donderdag 28 oktober 2010

Twitteren draagt bij aan herstel van vertrouwen

Overzicht van meest actieve plaatsen met twitteren van de ChristenUnie van januari en februari 2010 met Gouda op nummer 1....


Op mijn werk hoor ik de laatste tijd regelmatig de opmerking dat twitteren al weer achterhaald is en dat ik eigenlijk weer iets anders moet gaan doen. Ik heb me suf gepiekerd wat dat dan wel moest zijn, aangezien webloggen, Hyves, Facebook etc. ook niet bepaald nieuw is.

Zelf ben ik er steeds meer van overtuigd dat twitteren extra kansen biedt om op een snelle manier contact te onderhouden met een netwerk van mensen die in je geïnteresseerd is. Ik was daarom ook aangenaam verrast dat vandaag in het AD stond dat wijkagenten in Hollands Midden gaan twitteren.
Een communicatiewetenschapper zei het heel mooi:

"Nieuwe media kunnen bijdragen aan het herstel van vertrouwen tussen burgers en bestuur. Nieuwe media zorgt voor meer transparantie, waarmee onder meer de burgemeester zijn voordeel kan doen."

In onze huidige democratie wordt vooral het falen van beleid uitgelicht en incidenten worden breed uitgemeten.
Juist door weblogs en twitter kan je daar tegenwicht tegen bieden en dat is voor mijzelf ook precies de reden dat ik deze middelen actief gebruik. Tevens bied je een eenvoudig communicatiemiddel en laat nu juist communicatie steeds belangrijker worden burgers bij het (plaatselijke) eleid te betrekken.

Op lokaal niveau zou het waardevol zijn als de burgers actief via twitter zich aan de politici zouden laten horen, maar dat gebeurt helaas nog veel te weinig.
Ik daag ze uit dat wel te gaan doen, zodat wij veel meer worden gevoed met hun mening.
Laten de bezuinigingen daarvoor het eerste handvat zijn.

De burger kan via twitter (en via reacties op de weblog) actief, gevraagd en ongevraagd, advies geven, commentaar leveren op beleid of juist gemis aan beleid en als het nodig is de noodklok luiden.

We zijn in Gouda altijd erg "in" voor vernieuwingen op het gebied van nieuwe mediä: enkele raadsleden testen momenteel het gebruik van de iPad, diverse raadsleden zijn actief met twitter en weblog enz. Het college blijft daarin echter duidelijk achter.

Laten de collegeleden inclusief de burgemeester zich ook gaan begeven op het pad van de "social media", zodat de opmerking van burgemeester Kroon in Urk niet voor Gouda geldt. Hij zei namelijk onlangs: "Ik schat in dat de meeste burgemeesters zich nog ergens bevinden tussen de ouderwetse toogdag, waarbij kopstukken uit de politiek spreken in een zaaltje, en het hedendaagse twitteren."

dinsdag 19 oktober 2010

Theo Krins naar GroenLinks


Na de nodige commotie de afgelopen tijd over de tweede woning van de burgemeester in Elmina, de positie van Johan Weeber (Gouda Positief) en het initiatiefvoorstel i.v.m. het nieuwe zwembad door Jan de Koning (GBG) is er dan nu weer opnieuw ophef in Gouda?

Theo Krins naar GroenLinks, dat is toch wel opmerkelijk. Op de website van Gouwestad TV werd er gisteren subtiel melding gemaakt van mijn blijkbaar nieuwe partijkeuze.
Het ging natuurlijk om een misverstand en de fout is inmiddels hersteld, maar het leverde via Twitter wel een aantal leuke reacties op.
André Rouvoet was er als de kippen bij om mij toch weer snel in het "kamp" van de ChristenUnie terug te halen en Gert-Jan Segers, directeur van de Mr. G. Groen van Prinsterer Stichting, vroeg zich af waarom Gouwestad TV het zo subtiel vermeldde...Rondje Gouda - "Wie gevangen zit kan geen overval plegen"

Mijn naam staat vermeld omdat ik één van de gesprekspartners ben bij Rondje Gouda, die deze week wordt uitgezonden bij Gouwestad TV.

