zaterdag 24 augustus 2013

Onrust in Gouda over hotelsDe laatste weken worden we bijna overspoeld met nieuwsberichten over de mogelijke komst van diverse hotels in Gouda en dat levert - terecht - de nodige onrust op. 

De bestaande hotels moeten keihard werken om hun hoofd boven water te houden en het lijkt erop dat nu zonder een onderliggende actuele visie er allerlei besluiten gaan worden genomen, waardoor er mogelijk op termijn geen enkel hotel in de Goudse binnenstad meer aanwezig is.

Bestaande hotels

Op dit moment heeft Gouda drie hotels in de binnenstad: het in 2012 geopende Best Western Hotel (101 kamers), De Keizerskroon (10 kamers), De Utrechtsche Dom (14 kamers) en bij de A12 Campanile Hotel (77 kamers).

Nieuwe hotels

Nu zijn er plannen voor de volgende hotels: 5 sterren hotel in het voormalig Weeshuis (nu bibliotheek) met 45 kamers (dit is nog een niet bevestigd bericht, volgende week komt meer duidelijkheid), Van der Valk in de Goudse Poort (150 kamers) en een hotel bij het NS-station Gouda met 93 kamers.

Past bij streven naar 1 miljoen bezoekers

De vraag die zich voordoet bij deze plannen is of er voldoende vraag is om zoveel initiatieven tegelijk toe te juichen.
Volgens Koninklijke Horeca Nederland passen deze initiatieven in het streven van Gouda om jaarlijks 1 miljoen bezoekers te trekken en mensen langer vast te houden. Verder is het volgens hen ook aantrekkelijk voor bedrijven die zich hier mogelijk willen vestigen.

Nu al te lage bezetting

Er is echter ook een andere kant aan dit verhaal! Hotels hebben een minimale bezettingsgraad nodig om te kunnen bestaan en dat ligt op zo’n 70% van de beschikbare capaciteit. Op dit moment wordt dat niet gehaald. Het ligt nu meer tussen de 40 en 55%, waarbij ook nog eens de gemiddelde kamerprijs een dalende trend heeft. Datzelfde geldt ook voor vergadermarkt.

Als er concurrentie bijkomt werkt dat altijd kannibaliserend, dat gebeurde ook toen het Best Western Hotel er kwam.
De bestaande hotels hebben nu geen extra marge, dus bij vestiging van nieuwe hotels dreigt direct faillissement. Adhoc (makelaar) die voor de locatie bij het station bemiddelt heeft ook uitgesproken dat hij verwacht dat er hotels gaan sneuvelen…


5 sterrenhotel reëel?

Als argument bij het hotel in het voormalig weeshuis kan je aanvoeren dat hier een ander segment wordt bediend, daar het – volgens de geruchten – om een 5 sterren hotel zou gaan. Dit argument lijkt echter vooral bedoeld om zich te kunnen invechten, want Gouda is waarschijnlijk veel te klein voor een dergelijk chique hotel. Deze hotels zie je normaal gesproken alleen in de grote steden.

Het is aannemelijk dat kort na het openen de eigenaar kiest voor teruggaan naar 4 sterren, waardoor hij veel kosten kan besparen, maar wel een directe concurrent wordt van de andere hotels in de binnenstad.

Hotel de Keizerskroon

Horeca structuurvisie     

Begin dit jaar hebben de hoteleigenaars gesproken met de wethouders Van den Akker en Bergman over de ontwikkeling van de hotels in Gouda en de huidige omzetten. 

De eigenaren hebben toen voorgesteld een structuurvisie over de horeca op te stellen, zodat er op basis van gedegen onderzoek kan worden bepaald in hoeverre er behoefte is aan meer hotels en binnen welk tijdsbestek. De wethouders hadden hier naar ik begreep wel oren naar, maar hebben geen harde toezegging gedaan. Betrokkenen hebben daarna nooit meer iets vernomen, alleen berichten uit de pers dat er mogelijk diversel hotels bijkomen.

Ik vind het cruciaal dat deze geactualiseerde visie er wel komt alvorens de gemeenteraad nadere besluiten neemt, want op leegstand en faillissement zit niemand te wachten. Daarbij kan het naar mijn mening natuurlijk nooit de bedoeling zijn dat voor de toeristen in de binnenstad straks geen hotel accommodatie beschikbaar is.

Overaanbod

Gouda moet zich goed realiseren dat een ontwikkeling, in dit geval meer aanbod van hotelbedden, moet aansluiten bij het vraagpotentieel. 

We hebben te maken met een matige economie en een nu al teleurstellende ontwikkeling van het aantal bezoekers die ’s-nachts in Gouda verblijven. Verder zijn onlangs een aantal grote bedrijven uit Gouda weggegaan en aan die trend lijkt geen einde te komen. Daarnaast moeten ook steeds meer bedrijven inkrimpen.

Daarnaast zal een Van der Valk hotel in de Goudse Poort een geduchte concurrent opleveren voor de andere hotels, terwijl het nog maar de vraag is in hoeverre de gasten die daar verblijven de Goudse binnenstad bezoeken. Bij Campanile gaat 80% van de gasten de binnenstad niet in! Dit is een belangrijk issue als je praat over een beleid die het toerisme voor de binnenstad moet versterken…

Hoe nu verder?

Middels vaststelling van het bestemmingsplan in de spoorzone heeft de raad enige tijd geleden reeds ingestemd met het vestigen van een hotel. Voor de andere hotels moet er waarschijnlijk nog een raadsbesluit worden genomen.

Op dit moment vrees ik op termijn vooral veel problemen bij de Goudse (binnenstad) hotels en dat lijkt me niet wenselijk!

