vrijdag 31 december 2010

Ook dit is Gouda!


Voor Gouda was 2010 opnieuw een veelbewogen jaar: de stad is weer regelmatig landelijk in het nieuws geweest en het blijft een enorme uitdaging om onze stad op een goede manier op de kaart te krijgen. Maar er wordt hard aan gewerkt, dus het zou mooi zijn als de landelijke veiligheidsmonitor in 2011 een beter beeld laat zien.
Als mooie tegenhanger van het soms zorgelijke nieuws, geldt natuurlijk de actie Say Cheese. Wat een prachtige actie was dat en deze actie heeft zeker bijgedragen aan een positieve uitstraling van onze stad.

Politiek gezien was het een spannend jaar met zowel gemeenteraadsverkiezingen als verkiezingen voor de Tweede Kamer. Voor beiden stond ik kandidaat en dat was toch wel heel bijzonder.
Het politieke landschap in Gouda ziet er na de plaatselijke verkiezingen heel anders uit met twee nieuwkomers (Trots op Nederland en Gouda Positief) en flinke verliezen voor o.a. de PvdA en het CDA.
De ChristenUnie bleef helaas na twee college perioden buiten het college, waardoor Harro Janssen niet meer verder kon gaan als wethouder Financiën. Dat was niet alleen voor hem heel teleurstellend, maar het was ook een verlies voor de stad!
Voor collega Gerard Schotanus was het bijzonder dat hij zowel een koninklijke onderscheiding ontving als ook ereburger van Gouda werd.

In de zomerperiode besteedde ik namens de ChristenUnie veel aandacht voor het slechte onderhoud van het openbaar groen in Gouda, wat uiteindelijk heeft geleid tot een Groenboek.
Door allerlei problemen rond de gladheidsbestrijding in december is er inmiddels ook een Witboek in de maak.
Maar ook op allerlei andere terreinen heeft de fractie haar “mannetje” gestaan en een actieve bijdrage geleverd aan het besturen van onze stad.

Het gehele jaar heeft de fractie van de ChristenUnie zich als een positief kritische partij opgesteld en mag zich daardoor over 2010 als de oppositieleider van Gouda beschouwen.

We zien al met al terug op een intensief en enerverend jaar en we gaan er ook het nieuwe jaar weer met veel energie tegenaan.
Gouda is een stad van goud, waar je hoe dan ook van houdt!

Iedereen een veilige jaarwisseling toegewenst en een gezond en gelukkig 2011!

Bij het begin van zijn toespraak tijdens kaarsjesavond zei de burgemeester: 'Ook dit is Gouda'. Dat zei hij terecht. Gouda bij Kunstlicht is ook heel fraai en ook dat is Gouda!
Dit jaar is Ghiju Díaz de León, grafisch ontwerpster uit Mexico, verantwoordelijk voor het verlichten van het stadhuis. Ghiju is zowel grafisch ontwerper, illustrator als lichtontwerper

Een foto impressie:


Grapje van Ghiju?

donderdag 23 december 2010

Witboek of zwartboek?


De afgelopen dagen ben ik van alle kanten (digitaal) benaderd met reacties over de situatie in Gouda naar aanleiding van de (falende) gladheidsbestrijding.

De PvdA en Gouda's 50+ Partij hebben vragen gesteld en zelf heb ik besloten om inderdaad een WITBOEK te gaan maken. Na het GROENBOEK, wat heeft geleid tot concrete toezeggingen van de wethouder, wil ik nu de gladheidsbestrijding in kaart brengen en met concrete aanbevelingen komen.

Daarvoor heb ik wel meer input nodig en hierbij mijn concrete oproep om uw ervaringen en/of mening naar mij te mailen: theo.krins@gouda.nl of als commentaar bij mijn blog te schrijven.

Alvast veel dank en laat het mogen leiden tot een verbeterde aanpak in Gouda.
Want ondanks alle mooie woorden dat het na de ervaringen van vorig jaar op orde zou zijn is daar tot nu toe niet veel van zichtbaar geweest.

maandag 20 december 2010

Glibberen in Gouda


Door de overvloedige sneeuwval in Nederland was het niet eenvoudig om wegen bereidbaar te houden en ook in Gouda moesten er prioriteiten gesteld worden, omdat het blijkbaar anders onbegonnen werk was. De Goudse burgers hebben echter niet veel begrip voor deze prioriteiten omdat veel wegen en fietspaden nauwelijks berijdbaar waren of nog zijn. Teveel wegen, denk bijvoorbeeld aan de Goverwellesingel/Goudse Houtsingel, waren het weekend slecht te berijden.