Het eerste deel van het programma gaat over de aanstaande bezuinigingen en het tweede deel is een tafelgesprek (nieuwe opzet!) met de volgende onderwerpen:
- Iris Korthagen die een scriptie schreef over de uitzonderlijk grote media-aandacht voor het busincident twee jaar geleden in Gouda-Oost
- Theo Krins (raadslid ChristenUnie) over het gebruik van nieuwe media als twitter en weblog
- Paul van Musscher, districtschef van de politie, over het Goudse veiligheidsbeleid

Iris heeft een erg interesante scriptie geschreven over de rol van de media rond het busincident in Gouda. Bijzonder was dat deze gebeurtenis destijds de aanleiding voor mij was om met een weblog te starten.

Paul van Musscher toont veel daadkracht en doet een aantal opmerkelijke uitspraken!

Al met al een interessante uitzending die nog t/m zaterdag is te bekijken bij Gouwestad TV of via deze link.

donderdag 14 oktober 2010

Gehaktdag in de raad

copyright: Peter Boersma

Gisteren hadden we een lange raadsvergadering waarin er heel wat onderwerpen de revue passeerden.
Het meest aansprekende onderwerp was het initiatiefvoorstel van GBG met betrekking tot het stoppen van de nieuwbouw van het zwembad in het Groenhovenpark.

Jan de Koning (GBG) begon een betoog, waarbij hij aangaf de memo van de wethouder over dit onderwerp buiten beschouwing te laten. Onbegrijpelijk, omdat deze memo elementaire informatie bevat en zijn initiatiefvoorstel overbodig maakt.
Maar goed, er kwamen vervolgens drie argumenten op tafel die het voorstel zouden moeten rechtvaardigen:
1. Huidige economische situatie (economische crisis)
2. Milieutechnische redenen (vervuilde grond)
3. bestuurlijke omstandigheden (aanstaande fusie met Waddinxveen)


Hij gaf daarbij tevens aan dat GBG in 2009 had ingestemd met de bouw, maar gezien de economische situatie wel had gepleit voor een sobere variant.

De wethouder (Kastelein) gaf hierop een reactie door zijn eerdere memo te herhalen en tot mijn stomme verbazing bedankt vervolgens de heer De Koning hem voor de heldere beantwoording. Als dit nieuwe politiek is...

De andere fracties hadden geen sympathie voor het initiatief van GBG en er was alleen wat steun bij Gouda's 50+ Partij en Trots.

Namens de ChristenUnie kon ik het niet nalaten om gehakt te maken van het voorstel en de aangevoerde argumentatie, omdat het echt nergens over ging:
1. De economische omstandigheden waren juist de reden om nú de aanbesteding te doen. Je kan nu goed zaken doen en dat is ook bij de uitkomst gebleken. We krijgen een nieuw zwembad voor een heel scherpe prijs.
2. Mileutechnische redenen: het was al direct bekend dat de grond vervuild is en daar is bij de aanbesteding ook rekening mee gehouden en het wordt ook heel serieus opgepakt bij de verdere uitwerking.
3. Bestuurlijke aard: Waddinxveen wilde geen één gemeenschappelijke zwembad met Gouda ontwikkelen en heeft gekozen voor het renoveren van het eigen zwembad. Wij hebben dit bad gewoon nodig voor onze burgers en handhaven van de bestaande baden is praktisch en financieel gezien geen optie.

Tenslotte: GBG heeft vorig jaar helemaal niet gekozen voor een sobere variant, maar was het met onze fractie eens om te proberen het oorspronkelijke ontwerp te realiseren (plus variant) en het liefst wilde de fractie er ook nog een waterspeeltuin bij...

Al met al een kwalijke actie van GBG, omdat er bij de Goudse burgers een beeld was ontstaan dat heroverweging een optie was, terwijl dit niet het geval was. Daarvoor waren zwaarwegende nieuwe feiten nodig en die ontbraken.

