dinsdag 14 juli 2015

Gouda Positief vliegt uit de bocht

De laatste week is er in de media terecht ophef geweest over Identitair Verzet. Deze rechts radicale groep heeft op 4 juli een spandoek op de PWA Kazerne gehangen met de leuze: “Moskee? Stem nee!”. Daarnaast schrijven ze op hun Facebook pagina o.a.: “Voorafgaand (aan de stemming op 8 juli, tk) zullen wij een aantal voorstanders in de raad een huisbezoek brengen om ze tot inkeer te brengen.”

Bron: Facebook
Dreiging

Dit dreigement  is uiteraard verwerpelijk en het is goed dat de burgemeester zowel in de media als in de raadzaal dat klip en klaar heeft aangegeven.
Het lijkt erop dat  Identitair Verzet het allemaal niet zo serieus heeft bedoeld en het ludiek had willen aanpakken met een roos en een pamflet.  Maar goed, ook dat is intimiderend voor raadsleden en gelukkig hebben ze (waarschijnlijk onder druk) afgezien van enige vorm van directe actie richting de raadsleden in Gouda.


Gouda Positief

Gouda Positief kon het weer eens niet laten om de werkelijkheid te “framen” en liet in het AD van vrijdag 10 juli optekenen dat de stemming anders had kunnen lopen als er geen sprake was geweest van intimidatie en oneigenlijke druk. Daarbij doelde ze o.a. op de actie van Identitair Verzet.
Waar Johan Weeber, fractievoorzitter van Gouda Positief, aan voorbij gaat is, dat al in oktober 2014 er 18 van de 35 raadsleden hadden aangegeven dat ze het plan (op basis van diverse argumenten) van El Wahda niet steunen. Vele malen hebben de fracties die tegen waren op allerlei manieren aangegeven – en consequent op basis van dezelfde argumenten - dit plan niet te willen.

Identitair Verzet

Volgens Johan Weeber was de druppel de mail van Identitair Verzet. Ook via De Ochtend (KRO NCRV) en refereert hij hieraan. Voor zover bekend is er naast het stuk op Facebook door deze organisatie echter geen enkele actie ondernomen. Als er toch meerdere mails zijn gestuurd daag ik hem uit om daarmee naar buiten te komen. Nu ademt het vooral stemmingmakerij uit.
Het vervelende van zijn opstelling is dat de actie van Identitair Verzet veel groter is gemaakt dan nodig en hij hen meer invloed toedicht dan feitelijk het geval is. Door de opstelling van Gouda Positief wordt deze organisatie alleen maar in de kaart gespeeld.

Bestemmingsplan

Gouda Positief gaat zelfs nog een stapje verder: volgens Johan Weeber is de vestiging van een megamoskee met 4.500 mogelijk gemaakt door het vorige college, want die heeft de bestemming gewijzigd. Daarbij geeft hij in een bericht aan dat toen ze erachter kwamen dat het moskeebestuur sinds 2013 bezig was met de aankoop van het totale terrein, zij samen met de coalitie waarin zij zitten een alternatief plan hebben bedacht met De Ark, Gemiva en een veel kleinere moskee, juist om een megamoskee te blokkeren.

Dit is wel een heel bijzondere manier om het gelijk aan eigen zijde te krijgen, want het college waarin deze partij zitting heeft, presenteert in oktober niet één, maar twee plannen: De Ark, Gemiva en woningen voor ouderen en het plan van El Wahda met woningen voor ouderen. De raad moest toen een keuze maken!
Beide plannen lijken overigens mogelijk binnen het bestaande bestemmingsplan.


De raad heeft toen in meerderheid voor het plan van De Ark en Gemiva gekozen en op dat moment was mondeling door de woordvoerder van El Wahda al gezegd dat het aantal niet 4.500 maar 1.500 wordt ook als alleen voor hun plan zou worden gekozen.

