vrijdag 25 september 2009

Verkering gevraagd tijdens Raadsbijeenkomst

Afgelopen woensdag hadden we een enerverende avond.

We begonnen met een bedrijfsbezoek aan Bunnik's Logistics, vlakbij station Gouda. Dit bedrijf heeft sinds 1994 een Logistiek Diensten Centrum (LDC). Dit centrum maakt het mogelijk dat er grote vrachten worden bezorgd bij het LDC en van daaruit door kleine bestelwagens naar de binnenstad worden gebracht. Naast de presentatie kregen we ook een rondleiding door dit prachtige bedrijf. Voor diverse raadsleden was het plaatsnemen in een grote truck toch wel een hoogtepunt en de claxon klonk veelvuldig over het stille bedrijfsterrein. We blijven toch allemaal kind....

Daarna moesten we met enige spoed naar de Antwerpseweg, alwaar onze raadsbijeenkomst van start ging met een presentatie van Binnenstadservice.nl.

Dit is een stichting die als servicepunt voor ondernemers fungeert en met schone vervoermiddelen goederen vanuit een centraal punt naar het centrum van de stad vervoert. Het lijkt dus erg op het LDC in Gouda. Het gaat hier echter om een stichting en er wordt gewerkt met mensen die bij WSW (Wet Sociale Werkvoorziening) werkzaam zijn of werkloos zijn. Firma Bunnik zat in de zaal en gaf direct aan dit een prachtig initiatief te vinden en graag samen te willen werken met deze stichting. Zo bloeide er die avond spontaan iets heel moois op! Ik ben heel benieuwd hoe dit verder vorm gaat krijgen.

Het was echt een avond van de presentaties, want de avond werd vervolgd met een presentatie over de (on)mogelijkheden van een 30km-zone. De presentatie werd verzorgd door het Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid Zuid-Holland. Een deel van de Raad wil namelijk van de singels, met name de Kattensingel, een 30km-zone maken, liefst per direct, zonder (noemenswaardige) aanpassingen aan de weg. In de presentatie werd ons duidelijk gemaakt hoe dat precies kan en we zullen nu een standpunt moeten gaan innemen. Hierbij zullen verschillende zaken moeten worden afgewogen: wensen van de bewoners, doorstroming moet niet teveel worden belemmerd, verkeersveiligheid en het feit dat combinatie met ontsluiting via Zuid-Westelijke Randweg als alternatief nog niet mogelijk is.

Ook de Spoorzone kwam nog aan bod, waarbij we aangaven het jammer te vinden dat het plan steeds minder ambitieus wordt, maar begrijpen dat het financieel wel haalbaar moet zijn. Diverse fracties hebben nog aarzelingen en de notitie kan daarom niet als hamerstuk naar de Raad. We willen van de wethouder ook een nieuwe schets krijgen hoe het er nu uit zal gaan zien, aangezien er nogal wat wijzigingen zijn.

De raadsbijeenkomst werd afgesloten met het onderwerp: Presentatie Dag van de Wijken.

Op 2 oktober is er voor de raadsleden in het kader van de wijkaanpak een Dag van de Wijken waarop we nader kunnen kennismaken met de wijken in Gouda. Deze zullen ons met allerlei ontwikkelingen die plaatsvinden laten kennismaken. We kregen nu vast een voorproefje en wijkteam Bloemendaal verraste ons met een vogelhuisje (voor mussen) en een bloembol (gerelateerd aan de thema's groen en sociale cohesie).

Ook kregen we van de gemeente een samenvatting van wijkanalyses en wijkvisies in het kader van de Wijkaanpak.
Grappig is dat er een foto van winkelcentrum Bloemendaal instaat (in de wijk Plaswijck) staat bij het hoofdstuk over de wijk Bloemendaal. Blijft blijkbaar lastig om een juist zicht op de wijken te hebben...

maandag 21 september 2009

Eén jaar actief als weblogger en woede over rapport koopzondagHet eerste jubileum is een feit: ik ben nu één jaar actief op mijn weblog.

Een jaar geleden besloot ik tijdens alle ophef over Gouda n.a.v. het steekincident bij de Wissel, een weblog te beginnen. Ik vond dat er een genuanceerd verhaal nodig was en ziedaar, het betekende de start van een eigen weblog.

