vrijdag 28 mei 2021

Ongenoegen over ontbreken vlag op toren St.-Janskerk


Vanuit de St.-Janskerk zijn we via social media geattendeerd op het feit dat er op Bevrijdingsdag opnieuw geen vlag uithing op deze kerk en dat de gemeente Gouda hiervoor verantwoordelijk is. Naar aanleiding daarvan heeft de fractie van de ChristenUnie een aantal vragen aan het college gesteld. Deze vragen zijn nu beantwoord.

1. In hoeverre klopt het dat de gemeente verantwoordelijk is voor het uithangen van de vlag op de St.-Janskerk?

2. Indien dat zo is: wat is de reden dat op Bevrijdingsdag al meerdere malen de vlag op de St.-Janskerk niet is uitgehangen door de gemeente?

3. Wat gaat de gemeente doen om vanaf nu ervoor te zorgen dat op Bevrijdingsdag en andere belangrijke momenten waarop de vlag wordt uitgehangen, de vlag op de St.-Janskerk wordt uitgehangen?

Antwoorden college

1. De toren van de Sint Janskerk is van de gemeente. Om die reden is het vlaggen van de Sint Janstoren opgenomen in het vlaggenprotocol van de gemeente Gouda. 

In het vlaggenprotocol is vastgelegd waarom de gemeente vlagt, waar, wanneer en met welke vlag. Het vlaggenprotocol is vorig jaar door het college van B en W vastgesteld. Daarvoor gold de uitvoeringsagenda van de afdeling Beheer Openbare Ruimte (voorheen van Cyclus). De uitvoeringsagenda is 1 op 1 overgenomen in het vlaggenprotocol. De afdeling Beheer Openbare Ruimte (BOR) van de gemeente Gouda is verantwoordelijk voor de uitvoering van het vlaggenprotocol en heeft dit uitbesteed aan een externe aannemer.

2. Volgens het vlaggenprotocol van de gemeente Gouda (en voorheen de uitvoeringsagenda van BOR) wordt alleen in de lustrumjaren op 5 mei vanaf de Sint Janstoren gevlagd. In het lustrumjaar 2020 is vanwege corona niet uitgebreid gevlagd.

3. Het vlaggenprotocol wordt dit jaar onder de loep genomen. De wens om ieder jaar op 5 mei vanaf de toren van de Sint Janskerk te vlaggen zal meegenomen worden. Uitbreiding van het vlaggenprotocol kan een verhoging van de uitgaven betekenen.

Eenvoudige oplossing

Het college heeft veel woorden nodig om e.e.a. uit te leggen, maar het is en blijft vreemd dat op basis van het huidige protocol op Bevrijdingsdag de vlag maar 1x per 5 jaar wordt uitgehangen vanaf de toren van de St. Janskerk. 

Ik zou als college snel tot afspraken komen met de kerk zelf en volgens mij kan dan eenvoudig worden geregeld dat ze zelf ieder jaar de vlag uithangen. Probleem opgelost en terechte irritatie ook en tevens geen extra kosten..!

woensdag 19 mei 2021

Theo Krins nieuwe voorzitter van SOG Gouda

v.l.n.r. Scheidend SOG-voorzitter Peter de Heer, nieuwe voorzitter Theo Krins en centrummanager Hans van Aalst 
Foto: Marianka Peters

Vanaf 1 augustus 2021 zal ik de nieuwe voorzitter van SOG Gouda zijn.
 In maart heb ik kenbaar gemaakt niet meer beschikbaar te zijn voor de gemeenteraad bij de verkiezingen in maart 2022. In verband met deze benoeming zal ik nu eerder gaan stoppen met mijn raadswerk. Op 7 juli a.s. neem ik afscheid als raadslid van de gemeenteraad in Gouda. Ik zal het raadswerk gaan missen, maar zie ook uit naar deze nieuwe uitdaging.


SOG

 

De SOG (Samenwerkende Ondernemersverengingen Gouda) is in de Goudse binnenstad de koepelorganisatie van de daar gevestigde ondernemers en is actief als spreekbuis, belangenbehartiger en als aanjager van zaken die de ondernemers aangaan. De ondernemers worden in de SOG vertegenwoordigd via ondernemersverenigingen die per straat of gebied zijn georganiseerd.


