouda is kampioen criminaliteit, staat bekend om traffic tussen Zoetermeer en Den Haag, waarbij iedereen weet waar het over gaat.

Het negeren van het gevoel in de wijk ervaar ik als respectloos en onder de maat. En het aanvoeren van 'er zijn ook christenen onder' als een drogreden. We weten allemaal dat het COA geen onderscheid mag maken op basis van religie, en dat ook niet zal doen. Maar homo's zoeken een onderkomen in Nederlandse huizen en hebben geen leven in ONZE AZC's.

Wat Segers nu zegt over Erdogan is het paard achter de wagen spannen en weinig effectief. Rutte heeft ons verkocht terwijl hij beloofde niet te buigen voor Merkel. Hij heeft dat wel gedaan.

En, wat zegt Segers over de plaatselijke situatie? Dat het fatsoenlijk is geen wijkonderzoek te doen, over de hoofden van zoveel bezorgde burgers heen te werken? Mooi!

Hoeveel beveiliging komt er nu feitelijk bij? Mag Gouda dat ook weten?

Anoniem zei

Merkelianen achten zichzelf onoverwinnelijk.

Maar de vraag is of de bevolking het nog trekt met Merkel.

Is dit nu pathologische zelfhaat

of gebrek aan realiteitszin, of gewoon een enorm bord voor je hoofd?

http://www.demorgen.be/buitenland/merkel-blijft-overtuigd-wir-schaffen-das-b8d326bc/1EvTD1/

Anoniem zei

Is dit de verklaring? Dramatisch geschreven en (te) zwaar aangezet, maar toch...

joostniemoller.nl/2015/10/de-mystieke-verlate-zelfmoord-van-het-duitse-volk/

Anoniem zei

Zoue ze echt wakker worden in Dld? Als NL dat voorbeeld nou ook volgt, in plaats van een salafistenschool toe te staan in Rotterdam, nota bene!

http://nieuws.vtm.be/buitenland/200792-duitse-agenten-doeken-radicale-hotspot-op

Anoniem zei

DE verklaring bestaat niet lijkt me, maar wiedergutmachung is een bekend gegeven in Dld.

Het is eerder dramatisch wat de gevolgen zijn van de 'wir schaffen es' houding.

Zonder moeder te zijn is het gevoel voor de generaties natuurlijk ook anders. Vati Rutte bestaat tenslotte ook niet.

Anoniem zei

Ter informatie.

http://regio.tpo.nl/2016/07/28/marokkaan-27-probeerde-isis-strijders-ronselen-azc-limburg/

Anoniem zei

Even volhouden nog Theo je bent bijna wethouder! Tjonge je moet er wel wat voor over hebben!!!

Anoniem zei

Veilig in de atoombunker!!

http://www.rtlnieuws.nl/buitenland/fbi-er-komt-een-ongekende-uittocht-van-terroristen-aan

Anoniem zei

Tijd om de Commissaris van de Koning aan te schrijven, kortom. Draagvlak ontbreekt immers grotendeels!

Nieuwe Wethouders zouden ook opnieuw kritisch moeten kijken naar het AZC plan. Waarom Europees aanbesteden als er elders leegstand is?

Anoniem zei

De ATOOMbunker is inderdaad een groot zorgpunt en zal zeker aan de orde komen bij de coalitiebesprekingen, tenminste als het goed is. Dat punt zal de heer Andersson in zijn openbaar te bespreken rapport dus ook moeten "meenemen". Het mag niet slechts om een voetnoot gaan in zijn rapport.

Denk u eens in: de inderdaad bestaande atoombunker (zelfs daar werd op een gegeven moment aan getwijfeld) valt in verkeerde handen. Deze bijna onneembare vesting,op een geografisch gezien zeer strategisch gelegen locatie, valt in verkeerde handen. En dat in onze achtertuin. De ellende zou niet zijn te overzien. Dat mag NOOIT gebeuren.

Dus geen AZC hier in de PWA, maar gewoon het oorspronkelijke plan uitvoeren met mooie seniorenwoningen et cetera..

Anoniem zei

Toch heb ik de indruk dat veel verantwoordelijken horende doof en ziende blind zijn.

Ten aanzien van het geheel van deze tekst is de titel van de blog wel een opvallende. Daar staat toch een twijfel in.

Henri zei

De atoombunker-argumenten begrijp ik niet. Toch zit er wel een los eindje aan de atoombunker en dat is, wederom, afkomstig van Theo Krins. Hij heeft eerder al aangegeven vraagtekens te hebben bij het nut van de woningen op de atoombunker.

Het laten vervallen van deze woningen zou goed kunnen passen in een herziening van het plan. Belangrijk argument tegen het wijzigen van de plannen is dat het in Gouda gaat om reguliere opvang. Van deze opvang is er nog steeds tekort.

Mijn meest inhoudelijke punt ten aanzien van de PWA soap is eigenlijk niet inhoudelijk van aard maar meer procedureel: Wat doet ons stadsbestuur nu er in andere plaatsen opnieuw overlegd wordt over eerdere plannen en besluiten voor AZC-s?

In dit geval lijkt het erop dat we hier in Gouda wel degelijk te maken hebben met de onvervalste , klassieke elite. Concreet: zonder enig overleg met inwoners gewoon doordouwen.

De tegenwerping luidt natuurlijk: 'En het bewonersplatform dan?" . Daar horen we niks van. Op vakantie natuurlijk. Maar zelfs als wijkbewoners weten we niet hoe het verder zal gaan met deze club 'vertegenwoordigers van de wijk'.

Wel heb ik vernomen dat de vereniging #Gouda noord zoals het hoort' binnenkort met acties komt. Is dat zo? Verder is het onduidelijk hoe het momenteel staat met de politieke telg van de vereniging; Gouda Voort laat al langere tijd niet meer van zich horen.

Ondertussen timmert GBG flink aan de weg: ze hebben weer een oproep gedaan voor het burgerpanel om mee te denken over de coalitievorming en Art. 38 vragen aangekondigd over de AZC ontwikkelingen.


Naast Theo zijn er weinig andere partijen die zullen overwegen om in het oude coalitiebootje te stappen en een doorstart te maken. Als er werkelijk geen animo is onder de oude oppositie voor een doorstart, dan komt Theo in een unieke positie.

Deze man kan heel veel bereiken voor Gouda.Hier op het forum zie je veel boze reacties, maar de christelijke achterban kent ook heel veel mensen voor wie het opvangen van vluchtelingen een daad van mensenliefde is en onlosmakelijk verbonden met de kernwaarden van de partij.

Tegelijkertijd heeft niemand van deze mensen de moeite genomen om te reageren en Theo bij te vallen. Verder denk ik dat het wethouderschap momenteel niet echt prioriteit heeft voor Theo. Mogelijk zitten er ook flinke onmogelijkheden in de huidige wethouderspost zorg.

Laten we hopen dat niet stiekem alles al geregeld is en dat we de komende weken kijken naar een bestuurlijke show.De oplossing moet uit de christelijke hoek komen , dat lijkt het meest waarschijnlijke scenario. Als hij daadwerkelijk een troonbestijging overweegt , zal Theo moeten gaan draaien. Tegelijkertijd zijn de kansen voor de nieuwe coalitie gekeerd.

De oude coalitie heeft de kansen gepakt en verzilverd.De successen zijn talrijk en staan bijna elke dag inde krant. De nieuwe coalitie mag puinruimen. Mijn advies aan Theo is om ze lekker te laten zwemmen en zelf nog even op de kant te blijven. In 2016 kan hij dan gaan voor de volle 4 jaar wethouderschap.

Anoniem zei

Geachte Henri,

"de christelijke achterban kent ook heel veel mensen voor wie het opvangen van vluchtelingen een daad van mensenliefde is".

Ja, natuurlijk willen Christelijke mensen barmhartig zijn. En anderen zijn boos. Waarom? Omdat ze grenzen willen/moeten stellen aan die barmhartigheid, en omdat een deel van de politiek die grenzen niet wil, en m.i. nog altijd te dromerig is.

Grenzen stellen is niet on-Christelijk, maar wel zeer moeilijk en pijnlijk en plaatst je soms voor de vreselijkste dilemma 's. Dat heeft het vluchtelingendebat inmiddels wel duidelijk gemaakt. We zijn hier op deze wereld nou eenmaal geen Jezus, Boeddha, Socrates of Confusius.

Resumerend zeg ik: een belangrijk issue in het hele debat is: "grenzen stellen". En dat is soms hart-verscheurend moeilijk! Slot.

Bewoner Gouda Noord

Anoniem zei

Theo,

Fijn dat er aan ondoorzichtige "regietafels" wordt besloten over de toekomst van Gouda. Wederom hebben de burgers van Gouda er geen moer over te vertellen. Op de lokale ontwikkelingen toespitsend: een nieuw college zal een nieuwe start moeten maken. Het totale gebrek aan debat over bijv. de omvang en precieze locatie van een AZC in Gouda is een weeffout, ontstaan onder het vorige (terecht naar huis gestuurde) college. Over u, zonder u. Wie bovendien de lokale politiek goed kent, weet dat rancune bij de Weebers en Tetteroos richting Gouda Noord een rol heeft gespeeld.

Theo het is nodig dat een nieuwe start wordt gemaakt in Gouda. Daar hoort bij dat dit AZC, dat niet noodzakelijk is, te groot en waar Goudse burgers niet volgens behoorlijk bestuur betrokken zijn, wordt geannuleerd. Het hoort ook niet op die plek, middenin een kinderrijke woonwijk. Je moet toch wel blind zijn voor terroristische subjecten die meeliften op de asielstroom, om daar geen gevaar in te zien.

Anoniem zei

Zoals IND en COA het kennelijk zien: zorg dat je vast wat AZC locaties achter de hand hebt, mocht het nodig zijn. De onrust die dat bij de mensen veroorzaakt, boeit niet. De visie van gemeentebestuur Gouda: middenin een woonwijk een AZC van 500 neerzetten is prima, zeker als het om Gouda Noord gaat.

Nu is de kans om het anders te doen. Besmette PWA locatie misbruiken voor AZC pretenties van vorige college is fout geweest. Er zou "herstel van vertrouwen" komen, in de zomer zou Tetteroo erover nadenken met zijn kornuiten. In plaats daarvan een AZC plan doordrukken, dat spoed noch noodzaak had, in een paar dagen in augustus 2015. De ombudsman buigt zich er intussen over.

Nu er minder asielzoekers komen, goede gelegenheid te stoppen met deze wanvertoning.

