zaterdag 27 mei 2017

Gouda in vuur en vlam


Rond honderd keramisten uit binnen- en buitenland hebben op 25 en 26 mei (Hemelvaartsdag en de vrijdag erna), plateel en keramiek getoond op de Goudse Markt. 
Het was prachtig weer en weer ouderwets druk tijdens deze markt. Leuk dat er weer nieuwe kunstenaars waren en er een grote veelzijdigheid aan kunst werd getoond. Zelf waren we erg gecharmeerd van een Dali achtige interpretatie van ons stadhuis. Maar ook heel veel ander keramiek was een bezoek aan deze markt meer dan waard.
Naast de kramen vol kleurige topkeramiek waren er diverse demonstraties en wedstrijden (hoogste vaas, breedste schaal). 
In de burgerhal onder het Stadhuys was er de expositie ‘Vuur en Vlam’, waar de keramisten speciaal voor dit thema gemaakt werk tonen. 
Meer info over deze markt en over de winnaars is te vinden op:  http://keramiekingouda.nl
Wat mij betreft mag deze traditie rond Hemelvaart nog jaren doorgaan!
Hieronder een foto impressie:

Tsja....

maandag 22 mei 2017

Pak slaag voor Gouda?

Bron: AD


Vorige week publiceerde het AD de resultaten van de nieuwe Misdaadmeter. Gouda scoort daarin slecht. Na Amsterdam, Eindhoven en Rotterdam is Gouda de meest onveilige stad van ons land! 
Vorig jaar stond Gouda nog op de negende plek en daar waren we toen al bepaald niet blij mee. Vooral bij het onderwerp "inbraken" doet Gouda het landelijk gezien beroerd: samen met het Gooi is de kans op een woningbraak in Gouda het grootst! 
Pak slaag
Op basis van de 4e plek bij de AD Misdaadmeter zijn we geneigd te zeggen dat we het op het gebied van veiligheid in Gouda niet goed doen, sterker: het lijkt wel dat we ondanks alle inspanningen een tegengesteld effect hebben bereikt. Een pak slaag dus voor Gouda?
Als je de resultaten per onderdeel bekijkt, blijkt dit toch een te snelle conclusie te zijn.
Op heel wat gebieden heeft Gouda het in 2016 juist beter gedaan dan in 2015:
Bron: AD
Behalve bij woninginbraak (+ 8,3%) en autodiefstal (+ 18.2%) hebben we het dus (fors) beter gedaan dan in 2015. 

Zo werkt de AD Misdaadmeter
 
Voor de samenstelling van de AD Misdaadmeter is gebruikgemaakt van gegevens van de politie over 2016. De ranglijst van (on)veilige gemeenten is berekend door te kijken naar de cijfers van tien delicten: woninginbraak, inbraak in schuur of garage, diefstal uit auto, diefstal van auto of motor, zakkenrollen, bedreiging, mishandeling, straatroof, overvallen en vernieling. Deze delicten worden per gemeente afgezet naar inwoneraantal. Bovendien worden ze gewogen naar impact voor het slachtoffer, gebaseerd op onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Mishandeling telt op die manier zwaarder mee dan bedreiging, en woninginbraak zwaarder dan zakkenrollen. Gemeenten met minder dan 4.000 inwoners zijn niet meegenomen. Dit zijn Vlieland, Ameland, Schiermonnikoog en Rozendaal (Gld.)
Voor Gouda is het dus lastig dat woningbraak zwaar drukt op het totale resultaat, alle inspanningen in de breedte ten spijt.

Landelijk is er overigens een dalende trend bij woninginbraak (-14%). Dat onderstreept dus wel de noodzaak om in Gouda er alles aan te doen om bij "woninginbraak" betere resultaten te gaan boeken.
Doorbreken spiraal
Gouda moet nog meer effort steken in inbraak preventie (inclusief subsidie regelingen voor hang- en sluitwerk en poortverlichting en beloning bij aanhouding + voorgeleiding inbrekers), Buurt Bestuurt en het oplossen van (pogingen) tot woninginbraak. 
Gelukkig zien we dat er steeds meer pogingen tot inbraak zijn en minder geslaagde inbraken, maar uiteindelijk zal het toch moeten gaan om het oppakken en veroordelen van de inbrekers en beïnvloeding van het gedrag aan de voorkant (in de gezinnen). Anders doorbreken we die spiraal nooit in Gouda. 
Extra mensen en middelen
Vanuit Den-Haag zal er daarom meer politie capaciteit beschikbaar moeten worden gesteld. Daarnaast is het belangrijk om toch echt (weer) met gezinscoaches te gaan werken en dan niet alleen na een veroordeling, maar ook preventief.