Persbericht SOG

 

"De afgelopen 14 jaar is Theo Krins als raadslid bijzonder actief geweest voor de Goudse binnenstad. Hij heeft zich in die periode ingezet voor de Goudse binnenstadondernemers. Ook worden mede door zijn inzet de gevels van woningen en bedrijfspanden opgeknapt in het kader van Gouda750 en is er meer aandacht en waardering gekomen voor de potentie die de Goudse binnenstad heeft. Ook heeft hij zowel binnen de politiek als in de stad een groot netwerk opgebouwd. 

Theo Krins: “Ik zie ernaar uit om samen met de centrummanager en het bestuur ons in te zetten voor de ondernemers in de binnenstad. Mij is gevraagd om de komende tijd leiding te gaan geven aan een strategische heroriëntatie van de SOG waarbij we de positie van de SOG in de binnenstad willen gaan versterken en de betrokkenheid van ondernemers willen gaan vergroten. 

Daarnaast blijven we ook actief samenwerken met andere organisaties in de stad om zo te komen tot een krachtig en aansprekend programma die de belangen van de Goudse ondernemers, maar ook de culturele instellingen en de vastgoedondernemingen ten goede komt. 

Onlangs heeft SOG de slogan “Cheese Capital of the World” gelanceerd om de positie van Gouda kracht bij te zetten. Ik vind het een uitdaging om vanuit die gedachte samen met alle belanghebbenden Gouda nog beter op de kaart te zetten.”

 

Het bestuur is verheugd dat Theo bereid is deze taak op zich te gaan nemen. 

Zij zien in Theo iemand die kennis en passie heeft voor de binnenstad en zowel een volhouder als een verbinder is bij grote beleidsmatige belangen, maar ook oog heeft voor details en creatieve ideeën. Zijn komst zal er mede toe bijdragen dat de binnenstad van Gouda nog mooier, vitaler en aantrekkelijker kan worden voor de ondernemer, de bewoner en de bezoeker.


Interview Goudse Post


Op 19 mei 2021 heeft de Goudse Post een interview geplaatst met de huidige voorzitter van de SOG, Peter de Heer, de centrummanager Hans van Aalst en mijzelf. Hier kan je dit verhaal lezen.


donderdag 13 mei 2021

Sneltesten voor eindexamenkandidaten en hulp bij zelftesten


Op 12 mei is vanuit de gemeente Gouda weer een informatie memo verschenen over de laatste stand van zaken rondom corona in Gouda.

Versoepelingen met pauzeknop

Steeds meer mensen krijgen een vaccinatie tegen corona of zijn beter beschermd tegen het virus, omdat ze corona hebben gehad. Daardoor worden steeds minder mensen ziek. En dat is in de cijfers voorzichtig zichtbaar.
Het tempo van vaccineren gaat de komende weken ook flink toenemen. Er is op dit moment landelijk een lichte daling van het aantal nieuwe ziekenhuisopnames. De eerste verbeteringen tekenen zich af. Ook lokaal is een (zeer) lichte daling van het aantal opgenomen patiënten te zien.

De samenleving stap voor stap openen is niet zonder risico’s. Het kabinet weegt zowel het maatschappelijke als het economische belang af.

De aanpassingen onder voorbehoud

Tijdens de persconferentie van 11 mei zijn opnieuw aanpassingen en versoepelingen van de coronamaatregelen bekend gemaakt. De dwingende voorwaarde voor de versoepelingen van de maatregelen is wèl dat het aantal ziekenhuisopnames blijft dalen. Zo niet dan behoudt het kabinet zich het recht voor om na het weekeinde een of meerdere aangekondigde verlichtingen terug te trekken. Totdat duidelijk is dat de situatie in de zorg significant verbetert.

Daarom wordt maandag een extra ministerraadvergadering ingelast. Berichten over het definitieve verlichtingsbesluit, doorgaan of niet, volgen maandagmiddag.

Hieronder het grafische overzicht van de voorgenomen verlichtingen. Alle hier niet genoemde, bestaande maatregelen blijven gelden.Verspreiding corona in de regio Hollands Midden week 17

In de week van 26 april tot 2 mei zijn 19.659 inwoners uit de regio getest in de GGD- teststraten. Afgelopen week testte 10,9% positief op corona in de GGD-teststraten. Dat is een lichte stijging in vergelijking met vorige week. In de GGD-, commerciële teststraten, ziekenhuizen en verpleeg- en verzorgingshuizen samen testten 2234 personen uit de regio positief op corona. Afgelopen week zijn er 5 personen uit de regio overleden aan de gevolgen van het coronavirus.

