vrijdag 31 december 2010

Ook dit is Gouda!


Voor Gouda was 2010 opnieuw een veelbewogen jaar: de stad is weer regelmatig landelijk in het nieuws geweest en het blijft een enorme uitdaging om onze stad op een goede manier op de kaart te krijgen. Maar er wordt hard aan gewerkt, dus het zou mooi zijn als de landelijke veiligheidsmonitor in 2011 een beter beeld laat zien.
Als mooie tegenhanger van het soms zorgelijke nieuws, geldt natuurlijk de actie Say Cheese. Wat een prachtige actie was dat en deze actie heeft zeker bijgedragen aan een positieve uitstraling van onze stad.

Politiek gezien was het een spannend jaar met zowel gemeenteraadsverkiezingen als verkiezingen voor de Tweede Kamer. Voor beiden stond ik kandidaat en dat was toch wel heel bijzonder.
Het politieke landschap in Gouda ziet er na de plaatselijke verkiezingen heel anders uit met twee nieuwkomers (Trots op Nederland en Gouda Positief) en flinke verliezen voor o.a. de PvdA en het CDA.
De ChristenUnie bleef helaas na twee college perioden buiten het college, waardoor Harro Janssen niet meer verder kon gaan als wethouder Financiën. Dat was niet alleen voor hem heel teleurstellend, maar het was ook een verlies voor de stad!
Voor collega Gerard Schotanus was het bijzonder dat hij zowel een koninklijke onderscheiding ontving als ook ereburger van Gouda werd.

In de zomerperiode besteedde ik namens de ChristenUnie veel aandacht voor het slechte onderhoud van het openbaar groen in Gouda, wat uiteindelijk heeft geleid tot een Groenboek.
Door allerlei problemen rond de gladheidsbestrijding in december is er inmiddels ook een Witboek in de maak.
Maar ook op allerlei andere terreinen heeft de fractie haar “mannetje” gestaan en een actieve bijdrage geleverd aan het besturen van onze stad.

Het gehele jaar heeft de fractie van de ChristenUnie zich als een positief kritische partij opgesteld en mag zich daardoor over 2010 als de oppositieleider van Gouda beschouwen.

We zien al met al terug op een intensief en enerverend jaar en we gaan er ook het nieuwe jaar weer met veel energie tegenaan.
Gouda is een stad van goud, waar je hoe dan ook van houdt!

Iedereen een veilige jaarwisseling toegewenst en een gezond en gelukkig 2011!

Bij het begin van zijn toespraak tijdens kaarsjesavond zei de burgemeester: 'Ook dit is Gouda'. Dat zei hij terecht. Gouda bij Kunstlicht is ook heel fraai en ook dat is Gouda!
Dit jaar is Ghiju Díaz de León, grafisch ontwerpster uit Mexico, verantwoordelijk voor het verlichten van het stadhuis. Ghiju is zowel grafisch ontwerper, illustrator als lichtontwerper

Een foto impressie:


Grapje van Ghiju?

donderdag 23 december 2010

Witboek of zwartboek?


De afgelopen dagen ben ik van alle kanten (digitaal) benaderd met reacties over de situatie in Gouda naar aanleiding van de (falende) gladheidsbestrijding.

De PvdA en Gouda's 50+ Partij hebben vragen gesteld en zelf heb ik besloten om inderdaad een WITBOEK te gaan maken. Na het GROENBOEK, wat heeft geleid tot concrete toezeggingen van de wethouder, wil ik nu de gladheidsbestrijding in kaart brengen en met concrete aanbevelingen komen.

Daarvoor heb ik wel meer input nodig en hierbij mijn concrete oproep om uw ervaringen en/of mening naar mij te mailen: theo.krins@gouda.nl of als commentaar bij mijn blog te schrijven.

Alvast veel dank en laat het mogen leiden tot een verbeterde aanpak in Gouda.
Want ondanks alle mooie woorden dat het na de ervaringen van vorig jaar op orde zou zijn is daar tot nu toe niet veel van zichtbaar geweest.

maandag 20 december 2010

Glibberen in Gouda


Door de overvloedige sneeuwval in Nederland was het niet eenvoudig om wegen bereidbaar te houden en ook in Gouda moesten er prioriteiten gesteld worden, omdat het blijkbaar anders onbegonnen werk was. De Goudse burgers hebben echter niet veel begrip voor deze prioriteiten omdat veel wegen en fietspaden nauwelijks berijdbaar waren of nog zijn. Teveel wegen, denk bijvoorbeeld aan de Goverwellesingel/Goudse Houtsingel, waren het weekend slecht te berijden.

Er wordt mij al enige tijd gevraagd om na het Groenboek, nu ook maar een witboek te gaan beginnen. Ik zal het overwegen, maar heb daarvoor wel meer input nodig.

Opvallend was dat in naburige plaatsen de kwaliteit van de wegen vaak veel beter was en de vraag komt dan gelijk weer boven: doen we echt alles wat we kunnen en doen we het efficiënt en goed genoeg. Natuurlijk houdt het met bijna 30 centimer sneeuw in een paar dagen een keer op, maar door goed schuiven en strooien lukt andere plaatsen het blijkbaar wel om de wegen veilig en berijdbaar te houden. Cylcus heeft wat mij betreft nog huiswerk te maken!

Daarnaast ben ik wel benieuwd hoe het toch komt dat er overal tekort aan strooizout is. Er zou toch zout genoeg moeten zijn. Heeft het te maken met de snel stijgende prijzen?

Daarnaast is het belangrijk dat er meer bekendheid wordt gegeven aan het Gladheidsbestrijdingsplan. Dan weet iedereen tenminste welke wegen er normaal gesproken worden gestrooid: http://bit.ly/i21rDP

Maar goed, genoeg gemopperd. De vele sneeuw betekent voor velen ook volop genieten. De natuur is prachtig, zeker met het zonnetje erbij. Een kleine foto impressie:


donderdag 16 december 2010

Gouda geniet van "kerseboom" / ChristenUnie oppositieleider

Deze week was de 55e kaarsjesavond in Gouda en dit is toch altijd weer een hoogtepunt voor onze stad. Zo'n 20.000 mensen genieten van de kaarsen achter de ramen van de huizen, de winkels en het stadhuis op de Markt en natuurlijk de kerstboom.


Voordat het festijn rond het onsteken van de lichtjes in de kerstboom (door de burgemeester van Kongsberg) plaatsvond, waren er in de middag al diverse activiteiten in de stad.


Mijn oudste zoon trad met zijn band "Love Repherence" voor het eerst op en mocht dat gelijk in de St.-Janskerk doen. Buiten bij de waag was de Volks- en stijldansgroep ‘At va ‘Ani’n aan het volksdansen er was nog veel meer te doen.


Het was een mooie avond met eeen hilarisch moment, toen de burgemeester uit Noorwegen zijn verhaal in het Nederlands deed (hulde!), maar het toen over de prachtige kerseboom had.
Wat mij overigens ook altijd weer erg aanspreekt is het voorlezen van het kerstevangelie door de burgemeester. Waar gebeurt nog zoiets in Nederland?!

