vrijdag 28 juni 2013

Marokkaanse jongeren hebben 5 maskers


Drie positieve meiden die actief zijn in Gouda Oost

Op vrijdag 21 juni werd in het Nelson Mandela Centrum (NMC) in Gouda Oost de fototentoonstelling “Goud in Oost” geopend.
In deze blog een vervolg op het boeiende betoog van raadslid Mustapha Daher.

Mustapha Daher (raadslid Stadsdeel Amsterdam Nieuw-West) hield toen een gloedvol betoog waarbij hij heel duidelijk aangaf waar het vaak mis gaat bij de Marokkaans Nederlandse jongeren, en de jongens in het bijzonder: ze verwachten dat ze worden geholpen door de maatschappij, ze kruipen in een afwachtende slachtoffer rol. Dit is echter in strijd met de Islam, die aangeeft dat een hoge hand beter is dan een lage hand, anders gezegd: de hand die geeft is beter dan de hand die ontvangt.

Werk, school of gevangenis

Jongeren worden in Amsterdam uitgedaagd: ze hebben de keuze tussen werk, school of gevangenis. Je ziet dat dit werkt: de jongeren werken nu veel actiever mee aan hun toekomst. Ze worden daarbij ook concreet geholpen via een kantoor, die hen helpt bij sollicitatie brieven schrijven en ook concrete tips geeft waar je op moet letten bij een sollicitatie gesprek, zoals de kleding die je aantrekt (geen petje dus…)

Er wordt ingezet op het creëren van baantjes voor werkloze jongeren, zoals verkeersregelaar, maar er wordt ook verwacht dat zelf actief op zoek gaan naar werk.

Marokkaans Nederlandse jongeren hebben 5 maskers

De problematiek rond de Marokkaans Nederlandse jongeren wordt volgens Daher mede verklaard door het feit dat deze jongeren 5 maskers hebben:


  • Straat masker
  • Thuis masker
  • School masker
  • Werk masker 
  • Cyber masker (internet)
  •  
Daarbij zijn Marokkaanse jongens allemaal macho's.
Het is echter essentieel dat ze zich Nederlander gaan voelen en hun veiligheid zoeken daar waar ze wonen. De verschillende rollen zijn minder belangrijk als ze zich primair Nederlander voelen.

Skud-raket jongeren

Binnen de groep jongeren heb je ook te maken met een groep licht verstandelijk gehandicapte jongeren. Deze jongeren zijn een skud-raket volgens Daher. Ze worden door andere jongeren misbruikt en ingezet voor criminele activiteiten. Om deze jongeren een beter perspectief te bieden moet je ze een speciaal programma aanbieden, waarbij sport een belangrijke plaats inneemt.

Zelf organiseren

De woonomgeving moet voldoen aan de trits: schoon, heel en veilig. Daarbij heeft iedereen een eigen verantwoordelijkheid. Belangrijk dat de ouders zelf ook door de wijk lopen als preventie en toeziend oog hebben. Ook op de scholen moeten ze present zijn.
Laat je niet verleiden om allerlei zaken voor hen te organiseren, maar laat ze het echt zelf doen.

Geef niet op

Het is in deze tijd moeilijk om een baan te vinden, zeker voor Marokkaans Nederlandse jongeren. Het is daarom erg belangrijk om een goede opleiding te hebben en vol te houden. Kruip niet in de slachtoffer rol.
Als bedrijven je duidelijk afwijzen op je etniciteit, maak daarvan een zwarte lijst en publiceer die.
Voel je niet te min voor een klein baantje, maar bewijs gewoon wat je kan. Dan zal je verder kunnen groeien naar een betere baan. Zorg dat als je werkt, dat je een goede ambassadeur bent.

24-uurs benadering

Als je streeft naar een effectieve aanpak in de wijk moet je uitgaan van een 24-uurs benadering en niet van specifieke budgetten. 

