donderdag 14 oktober 2010

Gehaktdag in de raad

copyright: Peter Boersma

Gisteren hadden we een lange raadsvergadering waarin er heel wat onderwerpen de revue passeerden.
Het meest aansprekende onderwerp was het initiatiefvoorstel van GBG met betrekking tot het stoppen van de nieuwbouw van het zwembad in het Groenhovenpark.

Jan de Koning (GBG) begon een betoog, waarbij hij aangaf de memo van de wethouder over dit onderwerp buiten beschouwing te laten. Onbegrijpelijk, omdat deze memo elementaire informatie bevat en zijn initiatiefvoorstel overbodig maakt.
Maar goed, er kwamen vervolgens drie argumenten op tafel die het voorstel zouden moeten rechtvaardigen:
1. Huidige economische situatie (economische crisis)
2. Milieutechnische redenen (vervuilde grond)
3. bestuurlijke omstandigheden (aanstaande fusie met Waddinxveen)


Hij gaf daarbij tevens aan dat GBG in 2009 had ingestemd met de bouw, maar gezien de economische situatie wel had gepleit voor een sobere variant.

De wethouder (Kastelein) gaf hierop een reactie door zijn eerdere memo te herhalen en tot mijn stomme verbazing bedankt vervolgens de heer De Koning hem voor de heldere beantwoording. Als dit nieuwe politiek is...

De andere fracties hadden geen sympathie voor het initiatief van GBG en er was alleen wat steun bij Gouda's 50+ Partij en Trots.

Namens de ChristenUnie kon ik het niet nalaten om gehakt te maken van het voorstel en de aangevoerde argumentatie, omdat het echt nergens over ging:
1. De economische omstandigheden waren juist de reden om nú de aanbesteding te doen. Je kan nu goed zaken doen en dat is ook bij de uitkomst gebleken. We krijgen een nieuw zwembad voor een heel scherpe prijs.
2. Mileutechnische redenen: het was al direct bekend dat de grond vervuild is en daar is bij de aanbesteding ook rekening mee gehouden en het wordt ook heel serieus opgepakt bij de verdere uitwerking.
3. Bestuurlijke aard: Waddinxveen wilde geen één gemeenschappelijke zwembad met Gouda ontwikkelen en heeft gekozen voor het renoveren van het eigen zwembad. Wij hebben dit bad gewoon nodig voor onze burgers en handhaven van de bestaande baden is praktisch en financieel gezien geen optie.

Tenslotte: GBG heeft vorig jaar helemaal niet gekozen voor een sobere variant, maar was het met onze fractie eens om te proberen het oorspronkelijke ontwerp te realiseren (plus variant) en het liefst wilde de fractie er ook nog een waterspeeltuin bij...

Al met al een kwalijke actie van GBG, omdat er bij de Goudse burgers een beeld was ontstaan dat heroverweging een optie was, terwijl dit niet het geval was. Daarvoor waren zwaarwegende nieuwe feiten nodig en die ontbraken.

Het initiatiefvoorstel (die eigenlijk een motie had moeten zijn) werd met een grote meerderheid verworpen.
Het lijkt erop dat Arjan Versteeg (SGP) gelijk heeft met zijn opmerking dat dit voorstel een voorstel voor de bühne was...

O ja, voordat u zich mogelijk zorgen maakt: na afloop van de vergadering heb ik Jan de Koning direct een hand gegeven, want zaken en personen moet je wel scheiden.

2 opmerkingen:

Gert zei

Vind het overigens, jammer dat de overige zwembaden dicht moeten, misschien is dit wel een gepasseerd station maar met een bevolking van ± 70.0000 inwoners is het te gek voor woorden dat dit beleid in de raad wordt gevoerd. Ook weer een zwembad bouwen op vervuilde grond is eigenlijk onaanvaardbaar. Bestuurlijk gezien een zware onvoldoende.

Michel zei

@Gert: het gaat niet alleem om hoeveelheid zwembaden, maar ook (vooral) om hoeveel zwemwater je hebt. In het nieuwe bad wordt dat meer dan de oude 3 baden bij elkaar opgeteld. In een kleine stad qua oppervlak als Gouda is het dan niet vreemd om voor maar 1 lokatie te kiezen. De situatie van 3 "wijkzwembaden" is eerder afwijkend. Dat zie je wel in Leiden, maar die stad is bijna 2x zo groot als Gouda.

Het bouwen op deze grond is wel een aandachtspunt, maar dat is met de Tobbe ook goed gegaan. Zodra de definieve plek bekend is kan daar een goed plan voor komen zodat het voor omwonenden veilig is.

Kortom, ik durf wel voor dit besluit te staan. Het lijkt me eerder bestuurlijk onvoldoende als we een half miljoen euro elk jaar gaan uitgeven om 3 verouderde zwembaden met te weinig zwemwater in stand te houden. Zo ga je niet om met gemeenschapsgeld.