zaterdag 31 december 2011

Oud en Nieuw


Het jaar 2011 is bijna ten einde. Het was een roerig jaar met hoogte en dieptepunten, maar voor mezelf overheerst uiteindelijk als ik aan Gouda denk vooral een positief beeld.

Er zijn heel wat mooie momenten geweest in onze stad, waarbij vooral the Passion een geweldig mooi evenement was, dat Gouda echt op de kaart heeft gezet en nog steeds toeristen naar Gouda trekt.

Als ik de mensen om me heen hoor en meemaak dan merk ik dat velen het negatieve beeld van Gouda echt zat zijn en er hard aan trekken om Gouda vooral positief op de kaart te zetten en dat heeft in 2011 duidelijk haar vruchten afgeworpen.

Laten we deze lijn in 2012 met elkaar doorzetten, want Gouda = Goud!

Ik wens u een gezellige en veilige jaarwisseling toe en een voorspoedig 2012

U kunt het jaar dan gelijk goed beginnen door op zaterdag 14 januari naar het nieuwjaarsfeest van de gemeenteraad in het Stadhuis te komen van 14.00 - 17.00 uur.

Het belooft gezellig en inspirerend te worden. Graag tot ziens dus op 14 januari!

woensdag 28 december 2011

Beestenboel in een politiek jasje


Onlangs schreef ik een blog over de hondenbelasting en het feit dat er van de geëinde gelden in 2011 maar weinig is besteed om het de hondenbezitter wat gemakkelijker te maken. Nu is daar op zichzelf niet zoveel mis mee, mits er in Gouda maar voldoende bakken staan om de uitwerpselen in te kunnen deponeren en daar lijkt het (soms?) mis te gaan in Gouda.
In de eerste plaats omdat niet iedereen beseft dat je iedere afvalbak mag gebruiken (er komen nu waarschijnlijk stikkers op de bakken) en aan de andere kant wordt aangegeven dat op bepaalde plekken een bak node wordt gemist.

Het lijkt me goed als u mij aangeeft als er ergens zo´n bak gewenst is. Dan maak ik daarvan een overzicht en vervolgens zal ik de wethouder verzoeken daar ook bakken te plaatsen.
Daarnaast is het natuurlijk een blamage dat er in 2011 maar twee boetes zijn uitgedeeld, terwijl de overlast van hondenpoep in de top 3 van ergernissen staat. Regelgeving zonder handhaving maakt die regelgeving niet geloofwaardig. Als het met de pakkans te maken heeft, moeten de boetes maar flink omhoog, maar ik denk dat als bij de overlastplekken in burger wordt gesurveilleerd dat de medewerkers van stadstoezicht overuren moeten maken om de boetes te verwerken…
Een trouwe lezer van mijn blogs, Ben van Bommel, heeft in verband met bovenstaande, een prikkelende bijdrage geschreven met als titel`de hond, de baas en de bestuurder` en ik laat u graag meelezen:
"Met een partij voor de dieren is de beestenboel met een politiek jasje aangekleed. De burger heeft nu ook iets te zeggen over hoe wij met dieren omgaan. De weg van mens ethiek naar dier politiek is aangelegd. Gelovigen, vegetariërs, arbeidslustigen en buitenlui kunnen van hartelust de afweging maken tussen economisch nut en uitbuiting. Dat wil zeggen op landelijk niveau. Voor het economisch onnuttige troeteldier hond zijn we aangewezen op een gemeentelijke verordening.
We moeten ons noodgedwongen bezig houden met deze regels bij gebrek aan beleid. Dat leidt tot twee opmerkelijke constateringen:
  1. De burger doet niet wat de overheid oplegt en
  2. De overheid faciliteert niet of onvoldoende.
U heeft allang begrepen dat het om hondenpoep gaat. Bah, vinden wij. De pup vindt dat niet, want die moet leren dat poep verboden is; de teef met een nest consumeert uit zorg de uitkomsten van een goede maaltijd van haar kinderen. Honden lijken niet zo kieskeurig als mensen, terwijl zij toch veel meer en beter ruiken. Zij maken zich geen zorgen over de smaak van gemeste kistkalveren of gecastreerde biggen en de geur van eendenpoep of ingekuild gras. Wij wel. Hoewel mensen hun partners voornamelijk kiezen op basis van geur (vandaar al die verhullende luchtjes) vinden wij poep vies. Dat komt vooral tot uiting als we het aan onze schoen vinden. Wij stinken erin. Hondenpoep scoort hoog in de burgerlijke ergernis.