Anoniem zei

Asielzoekers brengen een gevaarlijke islamitische ideologie en terreur mee naar Europa. Niet allemaal maar wel een deel. Ik voel geen morele plicht om daaraan mee te werken resp. dat te faciliteren. Laat ze maar in dictatorstaten aankloppen.

Anoniem zei

In Saudi Arabia en andere landen zijn de asielzoekers niet welkom. Of ze zijn van de verkeerde islamitische stroming, of men wil de onrust niet vanwege het gevaar die een deel van hen meebrengt.

Als het christendom zich nog altijd baseert op de tien geboden zou het moeten beseffen dat liefde voor het eigen huis voorop hoort te staan. En daarna de rest. De opdracht is immers de ander lief te hebben als je zelf?

Grenzen betekenen juist liefde!

Anoniem zei

Tsja, dan denk je dat je alles gehad hebt... laten we dan maar eens gewoon op de oude voet verder gaan, haha...

www.ad.nl/gouda/weggestuurde-wethouders-willen-terug~a87c8e0e/

Anoniem zei

Kijk beste anoniem 23.51 uur. De heer Tetteroo was de enige die een fatsoenlijke afscheidsrede hield. Mevrouw Werger was gedwongen door haar collega's op te stappen. Fijnzinnig gezelschap, toch. Raar die foto van mevrouw Werger bij een vertellinkje over PvdA in de PvdA-krant AD Groene Hart.

Van mevrouw Van Eersel verwacht ik wel wat wijsheid; en wat mij betreft wordt zij wethouder (als zij dat wil tenminste). En van het nieuwe College onderhandelingen om de handtekening onder de bestuursovereenkomst open te breken. Wat zijn eigenlijk de ontbindende voorwaarden? Want die moeten er ook zijn, natuurlijk. Lars Pijlmans wil daar vast - tegen betaling - ook zijn zegje over doen.

Henri zei

De foto van Laura stond alleen boven het digitale artikel. In de krant stond geen foto.Het beste commentaar stond afgedrukt in een kader, dik roodgedrukt. "Eerst andere cultuur, dan pas coalitie" wat natuurlijk de enige logische reactie is op deze opmerkelijke actie.

Opmerkelijk, want 'gedurende het proces zullen geen mededelingen worden gedaan'. Theo vertelde ook dat hij het wel begreep dat de verschillende patijen zich alvast wllen positioneren. Ook Johan kwam met een keurige reactie:'wachten op rapport Andersson, half augustus praten we verder.

Verder is de onmogelijkheid uitgesproken van een doorstart met het gehele team. Als ik deze uitspraak probeer te doordenken, lijkt het er op dat ze GoPo de wacht aanzeggen.En wat grappig dat de vvd ook weer aanschuift 'als ze een goede portefeuille hebben voor de wethouder''.

Met deze geregisseerde? persstunt worden de vermoedens dat de oude coalitie alles in het werk zal stellen om door te starten, bevestigd. Mede gezien de onverwachtse wendingen in de vorige formatie kun je ook vragen stellen over de werkelijke waarde van het rapport Andersson. Alles lijkt immers al rond.

Mogelijk laten de klassieke regentenpartijen eerst Johan en Theo samen in de arena vechten.Als Johan verslagen is, begint de onderhandeling met Theo. Hij komt dan op zorg en moet over een mijnenveld naar de volgende verkiezingen. Niet echt aantrekkelijk maar 'verantwoording nemen' lijkt beter te passen in Theo zijn praatjes dan 'Grenzen stellen' Dit lijkt me,mede naar aanleiding van de indrukken die ik hier heb opgedaan, een geschikte titel voor een nieuw coalitieakkoord. Rogier wil uiteraard gewoon door onder de oude titel.

Even wat duiding:
'Gouda daagt uit' staat voor de excellente, hoogopgeleide en niet te vergeten kosmopolitische Gouwenaar die via internet van een soortgenoot aan de andere kant van de wereld tips tegen muggenbultjes krijgt.

Deze mensen hebben hier de machtt en zullen de overigens bewonderenswaardige kruistocht van Theo voor een andere cultuur waarschijnlijk stoppen.Alleen een keiharde opstelling tijdens de onderhandelingen kan wat winst opleveren voor een startende wethouder zorg van de CU. Daarna is ook de CU onderdeel van de klassieke, Goudse regentencultuur.

Dat kan overigens ook met een beroepswethouder, van buitenaf.Zowel Theo als Astrid hebben beide leuke banen. Na anderhalfjaar zijn die waarschijnlijk niet meer beschikbaar.Daarnaast bestaat de kans dat de 'overloper' electoraal wordt gekielhaald bij de volgende verkiezingen.

Het was even afwachten of hier nog een reactie zou komen op het opzienbarende krantenartikel.Vaak staat hier boosheid over het Azc en vluchtelingenproblematiek centraal.Onthoud dat Theo waarschijnlijk niet op heronderhandeling van het bestuursakkoord zal aandringen.Steek daarvoor uw licht op bij GBG. Zij hebben het 'burgerforum'weer nieuw leven in geblazen.

Toch kan Theo zich vergissen:de winst die de Cu heeft geboekt jn 2014 bestaat voor een gedeelte uit mensen die nu ook sterk gefocust op zijn belofte om de cultuur te veranderen.Het AZC bestuursakkoord is feitelijk een materialisatie van die cultuur en zal ook het anker zijn van die cultuur. De enige oplossing om de tegenstellingen die daarmee samenhangen te verminderen is een open debat met belanghebbbenden en politiek.

Waarschijnlijk blijven we straks wat in rondjes draaien.Laat ik de meest intrigerende vraag die is opgekomen nog eens herhalen:Ligt Gouda Positief er uit?

Dit was even een snelle reactie om mijn herstel van de ronduit brutale eerste formatiepoging te bevorderen. Kom ook eens langs op forum gouda waar we de recente geschiedenis van onze politieke helden proberen te beschrijven.

Theo, succes en uiteraard zal ik aan je blijven twijfelen.Slechts 'grenzen stellen'aan deze orgie van machtswellustellingen zal ons de zegen brengen. (lacht beetje)

Anoniem zei

@31/7/2016, 8.41 uur

Zie website www.gouda.nl
Bestuursovereenkomst COA-gemeente Gouda Definitieve Versie (25-05-2016)

Relevant naar mijn oordeel (ik ben overigens geen jurist):

1. Hfst X Algemene bepalingen, artikel 17.5
"De gemeente kan bij excessen op aanwijzing van de burgemeester op het terrein van openbare orde en veiligheid de overeenkomst per aangetekende brief tussentijds opzeggen."

2. Hfst XII Toepasselijk recht, geschillen, artikel 24.1
"Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing."

Interessante vraag: is de openbare orde en de veiligheid nu reeds in het geding?

Anoniem zei

@ 11.05

De dreiging in Nederland is sinds 2013 substantieel. Sinds gisteren en vandaag is er zware beveiliging rondom Schiphol. Ik denk dat dat is vanwege een boeddist die een boterhamzakje heeft laten liggen in een bijzondere verpakking.

Zolang Nederland niet bij wet salafisme verbiedt is de dreiging waarschijnlijk niet serieus genoeg. Ook al zijn de signalen uit Frankrijk en Duitsland méer dan indringend. Ach - wat zal het ook. Onze kinderen redden het wel, toch?

@ Henri. Dank voor je bespiegeling weer, in het nu regenachtig Gouda. Veel CU-ers zijn het niet eens met het beleid rond AZC heb ik begrepen. Nu de CU weer.

Henri zei

--Veel CU-ers zijn het niet eens met het beleid rond AZC heb ik begrepen. Nu de CU weer--

Theo is ontegenzeggelijk een van de machtigste mannen in Gouda momenteel.

'Je mag het zelfvertrouwen hebben' .Een uitspraak van de oude CvdK, de heer Franssen, bij de installatie van Onze Heer Schoenmaker. Zou deze benoemde bestuurder wellicht een ook een aandeel hebben in het ontstaan van de huidige crisis? In dat geval bestaat natuurlijk geen oplossing, slechts acceptatie van het gezag:-)

Daarom schrijf ik 'Theo, je mag het zelfvertrouwen hebben". Maar dan wel om kei- en keihard(openbaar) te onderhandelen met de mensen die alles waar veel mensen in Gouda aan hechten in de uitverkoop doen. Niet het breken van de coalitie was een gotspe( Tetteroo) maar het artikel van gisteren. Maar denk rustig na: wie moet er dan uit?

Als Theo het wil, kunnen we veel bereiken voor de gewone mensen in Gouda. Laat ze maar zweten, Theo. Vermijd de eventuele strijd met Johan. Natuurlijk kan ik het begrijpen als jij verantwoording neemt en het avontuur aangaat.


Johan komt dan weer in de oppositie. Ouderwets en met kracht oppositie voeren.Ik schrijf het gewoon rustig op: uiteindelijk zullen we de Goudse adel onttronen.(lacht weer beetje)

En kom naar Forum Gouda:

Binnenkort zal ik uit de doeken doen hoe de bestuurlijke elite, via onder andere criticasters als de 'Spraakmakers', de Goudse bourgeoisie aan zich heeft weten te binden. Het betreft echter niet de gehele groep 'hogere burgers', maar slechts de creme de la creme, voornamelijk afkomstig uit de grachtengordel en smaakmakers in de 'politieke scene' van Gouda. Een groepje van enkele honderden mensen die de grote politieke lijnen uitzet voor u en mij, het plebs.

Anoniem zei

@ Anoniem, 31/7, 11.40

Ik ben het met u eens. Mijn vraag was natuurlijk een retorische vraag. Het antwoord is overduidelijk.

Nou, laat de burgemeester dat AZC in de PWA kazerne maar afblazen dan!

Anoniem zei

@ 13.02 anoniem.

Dat had ik even niet door. Retorische vragen gaan dikwijls boven mijn begripsvermogen.....

Nog even een nieuw uitermate geruststellend bericht...

Straks ook écht in Gouda?

http://www.telegraaf.nl/binnenland/26306574/__Man_ronselde_voor_IS_in_azc__.html

Henri zei

Correctie:Voor u en ik, het plebs.

Vandaag weer heerlijke dag gehad, maar gemerkt dat ik toch boos ben vanwege het schandelijke artikel in het AD. Nogmaals, de afspraak was dat er geen mededelingen gedaan zouden worden. Als klap op de vuurpijl kreeg ik ook weer aanmerkingen over een vriendelijke tweet van een lokale persmevrouw.

Sorry als ik misschien de indruk heb gewekt dat ik boosheid in reacties afkeur. Het is eigenlijk heel normaal dat we boos zijn op die politieke puinhoop hier ter plaatse.Om over de rest nog maar te zwijgen.