Inmiddels zijn er talloze blogs geschreven en heb ik daar ook erg veel reacties op gehad, meestal positief, soms kritisch.
Volgens een Goudse journalist is mijn weblog erg braaf, maar daar wordt door de lezers soms toch anders over gedacht.
Laat ik in dezen Jan Hoekema (D66), burgemeester van Wassenaar, citeren: "Een weblog wordt pas echt interessant als je schrijft over dingen waarover je niet behoort te schrijven."
Op die manier ben ik niet bewust bezig geweest, maar het leek er wellicht soms wel een beetje op
Ik herken me meer in Leonard Geluk, ex wethouder (CDA), die zei: "Bij politiek hoort ook dat je nu en dan een steen in de vijver durft te gooien."
En dit heb ik soms inderdaad met mijn weblog gedaan, zoals bij het onderwerp (be)spugen en het deuren van winkels sluiten in de koude winterperiode.

In ieder geval wordt mijn weblog goed bezocht: in een jaar tijd heb ik 13.500 bezoekers gehad!

Het meest gelezen blog is die van de Europese Verkiezingen, waarin ik meldde dat de PVV fictief de grootste partij is Gouda was geworden (http://theokrins.blogspot.com/2009/06/pvv-de-grootste-in-gouda-fors-verlies.html).

De blog die de meeste ophef in de media heeft veroorzaakt ging over het (be)spugen
(http://theokrins.blogspot.com/2009/07/spugen-spuugzat.html).

De blog die de meeste reacties op de site zelf opleverde was een vrij recente bijdrage over de heaters (http://theokrins.blogspot.com/2009/08/heaters-op-terrassen-weer-hot-news.html). Hier reageerde 8 lezers op.

Het grootste compliment die ik kreeg over de weblog vond ik: "Door jouw weblog is de lokale politiek voor mij gaan leven".

Als je een jaar bezig bent geweest met je weblog en ruim 125 blogs hebt geschreven ga je ook terugblikken en vraag je je af hoeveel nut het heeft gehad voor de Goudse politiek en de ChristenUnie in het bijzonder.

Zelf ben ik van mening dat het een steentje bijdraagt aan het dichterbij brengen van de plaatselijke politiek in het algemeen en de activiteiten van de ChristenUnie in het bijzonder.
U denkt daar als lezer misschien net zo of juist heel anders over. Ik zou het leuk vinden als u een reactie mailt of op de weblog plaatst.

Bedankt dat u de moeite neemt om de blogs steeds te lezen, dat geeft mij een stimulans om steeds weer een nieuwe blog te schrijven, en ik hoop dat u dit nog lang zult blijven doen.

Tenslotte nog even een interessant berichtje dat ik maandag oppikte uit de pers:

Woede over CPB-rapport koopzondag
"Detailhandel Nederland verzet zich fel tegen de theorie van het Centraal Planbureau dat winkelopening op zondag leidt tot drank- en drugsmisbruik onder gelovigen. Het rapport meldt dat dit in bepaalde Amerikaanse staten is gebeurd. Dit leidde tot een terugloop van het kerkbezoek en legere collectezakjes. Detailhandel Nederland is woedend over deze vergelijking en vindt de aannames veel te vaag. Dinsdag debatteert de Tweede Kamer over dit onderwerp."

Nu vindt ik de koppeling tussen drank- en drugsmisbruik wel erg ver gezocht, al vind ik het goed dat we ons blijven bezinnen op het onderwerp koopzondag. De ChristenUnie streeft naar zo min mogelijk koopzondagen en is blij dat er in Gouda tot op heden slechts een heel beperkte openstelling geregeld is, waarbij zowel principiële als zakelijke argumenten een rol spelen, omdat de koopzondag de kleine zelfstandige vaak dupeert.

zaterdag 19 september 2009

Extreem rechts scoort niet in Gouda


Vanavond was dan eindelijk de met nogal wat ophef aangekondigde “stadswandeling”. Het burgerinitiatief Gouda’s Glorie organiseerde deze avond. Men gaf aan wel een paar honderd mensen te verwachten. Er werd zelfs rekening gehouden met een tegendemonstratie. Uit veiligheidsredenen werd de route verlegd en was er veel politie op de been.

Gelukkig laten de Gouwenaren zich niet gek maken en hebben ze geen behoefte aan een ongenuanceerde benadering van Gouda’s Glorie. Resultaat was dat er niet meer dan 40 wandelaars waren, van wie er volgens diverse waarnemers niet meer dan twee uit Gouda kwamen.
Eén van de voormannen van Gouda’s Glorie hield een voorspelbaar verhaal over de veiligheidssituatie in Gouda en wat daar allemaal aan mis is in zijn ogen en hoe fout de burgemeester wel is, maar gaf daarbij blijk totaal niet op de hoogte te zijn van wat er werkelijk allemaal in Gouda gebeurt op het gebied van veiligheid en hij kwam ook niet met constructieve ideeën.