DE HOND EN DE BESTUURDER
Je zou toch zeggen dat een gemeentelijke overheid fantastisch zou scoren als wat aan die ergernis kan worden gedaan. Immers, democratie is er voor de burger en de burger maakt de democratie. U hoort de overheidbediende al praten: ’Ja maar we doen ook al veel. We hebben uitlaatplaatsen voor honden en eh…o ja, een gemeentelijke verordening; daarin staat dat je de hond aan de lijn moet houden, een schepje moet kunnen tonen, enne …..hondenbelasting.’
Dat zijn niet van die maatregelen waarmee je de poepbergjes opruimt, dienaar van het beleid. Die belasting wordt niet besteed aan uitlaatplekken. Dat schepje kun je ongestraft in je binnenzak houden. En de regel de hond aan te lijnen is gebaseerd op een ervaring van eeuwen terug toen hongerige half verwilderde honden ons Gouwenaars in de kuiten beten. Blijven over de uitlaatplaatsen. Te vies, te nat en te poeperig om te lopen; niet, weinig en ongaarne door de dienaren schoongemaakt. ‘Maar beste burger’, vervolgt de regelleider, ‘er staat ook geschreven dat de eigenaar faeces van zijn dierbaar huisdier moet opruimen.’ Oei, nu zwijgt de burger en sluipt spreekwoordelijk met de staart tussen de benen af. De verantwoordelijkheid voor uitwerpselen werpt hij ver van zich. Het eerste teken van de burgerlijke ongehoorzaamheid biedt zich aan. De enkeling die met de riem in de ene en het volle poepzakje in de andere door de stad banjert is nog nauwelijks op de beveiligingscamera’s gesignaleerd. Wij creëren een nieuw stadsbeeld van hondenbezitters aan het lijntje, al balancerend met een bruin geladen schepje langs de singels.

DE BESTUURDER EN DE BAAS

Wij burgerbaasjes voeren de regels – zogenaamd onbekend - niet uit. Misschien is hier niet sprake van regelweerstand of onwil; misschien is hier sprake van onmacht. Want wie met het zakje vol ontlasting van zijn gedomesticeerde wolf van weleer door de Goudse dreven waart, zoekt hopeloos en tevergeefs de plaats waar het buideltje drek kan worden gedeponeerd.
In New York, Praag, Madrid, Giethoorn en Oldemarkt staan bakken voor hondenpoep. In Gouda staat niets. Wie in New York wat laat liggen krijgt een prent van de parkwachter. Wie in Madrid een hoopje vergeet wordt attent gemaakt door een opzichter. In Praag is geen hondendrol te vinden. In Haarlem moet je hard zoeken. Maar in Giethoorn en Oldemarkt kan de daar aanwezige toerist uit Gouda ongestraft zijn hond laten kakken. In arren moede sluiten winkelcentra hun automatische deuren en verbieden onze vroede vaderen viervoeters de toegang rond de kerk in ons centrum.
Wie gemeentelijke verordeningen via de stadsomroeper of een stadsblad uitvaardigt, zal moeten werken aan controle. Een regel zonder handhaving is geen regel maar een goed doel.
En regelmaker, wees bescheiden. Begin niet groter dan je bent.