Er wordt mij al enige tijd gevraagd om na het Groenboek, nu ook maar een witboek te gaan beginnen. Ik zal het overwegen, maar heb daarvoor wel meer input nodig.

Opvallend was dat in naburige plaatsen de kwaliteit van de wegen vaak veel beter was en de vraag komt dan gelijk weer boven: doen we echt alles wat we kunnen en doen we het efficiënt en goed genoeg. Natuurlijk houdt het met bijna 30 centimer sneeuw in een paar dagen een keer op, maar door goed schuiven en strooien lukt andere plaatsen het blijkbaar wel om de wegen veilig en berijdbaar te houden. Cylcus heeft wat mij betreft nog huiswerk te maken!

Daarnaast ben ik wel benieuwd hoe het toch komt dat er overal tekort aan strooizout is. Er zou toch zout genoeg moeten zijn. Heeft het te maken met de snel stijgende prijzen?

Daarnaast is het belangrijk dat er meer bekendheid wordt gegeven aan het Gladheidsbestrijdingsplan. Dan weet iedereen tenminste welke wegen er normaal gesproken worden gestrooid: http://bit.ly/i21rDP

Maar goed, genoeg gemopperd. De vele sneeuw betekent voor velen ook volop genieten. De natuur is prachtig, zeker met het zonnetje erbij. Een kleine foto impressie:


donderdag 16 december 2010

Gouda geniet van "kerseboom" / ChristenUnie oppositieleider

Deze week was de 55e kaarsjesavond in Gouda en dit is toch altijd weer een hoogtepunt voor onze stad. Zo'n 20.000 mensen genieten van de kaarsen achter de ramen van de huizen, de winkels en het stadhuis op de Markt en natuurlijk de kerstboom.


Voordat het festijn rond het onsteken van de lichtjes in de kerstboom (door de burgemeester van Kongsberg) plaatsvond, waren er in de middag al diverse activiteiten in de stad.


Mijn oudste zoon trad met zijn band "Love Repherence" voor het eerst op en mocht dat gelijk in de St.-Janskerk doen. Buiten bij de waag was de Volks- en stijldansgroep ‘At va ‘Ani’n aan het volksdansen er was nog veel meer te doen.


Het was een mooie avond met eeen hilarisch moment, toen de burgemeester uit Noorwegen zijn verhaal in het Nederlands deed (hulde!), maar het toen over de prachtige kerseboom had.
Wat mij overigens ook altijd weer erg aanspreekt is het voorlezen van het kerstevangelie door de burgemeester. Waar gebeurt nog zoiets in Nederland?!

Woensdag hadden we de laatste raadsvergadering voor het kerstreces en daar kwamen heel wat onderwerpen aan de orde:
Parkeermeters: We hadden er middels artikel 38 vragen bij de wethouder op aangedrongen dat de nieuwe parkeermeters in de stad ook geschikt moeten zijn voor een pinpas. Dit blijkt inderdaad te gaan lukken, dus een compliment voor wethouder Ruwhof was op zijn plaats.
Proces 2e ronde bezuinigingen (€ 9,4 miljoen): Op aandringen van de ChristenUnie is de financiële dekking voor een externe adviseur (€ 250.000,-) nu op orde. Het lukte niet om draagvlak bij het college te krijgen voor zero-based budgeting. Wellicht dat we het - samen met de SGP - op een later moment nogmaals aan de orde stellen.
Samen met Gouda Positief (initiatiefnemer), D66 en PvdA hebben we een motie ingediend om te onderzoeken of verkoop van de aandelen van Cyclus mogelijk is en wat daarvan de consequenties zijn. De motie werd met de grootst mogelijke meerderheid aangenomen.
Na een wat warrig debat over de OZB tarieven, waarbij Gouda Positief zich hardnekkig in een foutieve voorstelling van zaken vastbeet was er nog interessant onderwerp:
Winkeltijdenverordening: Trots op Nederland (gesteund door GoPo, GBG en Goud 50+) wilde middels een motie de binnenstad van Gouda tot toeristisch gebied laten verklaren en daarmee de deur open zetten voor meer koopzondagen dan de huidige 12.
In het college akkoord stond echter dat dit aantal in deze college periode niet zou worden uitgebreid en zodoende heeft deze motie het (gelukkig) niet gehaald.
Aan het einde van de avond hield de burgemeester nog een korte toespraak, waarin hij terugblikte op het jaar 2010.
Hij constateerde dat de goede sfeer van vorige raad niet zomaar over ging naar de nieuwe raad en dat er soms een toon werd gehoord die we absoluut niet gewend waren. Inmiddels gaan de fracties elkaar gelukkig steeds beter vinden.
De ChristenUnie kreeg nog een pluim, omdat van onze fractie de meeste amendementen zijn aangenomen en we ook de meeste moties (11) en amendementen (5) hebben ingediend.
We mogen ons hiermee als opppositieleider van 2010 beschouwen.
Een mooie titel en we gaan ons best doen om die titel ook de komende jaren weer te verkrijgen.