Burgemeester Cornelis zei terecht vanmorgen op Radio 1:"We werken keihard aan de veiligheid in Gouda. We hebben ook reeks van maatregelen genomen. Ik hoor van meneer Visser (Peter Visser is de hoofdorganisator, tk) geen constructieve voorstellen. Trouwens, wel fijn dat mensen van buiten Gouda zich ook om de stad bekommeren.”
De plaatselijke correspondent in Gouda van het Reformatorisch Dagblad meldt dat volgens medeorganisator Folrens van der Kooij, hij was ook betrokken bij eerdere demonstraties in Maastricht en Tilburg, er zo weinig deelnemers waren, omdat veel mensen bang waren mee te lopen vanwege de van tevoren geuite bedreigingen. „We zijn nogal in een kwaad daglicht gezet, mede door de gemeente Gouda. Ik ben lid van de rechts radicale vereniging Voorpost, daar kom ik rond voor uit, maar vele anderen van de organisatie van Gouda’s Glorie niet.”
Opvallend was echter dat na afloop van de wandeltocht op Klein Amerika driftig krantjes van Voorpost werden uitgedeeld…
Al met al heeft de wandeltocht niet veel meer dan een kleine rimpeling in de vijver van onze veelkleurige stad veroorzaakt en ben ik blij dat we in Gouda met elkaar ons inzetten voor een veilig en prettig leefbare stad. Een stad waar met elkaar trots op zijn.

donderdag 17 september 2009

Gaat premier Balkenende naar Brussel?


Vandaag veel aandacht voor de Algemene Beschouwingen in de 2e Kamer en tegelijkertijd komt er - o.a. via mijn zakelijke mail - steeds meer informatie binnen waaruit duidelijk gaat worden wat er de komende periode op stapel staat.

De maatregelen zijn ook voor Gouda van belang, aangezien op het gebied van o.a. zorg en welzijn nog wel het nodige zal gaan gebeuren en verder is al aangekondigd dat de algemene uitkering wordt verlaagd. Al met al worden het financieel spannende jaren voor de Nederlandse gemeenten.

Premier Balkenende leek vandaag opvallend afwezig en miste soms duidelijk de clou van de vragen en opmerkingen. Zou hij wellicht toch wat in verwarring zijn gebracht door alle geruchten dat hij binnenkort naar Brussel gaat om de eerste vaste voorzitter te worden van de Europese Raad van regeringsleiders?http://www.telegraaf.nl/binnenland/4856350/__Balkenende_blij_verrast_door_Wilders__.html?p=21,1

dinsdag 15 september 2009

Gouda worstelt met Van Dale

Het Doelengebouw


Afgelopen week stond Gouda op een zeer positieve wijze in het nieuws: Gouda Culinair en de Open Monumenten Dag waren beiden enorm geslaagd. Zelf ben ik zaterdag ook wat monumenten gaan bezichtigen en ik heb me opnieuw verbaasd over de prachtige monumenten in onze stad. Persoonlijk vond ik Het Doelengebouw en het buitenmuurwerk en keldergewelven van het kasteel van de Heren van Blois het meest bijzonder. Ook het uitzicht vanuit de nok van de Molen ’t Slot was prachtig. Nog nooit had ik de volle lengte van de St.-Janskerk vanaf die kant zo kunnen zien.
Deze week kwam Gouda opnieuw in het nieuws doordat taalpurist Paul de Corte uit het Belgische Brugge zich stoort aan het feit dat al jaren woorden ontbreken in de Dikke van Dale. Zijn laatste ergernis is het ontbreken van woorden als Gouda en Goudakaas.
In het AD zegt hij ,,Tot mijn verbazing merk ik dat deze woorden niet zijn opgenomen in Van Dale, terwijl Gouda op internet vijf miljoen hits heeft en Goudakaas toch nog vierduizend.'' Zijn voornaamste argument luidt dat Gouda als kaassoort bovenaan prijkt in de klassering van Nederlands meest gekende kazen.
,,Des te vreemder,'' zo vindt De Corte, ,,is dat woorden als Edammer, Leerdammer en Maasdammer wel een vermelding hebben, weliswaar met kleine letter, maar toch.“ ,,Nog straffer is dat Gouda wel vermeld staat onder het trefwoord kaasstad.''
Verder merkt hij op: ,,Ik liep vandaag even de Delhaize (Belgische supermarktketen) binnen en telde er een twintigtal soorten met de benamingen gouda, goudakaas of Belgische gouda. Van piepjonge tot stokoude varianten. De benaming Gouda is immers niet beschermd en iedereen kan ze gebruiken.''