Een stadsverordening voor 70.000 mensen heeft geen kracht als die niet door burgers wordt gedragen. Begin eens met een deel. Een wijk, een deel van een wijk. Je zult al moeite genoeg hebben een zevende of zelfs een twintigste van de bevolking te bereiken en een plek te vinden waar honden zonder gevaar voor verkeer kunnen loslopen. En zorg dan voor hondenbakken, maak van vieze uitlaatplekken veilige plaatsen voor honden en handhaaf de opruimplicht.

Als de overheid de burger met de stront laat zitten, heeft de burger schijt aan de regels van de overheid.

vrijdag 23 december 2011

In 2012 zijn alle problemen voorbij!


Naar aanleiding van diverse klachten en opmerkingen uit de Goudse samenleving ben ik namens fractie van de ChristenUnie nagegaan in hoeverre er iets structureel mis is bij de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) of dat er sprake is van een aantal incidenten.
Nadat dit initiatief naar buiten kwam via mijn weblog, het AD en de Goudse Post, zijn er nog een flink aantal reacties bij gekomen en dat heeft ertoe geresulteerd er na een Groenboek en een Witboek, nu ook een Paarsboek is gemaakt.

Alles overziend heeft de BSGR in 2011 geen slechte start gemaakt, maar er kan nog wel een tandje bij. De ChristenUnie trekt een aantal conclusies en doet ook concrete aanbevelingen:

Conclusies

1. De BSGR is onder grote druk in 2011 van start gegaan met het versturen van aanslagen, terwijl de organisatie er feitelijk nog niet geheel klaar voor was. Dat heeft geresulteerd in het later versturen van een deel van de aanslagen.
Het was door gemaakte afspraken wenselijk om in 2011 direct van start te gaan, maar achteraf gezien was het beter geweest om een jaar langer als aanloop periode te nemen. Dat had beslist tot minder fouten en “frustraties” geleid, zowel bij de belastingbetalers als de interne organisatie.

2. De door de ChristenUnie gesignaleerde fouten en onvrede wordt door de directie van BSGR herkend en onderkend, maar hebben volgens BSGR veelal te maken de zeer korte implementatie periode. Lopende bezwaarschriften zijn op dit moment echter nog altijd niet allemaal opgelost. Hiervoor zijn momenteel externe krachten ingezet.

3. De gemeenten en het waterschap hadden naar onze mening destijds de bestanden moeten aanleveren die geschoond zijn. Nu heeft de BSGR de bestaande vervuiling zelf moet oplossen en extra kosten moeten maken. Principe dat de vervuiler betaalt is hier helaas niet gehanteerd en had waarschijnlijk een hoop tijdbesparing opgeleverd en ook de aanloopkosten kunnen verlagen.

4. Het was voor burgers (tot aan de zomer) incidenteel niet mogelijk om via de portal bezwaarschriften in te dienen en er is traag gereageerd (ook voor wat betreft ontvangst bevestigingen) op binnengekomen klachten en vragen / opmerkingen. Daarnaast bleek dat gedurende een bepaalde periode het voor BSGR niet mogelijk was om de bezwaarschriften uit de portal in te lezen.

5. Het is jammer dat de BSGR begin 2011 niet ervoor heeft gekozen om actiever te communiceren richting haar klanten welke zaken (zoals digitaal bezwaar maken en vertraging bij kwijtscheldingen) nog niet (geheel) op orde waren/zijn, waardoor er onbegrip heerst(e) en in diverse gevallen mensen blijven klagen over een zelfde zaak. Het openen van een speciaal telefoonnummer was een goede (tijdelijke) oplossing geweest.

6. De belastingbetalers hebben last gehad van de overgang naar Leiden en hadden bij klachten of vragen een excuus brief moeten ontvangen. Het was ook beter geweest als Gouda, net als de andere gemeentes, een brief aan de bewoners had verstuurd over de overgang van de belastingtaken naar BSGR. Dat had in ieder geval geleid tot meer duidelijkheid.