Verspreiding corona in de regio Hollands Midden week 18

In de week van 3 mei tot 9 mei zijn 16.050 inwoners uit de regio getest in de GGD- teststraten. Dat is minder dan vorige week. Vooral in de leeftijdsgroep 0-20-jarigen is minder getest. Dat komt door de schoolvakanties. Afgelopen week testte 11,5% positief op corona in de GGD-teststraten. Dat is een stijging in vergelijking met vorige week.

In de GGD-, commerciële teststraten, ziekenhuizen en verpleeg- en verzorgingshuizen samen testten 2056 personen uit de regio positief op corona. Afgelopen week zijn er 4 personen uit de regio overleden aan de gevolgen van het coronavirus.

Sneltesten voor eindexamenkandidaten

Eindexamenleerlingen met corona gerelateerde klachten kunnen vanaf maandag 17 mei een sneltest doen op de GGD-testlocaties in Leiden of Gouda. De uitslag van de test volgt binnen 15 minuten. Leerlingen kunnen bellen voor een testafspraak met 085-0782878. De snelteststraat is geopend tussen 08.00-11.00. Op die manier hoopt de GGD Hollands Midden dat eindexamenleerlingen met klachten snel weten of ze corona hebben. Bij een negatieve testuitslag kunnen zij nog diezelfde dag naar school om eindexamen te doen.

GGD Hollands Midden biedt hulp bij zelftesten

De overheid heeft aan scholen, kinderopvang en gastouders een grote hoeveelheid zelftesten beschikbaar gesteld voor medewerkers en leerlingen. Het doel van zelftesten is om een besmetting onder leerlingen en personeel zo snel mogelijk te vinden. Door maatregelen te nemen wordt verdere verspreiding voorkomen.
De GGD Hollands Midden biedt scholen hulp aan bij het goed organiseren van de zelftestafname bij leerlingen. De GGD kan bijvoorbeeld uitleg geven over het inzetten van zelftesten, het afnemen van (risicogerichte) zelftesten en het inrichten van testruimten. Ook voor vragen over de preventieve zelftesten die medewerkers twee keer per week thuis kunnen doen, kunnen basis- en middelbare scholen en kinderopvangorganisaties bij de GGD Hollands Midden terecht.
Ter voorbereiding voor het inzetten van zelftesten moeten scholen eerst de handreiking en e-learning op www.zelftesteninhetonderwijs.nl of www.zelftestenkinderopvang.nl doornemen.

De GGD Hollands Midden start met deze ondersteuning in de gemeenten waar al sneltestlocaties op scholen of kinderopvang actief zijn. Het gaat om Leiden, Gouda, Waddinxveen, Noordwijk, Bodegraven, Bergambacht, Leiderdorp en Teylingen. Aanmelden kan via het e-mailadres van de dichtstbijzijnde locatie: testenleiden-corona@ggdhm.nl of testengouda-corona@ggdhm.nl

De zelftest is een extra middel om de veiligheid op en rondom de scholen te vergroten. Door besmettingen snel op te sporen en maatregelen te nemen kunnen scholen zo lang mogelijk openblijven.

Meldingen positieve testuitslagen onterecht naar huisarts gestuurd

Sinds maandag 19 april worden positieve testuitslagen door de GGD’en aan huisartsen doorgegeven via een geautomatiseerde ICT-koppeling. Dit gebeurt alleen wanneer betrokkene daar toestemming voor heeft gegeven. Op maandag 26 april bleek dat alle positieve testuitslagen werden doorgezet en de koppeling geen check uitvoerde op de vereiste toestemming. De zogenoemde ‘consent-functie’ bleek niet geactiveerd. Na deze ontdekking is dit direct hersteld. Sinds maandagavond 26 april worden alleen de positieve uitslagen doorgegeven van personen die hier toestemming voor hebben gegeven.

Positieve testen van inwoners getest bent tussen 19 april 14.00 uur en 26 april 20.00 uur, zijn bij de huisarts gemeld. Ook als daar geen toestemming voor was gegeven. De GGD Hollands Midden kan niet achterhalen welke personen geen toestemming hebben gegeven. De GGD betreurt dat deze procesfout is opgetreden en dat gegevens mogelijk onterecht met de huisarts zijn gedeeld.

