woensdag 28 juli 2010

Eiland Voorwillenseweg vandaag gemaaid!

Mijn bijdrage over het onderhoud van het openbaar groen in Gouda heeft veel losgemaakt onder de bewoners en ik heb al heel wat reacties gehad. Veel van die reacties geven aan dat er nog heel wat te verbeteren valt.

Opvallend vond ik dat de gemeente richting de journalist van het AD heeft aangegeven dat het eiland aan de Voorwillenseweg twee keer per jaar wordt gemaaid. Dat is absoluut niet waar!
De afgelopen drie jaar is er niet meer gemaaid en ook de sloot is al vele jaren niet meer uitgebaggerd.

Maar goed, alle commotie heeft Cyclus in ieder geval wakker geschut en vanmorgen zijn twee mannen actief bezig geweest om het eiland te maaien....

De gemaaide planten liggen overigens nog gewoon op het eiland, maar dat zal wel horen bij het zgn. nieuwe beleid (ik vind het een zooitje) en ook de begroeiing langs de sloot en de sloot zelf zijn (nog) niet aangepakt. Maar wellicht dat dit binnenkort ook gaat gebeuren.

Stap één is gezet!

Blijf s.v.p. uw ervaringen melden, want ik wil nu doorpakken richting Cyclus!
Gouda moet er netjes en verzorgd uitzien!

Het (voorlopig?) eindresultaat op 28 juli 2010

maandag 26 juli 2010

Slecht onderhoud openbaar groen in Gouda (deel 1)


De laatste tijd word ik benaderd door verschillende mensen die niet tevreden zijn over het onderhoud van het openbaar groen in Gouda.

Het gaat om achterstallig onderhoud of heel erg drastisch onderhoud, waardoor mensen langdurig tegen een "bende" of een "kale vlakte" aankijken.

Het leek me daarom goed om er maar eens nader in te duiken en dicht bij huis te beginnen:
het eiland tussen de Boschpolderstraat en de Voorwillenseweg.

Dit eiland ligt er al heel lang verpauperd bij doordat er al jaren niet meer is gemaaid en ook de bomen niet meer volgens een bepaalde regelmaat worden gesnoeid. Daardoor zijn er diverse bomen (elzen) overwoekerd, is de gele lis verdwenen en de sloot (normaal zo'n 75 cm. diep) is nu hier en daar bijna dichtgeslibd.

Via een melding bij Meldpunt Openbaar Gebied (MOB) heb ik dit aangekaart en er volgde een lange stilte. Navraag leverde als antwoord op: "Deze melding is afgedaan"..... "Hoezo?", vroeg ik toen, "Want ik heb nooit wat gehoord."
"Wij hebben de melding doorgegeven aan Cyclus en dan is het voor ons afgedaan", was toen de reactie.....
Cyclus had echter niets van zich laten horen.

Blijkbaar is het MOB er toen toch nog een keer achteraan gegaan, want ik kreeg opeens een mailtje van Cyclus, die meedeelde dat dit eiland een "grijs gebied" is. Cyclus heeft het onderhoud van het openbaar groen grotendeels uitbesteed aan Promen, maar de grijze gebieden vallen daarbuiten. Geen onderhoud dus...
Maar men zou kijken in hoeverre het toch nog in het onderhoud kan worden meegenomen en dan zullen in het najaar ook elzen worden neergezet.
Na enig aandringen kwam de toezegging dat dit gebeuren zou als ook aan de Voorwillenseweg werd gemaaid. Inmiddels is het maaien gebeurd, maar het eiland is niet aangepakt.

De sloot is een verhaal apart: voor zover ik heb kunnen nagaan is het niet duidelijk wie daarvoor verantwoordelijk is, wellicht de provincie. Resultaat is echter nu wel, dat een leuke sloot, waar de kinderen in konden varen, in twee jaar tijd op diverse plaatsen aan het dichtgroeien is met riet en helemaal aan het dichtslibben is.

Een en ander heeft ertoe geleid dat de mensen die vanuit Haastrecht de Voorwillenseweg opkomen, worden geconfronteerd met een heel rommelige, onverzorgde aanblik.
Bepaald geen reclame voor Gouda en een gele kaart voor Cyclus!

Het is te hopen dat het onderhoud op korte termijn alsnog (periodiek) wordt opgepakt en de sloot wordt uitgebaggerd. Dat zal de aanblik en het woongenot absoluut ten goede komen.

dinsdag 20 juli 2010

Engeland (Kent)

Rye


De afgelopen twee weken ben ik met mijn gezin in Engeland op vakantie geweest. We zaten in het zuidoosten (Cranbrook), zo'n 60 kilometer ten westen van Dover.

We troffen het bijzonder, aangezien het weer sinds 1976 niet meer zo goed was geweest.Twee weken stadjes bekijken, kastelen / ruïnes bezoeken en genieten van de prachtige Engelse tuinen, het beviel ons prima.

Wat ons in Engeland opviel, was de enorme discipline van de mensen en de doorgaans zeer correcte omgangsvormen (al waren we wel getuige van een man die zijn jonge dochter een paar zeer stevige klappen gaf). Daarnaast waren de straten en pleinen veelal erg schoon, je zag geen papier, kauwgum of hondenpoep....

Het is mooi om te ervaren dat de Engelsen heel trots zijn op hun historie en erfgoed. Via de English Heritage en National Trust wordt het erfgoed zo goed mogelijk onderhouden. Velen bezoeken jaarlijks deze locaties. Een aantal van 200.000 bezoekers per jaar wordt makkelijk gehaald. Wat ik een heel goed initiatief vind, is dat je voor een schappelijk bedrag voor één of twee weken lid kunt worden van de English Heritage , waarmee je dan met je gezin heel veel locaties "gratis" kunt bezoeken en ook geen parkeerkosten bent verschuldigd.

Dit zou voor Nederland ook iets kunnen zijn om de toeristen te stimuleren om meer van onze erfgoederen te gaan bekijken.
Je zou kunnen denken aan een provinciale erfgoedpas en zelfs aan een Gouda Erfgoedpas. Met zo'n pas kan iemand dan een voor kortere of langere tijd (jaarlidmaatschap) onze erfgoederen bezoeken. Door het jaarlidmaatschap automatisch te verlengen, creëer je ook een mooie bron van inkomsten voor deze goederen en dat kunnen we in deze economisch moeilijke tijden goed gebruiken.


Hieronder een kleine foto impressie van onze vakantie:

Kust bij Rye

White Cliffs bij Dover en Dover Castle
Goudhurst
Scotney Castle
Prachtige Engelse tuinen
LONDEN