donderdag 30 juni 2016

VVD stapt uit coalitie


Vandaag bereikte ons het bericht dat de VVD uit de coalitie is gestapt.

Op de website van de VVD staat het volgende persbericht:

"De fractie van de VVD heeft na rijp beraad besloten uit de coalitie te stappen. De aanleiding is de motie "instandhouding opvoedrelaties" van 22 juni j.l. die door enkele coalitiepartijen (PvdA en Gouda Positief, tk) gesteund is in de wetenschap dat de inhoud onuitvoerbaar was.
Met de coalitiepartners was afgesproken dat we moties niet zouden steunen die door de wethouder afgeraden werden zoals in dit geval vanwege de onuitvoerbaarheid. Hierdoor ziet de VVD geen constructieve samenwerking met deze partijen voor de resterende periode.

De VVD beseft dat dit voor Gouda een ingrijpend besluit is en de VVD betreurt dit. De VVD is van mening dat wethouder Laura Werger op uitstekende wijze haar portefeuille vorm en inhoud geeft, in het belang van de stad en met respect voor de verschillen tussen de coalitiepartners."

Officiële reactie  D66, PvdA, GoPo en GL op vertrek VVD-fractie uit coalitie Gouda

“Vandaag heeft de VVD-fractie besloten uit de Goudse coalitie te stappen. De coalitiepartners D66, PvdA, GoPo en GL zijn verbaasd over deze onverwachte stap.
Woordvoerder Thierry van Vugt: “Afgelopen twee jaar is het coalitieakkoord ‘Gouda daagt uit!’, waaraan ook de VVD-fractie zich gecommitteerd heeft, met verve uitgevoerd. Op veel terreinen zijn de afgesproken doelen al gerealiseerd. Denk aan de financiële positie van de gemeente die aanzienlijk verbeterd is, de decentralisaties in het sociaal domein die goed zijn ingeregeld, een economie die aantrekt, zichtbare investeringen in de aantrekkingskracht van de (binnen)stad en meer. Er wordt bovendien binnenkort in de raad gesproken over voor de VVD-fractie herkenbare punten zoals lastenverlichting, extra middelen voor veiligheid en leefbaarheid, een extra impuls voor economie en acquisitie en bijvoorbeeld een verlaging van eigen bijdragen (voor m.n. middeninkomens) in de zorg. Natuurlijk zijn er spanningen in een brede coalitie. Maar deze stap van de VVD-fractie is, zeker ook op dit moment, erg vergaand. In die zin komt het vertrek van de VVD-fractie als een verrassing.
De fracties van D66, PvdA, GoPo en GL beraden zich nu in gezamenlijkheid op wat de gevolgen zijn van de ontstane situatie. Van Vugt: “Het is van het belang dat de stad bestuurd wordt. De onzekerheid die de VVD-fractie nu creëert, willen we zo snel mogelijk beëindigen in het belang van onze stad. Het dagelijks bestuur van de stad zal gewoon behartigd worden door het college; we gaan er vanuit dat de VVD-fractie verantwoordelijkheid neemt om komende periode de continuïteit op belangrijke zaken voor de stad te borgen.”

Hoe nu verder

Er breken nu onzekere tijden in de Goudse politiek. De komende tijd zal duidelijk worden in hoeverre de VVD nog bereid is het college te ondersteunen. Het is  ook mogelijk dat de huidige coalitie partijen gaan proberen een of meerdere andere partijen aan de coalitie toe te voegen.

Volgende week woensdag is de start van het reces, maar het is de vraag of het een rustige zomer gaat worden in Gouda….

Laatste nieuws

zaterdag 25 juni 2016

Coördinator nodig bij inbraakpreventie

Gemeente verstrekt tijdelijk subsidie voor hang- en sluitwerk


Het college van Burgemeester en Wethouders heeft op 21 juni jl. besloten om tijdelijk een subsidieregeling in te voeren voor hang- en sluitwerk.

Regelmatig ben ik kritisch over het veiligheidsbeleid in Gouda maar ik vind het een prima initiatief om inwoners te stimuleren daadwerkelijk iets te gaan doen aan inbraakpreventie.
Hoewel de laatste tijd steeds meer mensen de beveiliging van hun woningen heeft verbeterd blijkt in de praktijk het vaak toch noodzakelijk om hang- en sluitwerk (deels) te vervangen.

Mede op verzoek van onze fractie gaat het om een ruime toepassing: de subsidie wordt verstrekt voor aanschaf van zaken als hang- en sluitwerk (SKG sloten, cilindertrekbeveiliging, raamboompjes, kierstandhouders, carrièrestangen, Secu-strips), camera's, rolluiken etc. 
Doelstelling is dat door toepassing van deze zaken minder eenvoudig kan worden ingebroken en zo het aantal inbraken afneemt.

Specifieke buurten

De subsidie wordt in eerste instantie verstrekt voor zogenaamde "hofspot-buurten": Korte Akkeren Oud, Polderbuurt, Lustenbuurt, Slagenbuurt en Kort Haarlem.
Mochten er onvoldoende aanvragen uit deze buurten komen, dan kunnen ook andere inwoners uit Gouda deze subsidie aanvragen.


Gecertificeerd bedrijf

Om voor subsidie in aanmerking te komen moet het hang- en sluitwerk worden geplaatst door een PKVW gecertificeerd bedrijf (Politiekeurmerk Veilig Wonen)
De subsidie bedraagt 50% van de kosten van aanschaf en aanbrengen met een maximum van € 250,- per woning. Het totaal beschikbare bedrag is € 100.000,- , zodat 400 woningen subsidie kunnen aanvragen.

Coördinator

De ervaring heeft mij geleerd dat bewoners vaak niet zo snel daadwerkelijk het besluit nemen om beveiliging daadwerkelijk te gaan regelen. Ik pleit er daarom voor dat er per straat een coördinator (vrijwilliger) wordt gezocht die zo'n project begeleidt, zodat er niet alleen mogelijk een collectief voordeel kan worden gerealiseerd naast de subsidie, maar ook dat het daadwerkelijk van de grond komt. Zelf heb ik hiermee inmiddels goede ervaringen opgedaan.

Het zou goed zijn als er vanuit de gemeente vinger aan de pols wordt gehouden (wat zou kunnen via het nieuwe initiatief Buurt Bestuurt) zodat zo'n coördinator daadwerkelijk in de hotspot buurten wordt gevonden. Via de coördinator kan dan (indien gewenst) de voortgang worden besproken. 
In combinatie met de subsidie moet het toch mogelijk zijn om in Gouda een flink aantal woningen beter te beveiligen en zo het aantal inbraken te verlagen.


Nextdoor

Naast de belangrijke rol van de coördinator is het ook nuttig om als bewoners deel te gaan nemen aan Nextdoor. Je kunt dan met elkaar contact onderhouden, veiligheidsissues delen en bijvoorbeeld ook surveillance in de straat of buurt afspreken. In korte tijd is deze app. - ook in Gouda - erg populair geworden en ik heb er zelf ook goede ervaringen mee. 
Eventueel kan ook gekozen worden voor de app Veiligebuurt.

Meer subsidie

Het college doet een mooie geste richting een (deel van de) bewoners. Laat dit concreet een bijdrage mogen leveren aan het terugdringen van het zeer hoge aantal inbraken. Mocht de pot snel leegraken, dan moet er maar extra geld worden vrijgemaakt, want we moeten met elkaar het aantal inbraken omlaag zien te krijgen, ook buiten de hotspots! We lopen namelijk het risico dat door deze maatregelen er elders nieuwe hotspots ontstaan, dus het college doet er goed aan vast wat extra gelden te reserveren.

Uiteindelijk is er uiteraard meer nodig dan alleen deze preventieve maatregelen, maar het is wel een belangrijk deel van de oplossing. Aan de slag dus!

zaterdag 18 juni 2016

Stortbui bij Gouda

“Stortbui nabij Gouda” (Willem Roelofs)

Deze week had ik het voorrecht om een schilderij van Willem Roelofs te mogen onthullen in Museum GoudA. 
Een hartelijke felicitatie aan dit museum en aan directeur Gerard de Kleijn in bijzonder, met deze prachtige nieuwe aanwinst!


Willem Roelofs is op 10 maart 1822 in Amsterdam geboren en overleed op 75-jarig leeftijd in Berchem.

Roelofs was één van de voorlopers van de Nederlandse vernieuwing in de schilderkunst, na het romantische Classicisme uit het begin van de 19e eeuw, naar de Haagse School toe. Maar hij was niet alleen schilder, hij tekende ook en maakte aquarellen, etsen en lithografieën.


Mesdag

In 1847 verliet hij vrij plotseling Den Haag en ging in Brussel wonen; hij bleef er tot in 1887. Van 1866 tot 1869 leidde hij daar Hendrik Willem Mesdag op, die zou uitgroeien tot een van de grootmeesters van de Haagse School.

Vanaf 1856 bracht Willem Roelofs regelmatig de zomers door in Nederland, o.a. in t Gooi, de Vecht, Noorden, Kortehoef, Loosdrecht, Meerkerk, Gouda, Reeuwijk, en Leidschendam. Hij zocht én vond niet eerder vastgelegde landschappen.


Landschappen

Vooral deze landschappen, met hoge wolkenluchten, stemmige waterpartijen en bevolkt met vee, zijn typerend voor hem.

Het schilderij “Stortbui nabij Gouda” is zo’n mooi landschap en
past helemaal bij Gouda, gelegen middenin het Groene hart.


Het moment is heel mooi getroffen, het begint te gieten, de boeren zijn nog druk met de melk  (eigenlijk twee blauwe kwast streken)
Maar de dreiging is aanwezig.

Schilderijen van een landschap kunnen heel statisch zijn, maar in dit werk zit een fraaie dynamiek en blijft daardoor ook boeien.