7. Opvallend is dat diverse mensen, uitsluitend in Gouda overigens, herhaaldelijk om een aanslag hebben moeten vragen (omdat ze die niet ontvangen hebben) en die ofwel nog altijd niet hebben ontvangen ofwel een kopie (!). Wellicht heeft dit (deels) te maken met bezorgproblemen bij Post.NL.
Aanbevelingen
Kwaliteit dienstverlening

1. Het is van belang dat er SLA’s worden gehanteerd met de BSGR over de kwaliteit van de dienstverlening. Dat betekent onder andere een eis op het debiteurensaldo (goed inningspercentage is van belang en het uitgangspunt is dat het goede resultaat van Gouda behouden zou blijven), alsmede op de terechte bezwaarschriften (immers dat had voorkomen kunnen worden).
Door op beide punten goed te scoren wordt geld bespaard en daar is het allemaal om te doen geweest…

2. Bij klachten en bezwaren wordt niet alleen traag gereageerd, er wordt ook een ruime periode gehanteerd voor het afhandelen van klachten (het hele belastingjaar is uitgangspunt, uiterlijk tot 31 december van betreffend belastingjaar). Dit is conform de reguliere regelgeving, maar meer expliciete duidelijkheid over de tijd van afhandeling zou veel onvrede wegnemen, temeer daar door de veelheid aan werkzaamheden de klachtenafhandeling relatief lang duurt. Daarnaast is het storend dat er enerzijds niet altijd adequaat wordt gecommuniceerd en kwam het zelfs voor dat de eerste reactie een dwangbevel was….. Toon op dit punt meer ambitie.

Communicatie

3. Het is meerdere keren gebeurd dat medewerkers aan de desk niet adequaat en klantvriendelijk zijn opgetreden. Klantvriendelijkheid, vooral aan de telefoon, kan beslist beter.

Kwaliteit aanslagen

4. Aanslag voor een eenmanszaak behoeft toelichting: eenmanszaken worden als privé gezien en niet als zakelijk. Dit geeft verwarring.

5. In meerdere gevallen wordt een belastingbetaler met woonhuis en extra ruimte aangeslagen voor een bedrijf, terwijl dit feitelijk niet zo is. Onduidelijk is waar de fout ligt, maar het levert nogal wat irritaties op.

6. Complexe aanslagen (diverse klachten over onjuistheid van gegevens) leveren regelmatig problemen op en dit moet in het proces meer aandacht krijgen.

7. Bij conversie naar nieuwe administratie lijkt het erop dat niet alle mutaties en standaardgegevens (zoals rekeningnummers, bedrag belastingaanslag, waardebepaling [ na een bezwaar in voorgaand jaar]) van de verschillende belastingsoorten goed zijn verwerkt. Een goede check lijkt geboden.
Naar aanleiding van de presentatie van dit Paarsboek op 14 december jl. heeft wethouder Hans van den Akker (Financiën) o.a. de volgende zaken genoemd als reactie:
1. Elke klacht is er een teveel en wordt serieus genomen
2. De implementatieperiode is zeer kort geweest (slechts enkele maanden). Hiervoor is bewust gekozen omdat de gemeenten de besparingen die uit deze samenwerking voortvloeien al hadden ingeboekt.
3. Door de korte implementatieperiode was het systeem pas in de zomer ingericht om bezwaarschriften te kunnen behandelen. Dat had een achterstand van 4 à 5 maanden tot gevolg wat betreft de behandeling van bezwaarschriften.
4. Er is bij de behandeling van de bezwaarschriften uitgegaan van de wettelijke termijn (voor 1 december 2011) echter, de gemeente en BSGR onderkennen dat de langere reactietermijn beter gecommuniceerd had moeten worden met betrokkenen. Wij nemen dit ook zeer ter harte.
5. Ten aanzien van de klantvriendelijkheid wordt ook onderkend dat hier nog een verbeterslag te maken is. Hiervoor zijn al de nodige stappen gezet. Zo is er in het voorjaar gestart met een cultuurveranderingtraject. Tevens lopen er vanaf 1 januari 2012 Service Level Agreements met de bij de BSGR aangesloten organisaties.
6. Vanzelfsprekend is het beleid erop gericht om ook eventuele resterende klachten snel op te lossen. De directeur van de BSGR biedt aan om met de klagers uit het Paarsboek persoonlijk aan tafel te gaan om de eventueel nog bestaande problemen op te lossen
Alles overziend kunnen we vaststellen dat het Paarsboek een bijdrage levert aan de verdere verbetering van de dienstverlening door de BSGR.
Om dit te toetsen is de wethouder bereid om halverwege 2012 na te gaan in hoeverre de dienstverlening daadwerkelijk is verbeterd.