maandag 13 december 2010

Waddinxveen spuwt haar gal over Gouda


Maandag stond op de voorpagina van de Gouda-bijlage van het AD "Cornelis arrogant en kwetsend, Waddinxveen is woest op burgemeester van Gouda"

In het artikel worden er door raadsleden uit Waddinxveen harde woorden geuit richting onze burgemeester op basis van een lezing die hij onlangs heeft gehouden voor de Goudse Business Club.

Een saillant punt bij dit gebeuren is dat geen enkele bestuurder vanuit Waddinxveen op deze avond aanwezig was, ofschoon ze wel uitgenodigd waren...
Het heeft de raadsleden blijkbaar niet gehinderd om ferme uitspraken over onze burgemeester te doen. Hij zou bijvoorbeeld gezegd hebben dat Waddinxveen wordt ingelijfd en Waddinxveen een nieuwe wijk van Gouda wordt, waar ze zelf niets meer te zeggen hebben. Ook zou hij als grote broer precies weten wat goed is voor zijn kleine broertje.

Ofschoon ik zelf niet op deze avond aanwezig ben geweest, blijkt uit het presentatie materiaal en uit een schriftelijk reactie van de voorzitter van de Goudse Business Club dat er op deze avond een heel andere geluid door onze burgemeester is vertolkt. Op evenwichtige wijze heeft hij over de positie van Gouda in de regio gesproken, waarbij uiteraard ook diverse ontwikkelingen zijn genoemd en Gouda er geen geheim van maakt dat ze graag een fusie wil met Waddinxveen.

In Gouda gaan we daarbij heel behoedzaam om met dit onderwerp en vanaf het begin hebben we er vanuit Gouda van alles aan gedaan om op evenwichtige wijze het proces van samenwerking en mogelijke een fusie in te gaan. Daarvoor waren ook heldere afspraken vastgelegd in een bestuurlijk convenant in november 2009.

Blijkbaar is er toch een wat andere wind gaan waaien in Waddinxveen en men is daar sinds de verkiezingen een stuk terughoudender geworden en men wil in ieder geval niet fuseren.

Dinsdag (14 december) neemt de provincie een besluit over het al dan niet starten van de ARHI procedure (Wet algemene regels gemeentelijke herindeling).

Wellicht heeft men met deze actie de besluitvorming willen beïnvloeden. Dinsdag zal blijken of dit gelukt is. Mocht de procedure doorgaan, dan volgt er in 2011 een overleg met Gouda en Waddinxveen, gevolgd door een herindelingsontwerp en de zienswijze van de gemeenteraden.

Daarna wordt in 2012 door Provinciale Staten een herindelingsadvies opgesteld en via de minister komt er dan een voorstel richting de Tweede Kamer.

Dit zou dan uiteindelijk kunnen leiden tot een gemeentelijke herindeling per 1 januari 2014.

Of het allemaal zover komt moet nog maar blijken. In ieder geval is het wel raadzaam om de gesprekken met elkaar aan tafel te voeren en niet via ferme taal in de media.
Zorgvuldigheid en respect is toch wel het minste wat we als buren voor elkaar moeten kunnen opbrengen....

woensdag 8 december 2010

Wim Hillenaar (CDA) burgemeester van Cuijk

( foto gemeente Gouda)

Wim Hillenaar (42) wordt de nieuwe burgemeester van Cuijk. De gemeenteraad van de Brabantse gemeente heeft Hillenaar dinsdag voorgedragen.

Wim Hillenaar is de opvolger van Leo Schoots die in februari afscheid nam. De nieuwe burgemeester is werkzaam bij bureau Berenschot. Daarvoor was Wim Hillenaar topambtenaar bij de gemeente Rotterdam op het gebied van openbare orde en veiligheid. Wim Hillenaar is sinds 2002 raadslid in Gouda. Hij is daar voorzitter van de CDA-fractie. In verband met het naderende kerstreces is nog niet bekend wanneer Hillenaar officieel in Cuijk wordt benoemd.

Wim meldt ons in een mailbericht o.a. het volgende:
"Een bijzondere avond beleef ik, deze 7e december. Ik ben vanavond door de gemeenteraad van Cuijk (Noord-Brabant) voorgedragen als de nieuwe burgemeester.

