Betrokken

Betrokken

donderdag 7 juli 2016

Gouda zonder wethouders

Foto: Pim Mul
Op maandagavond 4 juli heeft de meerderheid van de gemeenteraad een motie van wantrouwen gesteund waardoor de wethouders moesten vertrekken. Hierdoor is er geen voltallig bestuur meer in Gouda en neemt de burgemeester, tot de komst van een nieuw college, de lopende zaken waar. 
Dit is een ingrijpend besluit en graag willen wij als fractie en bestuur van de ChristenUnie Gouda onze motivatie toelichten.

Motie instandhouding opvoedrelaties

De onrust in de coalitie, die al langere tijd bestond, bereikte een climax door een motie ‘instandhouding opvoedrelaties’ die gesteund werd door PvdA en Gouda Positief. Nadat Horizon Jeugdzorg de Projectgezinnen wegbezuinigde hebben wij als ChristenUnie aandacht gevraagd voor behoud van relaties tussen desbetreffende kinderen en hun opvoeders. De motie hiervoor, die aangenomen is door de gemeenteraad, was volgens wethouder Werger onuitvoerbaar.

VVD uit coalitie Gouda

De steun van twee coalitiepartijen, PvdA en Gouda Positief, voor bovenstaande motie was voor de VVD fractie aanleiding om het vertrouwen in de coalitie op te zeggen. Fractievoorzitter Ronald Verkuijl verklaarde maandag 4 juli in de raad dat de VVD zich als liberale partij al langere tijd steeds minder herkende in de uitvoering van het coalitieakkoord en het beleid in Gouda. Voor hen herkenbare punten werden vaak via moties en amendementen vanuit de coalitie “minder liberaal gemaakt”. Het onderlinge vertrouwen binnen de coalitie nam af en verdween uiteindelijk helemaal.

Minderheidscoalitie

Door het vertrek van de VVD fractie uit de coalitie ontstond er een nieuwe politieke situatie. De minderheidscoalitie, van D66, PvdA, Gouda Positief en GroenLinks, kon hierdoor niet meer vanzelfsprekend rekenen op steun van de gemeenteraad. Elk besluit in de gemeenteraad zou hierdoor onzeker zijn en de democratische legitimiteit kwetsbaar.

Vertrek wethouder Werger

Omdat de positie van wethouder Werger onduidelijk was geworden door het vertrek van de VVD, hebben de andere coalitiepartijen aangedrongen op een besluit van haar kant. Daarom hadden zij een ultimatum gesteld dat vrijdag 1 juli jl. voor 17.00 uur wethouder Werger duidelijkheid moest geven over haar positie. Wethouder Werger gaf echter aan dat ze door de raad is benoemd en dan ook tijdens een raadsvergadering haar besluit wilde kenbaar maken. Voor de coalitiepartijen duurde dit te lang en was dit niet acceptabel, waardoor zij in een persbericht aangaven dat wethouder Werger moest aftreden. Uiteindelijk legde ze maandag 4 juli een korte verklaring af in de raad en diende haar ontslag in.

Motie van wantrouwen

Hierdoor werd duidelijk dat er een minderheidscoalitie was ontstaan in Gouda nu het college niet meer compleet was. De belangrijke portefeuille van het sociaal domein had geen verantwoordelijk wethouder meer. De coalitiepartijen hadden in een gespreksnotitie al aangegeven dat voor hen alle opties voor ’hoe verder’ open stonden. De opties om met een minderheidscoalitie (scenario A) of als coalitie aangevuld met één of meer nieuwe partijen (scenario B) door te gaan was voor de oppositie niet realistisch. De derde optie die genoemd werd in de gespreksnotitie van de coalitiepartijen, het starten van nieuwe coalitie onderhandelingen (scenario C), was volgens de oppositie de enige mogelijkheid om geloofwaardig te zijn. Onvoldoende steun in de gemeenteraad (minderheidscoalitie) en een incompleet college is te kwetsbaar voor een stabiel bestuur.
Daarom hebben wij als ChristenUnie namens de hele oppositie (ChristenUnie, CDA, SP, SGP, Gouda's 50+ Partij, Partij voor de Dieren en GBG) een motie van wantrouwen ingediend die ook door de VVD werd gesteund. Met 18 stemmen voor en 17 tegen werd deze motie aanvaard waardoor alle wethouders moesten vertrekken: Bergman (D66), Tetteroo (PvdA), De Laat (GoPo) en Niezen (Groen Links).

Hoe nu verder?

Uiteraard beseft de fractie van de ChristenUnie, evenals de andere fracties die deze motie hebben gesteund, dat deze motie grote impact heeft voor de nu afgetreden wethouders en de burgemeester, die nu tijdelijk alleen verantwoordelijk is voor het besturen van onze stad. Wij betreuren dat het zover is gekomen, maar beseffen ook dat de oorzaak van deze situatie ligt in het gebrek aan vertrouwen tussen de coalitiepartijen, gelet op het vertrek van de VVD. Om te komen tot een stabiel en gedragen college in Gouda moet er wat ons betreft een nieuwe start gemaakt worden.
We voelen een grote verantwoordelijkheid om actief en constructief bij te dragen aan een andere (meer open) bestuurscultuur en een open proces om te komen tot een ander college. Om snel te komen tot de vorming van dat college is het noodzakelijk dat een extern deskundige optreedt als begeleider en dat alle partijen bereid zijn om aan dat proces deel te nemen. De tijd zal leren in hoeverre dat de komende dagen gaat lukken. Doelstelling is dat er uiterlijk op 15 september a.s. een nieuw college kan aantreden.