Het initiatiefvoorstel (die eigenlijk een motie had moeten zijn) werd met een grote meerderheid verworpen.
Het lijkt erop dat Arjan Versteeg (SGP) gelijk heeft met zijn opmerking dat dit voorstel een voorstel voor de bühne was...

O ja, voordat u zich mogelijk zorgen maakt: na afloop van de vergadering heb ik Jan de Koning direct een hand gegeven, want zaken en personen moet je wel scheiden.

zaterdag 9 oktober 2010

GBG verdrinkt in zwembad en één Gouda kaas


Aanvankelijk was ik voornemens alleen een leuk stukje te schrijven over de Goudse kaas, maar er n.a.v. recente berichtgeving in de pers, komt er ook een pittig stukje over het initiatiefvoorstel van Gemeente Belangen Gouda (GBG) inzake het nieuwe zwembad.

Ik kan geen waardering opbrengen voor dit initiatief, aangezien we rond het zwembad een heel zorgvuldig besluitvormingsproces achter de rug hebben, waarbij alle belanghebbenden uitvoerig zijn betrokken.

Nu de aanbesteding is afgerond wil GBG opeens het bouwen van het nieuwe zwembad weer ter discussie gaan stellen, terwijl deze partij nota bene destijds met het nieuwe zwembad heeft ingestemd, op basis van dezelfde feiten als nu en de nieuwbouw ook als speerpunt in haar verkiezingsprogramma heeft staan.

Hoe ongeloofwaardig wil je zijn?! En dan vind ik de uitlating: “de wethouder schoffeert GBG en inwoners die de bouw niet zien zitten”, door de gunning van de bouw van het zwembad een volstrekt verwerpelijke beeldvorming die geen recht doet aan de werkelijkheid.

Woensdag praten we erover in de raad en ik ben benieuwd hoe dat gaat aflopen.

Maar er is meer nieuws deze week, want er kwam goed nieuws uit Brussel: Gouda en Edammer Kaas hebben een beschermde status gekregen.
De Europese Unie heeft dat na een jarenlange lobby van de Nederlandse Zuivel Organisatie en inzet van o.a. de Europese fractie van het CDA, hiertoe besloten.
Alleen kaas uit Nederland mag voortaan het keurmerk 'Gouda Holland' of 'Edam Holland' voeren. Kaasproducenten in de rest van de wereld mogen de volledige naam en het keurmerk niet gebruiken, maar wel de woorden 'Gouda' en 'Edam'.

Gouda Kaas wordt volgens een uniek recept gemaakt en gerijpt op plank. De meeste buitenlandse en sommige Nederlandse Gouda kaas rijpt in plastic, wat goedkoper is, maar ook een heel andere smaak geeft.

Door de beschermde status wordt de kwaliteit vanaf nu goed gewaarborgd.
Gouda en Edam zijn overigens niet de eerste kazen die een Europese bescherming krijgen. Camembert kaas uit Frankrijk mag namelijk als enige het label Camembert de Normandie voeren. Ook Feta kaas uit Griekenland is beschermd.

Voor Gouda kan deze bescherming extra aandacht betekenen voor de naam Gouda en dat kan weer een hoop goodwill opleveren.

Het is prettig te weten dat in het buitenland er vooral positief over onze mooie stad wordt gedacht en menigeen bij het woord Gouda, gelijk reageert met: Gouda? O yes, Gouda cheese.

De komende jaren zullen we die positieve beeldvorming rond onze kaas middels goede marketing activiteiten ook moeten (blijven) inzetten binnen Nederland om zo ons geschonden imago weer nieuwe glans en smaak te geven.

woensdag 6 oktober 2010

Straaljagers en konijnen in Gouda


Afgelopen maandagavond hebben als raad met elkaar en met belanghebbenden gesproken over een nieuwe vestigingsplaats voor de ambulancepost. Deze post is nu gevestigd bij de Hanepraai (Fluwelensingel), maar moet daar begin 2011 weg i.v.m. nieuwbouw van een zorgcentrum.