Woensdag hadden we de laatste raadsvergadering voor het kerstreces en daar kwamen heel wat onderwerpen aan de orde:
Parkeermeters: We hadden er middels artikel 38 vragen bij de wethouder op aangedrongen dat de nieuwe parkeermeters in de stad ook geschikt moeten zijn voor een pinpas. Dit blijkt inderdaad te gaan lukken, dus een compliment voor wethouder Ruwhof was op zijn plaats.
Proces 2e ronde bezuinigingen (€ 9,4 miljoen): Op aandringen van de ChristenUnie is de financiële dekking voor een externe adviseur (€ 250.000,-) nu op orde. Het lukte niet om draagvlak bij het college te krijgen voor zero-based budgeting. Wellicht dat we het - samen met de SGP - op een later moment nogmaals aan de orde stellen.
Samen met Gouda Positief (initiatiefnemer), D66 en PvdA hebben we een motie ingediend om te onderzoeken of verkoop van de aandelen van Cyclus mogelijk is en wat daarvan de consequenties zijn. De motie werd met de grootst mogelijke meerderheid aangenomen.
Na een wat warrig debat over de OZB tarieven, waarbij Gouda Positief zich hardnekkig in een foutieve voorstelling van zaken vastbeet was er nog interessant onderwerp:
Winkeltijdenverordening: Trots op Nederland (gesteund door GoPo, GBG en Goud 50+) wilde middels een motie de binnenstad van Gouda tot toeristisch gebied laten verklaren en daarmee de deur open zetten voor meer koopzondagen dan de huidige 12.
In het college akkoord stond echter dat dit aantal in deze college periode niet zou worden uitgebreid en zodoende heeft deze motie het (gelukkig) niet gehaald.
Aan het einde van de avond hield de burgemeester nog een korte toespraak, waarin hij terugblikte op het jaar 2010.
Hij constateerde dat de goede sfeer van vorige raad niet zomaar over ging naar de nieuwe raad en dat er soms een toon werd gehoord die we absoluut niet gewend waren. Inmiddels gaan de fracties elkaar gelukkig steeds beter vinden.
De ChristenUnie kreeg nog een pluim, omdat van onze fractie de meeste amendementen zijn aangenomen en we ook de meeste moties (11) en amendementen (5) hebben ingediend.
We mogen ons hiermee als opppositieleider van 2010 beschouwen.
Een mooie titel en we gaan ons best doen om die titel ook de komende jaren weer te verkrijgen.

maandag 13 december 2010

Waddinxveen spuwt haar gal over Gouda


Maandag stond op de voorpagina van de Gouda-bijlage van het AD "Cornelis arrogant en kwetsend, Waddinxveen is woest op burgemeester van Gouda"

In het artikel worden er door raadsleden uit Waddinxveen harde woorden geuit richting onze burgemeester op basis van een lezing die hij onlangs heeft gehouden voor de Goudse Business Club.

Een saillant punt bij dit gebeuren is dat geen enkele bestuurder vanuit Waddinxveen op deze avond aanwezig was, ofschoon ze wel uitgenodigd waren...
Het heeft de raadsleden blijkbaar niet gehinderd om ferme uitspraken over onze burgemeester te doen. Hij zou bijvoorbeeld gezegd hebben dat Waddinxveen wordt ingelijfd en Waddinxveen een nieuwe wijk van Gouda wordt, waar ze zelf niets meer te zeggen hebben. Ook zou hij als grote broer precies weten wat goed is voor zijn kleine broertje.

Ofschoon ik zelf niet op deze avond aanwezig ben geweest, blijkt uit het presentatie materiaal en uit een schriftelijk reactie van de voorzitter van de Goudse Business Club dat er op deze avond een heel andere geluid door onze burgemeester is vertolkt. Op evenwichtige wijze heeft hij over de positie van Gouda in de regio gesproken, waarbij uiteraard ook diverse ontwikkelingen zijn genoemd en Gouda er geen geheim van maakt dat ze graag een fusie wil met Waddinxveen.

In Gouda gaan we daarbij heel behoedzaam om met dit onderwerp en vanaf het begin hebben we er vanuit Gouda van alles aan gedaan om op evenwichtige wijze het proces van samenwerking en mogelijke een fusie in te gaan. Daarvoor waren ook heldere afspraken vastgelegd in een bestuurlijk convenant in november 2009.

Blijkbaar is er toch een wat andere wind gaan waaien in Waddinxveen en men is daar sinds de verkiezingen een stuk terughoudender geworden en men wil in ieder geval niet fuseren.

Dinsdag (14 december) neemt de provincie een besluit over het al dan niet starten van de ARHI procedure (Wet algemene regels gemeentelijke herindeling).

Wellicht heeft men met deze actie de besluitvorming willen beïnvloeden. Dinsdag zal blijken of dit gelukt is. Mocht de procedure doorgaan, dan volgt er in 2011 een overleg met Gouda en Waddinxveen, gevolgd door een herindelingsontwerp en de zienswijze van de gemeenteraden.

Daarna wordt in 2012 door Provinciale Staten een herindelingsadvies opgesteld en via de minister komt er dan een voorstel richting de Tweede Kamer.

Dit zou dan uiteindelijk kunnen leiden tot een gemeentelijke herindeling per 1 januari 2014.

Of het allemaal zover komt moet nog maar blijken. In ieder geval is het wel raadzaam om de gesprekken met elkaar aan tafel te voeren en niet via ferme taal in de media.
Zorgvuldigheid en respect is toch wel het minste wat we als buren voor elkaar moeten kunnen opbrengen....

woensdag 8 december 2010

Wim Hillenaar (CDA) burgemeester van Cuijk

( foto gemeente Gouda)

Wim Hillenaar (42) wordt de nieuwe burgemeester van Cuijk. De gemeenteraad van de Brabantse gemeente heeft Hillenaar dinsdag voorgedragen.

Wim Hillenaar is de opvolger van Leo Schoots die in februari afscheid nam. De nieuwe burgemeester is werkzaam bij bureau Berenschot. Daarvoor was Wim Hillenaar topambtenaar bij de gemeente Rotterdam op het gebied van openbare orde en veiligheid. Wim Hillenaar is sinds 2002 raadslid in Gouda. Hij is daar voorzitter van de CDA-fractie. In verband met het naderende kerstreces is nog niet bekend wanneer Hillenaar officieel in Cuijk wordt benoemd.

Wim meldt ons in een mailbericht o.a. het volgende:
"Een bijzondere avond beleef ik, deze 7e december. Ik ben vanavond door de gemeenteraad van Cuijk (Noord-Brabant) voorgedragen als de nieuwe burgemeester.

Ik heb in mijn professionele loopbaan altijd een adviserende rol gehad in het openbaar bestuur. Het nu zelf mogen proberen, is een hele eer. Velen van jullie weten dat mijn vader ook burgemeester was. Het zit zogezegd een beetje in mijn DNA. Ik heb het een tijdje willen ontkennen, maar dat kon toch niet langer. Wat Cuijk voor mij extra bijzonder maakt, is dat het in de omgeving ligt waar ik ben opgegroeid. Een beetje terug naar huis, dus."

Wim, van harte gefeliciteerd met deze verrassende en mooie stap!

maandag 6 december 2010

Sinterklaas volgt Gouda op de voet

Groenafval als surprise...

Op pakjesavond heeft de Sint mij niet vergeten en ofschoon wellicht sommigen mij graag in een zak naar Spanje hadden zien vertrekken is dit (nog) niet gebeurd. Ik kreeg van de Sint zelfs een aardige CD, verpakt in een ludieke surprise met groenafval, en een prachtig gedicht. Uit het gedicht blijkt dat Sinterklaas vanuit Spanje de situatie in Gouda nauwgezet volgt en ik wil u zijn prachtige dichtregels niet onthouden:


Met zorgen ziet de Sint de Goudse toestand aan.
Krijgt in die mooie stad verloedering ruim baan?
Treedt het gezag niet op tegen geweldsdelicten,
Tegen die jongeren die normbesef verstikten?
Is Gouda machteloos om dit geweld te keren;
Is er geen krachtfiguur om dit verval te weren?

Men gooit met eieren, spuwt links en rechts op straat;
Men overvalt een bus, men treitert vroeg en laat.
Men laat zijn hond vrijuit in winkelstraten poepen.
De burger raakt ontstemd en gaat om actie roepen.
In de gemeenteraad verliest men het vertrouwen.
Partijen willen zelfs het stadsbestuur verbouwen.

Gemeentediensten zelfs delen in deze doem.
Zoals het groenbeheer, eens Gouda’s trots en roem.
Thans woekert ’t onkruid sterk en sloten gaan verloren.
Verlamming eist haar tol en geen wast geen de oren.
De toestand wordt precair, straks staan in Gouda sloppen.
Ingrid en Henk staan klaar, wie kan hen dan nog stoppen?

In ’t Sinterklaasberaad werd dit agendapunt:
In Gouda niemand meer op wie je bouwen kunt?
Na intens onderzoek kon Sint gerust gaan slapen.
Als ridder op zijn paard, een weblog als zijn wapen;
’t CU-shirt als kuras, trekt Theo Krins zijn sporen;
Rijdt strijdend door de stad met open oog en oren.

Hij stelt wat onrecht is, gans onverbloemd ten toon.
Bedrijvers van het kwaad verkrijgen zo hun loon.
Of het nu spuwers zijn of hondenbazen wezen,
Door raadslid Theo Krins wordt hen de les gelezen.
Elk’ openbare dienst, hoe ambt’lijk in presteren,
Wordt door hem doorgelicht, ontvangt dan pek of veren.

Zo kreeg het groenbeheer, als voorbeeld ’t meest recent
Van Theo een pak slaag toen eenmaal was bekend
Dat ’t onderhoud van ’t groen, aan Cyclus toegewezen,
Door dit bedrijf zeer slecht of nauwelijks werd bedreven.
Daar de gemeentedienst niet wenste op te treden,
Moest in het openbaar die dienst in ’t boet zich kleden.

Zo kon de Sint gerust met hoop naar Gouda gaan.
Geen rellen, geen ME om hem hier bij te staan.
In alle rust en vree kon hij zijn werk volbrengen
Om alle Gouwenaars wat vreugd bij ’t leed te mengen.
Waardering toont de Sint door Theo dit te geven:
Onder verwildering ligt het toekomstig leven.

donderdag 2 december 2010

Verloren avond


Woensdagavond hadden we een raadsbijeenkomst waarbij een tweetal zaken rond de bezuinigingsoperatie van 9,4 miljoen aan de orde kwam:
1. Instemming met de plan van aanpak en het bijbehorende draaiboek
2. Het vrijgeven van de hoofdlijnen notitie "Bezuinigingen met beleid" voor bespreking met de stad.

We hadden ons aanvankelijk voorbereid op deze specifiek punten en wilden daar een aantal kanttekeningen bij maken.

Maandag vernamen we opeens dat er over drie clusters zou worden gesproken (Bestuur, Stad en Sociaal), waarbij een statement moest worden neergezet, specifieke vragen aan de wethouder konden worden gesteld en tenslotte mocht iedere fractie maximaal 3 debat onderwerpen aanreiken. Dat alles moest per cluster in één uur geschieden en dat met 12 (!) fracties die ieder slechts 2 minuten spreektijd kregen, al ging menig fractie daar (fors) overheen.

Een onmogelijke exercitie, waardoor er nauwelijks ruimte was voor een echt debat, veel opmerkingen zonder reactie door het college meegenomen werden en we nog nauwelijks weten wat er nu exact wordt gedaan met de diverse suggesties en aanbevelingen.

Al met al een onbevredigende avond, die wel origineel was opgezet. Een verloren avond? Dat is wat al te stellig. Als het college concreet terugkomt op de ingebrachte suggesties, vragen en opmerkingen dan komen we wel een stap verder in het proces op een manier die de raad graag wil en wordt voorkomen dat er allerlei moties en amendementen nodig zijn.
Voor de geïnteresseerden volgt hierbij nog mijn bijdrage namens de ChristenUnie:

1. Statement – Het college besteed veel woorden aan de bezuinigingen en het proces, maar is daarin weinig concreet, behalve in het noemen van globale bedragen.

Toelichting:Wat bedoelt bijvoorbeeld het college met de volgende uitspraak in het raadsvoorstel, dat we bij het vaststellen van het Plan van Aanpak en het bijbehorende draaiboek komen tot:
a. de kaderstelling ten aanzien van het ambitieniveau in overleg met de stad en
b. het kader en de werkwijze waarbinnen het proces verloopt.

Dit zijn wat ons betreft mooie woorden, maar wij kunnen er geen brood van bakken.

Dan wil ik graag iets zeggen over de opzet van deze avond:

We beschouwen deze avond als een eerste verkenning, waarbij we nu alleen in hoofdlijnen in 2 minuten een bijdrage mogen leveren. Dit zij nu zo, maar we gaan ervan uit dat we voor de voorjaarsnota nog in detailniveau binnen de raad met elkaar kunnen bespreken en dat we dan ook méér tijd per fractie krijgen als vanavond. (debatonderwerp)

Voorzitter, er wordt aangegeven dat het bezuinigingsproces vraagt om adviesrapporten, om het traject zorgvuldig in te steken. Dat schijnt zelfs € 250.000,- te moeten gaan kosten. Onze fractie kan zich niet vinden in de financiële dekking voor dat bedrag. Het wordt nu gedekt door o.a. een bedrag van € 159.000,- uit het te verwachten positieve saldo 2011. Meevallers – die in dit geval ook nog eens onzeker is en dus een wankele basis is voor een dekking - moeten naar het weerstandsvermogen, dus graag dekking elders vinden of extra bezuinigen. Is het college hiertoe bereid?
Wat komt er overigens in die adviesrapporten te staan oftewel wat wordt precies de opdracht t.a.v. van de adviesrapporten?

Voorzitter, dan een punt, waarover we ook een debat willen. Tijdens de verkenning met het veld zullen mogelijk allerlei ideeën en bezuinigingsvarianten de revue passeren. We willen daarom dat het college meerdere alternatieven aan de raad voorlegt, zodat we echt tot keuzes kunnen komen en niet met een eindvoorstel al dan niet moeten instemmen en dan zelf eventueel maar alternatieven met dekking moeten onderzoeken.

Het is een goede zaak om voor alle subsidierelaties per 2012 een “zero budget” te hanteren vanaf een drempelbedrag van bijvoorbeeld € 10.000,- en op die wijze allen uit te nodigen om “met een leeg vel papier” hun taken en eventueel benodigde financiële ondersteuning in kaart te brengen, waarbij samenwerken waar mogelijk door de instanties moet worden geïnventariseerd. In hoeverre is het college bereid hieraan invulling te geven? Zero budgetteren t.a.v. de subsidierelaties is ons derde debatonderwerp.

Bij de genoemde bezuinigingsbedragen per cluster hebben allerlei afwegingen een rol gespeeld. Waarom zijn die afwegingen niet richting de raad gecommuniceerd?

Welke visie zit er overigens achter het nu voorgestelde proces en de bezuinigingen per cluster? Is het college bereid dit kernachtig aan te geven? Daarmee wordt voorkomen dat het gevoel ontstaat dat er gewoon bedragen over de schutting worden gegooid! Draagvlak creëren is cruciaal en dat vraagt om een helder beleid!

Het college staat open voor het schrappen van taken. Waar moeten we dan zoal aan denken en in hoeverre leidt dat tot extra bezuinigingsmogelijkheden? Wat is precies de rol van de genoemde “vrijdenkers” en wie stelt deze aan?

zaterdag 27 november 2010

Adviseur of zakkenvuller


Deze week is er in de financiële wereld veel beroering geweest rond het overleg in de Tweede Kamer over de beloning van de financiële adviseurs.

Al heel wat jaren ligt de financiële branche onder vuur en we worden in de media bijna wekelijks geconfronteerd met nieuws over "woekerpolissen", boetes die door de AFM worden uitgedeeld, faillissementen en ondoorzichtige adviespraktijken.

Daar ik al bijna 25 jaar in de financiële branche werkzaam ben, volg ik alle discussies en berichten nauwgezet, maar betreur ik het dat er zo'n negatief beeld wordt neergezet over met name de onafhankelijke adviseurs.
Ik zal de laatste zijn die ontkent dat er in het (recente) verleden best het nodige is misgegaan, maar juist de laatse jaren is er enorm veel verbeterd en dat wordt nauwelijks genoemd.

Het intermediair moet aan allerlei opleidingseisen en deskundigheidseisen voldoen en moet daarvoor jaarlijks weer studiepunten behalen. Slaagt een adviseur daarvoor niet, dan raakt ze haar vergunning kwijt....iets wat volgens mij in geen enkele begroepsgroep zo streng is geregeld!

Daarnaast is de beloning helemaal transparant geworden, kan de klant kiezen tussen provisie of een fee en is er bij provisie nu ook sprake van een maximumbedrag (inducement), afhankelijk van het soort product. Ook bonussen vanuit de aanbieders zijn afgeschaft.

Blijkbaar gaat het allemaal nog niet ver genoeg en in politiek Den Haag wil nu een kamermeerderheid dat er een algeheel verbod op provisie komt, wat betekent dat iedere klant moet gaan betalen voor een advies. Dat zullen lang niet alle klanten willen, maar daar is Den Haag nauwelijks in geïnteresseerd.
Juist de keuzevrijheid is wat veel consumenten willen blijkt uit eigen ervaring.

Om de klanten wat tegemoet te komen wil de overheid gespreide betaling aan de adviseur mogelijk maken, maar daar zal een adviseur niet op zitten te wachten en er klinken al weer geluiden voor aanvullende maatregelen op dat gebied.

Voor mij blijkt weer eens dat de politiek soms veel te ver gaat in het ingrijpen om een bepaalde praktijk aan te pakken en een gewenst gedrag te bewerkstelligen.
Net als op diverse andere beleidsterreinen, denk bijvoorbeeld aan het veiligheidsbeleid, geldt dat je daar mee moet oppassen, omdat je vaak een lappendeken aan maatregelen moet invoeren en iedereen treft, terwijl het ten diepste om een intrinsieke gedragsverandering gaat en die laat zich doorgaans niet "dwingen" door regels en de "echte rotte peren" moet je gewoon keihard aanpakken, maar scheer daarbij vooral niet iedereen over één kam.

Ronduit schandelig vind ik het voorstel van minister de Jager om geldwinkels te gaan starten in enkele grote steden, naar het bestaande voorbeeld van rechts- en wetswinkels. De geldwinkels moeten bijdragen aan de toegankelijkheid van financieel advies. Ze krijgen een vraagbaakfunctie en kunnen ook voorzien in "een stukje advies, zonder dat dit tot een product leidt", aldus Financiën-minister Jan Kees de Jager. De geldwinkels zullen bemand worden door vrijwilligers en studenten.

Aan de ene kant wordt er ingezet op hoge mate van deskundigheid van de financieel adviseurs en daarnaast dan zo'n initiatief met weinig deskundigheid....

De komende tijd worden het turbulente tijden in de financiële branche, staan er duizenden banen op het spel en ben ik benieuwd wanneer ook de banken en direct-writers eens echt transparant gaan worden over hun kosten, zodat er een goed "level playing field" ontstaat.

maandag 22 november 2010

Wiebelende lijnen


Lokaal Bestuur organiseerde vanavond een boeiende sessie met als titel: "In actie met burgers". Het ging over burgerparticipatie. Een interessant onderwerp, omdat je als raadslid je altijd afvraagt of je wel voldoende openstaat voor initiatieven van burgers en of ze niet teveel in de pas moeten lopen met bestaand beleid.
De praktijk is vaak dat burgers worden ingeschakeld in de logica van de overheid, terwijl je je ook moet realiseren dat de kracht zit in de samenleving zelf en die zal je als (lokale) overheid moeten stimuleren.

Daarbij moet je de belangen van de burgers, die steeds meer in actie komen en betrokken willen worden bij beleid, ook serieus nemen.

Bekend voorbeeld is een straat waar opeens - door een boomziekte -alle bomen worden gekapt en de bewoners na vele jaren opeens tegen een kale strook aankijken. De gemeente had beslist dat ze weliswaar een herplant plicht heeft, maar dat had ze ingevuld in een nieuwbouwwijk....

Een ander voorbeeld is dat een uitvoerder letterlijk de vouwen van zijn kaart volgt bij het belijnen van de straat. Dit laatste is natuurlijk een grapje, maar het gaat om de boodschap!

