woensdag 23 september 2020

Extra veiligheidsmaatregelen in Goverwelle


Op 17 juli 2020 heeft de fractie van de ChristenUnie schriftelijke vragen gesteld over de overlast rond de omgeving Watergangpolderplein in Gouda-Goverwelle. We hebben nu antwoorden gekregen van het college. Er zullen nu maatregelen worden genomen om de overlast te gaan beperken. We zullen nauwgezet de ontwikkelingen blijven volgen, want de overlast in deze buurt is echt onacceptabel.

Aanleiding

De laatste tijd is er sprake van voortdurende overlast rond het gebied Watergangpolderplein en de Rietvinkpolderstraat. 

Rondom woningen en in brandgangen hangen groepen jongemannen die
geluidsoverlast veroorzaken door in groepen samen te komen en hard te praten. Ook laten ze rotzooi acht, handelen ze in drugs en geven bewoners en verzorgenden bij de woningen (inclusief Fokuswoningen!) een gevoel van onveiligheid omdat ze zich pal bij de woningen ophouden. 

Daarnaast veroorzaken ze geluidsoverlast door steeds met auto’s en scooters heen en weer te rijden. Dikwijls rijden ze daar dan ook hard. 

De overlast begint regelmatig al om 15.00 uur in de middag en duurt tot wel 3.00 uur in de nacht. Vooral in de late uren wordt het gedrag als overlast ervaren. 

De bewoners geven aan dat er al veelvuldig contact is geweest met de politie, maar bij aankomst van de politie zijn de jongens meestal al verdwenen, omdat ze elkaar waarschijnlijk een seintje geven. Volgens de bewoners heeft de politie aangegeven dat genoemd gedeelte van Goverwelle in de top-3 van straten zit met de meeste overlast. 

Op 24 april heeft een bewoner de burgemeester over deze situatie een brief gestuurd. 

Beantwoording vragen

1. Is het college bekend met de brief aan de burgemeester en wat is de reden dat deze brief nog niet beantwoord is? 

Deze brief is door de gemeente beantwoord door telefonisch contact op te nemen met de betreffende bewoner. Het contact is vervolgens onderhouden via de wijkagent. 

2.  Hoe oordeelt het college over deze situatie, mede gelet op het feit dat hier al eerder sprake is geweest van overlast? 


Sinds de uitbraak van de Coronapandemie is er weer sprake van ernstige overlast, na een relatief rustige periode vorig jaar. Er is nog geen vergelijking te trekken met de overlast in het verleden. De overlast gevende groep is nu kleiner net als de overlastlocatie. 


3.  Wat is de reden dat de overlast blijft voortduren zonder dat er ingegrepen wordt, terwijl de politie erkent dat hier serieus sprake van overlast is? 


Er is en wordt op diverse momenten ingegrepen door politie, maar de overlast gevende jongeren hangen hier zeer vaak rond. Deze frequentie is door de politie niet te handhaven. 


4.  In hoeverre is het college bereid om weer tijdelijk een camera te plaatsen in deze buurt en op te gaan treden tegen de overlast door drugshandel en hinderlijk ophouden van groepen mannen bij woningen en in brandgangen, die tevens rotzooi achterlaten en hard rijden door de buurt?


Er worden maatregelen voorbereid om de rust te herstellen in de buurt. Het plaatsen van een tijdelijke camera eventueel in combinatie met bestuurlijke maatregelen behoort tot de mogelijkheden. 

woensdag 16 september 2020

Strijd tussen veiligheid en groenOnlangs heeft onze fractie een aantal vragen gesteld over het onderhoud van groen bij de Voorwillenseweg en de beantwoording van deze vragen door de gemeente Gouda is voor ons aanleiding om nu een aantal politieke vragen aan het college te stellen:

 

Aanleiding

 

Jaarlijks is gedurende een bepaalde periode van het jaar het groen o.a. langs het fietspad op de Voorwillenseweg ter hoogte van de Middenmolenlaan dermate hoog dat auto’s de fietsers niet of nauwelijks kunnen zien aankomen. Dit kan leiden tot gevaarlijke situaties omdat de auto’s tot op het fietspad moeten doorrijden om de situatie goed te kunnen overzien.

 

Naar aanleiding daarvan heeft de fractie van de ChristenUnie technische vragen gesteld aan het college. De beantwoording riep echter de nodige vragen bij ons op en daarom hebben we opnieuw vragen gesteld aan het college. Ditmaal hebben we gekozen voor politieke (beleids)vragen.