Ga voor:
8 uur werken (of school)
8 uur recreëren 
8 uur slapen (veiligheid)

Geef daarbij geen bedrag voor een organisatie die iets doet. Maar geef een financiële bijdrage als er concrete resultaten zijn geboekt. Een bureau die naar banen begeleidt beloon je alleen voor elke plaatsing.
Centraliseer ook zoveel mogelijk de activiteiten en doe dat vanuit Huizen van de Wijk.

Stof tot nadenken

De bijdrage van Daher geeft genoeg stof tot nadenken en is nuttige input voor het najaar als we gaan spreken over het Veiligheidsbeleid in Gouda, mede met het oog op de beperkte budgetten, waardoor we keuzes moeten maken.
Het zal een uitdaging worden om het geld op een effectieve wijze in te zetten, waarbij we in het bijzonder een stap voorwaarts moeten maken rond de problematiek met de Marokkaans Nederlandse jongens.

zaterdag 22 juni 2013

Gouda Oost: wijk van hoop!Foto: Henriette Heuvelman

Op vrijdag 21 juni werd in het Nelson Mandela Centrum (NMC) in Gouda Oost de foto tentoonstelling “Goud in Oost” geopend. 

Henriette Heuvelman
Henriette Heuvelman (voorzitter van Stichting Wijkteam Oost) zet zich al jaren in voor deze wijk en in het bijzonder voor de Marokkaans Nederlandse jongeren. Ze maakt daarbij veel foto’s en een deel daarvan zijn nu te zien in het NMC.

DromenBurgemeester Milo Schoenmaker kwam de tentoonstelling openen en evenals Henriette Heuvelman heeft hij een droom over deze wijk.

Henriette droomt over deze wijk dat jongeren goed terecht komen, dat de organisaties goed functioneren, er minder criminaliteit zal zijn en de rommel niet meer op straat ligt.
De burgemeester droomt ook over een veilige wijk en wat hem betreft wordt het een heel normale wijk die niet specifiek in de “spotlight” staat.

HoopWe konden deze middag ook kennis maken met meiden en jongens die zich op een positieve wijze inzetten voor deze wijk en actief zich inzetten voor het zelf creëren van goede toekomst perspectieven.
De meiden groep (een aantal staan op de foto hierboven) organiseren allerlei activiteiten voor jongeren, zoals huiswerk begeleiding, debat training en muziekles.

De meiden hebben een verbindende kracht in de wijk en bereiken zowel geisoleerde moeders in huiskamers als verveelde jongens op straat.

Onbevoegd gezag

De initiatieven van deze jongeren geven aan dat er naast het bevoegd gezag een nieuwe vorm van gezag is gekomen: onbevoegd gezag
Het gaat daarbij om gezag op basis van personen die zelf met initiatieven komen (en niet wachten op officiële instanties) en dat doen op basis van eigen waarnemingen. Als omgeving heb je daar minder grip op, maar het werkt wel!

Hoge hand is beter dan lage hand

Mustapha Daher (raadslid Stadsdeel Amsterdam Nieuw-West) hield als afsluiting nog een gloedvol betoog waarbij hij heel duidelijk aangaf waar het vaak mis gaat bij de Marokkaans Nederlandse jongeren, en de jongens in het bijzonder: ze verwachten dat ze worden geholpen door de maatschappij, ze kruipen in een afwachtende (slachtoffer) rol. Dit is echter in strijd met de Islam, die aangeeft dat een hoge beter is dan een lage hand, anders gezegd: de hand die geeft is beter dan de hand die ontvangt. Ze moeten actief zijn en de handen uit de mouwen steken!

In de volgende blog ga ik verder in op zijn bijdrage!

Doorgaan

Tijdens deze bijeenkomst is wel duidelijk geworden dat we er nog lang niet zijn: er zijn nog talloze problemen en er is nog veel overlast, maar er gebeuren ook mooie dingen.
Door die goede initiatieven krijgt de wijk een gezicht van hoop en dat is lange tijd anders geweest.

woensdag 19 juni 2013

Gouda wijst toerist de weg


Foto: Marianka Peters

Afgelopen vrijdag was het na vele jaren aandacht vragen door de ChristenUnie voor een betere bewegwijzering dan eindelijk zover en mocht ik samen met o.a. wethouder Daphne Bergman de nieuwe bewegwijzering voor toeristen in de binnenstad van Gouda onthullen.

Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad, maar het is dus gelukt en dat is heel goed nieuws voor de toeristen die naar Gouda komen en de wethouder verdient een compliment dat ze zich hard heeft gemaakt voor de realisatie van deze mooie bewegwijzering.

Foto: Oscar van der Wijk

Bronpunten

In totaal worden er 44 palen geplaatst, waarbij de systematiek is dat vanaf de bronpunten (station, parkeerterreinen/garages en veerstal) wordt verwezen naar de VVV en de Markt. Daarbij wordt uitgegaan van  de meest logische route, met ook voor de veiligheid en de lengte van de route.
Het zijn nadrukkelijk geen toeristische rondwandelingen maar routes om je doel te vinden.

Als je lopend andere objecten / bezienswaardigheden tegen komt worden die uiteraard vermeld en anders kom je vanzelf bij de VVV en de Markt uit en kan je van daaruit de route verder vervolgen.
Uiteraard wordt er weer terugverwezen, zodat de toerist de auto ook weer kan vinden.

Ik denk dat zelfs menig Gouwenaar nog verbaasd zal zijn over wat je via de nieuwe routeborden kan zien in Gouda en de bewegwijzering is dus echt een aanwinst voor onze stad.
Foto: Oscar van der Wijk

St.-Janskerk

Het enige wat ik jammer vind is dat bij de "bronpunten" wel naar de Markt en het stadhuis wordt verwezen (nota bene pal bij het VVV, waar ook naar verwezen wordt), maar niet naar de St.-Janskerk, terwijl dit een wereldberoemd monument is waar veel buitenlandse toeristen speciaal voor naar Gouda komen. De wethouder deelt mijn mening niet, dus (voorlopig?) zal aan deze wens geen invulling worden gegeven.
Foto: Oscar van der Wijk

Mystery guests

De komende tijd zal blijken of de borden helemaal voldoen of dat er mogelijk omissies zijn. Museum GoudA laat in de komende periode "mystery guests" testen of ze nu het museum kunnen vinden, maar wellicht ziet u ook zaken die beter kunnen. Ik verneem dat dan graag.

Gouda is in ieder geval weer een stap verder in het op een positieve wijze profileren van onze stad en de toerist hoeft voortaan niet meer te verdwalen en kan nu veel beter ontdekken hoe mooi onze stad is!


Soms gaat het mis...

Foto: Chris Bellekom
Chris Bellekom attendeerde mij erop dat bij de paal op de hoek Lange Groenendaal / Achter de Vismarkt de bewegwijzering 90 graden moet draaien. Dit heb ik inmiddels gemeld en zal naar ik verwacht spoedig zijn opgelost

zaterdag 15 juni 2013

Hondenzuigers of vrijheid voor de hond?

Foto: Pim Mul
Deze week was zowel de verkenning als het debat rond het nieuwe hondenbeleid gepland. Doordat er echter veel insprekers waren kwamen we op deze avond niet verder als een verkenning, die echter al genoeg vuurwerk veroorzaakte.

Wijkteams 

De insprekers zijn in grote meerderheid voor een ruimer beleid en willen vooral dat er meer plaatsen komen waar de honden kunnen rennen en rondlopen. Concreet zijn daarbij twee locaties genoemd: de Omloopkade in Plaswijck en Park Atlantis in Bloemendaal. Deze gebieden waren ongetwijfeld eerder aan de orde gekomen als de wethouder vooraf overleg had gevoerd met de wijkteams. De wethouder had echter begrepen dat van daaruit alleen werd gewacht op een concreet voorstel. Aan het einde van de avond zegde ze toe alsnog met de wijkteams om tafel te gaan en daarmee is het voorstel voorlopig van tafel en naar verwachting zullen er nog wel een paar extra uitren plekken komen.