Al met al lijkt het er toch echt op dat we onze borst nat kunnnen maken. Om met de heer Tetteroo te spreken : ik ben er klaar voor!

Anoniem zei


Hoe is het in vredesnaam mogelijk dat Dyab Bbou Jahjah op de publieke omroep
vrijuit zijn gang mag gaan?
Natuurlijk DE LINKSE KERK VPRO, ruim 3 UUR.

Anoniem zei

@ 19.54 uur

Wellicht vind u volgende artikel interessant:

www.trouw.nl/tr/nl/4492/Nederland/article/detail/4348250/2016/07/29/Aangifte-tegen-Zomergasten-wegens-gast-Abou-Jahjah.dhtml

"De belangenorganisatie Federatief Joods Nederland heeft aangifte gedaan tegen Zomergasten wegens de keuze voor Dyab Abou Jahjah als gast. Dat laat de organisatie weten op Twitter. Zomergasten doet volgens hen mee aan het 'verspreiden van haat en ondersteunen van terrorisme'. Ook tegen Abou Jahjah zelf is een aanklacht ingediend."

Anoniem zei

Er zijn veel mensen die hun abonnement bij de VPRO hebben opgezegd. Iemand die de dood van Joden verheerlijkt, of bevordert door zijn optreden op de Nederlandse PUBLIEKE Omroep. Nederland begint weer diep te zinken. Kan het niet anders zeggen. Die Abou van de AEL mag ook publiceren bij de Bezige Bij. De oprichters die in het verzet tegen het nazisme zaten dragen zich om in hun graf. Het geeft aan hoe ver NL is. Zo simpel is het.

Anoniem zei

Nogal gênant dat gevallen wethouders Tetteroo en Niezen via het AD openlijk aan het hengelen zijn naar een terugkeer in het college.
Los daarvan: Tetteroo geldt ongeveer, met De Laat, als de verpersoonlijking van de regenteske cultuur die het oude college kenmerkte.
Zijn uitstraling was voortdurend: ik weet het beter dan het plebs. Dat hij het bij zijn afscheid netjes hield, was puur uit eigenbelang.

Niezen geldt als incompetent, dat is een publiek geheim. Zuur voor haar dat een andere baan ook wellicht niet lukt.

Hoe dan ook. Terugkeer van welke wethouder dan ook zou niet aan de orde moeten zijn. Iedereen is vervangbaar en een nieuwe start is echt nodig. Misschien zal PvdA'er Andersson met een aanbeveling komen als "er moet continuïteit zijn", maar dat komt wel goed. Ook terugkeer van Werger zou ik als VVD'er niet willen, want ze heeft haar eigen partij geen goede dienst bewezen door de megamoskee te willen faciliteren als gemeente.

Dit alles leidt weer af van de inhoud. Wat ik naïef vind aan de blog (excusez) is dat de bestuursovereenkomst van stal wordt gehaald als het gaat om het tegenhouden van terroristen. Ik hoor Tetteroo weer, de panacee voor alle kwalen is dat vod papier. Geloof het niet mensen en Theo, jij weet ook beter. De meeste asielzoekers zijn islamitisch en hebben niets op met onze waarden. Dat AZC had nooit op die plek moeten komen en, als je het me vraagt, gaat er ook niet komen.

Anoniem zei

Op Noord Koreaanse wijze schaart de PvdA Gouda zich achter Tetteroo. Maar heeft de PvdA Gouda ook al afstand genomen van figuren als Tarik Ibn Ali, waar hun fractielid nauwe banden mee onderhoudt en samen mee op de foto in de moskee prijkte?

Anoniem zei

Wat betreft Abou Jahjah. Als je die propaganda accepteert heb je van de feiten in de geschiedenis weinig begrepen. Soit.

Anoniem zei

Aan de ex wethouders UWV zit in hetzelfde gebouw en op de Twitter van Tettero staan leuke vacatures!!!

Anoniem zei

Aan anoniem, 22/7 22.33 uur

Natuurlijk kun je (in zijn algemeenheid) geen terroristen tegenhouden met de bestuursovereenkomst. Het gaat er hier om op welke gronden je het AZC kunt "afblazen" volgens de bestuursovereenkomst. Dat zou eventueel kunnen op grond van problemen met de openbare orde en veiligheid.

Dat we te gemakkelijk alles en iedereen binnen laten, is wel duidelijk: met alle risico 's van dien:

www.telegraaf.nl/binnenland/26323122/__Inburgeren_vrijblijvend__.html

Anoniem zei

Abou Jahjah: moet allemaal kunnen bij de publieke omroepen. Jazeker, betaald van onze belastingcenten. Waar zijn we in Nederland mee bezig?

www.elsevier.nl/opinie/opinie/2016/04/296681-296681/

Afshin Ellian: Chronisch woedende ‘activisten’ beschadigen de keurige moslims

Anoniem zei

De man heeft een van de ouders christelijk en een van de ouders van een 'verkeerde' stroming van de islam. Dat maakt dat hij moeilijk wordt geaccepteerd in het algemeen. Iemand die zich lieert aan Hezbollah verdient geen podium. Opzeggen die hap bij de Nederlandse PUBLIEKE Omroep.

Aan alle christelijke mensen: open je deur alleen als je weet dat het veilig is.
http://regio.tpo.nl/2016/07/31/asielzoeker-belgie-overvalt-pastoor-steekt-pastoor-neer/

Anoniem zei

Geachte heer Krins,

De woede, het verdriet, de onmacht spatten al maanden van deze blog af. Er is zo veel kennis aangedragen en er zijn zulke goede argumenten aangedragen. Je kunt alles leren van uw blogs: mijn complimenten er voor!

Het wordt tijd om wat TE DOEN. Doe concrete voorstellen in Gouda, Theo als al die anderen het gewoon niet doen!!!Citaat R. Mutsaerts:

"Het zou goed zijn als de overheid onder ogen zou zien dat de meeste leegstaande kerken niet gered kunnen worden. Het zou gewenst zijn als de overheid een eenduidig beleid zou voeren op het gebied van herbestemming, en dat zij niet zomaar klakkeloos elk kerkgebouw dat op de nominatie staat om aan de eredienst onttrokken te worden op de gemeentelijke monumentenlijst plaatst omdat “het gebouw buurtbepalend is”. Dat is immers per definitie elk kerkgebouw, of het nu een monumentale klassieker is, of een eenvoudig kleurloos jaren zestig kerkgebouw.

Overigens, als er daadwerkelijk maar één exemplaar van de kerken uit dat-en-dat tijdperk zou behoeven te worden behouden en als monument zou worden aangewezen, zou ik het voor de verandering een keer met Pechtold eens zijn."

Anoniem zei

Het omvolken is al lang begonnen...

Anoniem zei

QUOTE "Laten we vooral niet vergeten dat de mensen die naar Nederland zijn gevlucht zelf juist bang zijn voor dat geweld en verlangen naar veiligheid en een nieuwe toekomst. Laat dat voor ons een uitdaging zijn!" [einde citaat]

Ik herschrijf de laatste woorden.

"Laten we vooral niet vergeten dat we allemaal de beelden hebben gezien van christenen die over boord werden gegooid op wankele bootjes op de Middellandse Zee; dat de mensen stroom die onderweg is talloze mensen van bedenkelijk allooi herbergt waaronder ronselaars voor de jihad, beulen, gewelddadigen, serieverkrachters, mannen met de opvatting dat vrouwen de helft van hen waard zijn; waaronder zeer veel mensen met minachting voor christenen en haat tegen Joden (gewoon vanwege de opvoeding). Laten we niet vergeten dat we in Gouda (Noord) bang zijn voor geweld, bang zijn voor een overheid die laat weten dat het niet alle vluchtelingen heeft kunnen screenen op exotische ziektes of anti-westerse denkbeelden. Laten we vooral niet vergeten dat Merkel een Dublin verdrag heeft geschonden in haar eentje en dat het niet ons pakkie aan is haar problemen op te lossen. Laten we niet vergeten dat Frankrijk bezig is haar legermacht op orde te brengen, en dat Duitsland ook die aanstalten maakt. Laten we vooral niet vergeten dat Nederland een klein land is en onder de kielzog van Duitsland en Frankrijk nare oorlogen heeft meegemaakt laatste 200 jaar. Laten we beseffen dat deze tekst gebaseerd is op feiten en informatie die we allemaal gevoegelijk hebben kunnen lezen.

Laten we vooral niet vergeten dat ónze vrijheid ons lief is.
Laat dat voor ons allemaal een uitdaging zijn!"

Anoniem zei

Het weggestuurde wethoudersteam rolde de rode loper uit voor toenemende islamisering, door middel van een grootschalige megamoskee en, toen dat mislukte, een groot AZC. De christelijke asielzoekers, je kunt ze met een lichtje zoeken of ze durven er niet voor uit te komen. We zijn helaas al ver heen...

Intussen in het Huis van de Stad: een gemeentesecretaris van PvdA huize is aangenomen; mevr. Branderhorst (PvdA Statenlid in de provincie). Dit na een verkenner van PvdA huize, de heer Andersson, a raison van 15.000 euro. Wat is hier aan de hand Theo? De PvdA uit het college, vergeet het maar, ze zijn alom tegenwoordig. Die mevrouw werkte in een ziekenhuis, bij mijn weten niet de beste ervaringsplaats als je een gemeente moet kunnen aansturen....

Onbegrijpelijk dit. De PvdA muizen in et HvdS vieren feest, nu de kat van huis is (en BGM kan het kennelijk goed met PvdA'ers vinden).

Anoniem zei

De heer Tetteroo wrijft waarschijnlijk vergenoegd in de handen en denkt [quote uit zijn Wethouders periode ] ' ik heb hier de macht '

Anoniem zei

8 zetels in de peilingen maar in Gouda trekt de PvdA aan alle touwtjes...
Laat me raden waar de PvdA verkenner Andersson mee komt... "Er moeten meerdere grote partijen (lees PvdA) in het college komen om de stabiliteit te waarborgen".

Anoniem zei

900! aanhoudingen van Syriërs in Engeland vanwege verkrachting en kindermisbruik. Kennelijk was er daar nog politie hen op te pakken. Denkt Europa echt dat het de tribale cultuur uit de mensen kan krijgen? Wat een arrogantie en etnocentrisme.

En de zorg maar toenemen in Gouda (Noord).

http://www.express.co.uk/news/uk/695066/Police-arrest-900-Syrians-in-England-and-Wales-for-rape-death-threats-and-child-abuse

Anoniem zei


Hoe lang duurt het nog voor dat wij als Christenen in onze eigen huizen worden aangevallen.