48 opmerkingen:

M. Klijmij zei

Tamelijk cruciaal punt dat wordt overgeslagen uit het voorstel van de coalitie: in alle scenario's zou er opnieuw worden onderhandeld over een nieuw te vormen college, en zou een verkenningsfase worden gestart om duidelijkheid te scheppen over hoe dat nieuwe college eruit moest zien. Dat was ook de reden dat scenario C geen voorkeur had, want zo'n proces kan lang duren en je wilt geen onbestuurbare stad in de tussentijd, maar in ieder geval wat wethouders die op de tent passen (in feite een demissionair college) tot er een nieuw college is.

En dat is nou juist waarom de motie van wantrouwen onbegrijpelijk is. We gaan nog steeds met z'n allen verkennen hoe nu verder, alleen zadel je de burgemeester met een onmogelijke taak op en daarmee de stad met een gigantisch bestuurlijk probleem. Geen stilstand, zoals het voorstel was met een tijdelijk minderheidscollege, maar achteruitgang met mogelijk maandenlang geen echt bestuur en een burgemeester die niet ziek mag worden.

En waar dat nou voor nodig was is nog steeds door niemand uitgelegd.

Els scholten-Quispel zei

Voor de korte termijn lijkt het een succes voor de Christen Unie. De Gouwenaars schieten hier echter niets mee op. Ik spreek alleen maar verontruste Gouwenaars. Het imago van de stad was net weer wat opgevijzeld door de beste binnenstad, de beste bibliotheek, de beste kinderboerderij enzovoort. Het "slechte" College heeft in ieder geval het imago van de stad weer opgepoetst en nu dit. Heel jammer!
Een "slecht" College verdient een sterke oppositie. Toon nu jullie kracht door inderdaad voor 15 september met een "sterk" College te komen.
Els Scholten-Quispel

Anoniem zei

Het is duidelijk dat de Coalitiepartijen een groot bord voor hun hoofd hebben, en om zich heen slaan nu hun een halt is toegeroepen door de voltallige oppositie en de VVD.

Het is in de stad duidelijk bekend dat deze Coalitie zich graag liet voorstaan op macht; en dat is herhaaldelijk zelfs ook gezegd op het stadhuis. Dat ondernemers doen voorkomen alsof er met een volgend College niet valt "samen te werken" is natuurlijk belachelijk. Er is altijd een zekere mate van samenwerking, maar misschien eerder sturing en stimulering vanuit een college van wethouders voor een stadsklimaat.

Al die commentaren duiden er mijns inziens vooral op dat bedrijvigheid (ik houd van ondernemen, en juich dat zeer toe) een hoofdtaak zou zijn geworden voor een stad. Ik geef toe, het helpt voor de stad Gouda om het belabberde imago op te poetsen; maar ik zou de voorgaande coalitiepartijen willen vragen welke rekenschap zij zich geven over de toenemende verloedering en hand-over-hand-toenemende criminaliteit in deze samenleving die maar geen halt werd toegeroepen. De bezorgdheid onder de burgers neemt toe, er wordt nog eens een AZC overheen geknikkerd, (wethouders stonden elkaar te zoenen en bijkans te juichen notabene toen er een belabberde bestuursovereenkomst (met te weinig helderheid over parameters werd getekend) enz. enz.

Een keertje is het klaar natuurlijk!

En hier een interview van de samenwerkende krant met de coalitie. http://degouda.nl/goudse-ondernemers-verwijten-oppositiepartijen-onverantwoord-gedrag/ Eerlijk gezegd vind ik het onbeschaamd en onbetamelijk deze woede.

Laat een volgende coalitie mét de stad besturen, alstublieft. En niet alleen voor de elite de handen uit de mouwen steken.

Anoniem zei

@ Els Scholten - Quispel.

Nooit geweten dat de hele oppositie en VVD een succes hebben geschapen voor de CU. Maar u zegt het.

Marcel van den Tooren zei

Ik ben het zelden met Klijmij vd Laan eens - en daar ben ik trots op :-) - maar vind dat hij hier een punt heeft. Klijmij vd Laan heeft het over de optie van een demissionair college.

De Tour de France is nu gaande. Ik moest aan sprinter Dylan Groenewegen's lekke band denken: http://www.ad.nl/wielrennen/groenewegen-wint-met-lekke-band-heistse-pijl~a1c1e6c4/

We hebben in Museum Gouda net een geweldige tentoonstelling over Erasmus afgesloten. De man predikte relativeringsvermogen. Humor ook. Zelfspot. "Alles is lucht."