Baden Powelplantsoen Tijdens de verkenning hebben we zelf aangekaart dat op het kaartje het gebied bij het Goverwellepad is ingekleurd als uitrenplek, maar in de tekst wordt gesproken over Baden Powelplansoen, dat bij de Jaap Edenlaan ligt. Het blijkt om het Goverwellepad tussen de Zebra en de Voorwillenseweg te moeten gaan. Daarbij hebben wij als bezwaar aangegeven dat daar een fietspad loopt en er bevindt zich ook een grote speelplaats. We hebben daarom aan de wethouder verzocht om samen met het wijkteam te kijken naar een alternatieve locatie, waarbij we als suggestie achter de sportvelden aan de andere kant van de dijk hebben aangegeven.
“Ik heb jaren in vele buitenlanden gewoond en woon weer met plezier in Gouda. Dit probleem ben ik echter nergens zo erg tegen gekomen als hier in Gouda. Ik ben daarom blij dat hier nu ook op ingegrepen wordt.” 
Hondenhaters 

Tijdens deze avond werd meermalen aangegeven dat honden een belangrijke sociale functie hebben en dat het voorgenomen beleid zich gevoelsmatig heel erg tegen de honden en hondenbezitters richt. Het was komisch dat Cora Boxma (Trots Gouda) steeds sprak over een hondenzuiger… Zo’n apparaat zou het probleem wel heel drastisch oplossen, maar ze doelde uiteraard op een hondenpoepzuiger. Maar wat terecht meermalen werd gememoreerd op deze avond is dat het nieuwe beleid is gericht op betere handhaving en een eind wil maken aan de overlast van hondenpoep en uiteraard geen anti honden beleid is.
“Af en toe ontstaan daar rare situaties met de loslopende honden en de wandelaars met kleine kinderen en met de honden bij de buggies. Van alle honden die op dit gedeelte los lopen is er geen eigenaar die de poep opruimt. Slechts bij uitzondering is er een hond aangelijnd.” 
Aanlijnplicht en opruimplicht 

Om handhaving mogelijk te maken is aanlijnplicht een belangrijk middel en het geeft ook meer veiligheid voor kinderen en verkeersdeelnemers. Op basis van de inspraak is dit nog wel een discussie punt. Lang niet iedereen is ervan overtuigd dat aanlijnplicht nodig is om goed te kunnen handhaven, al lijkt me handhaven bij loslopende honden bijna onmogelijk. Zeker als er sprake is van veel hoog gras en struiken. Wat dat betreft is goed onderhoud wel een voorwaarde om te kunnen handhaven. Geen van de insprekers had overigens moeite met de opruimplicht en dat is verheugend. Als alle hondenbezitters zich net zo (gaan) gedragen als de insprekers is binnenkort de overlast van hondenpoep grotendeels voorbij…Geparfumeerde opruimzakjes 

Zowel vanuit enkele fracties, waaronder de ChristenUnie, als diverse insprekers is de wens geuit om niet alleen extra bakken te plaatsen, maar daar ook zakjes bij te doen om zo het voor de hondenbezitters nog makkelijker te maken de uitwerpselen op te ruimen. De wethouder is hier niet voor, omdat het in haar ogen nogal vandalisme gevoelig is en als er overal zakjes liggen is dat geen gezicht. Verder kan het door misbruik van zakjes voorkomen dat de houder leeg is en dat kan een excuus gevoel opleveren (om niet op te ruimen). Ze gaf aan dat je overal voor weinig geld zelf zakjes kan kopen, er bestaan zelfs geparfumeerde zakjes…

Hoe nu verder?

De wethouder gaat nu eerst in overleg met de wijkteams en zal op basis van de inbreng tijdens de verkenning en de afspraken met de wijkteams tot een aangepast voorstel komen. Na de zomer zullen we dan in debat gaan over het hondenbeleid en uiteindelijk zal dan naar verwachting eind dit jaar het nieuwe hondenbeleid van kracht zijn.

zaterdag 8 juni 2013

Rondje binnenstad Gouda 2013: "uitvoering en handhaving"

Op 24 mei organiseerde het Wijkteam Binnenstad weer het jaarlijkse Rondje Binnenstad voor raadsleden.
Ondanks wat dreigende wolken hielden we het nagenoeg droog en af en toe was het zelfs stralend weer.
Onverwacht ging burgemeester Milo Schoenmaker ook mee, wat voor het Wijkteam natuurlijk erg leuk is.