Voor goede burgerparticipatie, je spreekt dan van vitale coalities, is sprake als aan drie voorwaarden is voldaan:

1. Er moet een sterk gemeenschappelijk verhaal zijn

Zo'n verhaal ontstaat alleen als er een behoefte is gesignaleerd in de samenleving. Het kan dus niet uit het stadhuis komen al kan een bestuurder wel helpen om een idee vorm te geven en uit te werken.

2. Het vraagt om onorthodoxe aanjagers

Je hebt burgers nodig, en soms ook ambtenaren, die in staat zijn om het sterke verhaal te ontwikkelen en uit te dragen. Deze mensen moeten ook in staat zijn om productieve confrontaties ('ruzie') aan te gaan om zaken op scherp te zetten.

3. Er zijn politici nodig die op cruciale momenten rugdekking geven

Politici moeten bereid zijn zich hard te maken voor een idee, door ruimte te geven en als het nodig is ook rugdekking te verlenen.

Het was al met al een leerzame avond met nog een paar uitsmijters die ik u niet wil onthouden:

- Pas ervoor op dat je bij burgers hun enthousiasme en betrokkenheid niet wegorganiseert

- Probeer niet altijd te willen overtuigen, maar laat je ook overtuigen

- Je hoeft niet altijd transparant te zijn, dat lukt ook niet altijd, maar wees wel fair en de uitkomst van een proces moet helder zijn.

- Vitale coalities vormen het startpunt van een proces en die participatie moet niet veel verderop pas aan bod komen, als een fase nummer zoveel. Dat werkt niet!

- Capaciteit en geld zijn geen bedreigingen. Durf ook eens zaken te beëindigen: We zijn vaak beter in staat zaken op te starten, dan ergens een punt te zetten.

vrijdag 19 november 2010

Goudse sterren fonkelen in het stadhuis

Vandaag, een dag voor de Dag van de Rechten van het Kind, heeft burgemeester Cornelis in de Trouwzaal van het stadhuis voor de tweede keer in de Goudse geschiedenis de jeugdlintjes uitgereikt. Dit jaar zijn er vijf jeugdlintjes uitgereikt.
Het jeugdlintje, de Goudse Ster, wordt jaarlijks uitgereikt aan kinderen en jongeren die zich bijzonder verdienstelijk maken voor de Goudse samenleving. Er zijn twee categorieën, kinderen tot 12 jaar en jongeren van 13-23 jaar.

Laura Werger en Hans van den Akker (VVD)

De Goudse Ster is er gekomen naar aanleiding van een initiatiefvoorstel van Laura Werger (VVD), die aangaf dat ze blij en trots is dat er opnieuw jongeren in het zonnetje worden gezet en het initiatief aanslaat.

De Goudse sterren zijn uitgereikt aan:

Nick Grossat, 11 jaar
Nick is sinds 2006 bijna elke woensdagmiddag te vinden op de Kinderboerderij. Hij helpt met het verzorgen van de dieren, maar met schoonmaakwerk. Om de kinderboerderij open te kunnen houden zijn er vrijwilligers nodig. Nick is een graag geziene vrijwilliger die op zijn manier meehelpt met het open houden van de kinderboerderij

Linde Emmerzaal, 19 jaar
Linde geeft op een deskundige wijze training aan een groep C-junioren bij atletiekvereniging Gouda. Dankzij haar pedagogische en didactisch talent gaat het haar goed af. Zij heeft het in zich om niet alleen atleten goed te begeleiden , maar ook om het vak van trainer aan anderen bij te brengen.

Reinier Bliek, 19 jaar
Reinier traint wekelijks een pupillengroep bij atletiekvereniging Gouda. Hij is een aansprekend voorbeeld door zijn vriendelijke en enthousiaste manier van training geven. Naast het geven van training levert hij jaarlijks een actieve bijdrage aan sportstimulering voor scholieren als zo’n 500 Goudse kinderen van de basisschool kennis komen maken met atletiek als verenigingssport.

Sanne Smid, 21 jaar
Sanne geeft al ruim anderhalf jaar belangeloos een brugklasser een steuntje in de rug bij het schoolwerk. Als persoonlijke mentor helpt ze wekelijks bij het organiseren en plannen van het huiswerk. Ook gaat ze met de ouders mee naar informatieavonden op school. Op deze manier vergroot ze de kans van de burgklasser op een goede schoolloopbaan.

Nadine Chatoui, 22 jaar
Nadine heeft een theatervoorstelling gemaakt die de dialoog over opvoeden in diverse culturen in Nederland op gang brengt. In de voorstelling ‘Echte Bloemen’ spelen moeders uit de wijk Oosterwei van wie hun roots liggen in Ghana, Marokko, Indonesië en Somalië. Voor de tekst interviewde ze vrouwen uit zeer uiteenlopende culturen. Zij verzamelde hun verhalen met als doel een gesprek op gang te brengen en meer vrouwen een stem te geven. De voorstelling is inmiddels niet alleen in Gouda, maar ook in Utrecht en Amsterdam te zien geweest.

Voor het uitreiken memoreerde burgemeester Cornelis in een korte toespraak aan het feit dat er vele jongeren zich op een positieve wijze inzetten voor de Goudse samenleving, al zal je soms door alle mediageweld het tegendeel gaan geloven.
Het glas is halfvol of halfleeg.
Wat hem betreft is het glas halfvol en bij deze jongeren helemaal vol!

Linde, Nadine, Nick, Reinier en Sanne jullie zijn een voorbeeld voor anderen. Bedankt voor jullie positieve inzet voor Gouda en gefeliciteerd met deze mooie onderscheiding!
v.l.n.r.: Linde, Nadine, Nick, Reinier en Sanne


zaterdag 13 november 2010

Gouda in de vuurlinie


De afgelopen twee weken waren in Gouda bijzonder enerverend. Het begon vorige week maandag zo mooi met het Vrijwilligersbuffet en het aanbieden twee dagen later van het (langverwachte) Groenboek aan wethouder Wendy Ruwhof.Foto: Marianka Peters

Gaandeweg kwam er echter steeds meer onrust over onze stad door het voorval met een aantal jongeren in Gouda Oost op 30 oktober en dat leidde afgelopen woensdag tot een spoeddebat in de gemeenteraad over die situatie. Tevens kwam het initiatiefvoorstel van Trots op Nederland aan de orde, die pleitte voor een programmawethouder Veiligheid.

Wat mij verontrust is dat in toenemende mate blijkt dat alle goede berichten over Gouda niet meer "doorkomen", alleen heftige uitspraken, het nadrukkelijk in beeld brengen van wat niet goed gaat, krijgt aandacht. Dat leidt er ook toe dat zowel binnen als buiten de politiek er steeds heftigere woorden worden gebruikt en dat draagt bepaald niet bij aan het oplossen van de problematiek.