Ik heb in mijn professionele loopbaan altijd een adviserende rol gehad in het openbaar bestuur. Het nu zelf mogen proberen, is een hele eer. Velen van jullie weten dat mijn vader ook burgemeester was. Het zit zogezegd een beetje in mijn DNA. Ik heb het een tijdje willen ontkennen, maar dat kon toch niet langer. Wat Cuijk voor mij extra bijzonder maakt, is dat het in de omgeving ligt waar ik ben opgegroeid. Een beetje terug naar huis, dus."

Wim, van harte gefeliciteerd met deze verrassende en mooie stap!

maandag 6 december 2010

Sinterklaas volgt Gouda op de voet

Groenafval als surprise...

Op pakjesavond heeft de Sint mij niet vergeten en ofschoon wellicht sommigen mij graag in een zak naar Spanje hadden zien vertrekken is dit (nog) niet gebeurd. Ik kreeg van de Sint zelfs een aardige CD, verpakt in een ludieke surprise met groenafval, en een prachtig gedicht. Uit het gedicht blijkt dat Sinterklaas vanuit Spanje de situatie in Gouda nauwgezet volgt en ik wil u zijn prachtige dichtregels niet onthouden:


Met zorgen ziet de Sint de Goudse toestand aan.
Krijgt in die mooie stad verloedering ruim baan?
Treedt het gezag niet op tegen geweldsdelicten,
Tegen die jongeren die normbesef verstikten?
Is Gouda machteloos om dit geweld te keren;
Is er geen krachtfiguur om dit verval te weren?

Men gooit met eieren, spuwt links en rechts op straat;
Men overvalt een bus, men treitert vroeg en laat.
Men laat zijn hond vrijuit in winkelstraten poepen.
De burger raakt ontstemd en gaat om actie roepen.
In de gemeenteraad verliest men het vertrouwen.
Partijen willen zelfs het stadsbestuur verbouwen.

Gemeentediensten zelfs delen in deze doem.
Zoals het groenbeheer, eens Gouda’s trots en roem.
Thans woekert ’t onkruid sterk en sloten gaan verloren.
Verlamming eist haar tol en geen wast geen de oren.
De toestand wordt precair, straks staan in Gouda sloppen.
Ingrid en Henk staan klaar, wie kan hen dan nog stoppen?

In ’t Sinterklaasberaad werd dit agendapunt:
In Gouda niemand meer op wie je bouwen kunt?
Na intens onderzoek kon Sint gerust gaan slapen.
Als ridder op zijn paard, een weblog als zijn wapen;
’t CU-shirt als kuras, trekt Theo Krins zijn sporen;
Rijdt strijdend door de stad met open oog en oren.

Hij stelt wat onrecht is, gans onverbloemd ten toon.
Bedrijvers van het kwaad verkrijgen zo hun loon.
Of het nu spuwers zijn of hondenbazen wezen,
Door raadslid Theo Krins wordt hen de les gelezen.
Elk’ openbare dienst, hoe ambt’lijk in presteren,
Wordt door hem doorgelicht, ontvangt dan pek of veren.

Zo kreeg het groenbeheer, als voorbeeld ’t meest recent
Van Theo een pak slaag toen eenmaal was bekend
Dat ’t onderhoud van ’t groen, aan Cyclus toegewezen,
Door dit bedrijf zeer slecht of nauwelijks werd bedreven.
Daar de gemeentedienst niet wenste op te treden,
Moest in het openbaar die dienst in ’t boet zich kleden.

Zo kon de Sint gerust met hoop naar Gouda gaan.
Geen rellen, geen ME om hem hier bij te staan.
In alle rust en vree kon hij zijn werk volbrengen
Om alle Gouwenaars wat vreugd bij ’t leed te mengen.
Waardering toont de Sint door Theo dit te geven:
Onder verwildering ligt het toekomstig leven.

donderdag 2 december 2010

Verloren avond


Woensdagavond hadden we een raadsbijeenkomst waarbij een tweetal zaken rond de bezuinigingsoperatie van 9,4 miljoen aan de orde kwam:
1. Instemming met de plan van aanpak en het bijbehorende draaiboek
2. Het vrijgeven van de hoofdlijnen notitie "Bezuinigingen met beleid" voor bespreking met de stad.

We hadden ons aanvankelijk voorbereid op deze specifiek punten en wilden daar een aantal kanttekeningen bij maken.