woensdag 21 december 2011

Ophef over parkeervergunning


Gouda Positief en GBG hebben het weer voor elkaar: het besluit over de nieuwe belastingverordeningen is net genomen of ze beginnen een publieksactie over de hoogte van de parkeertarieven. Hun actie krijgt vervolgens de nodige aandacht in het AD en in de Goudse Post, dus publicitair gezien is hun actie al geslaagd.

De vraag is alleen of de burgers en de politiek met deze actie nu echt zijn gediend!

De verhoging van de tarieven is namelijk niet zomaar uit de lucht komen vallen. Alle langere tijd is er in de Goudse politiek gesproken over verhoging van de tarieven. De tarieven waren tot op heden namelijk relatief laag en we moeten wel investeringen doen om de parkeermogelijkheden op peil te houden en daarvoor is onderhoud en uitbreiding nodig.
Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een behoorlijke verhoging, die sinds het voorjaar overigens al bekend was. Het is dan vreemd dat je als politieke partijen ná de besluitvorming in november een actie gaat opzetten richting de burger, dat is toch echt mosterd na de maaltijd.

De bezwaarschriften maken daarnaast weinig kans, want er is volgens ons geen sprake van een verhoging die in strijd is met de wet en dat wordt in het standaardbezwaarschrift wel gesteld.

Volgens Gouda Positief en GBG zijn dergelijke verhogingen niet eens nodig en daarbij refereren ze aan hun alternatieve begroting. Deze begroting, met alle waardering voor hun inzet, bevat echter enkel contouren en is geen sluitend voorstel. Ze gaan daarbij ook ver met deze passage: “De democratie in Gouda heeft zijn werk gedaan”, aldus Johan Weeber van Gouda Positief. “PvdA, Groenlinks, D66, VVD, CDA, ChristenUnie, en SGP hebben een ruime meerderheid en hebben deze voorstellen goedgekeurd. Dit ondanks de signalen dat veel inwoners en ondernemers van Gouda het hier niet mee eens zijn. Wij raden deze mensen allereerst aan om volgende keer anders te stemmen.“

Het zou hen hebben gesierd als ze de aanleiding van de verhogingen hadden uitgelegd in plaats van afgeven op andere partijen en eerlijk hadden toegegeven dat ze geen deugdelijk onderbouwd alternatief hebben ingediend. Het is nu wel heel makkelijk roepen dat het anders moet.
Maar laat het duidelijk zijn dat dankzij de partijen die de begroting en de verordeningen hebben goedgekeurd er nu wel een sluitend financieel plaatje is.

Waar door deze fracties overigens ook niet op wordt gewezen is, dat de wethouder in juni 2011 over het parkeerbeleid en de tarieven nog een concrete toezegging heeft gedaan: “eind 2012 zal ik de raad informeren over de kosten en baten van het parkeerbeleid, zodat voor de voorgestelde tariefverhoging per 1 januari in 2014 een evaluatie kan plaats vinden op het gevoerde tarievenbeleid.”

