Betrokken

Betrokken

maandag 13 december 2010

Waddinxveen spuwt haar gal over Gouda


Maandag stond op de voorpagina van de Gouda-bijlage van het AD "Cornelis arrogant en kwetsend, Waddinxveen is woest op burgemeester van Gouda"

In het artikel worden er door raadsleden uit Waddinxveen harde woorden geuit richting onze burgemeester op basis van een lezing die hij onlangs heeft gehouden voor de Goudse Business Club.

Een saillant punt bij dit gebeuren is dat geen enkele bestuurder vanuit Waddinxveen op deze avond aanwezig was, ofschoon ze wel uitgenodigd waren...
Het heeft de raadsleden blijkbaar niet gehinderd om ferme uitspraken over onze burgemeester te doen. Hij zou bijvoorbeeld gezegd hebben dat Waddinxveen wordt ingelijfd en Waddinxveen een nieuwe wijk van Gouda wordt, waar ze zelf niets meer te zeggen hebben. Ook zou hij als grote broer precies weten wat goed is voor zijn kleine broertje.

Ofschoon ik zelf niet op deze avond aanwezig ben geweest, blijkt uit het presentatie materiaal en uit een schriftelijk reactie van de voorzitter van de Goudse Business Club dat er op deze avond een heel andere geluid door onze burgemeester is vertolkt. Op evenwichtige wijze heeft hij over de positie van Gouda in de regio gesproken, waarbij uiteraard ook diverse ontwikkelingen zijn genoemd en Gouda er geen geheim van maakt dat ze graag een fusie wil met Waddinxveen.

In Gouda gaan we daarbij heel behoedzaam om met dit onderwerp en vanaf het begin hebben we er vanuit Gouda van alles aan gedaan om op evenwichtige wijze het proces van samenwerking en mogelijke een fusie in te gaan. Daarvoor waren ook heldere afspraken vastgelegd in een bestuurlijk convenant in november 2009.

Blijkbaar is er toch een wat andere wind gaan waaien in Waddinxveen en men is daar sinds de verkiezingen een stuk terughoudender geworden en men wil in ieder geval niet fuseren.

Dinsdag (14 december) neemt de provincie een besluit over het al dan niet starten van de ARHI procedure (Wet algemene regels gemeentelijke herindeling).

Wellicht heeft men met deze actie de besluitvorming willen beïnvloeden. Dinsdag zal blijken of dit gelukt is. Mocht de procedure doorgaan, dan volgt er in 2011 een overleg met Gouda en Waddinxveen, gevolgd door een herindelingsontwerp en de zienswijze van de gemeenteraden.

Daarna wordt in 2012 door Provinciale Staten een herindelingsadvies opgesteld en via de minister komt er dan een voorstel richting de Tweede Kamer.

Dit zou dan uiteindelijk kunnen leiden tot een gemeentelijke herindeling per 1 januari 2014.

Of het allemaal zover komt moet nog maar blijken. In ieder geval is het wel raadzaam om de gesprekken met elkaar aan tafel te voeren en niet via ferme taal in de media.
Zorgvuldigheid en respect is toch wel het minste wat we als buren voor elkaar moeten kunnen opbrengen....

5 opmerkingen:

Karel Baarspul zei

Beste Theo,

Het is toch te gek voor woorden dat heel politiek Waddinxveen over Cornelis heenvalt, terwijl niemand vanuit Waddinxveen de presentatie – die zeer objectief en goed doortimmerd was – heeft bijgewoond. Waddinxveen wordt niet ingelijfd of wordt geen wijk. Bedoeld werd dat Waddinxveen niet bang hoeft te zijn om de eigen identiteit te verliezen als er gefuseerd wordt, omdat zelfs in een grote stad iedere wijk haar eigen identiteit kent. M.a.w. Waddinxveen gaat niet ‘op’ in Gouda als ze dat niet wil.

Karel Baarspul
Secretaris Goudse Business Club

Ps
Ons bestuur heeft bestuurders in Waddinxveen tevoren ook uitgenodigd voor wellicht een tegengeluid. Maar, zoals wethouder De Jong het verwoordde tegenover een bestuurslid “wij komen niet want het ligt hier erg gevoelig”. Profetische woorden, blijkbaar.

Anoniem zei

Even een paar kanttekeningen. Allereerst waren er wel Waddinxveners aanwezig bij deze bijeenkomst. Ten tweede: eerst verwijten dat er geen Waddinxvener bij was en vervolgens zeggen dat je er zelf ook niet bij was maar wel je mening ventileren. Wonderlijk!
Ten derde: als je nu al tot 'wijk van' betiteld wordt, wordt je dus wel ingelijfd.
Ten vierde: Gouda is helemaal niet geinteresseerd in de identiteit van Waddinxveen. Deze stad wil alleen maar ruimte om te bouwen (en daarvoor hebben ze al regelmatig grond van Waddinxveen ingepikt) en ons goed draaiende distripark om de kas te spekken.

Theo Krins zei

Beste "Anoniem",

- In mijn bijdrage meld ik de afwezigheid van BESTUURDERS uit Waddinxveen en het kan inderdaad zo zijn dat er wel andere mensen uit Waddinxveen waren.
- Mijn mening heb ik - zoals duidelijk vermeld - gebaseerd op het materiaal dat de burgemeester heeft gebruikt en de reactie van de Goudse Business Club. Dat lijkt me toch niet zo wonderlijk.
- uw opmerking over de betiteling en identiteit laat ik voor uw rekening. Gouda gaat zorgvuldig met het proces om en als u op onderbouwde wijze kunt aangeven dat dit niet het geval is, dan verneem ik dat graag.

WH Kolkman zei

OK, als Gouda en Waddinxveen zijn dus aan het speeddaten, W'veen wordt hier niet erg gelukkig van, zoals blijkt uit de reacties.

Lijkt me niet geheel onwaarschijnlijk gezien de duidelijke verschillen tussen de 2 partners.

Natuurlijk helpt een zorgvuldig process (olv van Ma/Tante de Provincie), maar als dit leidt tot de perceptie van een gedwongen (uit)huwelijken, lost dat waarschijnlijk weinig op.

Kortom, Gouda zal zich weer van zijn beste kant moeten laten zien, en een duidelijke win-win, vooral ook voor W'veen, moeten creeeren, en miscchien moet Pa/Ma de bruidschat wel aantrekkelijker maken.

Voor een gelukkige huwelijk moet de liefde/interesse immers van 2 kanten komen!

Ben van Bommel zei

Karel Baarspul heeft gelijk. Elke wijk/buurt heeft zijn eigen identiteit.

Maar ik ben niet zo in de ‘Warh’ als de meesten bij gemeente en raad.
Ook de Waddinxveners zien de fixatie in Gouda op het centrum/binnenstad.