Thema van dit rondje is “uitvoering en handhaving”

Agnietenkapel

Het rondje begint ditmaal achter de Agnietenkapel waar enkele weken geleden een straattekenaar een mooie tekening heeft gemaakt met een koe op een bank. Er wordt middels een bordje verwezen naar de nieuw te bouwen wijk Westergouwe.
Het is een aansprekende tekening en het Wijkteam overweegt in de toekomst ook  dergelijke uitingen op straat en op gevels te realiseren.

Wilhelminastraat 21

De volgende locatie is Wilhelminastraat 21. Dit pand ziet er bijzonder slecht uit en vormt een “rotte plek” in een straat die de laatste jaren mooi wordt opgeknapt. Aan de zijkant van dit pand bevindt zich de Speldemakerssteeg waar zelfs bomen uit de gevels groeien. Eind mei zal over deze locatie de knoop worden doorgehakt en de verwachting is dat dan zeven woningen en 5 pandjes zullen worden opgeknapt.
Verder zijn er ook een aantal woningen in deze steeg die voor een groot deel verbouwd waren, maar waarvan het werk nooit is afgemaakt. Dat wordt nu ook voortvarend ter hand genomen.

Paradijs


Alle mooie associaties bij “Paradijs” gingen tot voor kort niet op in de gelijknamige straat van Gouda, die haaks op de Wilhelmastraat is gelegen, pal tegenover koffieshop De Vriendschap.
Bij het Paradijs zijn nu echter prachtige woningen gebouwd, die de straat daar een mooi aanzien geven. De benedenverdieping was voor winkels bedoeld, maar door de huidige crisis is besloten hier ook woningen van te maken. Op dit moment zit Kwintes daar met een project van begeleid wonen.

Koffieshop De Vriendschap geeft in de avonduren nog altijd de nodige verkeersoverlast. Nu het nieuwbouwproject klaar is, zijn de parkeerplaatsen daar weer beschikbaar, maar de overlast is niet verdwenen. Punt van overweging blijft om aan het einde van de Wilhelminastraat een zakpaal te zetten. Wel zal dan voor de bewoners een passende oplossing moeten worden gevonden.

Zeugstraat


Via de Cappenersteeg gaan we naar de Zeugstraat, alwaar we even stilhouden bij het voormalige pand van Van der Goes Woninginrichting. De ChristenUnie heeft aandacht gevraagd voor dit pand, omdat achterin dit pand zich nog heel oude hofjes bevinden (“Hofje van Jongkind”) en er tot 1988 ook een mooie toegangspoort in de gevel zat, die nu als ingang dient voor de tuin van het Verzetsmuseum. Op dit moment kijkt Houtman Aannemingsbedrijf samen met Abram Makelaardij of herstel van de hofjes haalbaar is.

Lange Tiendeweg


Evenals vorig jaar, vertelt ook dit jaar een bewoonster over de geluidsoverlast van taxi’s die in het weekend de bezoekers van Woodie’s ophalen. De overlast begint rond 2.00 uur en gaat vaak door tot 6.00 uur in de ochtend. De overlast wordt vooral veroorzaakt door muziek in de taxi’s, klappende deuren en het steeds weer opschuiven in de lange rij

Vanwege de veiligheid mogen de taxi’s niet in de Zeugstraat staan, maar nu zijn de bewoners op de Lange Tiendeweg al lange tijd het dupe. Ondanks diverse pogingen om er met alle betrokkenen uit te komen is dat tot op heden niet gelukt. Wellicht een mooie uitdaging voor de burgemeester.
Een reële optie is om de taxi’s te verplichten op Klein Amerika te gaan staan of bij het Wallenbergplantsoen. Een maximum stellen aan het aantal taxi’s op de Tiendeweg heeft geen zin, daar je dan groepjes met wachtende jongelui gaat krijgen die overlast gaan veroorzaken.
Het wordt tijd dat dit opgelost gaat worden en daarbij zal ook Woodie’s haar verantwoordelijkheid moeten nemen.