De foto's zijn gemaakt door Frits Muller (Museum GoudA)

zaterdag 11 juni 2016

Marokkaanse jongens misdragen zich opnieuw

In Gouda wordt al jaren stevig ingezet op het gebied van veiligheid en met name rond de harde kern van Marokkaans Nederlandse jongeren (Top-60), vooral jongens, wordt er van alles gedaan om het wangedrag te beteugelen.

Inbraken

Toch lijkt het vaak dweilen met de kraan open. Enerzijds wordt er bijvoorbeeld terecht aandacht gevraagd voor het voorkomen van inbraken en zijn steeds meer inwoners overgegaan tot het nemen van extra beveiligingsmaatregelen. Zelf ben ik ook bij zo'n initiatief betrokken en het is goed om het inbrekers niet te makkelijk te maken. 

Anderzijds wordt het bloed onder je nagels weggehaald als je twee Marokkaanse jongeren op de fiets met een breekijzer door een straat ziet rijden, waar ze zojuist (ditmaal tevergeefs) geprobeerd hebben om een raam te forceren. Ook de oproep van de politie om vooral te bellen als je (een) Marokkaanse jongere(n) die je niet kent en zich opvallend gedraagt bij woningen, stemt me niet vrolijk.
De stand van zaken is in ieder geval dat ondanks alle maatregelen en inzet door de politie het aantal inbraken nog altijd niet is afgenomen.

Camera toezicht

We hebben daarnaast ook te maken met hardnekkige overlast, waardoor je geneigd bent om camera toezicht dan maar structureel in te gaan voeren in plaats van voor een beperkte periode.

In de omgeving van de Stadspolderstraat (Goverwelle) is het camera toezicht weer terug en is er zelfs een tijdelijk samenscholingsverbod (tijdens de Ramadan) om de rust in die omgeving weer (enigszins) terug te krijgen.


Spuugincident en krachttermen

Eerder heb ik reeds gemeld dat in Gouda jongens, met een Marokkaans uiterlijk, voorbijgangers onderspuwen uit minachting. Deze week was het raak tijdens een opname van PowNed in Rotterdam. De taal die ze uitsloegen en het gedrag is walgelijk. 

Ook in Gouda lieten jongeren, die wat stem betreft duidelijk tot dezelfde afkomst behoren, zich niet onbetuigd en gebruikte de nodige krachttermen bij een opname door PowNed naar aanleiding van het samenscholingsverbod.

Je kunt van deze omroep vinden wat je wilt, maar zo heb je je niet te gedragen! Het is te makkelijk om dan te roepen dat deze omroep mensen uitdaagt tot dit soort gedrag. Je bent altijd verantwoordelijk voor je eigen gedrag en kan daarvoor niet iemand anders de schuld geven.
Zo is het ook verwerpelijk dat de oudere Marokkaan in de opname over Gouda de schuld bij de politie legt.

Respect

Ik vraag me steeds vaker af wat er nodig is om dit gedrag fundamenteel te veranderen. Prima dat er wordt geroepen om meer ontspanningsmogelijkheden en dat we niet vooral moeten inzetten op repressie, maar ook perspectief moeten bieden. Maar het zal in de gezinnen en daarmee in de samenleving echt anders moeten gaan worden, want het respectloze gedrag van deze groep jongeren is echt onacceptabel. 

Wat mij  betreft moet er meer duidelijkheid komen over de aanpak bij de gezinnen van de notoire overlastgevers en moet alles op alles worden gezet om deze spiraal te doorbreken.
Want als je denkt dat je een bepaalde groep in het gareel hebt gekregen door Werk, Wagen, Wijf en Woning (excuus voor de terminologie), dan staat er weer een nieuwe groep op.

Onorthodoxe aanpak

De burgemeester vraagt om concrete voorbeelden van onorthodoxe aanpak. Wat mij betreft is dit een verdieping van de gezinsaanpak. Het is daarbij belangrijk om ons te realiseren dat het risico op het plegen van delicten zowel kan worden beïnvloed door factoren vanuit de omgeving (zoals delinquente vrienden of gebrekkige opvoedingssituaties) als ook door individuele kenmerken (waaronder persoonlijkheids- en psychische problematiek). Daarnaast is het uit onderzoek gebleken dat wanneer jongeren naar de middelbare school gaan de invloed van ouders duidelijk afneemt en de invloed door leeftijdgenoten toeneemt. Geen verrassende constateringen, maar wel van belang om mee te nemen in de integrale aanpak.

De komende tijd zal dus wat mij betreft hard moeten worden opgetreden tegen jongeren die zich ernstig misdragen en tegelijk hard moeten worden gewerkt - via een gezinsmanager - aan het begeleiden van gezinnen met probleemjongeren, waarbij ook de scholen actief betrokken worden. 

Want als we het probleem niet aan de bron aanpakken, blijven we in een vicieuze cirkel zitten en is alle aanpak die gericht is op repressie voor een groot deel dweilen met de kraan open.