Uitgangspunt is dat de vestigingsplaats optimale aanrijtijden kan garanderen voor de ambulances (maximaal 15 minuten). Daarbij is het al jarenlang de ambitie om deze ambulancepost langs de Zuidwestelijke Randweg te realiseren. Promen was eventueel ook een alternatief, maar die besliste rond de zomervakantie toch zelf alle ruimtes te willen gaan gebruiken.

De Regionale Ambulance Dienst (RAD) vindt nu een braakliggend terrein bij Stolwijkersluis een prima alternatief, maar het buurtschap vind het helemaal niets: te dicht op de woningen, geluidsoverlast (110 dB, gelijk aan een straaljager volgens voorzitter Co van der Horst van Buurtschap Stolwijkersluis), onveilige verkeerssituatie en een lelijk uitzicht: muur van 4 meter hoog.

Op basis van rapporten is Stolwijkersluis nooit als optie genoemd (is ook logisch, want de intentie was (en is?) dat zo'n post niet dichtbij bewoond gebied komt) en is het Sluiseiland de beste optie.


Afgelopen maandag probeerde ik verschillende varianten (financieel) goed in beeld te krijgen, maar iedere keer kwam er toen een nieuwe konijn uit de hoed en dat maakt het verkrijgen van een goed beeld niet makkelijk.

1. RAD geeft opeens aan dat ze financieel gekort zijn en daarom niet meer via een tijdelijke locatie naar een permanente locatie kunnen.
2. Een ambulancepost bij Nederlek blijkt mede te voorzien in ritten voor regio Rijnmond en zou naar herindeling wellicht helemaal voor deze regio gaan rijden. Dat gebeurt niet kostendekkend. Reden voor vragen om meer duidelijkheid, want de gelden zijn hard nodig.
3. Tijdelijk starten met een locatie op het Sluiseiland (die later wordt omgebouwd tot een permanente vestiging) met een extra auto bij Stolwijkersluis (Esso station) zou voor die extra auto € 800.000,- p.j. kosten. Dit lijkt ons een erg hoog bedrag en ook hiervoor hebben we om een onderbouwing en nadere toelichting gevraagd.

De kwaliteit van de ambulance dienst staat bij ons hoog in het vaandel en de aanrijtijden mogen niet verslechteren, maar we willen ook zo min mogelijk overlast voor bewoners en een goede (financiële) onderbouwing voor het huidige voorstel en een afweging van meer alternatieven.

Wethouder Kastelein gaat de komende weken hiermee aan de slag en dan zullen we op basis van zijn bevinden een definitief standpunt innemen.

zaterdag 2 oktober 2010

Historisch congres CDA zegt "ja"


Het CDA-congres heeft zaterdag in Arnhem om 17.00 uur haar steun uitgesproken voor het door fractieleider Maxime Verhagen gesloten regeer- en gedoogakkoord met VVD en PVV. Van de 4.033 uitgebrachte stemmen stemde 68% voor regeringsdeelname en 32% tegen.

Het is nu komende week aan de CDA-Tweede Kamerfractie om definitief te beslissen of het minderheidskabinet met de VVD, gedoogd door de PVV, er kan komen. In de fractie zitten twee Kamerleden die tegen de samenwerking met de PVV zijn. Eén van hen, Ad Koppejan, heeft aangekondigd zich te zullen voegen naar de uitspraak van een grote meerderheid van het congres. De positie van de andere, Kathleen Ferrier, is nog onduidelijk. Gelet op het feit dat een derde tegen het akkoord is maakt het voor beiden nog even lastig.

Het was een bijzonder congres met veel emoties, chaotische stemtaferelen en soms hardverwarmende toespraken.

De taak van het kabinet zal nu zijn om mensen aan elkaar te gaan verbinden en de polarisatie te voorkomen. Ik ga met meer dan gewone belangstelling dit kabinet volgen.

Hierbij een foto impressie van het congres: