dinsdag 18 augustus 2015

Gouda heeft een ziel!


Onlangs kreeg ik een artikel onder ogen: “Zwolse ziel blootgelegd: Hanze, moderne devotie, verbinding. Nu is het zaak die kernwaarden te vermarkten.”
Hanze duidt daarbij op de handelsgeest en moderne devotie verwijst vooral naar het sociale hart.

Goudse ziel

Iemand daagde me daarop uit om na te denken over de ziel van Gouda. Heeft Gouda ook een ziel? Natuurlijk heeft onze mooie stad ook een ziel, maar hoe kan je die kernachtig omschrijven? Ik heb besloten een poging te gaan doen en ben heel benieuwd naar de reacties!


Ondernemend

We hebben in ieder geval veel ondernemende mensen die er alles aan doen om onze stad positief op de kaart te zetten en gelet op de vele nominaties en gewonnen prijzen slagen we daar goed in. Wat mij betreft is dus ondernemend een kenmerk van de ziel van Gouda.

Missionair

Wat me daarbij ook heel erg opvalt is dat velen in Gouda overtuigd zijn van hun boodschap en die met verve uitdragen. Dit signaleer ik als het gaat om het persoonlijk geloof en activiteiten om hier aandacht voor te vragen, maar zeker ook t.a.v. het vermarkten van onze stad. Als we ergens in geloven dan doen we er ook van alles aan omdat dat te laten lukken en communiceren we er ook op allerlei manieren over. Natuurlijk kan ik daarbij ook voor het woord “overtuigd” kiezen, maar missionair steekt een spa dieper en doet meer recht aan het feit dat het gaat om een innerlijke drive, overtuiging en uiteraard doet het ook recht aan het feit dat in Gouda velen vanuit hun levensovertuiging invulling geven aan de Goudse samenleving door omzien naar elkaar en het vormgeven van hun persoonlijk geloof binnen en buiten de groep waarin men actief is.


Onderscheidend

Gouda heeft iconen van wereldfaam. Denk aan onze kaas, het stadhuis en de St.-Janskerk. En zeker op nationaal niveau kan de lijst nog veel langer worden gemaakt. Als het we het over de ziel van onze stad hebben dan stel ik vast dat we echt een onderscheidende stad hebben. Onze kaas is de beroemdste kaas van Nederland en de bekendste kaas in de wereld. Het stadhuis op de markt is het oudste stadhuis van Nederland en door haar ligging op de Markt onderscheidend. En niemand zal ontkennen dat de Goudse glazen van de St.-Janskerk wereldberoemd zijn. Kortom, ik voeg toe dat een kenmerk van de ziel van Gouda “onderscheidend” is.

Trots

Vaak wordt gezegd dat de mensen in Gouda mopperaars zijn. Mij valt dat eerlijk gezegd ook regelmatig op, maar het is niet het enige wat ik dan signaleer. Diezelfde mensen zijn vaak enorm betrokken op onze stad en zijn er gewoon trots op. Die trots is een enorme kracht van onze stad en is eigenlijk een kapitaal voor nu en de toekomst, dat wellicht nog weleens wordt onderschat.

Voor mij kan je de ziel van Gouda omschrijven door: ondernemend, missionair,  onderscheidend, trots

Positioneren

Mogelijk vindt u heel andere zaken van belang. Ik ben benieuwd, want het zou mooi zijn als we de ziel van Gouda breed gedragen kunnen vaststellen.
In ieder geval kan de Goudse ziel bijdragen aan het positioneren van onze stad op een manier die het meest recht aan hoe onze stad is.

woensdag 5 augustus 2015

Kerk in de knel

Piran (Slovenië)
Afgelopen weken heb ik met een deel van het gezin kunnen genieten van een heerlijke vakantie. We zijn eerst een paar dagen in Salzburg geweest en daarna ruim een week naar Slovenië.  Waar Salzburg bruist van cultuur, hebben we in Slovenië vooral genoten van de (ruige) natuur. Ofschoon het door de vele toeristen niet eenvoudig was om rust te ervaren, blijft het altijd weer fijn om in een ander land en andere cultuur te zijn.Bewegwijzering

In Salzburg valt echt heel veel te zien; kerk en cultuur liefhebbers komen, tijd, ogen en oren tekort om alles te zien en te ervaren. Vanwege de Salzburger Festspiele was er veel muziek op straat en het viel ons op hoe hoog de kwaliteit daarvan is. Genieten!

De bewegwijzering voor toeristen was overigens belabberd en wat dat betreft ben ik er nog altijd trots op dat mede door de ChristenUnie er in Gouda nu zoveel duidelijke wegwijzers aanwezig zijn.
Jammer blijft dat de St.-Janskerk niet wordt genoemd vanaf de parkeerplaatsen en het station, terwijl het zo’n belangrijk (toeristisch) monument is. Al eerder heb ik daar opmerkingen over gemaakt en sinds de PWA discussie kan het argument over scheiding van kerk en staat niet meer de oorzaak zijn...  Kortom, ik hoop dat dit nu echt eens wordt aangepast. Wellicht moet de St.-Janskerk hier zelf het initiatief maar voor nemen.

Missie en exploitatie

Een heel ander issue is dat mij in zowel Oostenrijk als Slovenië opviel dat de kerken altijd vrij toegankelijk zijn en er nadrukkelijk aandacht is voor het feit dat het een kerk is. Bij diensten was soms de kerk dicht, maar veelal werd vooral verwacht dat je dan eerbiedig ergens blijf zitten of staan.

De St.-Janskerk kiest ervoor om wel een toegangsprijs te vragen en richt zich nadrukkelijk op (commerciële) exploitatie en dat is op zichzelf natuurlijk te billijken, maar geeft wel een dilemma. 
In het kerkblad van de St.-Janskerk van 31 juli jl. schrijft scriba Sjaak den Heijer hier o.a. over: “De kerk is meer dan een museum en een gebouw om allerlei activiteiten in te organiseren. Het is vooreerst een plek waar de gemeente van Jezus Christus op zondag samenkomt rondom het Woord van God.”

De uitdaging zal voor het kerkbestuur zijn om vanuit het besef dat de St.-Janskerk primair een kerkelijke functie heeft (en de kerkelijke gemeente een missionaire taak heeft) tevens de kerk succesvol te “exploiteren”. 

De lokale overheid zet zich in voor marketing en toerisme en heeft een "eenzijdige focus". Het is daarom maar goed dat het eigendom van de St.-Janskerk niet toebehoort aan de plaatselijke overheid, maar aan de kerkelijke gemeente. Laat hun inzet zijn (samen met anderen in Gouda) dat velen de weg naar deze kerk weten te vinden om door de weeks te genieten van de prachtige Goudse glazen én op zondag van de samenkomsten.


Hieronder een foto impressie van Salzburg en Slovenië

SalzburgMozart
Slovenië

Ribcev Laz

Slap Savica

Meer van Bohinj


Meer van Bled
Mostnica kloof Ljubljana

Overal reclame voor de nieuwe Skoda Superb :-)Postojnska Jama
Predjamski Grad

Piran