Misschien hebben we er iets aan met zijn allen.M. Klijmij zei

Een demissionair college is met motie van wantrouwen onmogelijk, zoals ook in de motie stond betekent dat direct aftreden. Dat is de nucleaire optie. De andere optie was een schot voor de boeg geweest, een motie van afkeuring om de onhoudbaarheid van het college aan te geven zonder ze weg te sturen.Zelf aftreden had betekend dat er na een maand alsnog geen wethouders waren dus ook dat kon niet. We hadden dan een college kunnen hebben dat juridisch niet, maar de facto wel demissionair was en in ieder geval een stuk meer rust en toenadering voor het vervolgproces.

B. te G. zei

Geen visitekaartje voor de stad.
De gemeente Gouda is één grote SOAP.
GTST is er niets bij.
Hopende dat er nu eindelijk eens "normale" mensen
zitting gaan nemen in BW.

Anoniem zei

Het is wel een beetje simpel om de oppositie de gehele schuld van de crisis te geven.

De interne coalitieverhoudingen waren verzuurd, en de VVD stapt zelf uit de coalitie. Dat is toch niet de de verantwoordelijkheid van de oppositie?

Het vergt veel moed om zo' n motie van wantrouwen (zie ma 4 juli) in te dienen, want je weet dat je een lading kritiek over je heen krijgt.

Volgens mij was de ingreep van de oppositie juist!

Jan Hafkamp zei

Wat betekent het om "opnieuw te beginnen"? Heeft dat invloed op bijvoorbeeld de zondagsopenstelling van winkels e.d.? Of betekent het wisseling van de macht en weer een ander college in het pluche?

Henri zei

Het is erg interessant om als laagopgeleide te ruiken aan de academische waarheid van onze burgemeester. Om te kwalificeren als bestuurlijke probleemgemeente moet er sprake zijn van twee opeenvolgende coalities waar sprake is van ernstige wanorde.

Volgens de burgemeester is daar in Gouda geen sprake van. Wellicht is de burgemeester niet goed op de hoogte van de ronduit onmenselijke slachting van onze voormalige burgemeester.

Hiermee duid ik direct het grootste probleem: de (beleving van de) kwaliteit van persoonlijke relaties in de lokale politiek. Verder neem ik bij de voormalige coalitie de neiging waar om steeds verder in de slachtofferrol te schieten. Het ontkennen van de realiteit past naadloos in dit beeld.

Tel daarbij op dat een vakantieperiode de minst geschikte periode is om te onderhandelen. Het is noodzakelijk om dit slimmer aan te pakken dan we gewend zijn.

Misschien moeten we een uitraasperiode inlassen.De oppositie geeft het goede voorbeeld door met een mond te praten. Dit blog kan mogelijk functioneren als interactieplatform met de gewone mensen in Gouda.

Zolang uit het gedrag van onze politici niet overtuigend blijkt dat een goede oplossing mogelijk is, zijn we gedoemd tot een derde periode van bestuurlijk gedonder. Voorzichtigheidshalve is het wellicht een idee om te streven naar een interim coalitie in plaats van de lat hoog te leggen. 'Gouda stopt met uitdagen' lijkt een mij een goede werktitel.

En accepteer dat ook in Gouda de grotere, mondiale context een grote rol speelt. Arbeids- en organisatiepsychologie met het accent op inlevingstechnieken in de andere partij is de meest voor de hand liggende interventie. Maak van eerst "niets begrijpen "iets begrijpen'.

Binnenkort meer tips.

Anoniem zei

Is een motie van afkeuring zwaarder dan een motie van treurnis? Die werd al op 17 december 2014 uitgedeeld, zonder dat de VVD het toen steunde. Voor zover mij bekend is het zijn het de Coalitiepartners geweest die wilden dat de VVD-wethouder opstapte. Weliswaar nadat VVD het vertrouwen in de Coalitie had opgezet, maar toch.

Ik heb de stellige indruk dat deze Coalitie ook demissionair nog meer schade aan de stad had kunnen berokkenen. Men regeerde nu eenmaal vanuit de ivoren toren, en had vooral gelijk. Hierbij zijn in het verleden door mensen van buiten de stad woorden gevallen als regentesk en zelfs feodaal zoals dit College zich opstelde. Wellicht is dat nog eens mooi om deze woorden eens in introspectie te bekijken.

Bij zijn aantreden stelde BGM Milo Schoenmaker dat introspectie van het allergrootste belang is om goed te functioneren als stadsbestuurder. Dat lijkt me nu ook mooi. Dat men aan wat introspectie doet; zich laat spiegelen door de juiste mensen en zich daar ook wat van aantrekt. Want zeg nou zelf; als drie van de vier wethouders die een praatje houden na gedwongen vertrek of wel boos, of arrogant of anderszins afkeurend zich gedragen en zich hun hun samenwerking met ondernemers zien ontvallen; dan is dat veelzeggend. Er was een voor buitenstaanders zichtbaar voorkeurbeleid, en zelfs ambtenaren hebben zich (bijvoorbeeld in het megamoskeedossier!) uitgesproken dat wat hier gebeurde zich onder een vorig college nooit zou hebben afgespeeld.