Wat gaan onze leiders er tegen doen? Niets zeker!

Anoniem zei

ken je vijand.

http://media.tpo.nl/2016/08/01/isis-legt-waarom-we-haten/

Anoniem zei

Op zichzelf doet Turkije echt niet haar best Europa eronder te krijgen.
Echt niet. Er stonden maar 30.000 Turken te scanderen voor de doodstraf, om te beginnen met allahu akbar. Dat verzin ik niet.

http://www.telegraaf.nl/buitenland/26321869/__Dreig_einde_akkoort_Turkije__.html?

Anoniem zei

@ 1 aug. 19.10 uur

Natuurlijk maken de Goudse bewoners zich zorgen, wat wil je.

Ondertussen zijn de raadsleden op vakantie en concentreert de burgemeester zich op roze zaterdag, terwijl de wereld in brand staat.

P.S. Ik blijf het een gotspe vinden: evt. terroristen op de atoombunker.

Anoniem zei

Als ze in Gouda maar de schone schijn ophouden, en maar via stadspromotie (waar zijn de feiten?) prijzen in de wacht slepen is men tevreden. In de kern is er geen verbetering waar te nemen. Triest.


Anoniem zei

http://www.ad.nl/gouda/straat-op-voor-geld-goudse-moskee~ae2f4507/

1800 gelovigen in een moskee... En het geld is nog niet rond, noch de vergunning.... Wat een bende weer, en waar komt dat god straks ineens vandaan...

Anoniem zei

Waar komen die 1800 ineens vandaan. En waarom is Assalam in Gouda Oost niet opnieuw opgebouwd? Dan kunnen mensen gewoon lópen naar hun wijkmoskee. Nu moeten ze gaan fietsen of met de auto naar een oud en lelijk gebouw. En het geld zit nog bij El Wahda. Is er weer een nieuwe vereniging opgericht?

De omgevingsvergunning is de gemeente overigens níet verplicht af te geven. Laat dat duidelijk zijn!

Anoniem zei

Herstel: waar komt dat "geld" straks vandaan...

Anoniem zei

Wellicht bij wat PvdA vriendjes gesondeerd dat het wel goed komt met die vergunning.... Alleen buiten een val van het college gerekend!

Anoniem zei

@ 2 aug. 09.23 uur

Nog geen vergunning en je al wel zowel intern als openlijk naar buiten toe manifesteren als moskee, gebedshuis?! Dan ben je toch al gestart, en dus ben je dan toch al in overtreding...

Anoniem zei


Wie is verbaast over de nieuwe GROTE (achter deur) Moskeeeeeee?
Ik niet.
Want zo gaat het hier in Nederland, en zeker in Gouda met hun PVDA vriendenkring.

Anoniem zei

De leugen van 'hoogopgeleide asielzoekers' om zeep. Alwéer een luchtbel doorgeprikt! Wanneer houd dat op?

http://nieuws.tpo.nl/2016/08/01/1-541-000-buitenlanders-duitsland-ontvangen-bijstandsuitkering/

Anoniem zei

De politiecijfers zijn geWOBt, anders hadden we het nooit geweten.

De verhouding misdrijven ten aanzien van de hoeveelheid Syriërs die er zijn is verbijsterend. Er kan nog meer bij...

http://nieuws.tpo.nl/2016/08/02/jaar-tijd-900-syrische-asielzoekers-engeland-wales-opgepakt-soms-ernstige-misdaden/

Anoniem zei

Het lijken de jaren '30 wel.

http://m.telegraaf.nl/article/26335556/roep-om-meer-geld-voor-veiligheid

Anoniem zei

Je kunt er van alles van vinden (dat vind ik ook), maar het is in ieder geval niet laf, zoals West-Europa.

https://ejbron.wordpress.com/2016/08/02/tsjechie-politici-roepen-burgers-ertoe-op-in-het-openbaar-wapens-te-dragen/

Anoniem zei

Overmatig wapenbezit bestaat alleen in de tijd dat je continent niet geteisterd wordt door terreur. En verder mogen alleen betrouwbaren (met wapenvergunning) de wapens dragen. In het geval van nood, zelfverdediging, en zo mogelijk een terrorist neutraliseren. Zeer verstandig.

Anoniem zei

Misschien wil de moskee (immers toch verdraagzaam en middenin de Goudse samenleving) een prominente rol spelen op Roze Zaterdag?

Anoniem zei


Geachte Heer Andersson,

Hoe kijkt U aan tegen de "nieuwe moskee" aan de Antwerpseweg?

Hoogachtend,

Anoniem zei

In Parijs. Het houdt niet op, niet vanzelf...
http://www.hln.be/hln/nl/960/Buitenland/article/detail/2821223/2016/08/03/Gemaskerde-mannen-roepen-Allahu-Akbar-terwijl-ze-bus-in-brand-steken-in-Parijs.dhtml

Anoniem zei

@18.55 uur

Welke maatregelen stelt u voor? Want dat het inderdaad niet vanzelf ophoudt is duidelijk.

Anoniem zei

Vanavond kijkt Nieuwsuur terug op de massa-verkrachting in Duitsland met "oud&nieuw". Kijken dus.

Anoniem zei

Immigranten komen nu hierheen zonder verplichting. Op papier moet je Nederlands leren, maar je uitkering wordt niet gekort. Wel trekken, niet werken en ze hebben niks met onze waarden.
We zijn losgeslagen in vrijblijvendheid, geven niet weer wat we verwachten van immigranten en treden ook niet hard op.

Zo'n burgemeester Schoenmaker ook: aardige man, maar hij pakt niet door op terrein veiligheid, zit probleemgezinnen niet achter de broek.

Dat moet anders. Veel verplichtender.
En minder immigranten uit Islamitische landen, of accepteren dat we hier over 10 jaar de Sharia hebben.

Anoniem zei

Grote vechtpartij in Duits AZC. Binnenkort ook in Gouda?

http://www.liveleak.com/view?i=1e7_1470160628

Anoniem zei

@ 21.00 uur

Dank u!

Over de burgemeester... Iedereen zegt dat: "hij is zo 'n aardige man". Tsja, dat is menselijk gezien natuurlijk erg belangrijk, maar daar is ie niet voor ingehuurd!!!

Anoniem zei

De islam is op veroveringstocht. En moslims voelen zich niet thuis in het westen vanwege de goddeloze cultuur. Breng dat maar eens bij elkaar beste @ 21.00 uur.

Anoniem zei

Binnenkort ook bij u in de stad, meeliftend op de asielstroom:
http://www.gelderlander.nl/algemeen/binnenland/directeur-fbi-westen-kan-honderden-jihadisten-verwachten-1.6228095

Anoniem zei

@ 23.04

Als Europa weigert de grenzen te sluiten voor mensen van allerlei allooi. Inderdaad. Maar ja; het ligt ook al bijna op de knieën voor Erdogan hè.

Er is al een kaartje vrijgegeven waar 14 plekken wereldwijd al kwartieren van IS zijn. Vergeet niet wat het effect is als die lui samen gaan met Boko Haram en al dat gespuis.

Anoniem zei

Hoe lang moeten we dit nog meemaken?
www.ad.nl/buitenland/zeker-een-dode-na-steekpartij-in-centrum-londen~aa9b0406/


Burgerwacht:
www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20160720_02392756

Anoniem zei

@ 4 augustus 2016 07.16

Denkt Europa werkelijk dat men geweld afzweert als men hier binnenkomt? Dat is erger dan naïef. Dat is onverschillig over je eigen bevolking.

Anoniem zei

Wordt Italië wakker?

http://nieuws.tpo.nl/2016/08/03/italie-onderzoekt-isis-vluchtelingenstroom-libie-organiseert/

Anoniem zei

@ 13.47 uur.

De pijn die het me doet dat onze leiders door domheid, zwakheid en onverschilligheid, onze eigen bevolking laten zakken, kan ik u niet beschrijven.... zoveel pijn doet het!

Ik zou zo graag willen dat er nieuwe, goede leiders opstonden in West-Europa, maar ik zie ze (nog) niet.

Anoniem zei

De NOS propaganda machine draait op volle toeren!!!

Anoniem zei

@ anoniem 16.15

Ik begrijp uw pijn, en ben ook enorm bezorgd daarover.

Anoniem zei

Aardige burgemeester? Jullie zijn zeker nieuw in Gouda!!!

Anoniem zei

Weet je wie er aardig is? Tettero alleen niet voor Nederlanders.

Anoniem zei

@ 4aug. 2016; 21.34 uur

Clint Eastwood is dat slachtoffer-gezeur van die linkse kerk zat:

"LOS ANGELES - Mensen moeten niet zo zeuren over de vermeend racistische uitlatingen van de Republikeinse presidentskandidaat Donald Trump. Dat heeft acteur Clint Eastwood gezegd in een interview met tijdschrift Esquire.

,,Heimelijk is iedereen al die politieke correctheid zat'', aldus Eastwood, die furore maakte in zijn rol als de rauwe politieagent 'Dirty Harry'. ,,We zitten echt in een mietjesgeneratie. Iedereen loopt op eieren. We zien mensen die andere mensen van racisme betichten en zo. Toen ik opgroeide werden die dingen niet racistisch genoemd.''"

Anoniem zei

Jongensbesnijdenis is niet verboden in Nederland. Maar dat AZC's religieneutraal zijn kunnen we intussen ook wel vergeten.

http://nieuws.tpo.nl/2016/08/05/zes-kinderen-besnijdenis-azc-naar-ziekenhuis-vervoerd/

Anoniem zei

In Beieren zegt de politiek: als u hier komt, moet u integreren, de taal leren en onze Leitkultur accepteren. Daarbinnen mag ieder uiteraard zijm eigen geloof hebben. Kom daar maar eens om in NL, we zijn nog steeds veel te soft. Dat begint lokaal bij een BGM die, inderdaad, aardig is. Dat is geen compliment. Hij moet niet aardig zijn, maar aanpakken op het terrein van veiligheid. Onder zijn regie is het meest arrogante college sinds WO II zijn gang gegaan, ook dat is niet goed.

Dat is wat ik bedoel. ;)

Anoniem zei

De banlieus komen vanzelf onze kant op. En verder. Van de veiligheidsbescherming en bijeenkomsten in Gouda heb ik inderdaad ook niet zo'n hoge pet op.

Fijn weekend allemaal!

Anoniem zei

Aan Anoniem, 5 aug. 12.26 uur

Neutraal zijn, is een illusie. Kan niet. Onze eigen cultuur is de dominante cultuur en moet het uitgangspunt zijn. De rest kan integreren, mits goede gedragingen...

