zaterdag 27 december 2014

Kerst Wandel Theater 2014

Wijkgemeente De Oostpoort organiseerde evenals vorig jaar op Kerstavond (24 december) in Gouda Goverwelle een KerstWandelTheater. Hieraan namen zo'n 3.000 mensen deel. De route was ditmaal anders en ook waren er nieuwe scènes!
Je moest soms wat geduld hebben, maar het was opnieuw de moeite waard.
Het is mooi om te zien en te ervaren dat de kerstboodschap op zo'n zichtbare en aansprekende wijze wordt gebracht.

Hieronder een beeldverslag:


Start bij De Oostpoort met een lange wachtrij

Onderweg worden we bemoedidgd
Jozef is verward en wil in stilte weglopen omdat Maria zwanger is zonder zijn toedoen. Maar in een droom laat een engel duidelijk zien aan Jozef dat hij bij Maria moet blijven, omdat ze zwanger is door de Heilige Geest

Opvallende lichtbakenJozef en Maria moeten op reis omdat er een volkstelling is


OUD: het kerstverhaal van ruim 2000 jaar geledenNIEUW: Geloof, Hoop en Liefde voor ons allemaal in 2015
De herders in het veld mogen als eerste op bezoek bij het Koningskind


Een gastvrije herberg...


Teksten vanuit de realiteit en nood in dit leven
Engelendans vol hoop vanuit het lied "Immanuel" (God met ons)


De Romeinse volkstellingDe wijzen uit het oosten hebben een speciale ster gezien en weten dat nu de Koning van de Joden is geboren.De ontmoeting: bent u er klaar voor de Koning te ontmoeten?

De kerststal waar het kind Jezus te vinden is. Hij is geboren en Hij brengt echte vrede.


Engelen wijzen ons de weg 

Eindpunt is weer bij De Oostpoort

woensdag 24 december 2014

Gouda bij KunstlichtTijdens het reces heb ik gelukkig tijd wat ontspanning en op 23 december ben ik 's-avonds naar de Museumhaven en het stadhuis geweest om te genieten van deze sfeervol verlichte locaties.

Van 21 t/m 28 december is het stadhuis iedere dag van 17.00 - 23.00 uur verlicht door statische en bewegende projecties, waarbij vooral de voorzijde prachtig is verlicht. Samen met de muziek die je hoort geeft het een heel aparte sfeer.

Jammer is alleen dat er verder een wat doodse sfeer hangt, mede doordat de ijsbaan nog niet open is, terwijl deze locatie zoveel mogelijkheden biedt. Al jaren hoop ik dat er een leuke, aansprekende kerstmarkt komt met een sfeervolle aankleding. Wellicht dat dit nieuwe college die handschoen (financieel) oppakt....

Ik wens u allemaal gezellige en inspirerende kerstdagen toe!!