Vaccinaties week 17 en 18

In week 17 werden 24.667 inwoners uit Hollands Midden gevaccineerd. Tot en met week 17 zijn 132.487 inwoners uit de regio voor de eerste keer gevaccineerd (16,3% van alle inwoners) en 44.322 voor de tweede keer (5,4%). 

In week 18 werden 30.185 inwoners uit Hollands Midden gevaccineerd. Tot en met week 18 zijn 152.558 inwoners uit de regio voor de eerste keer gevaccineerd (18,7% van alle inwoners) en 54.441 voor de tweede keer (6,7%).

Vaccinatie medisch risicogroep

De GGD is gestart met het vaccineren van mensen uit de medisch risicogroep. Dat is iedereen die geboren is in of tussen 1961 en 2003 en normaal gesproken een uitnodiging van de huisarts ontvangt voor de griepprik. In Nederland gaat het om 1,5 miljoen mensen. Omdat deze groep erg groot is, worden de uitnodigingbrieven in twaalf dagen tijd verstuurd. Mensen uit deze groep ontvangen in de komende dagen een uitnodiging op de deurmat.

Vaccinatie arbeidsmigranten

Arbeidsmigranten die één maand of langer in Nederland wonen kunnen ook gevaccineerd worden. Arbeidsmigranten zijn geen aparte doelgroep in de vaccinatiestrategie, maar gaan mee in de leeftijdscategorieën.

De GGD Hollands Midden besteedt extra aandacht aan het bereiken van deze doelgroep. Zo staat de GGD, in samenwerking met gemeenten, in contact met bedrijven die werken met arbeidsmigranten.

Hulp laaggeletterden bij afspraak corona-prik

In Nederland zijn ongeveer 2,2 miljoen mensen laaggeletterd. Om de groep laaggeletterden in Hollands Midden te helpen corona informatie te begrijpen, zijn het Taalpact Leiderdorp en Leiden en de GGD Hollands Midden een initiatief gestart. Laaggeletterden die een uitnodiging voor vaccinatie hebben, kunnen terecht op speciale spreekuren bij bibliotheken en welzijnsorganisaties. Andere taalpunten binnen de regio zijn ook enthousiast en starten begin mei met spreekuren.

De landelijke uitnodigingsbrief voor vaccinatie en de vragenlijst over gezondheid van het RIVM zijn leesvriendelijker gemaakt. Daarnaast is voorlichtingsmateriaal over corona inmiddels in veel verschillende talen beschikbaar.

Twee nieuwe vaccinatielocaties

Op 24 mei opent de GGD Hollands Midden twee nieuwe vaccinatielocaties. Het gaat om de vaccinatielocatie in Leiderdorp en in Nieuwerkerk aan den IJssel. Omdat er vanaf mei opnieuw meer vaccin beschikbaar komt, is besloten ook deze locaties te openen. In totaal zijn er daarmee zeven vaccinatielocaties in de regio.

Cijfers in Gouda

Onderstaande link geeft dagelijks de actuele cijfers over de situatie in Hollands midden.

https://eengezonderhollandsmidden.nl/dashboard/dashboardthemas/corona

Bron: GGD

Groene Hart Ziekenhuis

Laatste update: maandag 10 mei
Aantal coronapatiënten niet op IC     21
Aantal coronapatiënten op IC             3

Het GHZ publiceert dagelijks actuele cijfers op de website https://www.ghz.nl/over-ghz/bestuur-en- organisatie/informatie-coronavirus/#cijfers

Coronacijfers per gemeente

Benieuwd naar de coronacijfers in uw gemeente? Kijk dan op www.eengezonderhollandsmidden.nl.

Informatie avond via Assalam

Op 11 mei heeft MIV Assalam het initiatief genomen om in samenwerking met het Groene Hart Ziekenhuis een informatieavond te organiseren over de laatste stand van zaken wat betreft het coronavirus in Gouda. In de livestream die is uitgezonden op Facebook konden belangstellenden in gesprek met dokter Van Dooren, longarts bij het GHZ, over hoe het nu eigenlijk gaat binnen het ziekenhuis. En hoe het precies zit met de verschillende vaccins en de bijwerkingen daarvan. Maar ook praktische zaken komen aan bod zoals wat de bezoekersregeling is voor het bezoeken van zieke familieleden. Met deze live-stream wordt ingezet op het vergroten van kennis en veiligheid.