P.S. Beieren gaat de goede kant op, als ik het zo lees.

Anoniem zei

Goede reacties op deze blog. Soms erg kritisch, dat wel, maar dat is juist goed in een goed functionerende democratie. Goed voor een scherp debat, en daar komen we allemaal verder mee in Gouda. Kritisch zijn heeft niets te maken met negatief of asociaal zijn (zoals bij de tokkies).


Goed onderscheid maken is belangrijk:

www.elsevier.nl/buitenland/blog/2016/08/twijfels-over-obamas-islambeleid-blijken-nu-terecht-te-zijn-geweest-335716/

"Alle fouten van Obama komen voort uit dogmatisch denken over islam

Al deze fouten van president Obama hebben te maken met zijn dogmatische denken omtrent de islam. Hij was en is niet bereid te erkennen dat een militaire en politieke verschijning van de islam, namelijk het islamisme, verantwoordelijk is voor de jihadistische terreur. Door de ontkenning van de ideologische grondslagen van het denken van vijand, maakte president Obama continu inschattingsfouten omtrent de Syrische rebellen, omtrent de Saudische doelen in Syrië, omtrent de Syrië-strategie van Erdogan, en tenslotte omtrent de daadwerkelijke (jihadistische) ambities van het Iraanse islamitische regime in het Midden-Oosten."

Henri zei

Met alle respect, maar als u dit soort nieuwsberichten verspreid wordt u toch wel degelijk in het kamp der tokkies geplaatst, waarde stadsgenoot.Natuurlijk kan ik me voorstellen dat u de classificatie 'tokkie' niet geschikt vind om de groeiende groep boze burgers te benoemen.Maar wat maakt de naam uit?

Boos zijn op de Goudse doelgroepe-politiek is niet meer dan een menselijke reacte.En uiteindelijk zijn 'Wij' met meer.Weet u anders een naam voor de groeiende boze groep mensen?

Anoniem zei

Geachte Henri,

Ik vind de term "tokkies" eerlijk gezegd denigrerend!

U hoeft het niet met Afshin Ellian eens te zijn, en dat ben ik ook niet in alle opzichten, maar u kunt iemand die zijn stukken leest toch niet zomaar "tokkie" noemen, en dat ook nog eens rechtvaardigen?

Ik vind dat gedrag, overigens met respect naar u als persoon, erg "klein" ...

Betrokken Gouwenaar.

Anoniem :-) zei

Aan mijn grote stadsgenoten,

Ook ik lees Elian heel graag. Ook zijn kornuit Leon de Winter komt vaak met leuke bespiegelingen op de islamproblematiek.

Net zoals u ben ik niet te beroerd om de woorden Islam en problematiek te combineren omdat het dit simpelweg een belangrijke factor is in de huidige wereldproblematiek.

Nogmaals mijn vraag of u dan een naam weet voor de mensen met, in mijn beleving gerechtvaardigde,boosheid over de gang van zaken.


Realiseer u echter dat in ieder geval een groot gedeeltevan de betenis van het woord 'tokkie' aan u zal blijven kleven als u deze kritiek anoniem publiceert op Theo zijn blog. Zelfs de goede mensen ,die hier eerder nog hun positieve boodschap deelden zijn ,met de laatste blog, geheel verdwenen.

Voor herstel van waarden zoals u die moge!ijk voorstaat zal gruwelijk gevochten( overdrachtelijke betekenis) moeten worden.

Maar, 'wij zijn met meer'.Ook zo'n mooie quote, die ik net zoals 'tokkies' regelmatig gebruik in provocatieve zin. Waarvoor mijn excuses aan u persoonlijk,waarde stadsgenoot.

Anoniem zei


Geachte heer Henri,

Het woord "tokkie", wat U gebruikt voor een bepaalde groep goed willende bewoners van
Gouda, heeft mij op het bot beledigd, als ex-Gouda bewoonster.
Het zegt meer over U, want ik krijg het gevoel met meer een "Windvaan" hebben te maken dan een persoon waar je van op aan kan.

Echte bewoner Gouda Noord zei

Beste ex-Gouda bewoonster,

Vervelend dat ik u persoonlijk heb gekwetst, dat was niet de bedoeling maar vermoedelijk een ongewild, bijkomend effect. We zijn na meer dan 100 reacties op de laatste blog een beetje off-topic geraakt en Theo is op vakantie. Hopelijk kan ik dit tegenover u als ex-Gouwenaar recht zetten. Zo niet, dan moet u mij maar de schuld geven van alles.

Theo startte met een blog over de stand van zaken met betrekking tot het te vestigen AZC. Theo is de enige die hier in Gouda over bericht en dat is moedig. Daarnaast is hij geen windvaan; zijn principes blijven zijn principes. Hij staat dan ook voor het AZC-besluit.

Zelf ben ik niet voor of tegen het AZC-besluit maar pleit ik voor opnieuw onderhandelen om zo de start van het AZC te optimaliseren. Naar mijn mening zal hierdoor het draagvlak voor het AZC sowieso toenemen. De omstandigheden zijn namelijk zodanig gewijzigd dat nieuw overleg noodzakelijk is.

De combinatie met de lokale bestuurscrisis is hoogst ongelukkig en een nieuwe afweging komt uiteraard niet gelegen. Toch zijn er behoorlijk wat mensen in Gouda Noord die dat wel willen.

Een van de achtergronden van het gebruik van het woord 'Tokkie' is mijn gevoel dat deze wens zal worden opgevat als een Tokkie-geluid. En dat is een grote misvatting volgens mij.

Maar misschien bent u wel dichter bij de waarheid. In ieder geval op veilige afstand :-)#Groetjes.

Anoniem zei

Beste Henri,

Veel reacties hebben uiteindelijk te maken met de angst voor radicale islamisten onder de vluchtelingenstroom die het vorige College van Gouda en de BGM bij voorkeur in de PWA wil vestigen. Deze angst is zeer reëel gezien de nieuwsberichten die we her en der lezen.

De felheid waarmee de opmerkingen soms gepaard gaan heeft slechts met oprechte zorg te maken. Ik ken mensen met de achternaam Tokkie. Ontzettend aardige mensen. Betrokken burgers. Oprechte zorg; omdat men geen blijk heeft gegeven bij de overeenkomst extra beveiliging te gaan genereren. Men schermt met woorden als 'er wordt rekening gehouden met Goudse omstandigheden'. Mooie woorden. Maar wat gaat ervan blijken?

Als een mens niet wordt gehoord, wordt de roep om gehoord te worden uiteraard groter. Het zou te wensen zijn dat meer politici blijk gaven van echte betrokkenheid. Ronselpraktijken: ongewenst in Gouda.

Groet.

Anoniem zei


Geachte Anoniem, 7 augustus 15.22

De heer Krins is niet de gene die ik bedoelde met "Windvaan", maar de heer Henri.

Dat mensen uit bepaalde politieke kringen, alles wat hen niet bevalt, "tokki"geluiden
noemen, dat weet ik nu wel een keer.

Wist U al, dat het niet uit maakt waar men woont, het is nergens veilig meer.

Anoniem zei

De vraag over hoe ik de groep mensen zou willen noemen, waarover eerder is gediscussieerd:

"Betrokken, bezorgde burgers die de rug recht houden".

Deze burgers zijn wel degelijk betrokken bij het wereldleed, maar ook bezorgd over hun eigen situatie. Daarnaast willen ze "vechten" voor alles wat onze (voor-) ouders hebben opgebouwd, en daarvoor de rug rechten!

Anoniem zei

@ 21.09

Dat betekent niet dat we een enorm risico moeten lopen in Gouda om nog meer potentiële onveiligheid te hebben!

Anoniem zei


Vroeger had je deze preken alleen in het Midden - Oosten. Die goeie ouwe tijd. Dat het nog ver van ons bed was.....

http://nieuws.tpo.nl/2016/08/08/islamitische-jongere-zingt-straat-verviers-vernietig-christenen/

Anoniem zei

@ 13.34

Hoe lang laten we dat nog gebeuren? Wanneer gaan we onszelf eindelijk effectief verweren?

Op deze blog is al zoveel goede informatie neergezet, er zijn al zoveel goede analyses geweest. De situatie is volledig duidelijk.

Nu is het de beurt aan de gezagsdragers om goede maatregelen te gaan nemen!!! De burgemeester is aan zet...

Anoniem zei

@ 13.46.

Aan mij zal het niet liggen. En natuurlijk is de situatie duidelijk. Maar precies wat u zegt. Als een stadsbestuur niet handelt.. dan worden we slachtoffer. Tja.

Anoniem zei


Mensen die opkomen voor hun land en een krachtige koers voeren,noem je geen "tokkies".

Anoniem zei

Aan heldere inzichten geen gebrek op dit "forum" inderdaad!

PS. Is de stad al in een chaos beland? Niemand bestuurt ons, behalve de BGM, volgens Suijker zou dat totaal onverantwoord zijn. Man man man.
Ik voel me totaal stuurloos nu.

Misschien een goede suggestie, ga svp niet zaken doen met die regentenpartij Theo. Ik weet dat je daartoe neigt, maar doe het niet.
Alleen hun wethouderskandidaat al zegt genoeg. Maar deze partij heeft de stad een slechte dienst bewezen de afgelopen paar jaar, en vele periodes daarvoor. Waarom, dat weten we allemaal wel.

Anoniem zei

Het is trouwens sowieso te hopen dat er eens slimme en strategisch en politiek handige mensen van buiten in dit college komen, om de boek eens op te schudden. Met het PvdA ambtenarenkorps in Gouda is dat wel nodig. Idem met het "veiligheidsbeleid" onder deze BGM.

En geen mensen op herhaling (sorry Hilde).

Anoniem zei

Dag stuurloze persoon. Ik begrijp dat u uw opmerking spottend bedoeld. Het vorige college wist "bedreigingen" in de media nu eenmaal groots op te blazen. Bijvoorbeeld een actie van Identitair Verzet. 2 of 3 mensen op de PWA met een spandoek, en een aangrijpinspunt voor de BGM om 'krachtig' te reageren. Ah. De gemeente vond het zo erg dat het spandoek er mintens anderhalf uur na ontdekking nog vrolijk hing. Bewijslast zeker. Grijns.

Anoniem zei

Waaruit bestaat het veiligheidsbeleid van deze burgemeester Schoenmaker precies? Concreet!