Met buitengewone belangstelling heb ik dit interview gelezen, aangezien ik juist de laatste weken een pleidooi heb gevoerd voor het meer op de kaart zetten van Gouda en dat onze Goudse kaas daarbij een prima inzet is. Tijdens de campagne voor de Euroverkiezingen heeft de CDA Europarlementariër Esther de Lange toegezegd zich hard te zullen maken om tot een betere bescherming van Goudse kaas in Europa te komen. Prima zaak en met Van Dale zal het ook wel een keer goedkomen, maar er is meer nodig. Ook wij zullen in Gouda aan de bak moeten om onze iconen (vooral kaas en St.-Janskerk) meer te promoten en daarmee onze stad nog meer aantrekkingskracht te laten krijgen voor toeristen. Dat komt ook onze middenstand ten goede.

vrijdag 11 september 2009

"Veiligheid wordt hét verkiezingsonderwerp !"


Deze week was er een Flitscongres Veiligheid in Utrecht, welke door het VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) is georganiseerd.

Het korte congres ging over actuele ontwikkelingen op het gebied van veiligheid en we werden geïnformeerd over de resultaten van een onderzoek onder alle gemeenten naar de belangrijkste veiligheidsprioriteiten. Vier onderwerpen werden op basis daarvan nader met elkaar besproken:
- de aanpak van overlast en verloedering;
- de openbare orde bevoegdheden van de burgemeester;
- gemeentelijke handhaving en de relatie met de politiecapaciteit;
- de veiligheidsregio’s.

Verder ondertekende de minister van Binnenlandse Zaken en vertegenwoordigers van veertig gemeenten (w.o. burgemeester Cornelis) een manifest tegen overlast en verloedering.


Sjaak van der Tak (burgemeester Westland) opende het congres met een aantal prikkelende uitspraken:
"Veiligheid is voor gemeenteraden en colleges van B&W topprioriteit"
"Het veiligheidsbeleid staat op een kruispunt. Gaan we voort op de ingeslagen weg en maken we Nederland nog veiliger of zien we ons gedwongen een pas op de plaats te maken omdat de middelen (o.a. voldoende politie, tk) ontbreken?"
"Openbare orde en veiligheid is één van de pijlers van de lokale democratie. Het zal ook bij de komende gemeenteraadsverkiezingen één van de , zo niet het belangrijkste, onderwerp zijn."

Er kwam nog heel veel meer aan de orde op dit congres. Wat mij wel duidelijk werd (of eigenlijk al was) is, dat voor de burgers veiligheid hét punt wordt waarop ze haar partijkeuze zal baseren tijdens de komende verkiezingen. Dat zal ook wel de reden zijn waarom Trots op Nederland voornemens is om in Gouda mee te gaan doen.

Ofschoon ik het ermee eens ben dat dit onderwerp heel belangrijk is, zullen we met elkaar toch ons best moeten gaan doen om ook voor andere onderwerpen voldoende aandacht te krijgen. Juist op basis van die onderwerpen valt ook echt iets te kiezen. Veiligheid is een onderwerp waar de meeste partijen het op grote lijnen wel over eens zijn, daar zit weinig onderscheid.

Nog even wil ik terugkomen op het congres, aangezien er nog een paar interessante opmerkingen werden gemaakt:
- De politie is een onmisbare partner om de veiligheid te vergroten. De burger wil daarbij wel dat die politie in de buurten verankerd is en zichtbaar is op straat. De politie moet niet op afstand staan. Zichtbaarheid betekent: niet in de auto, maar op de fiets of lopend.
- Veiligheid neemt meer toe met voldoende verlichting dan met meer camera's.
- Mensen die 's-avonds regelmatig over straat gaan voelen zich veiliger dan mensen die iedere avond voor de buis zitten.
- Als je maatregelen neemt, communiceer daar dan helder over en blijf ook toetsen bij de bevolking of het leidt tot het gewenste effect.

Nog één punt wil ik noemen, aangezien de ChristenUnie hier enige tijd geleden ook nadrukkelijk op heeft gewezen: veiligheid heeft ook te maken met de fysieke omgeving en hoe je reageert op meldingen. Zorg voor goede, passende woningen en voorkom zwerfvuil en smerige buurten. Als er gemeld wordt, geef daar direct een vervolg op en meldt ook terug, zodat de burger weet dat hij/zij melden zin heeft. Dat bevordert het veiligheidsgevoel.

Al met al was het een leerzaam congres en zal ik me (namens de ChristenUnie) blijven inzetten om in Gouda op het gebied van veiligheid een nuttige bijdrage te leveren.

Gouda veilig, dat wil toch iedereen?!

dinsdag 8 september 2009

Raadsel rond carillon stadhuis van Gouda opgelost!