De actie van deze partijen is ook tamelijk link, daar ze wel moeten betalen in 2011, anders lopen ze het risico van een boete. In de Goudse Post wijst Jack Terlouw van Stadstoezicht daar ook op en hij heeft ook zo z’n mening over de actie: “Als men de nieuwe parkeervergunning niet tijdig betaalt, wordt de vergunning die per 1 januari 2012 verplicht achter de voorruit van de auto moet zitten, niet verstrekt. “Door burgers op te roepen om bezwaar te maken, worden de burgers in problemen gebracht,” aldus Jack Terlouw van Stadstoezicht. “Want niet betalen, betekent geen vergunning en geen vergunning betekent dat onze mensen gewoon een boete schrijven.”
Ook schat Terlouw de kans gering dat het bezwaar tegen de opgelegde parkeerboete wordt gehonoreerd. “De verhoging van de parkeervergunningen is een door het college en gemeenteraad genomen besluit. In die zin is de wetgeving er heel duidelijk over en zijn de boetes terecht opgelegd.”

Al met al is de actie van deze partijen formeel niet onjuist en zolang ze artikel 15 van de gemeentewet (Een lid van de raad mag niet als advocaat of adviseur in geschillen werkzaam zijn ten behoeve van de gemeente of het gemeentebestuur dan wel ten behoeve van de wederpartij van de gemeente of het gemeentebestuur) niet overtreden is er ook juridisch niets aan de hand.

Maar deze actie is niet fraai richting burgers en politiek en het draagt niet bij aan het versterken van het vertrouwen in de politiek.

Het lijkt ons tenslotte goed om in 2012 het parkeerbeleid onder de loep te nemen en een discussie aan te gaan over de stelling: ”Betaald parkeren geldt voor iedereen die gebruik maakt van de openbare ruimte”. Dit plaatst de discussie over de tarieven in een breder kader en kan vanuit die zienswijze ook perspectief bieden voor de binnenstadbewoners.

Gerard Schotanus en Theo Krins

dinsdag 13 december 2011

Gouda bij Kaarslicht 2011


Erwtensoep en brood met knakworst in BurgerhalStadhuis met heel veel kaarsen achter de ramen

Burgemeester Cornelis spreekt voor de laatste keer de aanwezigen toe op kaarsjesavond met een mooie toespraak over individualismeEefje de Visser

Burgemeesters van Kongsberg en Gouda in meditatieve pose


Samen zingen bij de kerstboom

De kerstboom in volle glorie

Gospelband Released


Harmonie "De Pionier" in de St.-Janskerk en Scratchkoor

vrijdag 9 december 2011

Meurend dossier


Afgelopen woensdag stond o.a. de "Verkenning belastingverordeningen 2012" op de agenda.

Normaal gesproken is er niet zoveel aandacht voor dit onderwerp, maar dat was nu wel anders.
Bij aanvang van de vergadering hadden we zelfs een inspreker: de heer Reijm sprak namens de kooplieden ambulante handel Gouda zijn zorg uit over de sterke verhoging van het tarief van de marktgelden. Daar had hij op zichzelf gelijk in, maar het tarief moet kostendekkend zijn en daar was een forse verhoging voor nodig. Wel is het jammer dat er geen vooroverleg is geweest op initiatief van de wethouder. Dat was wel zo sympathiek geweest en dan waren er wellicht nog alternatieven mogelijk geweest. Volgend jaar zal er nu worden gekeken of er door bezuinigingen door betrokkenen een lager tarief mogelijk zal worden.

Een ander punt was de hondenbelasting. Wat ons betreft gaat het hier om een meurend dossier, waarbij blijkbaar geen portefeuillehouder wil uitglijden of zich erin wil vastbijten, terwijl doorpakken wel is gewenst ... :-)
De ChristenUnie vindt het geen goede zaak dat de tarieven voor de hondenbelasting weer sterk worden verhoogd, terwijl er slechts 21 bakken zijn geplaatst om de afvalzakjes voor uitwerpselen te deponeren. De geschatte opbrengst wordt voor 2012 nota bene geschat op € 314.500,- terwijl er in 2011 voor € 9.500 (ex. BTW) aan afvalbakken is geplaatst....
We vinden dat als we de ambitie hebben om de stad schoner te laten zijn en en de ergenis over de overlast van hondenpoep serieus willen aanpakken, er - naast handhaving - ook meer afvalbakken moeten komen.