Handhaving en horeca

De afgelopen twee weken zijn, vanuit de handhaving van de bestaande regels rondom corona, rustig verlopen. Zowel in week 17 als in week 18 zijn er 4 bekeuringen gegeven wegens het niet dragen van mondkapjes en is hierover, vorige week, één formele waarschuwing gegeven. Handhaving heeft in twee gevallen een Last onder Dwangsom (LOD) moeten uitreiken. In week 17 omdat een winkelier zich niet hield aan de afsprakenplicht zoals die twee weken geleden gold. Afgelopen week is een LOD uitgereikt aan een horecaondernemer die klanten binnen voorzag van consumpties.

Per 28 april zijn versoepelingen ingegaan. Om die reden is extra overleg geweest tussen wethouders en Koninklijke Horeca Nederland (KHN) afdeling Gouda over de handhaving rond de nieuwe versoepelingen. In eerste instantie was er onduidelijkheid of het maximale aantal bezoekers per terras van toepassing was per horecagelegenheid of dat het om fysieke scheiding tussen terrassen ging. De veiligheidsregio heeft hier duiding aan gegeven en aangegeven dat wanneer er reeds een bestaande scheiding is, zoals een weg, het wordt gezien als twee terrassen waarop per terras maximaal 50 personen mogen zitten: 100 man in totaal. Bezoekers moeten nog steeds 1,5 m afstand houden tenzij deze uit hetzelfde huishouden komen. Indien dit niet mogelijk is, moet er een zogenaamd kuchscherm worden geplaatst. De bezoekers moeten zich registreren en ook bij het bezoek aan het sanitair moet de 1,5 meter gewaarborgd blijven. Bij verplaatsingen moet men een mondkapje op.

Voor een aantal van deze regels zijn in eerste instantie de exploitanten zelf verantwoordelijk. Wethouder Dijkstra heeft in dit overleg beroep gedaan op hun inzet daarbij met het oog op de aanhoudende hoge druk op de zorg. Zo is extra aandacht van de ondernemers gevraagd voor zaken zoals looproutes, hygiënemaatregelen en het handhaven van de 1,5 meter regel. Ook bij gebruik van het sanitair. Handhaving door stadstoezicht vindt plaats bij excessen of geconstateerde overtredingen. Om een heldere, eenduidige handhavingslijn te hebben is er binnen de afdeling Stadstoezicht een horecateam geformeerd.

dinsdag 11 mei 2021

Zonnepaneel moet verwijderd worden van pand in binnenstad Gouda

Sinds december 2020 is op een speciale online kaart te zien welke daken in Gouda geschikt zijn voor de aanleg van zonnepanelen. 65% van alle Goudse daken geschikt is voor het opwekken van zonne-energie. Eerder presenteerde de gemeente Gouda al een lagere drempel op vergunningen, onder meer met een vergunning-sneltoets. Met de dakenkaart hoopt de gemeente het plaatsen van zonnepanelen nog aantrekkelijker te maken.

Rode daken

Je kunt nu via die website inzoomen op een woning en dan zien of er zonnepanelen kunnen worden geplaatst. Het is een eenvoudige systeem waar je kunt zien of een dak groen, oranje of rood is. De gemeente heeft de daken vanuit de lucht geïnventariseerd. Bij een groen dak is plaatsing van panelen zeker mogelijk. Oranje daken zijn twijfelgevallen: bij oranje daken moet de ODMH een uitspraak doen. De reden is dat die daken niet goed zichtbaar zijn vanuit de lucht.  En bij rode daken zijn panelen in elk geval niet mogelijk.
In de praktijk betekent dit dat het voor zo'n 50% van de monumenten in de binnenstad het mogelijk is om zonnepalen te plaatsen.

Zonnepaneel bij Oosthaven 34

Onze fractie heeft onlangs geconstateerd dat op het dak van het pand van Oosthaven 34 een zonnepaneel is geplaatst, terwijl dit volgens de kaart van de binnenstad niet is toegestaan. We waren benieuwd hoe dit mogelijk was en daarom maar vragen gesteld aan het college:

1. In hoeverre is er toestemming geweest om dit paneel te mogen plaatsen?

Er is geen omgevingsvergunning aangevraagdof verleend voor plaatsing van dit zonnepaneel.