Laten we als inzet nemen dat (de ontwikkeling van) het aantal bedrijven in onze stad en de ontwikkeling van (toeristische) activiteiten gelijke tred houden met het aanbod van het aantal bedden.

Wat mij betreft komt daarvoor eerst een actuele structuurvisie en op basis daarvan kunnen we dan verantwoorde besluiten nemen en nemen we geen besluiten op basis van prestige of uit drang om zo snel mogelijk panden een nieuwe bestemming te geven.

maandag 19 augustus 2013

Gouda in de top 3!


We zitten nog volop in het reces, maar er gebeurt genoeg in Gouda. De laatste weken is er nogal wat commotie over de (mogelijke) komst van diverse hotels. Zorgpartners kwam met een stevige boodschap: vier zorgcentra, waaronder Irishof in Goverwelle, gaan de komende jaren dicht en 240 formatieplekken gaan vervallen.

Johan Dijkxhoorn

Afgelopen vrijdag kwam een interessant bericht naar buiten: Johan Dijkxhoorn is met onmiddellijke ingang uit de VVD fractie gestapt en heeft besloten als onafhankelijk lid in de gemeenteraad verder te gaan. Volgens het AD verliep de communicatie met fractievoorzitter Laura Werger niet goed en ervoer hij gebrek aan waardering.
Hij kiest er nu voor om als onafhankelijk lid de belangen van zijn kiezers te blijven behartigen.
Daar kan hij dan heel veel aandacht aan besteden, want in 2010 had hij maar 66 voorkeursstemmen... :-)

3e plaats


We komen door de stap van Johan in Gouda op 13 partijen en stijgen daarmee naar de 3e plaats (info GBG) voor wat betreft het aantal fracties in de gemeenteraad in Nederland.
Het is geen record om trots op te zijn, want het wordt steeds moeilijker om slagvaardig politiek in Gouda te bedrijven.
In maart 2014 mag de kiezer bepalen met hoeveel fracties in Gouda we verder gaan in de gemeenteraad en het is te hopen dat het in ieder minder fracties zullen zijn dan nu.

Franse Alpen

U had verder nog mijn jaarlijkse vakantie foto's tegoed en hierbij een impressie van twee weken vakantie in de buurt van Morzine in de Franse Alpen. Een gebied dat ons uitstekend is bevallen!Meer van Genève


Morzine
Les Lindarets ("geitendorp")koninginnepage


Lac de Montriond


Mont Blanc

YvoireLes Gorges du Pont du Diable
Les Feux du Lac - MontriondGenèveBijna botsing.....
Kathedrale Saint-Pierre
Bugatti Veyron
Ferrari California
dinsdag 13 augustus 2013

Gratis WiFi in centrum Gouda


Afgelopen weken heb ik met mijn gezin mogen geniet van een heerlijke vakantie in de Franse Alpen in de omgeving van Morzine.
Zoals ieder jaar probeer ik tijdens de vakantie ideeën op te doen die nuttig zijn voor Gouda. 
Vooral ons bezoek aan Genève leverde inspiratie op.

Gratis WIFI

In de eerste plaats viel het me op dat de bewegwijzering voor de toerist daar nagenoeg ontbreekt en je dus aangewezen bent op boekjes, kaartjes of....smartphone of iPad.
In het centrum van Genève is namelijk gratis WiFi beschikbaar en dat maakt het aantrekkelijk voor de toeristen om met hun smartphone of iPad mooie plekjes op te zoeken.
Wat mij betreft maakt dit een goede bewegwijzering niet overbodig (niet iedereen heeft een smartphone), maar gratis WiFi is wel een heel mooie aanvulling!

Tiel

In Nederland is inmiddels dit fenomeen ook ontdekt. In Tiel bijvoorbeeld wordt deze maand een glasvezelverbinding aangelegd en gratis WiFi beschikbaar gesteld om het koopcentrum van deze stad aantrekkelijker te maken voor de consumenten. Het netwerk wordt aangelegd door Bullseye Wifi die het als proef gebruikt en een plan heeft om gratis WiFi projecten uit te rollen in de 37 grootste winkelcentra van Nederland. Gouda valt daar helaas niet onder, maar dat moet ons wat mij betreft niet weerhouden om deze mogelijkheid nader te onderzoeken.

Augmented Reality

Als in Gouda gratis WiFi beschikbaar komt kunnen we ook actief gebruik gaan maken van de mogelijkheden die een smartphone en iPad bieden en heel interessant is dan de zgn. Augmented Reality.
Met behulp van deze technologie kan je direct informatie over een gebouw verkrijgen, maar ook op basis van criteria een restaurant selecteren of bijvoorbeeld op zoek gaan naar mogelijkheden voor een rondvaart of (sportieve) activiteit in het Groene Hart.


Promotie Gouda kan beter

Met behulp van gratis WiFi en Augmented Reality kunnen we invulling geven aan de al jaren door de ChristenUnie geuite wens om een integraal aanbod te laten zien aan de toeristen van alle toeristische mogelijkheden in onze stad. Nu hebben we iedere keer discussie over het gefragmenteerde aanbod en wie er nu verantwoordelijk is voor wat. Ondernemers verwachten initiatieven van de gemeente en de gemeente heeft weer bepaalde verwachtingen van de ondernemers.

Het zou een goede zaak zijn als in de komende periode door de ondernemers, cultuur sector en de gemeente deze innovatieve mogelijkheid nader wordt onderzocht, zodat we een forse stap kunnen zetten in het promoten van onze stad! Deze mogelijkheid zal absoluut bijdragen in het streven naar 1 miljoen bezoekers per jaar!