Anoniem zei

Er werd in ieder geval een tweede 'signaleer-radicalisering-of-te-wel-liefde-voor-de-jihad'ambtenaar gezocht. Die in alle gevallen door heel Europa zeer effectief zijn gebleken. Een aanvalsplan op het terugdringen van notoire overvallers en een bordje op de stoep bij de Plus om 55 euro te verdienen aan mensen die fietsen over de stoep. Of 65 euro als je met een scooter je weg zoekt op deze verder ongevaarlijke sluiproete.

Anoniem zei

Beste Theo,

Nu ben ik heel benieuwd hoe je reactie is na de laatste alinea van de blog, en alle feedback die scribenten hier hebben ingebracht, hoe reëel je de kans acht dat er een grootschalig AZC voor 10 jaar in Gouda MOET komen. We hebben grote behoefte aan duidelijkheid.

Groetjes.

Anoniem zei

Welke deal zou Merkel met Erdogan hebben gesloten? En Europa in haar 'schoot' meeslepend. Walgelijk.

https://jowitteroosblog.wordpress.com/2016/08/09/nos-duitsland-weigert-vluchtelingen-waarheid-in-het-diepst-geheim-in-de-nacht-komen-er-verschillende-vluchten-binnen-met-vluchtelingen/

Anoniem zei

Aan mij zal het ook niet liggen, u kunt mij daarop aanspreken ! Op dit blog worden door de juiste mensen, nee, zeker geen tokkies, de juiste analyses gemaakt. Daar kan het bestuur een hoop van leren. En ook allerlei acties op ondernemen. Het wordt tijd dat het recht gaat zegevieren!!!!

Heerlijk toch, al die anonimi die hier allerlei plechtige beloftes en uitspraken doen. Daar heeft het goudse bestuur echt iets aan, sterker nog, daar kunnen ze ook wat mee: "we maken uit de anonieme reacties op een blog van een goudse politicus op dat wij meer moeten doen aan veiligheid in Gouda. Daarom hebben wij besloten om de stadswallen om Gouda opnieuw op te bouwen, en ingaand en uitgaand verkeer te gaan controleren met een eigen gouds leger". Ik ben benieuwd hoe niet-anoniem Gouda hierop gaat reageren......

Anoniem zei


De heer Krins heeft de moed gehad om onbespreekbare zaken toch aan de orde te brengen op deze blog.
En nu krijgt hij een hoop ellende over zich heen, Niet terecht!

De heer Krins verdient lof omdat hij als een van de weinige zijn nek heeft uitgestoken.

Er moet actie komen vanuit het HUIS van de Stad.

Anoniem zei

hahahaha.

Een ding scheelt, anoniemi sturen waarschijnlijk ook mails aan plaatselijke politici en proberen hen te spreken te krijgen..

die boete voor brommers op de stoep bij de Plus is trouwens 95 euri, zag ik.

Tel uit je winst.

Anoniem zei

Wat een liefde toch!

http://nos.nl/artikel/2124087-zoon-van-nederlandse-haatimam-vraagt-god-om-christenen-te-doden.html

Anoniem zei

@ 15.38 uur.

Anonieme kritiek is misschien vervelend, maar op deze blogs is al eerder duidelijk geworden waarom het zo gaat. Ideaal is het niet.

Het lijkt me toch echt beter als u inhoudelijk reageert op kritiek.

Anoniem zei

Er wordt helemaal niet een hoop ellende over de heer Krins uitgegoten. Elke politicus in Gouda volgt dit blog en de feedback en kan er voordeel mee doen!

@ 18.13 laten we vooral niet meewarig gaan doen, daar schieten we niets mee op.

Anoniem zei

Kritiek? Ik lees geen kritiek, wel allerlei anonieme uitingen van velerlei aard waar niet op te reageren valt zonder jezelf volslagen belachelijk te maken.

Anoniem zei

Wie zou zich belachelijk maken? Of heeft men zich al belachelijk gemaakt?

Anoniem zei

A. Nonimus zou zichzelf belachelijk maken......hahahaha

Anoniem zei

Aan allen naïeve(n) christenen.

https://ejbron.wordpress.com/2016/08/09/isis-aan-de-paus-onze-oorlog-is-een-religieuze-oorlog-in-naam-van-allah/

Anoniem zei

Naief ?

www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/kardinaal-burke-geen-twijfel-dat-de-islam-wil-overheersen

Anoniem zei

Daar gaan we weer, kritiek op anonieme reacties, bij gebrek aan inhoudelijk weerwoord.

Er is een kaste van politici in het HvdS, u weet wel wie ik bedoel, die überhaupt niets heeft met gewone mensen en hun mening, of je die nu anoniem uit of met naam en toenaam. Veel van de kritiek die het afgelopen jaar te lezen viel op dit blog, valt opvallend samen met hoe de oppositie over het regenteske gevallen college heeft geoordeeld.

Los daarvan staan veel goede ideeën op dit blog, hoe Gouda beter kan worden. Daar gaat het toch uiteindelijk iedereen om, niet om het "bashen", al lucht dat sommigen misschien op.

Anoniem zei

Hadden die regenteske politici wat vaker naar de anonieme reacties op Theo's blog gekeken afgelopen tijd, dan hadden ze iets beter het naderende "onheil" van die motie van wantrouwen kunnen zien aankomen....

Anoniem zei

Dat laatste weet ik niet beste anoniem, 9.18 uur. Op 17 december 2014 was het al duidelijk dat het nieuw aangetreden College heerszuchtig en apert onsmakelijk regeerde. Alleen de VVD wilde dat toen nog niet onder ogen zien. De ironie is dat het College door de VVD-wethouder eruit te werken haar eigen val heeft bewerkstelligd. Dat was tactisch gezien zeer onzorgvuldig. De hand in eigen boezem zal wel niet komen, maar de aanleiding blijft het vorige college in alle gevallen zelf.

Anoniem zei

Bijzonder triest om te lezen hoe ver Duitsland afstaat van de eigen identiteit en zelfzorg. Dus eerst laat je wezenlijk andere waarden toe in je land, en dan ga je de wonden zien te dichten?

"Volgens Mousapour, die 25 jaar geleden van moslim christen werd, heeft Duitsland “vanwege een verkeerd begrepen tolerantie teveel respect voor de islam. Tijdens de ramadan was het zelfs desastreus. Alles was gericht op het vastenpatroon van de moslims, de christenen moesten maar zien wanneer ze aten. Dit moet anders: wie vasten wil zoekt zelf maar een moment uit om te eten, de anderen horen drie maal daags een maaltijd te krijgen."

http://nieuws.tpo.nl/2016/08/10/cdu-politica-christelijke-asielzoekers-worden-consequent-moslims-bedreigd-azcs/

Anoniem zei

Tsjechische kardinaal Dominik Duka:

"Hij waarschuwt onder meer voor bagatellisering van terroristische aanslagen als het werk van psychopaten en gefrustreerde eenlingen. “Wie over de ware achtergronden zwijgt of liegt draagt daarmee bij aan de zelfmoord van onze beschaving”, aldus Duka."

"Christenvervolging
In de reactie van de Tjechische bisschoppenconferentie op de moord op de 86-jarige Franse priester Jacques Hamel signaleerde Duka dat afgelopen jaar in Frankrijk meer dan 600 aanvallen hebben plaatsgevonden op kerken, kapellen en synagogen. “Dat is een stijging van 80% ten opzichte van 2013”, aldus Duka. “Deze aantallen zijn veelzeggend tegen de achtergrond dat jaarlijks wereldwijd meer dan 100.000 christenen omwille van hun geloof gevangen, gemarteld en vermoord worden.” (KN)"

Anoniem zei

Het is niet voor niets dat Frankrijk een tijdje geleden waarschuwde voor een burgeroorlog!

En ja. Wie liegt over de hersenspoeling van radicale islamisten levert een bijdrage voor de ondergang van Europa. Maar let op. De mensen die overblijven zeggen straks "wir haben es nicht gewüsst".

Anoniem zei

Jajaja. Een VVD die er zelf uit stapt en waar de rest van het college dan de schuld van krijgt. Als het college dit blog had gvolgd, en zeker de anonieme reacties eronder, en wat gedaan had met de anonieme tips, dan hadden ze er nog gezeten, ondanks de vvd. Het is allemaal mogelijk en makkelijk, dit soort anonieme onzin. En daarom kan en zal er ook nooit iets mee gedaan worden. Stop er maar mee. Het is zinloos.

A. Nonimus

Anoniem zei

A. Nonimus.

Er is een snaar bij u geraakt. Dat is duidelijk!

Het college dwong haar collega op te stappen, tot beschamens toe met een oproep in de kranten en via Twitter, en nu stapt VVD er zelf uit? Het is logisch als de Wethouder opstapt dat VVD geen reden heeft een minderheidscollege te steunen!

Een en een is twee, voor mensen die kunnen rekenen.

Anoniem zei

Kjk dat bedoel ik dus. Met stelligheid de grootste onzin verkopen alsof het de waarheid is. U lijkt wel een politicus, zelfs wel eentje van de vvd. U weet dus heel goed (zie persberichten vvd zelf) dat de vvd uit de coalitie is gestapt en dat daarmee een minderheidscoalitie ontstond, waardoor alle wethouders, incluis die van de vvd, begin juli naar huis zijn gestuurd door oppositie en broedermoordenaar vvd gezamenlijk.

Anoniem zei

Helaas anoniem 17.25 uur.

Ik moet u teleurstellen. Geen VVD-er.

Wel met grote spanning gevolgd wat er 4 juli gebeurde.

En toen even teruggelezen.

En een observatie gemaakt.

En me ongelofelijk gestoord aan het arrogante College 2014 - 2016 te Gouda

Anoniem zei

LOL

https://twitter.com/ThierryVanVugt/status/763243479006937088

Anoniem zei

De heer Van Vught neemt weinig verantwoording, en legt de schuld geheel bij anderen neer.
Beetje gemakkelijk, vind u niet Thierry?

Continuiteit is belangrijk, maar het honoreren van een democratisch besluit (motie van wantrouwen) ook. Dus zal er een behoorlijk verandering van samenstelling van het College van B&W dienen te komen... inclusief cultuurverandering.

Ik ben benieuwd wat de heer Andersson gaat adviseren.

Anoniem zei

En we hebben er weer twee.......... móói 'vlucht'oord, zo'n AZC!

http://nieuws.tpo.nl/2016/08/10/polizei-pakt-asielzoeker-op-azc-op-verdenking-oorlogsmisdaden-isis-syrie/

Anoniem zei

Ach, er zal niet zoveel veranderen gezien de hopeloos verdeelde kiezers in Gouda die in 2014 12 partijen in de raad hebben gekozen op 35 zetels heeft de grootste er 6 (!). Er zijn er altijd minimaal 5 grote partijen in een coalitie/college nodig voor een meerderheid. Dus, wie kan rekenen kan concluderen dat er niet veel kan en dus zal veranderen.