2. Indien deze er niet is, wat gaat het college hier dan tegen doen?

Plaatsing van het zonnepaneel is vergunningplichtig. De wijze van plaatsing voldoet op meerdere punten echter niet aan de sneltoetscriteria van de Regeling Erfgoed en Duurzaamheid 2020, waaronder het zichtbaarheidscriterium en de afstand tot de dakrand (hoogte van plaatsing van het paneel).
In verband hiermee heeft de ODMH inmiddels met de eigenaar ter plaatse gesproken en beoordeeld of een andere wijze van plaatsing op het dak 
van het betreffende zonnepaneel mogelijk is. Hieruit bleek dat dit niet mogelijk is.

Op basis hiervan heeft de eigenaar met de ODMH vervolgens afgesproken het zonnepaneel binnen twee weken te verwijderen.

We zijn blij dat de regels goed worden toegepast door ODMH, want hoewel het natuurlijk fijn is dat er steeds meer woningen worden voorzien van zonnepanelen, moeten we wel blijven letten op het effect daarvan voor de uitstraling van monumentale panden in de binnenstad.

dinsdag 4 mei 2021

We hebben de oorlog aan flarden gespeeld!“En toch; na onweer, na oorlog, bij groot verdriet verschijnt soms… opeens…. de regenboog. In het verdriet van vandaag schittert de hoop voor morgen. Verlangen we naar een stad met veel kleuren, veel stemmen, veel rechtvaardigheid en vooral veel vrede. Klinkt er deze zomer eindelijk muziek op de straten! Net als toen. Zoals een orkestlid in de zomer van 1945 zei: “We hebben de oorlog aan flarden gespeeld.” (Pieter Verhoeve, burgemeester Gouda)


Op 4 mei herdenken we alle burgers en militairen die in Nederland of waar ook ter wereld, zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. 


Vanwege de maatregelen in verband met corona heeft Dodenherdenking ook dit jaar op een aangepaste manier plaatsgevonden. 

In de St-Janskerk heeft vanmorgen met een beperkte groep mensen een korte herdenking plaatsgevonden en daarna zijn er bij het Stadhuis enkele kransen gelegd.

Namens de gemeenteraad mocht ik - samen met drie andere raadsleden - aanwezig zijn bij deze herdenking. 

Het was een indrukwekkend moment en mooi dat we op deze manier invulling hebben kunnen geven aan deze dag.


Hierbij een kleine impressie van deze bijeenkomst:Jan van Ingen, voorzitter 4 en 5 mei comité

Peter Noordhoek, stadsdichter


"Onlangs bezocht ik de gebroeders Broer, een Goudse tweeling van 90 jaar. Ze weten nog als de dag van gisteren hoe het ziekenhuis van hun jeugd, het Jozef, is gebombardeerd. Dankzij het onderzoekswerk van Erik Kooistra en Die Goude, is er
vorige week een boek uitgekomen. Met nieuwe informatie. In ‘Bommen op Gouda’ staat dat op 27 november 1944 het 193 squadron over Gouda vloog met de bedoeling het station te bombarderen. De geallieerde aanvalsleider heette, ironisch genoeg, Charles Erasmus.

Een van zijn piloten schoot te ver door. In hun verslag staat dat men dacht dat hij een wasserij raakte. Het was echter het ziekenhuis. Met een groot Rood Kruis op het dak. Je zou het een misdaad tegen de menselijkheid kunnen noemen. 16 burgerdoden, waaronder de tuinknechten, 12 zusters en de directeur. Net als 12 Duitse soldaten; vermoedelijk vanwege verwondingen opgenomen.

In de zorg help je immers iedereen. Op operatiekamers liggen geen daders of slachtoffers; maar mensen. Precies dat maakt dat zorgmedewerkers, ja alle uniformberoepen, ons diepe respect verdienen.

Deze piloot zal niet vertrokken zijn om burgers te doden; toch gebeurde het. Oorlog is een onmogelijke mogelijkheid. Meestal beschreven vanuit het perspectief van de winnaar.

Vandaag roep ik u op als mens terug te kijken naar ’40-’45. En vooruit te kijken. Niet omdat we toevallig aan de goede kant van de geschiedenis staan. Ook niet omdat we foutloos zijn. De meeste mensen willen deugen. “Heiligen zijn zondaars die het iedere keer opnieuw proberen”, vond Mandela. Publieke verontwaardiging gaat te vaak over
de zonden van de ander.

Van zwart-wit naar veelkleurigheid

Gouda is een veelkleurige stad. Een Regenboogstad. De regenboog staat symbool voor veelkleurigheid, diversiteit; voor hoop; voor trouw; voor dat wat veel groter is dan jouw en mijn kleine superego.

In het zondvloedverhaal verscheen de regenboog na een wereldwijde catastrofe. Sinds vorig jaar voltrekt zich opnieuw een ramp. Niet vergelijkbaar, wel herkenbaar.

De gevolgen van corona zijn heftig. ’40-’45 echter, is een demonisch drama dat niet te vergelijken is met nu. Spertijd is niet hetzelfde als een avondklok. Het vaccinatiepaspoort is geen Jodenster.

Menselijk gedrag bleek helaas wel hardnekkig constant. Homofobie, antisemitisme, moslimhaat, discriminatie; blijven – hoe schandalig ook – aan de orde van de dag.

En toch; na onweer, na oorlog, bij groot verdriet verschijnt soms… opeens…. de regenboog. In het verdriet van vandaag schittert de hoop voor morgen. Verlangen we naar een stad met veel kleuren, veel stemmen, veel rechtvaardigheid en vooral veel vrede. Klinkt er deze zomer eindelijk muziek op de straten! Net als toen. Zoals een orkestlid in de zomer van 1945 zei: “We hebben de oorlog aan flarden gespeeld.”

We mogen weer zingen straks. Welke naam we ook dragen, en welke huidskleur we ook hebben. We mogen zingen, zoals 76 jaar geleden Maria Blom het orgel bespeelde hier in een volle Sint Jan met 4.000 mensen die samen zongen: “Dat ik toch vroom mag blijven, Uw dienaar ’t aller stond, de tirannie verdrijven, die mij mijn hart doorwondt.”

Vrij.
Onverveerd."

Veteraan Brigade-generaal b.d. der Fuseliers Arie VermeijNamen van diverse Goudse slachtoffers worden voorgelezen. Daarna 2 minuten stilteKranslegging door de burgemeester en zijn vrouw 


zaterdag 1 mei 2021

Frisse start voor de Goudse binnenstad!


Het is een zware tijd geweest voor de binnenstad van Gouda en haar ondernemers. De winkels, terrassen zijn nu gelukkig weer open en hopelijk gaan de bezienswaardigheden binnenkort ook weer open. Ondernemers en vertegenwoordigers uit de cultuursector zijn er klaar voor, maar de buitenruimte van de binnenstad kon wel een opfrisbeurt gebruiken. Er was behoorlijk wat onkruid te zien en daarnaast zijn de viooltjes in de bakken binnenkort ook uitgebloeid. 

Dus het is tijd voor een nette binnenstad en voor wat nieuws, zodat we met elkaar een frisse start kunnen maken!


Irene Klein Haneveld heet iedereen welkom en geeft instructies

Op initiatief van Gouda Bruist en de Samenwerkende Ondernemersverenigingen Gouda (SOG) zijn een aantal mensen op 1 mei aan de slag geweest om diverse winkelstraten in de binnenstad van nieuwe planten te voorzien en het onkruid weg te halen.

De vrijwilligers werden welkom geheten door Irene Klein Haneveld (SOG) en het Straattheater Schoonmaakcoach. Ze staan ook wel bekend onder de naam YCCE (The Yellow Cheese Cleaning Experience). 


Samen met met mijn vrouw Marjan hebben wij de Kleiwegstraat voor onze rekening genomen en het was leuk om te zien en te ervaren hoe de ondernemers deze actie waarderen.


Goudse onderneemster met kinderwethouder Hannah van Hoorn en kinderburgemeester Ruben Mourik

Verder werden vandaag de Goudse ondernemers een hart onder de riem gestoken door het kindercollege die de ondernemers een oorkonde hebben overhandigd.

Laten we met elkaar de komende tijd de ondernemers in de binnenstad een hart onder de riem blijven steken door te zorgen dat de binnenstad netjes blijft en daarnaast ook vooral lokaal onze inkopen te doen en in onze eigen stad van de terrassen te genieten!

Wethouder Thierry van Vugt en het kindercollege