Anoniem zei

@ 7 juli 11.49

de crisis veroorzaakte het college, en VVD en oppositie hebben dat willen stoppen kennelijk. dat lijken me de feiten.

Henri zei

Correctie: de werktitel van het eerste traject voor de vorming van een nieuwe coalitie luidt: 'Maak van niets begrijpen, iets begrijpen'

Verder is het volgens mij het noodzakelijk om eenvoudige beeldspraak te gebruiken. Om deze zaak vlot te trekken zet ik nu ook picto's in.

Naschrift:

Na een diepgaande en laatste introspectie heb ik besloten om mezelf gek te verklaren. De andere optie was om te suggereren dat wellicht ook de burgemeester zelf heeft bijgedragen aan het bestuurlijk gedonder in Gouda.

Gouda is geen sociaal-wetenschappelijk laboratorium. Hier wonen mensen, geen proefkonijnen en 'consument' is geen identiteit. Het is genoeg geweest. Essentieel is het inzicht in de verschillen tussen bestuurders en ondernemers. Een bestuurder blijft ten alle tijden een stuurman. Als je kapitein wilt zijn, moet je ondernemer worden.Het lijkt alsof die maatschappelijke rollen zijn verwisseld. De overheid is geen bedrijf.

In de lokale politiek is de gemeenteraad onze kapitein. Die heeft bepaald dat de koers moet worden verlegd. Binnenkort komt de Loods aan boord. Door verraderlijk,ondiep water varen we weer naar volle zee. Normaliter houd de kapitein dan zijn mond.

Prettige zomertijd!

Anoniem zei

Beetje vreemd dat alle positieve reacties van ene meneer of mevrouw Anoniem komen, wie zou dat toch zijn?

Laat ik nu toch ook eens anoniem mijn beklag doen. Dit onverantwoordelijke kamikazegedrag kan op geen enkel draagvlak of begrip in de stad rekenen, behalve door de indieners zelf! De manier waarop, het schofferen van de commissaris van de Koning, wat een amateuristisch en onverantwoord gedrag! Slecht voor het imago, slecht voor de plek die Gouda net weer overal innam, slecht voor iedereen!

Anoniem zei

@Klijmij, je kunt wel doen alsof je een soort professor bent, maar je partij is uit het college geknikkerd en daar ben je boos om. Snap ik. De oorzaak van dit alles is niet gelegen bij de CU of de oppositie, maar in je eigen handelen, als onderdeel van de coalitie. De onderlinge sfeer was al langer aan het rotten en de VVD is het op een moment zat. Toen hadden jullie geen meerderheid meer. Tsja, ik ben er totaal niet rouwig om, jullie hebben bij herhaling laten blijken je neus op te halen voor wat de gewone burger vindt. Verbinding met de samenleving nul komma nul.

Jullie wilden op het pluche blijven zitten, zo lang mogelijk. Een meerderheid van de democratisch (!) gekozen gemeenteraad heeft gewikt en anders beschikt. Het is beter voor de stad zo, ondanks al het gemopper hier van de Weebers en Klijmijs. Daar kun je het niet mee eens zijn, maar zeg nou zelf Klijmij, jullie wethouder Niezen was toch bepaald niet gezegend met veel kennis van zaken (zie het AZC debat), dus de GroenLinks inbreng zal zeker niet gemist worden.

Anoniem zei

Het is toch wel treurig dat onder het mom van "onverantwoordelijk" blabla en "slecht voor continuïteit en bestuurbaarheid" de frustratie wordt geuit voor het feit dat ze niet meer aan de macht zijn bij GoPo, GroenLinks en consorten.

If you can't stand the heat, stay out of the kitchen. Jullie hebben het er geheel en al zelf naar gemaakt. Het vertrouwen is weg; de hele oppositie van links tot rechts ziet dat, en burgers die ook maar een beetje de politiek volgen zien dat.

Natuurlijk niet leuk voor jullie. Maar een nieuw stadsbestuur zal na de zomer aantreden. Kies een constructieve opstelling, niet een rancuneuze, zou ik zeggen.
Ik volg de politiek al meerdere decennia in Gouda, maar zelden zo'n zelfgenoegzaam en arrogant college gezien. Dat moet veranderen en dat gaat nu ook veranderen.

Anoniem zei

Mw. Suijker zei toch eerder al dat zij een coach nodig had? Misschien kan Klijmij daar ook eens te rade gaan. Een cursusje uitrazen, hoe manage ik mijn frustratie?

In de zomer een beetje tot rust komen, zou ieder goed doen. De gemeente draait zeker door als een tierelier, niet ondanks maar dankzij jullie afwezigheid!