Enige tijd geleden werd ik door Ben van Bommel (voormalig voorzitter van wijkteam Korte Akkeren) benaderd met de vraag of ik wist wie het vijftonige deuntje van het carillon aan de zijkant van het stadhuis heeft gecomponeerd.
Ik heb dat vervolgens opgepakt, maar kon helaas niet achterhalen wie dat was.
Ben is vervolgens zelf gaan speuren en heeft het antwoord via iemand gevonden.

De componiste is Maria Blom. Zij is oud stadsbeiaardier in Gouda. Zij heeft van 1943 tot 1985 het carillon van de St.-Janskerk bespeeld. Hiermee was zij de eerste vrouw in Nederland die van beiaardspel haar beroep gemaakt had!
Andrea Olieman vond haar naam in de muziekaantekeningen van het stadsarchief. Zij wist ook dat het tijdschrift 'De Tidinge' van de oudheidkundige Vereniging "Die Goude" over Maria Blom een artikel heeft gepubliceerd, dat door de bekende archivaris van de St.-Janskerk, Henny van Dolder-de Wit, is geschreven.

Het melodietje is volgens wethouder Arnout Menkveld een parafrase op de slotakkoorden van de bekende negende symfonie van Beethoven: "Alle Menschen werden Brüder".

Het carillon is destijds geschonken door Geert Bouwmeester sr., oprichter van "De Goudse Verzekeringen", waar ik zelf nog enige jaren werkzaam ben geweest.

vrijdag 4 september 2009

Gemeente Gouda start met inzameling plastic


"Vanaf november kunnen inwoners van Gouda het milieu een handje helpen door plastic verpakkingen apart te houden. Cyclus komt dan één keer per maand langs om het plastic op te halen. In oktober krijgen inwoners een brief met meer informatie en speciale plastic inzamelingszakken. De maand erop wordt plastic voor het eerst opgehaald."

Met deze aanhef in een persbericht van de gemeente Gouda worden we op de hoogte gesteld van een nieuw initiatief in Gouda. Plastic kan worden hergebruikt en op deze manier werken we met elkaar in Gouda aan een beter milieu.
Het gaat om een proef van drie jaar en dan wordt geëvalueerd hoe succesvol dit initiatief is.

Beste inzamelingsmethode?
Cyclus heeft voor Gouda en de overige 14 regiogemeenten bekeken welke inzamelingsmethode het beste is. Voor de komende drie jaar is dat ophalen. Wel wordt gekeken wat de ervaringen zijn en welke verbeteringen mogelijk zijn. Bijvoorbeeld het verhogen van de ophaalfrequentie of het plaatsen van mini- of verzamelcontainers. De kosten voor het inzamelen worden betaald uit het landelijke budget van Nedvang. Na deze periode wordt de definitieve wijze van inzamelen gekozen na de landelijke evaluatie. Alternatieven zijn dan bijvoorbeeld ondergrondse afvalcontainers.

Bij dit initiatief heb ik echter wel zo mijn gedachten:
1. Waar ligt nu met elkaar de focus: op het verzamelen van afval of op het gebruik van plastic? We gebruiken enorm veel plastic en het zou goed zijn als leveranciers dat gaan terugdringen, dan doen we iets aan de “bron”.

2. Waarom krijgen de bewoners plastic inzamelingszakken en wordt niet direct – net zoals in het buitenland – bij de containers voor glas en papier een extra (ondergrondse) afvalcontainer geplaatst. Dat scheelt weer een hoop extra zakken en het bespaart Cyclus ook tijd en daarmee geld. Volgens Cyclus is het ophalen op dit moment de beste methode, maar ik vraag me af waar dat op is gebaseerd. Het buitenland kiest toch ook niet zomaar voor centrale verzamelplaatsen.

3. In Elmina (Ghana) geven ze kinderen die plastic flessen inleveren een kleine vergoeding. Dat maakt hen milieu bewust. Lijkt me aardig als Cyclus dat op haar verzameldepot aan de Goudkade ook gaat doen, als daar door kinderen flessen (zonder statiegeld) e.d. worden ingeleverd.

Kortom, prima initiatief, maar voor wat betreft de uitvoering en het plastic gebruik kunnen we nog wel wat extra stappen maken. Al zal rond het gebruik, Gouda geen nieuwe trend kunnen zetten, daar zullen ook landelijke maatregelen voor nodig zijn.

Om welk plastics gaat het?
Het gaat bijvoorbeeld om de volgende soorten plastic: draagtassen, verpakkingsmateriaal, bekertjes, boterkuipjes, deksels en (frisdrank)flessen zonder statiegeld.