Vervolgens heeft het college inderdaad een ander plan “samen onder één dak” gepresenteerd, maar ze had ook kunnen (beter gezegd: moeten) luisteren naar de meerderheid van de raad en dan was én op die locatie überhaupt geen moskee gekomen én waren we al volop bezig geweest om huisvesting voor De Ark en Gemiva te realiseren!

Toekomst

Er is nu genoeg gezegd en geschreven over dit onderwerp en ik zie uit naar de plannen van het college, waarbij hopelijk zo snel mogelijk door alle betrokkenen passende huisvesting kan worden gevonden, waarbij het college voor De Ark een huisvestingsplicht heeft.

Binnen en buiten de raad zullen de verhoudingen rond dit dossier mogelijk nog wel wat gespannen blijven, maar ik reken op de flexibiliteit en veerkracht van alle betrokkenen, zodat er geen verdere polarisatie in onze stad komt.

donderdag 9 juli 2015

Goudse raad verwerpt plan voor PWA kazerne
Ark en Gemiva

Al meer dan 10 jaar zoekt (V)so De Ark naar andere huisvesting, omdat de huidige huisvesting absoluut niet meer voldoet. Bij de zoektocht naar passende huisvesting kwam in het voorjaar van 2012 de locatie van de PWA kazerne in beeld. Een projectontwikkelaar was bezig plannen uit te werken om op deze locatie een maatschappelijk cluster te huisvesten, waarin ook ruimte was voor De Ark en het Kinderdagcentrum van Gemiva. In september 2013 werd echter duidelijk dat deze projectontwikkelaar voor deze invulling van het gebouw de financiering niet rond kreeg. Eind 2013 is dit dossier daarom gesloten.


Halverwege 2014 is deze locatie wederom in beeld gekomen voor huisvesting van deze school. Deze locatie biedt nu een mogelijkheid voor een gezamenlijke huisvesting van De Ark, het kinderdagcentrum van Gemiva en het islamitisch centrum El Wahda, mits het investeringskrediet voor De Ark wordt opgehoogd, daarnaast moet de gemeenteraad ook een krediet verstrekken om de aankoop te bekostigen en verbouwing voor het gedeelte van het pand dat voor Gemiva is bedoeld. De investering voor Gemiva komt terug middels de huur die wordt betaald.


Persoonlijk belang


Voor de stemming leggen twee PvdA raadsleden, Khalid Tatou en Siham Massrour, een verklaring af waarin ze aangeven dat ze geen rechtstreeks of persoonlijk belang hebben richting islamitisch centrum El Wahda. Ze willen als gekozen volksvertegenwoordiger gebruik maken van hun wettelijk recht. Voor de zekerheid hadden ze overigens advies ingewonnen bij de VNG.


Stemverklaringen


Doordat o.a. het totale plan niet kan rekenen op voldoende draagvlak in de wijk en het geen taak is voor de overheid om mee te werken aan een ABC-constructie wanneer er geen sprake is van een verplichte taak (zoals huisvesting), was het zeer waarschijnlijk dat een nipte meerderheid van 18 tegen en 17 voor, het plan zou verwerpen.


Diverse fracties, vooral de fracties die voor het plan zijn, maakten gebruik van de mogelijkheid om een stemverklaring af te leggen.
In het reglement van orde van de Goudse gemeenteraad staat over stemverklaringen: "Stemverklaringen zullen kort moeten zijn".

Dit artikel werd vooral door de vertegenwoordigers van D66 en PvdA aan hun laars gelapt en dat leidde tot veel wrevel bij zowel de voorzitter van de raad (hij maant diverse keren om tot een statement te komen, conform een stemverklaring) als diverse raadsfracties. 


Op een gegeven moment heb ik de voorzitter gevraagd hier echt een einde aan te maken, temeer daar de andere fracties niet op de stemverklaringen kunnen reageren. Jan de Koning (GBG) reageert later puntig richting de PvdA, die onverstoorbaar door bleef gaan, met de woorden: "U heeft weinig respect voor de voorzitter van de raad.”


Stemverklaring D66 en PvdA

De stemverklaringen waren niet alleen veel te lang, maar bevatten ook grote woorden, die als ze in een debat waarin geuit, absoluut tot een stevig debat hadden geleid. Nu had de sprekers vrij spel en maakten daar in mijn ogen misbruik van.

D66 merkte o.a. op: "Voor de grondwet zijn alle burgers gelijk (..) Iedere burger is gelijk, maar sommigen gelovigen zijn meer gelijk zijn dan anderen." 
Met deze opmerking worden religies tegenover gezet en wordt polarisatie aangewakkerd, terwijl heel andere argumenten hebben geleid tot een "nee" stem in de raad.

De PvdA geeft aan dat er fracties zijn die zijn gaan twijfelen over het islamitisch centrum en de PvdA beschouwt het als glad ijs als draagvlak in de wijk leidend is, terwijl het plan past in het bestemmingsplan. De PvdA is faliekant tegen willekeur.

Met deze opstelling gaat de PvdA eraan voorbij dat van begin af aan een meerderheid van de raad gekozen heeft voor het plan van een combinatie van De Ark, Gemiva en woningen voor ouderen en dat het college dit heeft genegeerd. Er is geen twijfel gaan opborrelen rond het islamitisch centrum, maar er is vanaf het begin een andere keuze gemaakt!

Stemming

Uiteindelijk was de stemming maar een formaliteit en zoals verwacht werden beide kredieten weggestemd met de kleinst mogelijke meerderheid van 18 tegen 17.

Het is goed om in het reces dat nu is aangebroken de balans op te maken en zo snel mogelijk te gaan werken aan herstel van onderlinge relaties.
Daarnaast moet zo snel mogelijk alsnog passende huisvesting worden gevonden voor de Ark, waarbij het mooi zou zijn als dat samen met Gemiva gaat lukken.

vrijdag 3 juli 2015

Gouda likt haar wonden..


Op woensdag 1 juli was het dan eindelijk zover: de raad moest duidelijkheid geven over het plan "Samen onder één dak", waarbij De Ark, Gemiva en het islamitisch centrum El Wahda, samen in de voormalige Prins Willem-Alexander kazerne worden gehuisvest.

Krampachtig

De laatste weken werd wel duidelijk dat het draagvlak bij de meerderheid van de raad blijft ontbreken. Vorig jaar gaf een meerderheid van 18 tegen 17 al aan dat er geen steun is voor een islamitisch centrum van deze omvang op deze locatie. Het college heeft echter 9 maanden lang hardnekkig vastgehouden aan het plan om toch alle partijen onder één dak te brengen. Geen middel werd geschuwd om dit te forceren. Doordat het college veel te laat de bewoners is gaan betrekken bij het plan en de impact voor de buurt enorm onderschat heeft was haar inzet krampachtig en wekte steeds meer aversie op bij de buurtbewoners en een deel van de raad.


Extreemrechtse christenen

De woordvoerder van het islamitisch centrum, de heer Boukayouh, kon het in de media helaas niet laten om af en toe flink uit te halen, met name naar de christelijke partijen ("We hebben moeten opboksen tegen het christelijk blok van de politiek"). Eerder gaf hij ook al een sneer richting de vertegenwoordigers van Gouda Noord ("een groepje extreemrechtse christenen")
Met deze opmerkingen wordt de discussie op scherp gezet en het is ook gewoon niet waar. In de raad zijn 8 fracties tegen het plan en daarbij gaat het om "slechts" drie christelijke partijen.

Eerlijkheidshalve zijn er door diverse partijen zaken gezegd die niet verstandig zijn en zeker ook niet altijd constructief. Wat dat betreft kan ik begrijpen dat de Corina Kerkmans van  de Partij voor de Dieren aan diverse partijen tijdens de raadsvergadering een rode kaart uitdeelde. 

Hoe nu verder?