Anoniem zei

Helemaal eens met bovenstaande. Schandalig wat er is gebeurd uit puur eigenbelang.Gelukkig hebbende stad en haar inwoners dit massaal doorhebben. Het is algemeen bekend in de stad dat Jan de Koning thuis zit te vervelen na eerder heeft geprobeerd wethouder te worden. Toen dat mislukte is ie zich afgescheiden en als eenmansfractie verdergegaan. En dan spreekt zijn verklaring op Omroep West, waarin hij geen argumenten noemt voor wegsturen maar zegt "dat ie gebruik heeft gemaakt van de situatie om de stad te gaan besturen". Onvoorstelbaar wat een arrogantie naar de macht. Wat wil je ook 30 jaar oppositie in Moordrecht en Gouda. Google maar eens , de man is van de ene naar andere mislukking gegaan.
Van Theo ook al veel langer bekend dat ie wel heel graag wethouder wil wezen. In de Sint Jan is ie niet populair hierdoor.....Zijn baantje bij een verzekeraar zit al jaren op dood spoor, tja en dan was dit misschien wel laatste kans om wethouder te gaan worden, voordat je uit eigen fractie gewipt wordt uit je eigen fractie, niewaar?

Anoniem zei

Vervelend dat niet staat uitgelegd waarom de eerste 2 opties niet bespreekbaar waren. En dat optie 3 wordt weggewuifd met het argument dat het instabiliteit van bestuur zou opleveren. Die is er nu ook, dus dat lijkt mij geen argument voor zo iets drastisch als het wegsturen van alle wethouders.
Maar het meest vervelende is natuurlijk dat in het hele bovenstaande stuk nergens het woordje 'burger' of 'inwoner' valt. Ik ben namelijk nog geen burger tegengekomen de afgelopen dagen die begrijpt wat zich de afgelopen dagen heeft afgespeeld in het Huis van de Stad. Dat geld voor zowel de rol van de VVD, als van GoPos als ook voor de rol van de oppositie.
U voelt een grote verantwoordelijkheid voor een bijdrage aan een open bestuurscultuur en een open proces....om tot een ander bestuur te komen. Precies, daar het gaat het dus blijkbaar om.

Waarom is oppositie voeren toch voor veel bestuurders zo frustrerend? Waarom gaat het ze toch alleen maar om de macht, is alleen invloed uitoefenen niet voldoende? Wees dan ook zo eerlijk om dat in het verkiezingsprogramma te zetten.
Dit staat er wel bij uw partij: Het is belangrijk dat de gemeente de inwoners meeneemt bij grote ingrepen in de stad.
Ik dien hierbij een motie van wantrouwen in tegen de oppositie.Anoniem zei

Helemaal eens met twee bovenstaande reacties !!!!

Anoniem zei

Begint er weer iemand over GBG te zeuren.. Dat is onder eerdere blogs van Theo ook gebeurd. Wordt saai die herhaling. En bovendien beetje suggestieve post @ 16.02.

Zou het wel manmoedig vinden als de voorgaande coalitiepartijen een beetje met opgeheven hoofd zouden dragen wat hen is gebeurd. Maar krijg nu de indruk dat de slechte communicatie, zoals de bgm zegt in de Telegraaf al en geheel hier en elders wordt voorgezet.

8 juli 2015 is morgen één jaar geleden. Toen al werden diverse politici door de BGM gewezen op hun gedrag dat niet des bestuurders en des politici's is. Maar kennelijk in Gouda wel. Raar he, dat er zo'n nare sfeer rondom de coalitie ontstond, en dat dat jullie teveel is geworden?

Anoniem zei

Zo doet ieder een duit in het anonieme zakje.
De kruik gaat net zo lang te water tot ie barst!
Als je helder nadenkt en je niet focust op wat er in de media verschijnt en verschenen is, als je de politiek volgt en gevolgd heb dan is het niet vreemd dat op deze wijze schoon schip gemaakt wordt door oppositie partijen die te vaak als kleine kinderen zijn behandeld en minachting hebben moeten verdragen van de coalitie. Over de bewoners van de stad nog maar te zwijgen, zij hebben mogen stemmen en verder wanneer alles in kannen en kruiken was hun zegje mogen doen en meer niet. Het zag er allemaal zo mooi uit maar van binnen was het een bende zoiets als van buiten bont van binnen str...dat was Gouda.
Ik mag en wil hopen dat na deze wanorde er een bestuur komt die achterkamertjes wegbreekt , die zich opstelt en open stelt voor de inwoners van Gouda en een behoorlijk verantwoord representatief bestuur vormt waar heel Gouda wat aan heeft!!!

Verder wil ik nog kwijt dat ik me mateloos stoor aan het onvolwassen gedrag met ondemocratische kinderachtige uitspraken gedaan door jawel gemeenteraadsleden en een paar fractievoorzitters van de coalitie.

Anoniem zei

Gelukkig is mevrouw Suijker het echt met zichzelf eens:

hier:http://www.omroepwest.nl/nieuws/3189260/Twijfel-bij-D66-Gouda-over-nemen-van-voortouw-bij-vorming-nieuw-stadsbestuur

En ik sluit me aan bij schrijver @ 16.32. Het is grotesk om hier 'Brexit' mee te vergelijken of andere taal te uiten.

In een eerdere verklaring die is gepost op deze blog bleken toch heel veel dossiers te rammelen?

Anoniem zei

Jan en Theo
Jan en Theo
Jan en Theo
Jan en Theo
Jan en Theo

de twee nieuwe wethouders naast de burgemeester, benoem ze maar vast met 18-17 stemmen, dat kan toch best? Ze willen heeeeel graag, ze vervelen zich nu, en de bm werkt zich het schompes.

Anoniem zei

Ik begrijp het medelijden met de BGM niet zo. Bas Meijs is gepromoveerd van directeur RO naar gemeentesecretaris, kennelijk een goede kracht en er is een batterij aan ambtenaren. Wat moet er aan lopende zaken worden afgehandeld tijdens het reces dan?

J.van de Water zei

Dames en Heren,

Bij wateroverlast is het verstand en slim handelen de mogelijke maatstaf.
Ik lees veel willekeur en kinnesinne op dit blog. Anoniemen kunnen er wat van...

Ik volg als oud bewoner Gouda met interesse.De laatste "'uitzending"' van de raad waarbinnen de tweede motie van wantrouwen aan de orde gesteld werd. Aanvaard werd met een meerderheid is tekenend voor de verhoudingen. Niet alleen in de Raad maar juist ook daarbuiten in de Goudse geledingen. Buurten en wijken, verenigingen, belangengroeperingen en evenzo bij en in kerkelijke organisaties.
In Gouda lijkt het zo te zijn.. althans als je naar de vroegere geschiedenis kijkt vanaf de tweede wereldoorlog dat de geledingen en met name de progressieven, de sociaal democraten, de geloofsrichting georienteerde partijen, de nieuwkomers van D66, SP en wellicht zelf de partij voor de Dieren ook al graag elkaar de maat nemen.
Dat de maat nemen: anderen bepalen tot welke richting je behoort. Anderen je laten positioneren, is een gegroeid gebruik en bijna zou je zeggen sterk voorbehouden aan de achtergronden van mensen en bewegingen in Gouda. Ik wil nu juist geen voorbeelden noemen, maar er zijn er vele.
Wellicht is Gouda met zijn sterke instroom van buiten vanaf de 60 en 70er jaren nog steeds een stad te groot voor het servet en te klein voor het tafellaken. Eten met bestek is nog maar de vraag. Ik denk, te gevaarlijk vind de een en de ander eet liever zonder(?).

Het verdient aanbeveling vanwege de noodzaak van het aanleggen van een metro lijn naar Rotterdam en omgekeerd natuurlijk, dat Gouda een buitengemeente wordt van Rotterdam, pseudo zelfstandigheid om de lokale kleuren zoals ook al weer getoond met de redenen en vooral de achtergronden van het naar huis sturen van de wethouders
Met meer Rotterdamse invloed en het motto van niet .....(5) puntjes, maar poetsen, moet de soapcast de soapcast blijven maar dan als meer cultureel en lokaal evenement gelijk openbare terechtstellingen op de markt. Bespuwen en bespotten omdat je tot een bepaalde niet te vertrouwen richting en zelfs geloofsrichting behoort of dat je vader en je moeder met een lastige naam of geschiedenis geboren werden.
Gouda Verder: onder eenvoudige curatele en beheer van openbaar gebied, bouwen en wonen, werken en ondernemen op de Rotterdamse methode: niet..... maar poetsen.
Maar ook met de volle aandacht voor wat leeft in een stad, burgerfora maar dan echt, partijen die zoals GBG een lange traditie van kritisch functioneren tot hun werkwijze rekenen. O ja, ik ben geen GBG stemmer noch lid, maar het ontstaan van GBG met de werkwijze van de vasthoudendheid van Richard van der Pols en anderen staat me zeer bij. Met resultaten door vasthoudendheid.
Als waarnemer en verkenner is Rotterdammer Ivo Opstelten te vragen. Niet direct iemand uit vooral niet D66, noch CDA, nog SGP, GPV, GroenLinks,De laat cs, PvdA kringen ,maar gewoon een regeringscommissaris vanwege onbestuurbaarheid en gebleken gebreken.

Met de metro zijn ze er zo, die interim bestuurders en anders met de trein uit Den Haag. Mocht niet meer lukken dan eenvoudig Gouda vermarkten als mislukte gemeente met een uniek Stadhuis en unieke politieke eigenschappen...

J.van de Water te G.

J.van de Water zei

https://blendle.com/login-email/eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJFUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE0Njc5MDU5MDEsImp0aSI6IjVkN2MyNzY5LTc4Y2UtNDZhZS05NGFlLTIzY2E2YWI3NDM5ZSIsInN1YiI6ImVtYWlsX2xvZ2luIiwidXNlcl9pZCI6ImphbnBpZXRlcmphbnNlOTgyIiwidXNlcl9lbWFpbCI6ImphbnBpZXRlcmphbnNlOTgyQGdtYWlsLmNvbSIsIml0ZW1faWQiOiJibmwtdml2YS0yMDE2MDcwNS00MjAzNiJ9.E19TYP9T8QGjG_M0oOdeQJCOAp9ijIyZDynbc55YF-lBilSouL8RlohIC3yz4Y0cPo9MQABiIYWGIBBZ8Png4w?utm_campaign=email_login&utm_content=button&utm_medium=email&utm_source=blendle

Anoniem zei

De hoeveelheid sterke emoties en frustraties zijn enorm! Zolang die niet uitgeraasd zijn, is Gouda nergens, welke verkenner er ook komt...

Anoniem zei

In het filmpje op de website van Radio West zie je toch ook iemand van D66 geloof ik die zegt dat er nog een drankje nodig is om weer tot elkaar te komen. Met een bepaalde glimlach in zijn ogen. Tja. Vond ik JP Balkenende moediger hoor toen hij aftrad uit de Nederlandse regering. Stijl en klasse. Dat zien we graag weer terug komen. Respect. En niet als modewoord. Maar echt respect. En ook respect voor ouderen en ervaring. Dat zie ik ook niet heel erg groots terug komen. Dat maakte een raadsvergadering soms bijna een treurspel.

Anoniem zei

Eens @16:32, wat een onvolwassenheid bij coalitie fractievoorzitters. Nee nu is de oppositie geil op de macht, zo lust ik er nog wel een paar. Accepteer dat je in een democratisch gekozen orgaan zit en je als wethouder de ene dag de toffe gast kunt zijn en de andere dag kan worden weggestuurd. Heb zelfreflectie, denk eens na hoe je de afgelopen 2 jaar over bent gekomen op burgers die (soms ongewenst, zie PWA) met de politiek te maken kregen.

Als Jan de Koning wethouder wil worden: hij is een integere man, van mij mag hij. Niet alleen om schoot zitten bij ondernemers, maar oog voor wat leeft onder gewone Gouwenaren.

Trouwens met de BGM mag ook een goed gesprek plaatsvinden. Wat was zijn verbindende rol? Onder zijn regie is het volledig ontspoord.
En zijn zaakjes inzake veiligheidsbeleid zijn niet op orde, ik hoor van meerdere kanten dat de gemeente te weinig integraal beleid voert, zelfs de politie heeft dat bevestigd. Moet ook een stuk beter.

Anoniem zei

Goeie reactie van Jan Rex himself hierboven.

Anoniem zei

Het frame is nu negativisme over de "oppositie". Terwijl die met regelmaat werd klemgezet door de oppositie.

PWA? Trots op Gouda Noord. Die destijds met de megamoskee de achterkamertjespolitiek heeft blootgelegd! En nu dus een AZC in de maag gesplitst krijgt.

Anoniem zei

Burgemeester Schoenmaker gaat samen met de Commissaris van de Koning op zoek naar een geschikte verkenner.

Beste mensen, geloof me, deze mensen zijn een maatje te klein voor de bestaande problematiek. Er zal een "hele, hele grote meneer" moeten worden aangetrokken!

We gaan het wel zien...

Henri zei

Met een beetje geluk kan ik nog een kleine bijdrage leveren. Naast de aankondiging dat er een verkenner komt, kondigde Gratis Geld Gouda stukken aan.

Een subtiele vooraankondiging via twitter doet vermoeden dat deze stukken een belangrijke bijdrage zullen vormen om de huidige situatie te doorzien. Leuk voor liefhebbers. Qua belangstelling vanuit 'Gewoon Gouda' scoort deze hele kwestie maar matig, zo lijkt het.

In de nieuwe coalitie lijkt ook financiele spanning te zitten. Wethouder Jan heeft hier ook voor gewaarschuwd. Er dreigen tekorten op de (jeugd)zorg. Mogelijk zitten er al weer lijken in de kast.

Belangrijkste voor de komende tijd lijkt echter de lastige of onmogelijke combinaties voor de coalitie. Verschillende mensen in Gouda schrijven rondom de verkiezingen altijd leuke stukjes. De Goudse zomer is begonnen.

Anoniem zei

Theo,

1. Kan Henri naar voren worden geschoven als verkenner?
2. Als hij verhinderd is, misschien kunnen de ex coalitiepartijen dan een stuk schrijven met 6 scenario's, met als enige scenario dat goed is, een college met Klijmij als wethouder algemene bespiegelingen?
3. Wil jij met Jan de Koning intussen een rompcollege vormen om in de tussentijd de stad te besturen? Er zijn zorgen over dat de BGM vereenzaamt.

Anoniem zei

Eerste daad nieuwe college: terugdraaien AZC.
http://www.telegraaf.nl/binnenland/26168922/___Opheldering_over_lege_azc_s___.html

Anoniem zei

Thierry van Vugt (D66) vond het "ja-mits" - college erg fijn. Nou, dat mag. Hij verwijst naar positieve ervaringen met ondernemers. Ik kan dat niet beoordelen, maar het kan zo zijn.

Maar heeft de heer Van Vugt ook maar 1 keer serieus geluisterd naar de bevolking van Gouda Noord : gewone eerlijke mensen met al hun dagelijkse zorgen? Ik betwijfel dat ... en dat doet mij als bewoner hier, nog altijd heel veel pijn!

