woensdag 26 juli 2023

"Burgerinitiatief Tapijthuis" gaat verder als "Burgerinitiatief Historische panden binnenstad Gouda"

Het Tapijthuis

Al jarenlang zet ik me in voor het opknappen van historische panden in de binnenstad van Gouda. Begin dit jaar stond het Tapijthuis uit de 16e eeuw te koop, nadat de bekende kunstenaar Menno Meijer was overleden. Met enkele andere Gouwenaars zijn we vervolgens een burgerinitiatief gestart om aandacht voor dit unieke pand te vragen. Inmiddels is het pand verkocht en zal het de komende jaren worden opgeknapt.
 

Als initiatiefgroep hebben we vervolgens besloten om door te gaan en de doelstelling te verbreden. We hebben de naam van onze groep daarom aangepast naar: “Burgerinitiatief historische panden binnenstad Gouda”.

 

Intentie

 

De betrokkenen bij het burgerinitiatief hebben een waakfunctie bij verkoop, leegstand of achterstallig onderhoud van historische panden in de binnenstad. De inzet daarbij is: ‘behoud door ontwikkeling’.

De waakfunctie bestaat uit het leveren van een: positieve, onafhankelijke, onderzoekende, eerlijke, betrokken, open, werkbare bijdrage aan het behoud van dit deel van het historisch erfgoed in onze stad.

 

Doelstelling

 

Het bevorderen van een goede bestemming, snelle (her)ingebruikname/herbestemming en een zorgvuldige restauratie.

 

Taakstelling

 

De taakstelling is in feite beperkt. De gemeente en Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) hebben hun eigen rol en verantwoordelijkheid. Het burgerinitiatief gaat ook niet het bezwaarschriften pad op.

Wat we wel kunnen is om in een zo vroeg mogelijk stadium aandacht te vragen voor een pand door te netwerken, onderzoek te doen, gesprekken met belanghebbenden te hebben

(makelaar, eigenaar, gemeente, ODMH, deskundige partijen), publicaties en (voor zover nodig) media aandacht.

Inzet daarbij is om te zoeken naar draagvlak en om partijen voor zoveel mogelijk op één lijn te brengen.

Het burgerinitiatief neemt jaarlijks maximaal tweemaal het initiatief om specifiek aandacht voor een pand te vragen.

 

Samenstelling


De burgerinitiatief bestaat uit:

Sjaak de Keijzer, gepensioneerd stedenbouwkundige

Gerard van Ham, lid van Historische Vereniging Die Goude

Theo Krins, voorzitter Samenwerkende Binnenstadondernemers Gouda (SBG)

Tip Wagener, gepensioneerd notaris

donderdag 6 juli 2023

Goudse Kuit gepresenteerd bij De Goudse Eend


Biercafé De Goudse Eend lanceert nieuw bier op oud Gouds bierrecept

Bij Biercafé De Goudse Eend stapten onlangs twee Zweedse brouwers naar binnen. Ze hadden een oud Gouds bierrecept gevonden, zo vertelden ze aan eigenaar Jeroen Carol-Visser. Ze hebben dit bier vervolgens gebrouwen in de ketels van Jopen. En dit bier, Goudse Kuit bier, werd donderdag 22 juni jl. gelanceerd in De Goudse Eend.   

Gouds bierrecept

Het Goudse Kuit is een Collaboration Brew van Jopen samen met de Zweedse brouwerij Nynashamns.

We zijn weer een heerlijk bier rijker in Nederland en heel gaaf dat het een bier is dat aan Gouda is gerelateerd. Gouda heeft een rijke biergeschiedenis en honderden jaren geleden was Gouda in Belgie bijvoorbeeld met haar kuit bier heel geliefd Zo geliefd zelfs, dat ze er in Gent echt aanstoot aan namen.

Nu is het alleen maar een feestje en genieten we van dit heerlijke bier. Kom vooral bij Biercafé De Goudse Eend genieten van dit heerlijke bier op tap!Ik registreerde het eerste biertje op Untappd