Wat dat betreft is mijn ogen Trots op een verwerpelijke manier bezig geweest met dit dossier: via de pers zijn enorme heftige uitspraken gedaan over de veiligheid in Gouda en de positie van de burgemeester, maar ze gaan daarbij (bewust?) volledig voorbij aan wat er feitelijk allemaal in Gouda wordt gedaan.

Frappant was dat eerder dit jaar de fractie nog lovend sprak over de inhoud van het Veiligheidsbeleid en nu deugt er in hun ogen opeens niets meer van.
Tijdens het debat gaf de PvdA een goed overzicht van alle inzet en activiteiten van de laatste jaren en daarna meldt Trots in haar bijdrage prompt dat er een beleid "van pappen en nathouden" is geweest en er niets is gebeurd de laatste jaren. Zo'n houding maakt je bepaald niet geloofwaardig.
De opstelling van deze partij kon in de raad op weinig sympathie rekenen, maar de media vond het wel interessant en gaf deze partij de meeste aandacht. Jammer, want zo wordt er weer een eenzijdig beeld neergezet.

Naar de mening van o.a. de ChristenUnie had Trots gewoon een motie van wantrouwen tegen de burgemeester moeten indienen, dan hadden ze kleur bekend. Het voorstel om een programmawethouder aan te stellen was daar maar een slap aftreksel van.
Opvallend was dat tijdens het debat Trots op geen enkele vraag van de fracties over nut en noodzaak een antwoord gaf...
Trots kreeg uiteindelijk geen enkele steun voor dat voorstel en in dat opzicht was er dus brede steun voor de burgemeester en het gevoerde beleid.

Is er dan helemaal geen kritische noot te kraken over het voorval en het beleid?
Jawel, we hebben de volgende zaken naar voren gebracht:

1. Doordat de PvdA in het openbaar (via artikel 38 vragen) vragen is gaan stellen hebben ze het risico genomen dat er weer een hetze zou komen over Gouda. Wij betwijfelen of ze verstandig hebben gehandeld, al respecteren we hun opstelling, dat je je niet moet laten weerhouden door mogelijke media gevolgen.

2. De activiteit in Gouda Oost was georganiseerd voor kinderen én hun ouders. De ouders kwamen niet opdagen en wat onze fractie betreft hadden ze toen die activiteit moeten afblazen. Dat was een goed signaal geweest naar de ouders en je moet gewoon het risico van uit de hand lopen van een activieit zo klein mogelijk laten zijn.

3. We hebben erop aangedrongen dat bij activiteiten (voorlopig) wel toezicht is. Dat maakt indruk en bevordert de rust.4. De communicatie richting de burgers moet beter, dat versterkt het draagvlak. We zijn in dat licht blij dat er waarschijnlijk een "stadsmarinier" komt die direct onder de burgemeester valt en als uitvoerder kan doorpakken. Belangrijk is wel dat hij niet al te hard voor de troepen gaat uitlopen, want dan gaat het ook niet lukken.

5. Er moet beter worden omgegaan met meldingen, de burger wil serieus genomen worden.
We zijn blij met de mededeling van districtschef Van Musscher dat overlastmeldingen een hogere prioriteit krijgen (van prioriteit 4 naar prioriteit 2).

Nadat Gouda de afgelopen weken weer zo onder vuur heeft gelegen is het belangrijk dat we ons herpakken en hard aan de slag blijven gaan voor de veiligheid in Gouda.
Alleen door (communiceren van) concrete resultaten zullen we Nederland overtuigen van de juistheid van onze aanpak.

zaterdag 6 november 2010

Tanks omsingelen Gouda Oost


"Zaterdagmorgen vroeg heeft het ministerie van Defensie opdracht gegeven (in overleg met het ministerie van Binnenlandse Zaken) om een eind te maken aan de rellen in Gouda en zijn er militairen en tanks naar Gouda Oost gestuurd. De wijk is vervolgens omsingeld en ondersteund door militairen en politie is de wijk helemaal schoongeveegd en zijn 100 jongeren opgepakt en afgevoerd naar een kazerne, waar ze voorlopig 3 x 24 uur worden opgesloten."


Bovenstaand fictief bericht zal wellicht menig lezer met instemming lezen. Eindelijk wordt er krachtdadig opgetreden in Gouda. In de ogen van menigeen wordt er in Gouda namelijk nauwelijks iets gedaan en volgens hen is er een beleid van van pappen en nathouden en af en toe een "incident" aanpakken en dat is het dan.


Vorige week zaterdag was er inderdaad een heel vervelend "incident" rond een georganiseerde activiteit: met jongeren afval opruimen en bloembollen planten in Gouda Oost.
Detail: opvallend was het dat er geen ouders waren meegekomen en de ongeveer 30 kinderen op zichzelf waren aangewezen...

Doordat er op een gegeven moment (nadat er chocolademelk op een glijbaan was gegooid) een groep van zo'n 10 Marokkaans Nederlandse jongens begon te klieren ging het mis.
Deze jongeren zijn gaan gooien met de bloembollen en pakten de bloembollen van andere kinderen af. Het aanspreken van de jongens op hun gedrag had geen effect. Eén bloembol trof het hoofd van een clown. Mede naar aanleiding daarvan is besloten om de activiteit vroegtijdig te stoppen en de spullen in te pakken.

Dit is wat er is gebeurd. Er is geen melding bij de politie gedaan, de persoon die is geraakt heeft geen aangifte gedaan.
Uiteraard zijn de jongens ver over de schreef gegaan en is het terecht dat de politie de jongens oppakt en hen aanpakt mét hun ouders, want ook die hebben een verantwoordelijkheid voor dit gedrag!

Alleen is het sterk overdreven om hier zoveel landelijke media tam-tam over te maken en over "straatterreur" te spreken.

We liggen in Gouda echter onder een "media vergrootglas", wat betekent dat ieder voorval veel aandacht krijgt en als een bevestiging wordt gezien van "zie je wel, het is een zooitje in Gouda en de politie doet niets".
Dat betekent ook dat een ieder die voorvallen naar buiten brengt, hetzij via vragen stellen, hetzij via open brieven, interviews e.d. zich heel goed moet realiseren dat dit een sneeuwbal effect kan krijgen in de media.

Zonder dat we de werkelijke problemen moeten wegstoppen of negeren is het wel belangrijk dat we in de communicatie zorgvuldig en doordacht bezig zijn en niet met elkaar bovenop ieder voorval duiken, daar heeft iedereen zijn/haar eigen verantwoordelijkheid in.

Toeval of niet, juist deze week gaf Paul van Musscher, districtschef Gouwe IJssel, in de krant van Gouda heel open aan waarmee ze bezig zijn en gaf ook aan dat er binnenkort meer informatie komt. Ook bij Gouwestad TV gaf hij dat onlangs aan.

Er gebeurt heel veel in Gouda op het gebied van veiligheid, maar gelet op de huidige situatie is het misschien toch beter om bij activiteiten (voorlopig) ook voor toezicht te zorgen om direct te kunnen optreden.