Anoniem zei

@ 11.52 uur

U heeft weinig illusies, en waarschijnlijk heeft u gelijk. We zullen er echter wel een prijs voor betalen: over een half jaar is het dan weer hommeles.


Aanslag op het Christendom:

"De hoogste prioriteit van de Europese Commissie en de EU-landen moet de komende jaren zijn de geradicaliseerde islam aan te pakken. Als we daar niet in slagen, is een Derde Wereldoorlog nabij geslopen. Hopelijk hoef ik in mijn volgende bijdrage geen ergere zaken te behandelen. Maar het is afwachten.

Annie Schreijer-Pierik is lid van het Europees Parlement voor het CDA."

Bron: www.katholieknieuwsblad.nl/opinie/aanslag-op-christendom

Anoniem zei

De BGM had geantwoord (op Twitter) dat er al afspraken in de agenda stonden om het nieuwe College op poten te zetten, en dat het allemaal zo'n vaart niet liep.

En alle grote partijen terug? Als je hebt gefaald is het tijd voor wat anders! Geen nieuwe incompetenties. En trouwens, kan de kinnesinne van de afgewezen partijen een keertje ophouden. Dat geeft ook weinig vertrouwen voor de toekomst! Ongelofelijk!

Anoniem zei

Jacob zei:

Tellen zeg ik, tellen en rekenen. Je komt niet om de grote partijen heen. Dus, die zullen terugkomen of je dat nu leuk vindt of niet. Je hebt een meerderheid nodig, sterker nog, je hebt begin juli gezien wat er gebeurt als een coalitie 1 zetel tekort komt door opstappen VVD. Worden onmiddellijk naar huis gestuurd door de krapst mogelijke meerderheid. Dat is inherent aan ons systeem, verdiep je daar nog maar es in voordat je weer wat roeptoetert.

Anoniem zei

Zo'n mooi woord.

Roeptoeteren.

Er schijnen voorbeelden te zijn van minderheidskabinetten en minderheidscoalities in NL. Dus ja. Zómaar?

Veel geschreeuw en weinig wol?

Anoniem zei

"De Goudse ondernemers" (of zijn het vooral de vrienden van Jan de Laat?) menen dat zij ook een stem in het proces van coalitievorming hebben. 'Tis maar hoe je jezelf boven alle andere Gouwenaren wilt plaatsen... We hebben allemaal onze aandachtspunten. Ik deel de wens dat er tempo gemaakt mag worden, maar ook graag zorgvuldigheid. En dat we geen college hebben, ik merk er niks van en heb er ook geen last van. Mensen overschatten nogal eens wat wethouders "doen"...

Beetje kinderachtig allemaal.

Ook de tweets van Thierry van Vught: die man zit nog steeds zuur te doen en anderen te beschuldigen van van alles. Bah, wat een gekift, en dat is dat een senior rijksambtenaar bij Economische Zaken. Doet hij daar ook op deze manier zijn werk?

Anoniem zei

Op deze manier frustreert deze D66 fractievoorzitter de voortgang van de vormgeving van een nieuw college, waarvan hij zelf graag wil dat het snel gaat... Ik kan me niet voorstellen dat dit de toenadering tussen partijen stimuleert.

En waar hebben we het over. Na 2018 behoort D66 ook in Gouda weer tot de marge.

Anoniem zei

Beste politici hou op met het genar en gesar. Ga zorgen voor de eigen burger. Het niveau in Gouda is echt bijzonder laag. In het bedrijfsleven zouden jullie al lang op straat staan. Vergeet het pluche in den Haag dat is echt niet leuk!

Anoniem zei

Alexander Pechtold had vandaag wat wijze woorden bij Een Vandaag. Inzake de manipulatie van Erdogan met de 'vluchtelingenstroom'. Ik zeg het niet snel. Maar dit keer was ik het met hem eens.

Anoniem zei

De grootste openbaring is de stilte. - Lao-Tse

Anoniem zei

@ 11 augustus, 23.25 uur

Na 12 uur van inkeer en meditatie, nu toch weer de harde realiteit: COA maakt winst!

www.quotenet.nl/Nieuws/Goh-Centraal-Orgaan-opvang-Asielzoekers-COA-maakt-23-miljoen-!-winst-182821

https://www.coa.nl/sites/www.coa.nl/files/nieuws/media/bestanden/financiele_verantwoording_2015.pdf

Anoniem zei

We hadden al het gevoel dat er een begrotingsgat gedicht moest worden in Gouda, toch?

Job Cohen, Vrij Nederland - járen geleden: "de asiel-industrie". Niks altruïsme!

Henri zei

Je hebt allerlei soorten ondernemers. De manifestatie van de groep ondernemers die recentelijk open brieven heeft geschreven inzake de bestuurscrisis, wil ik veiligheidshalve indelen in de groep 'nieuwe soorten'. In de naamgeving zou ik graag het woordje 'politiek' willen gebruiken. Inmiddels heeft de gemeente wel gereageerd op de open brieven maar niet op het verzoek van de ondernemers om betrokken te worden in belangrijke facetten van het komende politieke toneelstuk.

De betrokkenheid (van ondernemers) kan slechts bestaan uit het informeren van de gemeenteraad. Dat is inmiddels gebeurd middels de open brieven. Andere inmenging, zoals een gesprek met de heer Andersson, is vanuit democratisch oogpunt onwenselijk.

De gemeenteraad, of de nieuwe coalitiepartijen, kunnen natuurlijk wel besluiten om burgers te betrekken bij het proces. Voorbeeld zijn de stadsgesprekken, een idee uit de tweede formatieronde in 2014.Of een hoorzitting, zoals toentertijd met de zondagsopenstelling.

Praktisch gezien zal dat soort activiteiten echter leiden tot een langere formatieduur. Uiteraard gaat zorgvuldigheid boven snelheid maar laten we het niet te ingewikkeld maken.

Als je goed rekent, weet je inderdaad wat de mogelijkheden zijn. Veel kopstukken zijn al weer terug van vakantie. Theo is momenteel de machtigste politicus. Zelf verwacht ik dat het rapport veel zal lijken op het 1e rapport (Jeene) uit de vorige formatie. Breker VVD er uit, de CU er in. Theo zal keurig beleefd maar vooral keihard onderhandelen. Vergeet niet dat de CU het eerdere aanbod met dezelfde partijen in 2014 afsloeg. De reden was dat de coalitie geen recht deed aan de verkiezingsuitslag. Deze reden is nu min of meer ongeldig.

Nu telt het belang van Gouda en daar is de CU zeker gevoelig voor. Maar wellicht moeten we ook rekening houden met 'beleidsmatige problemen' zoals dreigende tekorten op de begrotingen , tegenvallers op de zorg en meer van dat soort onheil.

Wie weet moet de nieuwe coalitie het succes van de vorige wel gaan betalen. Naast alle relationele problematiek, zijn dat misschien wel de echte jokers.

Eerlijk gezegd verwacht ik maandag het rapport van de heer Andersson. Half augustus was de belofte. Benieuwd of er een openbare presentatie komt en/of de ondernemers nog een bijzondere rol toegedeeld krijgen.

Het gaat beginnen. Op 18 oktober as. begint de nieuwe gemeentesecretaris. Dan bestaat het college in ieder geval weer uit twee man.

Anoniem zei

Beste Henri,

VVD eruit, CU erin... Is dat wel genoeg verandering, en doet dat recht aan wat er allemaal gebeurd is? Een motie van wantrouwen, die gehonoreerd is (18-17) is tenslotte niet niks!

Wat de ondernemers betreft. Natuurlijk zijn ze zeer belangrijk voor Gouda, maar wordt er inmiddels niet overdreven?

Anoniem zei

Bezte Henri,

De vvd komt er weer in lees ik in het AD, dus wie nou de machtigste partij in Goida is.....
En de 18-17: Jan de koning heeft maar 200 stemmen of zo gehac, dus die heeft eigenlijk geen recht op een zelfstandige zetel, nadat je zich afgesplitst heeft vab Gopo-gbg. er was dus geen nipte meerderheid voor het wegsturen eigenlijk.

Grieten van een bijziende oudere lezer uit Gouda, maar ik volg het nog op de voet hoor. Succes Theo!

Anoniem zei

Over politieke correctheid:

fd.nl/economie-politiek/1163460/politieke-correctheid-verstikt-het-duitse-debat-als-je-in-duitsland-beschuldigd-wordt-van-racisme-is-dat-niet-zonder-gevaar

"Dat begint er volgens de migratiewetenschapper mee dat politici en academici zorgen over immigratie en islam serieus nemen. Dan helpt het niet om na iedere aanslag door moslimterroristen te benadrukken dat het geweld niets te maken heeft met religie. Dat het slechts verwarde eenlingen zijn, of dat de oorzaak ligt in sociaaleconomische achterstelling of discriminatie. Want die verklaringen zijn bij lange na niet toereikend, stelt Koopmans, en staan een noodzakelijke hervorming van de islam bovendien in de weg.

Hij maakt een vergelijking met links-extremistisch geweld in de jaren zestig en zeventig. 'Niemand zal claimen dat de verklaring voor die aanslagen in de individuele biografieën lag van de daders. Natuurlijk had het te maken met de bredere studentenbeweging, met een veel grotere groep die weliswaar het geweld afkeurde, maar het idee van de anti-imperialistische strijd ondersteunde.'"

Anoniem zei

Niks VVD eruit en CU erin. Dat zou pas echt het failliet van de geloofwaardigheid van de Goudse politiek betekenen.

Ik heb er een hard hoofd in dat de oude coalitiepartijen de zelfreflectie kunnen opbrengen om te zien waar het mis is gegaan. Publiekelijk doen ze nog steeds alsof ze er niets van begrijpen. Het past binnen het patroon van zelfvoldaanheid en arrogantie.

Onvermijdelijk is dat er een fundamenteel ander college komt. Niet alleen qua partijen (de VVD maakt nog veel kans om terug te keren), maar ook qua personen. Nieuw elan ontstaat anders niet.

Anoniem zei

Nou ja, ik snap dat ook wel van die zelfreflectie. Behalve een handjevol, waarschijnlijk van een of twee dezelfde personen of concurrente politici afkomstige anonieme reacties op dit blog regent het niet-anonieme steunbetuigingen, zowel van ondernemers als inwoners. Net komt er weer een lovende brief vd dag in het AD voorbij van een inwoonster.