We hebben het college gevraagd of er al meer bekend is over de mogelijkheden van het inzetten van een enkelband om recidive te verminderen en beter zicht te krijgen op het gedrag van (criminele) jongeren.
Ook pleit de ChristenUnie voor het beter bundelen van alle informatie op het gebied van veiligheid, zodat inwoners weten wat er op dit gebied allemaal gebeurt en mogelijk is.

Want éen ding is wel duidelijk: er moet een einde komen aan het negatieve imago op het gebied van veiligheid en de slechte positie bij de AD Misdaadmeter dat ons al jaren in de greep heeft.
Bron: AD

donderdag 18 mei 2017

Inwoners van Gouda zijn gelukkig!

maandag 15 mei 2017

Veiligheid in Gouda kan beter!


Tijdens de behandeling van het veiligheidsbeleid in januari 2017 is door de burgemeeste toegezegd dat de raad door middel van themasessies geïnformeerd zal worden over een aantal onderwerpen. Eén van de genoemde thema’s was het cameratoezicht. Op 17 mei werden we uitgebreid over dit onderwerp bijgepraat.

Duidelijk werd dat dit middel extra mogelijkheden biedt om inbrekers heterdaad te kunnen betrappen. Het is belangrijk dat deze mogelijkheid goed wordt onderzocht en als het inderdaad goed uitvoerbaar is - middels een financiële prikkel - wordt gestimuleerd!

Kanttekeningen

Rodney de Haan, adviseur bij Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CVV), attendeerde ons op een aantal kanttekeningen rond cameratoezicht.

 • camera's zien alles, maar is de dader wel herkenbaar? Dit hangt erg af van de kwaliteit en de plaatsing van de camera('s)
 • Camera's sporen elk misdrijf op, maar dan moet het wel gesignaleerd of gemeld zijn...!
 • Cameratoezicht zorgt voor meer veiligheid, maar dan vergeet men succesvol flankerend beleid. Camera toezicht is niet meer dan een ondersteunend middel.
 • Cameratoezicht is prima als je niets te verbergen hebt. Maar hoe zit het dan met de inbreuk op de privacy

Wanneer noodzakelijk?


Of de inzet van cameratoezicht noodzakelijk is en voldoet aan de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit hangt af van een aantal vragen. Van subsidiariteit is sprake als het ingezette middel het lichtste is waarmee het beoogde doel kan worden bereikt.

Het gaat om de volgende vragen:
 • Is de beoogde of genomen maatregel geschikt om het beoogde doel te bereiken?
 • Is de maatregel nodig, onmisbaar om het beoogde doel te bereiken? Is niet een minder ingrijpende, minder belastende methode (zoals inzet toezicht, jongerenwerk
  etc.) voor handen?
 • Weegt het te verwachten resultaat op tegen de nadelen (schending van de privacy) die de maatregelen toebrengen aan andere belangen?
Alleen als aan al deze eisen is voldaan, is sprake van een wettelijke basis om cameratoezicht toe te passen.

Wat is verder belangrijk om te weten?


 • De camera mag niet bewust en uitsluitend gericht zijn op de openbare weg 
 • Het is toegestaan voor een bepaalde tijd (plus evaluatie)

 • Bewaarmaximum (geldt voor particulier en gemeente) van max. 28 dagen; Gouda hanteert 7 dagen)
 • Cameratoezicht in het openbaar gebied moet middels bordjes worden aangegeven
 • Beelden mogen niet (publiekelijk) gedeeld worden. Dit kan alleen als OM toestemming geeft.

Extra mogelijkheden

Op dit moment worden door beperkte capaciteit niet alle camera beelden permanent bekeken. Dat is in het kader van het heterdaad kunnen betrappen van bijvoorbeeld inbrekers jammer. Om dit probleem (deels) op te lossen is er een oplossing: koppel de private camera's aan een particuliere alarmcentrale (PAC). Deze kan vervolgens de beelden direct doorzenden naar meldkamer van de politie. De ChristenUnie heeft al eerder bij de burgemeester erop aangedrongen om na te gaan welke koppelingen er mogelijk zijn en opnieuw hebben we hem verzocht hier werk van te maken. 

Subsidie

Mocht dit daadwerkelijk een efficiënt middel zijn, dan zou het mooi zijn als naast de subsidie voor hang- en sluitwerk ook voor deze camera's er een subsidie beschikbaar wordt gesteld. Belangrijk is dan uiteraard wel dat er opvolging na een melding komt, anders verliest dit middel al snel draagvlak.

We wachten de ontwikkelingen vanuit het college af, maar zullen nadrukkelijk de vinger aan de pols houden!