Naar verwachting komt het voorstel voor de kredieten t.b.v. De Ark en Gemiva op 8 juli in stemming en als bij alle fracties bij hun standpunt blijven, zullen 18 van de 35 raadsleden het plan afwijzen.
Dan is alles nog niet achter de rug. Want als inderdaad een raadsmeerderheid tegen de huidige plannen zal stemmen, zal de kazerne via de markt te koop worden aangeboden en het is mogelijk dat het islamitisch centrum alsnog haar slag slaat. Het is ook mogelijk dat het oorspronkelijke plan van De Ark en Gemiva in combinatie met woningen voor ouderen weer op tafel komt.
Het blijft de komende weken nog wel spannend rond dit dossier.

Alle betrokken partijen hebben schade opgelopen en het is belangrijk dat we nu onze wonden likken en daarna ons weer inzetten op (het herwinnen van de) goede onderlinge verstandhouding en daar zal iedereen een steentje aan moeten bijdragen. Het zou goed zijn als het college hiertoe het initiatief neemt.

Bijdrage

Hieronder treft u mijn bijdrage aan voor het debat over de toekomst van de PWA kazerne:

"Voorzitter, in maart jl. gaf mijn collega Anna van Popering aan, dat ze boos en teleurgesteld was. Al jaren wachten de kwetsbare leerlingen van de Ark op goede huisvesting en als het college had meegewerkt aan de plannen die er in oktober 2014 lagen was adequate huisvesting al op korte termijn gerealiseerd.

In maart dreigde een meerderheid van de raad zich tegen het aangepaste plan  (3 in 1) te keren en opeens kregen we een dringende oproep van het college om geen besluit te nemen omdat het maximaal aantal plekken in de moskee substantieel zou worden terug gebracht op initiatief van El Wahda. Vervolgens horen we vanuit El Wahda een tijd niets en dan wordt, onder druk, op een bewonersavond opeens een getal van 1.200 naar voren gebracht, wat blijkbaar een drastische aanpassing is...
Inmiddels staat de teller op 900….

Opvallend is overigens dat woordvoerder Boukayouh in een interview aangeeft dat ze bij het niet instemmen door de raad meer vrijheid hebben om met het gebouw te doen wat ze willen…
Ik moet zeggen voorzitter, dat zo’n uitspraak niet veel vertrouwen geeft.  
Er zou een mediator komen om partijen dichter bij elkaar te brengen. Het kwam echter niet verder dan een duur en nietszeggend rapport over de stand van zaken in de wijk. 

De buurt is door het college nooit goed meegenomen bij dit proces en de informele gesprekken kwamen te laat op gang, met slechts een paar mensen en waren teveel gericht op het realiseren van de bestaande plannen.

Kredietvoorstel
Vanavond moeten we iets vinden over het voorliggend kredietvoorstel, waarbij de kapitaallasten bijna 200.000,- hoger worden. En El Wahda kan bij instemming op een aantrekkelijke manier een deel van de PWA aankopen, zonder een concreet plan en zonder afspraken op papier.
Voorzitter, de ChristenUnie staat voor godsdienstvrijheid en is dus niet tegen de bouw van een moskee, ook al is er door een aantal heel bewust een religieuze strijd van gemaakt. Maar onze fractie  heeft door alles wat er gebeurd is rond de PWA geen vertrouwen meer in het college m.b.t. dit dossier en vindt dat een ABC-constructie alleen mag worden toegepast om uitvoering te geven aan een wettelijke overheidstaak.
We werken graag mee aan goede huisvesting van de Ark en zien zeker meerwaarde voor de combinatie met Gemiva, maar niet op de wijze die nu voorligt en we rekenen erop dat het college op korte termijn alsnog bereid zal zijn om met deze partijen aan een alternatief plan te gaan werken op deze of een andere locatie. 
We hopen dat er op korte termijn ook een oplossing komt voor de islamitische gemeenschap en dat hun ruimtegebrek niet langer een speelbal zal zijn voor buitenproportionele plannen."