 

 

Groen en verkeersveiligheid

 

De eerste vragen aan het college leverde de volgende beantwoording op:

 

“De berm wordt onderhouden als ruw gras en dat betekent dat deze, vanuit ecologisch beheer, twee keer per jaar (in juni en september) wordt gemaaid. Daarnaast wordt begin mei de kruising gemaaid (zichthoeken) om te voorkomen dat de kruising onoverzichtelijk wordt.”

 

“Doordat de berm smal is, er bomen aanwezig zijn en riet in de watergang staat is er niet veel zicht mogelijk. Dit is ook niet op te lossen met extra maaien.” 

 

“Vanuit verkeersveiligheid worden er begin mei al zichthoeken gemaaid. Mocht blijken dat dit naast de reguliere maairondes in juni en september niet voldoende is (dit is mede afhankelijk van de groei in het seizoen). Dan wordt op basis van meldingen uit Meldingen Openbaar Gebied hier extra gemaaid. Maar het zicht op het fietspad blijft beperkt.”

 

“Voertuigen die de Voorwillenseweg passeren ter hoogte van de Middenmolenlaan moeten voorrang verlenen. In de praktijk betekent dit dat wanneer er minder zicht is er moet worden gestopt of stapvoets moet worden gereden.” 

 

Tegenstrijdige antwoorden

 

De beantwoording roept tegenstrijdige beelden op en het is niet duidelijk of het maaien nu wel of niet zin heeft…. Ook niet welke doelstelling voor het college het belangrijkste is: veiligheid of ecologie/groen of wellicht toch allebei… 


Veel beter zicht na het maaien in september


Politieke vragen


We zijn daarom maar opnieuw in de pen geklommen en hebben de volgende politieke vragen gesteld:

 

In de beantwoording van de technische vragen wordt o.a. aangegeven dat “om te voorkomen dat de kruising onoverzichtelijk wordt” begin mei extra wordt gemaaid.

 

1.     Kan het college zich voorstellen dat het in deze casus lijkt dat ecologie en verkeersveiligheid conflicterende doelstellingen zijn?

2.     Zo ja, is hier naar de mening van het college ook daadwerkelijk sprake van een tegenstelling en zo ja, welke doelstelling zou in deze situatie moeten prevaleren?

3.     Hoe duidt het college het (alleen) extra maaien in mei en de opmerking dat het zicht beperkt blijft? Terwijl na het maaien automobilisten het fietspad veel beter kunnen overzien!

4.     Wat is de reden dat er wel gemaaid wordt als er een melding wordt gedaan bij MOB, terwijl het college van mening is dat het zicht beperkt blijft?

5.     Wat gaat het college doen om voortaan het zicht op deze locatie zo goed en veilig mogelijk te laten zijn?

6.     Wat is in het algemeen de inzet van het college als het gaat om onderhoud van groen en verkeersveiligheid?

 

Veel beter zicht na het maaien in september

 

 

 

dinsdag 8 september 2020

Bewoners Gildenburg onaangenaam verrast


Op maandag 31 augustus jl. heeft Van Wijnen op de parkeerplaats van de Gildenburg een afzetting geplaatst waardoor er zo n 30 parkeerplaatsen niet meer kunnen worden gebruikt. Tevens zijn twee gestapelde containers geplaatst voor de ingang van flat, waardoor de invalide oprit is geblokkeerd. 

Dit hangt samen met de verbouwing van de JUMBO in WC Bloemendaal die op 23 september zal worden heropend.


De bewoners zijn van deze afzetting niet anders dan door een blanco briefje onder de ruitenwissers van hun auto, met de mededeling dat ze hun auto moesten verwijderen, op de hoogte gesteld. Diverse bewoners hebben inmiddels een melding gedaan bij meldpunt openbaar gebied.

Naar aanleiding hiervan heeft de fractie van de ChristenUnie de volgende technische vragen:

  1. In hoeverre handelt Van Wijnen conform een afgegeven vergunning?

  2. Wat is de reden dat de bewoners niet officieel op de hoogte zijn gesteld?

  3. Waarom zijn er geen gele borden geplaatst op deze locatie?

  4. Hoelang gaat deze situatie duren?

  5. Wat gaat de gemeente doen richting de bewoners m.b.t. deze situatie?