Mijn hoop is gesteld op het nieuwe College.

P.S. Ik verwacht dat het AZC hier in de PWA - kazerne niet meer door gaat.

Anoniem zei

En jij denkt dat die nieuwe politici ook maar iets voor je gaan regelen? Forget it. Die zitten daar alleen voor zichzelf. Zodra ze er zitten krijg je allerlei smoezen waarom dingen niet kunnen. En kunnen zij lekker salaris en na de verkiezingen weer wachtgeld opstrijken.

Anoniem zei

Radio 1 op Straat was KlijMij daar toen bij? Toen er kritische vragen werden gesteld door wijkbewoners? Een van de geïnterviewden had het gevoel dat hij terug in de tijd ging en dat de plannen voor het omvangrijke islamitisch centrum gewoon door moesten gaan.

Het was zo asociaal dat plan.De wijk was niets gevraagd en voor de doelgroep werden er later ineens allerlei moslims ten noorden van het treinspoor als belangstellende opgevoerd.

Anoniem zei

@9.48 uur. Erg negatieve opmerking. Politici die openheid beloven kun je daaraan houden. De vorige Coalitie hield zich daar niet aan. In het geval van de megamoskee waren veel politici bereikbaar voor gesprek. Zo hoort dat. Een onzichtbare BGM dat wel helaas

Anoniem zei

Ik spreek uit ervaring....staar je niet blind op nieuwe machthebbers want zij zijn precies zo als de vorigen. Soort zoekt soort in de politiek.

Anoniem zei

@ 8/7, 12.16 uur

Mijn verwachtingen zijn niet onrealistisch hoog. Mijn vertrouwen in de "de linkse kerk" is in ieder geval nul!

In naam opkomen voor allerlei minderheden: laag betaalden, moslims, homo 's, voor vrouwenemancipatie pleiten, en ga zo maar door. En dat allemaal vooral vanuit de ivoren toren, waar je geen contact hebt met de straat, de werkelijkheid. Dat is voor mij de "linkse kerk", die zich moreel verheft, in mooie buitenwijken woont, ver weg van het "gepeupel", en dan maar babbelen...

Daarom moet er een heel nieuw college komen. Ik hoop dat de nieuwe kandidaat-verkenner, die naar Basel gaat fietsen, dat ook begrijpt. Ik heb begrepen dat we hem kunnen bellen...(zie: Algemeen Dagblad).

Anoniem zei

Tja, keep on dreaming zou ik zeggen. Ik vind het altijd knap als mensen zo naïef kunnen blijven, nadat ze keer op keer zijn bedrogen door politic.

Anoniem zei

@ 8 juli 12.44

Jan Vos, ex-Gouwenaar die aan de Goudse Post schrijft heeft de Goudse politiek al 2 jaar niet gevolgd; lijkt het.

Naar Basel fietsen. En dan even bellen. Het lijkt me dat er nuchter moet worden gesproken met de mensen en gewoon politiek van de koude grond moet worden bedreven.. niet..... maar poetsen. Met de linkse mensen al te veel zinnen gehoord zonder informatie of diepgang.

Anoniem zei

Er is nog geen verkenner aangewezen. Benieuwd wie zich in het Goudse wespennest wil begeven. Uiteindelijk moeten partijen er zelf uitkomen, die meneer Jeene heeft twee jaar geleden ook bewezen dat je als informateur wel van alles kunt adviseren, maar de praktijk zijn eigen draai neemt. Beter dus een verkenner zoeken die goed met mensen is en en de verbinding. (Een kwaliteit die node ontbreekt)

Tsja en beter wordt het zeker, die hoop koester ik. Kritisch zijn moet, maar met alleen cynisme kom je niet verder.

Anoniem zei

Deze twee interessante berichten wil ik deze blog graag melden:


www.ondernemersgouda.nl/goudse-ondernemers-verbijsterd-door-ontslag-wethouders/


www.gemeentebelangengouda.nl/images/stories/brief_ondernemers_juli_2016.pdf

Anoniem zei

@ 18.38. Lees ook het antwoord op de nieuwste blog!

Anoniem zei

Op 7 juli, 10:58, schreef Els Scholten o.a.:
Het imago van de stad was net weer wat opgevijzeld door de beste binnenstad, de beste bibliotheek, de beste kinderboerderij enzovoort. Het "slechte" College heeft in ieder geval het imago van de stad weer opgepoetst en nu dit. Heel jammer!

Afgezien van de vraag of al die "beste"-verkiezingen te danken zijn aan ons gemeentebestuur, wil ik er graag op wijzen dat de collegepartijen er in de afgelopen tijd ook heel hard aan hebben gewerkt om "het imago van de stad" naar beneden te "vijzelen" door halsstarrig aan de komst van een megamoskee in een woonwijk vast te houden, niet/slecht met de bewoners te communiceren, achterkamertjespolitiek te bedrijven en geniepige spelletjes te spelen. He, wat triest nu dat zo'n geweldige coalitie de laan is uitgestuurd....