Raoul Wallenbergplantsoen


De bewoners van de binnenstad zijn erg blij met de nieuwe aankleding van het Raoul Wallenbergplantsoen. Het ligt er fraai bij en het is een mooi bewijs dat bewonersinitiatieven succesvol kunnen zijn.
Wel een bron van ergernis is de overlast door hondenpoep, overigens geldt dat voor meer plaatsen in de binnenstad.
Het Wijkteam vraagt om actieve handhaving en mogelijk zou het plaatsen van bakken en zakjes een oplossing kunnen geven. Deze oproep klinkt de ChristenUnie als muziek in de oren, aangezien we al jaren strijden voor betere handhaving en meer bakken met zakjes. Het wordt tijd dat deze meurende overlast echt wordt aangepakt, want het is een aanfluiting voor onze uitstraling als toeristenstad.

Opvallend is overigens dat het verbodsbord om honden uit te laten niet eenvoudig was te verkrijgen, omdat als uitgangspunt geldt dat er formeel (APV) geen geen honden mogen los lopen en uitwerpselen op geruimd dienen te worden en dus een bord niet aan de orde is. Een heel vreemde redenering die nadere aandacht vanuit de politiek vraagt.

Op de vraag vanuit de raadsleden of bewoners de overlastgevers aanspreken op hun gedrag werd geantwoord dat dit niet zonder risico is en er al eens een handgemeen is geweest. Wat honden al niet kunnen losmaken bij mensen….

Spieringstraat / Kees Faessens Rolwagensteeg


Op de hoek van de Spieringstraat en de Kees Faessens Rolwagensteeg zijn de ABEE panden verbouwd tot 14 appartementen en een garage voor 9 auto’s. In 2009 hadden de omwonenden tijdens het Rondje Binnenstad verteld over de bezwaren die zij hadden tegen het bouwplan. Het eindresultaat is nu vanaf de Spieringstraat heel aardig, maar de zinken woning boven de parkeergarage in de Kees Faessens Rolwagensteeg is een aanfluiting. Om niet te hoeven heien is voor dit materiaal gekozen, maar het ontsiert helaas de omgeving.

Doelenstraat


In de binnenstad komen nieuwe zakpalen die er weer helemaal up-to-date uitzien. Aan het einde van de Doelenstraat kunnen we zo’n nieuw exemplaar bewonderen.

Houtmansplantsoen


Vanaf de Doelenstraat lopen we door het Houtmansplantsoen (parallel aan de Fluwelensingel) en verbazen ons over de smerigheid in het gras. Wie verzint het nu weer om een uitlaatplek voor honden te creëren langs een toeristische wandelroute… Je gaat er bijna van over je nek, zo smerig ziet het eruit.
Laat de wethouder heel snel gaan beslissen dat hondenpoep altijd moet worden opgeruimd, want die overlast moet nu echt een keer ophouden.


Uiteraard hebben we in het Houtmansplantsoen ook nog even de Kroningsboom bewonderd, die door burgemeester Milo Schoenmaker is geplant i.v.m. de inhuldiging van Koning Willem Alexander.

Tuinstraat


In de Tuinstraat staan we stil bij de pandjes van Punselie die hoog nodig moeten worden opgeknapt, al weet ik uit eigen ervaring dat je er heel fraaie foto’s van kan maken…
Het was de bedoeling dat de panden werden gesloopt en er woningen zouden komen, maar door een financiële injectie gaat het weer goed met Punselie en wil ze op deze locatie blijven. Het is nu de bedoeling dat ze de panden zelf gaan aanpakken, waarbij een nieuwe fundering wordt gemaakt en de panden wat worden “opgekrikt” om staruimte te krijgen op de verdieping.

Spieringstraat

In de binnenstad is gebleken dat het niet mogelijk is om overal ondergrondse containers te plaatsen. Op sommige locaties  dreigden er semi-ondergrondse containers van 1,5 meter hoog geplaatst te worden, maar nu mogen de bewoners vuilniszakken blijven gebruiken.
In de Spieringstraat (hoek Walestraat) worden de containers geplaatst  op een plek waar nu een boom staat en fietsenrekken voor de scholieren. Een wat ongelukkig keuze dus. Nu maar zien dat die rekken elders een plek krijgen, want de kinderen moeten wel hun fiets kwijt kunnen.
  