RHID, Kamer van Koophandel en SOG hebben namens de Goudse ondernemers gezamelijk een brief aan de gemeenteraad gestuurd om hun ongenoegen te uiten over de verhoging van de OZB.
Het was een wat vreemde actie omdat de verhoging al sinds het voorjaar bekend is en deze voor een belangrijk deel wordt gecompenseerd door een verlaging van de rioolheffing. Het was beter geweest als ze dit onderwerp bij het reguliere overleg met de wethouder eerder hadden ingebracht.

Tenslotte bij dit onderwerp nog een interessant punt: alle woonwagens in Gouda betalen staangeld, behalve de woonwagens op de Goudkade. Niemand kon hiervoor een verklaring geven en wij hebben nu de wethouder verzocht dit te corrigeren.

Ook onze eigen raadsvergoeding kwam op deze avond kwam aan de orde.
Vanaf 1 januari 2012 wordt er invulling gegeven aan de fiscale werkkostenregeling voor politieke ambtsdragers. Dat houdt in dat iedereen vanaf die datum dezelfde netto vergoeding krijgt. Voorheen was er een bruto vergoeding van kracht, waardoor iemand die 42% IB betaalt een hogere vergoeding kreeg, dan een raadslid die 52% IB betaalt.
Door nu uit te gaan van een netto vergoeding besparen we € 80.000,- op jaarbasis en daarmee dragen we ook als raad ons steentje bij aan de bezuinigingen.

zaterdag 3 december 2011

Diep teleurgesteld


Deze week waren er geen "schokkende" onderwerpen op de raadsagenda, maar een memo van wethouder Suijker over het niet doorgaan van een Multi Functionele Accommodatie (MFA) voor de Ark en de Sammuëlschool was toch wel "schokkend" voor onze fractie. Anke Huisman heeft namens de fractie gedurende een reeks van jaren alle politieke mogelijkheden benut om het college te bewegen tot realisering van een MFA ten behoeve van de Ark en de Samuëlschool. Via extra agendering, moties en vragen aan het college is meermalen getracht vaart in dit dossier te krijgen. Maar het mocht niet baten. Meer nieuws hierover kunt u lezen op de website van de ChristenUnie

Afgelopen woensdag mocht ik voorafgaand aan de raadsbijeenkomst met twee collega's weer gastheer zijn voor Gast van de raad . Elke week neemt een aantal burgers (na het ontvangen van een uitnodiging) de moeite om naar de raadsvergadering te komen. Het is mooi om te zien en te merken dat men waardering heeft voor het raadswerk en dat de betrokkenheid toeneemt na een keer aanwezig zijn geweest op een raadsvergadering. Als u nog nooit geweest bent, kom dan gerust eens langs op woensdagavond!

Naast een besloten deel over de financiën, was er nóg een interessant onderwerp, dat vreemd genoeg aanvankelijk niet eens besproken zou worden, maar op ons verzoek alsnog weer op de agenda werd geplaatst: Gemeenschappelijke rekenkamer
Omdat we vanwege de bezuinigingen ook moeten bezuinigen op het budget van de rekenkamer, wordt nu onderzocht of er een samenwerking mogelijk is met Waddinxveen en Bodegraven-Reewijk, om tot één gemeenschappelijke rekenkamer te komen.
Daarbij wordt ingezet op vooral korte onderzoeken en vernieuwende onderzoeksmethoden. Daarnaast krijgt de raad een meer actieve rol, door het instellen van een "programmaraad" die als klankbord gaat fungeren.
Het wordt nog wel spannend hoe we met elkaar op een goede manier de onderwerpen gaan verdelen op basis van beschikbare tijd en budgetten en wie mag gaan bepalen welke onderwerpen worden onderzocht. Op dit moment bepaalt de rekenkamer dat nog zelf.

De ChristenUnie is positief over dit voornemen en we zijn benieuwd hoe het straks definitief vorm wordt gegeven.