Anoniem zei

Tsja, "steunbetuigingen" heb ik nergens gezien. Wellicht in dezelfde orde als bevriende figuren die de moskee op de PWA aanprezen.
Feit blijft dat een halsstarrige, op eigen baanbehoud gerichte houding tot de werkelijke val van het college heeft geleid.

Zelfreflectie bleef afwezig.

Anoniem zei

Tsja, dan leest u kennelijk geen kranten of internet. En laat me niet lachen, op "baanbehoud" gerichte college.....ik denk dat een aantal collegeleden elders (bv in het bedrijfsleven) vele malen meer kunnen verdienen dan als wethouder, sterker nog, dat al deden voordat ze wethouder werden, dus dat slaat werkelijk nergens op. Deze wethouders waren naar mijn stellige indruk echt hard op weg om Gouda te redden van decennialange pvda potverteren. Maar Misschien is een wethouderssalaris voor iemand als u het hoogst of zelfs helemaal niet haalbare, dat sluit ik niet uit als ik uw reactie zo lees. u bent in ieder geval ook nog eens slecht op de hoogte van het feit dat de vvd de stekker uit de coalitie heeft getrokken om partijpolitieke redenen en dat dit de oorzaak is van de val.

criticus (zie forumgouda.nl)

Anoniem zei

Nou nou de frustratie spat bijna van het beeldscherm.

Als wethouders niet terug willen keren in het college omdat ze elders een betere baan kunnen vinden, dat lijkt me pas echt een win-win situatie. Of dat echt zo is? Behalve De Laat van GoPo, die toch wel wat bedrijfsleven connecties heeft, lijkt me dit niet opgaan voor de (overige) dames en heren ex-wethouders. Overigens kwalificeer je je daarmee als wethouder nog niet, dat je elders goed verdiende. De Laat zal ook ervaren hebben dat het politieke bedrijf van een geheel andere orde is.

Dat de VVD de stekker eruit trok, is hooguit de aanleiding van de val. De oorzaak ligt in politieke verhoudingen in het HvdS die verstoord zijn geraakt. Mijn beeld daarbij is ook dat de opstelling (onze wil is wet) en communicatie (bot en gebrek aan empathie) van het college daar sterk aan heeft bijgedragen. Maar ieder heeft recht op zijn eigen lezing.

Hoe dan ook. Zoals GoPo doodleuk wegliep van coalitiebesprekingen, zo kunnen andere partijen nu zonder GoPo iets formeren. Is allemaal mogelijk binnen een democratie. Als het even kan, vooral graag zonder PvdA en GL, eens dat we niet met die potverteerders verder moeten.

Anoniem zei

Blij te lezen dat u ook naar de Olympische Spelen kijkt....

Anoniem zei

En voor wie denkt dat een AZC koek-en-ei is. Die droom is allang uit elkaar gespat, maar het volgende bericht slaat alles. Welke naïeveling denkt nu nog dat met een paar weken praten mensen eeuwenlange indoctrinatie achter zich laten?

https://www.theguardian.com/world/2016/aug/13/child-refugees-sexually-assaulted-at-official-greek-camps?

Anoniem zei

@ 10.41 uur

De linkse kerk zal nu wel zeggen dat u een fascist bent...

Anoniem zei

@ 11. 51 vanwege de feiten? Zoals men nu hoogleraar Koopmans verguisd?

Als de linkse kerk gaat begrijpen dat er een link is tussen nazisme en islamo-fascisme zijn we al een eind opgeschoten. Vooralsnog was er een discussie bij Nieuwsuur dat men overweegt terrorisme "geïnspireerd" door IS geen terrorisme meer te noemen maar 'crimineel gedrag'. Alsof we niet begrijpen dat iemand die met een hakbijl rondslingert om anderen te vermoorden (zoals in Spijkenisse) is gehersenspoeld.

Anoniem zei


fas·cis·me (het; o)
1 politieke opvatting die zich kenmerkt door autoritaire gezagsuitoefening en verwerping van de democratie

(bron: www.vandale.nl)

Anoniem zei

@12.16 uur

Nee, natuurlijk niet vanwege de feiten. Op het moment dat de discussie niet "gewonnen" kan worden, gooit men emotie en intimidatie in de strijd. Iedereen die volgens een bepaalde groep niet deugt wordt erg gemakkelijk fascist genoemd, en dat gebeurt vanuit een (volgens henzelf) "morele superioriteit"... Moeilijk te bestrijden!

Anoniem zei

Weinig rationeel en intelligent dus, als je het mij vraagt :-D :-D :-D ...

Anoniem zei


Het maakt niet uit welke coalitie er komt, als de bitterballen maar goed smaken!
Wie de schoen past,trekke hem aan.

Anoniem zei

15000/6 =? hopelijk levert dit wat goeds op. De dametjes Van Hout en Feiter verzonnen eigenhandig hun "onderzoeks"-"resultaten" en zeiden dat er nog bij ook op Radio Gouwestad! Over verspilling gesproken in het kader van cliëntalisme.

Anoniem zei

MUST READ - IS building up networks around the globe

http://www.nytimes.com/2016/08/04/world/middleeast/isis-german-recruit-interview.html?

Anoniem zei

De afgelopen 2 jaar heeft mij wel geleerd dat het echt kan uitmaken, ook in een gemeente van 70.000 inwoners, welke coalitie politiek aan het roer staat. Als bewoner mag je eens in de vier jaar stemmen en verder heb je het er, zeker dus met het gevallen college, maar mee te doen. "Wij hebben hier de macht", dixit Tetteroo. (En dan ook nog denken dat zie terug willen)

Anoniem zei

Dat ze je terug willen dus.
Als je autoritair wilt besturen, nu ook maar op de blaren zitten. Al dat gejammer van "we begrijpen er niks van", alleen voor de bühne.

Anoniem zei

En om even terug te komen op het onderwerp van deze blog.
Theo dat proces is zo ondoorzichtig als Olympisch zwemwater. Politiek vind ik het duidelijk wat miet gebeuren: die verbouwing van de PWA wordt veel te duur (ook al betaalt het Rijk, dat is ook ons geld). De gemeente heeft geen plan, hoe dit goed te managen. (Alleen de interim manager heeft er goed aan verdiend). En de terroristen mengen zich tussen de asielzoekers. (Droevig, maar PvdA en GL ontkenden dat altijd)

Kortom hoe kun je nog een AZC willen op de PWA, ook nog zo groot en middenin een kinderrijke woonwijk?

Anoniem zei

De heer Weeber twittert met zijn "positieve" partij dat het weggestuurde college het eerste College was dat naar de mensen luisterde. Dat is niet waar.

Ik kan het College niet als geheel beoordelen, maar ik heb ze de laatste anderhalf jaar niet gezien in Gouda Noord, en ik vind dat ze ook weinig respect toonden voor de wijk. Dat betreur ik zeer, en vind ik zeer onterecht.

Dus ik begrijp echt niet wat Weeber bedoelt. Hij zal de zaken wel "positief" bekijken.

Anoniem zei

Er is een veenbrand, en die woedt van jewelste!

"En dat creëert binnen de samenleving een verwekelijking, want de samenleving is inmiddels een beetje bang van dat geklaag. En als dat ook nog met geweld gepaard gaat, dan probeert de samenleving, die het niet helemaal snapt wat er aan de hand is, met "bruggenbouwers" en "verbindende krachten" de boel koest te houden."

Bron: www.esquire.nl/mantertainment/longform/a4944/er-is-een-veenbrand-en-die-woedt-van-jewelste/?visibilityoverride

Anoniem zei

@ 6.26

Dat de heer Weeber twittert om te beïnvloeden kan je hem niet kwalijk nemen. Wel dat hij onjuiste informatie verschaft.

Anoniem zei

@6:26 wel even bij de feiten blijven svp. Hij twittert een ingezonden brief in het AD van een goudse bewoonster, Dymphna Bazen, die dit (niet anoniem itt tot uw mening) vindt.

Anoniem zei

@9.16 uur.

Inderdaad, dat onderscheid had ik moet maken...

P.S. Kritiek hebben op anoniem posten, en het zelf ook doen, vind ik hypocriet!

Anoniem zei

Die mevr. Bazen heeft een bepaald maatschappelijk belang, en is duidelijk bang dat daaraan wordt getornd als er een nieuw college komt. Bovendien is wel duidelijk waar haar politieke vrienden zitten. Dat mag allemaal, net zoals het mag dat Johan Weeber op twitter nauwe contacten heeft met Massrour van El Wahda. Die ook niet bij is met het vallen van het college.... Nee maar wat een verrassing!

Anoniem zei

Er moet iets radicaals veranderen, aldus Andersson. Niet de VVD vervangen door een andere partij. Wijze woorden, al was van meet af aan al duidelijk dat zoiets onmogelijk is en zal zijn.

Johan Weeber intussen in het AD schijnt te hopen dat de formatie nog heel lang gaat duren. Ik hoop van niet. En wens de fractievoorzitters veel wijsheid toe.

Anoniem zei

Lezenswaardig rapportje van Andersson. Het pluche kleven van het oude college blijkt: koste wat het kost zouden ze blijven zitten, eventueel mocht VVD ingeruild worden voor een ander. Schijnt toch een iets ander licht op het wegsturen van alle wethouders...
De oppositie had gewoon geen andere keuze.

Anoniem zei

Ik vind alleen niet dat een Andersson erover gaat dat "enkele nieuwe mensen op wethoudersposities" moeten komen. Wat mij betreft alleen maar nieuwe mensen, hoe kom je anders tot vernieuwing? Ook is het niet aan hem om te zeggen welke partijen met elkaar een coalitie zouden moeten vormen. De politieke leiders zullen dat toch echt zelf moeten doen.

Benieuwd hoe dit vervolgd gaat worden. De politiek wordt beheerst door wantrouwen in Gouda.

Henri zei

Normaliter is er altijd snel een blog bij nieuwe politieke feiten. Waarom is er nu nog geen nieuwe blog van Theo?

Anoniem zei

Even geduld Henri. Je wordt op je wenken bediend als je nu de nieuwe blog leest. Ook goeiemorgen.

Anoniem zei

Rapport Andersson:

1. Conclusie is juist dat er veel moet veranderen. Er moet echt een nieuw team komen, zodat je opnieuw kunt beginnen met een frisse sfeer. Dat is nodig!

2. Redactie van rapport moet beter. We zijn op topniveau bezig, in een gemeente met meer dan 70.000 inwoners. Alles moet goed zijn.

Anoniem zei


Is de Moskee aan de Antwerpseweg al klaar.