donderdag 24 februari 2022

Nieuwe Veerstal tijdelijk autoluw


Op maandag 28 februari a.s om 6.00 uur start de proef ‘Verkeersluw maken Nieuwe Veerstal’. De proef duurt tot en met zondag 27 maart 20.00 uur. Verkeersluw betekent dat alleen bestemmingsverkeer is toegestaan op de Nieuwe Veerstal. De proef is een maatregel uit het verkeercirculatieplan (VCP). De gemeenteraad ging in 2021 akkoord met het VCP.

De gemeente houdt de effecten van de coronamaatregelen op het verkeer de komende tijd goed in de gaten.

Het verkeerscirculatieplan 

In het verkeerscirculatieplan staat hoe de stad om wil gaan met verkeer en in beweging kan blijven. Enkele belangrijke punten zijn meer ruimte voor voetgangers en fietsers en een betere leefbaarheid en duurzaamheid.

De Nieuwe Veerstal is een belangrijke plek. Hier zorgen een nieuwe inrichting en een autoluw gebied ervoor dat Gouda zich ruimtelijk met de Hollandsche IJssel verbindt. Hierdoor wordt de binnenstad van Gouda aantrekkelijker. Toeristen, wandelaars en fietsers krijgen volop ruimte. Naast de Rotterdamseweg komt er een fietsroute van hoge kwaliteit naar Westergouwe, om deze wijk goed te verbinden met de rest van Gouda.


Bestemmingsverkeer uitgezonderd

Bestemmingsverkeer zijn bewoners, binnenstadondernemers en hun leveranciers, het openbaar vervoer en hulpdiensten. Zij krijgen een ontheffingsbrief die zij op verzoek laten zien aan verkeersbegeleiders als ze de zone ingaan. Al het andere (vracht)autoverkeer gaat tijdens de proef gebruik maken van de N207. Deze route staat aangegeven met borden.


Waarom deze pilot?

Gemeente Gouda wil met een verkeersplan de stad de komende decennia leefbaar en bereikbaar houden. Een onderdeel daarvan is een proef om te kijken of een verkeersluwe Nieuwe Veerstal mogelijk is door verkeer via andere routes te laten rijden.

De proef is besproken met verschillende belangenorganisaties, waaronder de Samenwerkende Binnenstadondernemers Gouda (SBG) en Gouda Onderneemt.   Tijdens de proef kunnen inwoners, bedrijven en ondernemers meedoen aan vragenlijsten om ervaringen te delen.


Impuls voor Gouda

Zowel de SBG als Gouda Onderneemt vinden het belangrijk dat een goede afwikkeling van het verkeer gegarandeerd blijft als zou worden besloten dat de Nieuwe Veerstal autoluw wordt. Daarvoor is deze pilot een goede graadmeter.

Een autoluwe Nieuwe Veerstal biedt een mooie kans om de zuidkant van onze stad meer elan te geven en zal de aantrekkelijkheid van dit gedeelte van Gouda langs de Hollandsche IJssel een stevige impuls geven.

Na de proef evalueert de gemeente en neemt het gemeentebestuur een besluit over de toekomst van de Nieuwe Veerstal.

vrijdag 18 februari 2022

Palen in de binnenstad van Gouda worden rechtgezet


In de periode dat ik nog fractievoorzitter van de ChristenUnie in de gemeenteraad was, heb ik nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de scheve stoeppalen in de binnenstad van Gouda. Het ziet er gewoon niet uit en tevens staan er ook de nodige overbodige stoeppalen. Een aanfluiting als we straks in april het 750-jarig bestaan van onze stad gaan vieren.

De gemeente Gouda laat nu via een bericht weten dat alle scheve stoeppaaltjes in de stad worden rechtgezet in verband met de viering van het 750-jarig jubileum van Gouda. Tijdens een raadsbehandeling had de wethouder destijds laten weten welwillend naar het verzoek van mij en binnenstadbewoner Karel Baarspul te willen kijken, maar het bleef lang stil. Eind vorig jaar is er in de gemeenteraad vanuit de ChristenUnie nogmaals aandacht gevraagd voor dit onderwerp en nu wordt het dan gelukkig opgepakt.

Gouda verwacht veel bezoekers in de periode april tot en met september en er wordt heel hard gewerkt aan een geweldig programma gedurende deze periode. Meer weten kijk dan hier:  https://gouda750.nl

Helaas niet opgeknapt (bij de toren van de St.-Janskerk)

Aanpak gevels

In verband met die drukte wordt er alles aan gedaan om de stad er op z’n mooist uit te laten zien. Zo hebben het Stadhuis, de Waag, de Jeruzalemkapel en de toren van de Sint-Janskerk een schilderbeurt gekregen. Ook zijn – mede door het beschikbaar stellen van subsidie – talloze gevels van panden opgeknapt. Vele jaren heb ik ook hier aandacht voor gevraagd en het is mooi om te zien dat meerdere gevels in de binnenstad er nu een fraaier uitzien. Niet alle gevels zijn aangepakt, wat uiteraard jammer is, maar de ergste puisten zijn in ieder geval aangepakt.

Overbodige stoeppaal

Stoeppalen

En nu zijn dus de scheve stoeppalen aan de beurt. In totaal staan er volgens de Gemeente Gouda zo’n 8.400 van deze afzetpalen in de stad. De palen zijn geplaatst om automobilisten van het trottoir af te houden of om gevels te beschermen. De overbodige palen blijven helaas staan, wat een gemiste kans is.
Dankzij het feit dat er door de gemeenteraad budget beschikbaar is gesteld gaat de aannemer de komende weken voor €160,- per paal die recht gezet moet worden, ervoor zorgen dat straks de binnenstad er nog fraaier uitziet en staan we niet langer voor paal tijdens de viering van Gouda 750 jaar!

vrijdag 4 februari 2022

Onrust door 'dark store' van Flink in Gouda

"Dit moet je toch niet willen in Gouda!"In rap tempo openen de flitskoeriers van Flink filialen in Nederland. Binnenkort wil Flink ook een vestiging aan de Nieuwehaven in Gouda openen. De bewoners zijn hiertegen in het verzet gekomen en wijzen op de overlast die bij zo’n winkel wordt verwacht door het laden en lossen en door de lange openingstijden. Maar ook de flitsbezorgers zullen voor overlast zorgen. En voor onveilige situaties in het verkeer.

In de gemeenteraad heeft een raadsmeerderheid middels een motie zich tegen de komst van deze dark store uitgesproken.

 

Dark stores

 

Een dark store is een locatie die wordt gebruikt om voorraad te houden voor e-commerce doeleinden. Dark stores worden gebruikt om lokale voorraad via het onlinekanaal supersnel naar de klant te vervoeren. Het zijn voorraadkamers die niet door mensen kunnen worden bezocht. Ze dragen daarom niet bij aan de levendigheid van de binnenstad. Ze hebben zelfs een negatieve invloed op de uitstraling van de binnenstad en leveren overlast op voor de omwonenden en het verhoogt de onveiligheid in het verkeer.

Situatie Gouda

 

Een dark store lijkt volgens wethouder Tetteroo niet binnen de categorie detailhandel of distributie te vallen. Een dark store is eigenlijk planologisch nergens geregeld. Er is dus een vergunning nodig, omdat wordt afgeweken van het bestaande bestemmingsplan. Het college zal zich beraden op planologische stappen en gelet op het feit dat een vestiging van dark store als ongewenst wordt gezien verwacht ik een voorbereidingsbesluit. Dan heeft het college een jaar de tijd om de zaak planologisch op orde te brengen. Rotterdam doet ook zoiets. Rotterdam

 

In Rotterdam zijn inmiddels een stuk of 13 dark stores. Die stores zijn vaak in winkelstraten gevestigd in woonwijken, waar ze voor overlast zorgen. Doordat er vrachtwagens moeten lossen, maar ook omdat de bezorgers op straat wachten op hun volgende klus.

De flitsbezorging wordt meestal per fiets of scooter afgeleverd. Die vervoersmiddelen staan veelal opgesteld voor de dark store, waardoor ze de stoep blokkeren. Ook nemen de bezorgers het niet altijd even nauw met de verkeersregels, wat voor gevaarlijke situaties en irritatie bij omwonenden zorgt.

In de oude bestemmingsplannen wordt geen onderscheid gemaakt tussen de functies 'winkel' en 'distributiecentrum' voor winkelpanden. Daar gaat de gemeente het komende jaar verandering in brengen. Met een nieuw bestemmingsplan moet de toekomstige vestiging van dark stores in goede banen worden geleid.

 

Amsterdam


"De Pijp wordt één groot distributiecentrum" volgens bewoners. Bezorgers rijden dag en nacht door de stad en het concept wordt steeds populairder. Naar schatting zijn er zo'n veertig dark stores in Amsterdam. De gemeente is het zat en wil niet nog meer vestigingen.

In West is daarom begonnen met het handhaven tegen dit soort locaties. Vanuit de politiek klinkt heldere taal: "Dit is niet de bestemming waar dit soort panden voor zijn bedoeld, daar kunnen wij als stadsdeel tegen optreden. We willen niet wachten op een centraal beleid vanuit de stad."


Tenslotte

 

Als er nieuwe winkels en ketens zich in Gouda vestigen ben ik doorgaan erg blij, want Gouda verdient het om een aantrekkelijke en levendige binnenstad te blijven houden en daarvoor is het goed als er nieuwe winkels blijven komen en leegstand zoveel mogelijk wordt voorkomen.

Dark stores dragen naar mijn mening echter niet bij aan het beoogde beeld en passen ook niet in het bestemmingsplan. Deze stores moeten wat mij betreft - in ieder geval uit de binnenstad - worden geweerd.