Maandag vernamen we opeens dat er over drie clusters zou worden gesproken (Bestuur, Stad en Sociaal), waarbij een statement moest worden neergezet, specifieke vragen aan de wethouder konden worden gesteld en tenslotte mocht iedere fractie maximaal 3 debat onderwerpen aanreiken. Dat alles moest per cluster in één uur geschieden en dat met 12 (!) fracties die ieder slechts 2 minuten spreektijd kregen, al ging menig fractie daar (fors) overheen.

Een onmogelijke exercitie, waardoor er nauwelijks ruimte was voor een echt debat, veel opmerkingen zonder reactie door het college meegenomen werden en we nog nauwelijks weten wat er nu exact wordt gedaan met de diverse suggesties en aanbevelingen.

Al met al een onbevredigende avond, die wel origineel was opgezet. Een verloren avond? Dat is wat al te stellig. Als het college concreet terugkomt op de ingebrachte suggesties, vragen en opmerkingen dan komen we wel een stap verder in het proces op een manier die de raad graag wil en wordt voorkomen dat er allerlei moties en amendementen nodig zijn.
Voor de geïnteresseerden volgt hierbij nog mijn bijdrage namens de ChristenUnie:

1. Statement – Het college besteed veel woorden aan de bezuinigingen en het proces, maar is daarin weinig concreet, behalve in het noemen van globale bedragen.

Toelichting:Wat bedoelt bijvoorbeeld het college met de volgende uitspraak in het raadsvoorstel, dat we bij het vaststellen van het Plan van Aanpak en het bijbehorende draaiboek komen tot:
a. de kaderstelling ten aanzien van het ambitieniveau in overleg met de stad en
b. het kader en de werkwijze waarbinnen het proces verloopt.

Dit zijn wat ons betreft mooie woorden, maar wij kunnen er geen brood van bakken.

Dan wil ik graag iets zeggen over de opzet van deze avond:

We beschouwen deze avond als een eerste verkenning, waarbij we nu alleen in hoofdlijnen in 2 minuten een bijdrage mogen leveren. Dit zij nu zo, maar we gaan ervan uit dat we voor de voorjaarsnota nog in detailniveau binnen de raad met elkaar kunnen bespreken en dat we dan ook méér tijd per fractie krijgen als vanavond. (debatonderwerp)

Voorzitter, er wordt aangegeven dat het bezuinigingsproces vraagt om adviesrapporten, om het traject zorgvuldig in te steken. Dat schijnt zelfs € 250.000,- te moeten gaan kosten. Onze fractie kan zich niet vinden in de financiële dekking voor dat bedrag. Het wordt nu gedekt door o.a. een bedrag van € 159.000,- uit het te verwachten positieve saldo 2011. Meevallers – die in dit geval ook nog eens onzeker is en dus een wankele basis is voor een dekking - moeten naar het weerstandsvermogen, dus graag dekking elders vinden of extra bezuinigen. Is het college hiertoe bereid?
Wat komt er overigens in die adviesrapporten te staan oftewel wat wordt precies de opdracht t.a.v. van de adviesrapporten?

Voorzitter, dan een punt, waarover we ook een debat willen. Tijdens de verkenning met het veld zullen mogelijk allerlei ideeën en bezuinigingsvarianten de revue passeren. We willen daarom dat het college meerdere alternatieven aan de raad voorlegt, zodat we echt tot keuzes kunnen komen en niet met een eindvoorstel al dan niet moeten instemmen en dan zelf eventueel maar alternatieven met dekking moeten onderzoeken.

Het is een goede zaak om voor alle subsidierelaties per 2012 een “zero budget” te hanteren vanaf een drempelbedrag van bijvoorbeeld € 10.000,- en op die wijze allen uit te nodigen om “met een leeg vel papier” hun taken en eventueel benodigde financiële ondersteuning in kaart te brengen, waarbij samenwerken waar mogelijk door de instanties moet worden geïnventariseerd. In hoeverre is het college bereid hieraan invulling te geven? Zero budgetteren t.a.v. de subsidierelaties is ons derde debatonderwerp.

Bij de genoemde bezuinigingsbedragen per cluster hebben allerlei afwegingen een rol gespeeld. Waarom zijn die afwegingen niet richting de raad gecommuniceerd?

Welke visie zit er overigens achter het nu voorgestelde proces en de bezuinigingen per cluster? Is het college bereid dit kernachtig aan te geven? Daarmee wordt voorkomen dat het gevoel ontstaat dat er gewoon bedragen over de schutting worden gegooid! Draagvlak creëren is cruciaal en dat vraagt om een helder beleid!

Het college staat open voor het schrappen van taken. Waar moeten we dan zoal aan denken en in hoeverre leidt dat tot extra bezuinigingsmogelijkheden? Wat is precies de rol van de genoemde “vrijdenkers” en wie stelt deze aan?