Daarnaast moeten we nog beter communiceren over wat er allemaal gaande is en welke resultaten er worden geboekt, zodat er een evenwichtig beeld ontstaat. Vooral op dat vlak zal ik zoveel mogelijk mijn steentje blijven bijdragen.

Want ondanks alle problemen die er zijn is Gouda een stad waarop ik trots ben!

dinsdag 2 november 2010

Gerard Schotanus naar de provincie

"Politici moeten communiceren"

Op de ledenvergadering van de Provinciale Unie Zuid-Holland is Gerard Schotanus gekozen als kandidaat voor de verkiezingen voor de Provinciale Staten op 2 maart 2011.

Hij komt op een prachtige 3e plaats te staan en is daarmee de hoogste nieuwe binnenkomer. Er is dus een reële kans dat Gerard na de verkiezingen naar de Staten zal gaan en dat is voor hem een mooie plek, al zal ik hem in Gouda straks wel gaan missen.

Gerard is nu ruim 12 jaar raadslid in Gouda en houdt zich vooral bezig met ruimtelijke ordening, milieu en armoedebestrijding. Onderwerpen die hem vanuit zijn geloofsbeleving nauw aan het hart liggen.
In de Staten wil hij zich vooral gaan bezighouden met Ruimtelijke ordening, Infrastructuur en milieu.

Gerard heeft zich op lokaal niveau altijd ingezet voor een goede communicatie van de overheid naar de burger, waarbij de politieke partijen een belangrijke rol vervullen. Op provinciaal niveau is goede communicatie ook noodzakelijk en voor Gerard zal het opnieuw een speerpunt zijn.

Een voorbeeld van die communicatie is de gemeentelijke herindeling. Als statenlid moet je op de hoogte zijn van de gevoelens die dat bij de betrokken gemeenten met zich meebrengt om uiteindelijk een eigen verantwoorde keuze te maken
“Het is toch wel opvallend dat er op dit moment vanuit de Staten wordt gedacht dat Gouda Waddinxveen wil annexeren, zonder dat er met de betrokkenen gesprekken zijn gevoerd. De werkelijkheid ligt echt anders.”

Wat dat betreft kan Gerard straks misschien – afhankelijk van de besluitvorming op provinciaal niveau - een belangrijke rol vervullen in het proces tussen Gouda en Waddinxveen, wat heel gevoelig ligt en waar nog veel zal moeten worden gepraat.

Gerard, proficiat met je kandidaatstelling!

donderdag 28 oktober 2010

Twitteren draagt bij aan herstel van vertrouwen

Overzicht van meest actieve plaatsen met twitteren van de ChristenUnie van januari en februari 2010 met Gouda op nummer 1....


Op mijn werk hoor ik de laatste tijd regelmatig de opmerking dat twitteren al weer achterhaald is en dat ik eigenlijk weer iets anders moet gaan doen. Ik heb me suf gepiekerd wat dat dan wel moest zijn, aangezien webloggen, Hyves, Facebook etc. ook niet bepaald nieuw is.

Zelf ben ik er steeds meer van overtuigd dat twitteren extra kansen biedt om op een snelle manier contact te onderhouden met een netwerk van mensen die in je geïnteresseerd is. Ik was daarom ook aangenaam verrast dat vandaag in het AD stond dat wijkagenten in Hollands Midden gaan twitteren.
Een communicatiewetenschapper zei het heel mooi:

"Nieuwe media kunnen bijdragen aan het herstel van vertrouwen tussen burgers en bestuur. Nieuwe media zorgt voor meer transparantie, waarmee onder meer de burgemeester zijn voordeel kan doen."

In onze huidige democratie wordt vooral het falen van beleid uitgelicht en incidenten worden breed uitgemeten.
Juist door weblogs en twitter kan je daar tegenwicht tegen bieden en dat is voor mijzelf ook precies de reden dat ik deze middelen actief gebruik. Tevens bied je een eenvoudig communicatiemiddel en laat nu juist communicatie steeds belangrijker worden burgers bij het (plaatselijke) eleid te betrekken.

Op lokaal niveau zou het waardevol zijn als de burgers actief via twitter zich aan de politici zouden laten horen, maar dat gebeurt helaas nog veel te weinig.
Ik daag ze uit dat wel te gaan doen, zodat wij veel meer worden gevoed met hun mening.
Laten de bezuinigingen daarvoor het eerste handvat zijn.

De burger kan via twitter (en via reacties op de weblog) actief, gevraagd en ongevraagd, advies geven, commentaar leveren op beleid of juist gemis aan beleid en als het nodig is de noodklok luiden.

We zijn in Gouda altijd erg "in" voor vernieuwingen op het gebied van nieuwe mediä: enkele raadsleden testen momenteel het gebruik van de iPad, diverse raadsleden zijn actief met twitter en weblog enz. Het college blijft daarin echter duidelijk achter.

Laten de collegeleden inclusief de burgemeester zich ook gaan begeven op het pad van de "social media", zodat de opmerking van burgemeester Kroon in Urk niet voor Gouda geldt. Hij zei namelijk onlangs: "Ik schat in dat de meeste burgemeesters zich nog ergens bevinden tussen de ouderwetse toogdag, waarbij kopstukken uit de politiek spreken in een zaaltje, en het hedendaagse twitteren."

dinsdag 19 oktober 2010

Theo Krins naar GroenLinks


Na de nodige commotie de afgelopen tijd over de tweede woning van de burgemeester in Elmina, de positie van Johan Weeber (Gouda Positief) en het initiatiefvoorstel i.v.m. het nieuwe zwembad door Jan de Koning (GBG) is er dan nu weer opnieuw ophef in Gouda?

Theo Krins naar GroenLinks, dat is toch wel opmerkelijk. Op de website van Gouwestad TV werd er gisteren subtiel melding gemaakt van mijn blijkbaar nieuwe partijkeuze.
Het ging natuurlijk om een misverstand en de fout is inmiddels hersteld, maar het leverde via Twitter wel een aantal leuke reacties op.
André Rouvoet was er als de kippen bij om mij toch weer snel in het "kamp" van de ChristenUnie terug te halen en Gert-Jan Segers, directeur van de Mr. G. Groen van Prinsterer Stichting, vroeg zich af waarom Gouwestad TV het zo subtiel vermeldde...Rondje Gouda - "Wie gevangen zit kan geen overval plegen"

Mijn naam staat vermeld omdat ik één van de gesprekspartners ben bij Rondje Gouda, die deze week wordt uitgezonden bij Gouwestad TV.

Het eerste deel van het programma gaat over de aanstaande bezuinigingen en het tweede deel is een tafelgesprek (nieuwe opzet!) met de volgende onderwerpen:
- Iris Korthagen die een scriptie schreef over de uitzonderlijk grote media-aandacht voor het busincident twee jaar geleden in Gouda-Oost
- Theo Krins (raadslid ChristenUnie) over het gebruik van nieuwe media als twitter en weblog
- Paul van Musscher, districtschef van de politie, over het Goudse veiligheidsbeleid

Iris heeft een erg interesante scriptie geschreven over de rol van de media rond het busincident in Gouda. Bijzonder was dat deze gebeurtenis destijds de aanleiding voor mij was om met een weblog te starten.