Joostbrug


Aan het einde van de Lange Groenendaal is de Joostbrug en ook op deze plek is er overlast door een coffeeshop. Vanaf 17.00 uur zie je dagelijks automobilisten een rondje rijden of hun auto illegaal op de brug parkeren om even een snelle inkoop bij de coffeeshop te doen.

Verder wordt er over de Lage en Hoge Gouwe té hard gereden, wat met BSO kinderen die uit de Groenendaal komen kan leiden tot gevaarlijke toestanden. Gelukkig heeft de politie toegezegd een keer te gaan handhaven. Wellicht dat het wat helpt.

Naaierstraat


De Naaierstraat ziet er heel verzorgd uit doordat bewoners met elkaar de handen uit de mouwen steken. Daarbij zijn ze ondersteund vanuit het Wijkteam met het 3 euro budget. Ook hier zie je weer welke mooie resultaten je kunt boeken met bewonersinitiatieven.

Hoogstraat


Aan de Hoogstraat vind je een pand dat ernstig is verwaarloosd, terwijl het om de drukste winkelstraat van Gouda gaat. Het uiterlijk schijnt nog net acceptabel genoeg te zijn om niet te worden aangeschreven, maar het is te hopen dat deze “hotspot” toch op afzienbare termijn wordt aangepakt. De Kleiweg (die overgaat in de Hoogstraat) is de laatste jaren zo mooi opgeknapt, dat dit pand niet kan achterblijven.

Vrouwepoort


De Vrouwepoort is een verrassend mooie plek om te wonen en te spelen. De toegang kan aan weerszijden worden afgesloten, zodat het ook een veilige plek is. De bewoners wilden graag een speelplek en hebben daarvoor een ontwerp gemaakt. Met behulp van diverse financiële potjes is het na 2,5 jaar gelukt om een keurige speelplek te realiseren. Overigens kunnen de kinderen ook op het plein van de Clarissenhof (voormalig brandweerkazerne) heel leuk spelen.
 
Burgemeester Milo Schoenmaker laat zijn nieuwe woning zien
SlapperdelOok dit jaar eindigt het Rondje Binnenstad bij de Slapperdel.
De pand waarin de H&M is gevestigd is nu gereed en de bewoners likken hun wonden. Ze zijn bepaald niet tevreden over het resultaat en laten ons o.a. zien dat aan de rechterzijde grote rekken zijn geplaatst voor begroeiing, maar er is geen plant te bekennen en het wordt nu vooral als klimrek gebruikt, wat tot gevaarlijke situaties kan leiden.
Aan de linker zijde is trespa gebruikt, tegen het advies van de ARK (adviescommissie ruimtelijke kwaliteit).
Zelf vind ik dit niet onaardig om te zien, maar de bewoners vinden het vreemd dat men zomaar een advies van de ARK in de wind kan/mag slaan. Het thema ‘handhaving’ is hier weer van toepassing.
 
Geen plant te zien....
Verder is de aanpassing van het parkeerterrein nog niet gerealiseerd, terwijl dit eind 2012 al zou zijn gestart. Naar de beleving van de bewoners worden er wat vage argumenten hiervoor gebruikt en ze zijn het – na alle andere teleurstellende ervaringen – behoorlijk zat en dat is ook wel te begrijpen. Ze hebben op veel punten hun zin niet gekregen, al moet wel gezegd worden dat de gemeente zich heeft ingespannen om samen met de bewoners de herinrichting aan te pakken. Maar ja, dan moet dat plan wel worden uitgevoerd. Tijdens de borrel na afloop heeft Leo Mauritz (Hoofd B&Wtoezicht) beloofd het uit te zoeken en de bewoners te informeren.

Het was opnieuw een boeiende en leerzame middag en veel waardering voor het Wijkteam en bewoners die deze middag hebben georganiseerd. Graag tot volgend jaar!