Paul van Musscher toont veel daadkracht en doet een aantal opmerkelijke uitspraken!

Al met al een interessante uitzending die nog t/m zaterdag is te bekijken bij Gouwestad TV of via deze link.

donderdag 14 oktober 2010

Gehaktdag in de raad

copyright: Peter Boersma

Gisteren hadden we een lange raadsvergadering waarin er heel wat onderwerpen de revue passeerden.
Het meest aansprekende onderwerp was het initiatiefvoorstel van GBG met betrekking tot het stoppen van de nieuwbouw van het zwembad in het Groenhovenpark.

Jan de Koning (GBG) begon een betoog, waarbij hij aangaf de memo van de wethouder over dit onderwerp buiten beschouwing te laten. Onbegrijpelijk, omdat deze memo elementaire informatie bevat en zijn initiatiefvoorstel overbodig maakt.
Maar goed, er kwamen vervolgens drie argumenten op tafel die het voorstel zouden moeten rechtvaardigen:
1. Huidige economische situatie (economische crisis)
2. Milieutechnische redenen (vervuilde grond)
3. bestuurlijke omstandigheden (aanstaande fusie met Waddinxveen)


Hij gaf daarbij tevens aan dat GBG in 2009 had ingestemd met de bouw, maar gezien de economische situatie wel had gepleit voor een sobere variant.

De wethouder (Kastelein) gaf hierop een reactie door zijn eerdere memo te herhalen en tot mijn stomme verbazing bedankt vervolgens de heer De Koning hem voor de heldere beantwoording. Als dit nieuwe politiek is...

De andere fracties hadden geen sympathie voor het initiatief van GBG en er was alleen wat steun bij Gouda's 50+ Partij en Trots.

Namens de ChristenUnie kon ik het niet nalaten om gehakt te maken van het voorstel en de aangevoerde argumentatie, omdat het echt nergens over ging:
1. De economische omstandigheden waren juist de reden om nú de aanbesteding te doen. Je kan nu goed zaken doen en dat is ook bij de uitkomst gebleken. We krijgen een nieuw zwembad voor een heel scherpe prijs.
2. Mileutechnische redenen: het was al direct bekend dat de grond vervuild is en daar is bij de aanbesteding ook rekening mee gehouden en het wordt ook heel serieus opgepakt bij de verdere uitwerking.
3. Bestuurlijke aard: Waddinxveen wilde geen één gemeenschappelijke zwembad met Gouda ontwikkelen en heeft gekozen voor het renoveren van het eigen zwembad. Wij hebben dit bad gewoon nodig voor onze burgers en handhaven van de bestaande baden is praktisch en financieel gezien geen optie.

Tenslotte: GBG heeft vorig jaar helemaal niet gekozen voor een sobere variant, maar was het met onze fractie eens om te proberen het oorspronkelijke ontwerp te realiseren (plus variant) en het liefst wilde de fractie er ook nog een waterspeeltuin bij...

Al met al een kwalijke actie van GBG, omdat er bij de Goudse burgers een beeld was ontstaan dat heroverweging een optie was, terwijl dit niet het geval was. Daarvoor waren zwaarwegende nieuwe feiten nodig en die ontbraken.

Het initiatiefvoorstel (die eigenlijk een motie had moeten zijn) werd met een grote meerderheid verworpen.
Het lijkt erop dat Arjan Versteeg (SGP) gelijk heeft met zijn opmerking dat dit voorstel een voorstel voor de bühne was...

O ja, voordat u zich mogelijk zorgen maakt: na afloop van de vergadering heb ik Jan de Koning direct een hand gegeven, want zaken en personen moet je wel scheiden.

zaterdag 9 oktober 2010

GBG verdrinkt in zwembad en één Gouda kaas


Aanvankelijk was ik voornemens alleen een leuk stukje te schrijven over de Goudse kaas, maar er n.a.v. recente berichtgeving in de pers, komt er ook een pittig stukje over het initiatiefvoorstel van Gemeente Belangen Gouda (GBG) inzake het nieuwe zwembad.

Ik kan geen waardering opbrengen voor dit initiatief, aangezien we rond het zwembad een heel zorgvuldig besluitvormingsproces achter de rug hebben, waarbij alle belanghebbenden uitvoerig zijn betrokken.

Nu de aanbesteding is afgerond wil GBG opeens het bouwen van het nieuwe zwembad weer ter discussie gaan stellen, terwijl deze partij nota bene destijds met het nieuwe zwembad heeft ingestemd, op basis van dezelfde feiten als nu en de nieuwbouw ook als speerpunt in haar verkiezingsprogramma heeft staan.

Hoe ongeloofwaardig wil je zijn?! En dan vind ik de uitlating: “de wethouder schoffeert GBG en inwoners die de bouw niet zien zitten”, door de gunning van de bouw van het zwembad een volstrekt verwerpelijke beeldvorming die geen recht doet aan de werkelijkheid.

Woensdag praten we erover in de raad en ik ben benieuwd hoe dat gaat aflopen.

Maar er is meer nieuws deze week, want er kwam goed nieuws uit Brussel: Gouda en Edammer Kaas hebben een beschermde status gekregen.
De Europese Unie heeft dat na een jarenlange lobby van de Nederlandse Zuivel Organisatie en inzet van o.a. de Europese fractie van het CDA, hiertoe besloten.
Alleen kaas uit Nederland mag voortaan het keurmerk 'Gouda Holland' of 'Edam Holland' voeren. Kaasproducenten in de rest van de wereld mogen de volledige naam en het keurmerk niet gebruiken, maar wel de woorden 'Gouda' en 'Edam'.

Gouda Kaas wordt volgens een uniek recept gemaakt en gerijpt op plank. De meeste buitenlandse en sommige Nederlandse Gouda kaas rijpt in plastic, wat goedkoper is, maar ook een heel andere smaak geeft.

Door de beschermde status wordt de kwaliteit vanaf nu goed gewaarborgd.
Gouda en Edam zijn overigens niet de eerste kazen die een Europese bescherming krijgen. Camembert kaas uit Frankrijk mag namelijk als enige het label Camembert de Normandie voeren. Ook Feta kaas uit Griekenland is beschermd.

Voor Gouda kan deze bescherming extra aandacht betekenen voor de naam Gouda en dat kan weer een hoop goodwill opleveren.

Het is prettig te weten dat in het buitenland er vooral positief over onze mooie stad wordt gedacht en menigeen bij het woord Gouda, gelijk reageert met: Gouda? O yes, Gouda cheese.

De komende jaren zullen we die positieve beeldvorming rond onze kaas middels goede marketing activiteiten ook moeten (blijven) inzetten binnen Nederland om zo ons geschonden imago weer nieuwe glans en smaak te geven.